CATALÀ - agora.xtec. ?· ... el sintagma nominal i adjectival. El sintagma verbal, ... (formació de…

 • Published on
  22-Sep-2018

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Deures destiu de 2n ESO Ordinari

  CATAL

  ACTIVITATS DE REPS PER A LESTIU 2017. CURS 2n ESO (APROVATS JUNY)

  Per consolidar els continguts daquest curs, recomanem que lalumne faci aquesta feina de reps

  durant lestiu.

  QUADERN DESTIU: Feu un quadernet de vacances de qualsevol editorial que hi ha al

  mercat.

  EXPRESSI ESCRITA: Feu redaccions de manera peridica. Us proposem tres variants:

  A) Un dietari personal, real o fictici. (mnim 10 dies) (150 paraules per dia)

  B) Un recull de cartes, postals, correu electrnic, missatge facebook, instangram... a un amic o

  familiar real o imaginari. (mnim 10 de 15 lnies cadascuna)

  C) Un diari amb les principals notcies de lestiu agrupades en 6 seccions diferents (dues notcies per

  secci, s a dir, en total 12 notcies).

  Utilitzeu les diferents aplicacions que hem fet servir aquest any, o b investigueu-ne de noves per tal

  de realitzar el vostre treball ms acurat i original. En aquest ennla us posem algunes de les

  aplicacions que podeu consultar i/o fer servir: EINES TIC

  LECTURA: s molt recomanable tamb de llegir algun llibre en catal durant les vacances;

  la temtica s indiferent, el ms important s que tingui algun inters per a lalumne. Si

  voleu alguna guia, podeu consultar el web de crtica de literatura juvenil de la revista

  Cornabou: http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html

  I tamb la segent pgina de lxtec amb diferents recomanacions:

  http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm

  COMPRENSI LECTORA: Dels llibres que llegiu, nheu de presentar: la fitxa tcnica, el

  lxic, el resum de largument, lanlisi dels personatges i lopini personal. MODEL FITXA

  LECTURA

  ACTIVITATS ONLINE: Dins de lentorn virtual, hi podeu trobar activitats de tota mena

  relacionades amb la llengua i la literatura. Especialment interessants sn:

  -Dictats en lnia

  -Aventurat amb lortografia

  -Activitats blog de catal

  -Activitats de 2 ESO

  La feina feta a lestiu shaur de presentar al professor del proper curs dins de la primera setmana de

  classe i se li tindr en compte per a la nota de la primera avaluaci.

  https://docs.google.com/document/d/1IibDO2D2ZvzahJ5u0n6EkWsQlaajS6GqOEuh7O-FeD0/edithttp://www.andreusotorra.com/cornabou/index.htmlhttp://www.andreusotorra.com/cornabou/index.htmlhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttps://www.canva.com/design/DAB2SE7AjCM/c2l0QnNCihra9i3gwHtifQ/view?utm_campaign=designshare&utm_medium=email&utm_source=sharebuttonhttps://www.canva.com/design/DAB2SE7AjCM/c2l0QnNCihra9i3gwHtifQ/view?utm_campaign=designshare&utm_medium=email&utm_source=sharebuttonhttps://www.canva.com/design/DAB2SE7AjCM/c2l0QnNCihra9i3gwHtifQ/view?utm_campaign=designshare&utm_medium=email&utm_source=sharebuttonhttp://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/dictats_noucanal/http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/index.htmhttp://catalanarcisoller.blogspot.com.es/https://sites.google.com/a/xtec.cat/diversitat-2n-eso-gf3/https://sites.google.com/a/xtec.cat/diversitat-2n-eso-gf3/

 • ACTIVITATS DE RECUPERACI PER A LESTIU 2017. CURS 2n ESO (SUSPESOS AL JUNY)

  Per consolidar els continguts daquest curs, lalumne ha de fer obligatriament aquesta feina de reps

  durant lestiu i presentar-la al seu professor el dia de la prova de recuperaci de setembre.

  LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2n ESO. Llibre de text Ed. Teide.

  1. ORTOGRAFIA: feu un esquema resum dels apartats dortografia de les unitats 1 a la 3: la

  sllaba, el diftong i el hiat, laccentuaci, la diresi, el vocalisme a/e; o/u, lapstrof, la contracci, el

  guionet , laccent diacrtic, el consonantisme (la B/V, la essa sorda i la essa sonora, les grafies G/J,

  X/IX, TX/IG).

