48
Denumire indicator Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluri pe anii 2016-2021 Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei - 1 Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at 0001 0002 1205 2000 2005 2105 05 05 09 10 14 15 05 03 07 12 03 05 09 16 17 18 19 20 21 22 23 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat Venituri din contributia datorata penru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori Contributii pentru concedii si indemnizatii Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru concedii si indemnizatii CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributii facultative ale asiguratilor Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor 24.984.605 22.699.295 1.349.728 1.086.765 -14.502 277.464 21.293.841 10.237.702 10.237.702 11.056.139 10.829.100 2 33 11.904 29.347 88 124 341 55 48.440 104.667 29.238.638 26.371.119 2.421.310 1.498.000 5.242 802.075 115.993 23.911.718 12.056.992 11.468.955 588.037 11.854.726 11.632.289 18.594 29.689 80 140 336 140 29.009 112.500 34.014.202 32.028.464 2.811.537 1.348.453 5.373 1.279.372 178.339 29.183.927 3.134.620 839.400 135.900 2.159.320 26.049.307 25.830.003 18.984 30.312 82 143 384 150 29.611 114.863 16,33 21,45 16,12 -9,98 2,50 59,51 53,75 22,05 -74,00 -92,68 -76,89 119,74 122,05 2,10 2,10 2,50 2,14 14,29 7,14 2,08 2,10 35.968.542 35.818.144 2.449.580 1.366.468 5.362 899.759 177.991 33.334.764 2.657.856 2.657.856 30.676.908 30.453.438 19.345 30.888 83 146 391 153 30.174 117.045 39.777.974 39.627.576 2.448.880 1.366.827 5.357 898.879 177.817 37.144.196 2.971.760 2.971.760 34.172.436 33.944.719 19.713 31.475 85 148 399 156 30.747 119.269 A B CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 43.913.874 43.763.476 2.435.686 1.355.750 5.347 897.120 177.469 41.292.590 3.314.072 3.314.072 37.978.518 37.746.247 20.107 32.105 87 151 407 159 31.362 121.654 Realizari 2016 Executie preliminata 2017 Propuneri 2018 Crestere / descrestere 2018/2017 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 1 2 3 4 5 6 7 1

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluripe anii 2016-2021

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

1205

2000

2005

2105

05

05

09

10

14

15

05

03

07

12

03

05

09

16

17

18

19

20

21

22

23

VENITURI - TOTAL

I.VENITURI CURENTE

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICIIVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic deasigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contributia datorata pentru contractelecost-volum/cost-volum-rezultat Venituri din contributia datorata penru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracteB.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori Contributii pentru concedii si indemnizatii

Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru concedii si indemnizatiiCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributii facultative ale asiguratilor

Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii individuale datorate de persoanele carerealizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor

24.984.605

22.699.295

1.349.728

1.086.765

-14.502

277.464

21.293.841

10.237.702

10.237.702

11.056.139

10.829.100

2

33

11.904

29.347

88

124

341

55

48.440

104.667

29.238.638

26.371.119

2.421.310

1.498.000

5.242

802.075

115.993

23.911.718

12.056.992

11.468.955

588.037

11.854.726

11.632.289

18.594

29.689

80

140

336

140

29.009

112.500

34.014.202

32.028.464

2.811.537

1.348.453

5.373

1.279.372

178.339

29.183.927

3.134.620

839.400

135.900

2.159.320

26.049.307

25.830.003

18.984

30.312

82

143

384

150

29.611

114.863

16,33

21,45

16,12

-9,98

2,50

59,51

53,75

22,05

-74,00

-92,68

-76,89

119,74

122,05

2,10

2,10

2,50

2,14

14,29

7,14

2,08

2,10

35.968.542

35.818.144

2.449.580

1.366.468

5.362

899.759

177.991

33.334.764

2.657.856

2.657.856

30.676.908

30.453.438

19.345

30.888

83

146

391

153

30.174

117.045

39.777.974

39.627.576

2.448.880

1.366.827

5.357

898.879

177.817

37.144.196

2.971.760

2.971.760

34.172.436

33.944.719

19.713

31.475

85

148

399

156

30.747

119.269

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

43.913.874

43.763.476

2.435.686

1.355.750

5.347

897.120

177.469

41.292.590

3.314.072

3.314.072

37.978.518

37.746.247

20.107

32.105

87

151

407

159

31.362

121.654

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

1

Page 2: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

2900

3000

3005

3105

3600

3605

3705

4100

4200

4205

4305

24

25

50

05

05

50

03

05

24

32

50

01

05

05

23

26

27

30

47

48

49

50

53

72

74

02

03

Regularizari

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Alte venituri din proprietate

VENITURI DIN DOBANZI

Alte venituri din dobanzi

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

DIVERSE VENITURI

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari

IV SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105,113,114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in oerioada de aminare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei Sume alocate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legalereferitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatateSUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventive Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea

32.035

3

55.726

2.057

1.263

1.263

794

794

53.669

51.988

23

34.816

17.148

1.681

1.681

2.285.730

2.285.730

2.157.961

41.172

1.136.663

117.434

796.757

40

4.269

263

61.362

1

127.769

972

24.305

7.643

1

38.091

1.771

1.136

1.136

635

635

36.320

30.229

30.229

6.091

6.091

2.867.519

2.867.519

2.733.031

1.445

493.585

188.487

1.777.229

43.953

215

5.260

300

63.710

647

158.200

134.488

48.100

145

24.775

33.000

1.808

1.364

1.364

444

444

31.192

31.192

31.192

1.985.738

1.985.738

1.896.215

150

1.805.269

21.301

3.872

70

480

25

65.000

48

89.523

3.900

155

1,93

-13,37

2,09

20,07

20,07

-30,08

-30,08

-14,12

3,19

3,19

-30,75

-30,75

-30,62

-89,62

265,75

-88,70

-91,19

-67,44

-90,87

-91,67

2,02

-92,58

-33,43

-91,89

6,90

25.245

33.800

1.843

1.390

1.390

453

453

31.957

31.957

31.957

150.398

150.398

65.000

65.000

85.398

25.725

34.500

1.877

1.416

1.416

461

461

32.623

32.623

32.623

150.398

150.398

65.000

65.000

85.398

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

26.239

35.200

1.915

1.445

1.445

470

470

33.285

33.285

33.285

150.398

150.398

65.000

65.000

85.398

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

2

Page 3: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

4505

4808

5000

05

06

11

12

13

02

08

15

01

10

20

30

51

57

58

59

copilului

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauzade accidente de munca si boli profesionale Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionalaSUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul Social European

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURISUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

