C1_UD01a_Presentació del Dibuix tècnic de batxillerat a l'escola d'art

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

El dibuix tcnic. C1-UD01 La reinvencide la realitat sobre dues dimensions Dibuix objectiu: objecte est representat segons s, de manera objectiva. Dibuix subjectiu: plasmat segons el subjecteque el veu. Subjectivitat i Objectivitat Tres vistes en didric i axonometria Dibuix en alat (didric)

Transcript

 • El dibuix tcnic. C1- UD01

  La reinvenci de la realitat

  sobre dues dimensions

 • Dibuix subjectiu: plasmat segons el subjecte que el veu.

  Dibuix objectiu: objecte est representat segons s, de manera objectiva.

 • Subjectivitat i Objectivitat

 • Dibuix en alat (didric) Tres vistes en didric i axonometria

 • El dibuix tcnic: un llenguatge universal (el convencionalisme del DT)

  Una eina per a la descripci objectiva de la realitat (descriure)

  Una possibilitat de preveure les relacions mtriques dall que encara no existeix (projectar).

 • ESTRUCTURACI DELS CONTINGUTS DE LA MATRIA

  Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

  Primer curs Sistema Didric I Sistema

  Axonomtric

  Sistema cnic I

  Segon curs Sistema Didric II Geometria

  mtrica plana

  Sistema cnic II

 • Primer curs: 4 crdits

  Crdit 1: Taller procedimental.

  Crdit 2: Geometria descriptiva I.

  Sistema didric bsic

  Crdit 3: Geometria descriptiva II.

  Sistema axonomtric.

  Crdit 4: Perspectiva cnica clssica

  Crdit 5: CAD. Dibuix Assistit per

  Ordinador.

  Crdit 6: Perspectiva cnica avanada

  Crdit 7: Geometria mtrica plana.

  Crdit 8: Sistema Didric directe.

  Segon curs: 4 crdits (opcional)

  DISTRIBUCI DE LA MATRIA EN CRDITS

 • RELACI BLOCS I CRDITS A PRIMER CURS

  Crdit 2

  Didric

  BLOC Didric I

  Crdit 3

  Axonomtric

  BLOC 2Axonomtric

  Crdit 4

  Cnica

  BLOC 3Cnic I

  Crdit 1

  Taller Procedimental

 • Dibuix de primer curs: C1 - C4

  DIVISI DELS CRDITS EN UNITATS DIDCTIQUES:

  Crdit 1: 12 UD

  Crdit 2: 8 UD

  Crdit 3: 7 UD

  Crdit 4: 7 UD

  Prctica de traat. Comprensi de procesos de construcci geomtrica. Capacitat dabstracci Utilitzaci dels recursos de dibuix (competncies bsiques)

  Fitxes didctiques

  Exercicis prctics

  Presa dapunts i llibre de text.

 • Superaci de la matria.

  Examen final al ms de juny amb tres parts (una per bloc)(60% de la nota dexpedient)

  Mitja dels exmens trimestrals (30%)

  Nota dactitud davant la matria (10%)

  O b

  Resultat de lavaluaci contnua (60% de la nota dexpedient)

  Mitja dels exmens trimestrals (30%)

  Nota dactitud davant la matria (10%)

  Cal haver assistit a classe regularment per poder optar a

  lavaluaci contnua

 • Avaluaci contnua de la matria.

  Cada Unitat Didctica t una Fitxa didctica.

  Inclou continguts terics i exercicis prctics.

  Cada alumne personalitza i classifica la seva.

  El conjunt de fitxes substitueix el llibre de text.

  Els exercicis sn de realitzaci obligatria.

  Conformen la nota de la unitat. s possible recuperar lesfitxes suspeses.

  La nota de cada crdit la determina el promig aritmtic de lesUUDD.

  Treball a laula cursant les Unitats Didctiques.

 • Cal cursar amb profit totes les UUDD per optar a laprovat percurs.

  A la setmana de recuperacions, hom podr recuperar les UUDDsuspeses en la manera que es determini.

  Fan promig les notes iguals o superiors a 3,5 per determinar lanota del crdit.

  Els crdits fan promig si la seva nota s superior a 4

  Avaluaci contnua de la matria.

 • Al final de cada trimestre hi ha un examen trimestral.

  T carcter terico-prctic que recull tots els continguts vistos

  al llarg del trimestre.

  Els exmens trimestral sn de realitzaci obligatria per a tots

  els alumnes.

  Lexamen trimestral.

 • Nota de lavaluaci trimestral.

  La nota de cada avaluaci trimestral orienta sobre elrendiment de lalumne.

  La nota davaluaci sobt amb el promig aritmtic entre: la nota de lexamen trimestral (30%),

  la nota promig de les notes corresponents a les UD cursades al

  llarg del trimestre (60%) i

  lactitud de lalumne davant la matria (10%).

  Haver aprovat totes les avaluacions no significa tenir elstres BLOCS aprovats

 • Nota de lavaluaci trimestral.

  Els alumnes que hagin perdut la possibilitat davaluaci contnua,

  noms podran optar a lexamen trimestral que puntuar per a la

  nota final de lexpedient.

  Tot i aix, tenen dret a realitzar tots els exercicis i treballs

  proposats per a lavaluaci sumativa i a ser puntuats sense que

  les notes computin.

 • Material a emprar

  Joc descaires,

  regle millimetrat (30 cm aprox.),

  comps, goma,

  portamines amb mines HB i 2H,

  Fulls A4.

  Eventualment caldr dur llapis de colors,

  cinta mtrica

  o altres materials que se sollicitaran amb prou antelaci.

 • Treballs

  Dibuix lineal

 • Dibuix lumnic

 • Ombres en didric

 • Perspectiva axonomtrica DIN 5 lineal

 • Perspectiva axonomtrica DIN 5 lumnica

 • Perspectives axonomtriques isomtrica i militar lumniques

 • Perspectiva cnica lineal

 • Perspectiva cnica lumnica (estudi de color)

 • Perspectiva cnica oblqua

 • Perspectiva militar lumnica (DAO)

 • Perspectiva cnica lumnica (DAO)

 • Perspectiva cnica lumnica (DAO)

  Perspectiva cnica lineal (DAO)

 • C1_UD01. El dibuix tcnic