Carissimus 47

  • View
    450

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carissimus - Pismo nowicjatu Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi.

Text of Carissimus 47

1

Carissimus 47 pismo na prawach rkopisu Wydawca: Nowicjat Prowincji Polski Poudniowej Towarzystwa Jezusowego Kurator numeru: o. Mirosaw Boek SJ Zesp redagujcy: Nov. Bartomiej Przepeluk SJ (redaktor naczelny), Nov. Wojciech Moraski SJ (redaktor techniczny) Adres redakcji: Stara Wie 778, 36-200 Brzozw tel: (0-13) 434 11 13, fax: (0-13) 434 20 61 email: nowicjatpme@jezuici.pl www: http://jezuici.pl/nowicjatpme/ Druk: Chemigrafia Krosno, tel./fax (0-13) 432 54 15 Anno Domini 2006 AMDG & BVMH

2

Drodzy Czytelnicy!Ju po raz czterdziesty sidmy oddajemy w Wasze rce Carissimusa. Tym razem tematem przewodnim jest posta witego Andrzeja Boboli SI, mczennika i patrona Polski. Okazj do zadedykowania obecnego numeru Carissimusa Ojcu Andrzejowi stworzya zbliajca si okrga trzysta pidziesita rocznica mierci witego, ktr obchodzi bdziemy 16 maja 2007 roku. W numerze prezentujemy obszerny yciorys witego, dociekamy przyczyn i okolicznoci jego mczeskiej, a zarazem heroicznej mierci. Oprcz tego prbujemy wyjani, co dokadnie dziao si z ciaem Boboli od momentu jego mierci, poprzez proces kanonizacyjny, a po dzie dzisiejszy. W artykuach staramy si uczci w. Andrzeja Bobol jako naszego osobistego patrona, patrona kadego Jezuity. Miniony rok w sposb szczeglny zarysowuje si w nowicjackej kronice. Oto po raz pierwszy w historii Towarzystwa najmodsi z obydwu polskich prowincji wsplnie odprawili swoje Wielkie Rekolekcje w gdyskim Kolegium, pod okiem swoich Ojcw Magistrw. W Carissimusie nie zabraknie wiadectwa tamtych dni. Niewtpliwie tem wszystkich wydarze sta si Jubileusz Towarzystwa Jezusowego. W sercach nowicjuszy z pewnoci zaowocowa gbszym poznaniem ojca Ignacego, pierwszych Towarzyszy, a zarazem skoni do refleksji nad rol Towarzystwa w dzisiejszych czasach. W Carissimusie relacjonujemy m.in. nasz obecno i wkad w centralny dzie obchodw Jubileuszu. Piszemy te o spotkaniu nowicjatw polskich, czesko-sowackiego i, po raz pierwszy, Regionu Rosyjskiego! Tym razem by on poczony z trzydniowym wyjazdem na Sowacj. Przeywalimy rwnie pielgrzymk Ojca witego Benedykta XVI do Polski na krakowskich boniach nie zabrako naszej obecnoci. Fotogalerie z wakacji oraz z tegorocznych, trzecich z kolei, Ignacjaskich Dni Modziey (IDM) w Starej Wsi uka, w jaki sposb spdzalimy wolne chwile. Postanowilimy rwnie dotrze do rde Magisu (Jezuickiego Duszpasterstwa Modzieowego). Nie do ukrycia jest take prawdziwy BOOM powoa do naszego nowicjatu. Tym razem ycie zakonne rozpoczo a szesnastu kandydatw (w tym jeden z Ukrainy). Tradycyjnie zamieszczamy w numerze wspomnienia z okresu kandydatury oraz krtkie prezentacje braci z pierwszego roku. Na amach Carissimusa pragniemy podzieli si z Wami bardziej lub mniej istotnymi epizodami nowicjackiego ycia, starajc si cho troch przybliy jego realia. Specjalnie, z myl o zainteresowanych Towarzystwem, opisujemy przebieg jezuickiej formacji i metod codziennej modlitwy zwanej medytacj ignacjask. Opowiadamy rwnie o powszednich zajciach, funkcjach, dyurach, tudzie posugach. Obecnemu numerowi swoistego smaku dodaje dzia: Nowicjacki groch z kapust, gdzie prezentujemy liczne i oryginalne wiersze, galerie, wywiady, humor oraz wzbogacony o nowe hasa sownik gwary nowicjackiej. W imieniu caego zespou redakcyjnego ycz miej i owocnej lektury.

Redaktor naczelny

3

Spis treciPrezentacjeMariusz Bajer .......................................................... 6 Mariusz Balcerak..................................................... 7 Wojciech Bojanowski ............................................... 8 Damian Drzyzga ...................................................... 9 Baej Guz .............................................................. 10 Adrian Helik ...........................................................11 Andrzej Hoowiski ............................................... 12 Jerzy Iwanow ......................................................... 13 Krzysztof Jele ....................................................... 14 Szczepan Kizior ..................................................... 15 Jarosaw Mikuczewski ........................................... 16 Wojciech Moraski ................................................ 17 Kamil Mrwka ....................................................... 18 Kamil Rogalski ...................................................... 19 Tomasz Stpor........................................................ 20 Marcin Wodarek ................................................... 22

KandydaturaAnielskie czasy ................................................................. 24Wspomnienia z okresu kandydatury.

