CAMP MAGNأˆTIC Fأ­sica 2n Batxillerat 2012-09-13آ  CAMP MAGNأˆTIC Fأ­sica 2n Batxillerat lأ­nies d’inducciأ³

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CAMP MAGNأˆTIC Fأ­sica 2n Batxillerat 2012-09-13آ  CAMP MAGNأˆTIC Fأ­sica 2n Batxillerat...

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  IMANTS

  Cossos capaços d’atraure

  fortament els objectes de

  ferro

  La Terra és un gran imant

  Material no imantat Material imantat

  N S

  Dipol magnètic

  Trencament d’un imant:

  és impossible aïllar els pols d’un imant

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  CAMP MAGNÈTIC

  Pertorbació que un imant o un corrent elèctric produeixen en l’espai que els envolta

  Experiència d’Oersted Camp sobre una càrrega

  elèctrica en moviment

  α

  Regla de la mà esquerra

  (per a càrregues positives)

  Unitat: tesla (T)

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  línies d’inducció magnètica

  Imant rectangular Imant de ferradura

  Imant amb forma de disc Dos pols oposats propers Camp terrestre

  Representació del camp magnètic

  és tangent a les línies d’inducció i amb el mateix sentit.

  és perpendicular a

  La densitat de línies és proporcional al

  Són tancades: surten pel pol N i entren pel pol S

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  Fonts del camp magnètic

  Imants i càrregues elèctriques en moviment

  Una càrrega en moviment:

  Un element de corrent a una distància d:

  llei de Biot i Savart

  En el buit:

  Regla de la mà dreta

  B

  I

  : Permeabilitat

  magnètica

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  Una espira al seu centre:

  Una bobina de N espires:

  Un solenoide: bobina en la qual L > 10 D L

  D

  Teorema d’Ampère: La circulació del camp magnètic sobre qualsevol corba tancada C és igual al

  producte de la permeabilitat per la intensitat del corrent elèctric IC que travessa la superfície limitada per

  la corba tancada C.

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  Acció del camp sobre càrregues elèctriques en moviment

  Sobre una càrrega elèctrica:

  α

  Llei de Lorentz

  Mòdul de la força de Lorentz

  Si la càrrega es mou dins d’un camp elèctric i d‘un altre magnètic → INTERACCIÓ ELECTROMAGNÈTICA:

  Força de Lorentz:

  Regla mà E : FBV

  Producte vectorial

  Només canvia la

  direcció de

  Si mov. uniforme

  i camp uniforme

  MCU

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  Si :

  Procedència de la : per

  Període de rotació:

  Càrrega +

  Càrrega

  Si :

  Força magnètica sobre cada component de la velocitat:

  MRU

  MCU +

  +

  vy

  v

  vx

  FM

  v

  B

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  Si :

  B

  v

  v

  v

  v

  q

  q

  0

  Força nul·la no es desvia

  Aplicacions en el món de la recerca industrial i científica: espectròmetre de masses, acceleradors de

  partícules, microscopis electrònics, ciclotró.

  Acció del camp sobre un conductor rectilíneo

  B

  L

  I

  + +

  + + +

  + Regla de la mà E

  Regla de la mà D

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  Acció del camp sobre una espira

  Acció del camp sobre una bobina

  N : nombre d’espires de la bobina

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  Forces entre corrents paral·leles

  d d

  : força per unitat de longitud

  Dos corrents paral·leles i

  del mateix sentit s’atrauen

  Dos corrents paral·leles i de

  sentits contraris es repel·leixen

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  CLASIFICACIÓ MAGNÈTICA DELS MATERIALS

  Dipols orientats a l’atzar

  Bext

  Dipols en la direcció del camp

  S

  N

  Bint

  Bint Bext = μr = permeabilitat magnètica relativa

  DIAMAGNÈTIQUES PARAMAGNÈTIQUES FERROMAGNÈTIQUES

   Dèbilment atretes pels imants

   O2 líquid ; Al ; Pd ; Pt

   Substàncies amb els electrons

  desaparellats en la capa de valència

  µ ≥ µo μr ≥1

   Dèbilment repel·lida pels imants 

   µ ≤ µo μr ≤ 1

   H2O ; Ag ; Cu ; Hg

   Substàncies amb els electrons

  aparellats en la capa de valència.

   Intensament atretes pels imants

   Fe ; Co ; Ni i els seus aliatges

   Per damunt la temperatura de

  Cuie (característica per a cada

  material) es transforma en

  paramagnètic.

  µ >>µo μr >>1

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  Substàncies ferromagnètiques

  Dominis magnètics: regions en què tots els dipols estan orientats en la mateixa direcció

  S N

  Imant permanent: persisteix l’ordenació dels dominis després d’eliminar el camp exterior (acer)

  Imant temporal: desapareix l’ordenació dels dominis després d’eliminar el camp exterior (Fe dolç)

  Són fàcilment atretes pels imants

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • CAMP MAGNÈTIC Física 2n Batxillerat

  FONTS DEL CAMP

  MAGNÈTIC

  Teorema d’AMPÈRE:

  Camp magnètic creat per:

  Una càrrega en moviment

  Un fil rectilini indefinit

  Llei de BIOT i SAVART

  Una espira circular en el seu centre

  Una bobina de N espires

  Un solenoide en el seu interior

  ACCIÓ DEL CAMP MAGNÈTIC

  SOBRE CÀRREGUES

  ELÈCTRIQUES EN MOVIMENT

  Llei de LORENTZ

  Mª Isabel Arizcun Arizcun