Campagne Tekst

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

No Hate speech (dutch)

Text of Campagne Tekst

 • Niet bepaald stichtende lectuur, zal je zeggen.Toch wordt dit soort haatboodschappen kwistig in de publieke ruimte verspreid.

  De Vredesweek roept op om te reageren tegen haatboodschappen en het gesprek aan te gaan met diegenen die ze verspreiden. De Vredesweek sluit zich ook aan bij de Europese campagne No Hate Speech, of: Neen tegen haatboodschappen.

  Aanzetten tot haat is bij wet verboden. De ergste vormen van haatboodschappen, die anderen willen overtuigen, stimuleren, aanmoedigen tot haat maar ook op bepaalde reacties aansturen, moeten via gerechtelijke weg aangepakt worden. In ons land zijn er verschillende officile instanties, zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding of de politie, waar je naartoe kunt stappen als je slachtoffer of getuige bent van deze feiten.

  Maar wat met de onbezonnen of anonieme haatdragende uitlatingen die in de dagelijkse realiteit, op straat, openbaar vervoer of internet en in gewone gesprekken te horen of te lezen zijn?

  CAMPAGNETEKST

  Jeanetten, zit eens thuis aan elkaar.zonder bruin gespuis of EU-ers uit Roemeni of Bulgarije...

  tijd voor de grote kuis en alle profiteurs naar huis....

  Vuile hoer, kom eens hier, geef eens je telefoonnummer of kom maar direct mee!

  Allochtonen moeten zwijgen, uiteindelijk is het hier wel ons land, h

  Neen tegen haatboodschappen

  Niemand ontsnapt aan publieke bekladding: migranten zijn criminele gelukzoekers, homos geven een slecht voorbeeld aan onze kinderen, werklozen of inactieven plunderen de welvaartstaat, mensen met een beperking lopen in de weg, pastoors zijn pedofielen, ondernemers zijn zakkenvullers, ouderen zeuren erop los, jongeren deugen voor niets, vreemden hun eten stinkt In vaak vindingrijke scheldproza worden aan hele groepen negatieve eigenschappen gekoppeld.

 • Haatboodschappen viseren mensen omdat ze een andere religie, afkomst, nationaliteit, huidskleur, gender, seksuele geaardheid of leeftijd hebben, omdat ze een beperking hebben, omdat ze er een andere ideologische of politieke overtuiging op nahouden. Omdat ze, kortom, anders zijn of anders denken dan de boodschapper.

  De gevolgen van dergelijke haatboodschappen zijn ingrijpend voor de betrokkenen. De pijn die zon boodschap teweegbrengt mag dan al niet lichamelijk zijn, verbaal geweld treft mensen zeker zo hard als fysiek geweld. Dit raakt de kern van hun mens-zijn: jezelf kunnen zijn, sociaal aanvaard worden en erbij horen. Zo werken haatboodschappen discriminatie en uitsluiting in de hand.

  Ja voor dialoog

  Wie tegen hatelijke taal of uitlatingen wil ingaan, moet zelf de eerste stap zetten en een gesprek aangaan. Geen tegenaanval plegen, maar contact zoeken met de haatboodschapper.

  De Vredesweek breekt een lans voor dialoog. Niet de makkelijkste weg uit het haatdiscours en geen gegarandeerd succes, maar wel een noodzakelijke stap. Dialoog gaat in tegen het wij-zij-denken. Ben jij in staat de dialoog aan te gaan met iemand die haatboodschappen verspreidt?

  De bedenkers van haatproza baseren hun boodschappen meestal op vooroordelen en veralgemeningen vanuit angst voor wat ze niet kennen of onzekerheid over hun eigen socio-culturele en economische situatie. Die onzekerheden projecteren ze op een groep of een individu. Verschillen zetten ze dik in de verf. De boodschapper beseft soms zelf niet welke impact zijn uitlating heeft op de ander.

  Door met elkaar in dialoog te gaan, kunnen we vooroordelen ontkrachten en verschillen met de ander overbruggen. Voorbij tegenstellingen en veralgemeningen kijken. In dialoog kunnen we elkaars wensen en verlangens beter begrijpen. Is die ander wel zo verschillend? Is de ander bewust van de pijn en uitsluiting die jij voelt door zijn gedrag? Kan jij een dialoog aangaan zonder vooroordelen?

  Dialoog is luisteren, vragen stellen en verduidelijken wat je eigen verlangens zijn. Het is geen meningen-strijd. Dialoog wist verschillen niet uit maar erkent en overstijgt ze . De ander is en zal altijd simpelweg anders zijn. En dat is maar goed ook: het is door de ander dat jij jezelf echt ontdekt en kan ontwikkelen. Diversiteit verrijkt jezelf en de samenleving.

  De gewoonte om aan verschillen een negatieve bijklank te koppelen, en die bovendien op een hatelijke manier te uiten, moeten we dan ook de pas afsnijden.

  De Vlaamse Vredesweek roept op om te reageren tegen haatboodschappen in de publieke ruimte en het gesprek aan te gaan.

  De campagne loopt van 21 september internationale dag van de vrede tot 2 oktober internationale dag van de geweldloosheid.

  De Vredesweek is een initiatief van: