35
Denumire indicator BUGETUL fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anii 2014-2019 Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei - 1 Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at 0001 0002 1205 2000 2005 2105 2900 3000 3005 05 05 09 10 14 05 03 03 05 16 17 18 19 20 21 22 23 24 50 05 05 50 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributii facultative ale asiguratilor Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor Regularizari Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri din proprietate 22.868.489 19.011.283 1.521.045 1.521.686 -641 17.465.592 8.244.083 8.244.083 9.221.509 9.005.570 208 13.703 76.520 165 125 473 294 28.877 94.865 660 49 24.646 1.998 1.469 1.469 23.555.470 21.275.126 1.843.854 1.841.471 2.383 19.402.797 9.425.032 9.425.032 9.977.765 9.734.235 500 14.040 86.952 200 50 484 500 23.002 90.383 23.271 4.148 28.475 1.065 960 960 26.352.161 24.221.529 2.815.730 1.934.323 3.177 878.230 21.377.499 10.322.536 10.322.536 11.054.963 10.828.467 15.412 90.169 212 53 513 530 24.382 95.200 25 28.300 1.196 1.078 1.078 11,87 13,85 52,71 5,04 33,32 10,18 9,52 9,52 10,80 11,24 9,77 3,70 6,00 6,00 5,99 6,00 6,00 5,33 -99,40 -0,61 12,30 12,29 12,29 26.903.781 25.872.412 2.842.442 1.940.500 901.942 23.000.870 11.183.887 11.183.887 11.816.983 11.671.961 16.413 118 546 564 25.966 101.388 27 29.100 1.199 1.080 1.080 28.851.889 27.817.157 2.864.991 1.940.500 924.491 24.922.366 12.193.851 12.193.851 12.728.515 12.571.180 18.112 126 582 601 27.705 110.180 29 29.800 1.270 1.146 1.146 A B CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 30.983.242 29.946.022 2.886.254 1.940.500 945.754 27.029.268 13.299.006 13.299.006 13.730.262 13.565.163 18.684 134 620 641 29.561 115.428 31 30.500 1.354 1.222 1.222 Realizari 2014 Executie preliminata 2015 Propuneri 2016 Crestere / descrestere 2016/2015 Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 1 2 3 4 5 6 7 1

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Denumire indicator

BUGETULfondului national unic de asigurari sociale de sanatate

pe anii 2014-2019

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

1205

2000

2005

2105

2900

3000

3005

05

05

09

10

14

05

03

03

05

16

17

18

19

20

21

22

23

24

50

05

05

50

VENITURI - TOTAL

I.VENITURI CURENTE

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICIIVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic deasigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contributia datorata pentru contractelecost-volum/cost-volum-rezultatB.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatoriCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributii facultative ale asiguratilor

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii individuale datorate de persoanele carerealizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor Regularizari

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Alte venituri din proprietate

22.868.489

19.011.283

1.521.045

1.521.686

-641

17.465.592

8.244.083

8.244.083

9.221.509

9.005.570

208

13.703

76.520

165

125

473

294

28.877

94.865

660

49

24.646

1.998

1.469

1.469

23.555.470

21.275.126

1.843.854

1.841.471

2.383

19.402.797

9.425.032

9.425.032

9.977.765

9.734.235

500

14.040

86.952

200

50

484

500

23.002

90.383

23.271

4.148

28.475

1.065

960

960

26.352.161

24.221.529

2.815.730

1.934.323

3.177

878.230

21.377.499

10.322.536

10.322.536

11.054.963

10.828.467

15.412

90.169

212

53

513

530

24.382

95.200

25

28.300

1.196

1.078

1.078

11,87

13,85

52,71

5,04

33,32

10,18

9,52

9,52

10,80

11,24

9,77

3,70

6,00

6,00

5,99

6,00

6,00

5,33

-99,40

-0,61

12,30

12,29

12,29

26.903.781

25.872.412

2.842.442

1.940.500

901.942

23.000.870

11.183.887

11.183.887

11.816.983

11.671.961

16.413

118

546

564

25.966

101.388

27

29.100

1.199

1.080

1.080

28.851.889

27.817.157

2.864.991

1.940.500

924.491

24.922.366

12.193.851

12.193.851

12.728.515

12.571.180

18.112

126

582

601

27.705

110.180

29

29.800

1.270

1.146

1.146

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

30.983.242

29.946.022

2.886.254

1.940.500

945.754

27.029.268

13.299.006

13.299.006

13.730.262

13.565.163

18.684

134

620

641

29.561

115.428

31

30.500

1.354

1.222

1.222

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

1

Page 2: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

3105

3600

3605

3705

4100

4200

4205

4305

4505

03

05

24

50

01

05

05

23

26

27

30

47

48

49

50

53

02

03

05

06

11

12

13

VENITURI DIN DOBANZI

Alte venituri din dobanzi

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

DIVERSE VENITURI

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari

IV SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105,113,114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in oerioada de aminare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului SanatatiiSUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventive Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauzade accidente de munca si boli profesionale Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionalaSUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

529

529

22.648

14.005

37

13.968

8.643

8.643

3.842.213

3.842.213

3.637.274

35.385

2.727.506

91.215

724.136

27

3.322

206

55.478

204.939

848

-3

104

50

36.126

167.211

604

14.993

105

105

27.410

23.509

23.509

3.901

3.901

2.252.130

2.252.130

2.092.950

1.556

1.213.633

91.841

681.000

38.115

150

3.901

254

62.500

159.180

37.174

100

713

121.051

142

28.214

118

118

27.104

27.104

27.104

2.130.632

2.130.632

1.973.567

1.787

1.067.948

91.715

706.000

38.115

281

5.069

352

62.300

157.065

36.080

130

713

120.000

142

12,38

12,38

-1,12

15,29

15,29

-5,39

-5,39

-5,70

14,85

-12,00

-0,14

3,67

0,00

87,33

29,94

38,58

-0,32

-1,33

-2,94

30,00

0,00

-0,87

0,00

119

119

27.901

27.901

27.901

1.031.369

1.031.369

907.723

1.831

92.227

706.000

38.803

287

5.914

361

62.300

123.646

37.018

130

933

85.398

167

124

124

28.530

28.530

28.530

1.034.732

1.034.732

910.112

1.874

92.237

706.000

40.278

293

6.759

371

62.300

124.620

37.992

130

933

85.398

167

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

132

132

29.146

29.146

29.146

1.037.220

1.037.220

912.618

1.918

92.237

706.000

41.889

299

7.604

371

62.300

124.602

37.974

130

933

85.398

167

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

2

Page 3: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5005

01

02

01

10

20

30

56

01

03

01

02

05

06

11

12

13

14

30

03

01

02

01

12

13

14

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

04

30

02

01

02

03

PREFINANTARI

Fondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul Social European

CHELTUIELI - TOTAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Alte dobanzi

Dobanda datorata trezoreriei statului

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

14.632

361

22.868.490

22.887.416

180.559

143.548

112.523

271

85

8

30.661

37.011

27.465

711

7.439

217

1.180

21.299.847

21.288.219

2.511

182

5.861

460

1.418

389

3.024

21.190.531

83.845

1.151

979

979

1.482

1.368

114

162

45

18

118

7.673

5.508

2.165

4.512

4.512

4.512

21.207

20.611

3.055

13.567

3.989

595

22.520

5.694

23.555.470

23.551.995

169.046

137.817

114.003

279

113

6

23.416

31.229

21.676

682

7.150

229

1.492

21.900.681

21.874.243

2.691

238

9.597

594

1.555

569

3.730

21.796.047

59.222

3.064

2.004

2.004

2.715

2.207

508

203

54

271

174

17.953

5.720

12.233

5.500

5.500

5.500

142

142

26.352.161

26.348.627

177.000

148.542

146.076

350

115

1

2.000

28.458

19.835

628

6.528

212

1.255

24.605.671

24.579.527

2.690

238

9.582

595

1.555

569

3.729

24.501.342

59.227

3.044

1.996

1.996

2.440

2.236

204

204

54

271

174

17.961

5.720

12.241

5.594

5.594

5.594

11,87

11,87

4,71

7,78

28,13

25,45

1,77

-83,33

-91,46

-8,87

-8,49

-7,92

-8,70

-7,42

-15,88

12,35

12,37

-0,04

0,00

-0,16

0,17

0,00

0,00

-0,03

12,41

0,01

-0,65

-0,40

-0,40

-10,13

1,31

-59,84

0,49

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,07

1,71

1,71

1,71

26.903.781

26.893.020

185.850

25.084.762

5.745

28.851.889

28.846.241

195.143

26.811.067

5.889

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

30.983.242

30.977.732

204.900

28.698.461

6.024

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

3

Page 4: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6600

6605

05

57

70

71

84

85

01

10

20

30

56

57

70

71

84

85

01

10

20

02

01

03

01

01

03

01

01

02

03

01

01

02

03

30

03

01

12

13

14

30

01

02

03

04

06

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

72

411

112

1.381.292

1.381.292

1.381.292

2.501

2.501

2.419

193

653

18

1.555

82

-21.427

-21.427

-21.427

-21.427

22.868.490

22.887.416

180.559

21.299.847

4.512

21.207

1.381.292

2.501

2.501

-21.427

-21.427

21.487.323

21.506.124

180.559

143.548

112.523

271

85

8

30.661

37.011

27.465

711

7.439

217

1.180

21.299.847

21.288.219

17

100

25

1.476.626

1.476.626

1.476.626

3.475

3.475

3.475

2

2.023

134

1.316

23.555.470

23.551.995

169.046

21.900.681

5.500

142

1.476.626

3.475

3.475

22.078.844

22.075.369

169.046

137.817

114.003

279

113

6

23.416

31.229

21.676

682

7.150

229

1.492

21.900.681

21.874.243

1.560.362

1.560.362

1.560.362

3.534

3.534

3.534

59

2.092

1.383

26.352.161

26.348.627

177.000

24.605.671

5.594

1.560.362

3.534

3.534

24.791.799

24.788.265

177.000

148.542

146.076

350

115

1

2.000

28.458

19.835

628

6.528

212

1.255

24.605.671

24.579.527

5,67

5,67

5,67

1,70

1,70

1,70

2.850,00

3,41

5,09

11,87

11,87

4,71

12,35

1,71

5,67

1,70

1,70

12,29

12,29

4,71

7,78

28,13

25,45

1,77

-83,33

-91,46

-8,87

-8,49

-7,92

-8,70

-7,42

-15,88

12,35

12,37

1.616.663

10.761

10.761

26.903.781

26.893.020

185.850

25.084.762

5.745

1.616.663

10.761

10.761

25.287.118

25.276.357

185.850

25.084.762

1.834.142

5.648

5.648

28.851.889

28.846.241

195.143

26.811.067

5.889

1.834.142

5.648

5.648

27.017.747

27.012.099

195.143

26.811.067

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.068.347

5.510

5.510

30.983.242

30.977.732

204.900

28.698.461

6.024

2.068.347

5.510

5.510

28.914.895

28.909.385

204.900

28.698.461

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

4

Page 5: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

02

30

56

70

71

84

85

02

05

06

11

12

13

14

30

03

01

02

01

03

01

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

04

30

02

01

02

03

01

02

03

01

02

03

30

03

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Alte dobanzi

Dobanda datorata trezoreriei statului

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratia centrala

Servicii publice descentralizate

2.511

182

5.861

460

1.418

389

3.024

21.190.531

83.845

1.151

979

979

1.482

1.368

114

162

45

18

118

7.673

5.508

2.165

4.512

4.512

4.512

21.207

20.611

3.055

13.567

3.989

595

72

411

112

2.501

2.501

2.419

193

653

18

1.555

82

-21.302

-21.302

-21.302

-21.302

74.898

249.353

2.691

238

9.597

594

1.555

569

3.730

21.796.047

59.222

3.064

2.004

2.004

2.715

2.207

508

203

54

271

174

17.953

5.720

12.233

5.500

5.500

5.500

142

142

17

100

25

3.475

3.475

3.475

2

2.023

134

1.316

88.473

201.453

2.690

238

9.582

595

1.555

569

3.729

24.501.342

59.227

3.044

1.996

1.996

2.440

2.236

204

204

54

271

174

17.961

5.720

12.241

5.594

5.594

5.594

3.534

3.534

3.534

59

2.092

1.383

96.837

255.394

-0,04

0,00

-0,16

0,17

0,00

0,00

-0,03

12,41

0,01

-0,65

-0,40

-0,40

-10,13

1,31

-59,84

0,49

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,07

1,71

1,71

1,71

1,70

1,70

1,70

2.850,00

3,41

5,09

9,45

26,78

5.745

10.761

10.761

5.889

5.648

5.648

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

6.024

5.510

5.510

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

5

Page 6: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6805

03

04

05

06

07

11

05

06

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

01

04

01

01

57

84

85

02

01

01

03

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale Medicamente cu si fara contributie personala