103

189

44.345

81.420

740

-420

-420

26.106.026

26.102.061

162.295

24.003.313

1.172

286.208

1.647.498

1.576

732

85.398

113

424

424

424

29.239.062

29.236.813

280.998

23.515.744

2.000

3.651.221

1.785.328

1.500

22

60

85.398

10

282

282

282

33.761.902

33.769.275

33.751.056

33.751.056

306.042

306.042

26.725.152

26.725.152

4.000

4.000

4.664.986

4.664.986

2.050.011

2.050.011

863

863

2

2

-91,80

0,00

-91,15

-33,49

-33,49

-33,49

15,49

15,44

8,91

13,65

100,00

27,77

14,83

-42,47

-90,91

85.398

33.737.296

33.735.890

33.733.914

33.733.914

321.344

321.344

26.419.883

26.419.883

4.092

4.092

4.892.200

4.892.200

2.096.393

2.096.393

2

2

85.398

38.164.147

38.162.905

38.161.663

38.161.663

337.411

337.411

28.440.634

28.440.634

4.182

4.182

7.236.810

7.236.810

2.142.624

2.142.624

2

2

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

85.398

41.840.393

41.839.238

41.838.083

41.838.083

354.282

354.282

31.695.305

31.695.305

4.266

4.266

7.598.651

7.598.651

2.185.577

2.185.577

2

2

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

3

Page 4: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5005

6600 05

70

71

01

10

20

30

51

57

58

59

70

71

01

10

20

30

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

3.965

3.965

26.106.026

26.102.061

162.295

24.003.313

1.172

286.208

1.647.498

1.576

3.965

3.965

26.106.026

26.102.061

162.295

24.003.313

2.249

2.249

29.238.638

29.236.389

280.998

23.515.744

2.000

3.651.221

1.785.328

1.076

22

2.249

2.249

29.238.638

29.236.389

280.998

23.515.744

10.846

18.219

10.846

18.219

33.761.620

33.768.993

33.750.774

33.750.774

306.042

306.042

26.725.152

26.725.152

4.000

4.000

4.664.986

4.664.986

2.050.011

2.050.011

581

581

2

2

10.846

18.219

10.846

18.219

33.761.620

33.768.993

33.750.774

33.750.774

306.042

306.042

26.725.152

26.725.152

4.000

710,09

710,09

15,49

15,44

8,91

13,65

100,00

27,77

14,83

-46,00

-90,91

710,09

710,09

15,49

15,44

8,91

13,65

3.382

1.976

3.382

1.976

33.737.296

33.735.890

33.733.914

33.733.914

321.344

321.344

26.419.883

26.419.883

4.092

4.092

4.892.200

4.892.200

2.096.393

2.096.393

2

2

3.382

1.976

3.382

1.976

33.737.296

33.735.890

33.733.914

33.733.914

321.344

321.344

26.419.883

26.419.883

4.092

2.484

1.242

2.484

1.242

38.164.147

38.162.905

38.161.663

38.161.663

337.411

337.411

28.440.634

28.440.634

4.182

4.182

7.236.810

7.236.810

2.142.624

2.142.624

2

2

2.484

1.242

2.484

1.242

38.164.147

38.162.905

38.161.663

38.161.663

337.411

337.411

28.440.634

28.440.634

4.182

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.310

1.155

2.310

1.155

41.840.393

41.839.238

41.838.083

41.838.083

354.282

354.282

31.695.305

31.695.305

4.266

4.266

7.598.651

7.598.651

2.185.577

2.185.577

2

2

2.310

1.155

2.310

1.155

41.840.393

41.839.238

41.838.083

41.838.083

354.282

354.282

31.695.305

31.695.305

4.266

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

4

Page 5: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6605

6805

51

57

58

59

70

71

01

10

20

30

51

58

59

70

71

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

1.172

286.208

1.647.498

1.576

3.965

3.965

24.458.528

24.454.563

162.295

24.003.313

1.172

286.208

1.576

3.965

3.965

2.000

3.651.221

1.785.328

1.076

22

2.249

2.249

27.453.310

27.451.061

280.998

23.515.744

2.000

3.651.221

1.076

22

2.249

2.249

4.000

4.664.986

4.664.986

2.050.011

2.050.011

581

581

2

2

10.846

18.219

10.846

18.219

31.711.609

31.718.982

31.700.763

31.700.763

306.042

306.042

26.725.152

26.725.152

4.000

4.000

4.664.986

4.664.986

581

581

2

2

10.846

18.219

10.846

18.219

100,00

27,77

14,83

-46,00

-90,91

710,09

710,09

15,54

15,48

8,91

13,65

100,00

27,77

-46,00

-90,91

710,09

710,09

4.092

4.892.200

4.892.200

2.096.393

2.096.393

2

2

3.382

1.976

3.382

1.976

31.640.903

31.639.497

31.637.521

31.637.521

321.344

321.344

26.419.883

26.419.883

4.092

4.092

4.892.200

4.892.200

2

2

3.382

1.976

3.382

1.976

4.182

7.236.810

7.236.810

2.142.624

2.142.624

2

2

2.484

1.242

2.484

1.242

36.021.523

36.020.281

36.019.039

36.019.039

337.411

337.411

28.440.634

28.440.634

4.182

4.182

7.236.810

7.236.810

2

2

2.484

1.242

2.484

1.242

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

4.266

7.598.651

7.598.651

2.185.577

2.185.577

2

2

2.310

1.155

2.310

1.155

39.654.816

39.653.661

39.652.506

39.652.506

354.282

354.282

31.695.305

31.695.305

4.266

4.266

7.598.651

7.598.651

2

2

2.310

1.155

2.310

1.155

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

5

Page 6: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 01 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

9905

5008

6608

01

57

01

58

01

58

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

1.647.498

1.647.498

1.647.498

-1.121.421

1.785.328

1.785.328

1.785.328

424

424

424

424

424

424

2.050.011

2.050.011

2.050.011

2.050.011

2.050.011

2.050.011

245.209

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

14,83

14,83

14,83

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

2.096.393

2.096.393

2.096.393

2.096.393

2.096.393

2.096.393

2.232.652

2.142.624

2.142.624

2.142.624

2.142.624

2.142.624

2.142.624

1.615.069

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.185.577

2.185.577

2.185.577

2.185.577

2.185.577

2.185.577

2.074.636

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

6

Page 7: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2016-2021

(sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)

Anexa nr. 12 / 02 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5005

01

10

20

01

02

03

01

01

12

13

14

30

06

01

02

03

04

06

07

01

02

03

CHELTUIELI - TOTAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

26.106.026

26.102.061

162.295

132.422

129.474

427

113

1

2.407

29.874

20.791

652

6.860

197

1.375

24.003.313

23.990.433

2.508

212

5.250

29.238.638

29.236.389

280.998

229.573

226.453

984

135

2.001

51.425

35.585

1.147

11.940

386

2.367

23.515.744

23.490.997

2.619

321

6.062

33.761.620

33.768.993

33.750.774

33.750.774

306.042

306.042

289.999

274.058

7.814

148

7.979

4.476

4.476

11.567

3.563

105

1.067

35

270

6.527

26.725.152

26.725.152

26.697.828

2.558

288

6.155

15,49

15,44

8,91

26,32

21,02

694,11

9,63

298,75

-77,51

-89,99

-90,85

-91,06

-90,93

-88,59

13,65

13,65

-2,33

-10,28

1,53

33.737.296

33.735.890

33.733.914

33.733.914

321.344

321.344

26.419.883

26.419.883

38.164.147

38.162.905

38.161.663

38.161.663

337.411

337.411

28.440.634

28.440.634

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

41.840.393

41.839.238

41.838.083

41.838.083

354.282

354.282

31.695.305

31.695.305

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

7

Page 8: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 02 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

57

02

05

06

11

12

13

14

30

03

01

04

05

06

08

09

30

30

01

02

04

30

02

66

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea cresterilor salarialeII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

434

1.054

945

3.095

23.936.314

40.622

1.379

2.096

2.096

1.334

1.185

150

139

2

25

136

7.767

5.319

2.448

1.172

1.172

1.172

286.208

286.208

286.208

532

1.118

1.977

3.361

23.418.261

56.746

1.989

2.216

2.216

1.677

1.294

383

174

6

301

189

18.195

6.651

11.544

2.000

2.000

2.000

3.651.221

3.651.221

3.651.221

546

1.101

2.426

3.447

26.611.067

70.240

2.466

1.837

1.837

1.455

1.104

351

174

2

272

197

20.921

7.299

13.622

4.000

4.000

4.000

4.000

4.664.986

4.664.986

4.664.986

4.664.986

2,63

-1,52

22,71

2,56

13,63

23,78

23,98

-17,10

-17,10

-13,24

-14,68

-8,36

0,00

-66,67

-9,63

4,23

14,98

9,74

18,00

100,00

100,00

100,00

27,77

27,77

27,77

4.092

4.092

4.892.200

4.892.200

4.182

4.182

7.236.810

7.236.810

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

4.266

4.266

7.598.651

7.598.651

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

8

Page 9: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 02 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6600 05

