Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

Embed Size (px)

Text of Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  1/20

  Camelia BOGDAN: Confiscarea de la TER I, prezum iaȚ țde nevinovă ie i caracerul lici al do!"ndirii averii #ț șle$isla ie rom"nă i pracică europeanăț ș

  • Luni, 22 Septembrie 2014 00:00

  • dimensiunea fontului

  • Imprimare

  • E-mail

  „Cei care comit infrac iuni generatoare de profit sunt interesa i ca apoiț țs introduc !n circuitul ci"il produsele infrac iunii# i nu doar „gulerele albe$ ! i pun aceast problem# C%iar i cel mai simplu infractor "aț Ș ș ș

  a"ea drept prim instinct s treac ceea ce a luat !n posesie pe numele unei alte persoane pentru a !nltura pericolul de a fi prins#$ &udectorCamelia '()*+, Curtea de +pel 'ucure ti, la seminarul de la Consta a, 11-1 septembrie 2014ș ț +desea, pentru a e"itaconfiscarea, infractorii ! i transfer acti"ele unor ter i de !ndat ce constat c fac obiectulș țunei anc%ete#.n ceea ce pri"e te institu ia confiscrii de la ter i, organul /udiciar este c%emat, de pild, sș ț țrspund la urmtoarea !ntrebare:

  „Care este standardul de probă pe care îl aplicăm când constatăm că infractorul are totul penumele mamei?”

  * Aceasta este prima parte a unui rezumat al prezentării doamnei judecător Camelia Bogdan la cel de-al

   patrulea seminar Constan a! ""-"# septembrie $%"&' din cadrul programului „(us)inerea confiscării etinse +iț recuperării prejudiciului în ,omânia”! derulat de reedom .ouse ,omânia! cofinan at de Comisia /uropeanăț i cu sprijinul financiar al Ambasadei ,egatului 0nit al 1arii Britanii i 2rlandei de 3ord4ș ș

   5artea a doua abordează din perspecti6a C/78 probleme de practică judiciară în ,omânia precum sus inerileț  privind pretinsa incompatibilitate a judecătorilor de a mai judeca fondul cauzei după ce au dispus sechestrulasigurător 4

  Confiscarea aplicat ter ilor presupune confiscarea acti"elor care au fost transferate de oț persoan anc%etat sau condamnat ctre pr i ter e#ț ț

   ici legisla ia romn actual din 200 !ncoace3, nici cea care urmea a fi adoptat pentruțaplicarea *irecti"ei 201454256E pri"ind punerea sub sec%estru i confiscarea instrumentelorș

  i produselor reultate din infrac iuni !n 6E, nici *irecti"a i nici practica CE*( nu intericș ț șconfiscarea de la ter i a bunurilor pro"enite din infrac iuni#ț ț  

  http://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/123-cb1?tmpl=component&print=1http://freedomhouse.ro/finec/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=gk_twn2&link=30098128ee6640504d3be5c39ced236849190544http://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/132-camelia-bogdan-masura-confiscarii-consecinta-civila-a-unei-fapte-penale-impartialitate-si-incompatibilitatehttp://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/132-camelia-bogdan-masura-confiscarii-consecinta-civila-a-unei-fapte-penale-impartialitate-si-incompatibilitatehttp://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/132-camelia-bogdan-masura-confiscarii-consecinta-civila-a-unei-fapte-penale-impartialitate-si-incompatibilitatehttp://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/132-camelia-bogdan-masura-confiscarii-consecinta-civila-a-unei-fapte-penale-impartialitate-si-incompatibilitatehttp://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/132-camelia-bogdan-masura-confiscarii-consecinta-civila-a-unei-fapte-penale-impartialitate-si-incompatibilitatehttp://freedomhouse.ro/finec/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=gk_twn2&link=30098128ee6640504d3be5c39ced236849190544http://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/132-camelia-bogdan-masura-confiscarii-consecinta-civila-a-unei-fapte-penale-impartialitate-si-incompatibilitatehttp://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/132-camelia-bogdan-masura-confiscarii-consecinta-civila-a-unei-fapte-penale-impartialitate-si-incompatibilitatehttp://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/132-camelia-bogdan-masura-confiscarii-consecinta-civila-a-unei-fapte-penale-impartialitate-si-incompatibilitatehttp://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/123-cb1?tmpl=component&print=1