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala Dispozitive si echipamente medicale

Servicii medicale in ambulator

Asistenta medicala primara

Asistenta medicala pentru specialitati clinice

Asistenta medicala stomatologica

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice

Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii

Ingrijiri medicale la domiciliu

Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationaleASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

Asistenta sociala in caz de boli

Asistenta sociala pentru familie si copii

9.470.983

5.755.160

2.542.794

216.936

778.362

177.732

2.734.176

1.422.995

622.074

47.699

551.995

89.413

31.299

8.566.380

8.517.314

49.066

52.468

307.766

1.381.167

1.381.292

1.381.292

1.381.292

1.381.292

-125

-125

-125

-125

803.018

803.018

578.149

9.180.935

5.299.421

2.545.233

273.485

869.430

193.366

2.984.065

1.515.724

659.986

80.238

631.579

96.538

35.997

9.134.939

9.077.742

57.197

57.982

395.000

1.476.626

1.476.626

1.476.626

1.476.626

1.476.626

855.918

855.918

620.708

10.345.197

6.184.826

2.763.736

315.031

888.238

193.366

3.010.751

1.515.518

684.506

80.238

633.559

96.930

35.997

10.591.570

10.527.443

64.127

61.053

395.000

1.560.362

1.560.362

1.560.362

1.560.362

1.560.362

903.318

903.318

657.044

12,68

16,71

8,58

15,19

2,16

0,00

0,89

-0,01

3,72

0,00

0,31

0,41

0,00

15,95

15,97

12,12

5,30

0,00

5,67

5,67

5,67

5,67

5,67

5,54

5,54

5,85

1.616.663

1.616.663

1.616.663

1.834.142

1.834.142

1.834.142

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.068.347

2.068.347

2.068.347

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

6

Page 7: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

12

/ 02

Pag

. 1 d

in 2

01

1169

7800

530

530

530

530

530

530

530

530Pro

g.

Cas

a N

atio

nal

a d

e A

sigu

rari

de

San

atat

e

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

anat

ate

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

elor

nat

ion

ale

de

san

atat

e cu

rati

ve

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

anat

ate

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

93.

369.

625

93.

369.

625

93.

369.

625

93.

369.

625

14.

792.

659

14.

792.

659

14.

792.

659

14.

792.

659

22.

344.

084

21.

788.

917

22.

344.

084

21.

788.

917

3.9

60.4

34

3.8

04.6

86

3.9

60.4

34

3.8

04.6

86

24.

455.

967

24.

439.

568

24.

455.

967

24.

439.

568

4.2

68.2

59

4.1

36.8

46

4.2

68.2

59

4.1

36.8

46

24.

914.

174

24.

914.

174

24.

914.

174

24.

914.

174

4.2

48.5

42

4.2

48.5

42

4.2

48.5

42

4.2

48.5

42

26.

636.

216

26.

636.

216

26.

636.

216

26.

636.

216

4.6

54.7

55

4.6

54.7

55

4.6

54.7

55

4.6

54.7

55

28.

519.

589

28.

519.

589

28.

519.

589

28.

519.

589

4.7

61.8

11

4.7

61.8

11

4.7

61.8

11

4.7

61.8

11

220

.239

.655

219

.668

.089

220

.239

.655

219

.668

.089

36.

686.

460

36.

399.

299

36.

686.

460

36.

399.

299

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a in

201

4E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19

7

Page 8: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

12

/ 02

Pag

. 2 d

in 2

01

1169

7800

659

659

659

659

659

659

659

659Pro

g.

PR

OG

RA

M

Pro

gram

nat

ion

al p

rivi

nd

asi

gura

rea

serv

icii

lor

med

ical

e, a

med

icam

ente

lor

si d

isp

ozit

ivel

or m

edic

ale

in c

adru

l si

stem

ulu

i d

e sa

nat

ate

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

anat

ate

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

78.

576.

966

78.

576.

966

78.

576.

966

78.

576.

966

18.

383.

650

17.

984.

231

18.

383.

650

17.

984.

231

20.

187.

708

20.

302.

722

20.

187.

708

20.

302.

722

20.

665.

632

20.

665.

632

20.

665.

632

20.

665.

632

21.

981.

461

21.

981.

461

21.

981.

461

21.

981.

461

23.

757.

778

23.

757.

778

23.

757.

778

23.

757.

778

183

.553

.195

183

.268

.790

183

.553

.195

183

.268

.790

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a in

201

4E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19

8

Page 9: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 03

P

ag. 1

din

7

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

53

0

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Cas

a N

atio

nal

a d

e A

sigu

rari

de

San

atat

e

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

elor

nat

ion

ale

de

san

atat

e cu

rati

ve

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Min

iste

rul

San

atat

ii

DE

SC

RIE

RE

:

Asi

gura

rea

de

med

icam

ente

si/

sau

mat

eria

le s

anit

are

spec

ific

e p

recu

m s

i a

serv

icii

lor

med

ical

e p

arac

lin

ice

pen

tru

bol

i cr

onic

e cu

risc

cre

scu

t. A

sigu

rare

a se

rvic

iilo

r d

e su

ple

ere

ren

ala

(in

clu

siv

med

icam

ente

si

mat

eria

le s

anit

are

spec

ific

e, t

ran

spor

t b

oln

avi)

. In

cad

rul

pro

gram

elor

nat

ion

ale

de

san

atat

e cu

rati

ve s

e d

eru

leaz

a u

rmat

oare

le p

rogr

ame:

on

colo

gie;

dia

bet

zah

arat

; tr

ansp

lan

t d

e or

gan

e, t

esu

turi

si

celu

le d

e or

igin

e u

man

a; t

rata

men

t p

entr

u b

oli

rare

; tr

atam

ent

al b

olil

or n

euro

logi

ce;t

rata

men

t al

h

emof

ilie

i si

tal

asem

iei;

tra

tam

ent

al s

urd

itat

ii p

rin

pro

teze

au

dit

ive

imp

lan

tab

ile

(im

pla

nt

coh

lear

si

pro

teze

au

dit

ive)

; b

oli

end

ocri

ne;

ort

oped

ie;

tera

pie

in

ten

siva

a i

nsu

fici

ente

i h

epat

ice;

bol

i ca

rdio

vasc

ula

re;

san

atat

e m

inta

la;

dia

gnos

tic

si t

rata

men

t cu

aju

toru

l ap

arat

uri

i d

e in

alta

per

form

anta

; se

rvic

ii m

edic

ale

de

hem

odia

liza

si

dia

liza

per

iton

eala

.

