bytcn.files. ??Web view1 ) Doğru Cevap = A - Sizin Verdiğiniz Cevap = 2 ) Doğru Cevap = C - Sizin Verdiğiniz Cevap = 3 ) Doğru Cevap = B - Sizin Verdiğiniz Cevap = 4 ) Doğru

  • View
    226

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of bytcn.files. ??Web view1 ) Doğru Cevap = A - Sizin Verdiğiniz Cevap = 2 ) Doğru Cevap = C - Sizin...

Web Tasarm ve HTML Snav Sorular

1. HTML nedir?a) Sayfa iindeki metinlerin taraycda nasl grneceini ve ilevsel olacan dzenleyen iaret dilidir. b) Dier sayfalar balayan linkler c) Nesneyi balayan linkler d) XML etiketleri

2. Html etiketleri hangi karakterler arasna yazlr?a) < > b) # # c) { } d)

3. Aadakilerden hangisi bir web sitesinin varsaylan anasayfa dosyasnn addr?a) anasayfa.htm b) anasayfa.html c) index.html d) giris.htm

4. Balk etiketlerinde hangisinde yaz boyutu en byktr?a) b) c) d)

5. Bir web sayfas hangi HTML etiketi ile balar?a) b) c) d)

6. HTML dokmanna ilikin tanmlamalarn yapld HTML etiketi aadakilerden hangisidir? a) b) c) d)

7. HTML dokmannn balk ubuunda yer alacak balk yazs hangi HTML etiketleri arasna yazlr?a) b) c) d)

8. HTML dokmannn esas ierik ksm hangi HTML etiketi ile balar?a) b) c) d)

9. Alt satra gemek iin kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidir?a)
b) c) d)

10. Bir izgi eklemek iin kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidir?a)
b) c) d)

11. Aadakilerden hangisi boluk brakmak iin kullanlr?a)
b) c) d)

12. Link(balant) oluturmak iin kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidir?a) b)

c) d)

13. Oluturulacak linke ait dosyann belirlendii HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) a b) href c) src d) align

14. Linkin tklanmas durumunda sayfann ayn pencere iinde almasn salayan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) target=_top b) target=_parent c) target=_self d) target=_blank

15. Linkin tklanmas durumunda sayfann yeni pencerede almasn salayan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) target=_top b) target=_parent c) target=_self d) target=_blank

16. Tablo oluturmak iin kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidira) b) c) d)

17. Tablo ierisinde satr amak iin kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidir?a) b) c) d)

18. Tablo ierisinde stun amak iin kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidir?a) b) c) d)

19. Tabloda ayn satrlar birletirmeyi salayan etiket hangisidir?a) border b) rowspanc) colspan d) cellspacing

20. Bir tablonun arkaplanna resim yerletirmek iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) bgcolor b) img c) image d) background

21. Bir tablonun arkaplan rengini ayarlamak iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) bgcolor b) img c) image d) background

22. HTML sayfasnn arka zeminini mavi yapmak iin hangi HTML satr kullanlr?a) b) c) d)

23. Bir tablonun kenarlk kalnln ayarlamak iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) border b) height c) width d) align

24. Bir tablonun kenarlk rengini ayarlamak iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) border b) bgcolorc) bordercolor d) align

25. Paragraf iin kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidir?a)

b) c) d)

26. Bir yazy kaln(bold) yapmak iin kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidir?a) b) c) d)

27. Sayfaya resim yerletirmek kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidir?a) b) c) d)

28. Numaral liste iin kullanlan etiketler hangisidir? a)

  1. ..

b)

  • ..

c) .. d)..

29. Aada verilen link komutlarndan hangisi dorudur?a) Tklaynz b) Tklaynz c) d) Tklaynz

30. Hangisi geerli bir mail adresi balantsdr?a) mailto:megep@meb.gov.tr b) maillerinizi bekliyoruz. c) to:megep @meb.gov.tr d) megep@meb.gov.tr

31. Resmin kaynan belirtmek iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) img b) align c) src d) border

32. Mouse ile resmin zerine gelindiinde istenilen bir mesajn kmasn salayan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) alt b) value c) src d) top

33. Bir tablo veya resmin geniliini ayarlamak iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) height b) width c) left d) top

34. Bir tablo veya resmin yksekliini ayarlamak iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) height b) width c) left d) top

35. Bir tablonun stununda yer alan bilginin yatay hizalamasn ayarlamak iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) top b) align c) valign d) height

36. Bir tablonun stununda yer alan bilginin dikey hizalamasn ayarlamak iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) top b) align c) valign d) height

37. Bir yaznn biimlendirilmesi iin kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidir?a) b) c) d)

38. Bir yaznn yaz karakter boyutunu deitirmek iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) size b) height c) title d) width

39. Bir yaznn yaz karakter tipini deitirmek iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) size b) face d) title d) color

40. Bir yaznn yaz karakter rengini deitirmek iin kullanlan HTML parametresi aadakilerden hangisidir?a) size b) face c) title d) color

41. Kayan yaz oluturmak iin kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidir?a) b) c)

d)

42. Bir form oluturmak iin kullanlan HTML etiketi aadakilerden hangisidir?a) b) c) d)

43. 89.12.34.139 adresi neyi ifade eder?a) Ev adresini b) Telefon numarasnc) IP adresini d) MAC adresini

Hangisi alan ad ile IP adresi eletirmesini yapar?a) DNS b) TCP/IP c) DHCP d) http