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  2/20

  I% &e$isla ia rom"nă # măsurile asi$urăorii 'n vederea confiscării speciale iț șconfiscării e(inse de la er iț

  Legea penal actual pre"ede c pot fi dispuse msuri asigurtorii !n "ederea confiscriiasupra oricrui patrimoniu, indiferent de calitatea persoanei suspect sau inculpat3#

  )"nă 'n *++Conform legisla iei anterioare, pn !n anul 200, !n baa Codului de procedur penal dinț178, se puteau dispune msuri asigurtorii doar !n "ederea reparrii pagubei produse prininfrac9iune asupra bunurilor !n"inuitului sau inculpatului i ale persoanei responsabileci"ilmente ori !n "ederea garantrii unei ameni "iitoare - numai cu pri"ire la bunurile!n"inuitului sau inculpatului3#

  +rt# 1 Cod procedur penal 178, „;surile asigurtorii$

  13 ;surile asigurtorii se iau !n cursul procesului penal de organul de urmrire penal sau de instan9a de /udecat i constau !n indisponibiliarea prin instituirea unui sec%estru a bunurilor mobile i imobile, !n "edereareparrii pagubei produse prin infrac9iune, precum i pentru garantarea e

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  3/20

  confiscrii ee9inem c:- !n timp ce msurile asigurtorii pentru garantarea e

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  4/20

  II% Confiscarea de la er i # a!ordareațeuropeană

  La ni"el european, se constat c nu este moral ca bunurile dobndite !n urma s"r irii unorșfapte pre"ute de legea penal s rmn !n circuitul ci"il i se pot lua msuri !n "edereaș

   pre"enirii trecerii acestor bunuri !n patrimoniul altor persoane# Se aprecia c aceste bunuritrebuie trecute !n patrimoniul statului a"nd !n "edere c prin s"r irea acestor fapte esteșleat societatea !n ansamblul su sunt denaturate circuitele financiare, este !mpiedicatlibera concuren etc3#ț

  )ream!ulul Direcivei *+1232*34E243 =ractica prin care o persoan suspectat sau !n"inuit transfer bunuri unei pr i ter e !n cuno tin de cau,ț ț ș ț!n "ederea e"itrii confiscrii, este comun i din ce !n ce mai rspndit#ș

  Cadrul legislati" actual al 6niunii nu con ine norme obligatorii pri"ind confiscarea bunurilor transferate ctreț pr i ter e# =rin urmare, necesitatea de a permite confiscarea bunurilor transferate ctre ter i sau ac%ii ionate deț ț ț țace tia este din ce !n ce mai pregnant#ș

  +c%ii ionarea de ctre un ter se refer la situa ii !n care, de e

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  5/20

  Direciva *+1232*34E privind punerea su! sec0esru i confiscarea insrumenelor iș șproduselor infrac iunilor 'n 4Eț   pre"ede anumite standarde, analiate i de CurteașEuropean a *repturilor (mului !n caua Silickiene contra Lituaniei #

  .n primul rnd, trebuie s "edem dac ter ii dobnditori sunt de bun sau de rea-credin #ț ț