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2006

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2019

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

9

Page 10: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 03

P

ag. 2

din

7

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

53

0

Cod

p

rogr

am

5005

5005

5005

6605

6605

6605

6605

20

6605

20

6605

20

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

anat

ate

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

14.

792.

659

14.

792.

659

14.

792.

659

14.

792.

659

14.

792.

659

14.

792.

659

14.

792.

659

14.

792.

659

3.9

60.4

34

3.8

04.6

86

3.9

60.4

34

3.8

04.6

86

3.9

60.4

34

3.8

04.6

86

3.9

60.4

34

3.8

04.6

86

4.2

68.2

59

4.1

36.8

46

4.2

68.2

59

4.1

36.8

46

4.2

68.2

59

4.1

36.8

46

4.2

68.2

59

4.1

36.8

46

4.2

48.5

42

4.2

48.5

42

4.2

48.5

42

4.2

48.5

42

4.2

48.5

42

4.2

48.5

42

4.2

48.5

42

4.2

48.5

42

4.6

54.7

55

4.6

54.7

55

4.6

54.7

55

4.6

54.7

55

4.6

54.7

55

4.6

54.7

55

4.6

54.7

55

4.6

54.7

55

4.7

61.8

11

4.7

61.8

11

4.7

61.8

11

4.7

61.8

11

4.7

61.8

11

4.7

61.8

11

4.7

61.8

11

4.7

61.8

11

36.

686.

460

36.

399.

299

36.

686.

460

36.

399.

299

36.

686.

460

36.

399.

299

36.

686.

460

36.

399.

299

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

10

Page 11: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 03

P

ag. 3

din

7

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

53

0

65

9

Cod

p

rogr

am

2864

2863Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Imb

un

atat

irea

sta

rii

de

san

atat

e a

pop

ula

tiei

si

cres

tere

a sp

eran

tei

de

viat

a a

bol

nav

ilor

.

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Cos

t m

ediu

/tra

tam

ent

(mii

lei

)

RE

ZU

LT

AT

Num

ar a

sigu

rati

ben

efic

iari

ai

trat

amen

telo

r

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

se f

inan

teaz

a d

in B

uge

tul

Fon

du

lui

Nat

ion

al U

nic

de

Asi

gura

ri S

ocia

le d

e S

anat

ate,

pri

n t

ran

sfer

uri

din

bu

getu

l M

inis

teru

lui

San

atat

ii.

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

nat

ion

al p

rivi

nd

asi

gura

rea

serv

icii

lor

med

ical

e, a

med

icam

ente

lor

si d

isp

ozit

ivel

or m

edic

ale

in c

adru

l si

stem

ulu

i d

e sa

nat

ate

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

100

100 1,4

2.5

12.9

75

100

100 2,2

1.5

76.3

07

100

100 2,3

1.5

76.3

07

100

100 2,4

1.5

76.3

07

100

100 2,4

1.5

76.3

07

100

100 2,4

1.5

76.3

07

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

11

Page 12: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 03

P

ag. 4

din

7

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

am

5005Cod

in

dic

ator

PA

RT

EN

ER

I :

Min

iste

rul

San

atat

ii

DE

SC

RIE

RE

:

Asi

gura

rea

dis

poz

itiv

elor

si

ech

ipam

ente

lor

med

ical

e, a

med

icam

ente

lor

cu s

i fa

ra c

ontr

ibu

tie

per

son

ala,

asi

gura

rea

serv

icii

lor

med

ical

e in

asi

sten

ta m

edic

ala

pri

mar

a, a

sist

enta

med

ical

a p

entr

u s

pec

iali

tati

cli

nic

e, a

sist

enta

med

ical

a st

omat

olog

ica,

asi

sten

ta

med

ical

a p

entr

u s

pec

iali

tati

par

acli

nic

e, i

n c

entr

e m

ed m

ult

ifu

nct

ion

ale

(ser

vici

i m

edic

ale

de

recu

per

are)

, ser

vici

i d

e u

rgen

ta

pre

spit

alic

esti

si

tran

spor

t sa

nit

ar, s

ervi

cii

med

ical

e in

un

itat

i sa

nit

are

cu p

atu

ri, s

ervi

cii

pro

fila

ctic

e, i

ngr

ijir

i m

edic

ale

la

dom

icil

iu s

i as

igu

rare

a p

rest

atii

lor

med

ical

e ac

ord

ate

in b

aza

doc

um

ente

lor

inte

rnat

ion

ale

cu p

reve

der

i in

dom

eniu

l sa

nat

atii

la

care

Rom

ania

est

e p

arte

..

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2009

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2019

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

anat

ate

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

78.

576.

966

78.

576.

966

18.

383.

650

17.

984.

231

20.

187.

708

20.

302.

722

20.

665.

632

20.

665.

632

21.

981.

461

21.

981.

461

23.

757.

778

23.

757.

778

183

.553

.195

183

.268

.790

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

12

Page 13: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 03

P

ag. 5

din

7

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

am

5005

5005

6605

6605

6605

6605

20

6605

20

6605

20

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Imb

un

atat

irea

cal

itat

ii s

ervi

ciil

or m

edic

ale

acor

dat

e as

igu

rati

lor.

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

78.

576.

966

78.

576.

966

78.

576.

966

78.

576.

966

78.

576.

966

78.

576.

966

100

100

18.

383.

650

17.

984.

231

18.

383.

650

17.

984.

231

18.

383.

650

17.

984.

231

100

100

20.

187.

708

20.