58

59

70

71

01

02

01

15

17

01

03

01

01

02

01

02

03

01

02

03

30

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Constructii

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

1.647.498

1.647.498

1.647.498

1.576

1.576

3.965

3.965

3.771

16

3.196

545

14

194

26.106.026

26.102.061

1.785.328

1.785.328

1.785.328

1.076

934

19

915

142

142

22

22

2.249

2.249

2.249

1.871

297

16

65

29.238.638

29.236.389

2.050.011

2.050.011

2.050.011

2.050.011

581

581

581

188

282

111

2

2

2

10.846

18.219

10.846

18.219

17.589

7.373

3.172

10

7.034

630

33.761.620

33.768.993

33.750.774

33.750.774

14,83

14,83

14,83

-46,00

309,15

32,39

-90,91

-90,91

710,09

710,09

682,08

294,07

968,01

-37,50

10.721,54

15,49

15,44

2.096.393

2.096.393

2

2

3.382

1.976

3.382

1.976

33.737.296

33.735.890

33.733.914

33.733.914

2.142.624

2.142.624

2

2

2.484

1.242

2.484

1.242

38.164.147

38.162.905

38.161.663

38.161.663

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.185.577

2.185.577

2

2

2.310

1.155

2.310

1.155

41.840.393

41.839.238

41.838.083

41.838.083

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

9

Page 10: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 02 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6605

10

20

30

51

57

58

59

70

71

01

10

01

02

03

01

12

13

14

30

06

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

II.Credite bugetare

Contributii

162.295

24.003.313

1.172

286.208

1.647.498

1.576

3.965

3.965

24.458.528

24.454.563

162.295

132.422

129.474

427

113

1

2.407

280.998

23.515.744

2.000

3.651.221

1.785.328

1.076

22

2.249

2.249

27.453.310

27.451.061

280.998

229.573

226.453

984

135

2.001

306.042

306.042

26.725.152

26.725.152

4.000

4.000

4.664.986

4.664.986

2.050.011

2.050.011

581

581

2

2

10.846

18.219

10.846

18.219

31.711.609

31.718.982

31.700.763

31.700.763

306.042

306.042

289.999

274.058

7.814

148

7.979

4.476

4.476

8,91

13,65

100,00

27,77

14,83

-46,00

-90,91

710,09

710,09

15,54

15,48

8,91

26,32

21,02

694,11

9,63

298,75

321.344

321.344

26.419.883

26.419.883

4.092

4.092

4.892.200

4.892.200

2.096.393

2.096.393

2

2

3.382

1.976

3.382

1.976

31.640.903

31.639.497

31.637.521

31.637.521

321.344

321.344

337.411

337.411

28.440.634

28.440.634

4.182

4.182

7.236.810

7.236.810

2.142.624

2.142.624

2

2

2.484

1.242

2.484

1.242

36.021.523

36.020.281

36.019.039

36.019.039

337.411

337.411

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

354.282

354.282

31.695.305

31.695.305

4.266

4.266

7.598.651

7.598.651

2.185.577

2.185.577

2

2

2.310

1.155

2.310

1.155

39.654.816

39.653.661

39.652.506

39.652.506

354.282

354.282

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

10

Page 11: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 02 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

05

06

11

12

13

01

02

03

04

06

07

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

29.874

20.791

652

6.860

197

1.375

24.003.313

23.990.433

2.508

212

5.250

434

1.054

945

3.095

23.936.314

40.622

1.379

2.096

2.096

1.334

1.185

150

139

2

25

51.425

35.585

1.147

11.940

386

2.367

23.515.744

23.490.997

2.619

321

6.062

532

1.118

1.977

3.361

23.418.261

56.746

1.989

2.216

2.216

1.677

1.294

383

174

6

301

11.567

3.563

105

1.067

35

270

6.527

26.725.152

26.725.152

26.697.828

2.558

288

6.155

546

1.101

2.426

3.447

26.611.067

70.240

2.466

1.837

1.837

1.455

1.104

351

174

2

272

-77,51

-89,99

-90,85

-91,06

-90,93

-88,59

13,65

13,65

-2,33

-10,28

1,53

2,63

-1,52

22,71

2,56

13,63

23,78

23,98

-17,10

-17,10

-13,24

-14,68

-8,36

0,00

-66,67

-9,63

26.419.883

26.419.883

28.440.634

28.440.634

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

31.695.305

31.695.305

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

11

Page 12: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 02 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

58

59

70

71

14

30

03

01

01

15

17

04

30

02

66

01

02

01

02

03

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea cresterilor salarialeII.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

136

7.767

5.319

2.448

1.172

1.172

1.172

286.208

286.208

286.208

1.576

1.576

3.965

3.965

189

18.195

6.651

11.544

2.000

2.000

2.000

3.651.221

3.651.221

3.651.221

1.076

934

19

915

142

142

22

22

2.249

2.249

197

20.921

7.299

13.622

4.000

4.000

4.000

4.000

4.664.986

4.664.986

4.664.986

4.664.986

581

581

581

188

282

111

2

2

2

10.846

18.219

10.846

18.219

4,23

14,98

9,74

18,00

100,00

100,00

100,00

27,77

27,77

27,77

-46,00

309,15

32,39

-90,91

-90,91

710,09

710,09

4.092

4.092

4.892.200

4.892.200

2

2

3.382

1.976

3.382

1.976

4.182

4.182

7.236.810

7.236.810

2

2

2.484

1.242

2.484

1.242

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

4.266

4.266

7.598.651

7.598.651

2

2

2.310

1.155

2.310

1.155

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

12

Page 13: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 02 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

02

03

04

05

06

07

11

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

01

04

01

03

01

02

03

30

Active fixe

II.Credite bugetare

Constructii

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

II.Credite bugetare

Administratia centrala

II.Credite bugetare

Servicii publice descentralizate

II.Credite bugetare

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicaleII.Credite bugetare

Medicamente cu si fara contributie personala

II.Credite bugetare

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativII.Credite bugetare

Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativII.Credite bugetare

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritonealaII.Credite bugetare

Dispozitive si echipamente medicale

II.Credite bugetare

Servicii medicale in ambulator

II.Credite bugetare

Asistenta medicala primara

II.Credite bugetare

Asistenta medicala pentru specialitati clinice

II.Credite bugetare

Asistenta medicala stomatologica

II.Credite bugetare

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice

II.Credite bugetare

Asistenta medicala in centre medicale multifunctionaleII.Credite bugetare

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitarII.Credite bugetare

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

II.Credite bugetare

Spitale generale

II.Credite bugetare

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii

II.Credite bugetare

Ingrijiri medicale la domiciliu

II.Credite bugetare

Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale

3.771

16

3.196

545

14

194

57.814

470.572

9.517.408

5.336.235

2.709.562

358.877

913.262

199.472

3.167.187

1.550.865

777.963

80.811

655.105

102.443

35.708

10.578.314

10.516.339

61.975

56.462

2.249

1.871

297

16

65

92.688

3.949.394

8.696.175

4.245.613

2.925.103

334.914

977.344

213.201

3.562.136

1.686.661

926.727

85.625

746.133

116.990

38.646

10.547.708

10.486.726

60.982

64.644

17.589

7.373

3.172

10

7.034

630

109.144

5.005.723

9.726.470

4.813.471

3.099.415

526.232

1.074.161

213.191

3.770.166

1.769.039

1.012.755

89.736

781.851

116.785

38.646

12.534.189

12.476.314

57.875

64.644

682,08

294,07

968,01

-37,50

10.721,54

17,75

26,75

11,85

13,38

5,96

57,12

9,91

-0,00

5,84

4,88

9,28

4,80

4,79

-0,18

0,00

18,83

18,97

-5,09

0,00

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

13

Page 14: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Anexa nr. 12 / 02 Pag. - mii lei -8

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6805

05

06

01

01

57

02

01

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

II.Credite bugetare

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

II.Credite bugetare

Asistenta sociala in caz de boli

II.Credite bugetare

Asistenta sociala pentru familie si copii

II.Credite bugetare

575.063

1.647.498

1.647.498

1.647.498

1.647.498

1.647.498

952.960

952.960

694.538

501.919

1.785.328

1.785.328

1.785.328

1.785.328

1.785.328

988.458

988.458

796.870

470.000

2.050.011

2.050.011

2.050.011

2.050.011

2.050.011

2.050.011

2.050.011

2.050.011

1.161.181

1.161.181

888.830

-6,36

14,83

14,83

14,83

14,83

14,83

17,47

17,47

11,54

2.096.393

2.096.393

2.096.393

2.096.393

2.096.393

2.096.393

2.142.624

2.142.624

2.142.624

2.142.624

2.142.624

2.142.624

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.185.577

2.185.577

2.185.577

2.185.577

2.185.577

2.185.577

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

14

Page 15: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2016-2021

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 12 / 03 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