   9n ceea ce pri6e teș criteriile de analiză a bunei-credin eț  :- !n momentul intrrii !n posesie a produsului infrac iunii B ter ul dobnditor s nu fi tiut sauț ț șs nu fi a"ut posibilitatea s cunoasc faptul c acele bunuri pro"in din s"r irea unor fapteș

   pre"ute de legea penal#

  *irecti"a face referire la faptul c acest element inten ional trebuie analiat !n lumina unorțcircumstan e de fapt si de drept obiecti"e, cum ar fi:ț- modul !n care a intrat !n posesia bunului cu titlu gratuit sau pecuniar3, aceast condi ie fiindțsuficient pentru aplicarea msurii de siguran a confiscrii din patrimoniul ter ilor#ț ț

  6nele aprri in"oc faptul c nu se poate confisca de la ter i !ntruct ter ii nu au calitateț ț procesual#.ns art# 112, alin# 13, lit# e din noul Cod =enal B sediul general al materiei confiscrii B nuimpune condi ia c se poate confisca doar de la proprietar#ț

  Ar% 11*, noul Cod )enal .Confiscarea specială/13 Sunt supuse confiscrii speciale:e3 bunurile dobndite prin s"rirea faptei pre"ute de legea penal, dac nu sunt restituite persoanei "tmatei !n msura !n care nu ser"esc la despgubirea acesteia

  *e altfel, cei care comit aceste infrac iuni generatoare de profit sunt interesa i ca apoi sț ț

  introduc !n circuitul ci"il produsele infrac iunii#ț   i nu doar „gulerele albe$ ! i pun aceastȘ ș problem, ci c%iar i cel mai simplu infractor "a a"ea drept prim instinct s treac ceea ce așluat !n posesie pe numele unei alte persoane pentru a !nltura pericolul de a fi prins#

   ici de lege lata - sub imperiul Codului penal !n "igoare precum i a legilor speciale care pre"d obligati"itatea msurii de siguran9 a confiscrii - i niciș  de lege ferenda dupimplementarea *irecti"ei3 nu e

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  6/20

  +cest articol este generos !n pri"in a garan iilor: dreptul la un proces ec%itabil, notificareaț țacua iei, %otrrea prin care se dispune sec%estrul i confiscarea !nso it de moti"are,ț ș ț

   posibilitatea cii de atac !n fa a unei instan e superioare, citarea, posibilitatea de a beneficia deț țaprare, dreptul de a fi audia i, de a pune !ntrebri, de a furnia do"ei !nainte de pronun areaț țunei %otrri definiti"e#

  Direciva *+1232*34E+rticolul 8 - „)aran ii$ț

  13 Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c persoanele afectate de msurile pre"ute !n preenta directi" au dreptul la o cale de atac eficace i la un proces ec%itabil, !n "ederea e

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  7/20

  *e altfel i standardele CE*( permit confiscarea bunurilor unor ter9i neparticipan9i !n proces#

  ;erit consultate !n acest sens %otrrile CE*( Salabiaku contra Fran ei ț  , Pham Hoangcontra Fran ei ț  , Silikiene contra Lituaniei #

  .n aceste cauri, Curtea European a *repturilor (mului a constatat c nu se !ncalc nici+rticolul „*reptul la un proces ec%itabil$3 al Con"en9iei pentru aprarea drepturilor omuluii a libert9ilor fundamentale  i nici +rticolului 1 din ș =rotocolul adi9ional nr# [email protected] la aceastCon"en ie#ț

  +rticolul 23, Con"en ia European pentru aprarea *repturilor (muluiț23 (rice persoan acuat de o infrac9iune este preumat ne"ino"at pn ce "ino"9ia sa "a fi legal stabilit#

  +rticolul 1, =rotocolul adi ional [email protected] la Con"en ia pentru aprarea *repturilor omului i a libert ilorț ț ș țfundamentale13 (rice persoan fiic sau /uridic are dreptul la respectarea bunurilor sale# imeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dect pentru caua de utilitate public i !n condi9iile pre"ute de lege i de principiile generaleale dreptului interna9ional#