302.

722

20.

187.

708

20.

302.

722

20.

187.

708

20.

302.

722

100

100

20.

665.

632

20.

665.

632

20.

665.

632

20.

665.

632

20.

665.

632

20.

665.

632

100

100

21.

981.

461

21.

981.

461

21.

981.

461

21.

981.

461

21.

981.

461

21.

981.

461

100

100

23.

757.

778

23.

757.

778

23.

757.

778

23.

757.

778

23.

757.

778

23.

757.

778

100

100

183

.553

.195

183

.268

.790

183

.553

.195

183

.268

.790

183

.553

.195

183

.268

.790

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

13

Page 14: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 03

P

ag. 6

din

7

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

am

3526

3529

3531

3534

3535

3536

4568

4569

4570

3538

3542

3547

3548Cod

in

dic

ator

EF

ICIE

NT

A

Asi

sten

ta m

edic

ala

prim

ara

- co

st p

e as

igur

at i

nscr

is p

e li

sta

med

ic d

e fa

mil

ie (

lei)

Asi

sten

ta m

edic

ala

pent

ru s

peci

alit

ati

para

clin

ice

( le

i)

Asi

sten

ta m

edic

ala

stom

atol

ogic

a -

cost

med

iu/

serv

iciu

( l

ei )

Ser

vici

i m

edic

ale

in u

nita

ti s

anit

are

cu p

atur

i -

cost

med

iu/c

az r

ezol

vat

Med

icam

ente

cu

si f

ara

cont

ribu

tie

pers

onal

a -

cost

med

iu p

e bo

lnav

Dis

pozi

tive

si

echi

pam

ente

med

ical

e -

cost

med

iu/p

erso

ana

bene

fici

ara

Asi

sten

ta m

edic

ala

pent

ru s

peci

alit

ati

clin

ice

- co

st m

ediu

/ser

vici

u (l

ei)

Ser

vici

i de

urg

enta

pre

spit

alic

esti

si

tran

spor

t sa

nita

r -

cost

med

iu/l

ocui

tor

(lei

)

Ingr

ijir

i m

edic

ale

la d

omic

iu -

cos

t m

ediu

/ n

umar

zil

e in

grij

iri

la d

omic

iliu

RE

ZU

LT

AT

Asi

sten

ta m

edic

ala

prim

ara

- nu

mar

asi

gura

ti

Asi

sten

ta m

edic

ala

pent

ru s

peci

alit

ati

para

clin

ice-

num

ar d

e in

vest

igat

ii

Asi

sten

ta m

edic

ala

stom

atol

ogic

a -

num

ar s

ervi

cii

Ser

vici

i m

edic

ale

in u

nita

ti s

anit

are

cu p

atur

i -

num

ar u

nita

ti s

anit

are

69,

2

11,

5

78,

7

2.2

98

640

647

,9 28

20.

605.

284

47.

659.

442

606

.227

483

79,

58

23,

09

131

,7

2.1

30,5

355

1.0

22

35,

8

250

,7

14,

2

19.

047.

347

26.

754.

260

607

.437

461

79,

57

23,

09

132

,1

2.1

72,2

394

1.0

22

35,

9

250

,7

14,

8

19.

047.

347

26.

754.

260

607

.437

461

81,

63

23,

71

135

,66

2.2

30,9

407

1.0

09

36,

9

253

15,

2

19.

047.

347

26.

754.

260

607

.437

461

83,

58

28,

04

139

,05

2.4

07

431

1.0

35

37,

8

259

,3

15,

5

19.

047.

347

26.

754.

260

607

.437

461

85,

43

28,

68

142

,25

2.6

50,5

441

1.0

58

38,

7

265

,3

15,

9

19.

047.

347

26.

754.

260

607

.437

461

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

14

Page 15: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 03

P

ag. 7

din

7

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

am

3549

3552

3553

3554

3555

4571

4572Cod

in

dic

ator

Ser

vici

i m

edic

ale

in u

nita

ti s

anit

are

cu p

atur

i -

num

ar c

azur

i ex

tern

ate

Med

icam

ente

cu

si f

ara

cont

ribu

tie

pers

onal

a -

num

ar d

e pe

rsoa

ne b

enef

icia

re

Dis

pozi

tive

si

echi

pam

ente

med

ical

e -

num

ar d

e be

nefi

ciar

i

Ingr

ijir

i m

edic

ale

la d

omic

iliu

- n

umar

ser

vici

i m

edic

ale

Ingr

ijir

i m

edic

ale

la d

omic

iliu

- n

umar

caz

uri

Ser

vici

i de

urg

enta

pre

spit

alic

esti

si

tran

spor

t sa

nita

r -

num

ar l

ocui

tori

Asi

sten

ta m

edic

ala

pent

ru s

peci

alit

ati

clin

ice

- nu

mar

ser

vici

i m

edic

ale

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

se f

inan

teaz

a d

in B

uge

tul

Fon

du

lui

Nat

ion

al U

nic

de

Asi

gura

ri S

ocia

le d

e S

anat

ate,

pri

n t

ran

sfer

uri

din

bu

getu

l M

inis

teru

lui

San

atat

ii.

3.7

27.1

74

8.9

94.5

50

274

.448

5.3

58.8

64

1.0

69.5

40

94.

307

22.

241.

453

4.1

54.0

52

15.

366.

520

196

.752

4.1

36.7

92

211

.731

146

.144

20.

711.

524

4.1

54.0

52

15.

366.

520

196

.752

4.1

36.7

92

211

.731

146

.144

20.

711.

524

4.1

54.0

52

15.

366.

520

196

.752

4.1

36.7

92

211

.731

146

.144

20.

711.

524

4.1

54.0

52

15.

366.

520

196

.752

4.1

36.7

92

211

.731

146

.144

20.

711.

524

4.1

54.0

52

15.

366.

520

196

.752

4.1

36.7

92

211

.731

146

.144

20.

711.