6608

50

50

01

58

01

58

15

15

02

02

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

II.Credite bugetare

Alte institutii si actiuni sanitare

II.Credite bugetare

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

-33,49

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

15

Page 16: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

1Pag. din

Anexa nr. 12/04

2

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000

66055602

66055602

6605560201

6605560202

6605560203

66055815

66055815

TOTAL GENERAL

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

1704

12114

Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii

Programul interoperabilitatea europeana pentru institutiile de asigurari sociale din Romania (ESSIR)

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

6.123

6.123

4.836

4.836

4.836

4.836

585

585

3.315

3.315

936

936

581

581

4.836

3.392

4.836

3.392

4.836

3.392

585

405

3.315

2.292

936

695

0

0

0

1.444

0

1.444

0

1.444

0

180

0

1.023

0

241

0

0

424

424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

863

863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

581

581

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66055602

66055602

66055602

- mii lei -

16

Page 17: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

2Pag. din

Anexa nr. 12/04

2

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

6605581501

6605581502

6605581503

66085815

66085815

6608581502

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantare externa nerambursabila

12114 Programul interoperabilitatea europeana pentru institutiile de asigurari sociale din Romania (ESSIR)

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

581

581

188

188

282

282

111

111

706

706

706

706

706

706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424

424

424

424

424

424

581

581

188

188

282

282

111

111

282

282

282

282

282

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66055815

66055815

66055815

66085815

- mii lei -

17

Page 18: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

1Pag. din

Anexa nr. 12/05

3

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - TOTAL

SANATATE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.836

3.392

4.836

3.392

4.836

3.392

4.836

3.392

585

405

3.315

2.292

936

695

0

1.444

0

1.444

0

1.444

0

1.444

0

180

0

1.023

0

241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5005

6605

660556

66055602

6605560201

6605560202

6605560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.836

3.392

0

1.444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

1704

02

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

585

585

3.315

3.315

936

936

Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

18

Page 19: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

2Pag. din

Anexa nr. 12/05

3

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Fond de finantare:

CHELTUIELI - TOTAL

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

581

581

581

581

581

581

581

581

188

188

282

282

111

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5005

6605

660558

66055815

6605581501

6605581502

6605581503

5008

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

424

424

863

863

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Programul interoperabilitatea europeana pentru institutiile de asigurari sociale din Romania (ESSIR)

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12114

44

1.287

1.287

581

581

581

581

581

581

581

581

188

188

282

282

111

111

Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 86 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

19

Page 20: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

3Pag. din

Anexa nr. 12/05

3

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6608

660858

66085815

6608581502

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

706

706

706

706

706

706

706

706

706

706

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Page 21: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

12

/ 06

Pag

. 1 d

in 3

01

1169

7800

530

530

530

530

530

530

530

530Pro

g.

Cas

a N

atio

nal

a d

e A

sigu

rari

de

San

atat

e

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

anat

ate

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

e n

atio

nal

e d

e sa

nat

ate

cura

tive

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

anat

ate

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

139

.089

.215

139

.089

.215

139

.089

.215

139

.089

.215

22.

758.

136

22.

758.

136

22.

758.

136

22.

758.

136

30.

153.

692

27.

062.

470

30.

153.

692

27.

062.

470

4.6

73.4

89

4.1

52.7

74

4.6

73.4

89

4.1

52.7

74

26.

604.

115

26.

604.

115

26.

604.

115

26.

604.

115

4.1

40.0

84

4.1

40.0

84

4.1

40.0

84

4.1

40.0

84

26.

297.

301

26.

297.

301

26.

297.

301

26.

297.

301

4.1

60.6

29

4.1

60.6

29

4.1

60.6

29

4.1

60.6

29

28.

315.

355

28.

315.

355

28.

315.

355

28.

315.

355

4.2

52.1

63

4.2

52.1

63

4.2

52.1

63

4.2

52.1

63

31.

567.

520

31.

567.

520

31.

567.

520

31.

567.

520

4.3

37.2

08

4.3

37.2

08

4.3

37.2

08

4.3

37.2

08

282

.027

.198

278

.935

.976

282

.027

.198

278

.935

.976

44.

321.

709

43.

800.

994

44.

321.

709

43.

800.

994

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

21

Page 22: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

12

/ 06

Pag

. 2 d

in 3

01

1169

7800

659

659

659

659

659

659

659

659

1704

1704

1704

1704

1704

1704

1704Pro

g.

PR

OG

RA

M

Pro

gram

nat

ion

al p

rivi

nd

asi

gura

rea

serv

icii

lor

med

ical

e, a

med

icam

ente

lor

si d

isp

ozit

ivel

or m

edic

ale

in c

adru

l si

stem

ulu

i d

e sa

nat

ate

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

anat

ate

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

pri

vin

d m

edic

amen

tele

car

e fa

c ob

iect

ul

con

trac

telo

r co

st v

olu

m/c

ost

volu

m r

ezu

ltat

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

anat

ate

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

um

ire

116

.331

.079

116

.331

.079

116

.331

.079

116

.331

.079

23.

113.

261

21.

746.

885

23.

113.

261

21.

746.

885

2.3

66.9

42

1.1

62.8

11

2.3

66.9

42

20.

157.

917

19.

812.

991

20.

157.

917

19.

812.

991

2.3

06.1

14

2.6

51.0

40

2.3

06.1

14

19.

777.

518

20.

222.

181

19.

777.

518

20.

222.

181

2.3

59.1

54

1.9

14.4

91

2.3

59.1

54

21.

652.

026

22.

106.

580

21.

652.

026

22.

106.

580

2.4

11.1

66

1.9

56.6

12

2.4

11.1

66

24.

771.

035

25.

234.

568

24.

771.

035

25.

234.

568

2.4

59.2

77

1.9

95.7

44

2.4

59.2

77

225

.802

.836

225

.454

.284

225

.802

.836

225

.454

.284

11.

902.

653

9.6

80.6

98

11.

902.

653

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

22

Page 23: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

12

/ 06

Pag

. 3 d

in 3

01

1169

7800

1704Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

1.1

62.8

11 2

.651

.040

1.9

14.4

91 1

.956

.612

1.9

95.7

44 9

.680

.698

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

23

Page 24: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 07

P

ag. 1

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

53

0

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Cas

a N

atio

nal

a d

e A

sigu

rari

de

San

atat

e

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

e n

atio

nal

e d

e sa

nat

ate

cura

tive

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Min

iste

rul

San

atat

ii

DE

SC

RIE

RE

:

Asi

gura

rea,

pen

tru

bol

nav

ii c

u b

oli

cron

ice

cu i

mp

act

maj

or a

sup

ra s

anat

atii

pu

bli

ce d

in c

adru

l p

rogr

amel

or n

atio

nal

e d

e sa

nat

ate

cura

tive

de

med

icam

ente

, mat

eria

le s

anit

are

spec

ific

e, d

isp

ozit

ive

med

ical

e p

recu

m s

i a

un

or s

ervi

cii

med

ical

e p

arac

lin

ice.

Asi

gura

rea

serv

icii

lor

de

sup

leer

e re

nal

a p

recu

m s

i a

un

or s

ervi

cii

med

ical

e sp

ecif

ice.

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2006

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2021

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

22.

758.

136

22.

758.

136

4.6

73.4

89

4.1

52.7

74

4.1

40.0

84

4.1

40.0

84

4.1

60.6

29

4.1

60.6

29

4.2

52.1

63

4.2

52.1

63

4.3

37.2

08

4.3

37.2

08

44.

321.

709

43.

800.