  *ispoi9iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care leconsider necesare pentru a reglementa folosin9a bunurilor conform interesului general sau

   pentru a asigura plata impoitelor ori a altor contribu9ii, sau a amenilor#

  Fotrrile CE*( au statuat urmtoarele principii:- insan9ele po acorda valoarea pro!aorie unei prezum9ii de fap, care 'n cazul

   'm!o$ă9irii ilicie, ese fapul că diferen9a dinre parimoniul real i veniurile le$aleșprovine din săv"rirea alor infrac9iuni $eneraoare de profi aceast preum9ie nutrebuie s operee automat nu trebuie eludate garantiile procedurale, nici drepturile ter9ilor de

   bun-credin9

  # inversarea sarcinii pro!ei nu semnifică 'n acese cazuri eludarea prezum iei dețnevinovăie de altfel, este impropriu a se "orbi !n aceast materie despre „in6ersarea sarcinii

   probei”, sintagma potri"it fiind aceea de partajare a sarcinii probei! #

  http://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdfhttp://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdfhttp://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdfhttp://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdfhttp://lege5.ro/Gratuit/g42tknrx/protocolul-aditional-nr-1-1952-la-conventia-pentru-apararea-drepturilor-omului-si-a-libertatilor-fundamentalehttp://lege5.ro/Gratuit/g42tknrx/protocolul-aditional-nr-1-1952-la-conventia-pentru-apararea-drepturilor-omului-si-a-libertatilor-fundamentalehttp://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdfhttp://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdfhttp://lege5.ro/Gratuit/g42tknrx/protocolul-aditional-nr-1-1952-la-conventia-pentru-apararea-drepturilor-omului-si-a-libertatilor-fundamentale

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  8/20

  +ceast nuan este pus !n e"iden de %otrrea CE*( !nț ț  Salabiaku contra Fran ei ț  , fiindcu totul inadec"at a se considera c o preum9ie relati" cum este cea con9inut i !n te

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  9/20

  .n caua 'eerings contra (landei  nr# 081050, K 44, 1 martie 200D3, Curtea a reumat situa9ia dup cumurmea: „###3 s-a demonstrat c reclamantul de9inea bunuri a cror pro"enien9 nu a putut fi stabilit se poate presupune !n mod reonabil c aceste bunuri au fost ob9inute prin acti"it9i ilegale, iar reclamantul nu a reuit sofere o eeclamantul a"nd desc%is posibilitatea demonstrrii pro"enien9ei sursei banilor, cerereasa a fost respins ca inadmisibil#

  *ispoi9iile art 4483 din Constitu ia >omniei pri"indț  prezum ia caracerului lici alțaverii do!"ndie „+"erea dobndit licit nu poate fi confiscat# Caracterul licit aldobndirii se preum$3 sunt de asemenea frec"ent in"ocate ca fundament al ridicriisec%estrelor !n "ederea confiscrii de ctre persoane care nu au calitatea de pr9i !n procesul

   penal#

  )rezum ia fiind una relaivă ;ț  juris tantum

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  10/20

  măsurii de siguran)ă a confiscării speciale !n sistemul nostru de drept penal: sanc9iune dedrept penal, consecin9a ci"ila a s"ririi unei fapte pre"ute de legea penal, a"nd scopeminamente pre"enti", care poate fi dispus !mpotri"a persoanelor care au s"rit fapte

   pre"ute de legea penal, dar nu ca o consecin9 a rspunderii penale, nedepinnd degra"itatea faptei s"rite Constantin ;itrac%e, „*rept penal romn# =artea )eneral$, Casa

  de editur i pres „ansa$ S>L, 'ucureti, 177D, p# 183#

  &a nivel inerna ionalț

  Conform articolului @4 din Con"entia (6 !mpotri"a corup iei, standardele interna ionale deț țrecuperare a produsului infrac iunii cauatoare de pre/udicii mai multor persoane - pr9i, statțetc# - nimic nu !mpiedic statele ca pe calea unei comisii rogatorii s se solicite repatriereatuturor acestor fonduri cum au fost caurile dictatorilor din ?unisia, Egipt, Libia, care a"eauconturi !n strintate3: regula de ba !n materia recuperarii produsului infrac iunii este cț!nti sunt compensate "ictimele, diferen9a re"enind statului#