44. Hangisi web sunucu yazlmdr?a) Apache b) Dreamweaverc) Fireworks d) Internet Explorer

45. Browser (tarayc) program ne ie yarar?a) Kt zerindeki yazlar bilgisayara aktarr. b) nternete balant salar.c) nternet sayfalarn bilgisayarmzda grmeyi salar.d) nternet balantsn hzlandrr

46. Hangisi bir web tarayc yazlmdr?a) Apacheb) Dreamweaverc) Fireworks d) Firefox

47. Herhangi bir bilgisayara balanmak iin karmak IP numaralarn aklda tutmak yerine hatrlanmas ve yazlmas kolay alan adlarna ne denir? a) Browser b) nternet c) Domain d) Server

48. Birok bilgisayar sisteminin birbirine bal olduu, dnya apnda yaygn olan ve srekli byyen iletiim ana ne denir? a) IP b) Domain c) nternet d) Protokol

49. Aadaki eletirmelerden hangisi yanltr? a) gov: Hkmet kurumlar b) com: Ticari kurumlar c) edu: Eitim kurumlar d) org: Askeri kurumlar

50. FTP nedir?a) Dosya transfer protokol b) nternet protokolc) Alan ad d) Web sunucu

51. Standart bir html dosyasnn uzants aadakilerden hangisi olabilir?a) txt b) doc c) html d) http

52. Aadaki programlardan hangisi site hazrlamak ve ynetmek iin en ideal programdr?a) Flash b) Dreamweaver c) Fireworks d) Excel

Soru 1)Photoshop programnn alma dosyalarnn uzants nedir?

a. psd b. gifc. jpg d. swf

Cevap :

Soru 2)Dreamweaverda resim ekleme ilemi hangi men aracl ile yaplr?

A) Insert/Layer B) Insert/Layer OutC) Insert/image D) Layer/Insert

Cevap :

Soru 3)FTP ne anlama gelmektedir?

A) World Wide Web B) File Transfer Protocol C) Font Transfer Point D) Protocol File Transfer

Cevap :

Soru 4)Photoshop programnda yandaki ekil ne ie yarar ?

a. Geri Alma b. Semec. Silgi d. Kopyalama

Cevap :

Soru 5)

Photoshop programnda yukardaki ekil neyi ifade ediyor?

a. File > Save b. File > Newc. Edit > Undo d. Edit > Copy

Cevap :

Soru 6)DNS nedir?

A )Sunucunun IP adresinin szel karln belirleyen sistemdir.B )Host Name.C )stemcinin IP adresinin szel karln belirleyen sistemdir.D )Yeni teknoloji bilgisayarlardr.

Cevap :

Soru 7)Fireworks programn hangi firma retmektedir?

a. Macromedia b. Adobe c. Borland d. Microsoft

Cevap :

Soru 8)Ana Sayfa..index.htmlOkulumuz..okulumuz.htmlAtatrk...atatrk.htmlletiim..iletisim.html

Yukarda kelimeler ve linkler eletirilmitir. Buna gre hangi kelimeye link verme ilemi yanl uygulanmtr?A ) Ana Sayfa B ) Okulumuz C ) Atatrk D ) letiim

Cevap :

Soru 9)

Dreamweaver programnda kod ve dizayn grnmn ayn anda grmek isteyen birisi yukarda numaralarla belirtilen butonlardan hangisini kullanmaldr?

A ) 1 B ) 2 C ) 3 D ) 4

Cevap :

Soru 10)Aadakilerden hangisi sitelerimizi olutururken kullanabileceimiz grafik ve resimleri dzenlemek amal tasarlanm programlardan olabilir?

A-Flash B-Dreamweaver C-Photoshop D-Filezilla

Cevap :

Soru 11)

Yukardaki resimde (properties penceresi) yer alan alanlardan hangisi yazy italik olarak gsterir?

Cevap :

Soru 12)Internete girmek iin hangi simgeyi kullanrz?

Cevap :

Soru 13)Aadakilerden hangisi sitelerimizi olutururken kullanabileceimiz grafik ve resimleri dzenlemek amal tasarlanm programlardan olabilir?

A- Flash B- Dreamweaver C- Fireworks D- Filezilla

Cevap :

Soru 14)Photoshop programnda hazrlayp kaydettiimiz resim dosyalarnn uzants ne olabilir?

a. xyz b. exec. jpg d. swf

Cevap :

Soru 15)Aadaki linklerden hangisi yanl verilmitir?

A) http://www.meb.gov.trB) iletisim.htmC) personel.htmlD) agaren.gov.tr

Cevap :

Soru 16)Web sayfalarnda yer alan resimlerin ideal znrl ka pixel/in olmaldr?

a.72 b.100 c.720 d. 111

Cevap :

Soru 17)Fireworks'te resimlerle toplu halde ve birden fazla komut seeneiyle dzenlemeler yapabildiimiz ilemin ad nedir?

A- Attach to Path B- Batch Process C- Trim Canvas D- Maskeleme

Cevap :

Soru 18)Sayfamzdaki yeni bir tablo eklemek iin aadaki butonlardan hangisini kullanrz?

Cevap :

Soru 19)

Dreamweaver programnda yapt sayfa dizaynn internet explorerda nizleme yapmak isteyen birisi yukarda numaralarla belirtilen butonlardan hangisini kullanmaldr?

A ) 1 B ) 2 C ) 3 D ) 4

Cevap :

Soru 20)Flash'ta timeline'a (zaman izelgesi)