524

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

15

Page 16: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

22.3

60

22.3

60

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

2.50

1

3.47

5

3.47

5

3.47

5

3.53

4

3.53

4

3.53

4

22.3

60

22.3

60

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

2.50

1

3.47

5

3.47

5

3.47

5

17.1

34

17.1

34

17.1

34

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

13.6

00

13.6

00

13.6

00

64.8

88

64.8

88

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

45.0

29

64.8

88

64.8

88

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

45.0

29

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

56 T

ITL

UL

VII

I P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E (

FE

N)

PO

ST

AD

ER

AR

E50

0556

01 P

rogr

ame

din

Fon

dul

Eur

opea

n de

Dez

olta

re R

egio

nala

(FE

DR

)

5005

5601

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

5005

5601

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

5005

5601

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

5005

5602

Pro

gram

e di

n F

ondu

l S

ocia

l E

urop

ean(

FS

E)

5005

5602

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

5005

5602

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

5005

5602

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

-mii

lei

-

16

Page 17: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.41

9

193

653 18

1.55

5 82

3.47

5 2

2.02

3

134

1.31

6

3.53

4 59

2.09

2

1.38

3

2.41

9

193

653 18

1.55

5 82

3.47

5 2

2.02

3

134

1.31

6

17.1

34

13.6

59

2.09

2

1.38

3

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

10.2

61

4.10

8

4.43

5

117

1.60

1

500

10.2

61

4.10

8

4.43

5

117

1.60

1

500

5.64

8

3.76

5

254

1.62

9

5.64

8

3.76

5

254

1.62

9

5.51

0

3.79

3 52

1.66

5

5.51

0

3.79

3 52

1.66

5

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

44.4

47

17.9

62

16.7

61 575

9.14

9

582

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

44.4

47

17.9

62

16.7

61 575

9.14

9

582

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

17

Page 18: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

22.3

60

22.3

60

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

2.50

1

3.47

5

3.47

5

3.47

5

3.53

4

3.53

4

3.53

4

22.3

60

22.3

60

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

2.50

1

3.47

5

3.47

5

3.47

5

3.53

4

3.53

4

3.53

4

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

51.2

88

51.2

88

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

31.4

29

51.2

88

51.2

88

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

31.4

29

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

56 T

ITL

UL

VII

I P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E (

FE

N)

PO

ST

AD

ER

AR

E50

0556

01 P

rogr

ame

din

Fon

dul

Eur

opea

n de

Dez

olta

re R

egio

nala

(FE

DR

)

5005

5601

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

5005

5601

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

5005

5601

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

5005

5602

Pro

gram

e di

n F

ondu

l S

ocia

l E

urop

ean(

FS

E)

5005

5602

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

5005

5602

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

5005

5602

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

-mii

lei

-

18

Page 19: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.41

9

193

653 18

1.55

5 82

3.47

5 2

2.02

3

134

1.31

6

3.53

4 59

2.09

2

1.38

3

2.41

9

193

653 18

1.55

5 82

3.47

5 2

2.02

3

134

1.31

6

3.53

4 59

2.09

2

1.38

3

10.2

61

4.10

8

4.43

5

117

1.60

1

500

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

10.2

61

4.10

8

4.43

5

117

1.60

1

500

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

5.64

8

3.76

5

254

1.62

9

5.64

8

3.76

5

254

1.62

9

5.51

0

3.79

3 52

1.66

5

5.51

0

3.79

3 52

1.66

5

30.8

47

4.36

2

16.7

61 575

9.14

9

582

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

30.8

47

4.36

2

16.7

61 575

9.14

9

582

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

a.A

chiz

itii

de

imob

ile

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

19

Page 20: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

995

995

324

324 39 222 63 671

671

653 18

2.15

7

2.15

7

2.15

7

2.15

7

2.02

3

134

2.09

2

2.09

2

2.09

2

2.09

2

2.09

2

995

995

324

324 39 222 63 671

671

653 18

2.15

7

2.15

7

2.15

7

2.15

7

2.02

3

134

2.09

2

2.09

2

2.09

2

2.09

2

2.09

2

4.55

2

4.55

2

4.55

2

4.55

2

4.43

5

117

4.55

2

4.55

2

4.55

2

4.55

2

4.43

5

117

4.01

9

4.01

9

4.01

9

4.01

9

3.76

5

254

4.01

9

4.01

9

4.01

9

4.01

9

3.76

5

254

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.79

3 52

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.79

3 52

17.6

60

17.6

60 324

324 39 222 63

17.3

36

17.3

36

16.7

61 575

17.6

60

17.6

60 324

324 39 222 63

17.3

36

17.3

36

16.7

61 575

b.D

otar

i in

dep

end

ente

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

56 T

ITL

UL

VII

I P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E (

FE

N)

PO

ST

AD

ER

AR

E50

0556

02 P

rogr

ame

din

Fon

dul

Soc

ial

Eur

opea

n(F

SE

)

5005

5602

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

5005

5602

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

5005

5602

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

-mii

lei

-

20

Page 21: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II

193

193

193

193

193

2 2 2 2 2

59 59 59 59 59

193

193

193

193

193

2 2 2 2 2

59 59 59 59 59

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

21

Page 22: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

21.0

90

21.0

90

19.5

35

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

147 18 101 28

1.55

5

1.31

6

1.31

6

1.31

6

1.38

3

1.38

3

1.38

3

21.0

90

21.0

90

19.5

35

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

147 18 101 28

1.55

5

1.31

6

1.31

6

1.31

6

1.38

3

1.38

3

1.38

3

1.60

1

1.60

1

1.60

1

1.60

1

1.60

1

1.60

1

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.66

5

1.66

5

1.66

5

1.66

5

1.66

5

1.66

5

28.6

84

28.6

84

19.5

35

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

147 18 101 28

9.14

9

28.6

84

28.6

84

19.5

35

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

147 18 101 28

9.14

9

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

56 T

ITL

UL

VII

I P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E (

FE

N)

PO

ST

AD

ER

AR

E50

0556

01 P

rogr

ame

din

Fon

dul

Eur

opea

n de

Dez

olta

re R

egio

nala

(FE

DR

)

5005

5601

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

5005

5601

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

5005

5601

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

5005

5602

Pro

gram

e di

n F

ondu

l S

ocia

l E

urop

ean(

FS

E)