  .ceasta este prima parte a unui rezumat al prezentării doamnei judecător /amelia )ogdan la cel de-al patrulea seminar 0/onstan a1 22-23 septembrie 45267 din cadrul programului Sus8inerea confiscării extinseț *i recuperării prejudiciului 9n %om:nia!1 derulat de Freedom House %om:nia1 cofinan at de /omisiaț 

   ;uropeană i cu sprijinul financiar al .mbasadei %egatului &nit al $arii )ritanii i ,rlandei de imparialiae si incompai!iliai

  • Luni, 0 oiembrie 2014 00:00

  • dimensiunea fontului

  • Imprimare

  • E-mail

   7acă prima parte a prezentării doamnei judecător /amelia )ogdan a abordat cu precădere problemele legatede confiscarea de la ter i! această a doua parte se referă la teme rezultate din practica judiciară românească!ț 

   precum presupusa incompatibilitate a instan elor de a mai judeca pe fond după ce au dispus măsuriț asigurătorii! ori încercările de a asimila confiscarea specială cu pedeapsa! confiscarea fiind! de fapt! doar

  consecin a ci6ilă a unei fapte penale4ț 

  http://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/132-camelia-bogdan-masura-confiscarii-consecinta-civila-a-unei-fapte-penale-impartialitate-si-incompatibilitate?tmpl=component&print=1http://freedomhouse.ro/finec/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=gk_twn2&link=a4b806883cf4576051a7b4a6b0fc26abeae61f07http://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/123-cb1http://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/123-cb1http://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/132-camelia-bogdan-masura-confiscarii-consecinta-civila-a-unei-fapte-penale-impartialitate-si-incompatibilitate?tmpl=component&print=1http://freedomhouse.ro/finec/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=gk_twn2&link=a4b806883cf4576051a7b4a6b0fc26abeae61f07http://freedomhouse.ro/finec/index.php/stiri/la-zi/item/123-cb1

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  11/20

   Aceste teme au fost discutate la cel de-al patrulea seminar Constan a! în ""-"# septembrie $%"&' al proiectuluiț „(us inerea confiscării etinse i recuperării prejudiciului”! derulat de reedom .ouse ,omânia! co-finan at deț ș ț Comisia /uropeană i cu sprijinul financiar al Ambasadei 1arii Britanii! i la seminarul „C/78 - aspecteș ș

   penale” Bra o6! $%-$" octombrie $%"&'! organizat de 2nstitutul 3a ional al 1agistraturii în cadrul proiectuluiș ț „Asisten ă pentru consolidarea capacită ii sistemului judiciar din ,omânia de a face fa ă noilor pro6ocăriț ț ț legislati6e i institu ionale”! proiect sus inut prin 3or=egian inancial 1ec>anism $%%-$%"&4ș ț ț 

  0rmează în curând  continuarea prezentării procurorului american $ark Lester  ! procuror specializat înconfiscare etinsă în 7istrictul de (ud al loridei! 1iami! @est 5alm Beac>! care abordează problema

   standardelor de probă „cauză probabilă” pentru a ob ine mandat de sec>estru! „preponderen a probelor”ț ț  pentru măsura confiscării'4

   

  =ăsura confiscării # consecin a civilă a uneiț

  fape penale%De ce nu devin incompai!ili ?udecăoriicare au dispus sec0esru 'n vedereaconfiscării speciale%

  Insiuirea sec0esrului - ?urispruden ă CEDOț

  =rocedura de instituire a sec%estrului nu constituie o /udecat asupra unei acua9ii !n materie penal, !n sensul pre"ederilor +rticolului al Con"en iei pentru +prarea *repturilorț(mului#