994

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

24

Page 25: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 07

P

ag. 2

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

53

0

Cod

p

rogr

am

5005

5005

5005

6605

6605

6605

6605

20

6605

20

6605

20

Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

anat

ate

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

22.

758.

136

22.

758.

136

22.

758.

136

22.

758.

136

22.

758.

136

22.

758.

136

100

100

4.6

73.4

89

4.1

52.7

74

4.6

73.4

89

4.1

52.7

74

4.6

73.4

89

4.1

52.7

74

100

100

4.1

40.0

84

4.1

40.0

84

4.1

40.0

84

4.1

40.0

84

4.1

40.0

84

4.1

40.0

84

100

100

4.1

60.6

29

4.1

60.6

29

4.1

60.6

29

4.1

60.6

29

4.1

60.6

29

4.1

60.6

29

100

100

4.2

52.1

63

4.2

52.1

63

4.2

52.1

63

4.2

52.1

63

4.2

52.1

63

4.2

52.1

63

100

100

4.3

37.2

08

4.3

37.2

08

4.3

37.2

08

4.3

37.2

08

4.3

37.2

08

4.3

37.2

08

100

100

44.

321.

709

43.

800.

994

44.

321.

709

43.

800.

994

44.

321.

709

43.

800.

994

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

25

Page 26: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 07

P

ag. 3

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

53

0

Cod

p

rogr

am

2864

5856

5857

5858

2863

5859

5860

5861Cod

in

dic

ator

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Imb

un

atat

irea

sta

rii

de

san

atat

e a

pop

ula

tiei

si

cres

tere

a sp

eran

tei

de

viat

a a

bol

nav

ilor

.

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Cos

t m

ediu

/tra

tam

ent

(mii

lei

an

2015

)/(l

ei)

Med

icam

ente

pen

tru

boli

cro

nice

cu

risc

cre

scut

uti

liza

te i

n pr

ogra

mel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tive

– c

ost

med

iu/b

olna

v –

lei

Mat

eria

le s

anit

are

spec

ific

e ut

iliz

ate

in p

rogr

amel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tive

– c

ost

med

iu/b

olna

v –

lei

Ser

vici

i m

edic

ale

acor

date

in

cadr

ul p

rogr

amel

or n

atio

nale

de

sana

tate

cur

ativ

e– c

ost

med

iu/b

olna

v –

lei

RE

ZU

LT

AT

Num

ar a

sigu

rati

ben

efic

iari

ai

trat

amen

telo

r

Med

icam

ente

pen

tru

boli

cro

nice

cu

risc

cre

scut

uti

liza

te i

n pr

ogra

mel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tive

– n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

Mat

eria

le s

anit

are

spec

ific

e ut

iliz

ate

in p

rogr

amel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tive

- n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

Ser

vici

i m

edic

ale

acor

date

in

cadr

ul p

rogr

amel

or n

atio

nale

de

sana

tate

cur

ativ

e-nu

mar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

se f

inan

teaz

a d

in B

uge

tul

Fon

du

lui

Nat

ion

al U

nic

de

Asi

gura

ri S

ocia

le d

e S

anat

ate

1,4

8

2.7

95.4

18

2.9

99,8

1.2

15,6

11.

743,

4

1.0

23.8

90

293

.324

106

.056

2.0

88,4

1.6

73,4

11.

436,

9

1.0

97.5

66

314

.478

115

.566

1.9

77,4

1.5

89,6

10.

689,

1

1.1

65.6

18

335

.420

123

.732

1.8

97,3

1.5

24,3

10.

390,

4

1.2

41.5

39

357

.489

130

.089

1.8

17,7

1.4

53,9

10.

187,

9

1.3

21.8

05

382

.294

135

.328

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

26

Page 27: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 07

P

ag. 4

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

nat

ion

al p

rivi

nd

asi

gura

rea

serv

icii

lor

med

ical

e, a

med

icam

ente

lor

si d

isp

ozit

ivel

or m

edic

ale

in c

adru

l si

stem

ulu

i d

e sa

nat

ate

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Min

iste

rul

San

atat

ii

DE

SC

RIE

RE

:

Asi

gura

rea

dis

poz

itiv

elor

si

ech

ipam

ente

med

ical

e, a

med

icam

ente

lor

cu s

i fa

ra c

ontr

ibu

tie

per

son

ala,

asi

gura

rea

serv

icii

lor

med

ical

e in

asi

sten

ta m

edic

ala

pri

mar

a , a

sist

enta

med

ical

a p

entr

u s

pec

iali

tati

cli

nic

e, a

sist

enta

med

ical

a st

omat

olog

ica,

as

iste

nta

med

ical

a p

entr

u s

pec

iali

tati

par

acli

nic

e, i

n c

entr

e m

ed m

ult

ifu

nct

ion

ale

( se

rvic

ii m

edic

ale

de

recu

per

are)

, ser

vici

i d

e u

rgen

ta p

resp

ital

ices

ti s

i tr

ansp

ort

san

itar

, ser

vici

i m

edic

ale

in u

nit

ati

san

itar

e cu

pat

uri

, ser

vici

i p

rofi

lact

ice,

in

grij

iri

med

ical

e la

dom

icil

iu s

i as

igu

rare

a p

rest

atii

lor

med

ical

e ac

ord

ate

in b

aza

doc

um

ente

lor

inte

rnat

ion

ale

cu p

reve

der

i in

dom

eniu

l sa

nat

atii

la

car

e R

oman

ia e

ste

par

te.

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2009

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2021

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

116

.331

.079

23.

113.

261

20.

157.

917

19.

777.

518

21.

652.

026

24.

771.

035

225

.802

.836

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

27

Page 28: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 07

P

ag. 5

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

am

5005

5005

5005

6605

6605

6605

6605

20

6605

20

6605

20

6605

51

6605

51

6605

51

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

anat

ate

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

116

.331

.079

116

.331

.079

116

.331

.079

116

.331

.079

116

.331

.079

116

.331

.079

116

.331

.079

21.

746.

885

23.

113.

261

21.

746.

885

23.

113.

261

21.

746.

885

19.

462.

040

18.

095.

664

3.6

51.2

21

3.6

51.2

21

19.

812.

991

20.

157.

917

19.

812.

991

20.

157.

917

19.

812.

991

20.

157.

917

19.

812.

991

20.

222.

181

19.

777.

518

20.

222.

181

19.

777.

518

20.

222.

181

19.

777.

518

20.

222.

181

22.

106.

580

21.

652.

026

22.

106.

580

21.

652.

026

22.

106.

580

21.

652.

026

22.

106.

580

25.

234.

568

24.

771.

035

25.

234.

568

24.

771.

035

25.

234.

568

24.

771.

035

25.

234.

568

225

.454

.284

225

.802

.836

225

.454

.284

225

.802

.836

225

.454

.284

222

.151

.615

221

.803

.063

3.6

51.2

21

3.6

51.2

21

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

28

Page 29: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 07

P

ag. 6

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

am

3526

3529

3531

3534

3535

3536

4568Cod

in

dic

ator

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Imb

un

atat

irea

cal

itat

ii s

ervi

ciil

or m

edic

ale

acor

dat

e as

igu

rati

lor.