5005

5602

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

5005

5602

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

5005

5602

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

-mii

lei

-

22

Page 23: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II

1.55

5

1.55

5 82 82 82 82

1.31

6

1.31

6

1.38

3

1.38

3

1.55

5

1.55

5 82 82 82 82

1.31

6

1.31

6

1.38

3

1.38

3

1.60

1

1.60

1

500

500

500

500

1.60

1

1.60

1

500

500

500

500

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.66

5

1.66

5

1.66

5

1.66

5

9.14

9

9.14

9

582

582

582

582

9.14

9

9.14

9

582

582

582

582

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

23

Page 24: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 9

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

22.3

60

22.3

60

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

2.50

1

3.47

5

3.47

5

3.47

5

3.53

4

3.53

4

3.53

4

22.3

60

22.3

60

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

2.50

1

3.47

5

3.47

5

3.47

5

17.1

34

17.1

34

17.1

34

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

13.6

00

13.6

00

13.6

00

64.8

88

64.8

88

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

45.0

29

64.8

88

64.8

88

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

45.0

29

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

6 --

SA

NA

TA

TE

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

56 T

ITL

UL

VII

I P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E (

FE

N)

PO

ST

AD

ER

AR

E66

0556

01 P

rogr

ame

din

Fon

dul

Eur

opea

n de

Dez

olta

re R

egio

nala

(FE

DR

)

6605

5601

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

6605

5601

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

6605

5601

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

6605

5602

Pro

gram

e di

n F

ondu

l S

ocia

l E

urop

ean(

FS

E)

6605

5602

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

6605

5602

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

6605

5602

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

-mii

lei

-

24

Page 25: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 10

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.41

9

193

653 18

1.55

5 82

3.47

5 2

2.02

3

134

1.31

6

3.53

4 59

2.09

2

1.38

3

2.41

9

193

653 18

1.55

5 82

3.47

5 2

2.02

3

134

1.31

6

17.1

34

13.6

59

2.09

2

1.38

3

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

10.2

61

4.10

8

4.43

5

117

1.60

1

500

10.2

61

4.10

8

4.43

5

117

1.60

1

500

5.64

8

3.76

5

254

1.62

9

5.64

8

3.76

5

254

1.62

9

5.51

0

3.79

3 52

1.66

5

5.51

0

3.79

3 52

1.66

5

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

44.4

47

17.9

62

16.7

61 575

9.14

9

582

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

44.4

47

17.9

62

16.7

61 575

9.14

9

582

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6605

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6605

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

-mii

lei

-

25

Page 26: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 11

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

22.3

60

22.3

60

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

2.50

1

3.47

5

3.47

5

3.47

5

3.53

4

3.53

4

3.53

4

22.3

60

22.3

60

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

2.50

1

3.47

5

3.47

5

3.47

5

3.53

4

3.53

4

3.53

4

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

10.7

61

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.64

8

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

5.51

0

51.2

88

51.2

88

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

31.4

29

51.2

88

51.2

88

19.8

59

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

471 57 323 91

31.4

29

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii66

00 S

AN

AT

AT

E

6605

SA

NA

TA

TE

6605

56 T

ITL

UL

VII

I P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E (

FE

N)

PO

ST

AD

ER

AR

E66

0556

01 P

rogr

ame

din

Fon

dul

Eur

opea

n de

Dez

olta

re R

egio

nala

(FE

DR

)

6605

5601

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

6605

5601

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

6605

5601

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

6605

5602

Pro

gram

e di

n F

ondu

l S

ocia

l E

urop

ean(

FS

E)

6605

5602

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

6605

5602

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

6605

5602

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

-mii

lei

-

26

Page 27: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 12

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II

2.41

9

193

653 18

1.55

5 82

3.47

5 2

2.02

3

134

1.31

6

3.53

4 59

2.09

2

1.38

3

2.41

9

193

653 18

1.55

5 82

3.47

5 2

2.02

3

134

1.31

6

3.53

4 59

2.09

2

1.38

3

10.2

61

4.10

8

4.43

5

117

1.60

1

500

10.2

61

4.10

8

4.43

5

117

1.60

1

500

5.64

8

3.76

5

254

1.62

9

5.64

8

3.76

5

254

1.62

9

5.51

0

3.79

3 52

1.66

5

5.51

0

3.79

3 52

1.66

5

30.8

47

4.36

2

16.7

61 575

9.14

9

582

30.8

47

4.36

2

16.7

61 575

9.14

9

582

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6605

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6605

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

27

Page 28: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 1

a.A

chiz

itii

de

imob

ile

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 1

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

Ane

xa n

r. 1

2 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

Tot

al 2

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

4.10

8

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

28

Page 29: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 2

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 2

Ane

xa n

r. 1

2 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

995

995

995

324

324 39 222 63 671

671

653 18

2.15

7

2.15

7

2.15

7

2.15

7

2.15

7

2.02

3

134

2.09

2

2.09

2

2.09

2

2.09

2

2.09

2

2.09

2

995

995

995

324

324 39 222 63 671

671

653 18

2.15

7

2.15

7

2.15

7

2.15

7

2.15

7

2.02

3

134

2.09

2

2.09

2

2.09

2

2.09

2

2.09

2

2.09

2

4.55

2

4.55

2

4.55

2

4.55

2

4.55

2

4.43

5

117

4.55

2

4.55

2

4.55

2

4.55

2

4.55

2

4.43

5

117

4.01

9

4.01

9

4.01

9

4.01

9

4.01

9

3.76

5

254

4.01

9

4.01

9

4.01

9

4.01

9

4.01

9

3.76

5

254

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.79

3 52

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.84

5

3.79

3 52

Tot

al 2

17.6

60

17.6

60

17.6

60 324

324 39 222 63

17.3

36

17.3

36

16.7

61 575

17.6

60

17.6

60

17.6

60 324

324 39 222 63

17.3

36

17.3

36

16.7

61 575

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

56 T

ITL

UL

VII

I P

RO

IEC

TE

C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

6605

5602

Pro

gram

e di

n F

ondu

l S

ocia

l E

urop

ean(

FS

E)