  .n acest sens este e

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  12/20

  .n respingerea plngerii lui*ogmoc%, CE*( a notat c,!n cadrul unei anc%ete penale,sec%estrul asigurtor "iea!n principal:

  - garantarea e

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  13/20

  .n Codul de procedur penal !n "igoare, msurile asigurtorii sunt pre"ute !n capitolul alIII-lea cu denumirea marginal „;surile asigurtorii, restituirea lucrurilor i restabilireasitua9iei anterioare$ din ?itlul al J din =artea )eneral, „;surile pre"enti"e i alte msuri

   procesuale$#

  Luarea msurilor asigurtorii este pre"ut !n art# 247 alin#1 Cod procedur penal, te

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  14/20

  instituirii unui sec%estru asupra bunurilor companiei reclamante i, ulterior, a pronun9atdeciia pe fondul cauei, nu poate fi considerat incompatibil#

  )orivi CEDO, pariciparea ?udecăorului % 'n procedurile privind luarea decizieisec0esrului a fost limitat la e

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  15/20

  K @3#

  )ro!lema impar ialiă ii ?udecăorului care a dispus sec0esrul # pracică iț ț șle$isla ie rom"neascăț

  i instan9ele romne au fost c%emate s analiee admisibilitatea cererii de recuare aȘcompletului care a dispus msura sec%estrului !n "ederea confiscrii speciale sub ung%iul art#4 alin# 1 lit#f Cod procedur penal#

  )roced"nd la analizavalen eiț.I=)AR IA&ITATE/Ț

  conturat !n /urispruden ațCE*( anterior men ionat,țCurtea de +pel 'ucure ti aș

   preciat c !n sfera de inciden9 a art# 4 alin# 1 lit# f Cpp intr acele temeiuri cu pri"ire la caree

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  16/20

  )ro!lemaincompai!iliă iiț

   ?udecăorului care adispus sec0esrul #

  pracică i le$isla ie rom"neascăș țCurtea de +pel 'ucure ti așmai analiat i admisibilitateașcererii de recuare a

   /udectorilor care au dispussec%estrul !n "edereaconfiscrii speciale !ntemeiat

   pe dispoi9iile art#4 alin# Cpp# + se "edea !nc%eiereadin edin9a public din data de

  4#08#2014 a Cur9ii de +pel'ucureti, sec9ia a II Ba penal din dosarul nr [email protected], nepublicat#

  *ispoitiile art# [email protected] alin# Cpp impun ca !n caul !n care msura sec%estrului a fost luat dectre /udectorul de camer preliminar sau de instan a de /udecat, contesta ia s fieț țsolu ionat de acela i /udector, respecti" aceea i instan # .ns te

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  17/20

  aptul c /udectorul care a dispus sec%estrul !n "ederea confiscrii speciale i a citatș persoanele !n patrimoniul crora figureaa bunurile supuse sec%estrului nu-l face !nsincompatibil pentru !nclcarea dispoi iilor art# 4 alin# Cpp deoarece, potri"it acestorțdipoi ii, „/udectorul care s-a pronun9at cu pri"ire la o msur supus contesta9iei nu poateț

   participa la solu9ionarea contesta9iei$, iar legiuitorul nu a !n eles s pre"ad calea contesta ieiț ț

  !mpotri"a lurii msurii asigurtorii dipuse de /udecator !n dispoi iile art#[email protected] alin# Cpp#ț

  *e lege lata,

  - a"nd !n "edere c dispoi iile care pre"d incompatibilit ile sunt de strict interpretare iț ț șaplicare,- innd cont c intr !n inciden a dispoi iilor art# 4 alin# Cpp doar msurile luate deț ț ț

   /udector supuse contesta9iei pre"ute de lege,- iar legiuitorul nu pre"ede calea contestrii msurilor asigurtorii luate de /udectori,- cererile de recuare a /udectorilor care au dispus sec%estru !n "ederea confiscrii speciale!ntemeiate sunt inadmisibile#