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Asi

sten

ta m

edic

ala

prim

ara

- co

st p

e as

igur

at i

nscr

is p

e li

sta

med

ic d

e fa

mil

ie (

lei)

Asi

sten

ta m

edic

ala

pent

ru s

peci

alit

ati

para

clin

ice

-

cost

med

iu –

lei

Asi

sten

ta m

edic

ala

stom

atol

ogic

a -

cost

med

iu/

serv

iciu

( l

ei )

Spi

tale

gen

eral

e -

cost

med

iu/c

az r

ezol

vat

– le

i

Med

icam

ente

cu

si f

ara

cont

ribu

tie

pers

onal

a -

cost

med

iu p

e bo

lnav

Dis

pozi

tive

si

echi

pam

ente

med

ical

e -

cost

med

iu/p

erso

ana

bene

fici

ara

Asi

sten

ta m

edic

ala

pen

tru

spec

iali

tati

cli

nice

- c

ost

med

iu/

asig

urat

- l

ei

100

100

88,

5

15,

8

98,

3

1.3

79

542

1.0

19,5

32,

1

100

100

98,

3

15,

6

97,

8

1.3

70,6

330

,8

950

,7

34,

3

100

100

101

,5

14,

3

93,

3

1.5

39,4

229

922

35,

2

100

100

101

,2 14

90,

9

1.5

03,1

202

,4

929

,8

34,

4

100

100

103 14

91,

4

1.6

80,2

201

,7

934

,1

34,

4

100

100

104

,6 14

91,

6

1.9

99,3

200

,4

841

,2

34,

3

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

29

Page 30: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 07

P

ag. 7

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

am

4569

4570

5862

5863

5864

3538

3542

3547

3548

3549

3552

3553

3554

3555Cod

in

dic

ator

Ser

vici

i de

urg

enta

pre

spit

alic

esti

si

tran

spor

t sa

nita

r -

cost

med

iu/l

ocui

tor

(lei

)

Ingr

ijir

i m

edic

ale

la d

omic

iliu

- c

ost

med

iu/s

ervi

ciu

Asi

sten

ta m

edic

ala

in c

entr

e m

edic

ale

mul

tifu

ncti

onal

e –

cost

med

iu –

lei

Uni

tati

de

recu

pera

re-r

eabi

lita

re a

san

atat

ii –

cos

t m

ediu

/caz

rez

olva

t-le

i

Pre

stat

ii m

edic

ale

acor

date

in

baza

doc

umen

telo

r in

tern

atio

nale

– c

ost

med

iu/c

az r

ezol

vat

-lei

RE

ZU

LT

AT

Asi

sten

ta m

edic

ala

prim

ara

- nu

mar

asi

gura

ti

Asi

sten

ta m

edic

ala

pent

ru s

peci

alit

ati

para

clin

ice-

num

ar d

e in

vest

igat

ii

Asi

sten

ta m

edic

ala

stom

atol

ogic

a -

num

ar s

ervi

cii

Ser

vici

i m

edic

ale

in u

nita

ti s

anit

are

cu p

atur

i -

num

ar u

nita

ti s

anit

are

Ser

vici

i m

edic

ale

in u

nita

ti s

anit

are

cu p

atur

i -

num

ar c

azur

i ex

tern

ate

Med

icam

ente

cu

si f

ara

cont

ribu

tie

pers

onal

a -

num

ar d

e pe

rsoa

ne b

enef

icia

re

Dis

pozi

tive

si

echi

pam

ente

med

ical

e -

num

ar d

e be

nefi

ciar

i

Ingr

ijir

i m

edic

ale

la d

omic

iliu

- n

umar

ser

vici

i m

edic

ale

Ingr

ijir

i m

edic

ale

la d

omic

iliu

- n

umar

caz

uri

293

,9

12,

7

17.

518.

059

40.

327.

262

822

.143

660

7.5

73.6

99

9.8

43.8

06

195

.652

4.4

39.2

49

46.

381

5,1

20,

1

124

,5

1.3

31,5

5.9

75,3

17.

256.

878

47.

584.

039

875

.820

656

7.6

66.3

86

13.

576.

342

224

.225

3.2

20.2

22

68.

958

5,1

17,

7

118

,2

1.2

27,5

4.9

99,8

17.

435.

490

52.

175.

722

961

.419

666

7.9

68.2

09

14.

038.

405

231

.215

3.6

48.5

42

76.

690

5,1

17,

2

116

,1

1.1

92

4.9

88,4

17.

499.

661

53.

291.

566

986

.902

671

8.1

60.4

37

14.

465.

034

234

.552

3.7

66.9

75

80.

818

5,2 17

116

,3

1.1

83

5.0

25,5

17.

573.

147

54.

352.

187

1.0

03.5

60

676

8.3

17.6

68

14.

834.

657

238

.621

3.8

91.2

26

83.

835

5,2

16,

9

116

,5

1.1

72

5.0

84,8

17.

651.

635

55.

386.

483

1.0

21.6

23

679

8.4

73.4

50

15.

230.

028

270

.282

3.9

90.8

38

85.

932

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

30

Page 31: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 07

P

ag. 8

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

170

4

Cod

p

rogr

am

4571

4572

5865

5866

5867

5868Cod

in

dic

ator

Ser

vici

i de

urg

enta

pre

spit

alic

esti

si

tran

spor

t sa

nita

r -

num

ar l

ocui

tori

Asi

sten

ta m

edic

ala

pent

ru s

peci

alit

ati

clin

ice

- nu

mar

ser

vici

i m

edic

ale

Asi

sten

ta m

edic

ala

in c

entr

e m

edic

ale

mul

tifu

ncti

onal

e –

num

ar b

enef

icia

ri

Uni

tati

de

recu

pera

re –

reab

ilit

are

a sa

nata

tii-

num

ar u

nita

ti s

anit

are

Uni

tati

de

recu

pera

re-r

eabi

lita

re a

san

atat

ii –

num

ar c

azur

i ex

tern

ate

Pre

stat

ii m

edic

ale

acor

date

in

baza

doc

umen

telo

r in

tern

atio

nale

– n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

se f

inan

teaz

a d

in B

uge

tul

Fon

du

lui

Nat

ion

al U

nic

de

Asi

gura

ri S

ocia

le d

e S

anat

ate,

pri

n t

ran

sfer

uri

din

bu

getu

l M

inis

teru

lui

San

atat

ii.

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

pri

vin

d m

edic

amen

tele

car

e fa

c ob

iect

ul

con

trac

telo

r co

st v

olu

m/c

ost

volu

m r

ezu

ltat

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Det

inat

orii

de

auto

riza

tii

de

pu

ner

e p

e p

iata

/rep

reze

nta

nti

i le

gali

ai

aces

tora

DE

SC

RIE

RE

:

121

.488

24.

223.

971

7.6

01.4

98

27.

433.

856

939

.829 18

45.

800

84.

004

7.6

26.8

06

28.

805.

767

987

.829 18

47.

149

94.

003

7.6

44.3

72

29.

446.

643

1.0

05.7

44 18

48.

551

94.

218

7.6

66.2

62

30.

098.

080

1.0

25.9

23 18

49.

998

95.

581

7.6

86.4

26

30.

752.

807

1.0

45.1

44 18

51.

479

96.

355

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

31

Page 32: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 07

P

ag. 9

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

170

4

Cod

p

rogr

am

5005

5005

5005

6605

6605Cod

in

dic

ator

Asi

gura

rea

pe

baz

a d

e p

resc

rip

tie

med

ical

a, i

n a

mb

ula

tori

u, s

au i

n s

pit

al, a

med

icam

ente

lor

ce f

ac o

bie

ctu

l co

ntr

acte

lor

cost

vo

lum

/cos

t vo

lum

rez

ult

at

Dat

a in

cep

erii

:01

-11-

2015

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

anat

ate

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

2.3

66.9

42

1.1

62.8

11

2.3

66.9

42

1.1

62.8

11

2.3

66.9

42

2.3

06.1

14

2.6

51.0

40

2.3

06.1

14

2.6

51.0

40

2.3

06.1

14

2.3

59.1

54

1.9

14.4

91

2.3

59.1

54

1.9

14.4

91

2.3

59.1

54

2.4

11.1

66

1.9

56.6

12

2.4

11.1

66

1.9

56.6

12

2.4

11.1

66

2.4

59.2

77

1.9

95.7

44

2.4

59.2

77

1.9

95.7

44

2.4

59.2

77

11.

902.

653

9.6

80.6

98

11.

902.

653

9.6

80.6

98

11.

902.

