Cai de Comunicatie Curs

 • View
  230

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Cai de Comunicatie Curs

 • 8/12/2019 Cai de Comunicatie Curs

  1/25

  2

  Cap. I. NOIUNI GENERALE

  1.1.Clasificarea c!ilor de comunica$ie

  Cile de comunica#ie asigur deplasarea mijloacelor de transport. Dup

  mediul n care se aflse poate face clasificarea urmtoare:

  - ci de comunica#ie terestre (drumuri $i ci ferate);- ci de comunica#ie aeriene;

  - ci de comunica#ie maritime $i fluviale.

  Cele trei categorii nu se exclud deoarece fiecreia i corespund caracteristici

  specifice diferitelor categorii de transporturi. n prezentul curs vor fi parcurse

  no#iuni specifice cilor de comunica#ie terestre.

  1.1.1. Clasificarea drumurilorDin punct de vedere a circulaiei deservite, se deosebesc:

  - drumuri pentru circula#ia oamenilor $i animalelor (poteci), alei pentru

  cicli$ti;

  - drumuri pentru circula#ia vehiculelor cu trac#iune animal (circula#ie

  hipomobil);

  - drumuri pentru circula#ia mixt(autodrumuri);

  - autostrzi asigurcondi#ii sporite de confort $i siguran#la viteze mari.Din punct de vedere al poziiei n raport cu localit!ile, deosebim:

  - drumuri interurbane, n afara localit#ilor (drumuri);

  - drumuri din ora$e (drumuri urbane, strzi).

  Din punct de vedere administrativ (organ care administreaz $i ntre#ine

 • 8/12/2019 Cai de Comunicatie Curs

  2/25

  3

  drumul) se deosebesc:

  - drumuri europene (A, E);

  - drumuri na#ionale (A, DN);

  - drumuri locale (DJ, DC).

  1.1.2. Clasificarea c!ilor ferate

  Dup!importan!:

  - CF principale (leagcentrele mari ale #rii $i au un trafic intens de cltori

  si mrfuri);

  - CF secundare (leagdiferite teritorii la cile principale);

  - CF de interes local (deservesc interese locale ale diferitelor teritorii);

  - CF industriale (deservesc cerin#ele de transport n cadrul complexelor

  industriale, combinate).

  Dupnum!rul de c!i:

  - CF simple (o singurlinie pe care se circuln ambele sensuri);

  - CF duble (cte o linie pentru fiecare sens de circula#ie);

  - CF multiple (cu mai mult de doulinii).

  Dupecartamentul c!ii:CF normale (1435 mm, conform Congresului de la Berna 1887);

  - CF largi (Fran#a 1440 mm; Rusia 1524 mm; America de Nord 1448 mm,

  Brazilia 1600 mm; Argentina, Spania 1676 mm);

  - CF nguste

  pentru linii industriale n Romnia;

  - pentru re#eaua curentn Japonia, Africa de Sud, Egipt (1067 mm),

  Algeria, Grecia (1000 mm)Dupmodul de ac#iune al for#ei de trac#iune:

  - CF cu aderen# (naintare asigurat prin rostogolirea pe $ine a ro#ilor,

  datorit aderen#ei dintre ele $i suprafa#a de contact; se impune o declivitate

  longitudinalmaxim40%;

 • 8/12/2019 Cai de Comunicatie Curs

  3/25

  4

  - CF cu cremalier (naintare prin intermediul unui sistem format dintr-o

  roat din#at la locomotiv $i o $in special din#at ntre $inele obi$nuite

  (declivitate de 500...600%) ex. Haifa;

  - CF funiculare (trac#iune asigurat cu ajutorul unui cablu); ntlnite

  funiculare pe $ine / cablu.

  1.1.3. Stadiul actual %i perspectiva dezvolt!rii c!ilor de comunica$ien Romnia

  A. Statistici ale Ministerului Transporturilor

  Indicator 2003 2004 2005

  Lungimea desf$urata c!ilor ferate(km) 21358 21360 21228

  Lungimea desf$uratcu ecartament normal(km) 20917 20911 20777

  Lungimea desf$uratcu ecartament ngust(km)

  350 354 356

  Lungimea desf$urat cu ecartament larg (km) 91 95 95Lungimea simpla liniilor de cale feratinexploatare (km)

  11077 11053 10948

  Lungimea simpla liniilor de cale feratnexploatare cu ecartament normal (km)

  10946 10914 10816

  Lungimea simpla a liniilor de cale feratnexploatare cu ecartament larg (km)

  57 61 57

  Lungimea drumurilorpublice (km) din care: 79001 79454 79904- autostrzi 113 228 228- drumuri europene 5827 5868 5873Lungimea drumurilor modernizate (km) 20368 20880 21148Lungimea drumurilor cu mbrcmin#i rutiereu$oare(km)

  19748 20200 20915

  Lungimea drumurilor pietruite (km) 26582 26098 25801Lungimea drumurilor de pmnt (km) 12303 12276 12040

  Modernizarea re#elei rutiere de interes na#ionaln perioada 2007-2015 are

  ca obiective prioritare:* Reabilitare prin aducere la standarde europene a 5701 km din re#eaua de

  drumuri na#ionale, din care 1347 km pe re#eaua finan#at prin programe

  europene (construc#ia de autostrzi, aprox. 1052 km; variante ocolitoare in

  lungime de aprox. 301 km), cu reabilitarea la clasa E de ncrcare a 1933 poduri.

 • 8/12/2019 Cai de Comunicatie Curs

  4/25

  5

  * Asigurarea inter-operabilit#ii feroviare astfel nct, in perioada 2007-

  2015:

  - lungimea cilor ferate inter-operabile sa creasccu 1200 km, din care

  1100 km vor fi situa#i pe re#eaua european;

  - cel pu#in 25% din totalul transportului de mrfuri $i 35% din totalul

  transportului public de calatori va fi efectuat pe re#eaua feroviara.