6605

5602

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

6605

5602

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

6605

5602

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt66

0571

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

29

Page 30: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 3

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 3

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 3

Ane

xa n

r. 1

2 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

193

193

193

193

193

193

2 2 2 2 2 2

59 59 59 59 59 59

193

193

193

193

193

193

2 2 2 2 2 2

59 59 59 59 59 59

Tot

al 2

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

30

Page 31: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 4

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 5

Ane

xa n

r. 1

2 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

21.0

90

21.0

90

21.0

90

19.5

35

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

147 18 101 28

1.55

5

1.31

6

1.31

6

1.31

6

1.31

6

1.38

3

1.38

3

1.38

3

1.38

3

21.0

90

21.0

90

21.0

90

19.5

35

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

147 18 101 28

1.55

5

1.31

6

1.31

6

1.31

6

1.31

6

1.38

3

1.38

3

1.38

3

1.38

3

1.60

1

1.60

1

1.60

1

1.60

1

1.60

1

1.60

1

1.60

1

1.60

1

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.66

5

1.66

5

1.66

5

1.66

5

1.66

5

1.66

5

1.66

5

1.66

5

Tot

al 2

28.6

84

28.6

84

28.6

84

19.5

35

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

147 18 101 28

9.14

9

28.6

84

28.6

84

28.6

84

19.5

35

19.3

88

2.87

4

12.7

61

3.75

3

147 18 101 28

9.14

9

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

56 T

ITL

UL

VII

I P

RO

IEC

TE

C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

6605

5601

Pro

gram

e di

n F

ondu

l E

urop

ean

de D

ezol

tare

R

egio

nala

(FE

DR

)66

0556

0101

F

inan

tare

a na

tion

ala

6605

5601

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

6605

5601

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

6605

5602

Pro

gram

e di

n F

ondu

l S

ocia

l E

urop

ean(

FS

E)

6605

5602

01

Fin

anta

rea

nati

onal

a

6605

5602

02

Fin

anta

rea

exte

rna

nera

mbu

rsab

ila

6605

5602

03

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

31

Page 32: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 5

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

01

34

56

78

9

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 5

Ane

xa n

r. 1

2 /

05

I II I II

1.55

5

1.55

5

1.31

6

1.31

6

1.38

3

1.38

3

1.55

5

1.55

5

1.31

6

1.31

6

1.38

3

1.38

3

1.60

1

1.60

11.

601

1.60

1

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.62

9

1.66

5

1.66

51.

665

1.66

5

Tot

al 2

9.14

9

9.14

99.

149

9.14

9

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

32

Page 33: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 6

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

078

Ane

xa n

r. 1

2 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II

82 82 82 82 8282 82 82 82 82

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Tot

al 2

582

582

582

582

582

582

582

582

582

582

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

03 R

epar

atii

cap

ital

e af

eren

te a

ctiv

elor

fix

e

33

Page 34: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 7

Infi

inta

re n

ou s

ediu

cen

tral

de

bir

ouri

al

CA

SM

B, p

rin

rea

bil

itar

ea, e

xtin

der

ea, s

up

raet

ajar

ea, r

ecom

par

tim

enta

rea

si s

chim

bar

ea f

un

ctiu

nii

act

ual

e a

Blo

culu

i n

r. 7

, cu

re

gim

de

inal

tim

e S

+P

+4E

, pro

pu

s p

rin

pro

iect

S+

P+

5E (

4E+

M),

sit

uat

in

str

. Ale

xan

dru

Iva

siu

c n

r. 3

4-40

, sec

tor

6, B

ucu

rest

i

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

A. D

AT

E G

EN

ER

AL

E

B. D

AT

E P

RIV

IND

PR

INC

IPA

LII

IN

DIC

AT

OR

I T

EH

NIC

O-E

CO

NO

MIC

I A

PR

OB

AT

I

C. D

AT

E P

RIV

IND

DE

RU

LA

RE

A L

UC

RA

RIL

OR

1.

Dat

e ge

ogra

fice

:

2.

Dat

e re

feri

toar

e la

stu

diul

de

feza

bili

tate

1.1

Jud

et /

Sec

tor

1.2

Mun

icip

iu /

Ora

s /

Com

una

1.3

Am

plas

amen

t

2.1

Num

arul

si

data

Aco

rdul

ui M

FP

2.2

Num

arul

si

data

apr

obar

ii s

tudi

ului

de

fe

zabi

lita

te (

H.G

./O

rdin

/Dec

izie

/Dec

ret)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

(mii

lei

)

2

. Dat

a pr

etul

ui p

entr

u ca

lcul

ul v

alor

ii t

otal

e (l

una/

an)

3. C

apac

itat

i ap

roba

te (

in u

nita

ti f

izic

e)

4

. Dur

ata

de r

eali

zare

apr

obat

a (n

umar

lun

i)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

la d

esch

ider

ea f

inan

tari

i (m

ii l

ei)

2. D

ata

pret

ului

(lu

na/a

n)

3

. Dur

ata

de r

eali

zare

con

trac

tata

(nr

. lun

i)

4

. Dat

a in

cepe

rii

inve

stit

iei

(lun

a/an

)

5

. Dat

a pr

ogra

mat

a a

term

inar

ii s

i P

IF (

luna

/an)

6. V

aloa

rea

deco

ntat

a pa

na l

a 31

dec

embr

ie 2

014(

mii

lei

)

7

. Val

oare

a pr

ogra

mat

a in

anu

l 20

15 (

mii

lei

)

8

. Val

oare

ram

asa

de f

inan

tat

la 3

1.12

.201

5 (m

ii l

ei)

Sec

tor

6B

UC

UR

ES

TI

Str

. Ale

xand

ru I

vasi

uc n

r. 3

4-40

NF

368

/ 0

2.04

.201

5

1360

012

/201

440

02 m

p 12

1360

012

/201

4 1201

/201

612

/201

6

1360

0

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

135

Ane

xa n

r. 1

2 /

05

34

Page 35: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … buget stat/Anexa nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia

Pag

. 8

Infi

inta

re n

ou s

ediu

cen

tral

de

bir

ouri

al

CA

SM

B, p

rin

rea

bil

itar

ea, e

xtin

der

ea, s

up

raet

ajar

ea, r

ecom

par

tim

enta

rea

si s

chim

bar

ea f

un

ctiu

nii

act

ual

e a

Blo

culu

i n

r. 7

, cu

re

gim

de

inal

tim

e S

+P

+4E

, pro

pu

s p

rin

pro

iect

S+

P+

5E (

4E+

M),

sit

uat

in

str

. Ale

xan

dru

Iva

siu

c n

r. 3

4-40

, sec

tor

6, B

ucu

rest

i

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 11

35

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

135

Ane

xa n

r. 1

2 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

Tot

al 2

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

35