653

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

32

Page 33: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 07

P

ag. 1

0 d

in 1

1

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

170

4

Cod

p

rogr

am

6605

6605

20

6605

20

6605

20

5869

5870

5871Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Asi

gura

rea

acce

sulu

i p

acie

nti

lor

la m

edic

amen

tele

in

ovat

ive

ce f

ac o

bie

ctu

l co

ntr

acte

lor

cost

vol

um

/cos

t vo

lum

rez

ult

at

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Med

icam

ente

cu

si f

arac

ontr

ibut

ie p

erso

nala

-C

OS

T V

OL

UM

RE

ZU

LT

AT

- c

ost

med

iu/t

rata

men

t –

lei

Med

icam

ente

cu

si f

arac

ontr

ibut

ie p

erso

nala

-C

OS

T V

OL

UM

- c

ost

med

iu/t

rata

men

t –

lei

Med

icam

ente

pen

tru

boli

cro

nice

cu

risc

cre

scut

uti

liza

te i

n pr

ogra

mel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tiv

- C

OS

T V

OL

UM

- -

cost

med

iu/t

rata

men

t –

lei

1.1

62.8

11

2.3

66.9

42

1.1

62.8

11

100

100

159

.611

,2

46.

714,

3

165

.946

,6

2.6

51.0

40

2.3

06.1

14

2.6

51.0

40

100

100

128

.531

,1

6.2

49,7

220

.147

,8

1.9

14.4

91

2.3

59.1

54

1.9

14.4

91

100

100

143

.247

,6

5.6

44,4

6.7

17,3

1.9

56.6

12

2.4

11.1

66

1.9

56.6

12

100

100

127

.303

,4

5.0

16,2

5.9

70

1.9

95.7

44

2.4

59.2

77

1.9

95.7

44

100

100

112

.912

,6

4.4

49,1

5.2

95,2

9.6

80.6

98

11.

902.

653

9.6

80.6

98

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

33

Page 34: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

12

/ 07

P

ag. 1

1 d

in 1

1

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

170

4

Cod

p

rogr

am

5872

5873

5874Cod

in

dic

ator

RE

ZU

LT

AT

Med

icam

ente

cu

si f

arac

ontr

ibut

ie p

erso

nala

-C

OS

T V

OL

UM

RE

ZU

LT

AT

- n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

Med

icam

ente

cu

si f

arac

ontr

ibut

ie p

erso

nala

-C

OS

T V

OL

UM

- n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

Med

icam

ente

pen

tru

boli

cro

nice

cu

risc

cre

scut

uti

liza

te i

n pr

ogra

mel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tiv

- C

OS

T V

OL

UM

- n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

se f

inan

teaz

a d

in B

uge

tul

Fon

du

lui

Nat

ion

al U

nic

de

Asi

gura

ri S

ocia

le d

e S

anat

ate

5.8

25

252

2.5

67

11.

175

10.

000

3.6

67

15.

825

11.

327

4.2

17

18.

199

13.

026

4.8

50

20.

929

14.

