C1_UD01a_Presentació del Dibuix tècnic de batxillerat a l'escola d'art

  • Published on
    31-Mar-2016

  • View
    217

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

El dibuix tcnic. C1-UD01 La reinvencide la realitat sobre dues dimensions Dibuix objectiu: objecte est representat segons s, de manera objectiva. Dibuix subjectiu: plasmat segons el subjecteque el veu. Subjectivitat i Objectivitat Tres vistes en didric i axonometria Dibuix en alat (didric)

Transcript

<ul><li><p>El dibuix tcnic. C1- UD01</p><p>La reinvenci de la realitat </p><p>sobre dues dimensions</p></li><li><p>Dibuix subjectiu: plasmat segons el subjecte que el veu.</p><p>Dibuix objectiu: objecte est representat segons s, de manera objectiva.</p></li><li><p>Subjectivitat i Objectivitat</p></li><li><p>Dibuix en alat (didric) Tres vistes en didric i axonometria</p></li><li><p>El dibuix tcnic: un llenguatge universal (el convencionalisme del DT)</p><p> Una eina per a la descripci objectiva de la realitat (descriure)</p><p> Una possibilitat de preveure les relacions mtriques dall que encara no existeix (projectar).</p></li><li><p>ESTRUCTURACI DELS CONTINGUTS DE LA MATRIA</p><p>Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3</p><p>Primer curs Sistema Didric I Sistema </p><p>Axonomtric</p><p>Sistema cnic I</p><p>Segon curs Sistema Didric II Geometria </p><p>mtrica plana</p><p>Sistema cnic II</p></li><li><p>Primer curs: 4 crdits</p><p>Crdit 1: Taller procedimental.</p><p>Crdit 2: Geometria descriptiva I. </p><p>Sistema didric bsic</p><p>Crdit 3: Geometria descriptiva II. </p><p>Sistema axonomtric.</p><p>Crdit 4: Perspectiva cnica clssica</p><p>Crdit 5: CAD. Dibuix Assistit per </p><p>Ordinador. </p><p>Crdit 6: Perspectiva cnica avanada</p><p>Crdit 7: Geometria mtrica plana. </p><p>Crdit 8: Sistema Didric directe.</p><p>Segon curs: 4 crdits (opcional)</p><p>DISTRIBUCI DE LA MATRIA EN CRDITS</p></li><li><p>RELACI BLOCS I CRDITS A PRIMER CURS</p><p>Crdit 2</p><p>Didric </p><p>BLOC Didric I</p><p>Crdit 3</p><p>Axonomtric</p><p>BLOC 2Axonomtric</p><p>Crdit 4</p><p>Cnica</p><p>BLOC 3Cnic I</p><p>Crdit 1</p><p>Taller Procedimental</p></li><li><p>Dibuix de primer curs: C1 - C4</p><p>DIVISI DELS CRDITS EN UNITATS DIDCTIQUES:</p><p>Crdit 1: 12 UD</p><p>Crdit 2: 8 UD</p><p>Crdit 3: 7 UD</p><p>Crdit 4: 7 UD</p><p> Prctica de traat. Comprensi de procesos de construcci geomtrica. Capacitat dabstracci Utilitzaci dels recursos de dibuix (competncies bsiques)</p><p>Fitxes didctiques</p><p>Exercicis prctics</p><p>Presa dapunts i llibre de text.</p></li><li><p>Superaci de la matria.</p><p> Examen final al ms de juny amb tres parts (una per bloc)(60% de la nota dexpedient)</p><p> Mitja dels exmens trimestrals (30%)</p><p> Nota dactitud davant la matria (10%)</p><p>O b</p><p> Resultat de lavaluaci contnua (60% de la nota dexpedient)</p><p> Mitja dels exmens trimestrals (30%)</p><p> Nota dactitud davant la matria (10%)</p><p>Cal haver assistit a classe regularment per poder optar a </p><p>lavaluaci contnua</p></li><li><p>Avaluaci contnua de la matria.</p><p> Cada Unitat Didctica t una Fitxa didctica.</p><p> Inclou continguts terics i exercicis prctics.</p><p> Cada alumne personalitza i classifica la seva.</p><p> El conjunt de fitxes substitueix el llibre de text.</p><p> Els exercicis sn de realitzaci obligatria.</p><p> Conformen la nota de la unitat. s possible recuperar lesfitxes suspeses.</p><p> La nota de cada crdit la determina el promig aritmtic de lesUUDD.</p><p>Treball a laula cursant les Unitats Didctiques.</p></li><li><p> Cal cursar amb profit totes les UUDD per optar a laprovat percurs.</p><p> A la setmana de recuperacions, hom podr recuperar les UUDDsuspeses en la manera que es determini.</p><p> Fan promig les notes iguals o superiors a 3,5 per determinar lanota del crdit.</p><p> Els crdits fan promig si la seva nota s superior a 4</p><p>Avaluaci contnua de la matria.</p></li><li><p> Al final de cada trimestre hi ha un examen trimestral.</p><p> T carcter terico-prctic que recull tots els continguts vistos</p><p>al llarg del trimestre.</p><p> Els exmens trimestral sn de realitzaci obligatria per a tots</p><p>els alumnes.</p><p>Lexamen trimestral.</p></li><li><p>Nota de lavaluaci trimestral.</p><p> La nota de cada avaluaci trimestral orienta sobre elrendiment de lalumne.</p><p> La nota davaluaci sobt amb el promig aritmtic entre: la nota de lexamen trimestral (30%),</p><p> la nota promig de les notes corresponents a les UD cursades al</p><p>llarg del trimestre (60%) i</p><p> lactitud de lalumne davant la matria (10%).</p><p> Haver aprovat totes les avaluacions no significa tenir elstres BLOCS aprovats</p></li><li><p>Nota de lavaluaci trimestral.</p><p> Els alumnes que hagin perdut la possibilitat davaluaci contnua,</p><p>noms podran optar a lexamen trimestral que puntuar per a la</p><p>nota final de lexpedient.</p><p> Tot i aix, tenen dret a realitzar tots els exercicis i treballs</p><p>proposats per a lavaluaci sumativa i a ser puntuats sense que</p><p>les notes computin.</p></li><li><p>Material a emprar</p><p> Joc descaires, </p><p> regle millimetrat (30 cm aprox.), </p><p> comps, goma, </p><p> portamines amb mines HB i 2H,</p><p> Fulls A4. </p><p> Eventualment caldr dur llapis de colors, </p><p> cinta mtrica </p><p> o altres materials que se sollicitaran amb prou antelaci.</p></li><li><p>Treballs</p><p>Dibuix lineal</p></li><li><p>Dibuix lumnic</p></li><li><p>Ombres en didric</p></li><li><p>Perspectiva axonomtrica DIN 5 lineal</p></li><li><p>Perspectiva axonomtrica DIN 5 lumnica</p></li><li><p>Perspectives axonomtriques isomtrica i militar lumniques</p></li><li><p>Perspectiva cnica lineal</p></li><li><p>Perspectiva cnica lumnica (estudi de color)</p></li><li><p>Perspectiva cnica oblqua</p></li><li><p>Perspectiva militar lumnica (DAO)</p></li><li><p>Perspectiva cnica lumnica (DAO)</p></li><li><p>Perspectiva cnica lumnica (DAO)</p><p>Perspectiva cnica lineal (DAO)</p></li><li><p>C1_UD01. El dibuix tcnic</p></li></ul>