U stp Naszej Pani ........................................................... 26Historia figurki Matki Boskiej Nowicjackiej.

w. Andrzej Bobola SIPater Andreas Bobola SI ................................................. 30Biografia w. Andrzeja Boboli SI.

Niespokojny czas .............................................................. 34To historyczne okresu w ktrym y i zgin w. Andrzej Bobola SI.

Ukraina i kozacy .............................................................. 39Rys historyczny mieszkacw Dzikich Pl, miejsca misji Andrzeja Boboli SI.

Dzieje ciaa ........................................................................ 42Koleje losw relikwii w. Andrzeja Boboli SI.

Polska zmartwychwstanie ............................................... 45Wstawiennictwo i objawienia w. Andrzeja Boboli SI patrona Polski.

4

Z ycia nowicjatuPodwjnie Wielkie Rekolekcje ....................................... 50wiadectwo Wielkich Rekolekcji po raz pierwszy odprawianych wsplnie przez nowicjuszy obydwu polskich prowincji w Gdyni.

Jubileusz ........................................................................... 54Reporta z centralnych obchodw Jubileuszu Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

Zjazd nowicjatw A.D. 2006 ........................................... 56Relacja ze spotkania nowicjatw polskich, czesko-sowackiego i, po raz pierwszy, Regionu Rosyjskiego.

Wizyta Ojca witego Benedykta XVI w Polsce ........... 58Wraenia ze spotkania nowicjatu z Ojcem witym podczas jego pielgrzymki do Polski.

Wakacje ............................................................................ 59Fotogaleria.

Funkcje i dyury nowicjackie ......................................... 60Czyli dokadniej o tym na co, gdzie, kiedy i jak, jest czas w nowicjacie.

wite Mury ..................................................................... 63Wiersz Nov. Kamila Rogalskiego SJ.

Po jezuickuFormacja jezuity .............................................................. 64Co ju mamy za sob, a co nas jeszcze czeka.

Litania ............................................................................... 67Wiersz Nov. Kamila Rogalskiego SJ.

Medytacja ignacjaska.................................................... 68Tak si codziennie modlimy.

W Getsemani .................................................................... 71Wiersz Nov. Tomasza Stpora SJ.

Nowicjacki groch z kapustW poszukiwaniu prawdy o Polsce .................................. 72Wywiad z o. Wiesawem Sowikiem SJ, polskim misjonarzem w Australii.

Blask Boga ........................................................................ 76Posta Gerarda Manleya Hopkinsa SJ poety, jezuity.

Magis, start! ..................................................................... 78Krtko o tym jak powstao i dziaa jezuickie duszpasterstwo modzieowe MAGIS.

IDM III ............................................................................. 82Fotogalera z dorocznego zjazdu modziey w Starej Wsi.

Humor ............................................................................... 84 Kronika nowicyatu .......................................................... 86 Sownik nowicjacki .......................................................... 89

5

Mariusz BajerO Panie, nasz Boe, jak przedziwne jest Twe imi po wszystkiej ziemi! Ty swj majestat wynis nad niebiosa (...) Gdy patrz na Twe niebo, dzieo twych palcw, ksiyc i gwiazdy, ktre Ty utwierdzi: czym jest czowiek, e o nim pamitasz, i czym syn czowieczy, e si nim zajmujesz? Uczynie go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwa i czci go uwieczye. /Ps 8, 2. 4 6/ azywam si Mariusz Bajer. Przyszedem na wiat 27 wrzenia 1985 r. w Nowej Rudzie miecie malowniczo pooonym w rodkowej czci Sudetw, midzy Kodzkiem a Wabrzychem, w kotlince, u podna Gr Sowich. To tu spdziem wikszo mojego dotychczasowego ycia, stawiaem pierwsze kroki, bawiem si z rodzestwem i poznawaem Boga. Po przedszkolu przyszed czas na Szko Podstawow nr 1, trwajc a osiem lat. Wtedy zaczem si interesowa dosownie wszystkim: najpierw Pismem witym, atlasami geograficznymi (std zrodziy si zainteresowania geografi). Pniej tato zacz dostarcza mi duo soczewek, co zainspirowao mnie do konstrukcji lunet dugoci 10 cm, powikszajcych pidziesiciokrotnie i dajcych wietny obraz. To wszystko, pod koniec podstawwki, skierowao moj ciekawo ku gbinom wszechwiata zaczem si zajmowa astronomi. Skoczya si nudna szkoa i stanem przed pierwszym samodzielnym wyborem szkoy redniej. Dokumenty zoyem do Liceum Oglnoksztaccego, poniewa byo spokojne i najbliej domu. Wtedy te odszedem od Pana Boga i wiary w ogle, mimo e chodziem na lekcje religii. Coraz bardziej wybijaem si z astronomii, a o Jezusie nie byo mowy. Marzyem, aby zosta odkrywc odlegych galaktyk ale na tym si skoczyo, bo Bg mia dla mnie nieco inne plany. On dotar do mnie po trzech latach niewiary, wanie poprzez obserwacje gbin wszechwiata. Od tego momentu uznaem Jezusa za mojego Towarzysza, a Maryj za moj Matk. Zacza si czwarta klasa, a ja robiem karier z astronomii w Chorzowie. Wkrtce pad plan wielkiego astronoma, zaczem myle o optyce i powoaniu zakonnym. Z jednej strony lubiem budowa lunety, z drugiej interesowao mnie ycie zakonne. Pote