980

5.5

77

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

34

Page 35: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

422

422

422

422 44 297 16 65

18.2

19

18.2

19

18.2

19

17.5

89

7.37

3

3.17

2 10

7.03

4

630

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

7.79

5

7.79

5

7.79

5

7.79

5

7.41

7

297 16 65

10.8

46

10.8

46

10.8

46

10.2

16

3.17

2 10

7.03

4

630

3.38

2

3.38

2

3.38

2

2.81

2

1.40

6

1.11

1

207 88 570

1.97

6

1.97

6

1.97

6

1.40

6

1.11

1

207 88 570

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.16

1 8 73

2.48

4

2.48

4

2.48

4

2.48

4

1.24

2

1.16

1 8 73

2.31

0

2.31

0

2.31

0

2.31

0

1.15

5

1.07

8 8 69

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.07

8 8 69

3.80

3

3.80

3

3.80

3

3.80

3

3.80

3

30.7

82

30.7

82

30.7

82

29.3

88

11.2

36

10.0

15 794

7.34

3

1.39

4

30.7

82

30.7

82

30.7

82

29.3

88

11.2

36

10.0

15 794

7.34

3

1.39

4

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

35

Page 36: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II

16 16 16 16 16

24 24 24 24 24

7.37

3

7.37

3

7.37

3

7.37

3

7.37

3

16 16 16 16 16

7.39

7

7.39

7

7.39

7

7.39

7

7.39

7

1.40

6

1.40

6

1.40

6

1.40

6

1.40

6

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

3.80

3

3.80

3

3.80

3

3.80

3

3.80

3

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

36

Page 37: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

398

398

398

398 20 297 16 65

10.8

46

10.8

46

10.8

46

10.2

16

3.17

2 10

7.03

4

630

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

398

398

398

398 20 297 16 65

10.8

46

10.8

46

10.8

46

10.2

16

3.17

2 10

7.03

4

630

1.97

6

1.97

6

1.97

6

1.40

6

1.11

1

207 88 570

1.97

6

1.97

6

1.97

6

1.40

6

1.11

1

207 88 570

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.16

1 8 73

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.16

1 8 73

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.07

8 8 69

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.07

8 8 69

19.5

66

19.5

66

19.5

66

18.1

72 20

10.0

15 794

7.34

3

1.39

4

19.5

66

19.5

66

19.5

66

18.1

72 20

10.0

15 794

7.34

3

1.39

4

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

37

Page 38: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

313

313

313

313

297 16 20 20 20 20 20

3.18

2

3.18

2

3.18

2

3.18

2

3.17

2 10

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

313

313

313

313

297 16 20 20 20 20 20

3.18

2

3.18

2

3.18

2

3.18

2

3.17

2 10

1.31

8

1.31

8

1.31

8

1.31

8

1.11

1

207

1.31

8

1.31

8

1.31

8

1.31

8

1.11

1

207

1.16

9

1.16

9

1.16

9

1.16

9

1.16

1 8

1.16

9

1.16

9

1.16

9

1.16

9

1.16

1 8

1.08

6

1.08

6

1.08

6

1.08

6

1.07

8 8

1.08

6

1.08

6

1.08

6

1.08

6

1.07

8 8

10.8

09

10.8

09

10.8

09

10.8

09

10.0

15 794 20 20 20 20 20

10.8

09

10.8

09

10.8

09

10.8

09

10.0

15 794 20 20 20 20 20

b.D

otar

i in

dep

end

ente

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

38

Page 39: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

14 14 14 14 14 194

194

194

194

65 65 65 65 65

7.03

4

7.03

4

7.03

4

7.03

4

7.03

4

630

630

630

630

14 14 14 14 14 194

194

194

194

65 65 65 65 65

7.03

4

7.03

4

7.03

4

7.03

4

7.03

4

630

630

630

630

88 88 88 88 88 570

570

570

57088 88 88 88 88 570

570

570

570

73 73 73 73 7373 73 73 73 73

69 69 69 69 6969 69 69 69 69

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

1.39

4

1.39

4

1.39

4

1.39

4

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

1.39

4

1.39

4

1.39

4

1.39

4

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

39

Page 40: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

422

422

422

422 44 297 16 65

18.2

19

18.2

19

18.2

19

17.5

89

7.37

3

3.17

2 10

7.03

4

630

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

7.79

5

7.79

5

7.79

5

7.79

5

7.41

7

297 16 65

10.8

46

10.8

46

10.8

46

10.2

16

3.17

2 10

7.03

4

630

3.38

2

3.38

2

3.38

2

2.81

2

1.40

6

1.11

1

207 88 570

1.97

6

1.97

6

1.97

6

1.40

6

1.11

1

207 88 570

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.16

1 8 73

2.48

4

2.48

4

2.48

4

2.48

4

1.24

2

1.16

1 8 73

2.31

0

2.31

0

2.31

0

2.31

0

1.15

5

1.07

8 8 69

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.07

8 8 69

3.80

3

3.80

3

3.80

3

3.80

3

3.80

3

30.7

82

30.7

82

30.7

82

29.3

88

11.2

36

10.0

15 794

7.34

3

1.39

4

30.7

82

30.7

82

30.7

82

29.3

88

11.2

36

10.0

15 794

7.34

3

1.39

4

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

6 --

SA

NA

TA

TE

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6605

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6605

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

40

Page 41: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II

16 16 16 16 16

24 24 24 24 24

7.37

3

7.37

3

7.37

3

7.37

3

7.37

3

16 16 16 16 16

7.39

7

7.39

7

7.39

7

7.39

7

7.39

7

1.40

6

1.40

6

1.40

6

1.40

6

1.40

6

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

3.80

3

3.80

3

3.80

3

3.80

3

3.80

3

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e66

00 S

AN

AT

AT

E

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

-mii

lei

-

41

Page 42: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

2 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

398

398

398

398 20 297 16 65

10.8

46

10.8

46

10.8

46

10.2

16

3.17

2 10

7.03

4

630

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

398

398

398

398 20 297 16 65

10.8

46

10.8

46

10.8

46

10.2

16

3.17

2 10

7.03

4

630

1.97

6

1.97

6

1.97

6

1.40

6

1.11

1

207 88 570

1.97

6

1.97

6

1.97

6

1.40

6

1.11

1

207 88 570

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.16

1 8 73

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.16

1 8 73

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.07

8 8 69

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.07

8 8 69

19.5

66

19.5

66

19.5

66

18.1

72 20

10.0

15 794

7.34

3

1.39

4

19.5

66

19.5

66

19.5

66

18.1

72 20

10.0

15 794

7.34

3

1.39

4

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii66

00 S

AN

AT

AT

E

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6605

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6605

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

42

Page 43: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 2

Ane

xa n

r. 1

2 /

09

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

313

313

313

313

313

297 16

3.18

2

3.18

2

3.18

2

3.18

2

3.18

2

3.17

2 10

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

313

313

313

313

313

297 16

3.18

2

3.18

2

3.18

2

3.18

2

3.18

2

3.17

2 10

1.31

8

1.31

8

1.31

8

1.31

8

1.31

8

1.11

1

207

1.31

8

1.31

8

1.31

8

1.31

8

1.31

8

1.11

1

207

1.16

9

1.16

9

1.16

9

1.16

9

1.16

9

1.16

1 8

1.16

9

1.16

9

1.16

9

1.16

9

1.16

9

1.16

1 8

1.08

6

1.08

6

1.08

6

1.08

6

1.08

6

1.07

8 8

1.08

6

1.08

6

1.08

6

1.08

6

1.08

6

1.07

8 8

Tot

al 2

10.8

09

10.8

09

10.8

09

10.8

09

10.8

09

10.0

15 794

10.8

09

10.8

09

10.8

09

10.8

09

10.8

09

10.0

15 794

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt66

0571

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

43

Page 44: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 2

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 3

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 3

Ane

xa n

r. 1

2 /

09

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

20 20 20 20 20 2020 20 20 20 20 20

Tot

al 2 20 20 20 20 20 2020 20 20 20 20 20

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

44

Page 45: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 3

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 5

Ane

xa n

r. 1

2 /

09

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

14 14 14 14 14 14

65 65 65 65 65 65

7.03

4

7.03

4

7.03

4

7.03

4

7.03

4

7.03

4

14 14 14 14 14 14

65 65 65 65 65 65

7.03

4

7.03

4

7.03

4

7.03

4

7.03

4

7.03

4

88 88 88 88 88 8888 88 88 88 88 88

73 73 73 73 73 7373 73 73 73 73 73

69 69 69 69 69 6969 69 69 69 69 69

Tot

al 2

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

7.34

3

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

45

Page 46: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 4

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

078

Ane

xa n

r. 1

2 /

09

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II

194

194

194

194

194

630

630

630

630

630

194

194

194

194

194

630

630

630

630

630

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

Tot

al 2

1.39

4

1.39

4

1.39

4

1.39

4

1.39

4

1.39

4

1.39

4

1.39

4

1.39

4

1.39

4

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

03 R

epar

atii

cap

ital

e af

eren

te a

ctiv

elor

fix

e

46

Page 47: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 5

Infi

inta

re n

ou s

ediu

cen

tral

de

bir

ouri

al

CA

SM

B, p

rin

rea

bil

itar

ea, e

xtin

der

ea, s

up

raet

ajar

ea, r

ecom

par

tim

enta

rea

si s

chim

bar

ea f

un

ctiu

nii

act

ual

e a

Blo

culu

i n

r. 7

, cu

re

gim

de

inal

tim

e S

+P

+4E

, pro

pu

s p

rin

pro

iect

S+

P+

5E (

4E+

M),

sit

uat

in

str

. Ale

xan

dru

Iva

siu

c n

r. 3

4-40

, sec

tor

6, B

ucu

rest

i

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

A. D

AT

E G

EN

ER

AL

E

B. D

AT

E P

RIV

IND

PR

INC

IPA

LII

IN

DIC

AT

OR

I T

EH

NIC

O-E

CO

NO

MIC

I A

PR

OB

AT

I

C. D

AT

E P

RIV

IND

DE

RU

LA

RE

A L

UC

RA

RIL

OR

1.

Dat

e ge

ogra

fice

:

2.

Dat

e re

feri

toar

e la

stu

diul

de

feza

bili

tate

1.1

Jud

et /

Sec

tor

1.2

Mun

icip

iu /

Ora

s /

Com

una

1.3

Am

plas

amen

t

2.1

Num

arul

si

data

Aco

rdul

ui M

FP

2.2

Num

arul

si

data

apr

obar

ii s

tudi

ului

de

fe

zabi

lita

te (

H.G

./O

rdin

/Dec

izie

/Dec

ret)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

(mii

lei

)

2

. Dat

a pr

etul

ui p

entr

u ca

lcul

ul v

alor

ii t

otal

e (l

una/

an)

3. C

apac

itat

i ap

roba

te (

in u

nita

ti f

izic

e)

4

. Dur

ata

de r

eali

zare

apr

obat

a (n

umar

lun

i)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

la d

esch

ider

ea f

inan

tari

i (m

ii l

ei)

2. D

ata

pret

ului

(lu

na/a

n)

3

. Dur

ata

de r

eali

zare

con

trac

tata

(nr

. lun

i)

4

. Dat

a in

cepe

rii

inve

stit

iei

(lun

a/an

)

5

. Dat

a pr

ogra

mat

a a

term

inar

ii s

i P

IF (

luna

/an)

6. V

aloa

rea

deco

ntat

a pa

na l

a 31

dec

embr

ie 2

016(

mii

lei

)

7

. Val

oare

a pr

ogra

mat

a in

anu

l 20

17 (

mii

lei

)

8

. Val

oare

ram

asa

de f

inan

tat

la 3

1.12

.201

7 (m

ii l

ei)

Sec

tor

6B

UC

UR

ES

TI

Str

. Ale

xand

ru I

vasi

uc n

r. 3

4-40

NF

368

/ 0

2.04

.201

5

1360

012

/201

440

02 m

p 12

1360

012

/201

4 1207

/201

707

/201

8 16 2411

176

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

135

Ane

xa n

r. 1

2 /

09

47

Page 48: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza .... nr.12.pdf · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de

Pag

. 6

Infi

inta

re n

ou s

ediu

cen

tral

de

bir

ouri

al

CA

SM

B, p

rin

rea

bil

itar

ea, e

xtin

der

ea, s

up

raet

ajar

ea, r

ecom

par

tim

enta

rea

si s

chim

bar

ea f

un

ctiu

nii

act

ual

e a

Blo

culu

i n

r. 7

, cu

re

gim

de

inal

tim

e S

+P

+4E

, pro

pu

s p

rin

pro

iect

S+

P+

5E (

4E+

M),

sit

uat

in

str

. Ale

xan

dru

Iva

siu

c n

r. 3

4-40

, sec

tor

6, B

ucu

rest

i

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 11

35

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

135

Ane

xa n

r. 1

2 /

09

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

16 16 16 16 16 16

24 24 24 24 24 24

7.37

3

7.37

3

7.37

3

7.37

3

7.37

3

7.37

3

16 16 16 16 16 16

7.39

7

7.39

7

7.39

7

7.39

7

7.39

7

7.39

7

1.40

6

1.40

6

1.40

6

1.40

6

1.40

6

1.40

6

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.24

2

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

1.15

5

3.80

3

3.80

3

3.80

3

3.80

3

3.80

3

3.80

3

Tot

al 2

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

11.2

16

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

48