  Confiscarea - ?urispruden a CEDOț

   ici msura de siguran9 a confiscrii nu constituie, per se, acua9ie !n materie penal#

  Cauza  Silickiene contra Lituaniei  

  +stfel, !n %otrrea (ilic;iene contra omnia +lbania, )ermania, )eorgia, ;oldo"a, >omnia, Suedia ișEl"e ia3, confiscarea poate fi dispus c%iar dac nu e

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  18/20

  *e "reme ce confiscarea bunurilor reclamantei i-a a"ut sorgintea !n sec%estrul dispusasupra bunurilor acesteia, Curtea a artat c reclamanta putea s pre"ad !n momentulinstituirii sec%estrului c, ulterior, putea fi dispus i msura confiscrii acestor bunuri#ș

  .n paragraful K 48, CE*( consider c reclamanta a a"ut desc%is calea plngerii pentru acontesta moti"ele pentru care s-a dispus sec%estrul, aducnd do"ei c aceste bunuri au fostdobndite !n mod legal# *e altfel, mama inculpatului Bsoacra reclamantei B, ale crei bunurifuseser i ele puse sub sec%estru, apelase !mpotri"a acestei deciii, ob innd ca unele dintreș ț

   bunurile "iate s fie scoase de sub sec%estru#

  .n lumina celor de mai sus, !n timp ce Curtea consider, ca un principiu general, c persoanelor a cror proprietate este susceptibil de a fi confiscat ar trebui s le fie acordat!n mod oficialcalitatea de parte la procedura !n care confiscarea este ordonat, se acceptfaptul c, !n circumstan9ele particulare din preenta cau, de facto! autorit9ilelituaniene au acordat reclamantei posibilitatea reonabil i suficient pentru a-i prote/ainteresele !n mod adec"at# .n consecin9, se constat c nu a e

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  19/20

  >eamintim c !n caua >elch contra %egatului &nit  - %otrrea din 7 februarie [email protected] !n caua1D440570- la paragrafele K 2D i K 28, Curtea European a *repturilor (mului preciea c:ș

  - no9iunea de „pedeaps$ cuprins !n aceste dispoi9ii are un sens autonom, ca i no9iunea de„drepturi i obliga9ii ci"ile$ i „acua9ie !n materie penal$ din articolul paragraf 1, ###3

  - i c punctul de plecare al oricrei aprecieri a e

 • 8/17/2019 Camelia BOGDAN Confiscarea extinsa.docx

  20/20

  - reult din paragraful K 2D al %otrrii @elc> contra ,egatului 0nit , !n care se specificepressis 6erbis e(amenul propriu pe care 'l face CEDO - Curtea merge dincolo de aparen eț

   pentru a "edea dac o anumit msur poate fi caracteriat drept pedeaps,

  - precum i din lecturarea celor cinci criterii enumerate la paragraful 28 al %otrrii @elc>

  contra ,egatului 0nit  sau !n %otrrea 7assa oundation i al ii contra tensteinș ț  din 10iulie 200D !n caua [email protected]#

  .n paragraful K 2 al %otrrii @elc> contra ,egatului 0nit , Curtea admite c gra"itatea uneiordonan9e de confiscare nu este decisi" !n sine, din moment ce numeroase msuri nepenalede natur pre"enti" pot a"ea un impact substan9ial asupra persoanei !n cau#

  .n caua @elc> contra ,egatului 0nit , la paragraful K , s-a constatat !nclcarea standarduluieuropean de protec9ie !n considerarea urmtoarelor anume !mpre/urri:

  - ordonan9a de confiscare "iea produsul traficului de stupefiante i nu se limitea la

  !mbog9irea sau profitul efecti" ###3,

  - puterea discre9ionar a instan9ei de fond pentru a lua !n considerare, !n fi