  B. Programe na$ionale de Reabilitare a drumurilor

  Reabilitarea primar!

  Din strategia Ministerului Transportului Locuin#ei si Turismului se

  men#ioneazdin ini#iativa Administra#iei Na#ionale a Drumurilor conceptul de

  Reabilitare primar, concept nou care are in vedere sporirea condi#iilor de

  confort si capacitate portanta drumurilor na#ionale principale, altele dect cele

  cuprinse In programul de reabilitare si modernizri a drumurilor na#ionale.

  Practic, derularea in bune condi#ii a acestui program, coroborat cu

  programul de reabilitare, ar conduce ca la sfr$itul anului 2010, 80%din re#eaua

  de drumuri na#ionale din Romnia spoatprelua n mod corespunztor traficul

  rutier de la acea data.

  Programul de reabilitare primar cuprinde un ansamblu de lucrri de

  ntre#inere periodic a drumurilor na#ionale care nu au fost cuprinse in

  programele de reabilitare derulate, sau sunt prevzute n etape mai ndeprtate.

  Obiectivele prioritare ale programului de reabilitare primar!sunt:

  - realizarea unor niveluri de serviciu, n concordan#cu normele tehnice n

  vigoare pe sectoarele continue de drumuri na#ionale;

  - uniformizarea re#elei;- cre$terea capacit#ii portante;

  - cre$terea confortului $i a siguran#ei circula#iei;

  - reducerea cheltuielilor de transport;

  - mbunt#irea elementelor geometrice, unde e cazul;

 • 8/12/2019 Cai de Comunicatie Curs

  5/25

  6

  - eliminarea totalsau par#iala uzurii stratului de rulare;

  - mbunt#irea caracteristicilor tehnice impuse de cre$terea traficului;

  - aplicarea unor tehnologii noi, moderne si eficiente;

  - implementarea managementului calit#ii permanent, pentru ntre#inerea

  drumurilor na#ionale.

  Lucr!rile realizate prin acest program au fost: tratamente bituminoase;

  straturi bituminoase foarte sub#iri; covoare bituminoase; reciclare in situ a

  mbrcmin#ii asfaltice; ranforsri sisteme rutiere.

  Strategia Administra#iei Na#ionale a Drumurilor a prevzut reabilitarea

  primar a drumurilor na#ionale pe o perioada de 4 ani (2002 2006), n 17

  etape, fiind definit ca o faza premergtoare realizrii unor lucrri mai

  complexe. Lungimea re#elei care beneficiazde acest program, la nivel na#ional,

  este de aproximativ 7300 km.

  Pe re#eaua de drumuri na#ionale administratde D.R.D.P. Ia%i s-au executat

  lucrri de reabilitare primarn perioada 2002 2003 pe o lungime de 147 km,

  $i n 2004 pe nc126 km.

  Solu#ia generalproiectata fost urmtoarea:

  - strat de uzurdin beton asfaltic de 4 cm grosime;

  - sistem rutier - strat de reprofilare cu grosime variabil din binder de

  cribluri;

  - strat reciclat in situ de 4 6 cm grosime

  Reabilitarea acostamentelor :

  - n afara localit#ilor - - strat de balast pentru completare acostamente

  - n localit#i - strat de beton asfaltic de 4 cm grosime; strat de agregatenaturale stabilizate cu ciment, de 12 cm grosime

  Observaii privind derularea programului la DRDP Ia$i

  Nu s-a #inut cont de priorit#ile la nivel de re#ea a direc#iilor regionale

  (exemple: D.N.11A km 4994+443; D.N.15C km 53+00068+827).

 • 8/12/2019 Cai de Comunicatie Curs

  6/25

  7

  n cadrul programului de reabilitare primar s-a avut n vedere numai

  partea carosabila drumului, lucrrile de artde pe traseele prinse n program

  nefiind luate in considerare (poduri existente la clasa I de ncrcare).

  C. Strategii sectoriale aprobate prin acte normative

  *Liniile directoarepentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea re#elei de

  transport de interes na#ional si european au fost aprobate prin actele normative:

  -Legea nr. 203/2003 (M.Of. nr. 361/27.05.2003 republicat! n MOf. nr.

  89/27.05.2005);

  - Legea nr. 589/2003(MOf. nr. 21/12.01.2004) privind aprobarea OUG nr.

  94/2003 (MOf. nr. 719/15.10.2003)

  *Programul prioritar de construcie a autostr!zilor din Romnia $i a

  drumurilor na#ionale cu patru benzi de circula#ie au fost aprobate prin actele

  normative:

  - Legea nr. 1/2002 (MOf. nr. 44/22.01.2002) privind aprobarea OG nr.

  16/1999 (MOf. nr. 39/29.01.1999);

  - Legea nr. 451/2003 (MOf. nr. 840/26.11.2003) privind modificarea OG

  nr. 16/1999 (MOf. nr. 39/29.01.1999)

  - Autostr!zi Romnia programe n derulare, conf. tabel alturat.

  Tabel 1.1

  Autostrada TraiectoriaDistan a (km)n folosin$!(km) - 2004

  Observa$ii

  A1Ndlac - Arad - Timi$oara

  - Deva - Sibiu - Pite$ti -Bucure$ti

  620 / 113

  n construcie; estimare finalizare:2014. Segmentul Pite$ti - Bucure$titerminat. Centurile pentru ora$ele

  Sibiu $i Pite$ti n construcie.

  Finanare pentru centurile Arad -

  Timi$oara $i Deva - Or!$tie

  asigurat!.

  A2 Bucure$ti - Constan#a 225 / 116