of 28 /28
 UI8 – EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 113 UNITATEA DE ÎNVĂłARE 8 EVALUAREA ÎNTREPRINDERII  8.1. Introducere 8.2. Obiectivele unităŃii de învăŃare – timp alocat 8.3. ConŃinutul unităŃii de învăŃare 8.3.1. NoŃiuni teoretice ale evaluării întreprinderii 8.3.2. ModalităŃi de exprimare a valorii întreprinderii 8.3.3. Clasificarea metodelor de evaluare a întreprinderii 8.3.4. Alegerea metodelor de evaluare 8.4. Îndrumător pentru autoverifica re 8.1. Introducere  Trecerea la economia de piaŃă şi perspectivele privatizării au adus în prim planul preocupărilor agenŃilor economici şi  problema determinării valorii întreprinderii. O întreprindere nu înseamnă doar cifrele înscrise în bilanŃul contabil, ci mult mai mult, deoarece ea reprezintă o marcă, o poziŃie în cadrul unei ramuri economice şi de piaŃă, înseamnă experienŃa şi profesionalitatea oamenilor săi, elemente care nu pot fi exprimate în cifre, dar care sunt părŃi ale valorii întreprinderii. De asemenea, o întreprindere trebuie evaluată având în vedere capacitatea sa de a produce un  profit viitor durabil. În procesul de evaluare a întreprinderii trebuie avute în vedere şi scopul în care este făcută estimarea, persoana care solicită (vânzător, cumpărător, o terŃă persoană), precum şi alte elemente în măsură să determine opŃiunea pentru o anumită metodă de evaluare. Dificultatea constă în a alege metode sau combinaŃia de metode care se potriveşte cel mai bine scopului în care este făcută evaluarea. 8.2. Obiectivele unităŃii de învăŃare  identificarea premiselor teoretice ale evaluării intreprinderii ; cunoaşterea modalităŃilor de exprimare a valorii intreprinderii ; cunoaştererea metodelor de evaluare a intreprinderii ; cunoaşterea modalităŃilor de alegere a metodelor de evaluare ;

C8 - Evaluarea intreprinderii

Embed Size (px)

Text of C8 - Evaluarea intreprinderii

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  1/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  2/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  3/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  4/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  5/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  6/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  7/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  8/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  9/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  10/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  11/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  12/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  13/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  14/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  15/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  16/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  17/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  18/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  19/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  20/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  21/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  22/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  23/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  24/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  25/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  26/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  27/28

 • 7/28/2019 C8 - Evaluarea intreprinderii

  28/28