  2. MORFOSINTAXI/GRAMTICA DE LA LLENGUA : Feu un esquema resum dels apartats de

  morfosintaxi de les unitats 4 a la 6: les categories gramaticals, el sintagma nominal i adjectival. El

  sintagma verbal, preposicional i adverbial. Loraci, estructura i modalitats.

  3. LXIC. Feu els exercicis dels temes 7 (formaci de paraules: derivaci) i tema 8 (formaci de

  paraules: composici).

  4. Heu de presentar nou dictats.

  5. Heu de presentar nou redaccions de 150 paraules com a mnim en les quals utilitzeu la temtica i

  el lxic de lapartat nmero 2 (vocabulari temtic).

  LECTURA: s molt recomanable tamb de llegir algun llibre en catal durant les vacances;

  la temtica s indiferent, el ms important s que tingui algun inters per a lalumne. Si

  voleu alguna guia, podeu consultar el web de crtica de literatura juvenil de la revista

  Cornabou: http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html

  I tamb la segent pgina de lxtec amb diferents recomanacions:

  http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm

  COMPRENSI LECTORA: Dels llibres que llegiu, nheu de presentar: la fitxa tcnica, el

  lxic, el resum de largument, lanlisi dels personatges i lopini personal.

  ACTIVITATS ONLINE: Dins de lentorn virtual, hi podeu trobar activitats de tota mena

  relacionades amb la llengua i la literatura. Especialment interessants sn:

  -Dictats en lnia

  -Aventurat amb lortografia

  -Activitats blog de catal

  -Activitats de 2 ESO

  La feina feta a lestiu shaur de presentar al professor de llengua en el moment de fer la prova de

  recuperaci de setembre. La nota es basar en lexamen i en les activitats fetes a lestiu.

  http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.htmlhttp://www.andreusotorra.com/cornabou/index.htmlhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttp://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/dictats_noucanal/http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/index.htmhttp://catalanarcisoller.blogspot.com.es/https://sites.google.com/a/xtec.cat/diversitat-2n-eso-gf3/https://sites.google.com/a/xtec.cat/diversitat-2n-eso-gf3/

 • CASTELL

  Si has suspendido la asignatura de Lengua Castellana, es obligatorio hacer los deberes de verano que indicamos a continuacin. Si has superado la asignatura, hacerlos es opcional, aunque recomendamos realizarlos igualmente si tu nota no supera el 6. El trabajo realizado debe entregarse bien presentado el da de la recuperacin de septiembre como trabajo obligatorio. Si no se presentan los deberes de verano, no se podr superar la asignatura; es un requisito indispensable para obtener el aprobado. En el caso de haber superado la asignatura, la presentacin de los deberes de verano se tendr en cuenta en la nota del primer trimestre.

  Podis escoger una de las siguientes opciones:

  1. Realizar el cuaderno de verano de la editorial Casals: EMILIA NAVARRO RAMREZ, ALFREDO REINA LEN: Lengua y literatura castellana 2 ESO. Vacaciones 10. Casals. ISBN:

  978-84-218-5324-5 * Tambin se puede realizar cualquier otro cuaderno de verano de otras

  editoriales.

  2. Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto que habis usado durante el curso.

  Lengua castellana y literatura 2 ESO. Teide (I, II, III volmenes)

  Volumen I

  - Unidad 1: El lenguaje humano pgs. 11-13 (resumen) // Gramtica: La oracin

  gramatical- pgs. 15-21 (esquema)/ Ejercicios: 2, 4/ Actividades de comprobacin:

  2, 3, 4, 5 pg.22.

  - Unidad 2: Gramtica: el sintagma nominal- pgs. 42-45 (esquema)/ Ejercicios: 2, 3,

  4 // Ortografa: la h pgs. 49-51/ Ejercicios: 2, 3, 4, 6. Literatura: los gneros

  literarios- pgs. 52-55 (esquema)

  - Unidad 3: Gramtica: los determinantes- pgs. 68-76/Actividades de comprobacin:

  2, 3, 4 pg.76// Lxico. Estructura de las palabras (esquema)/ Ejercicios: 3, 4, 5, 6-

  pgs. 77-79 // Ortografa: la g y la j/ Ejercicios: 2, 3, 6, 7 -pgs. 80-82. Literatura: la

  rima y la medida- pgs.85-87, ejercicios 6, 7, 8, 9.

  - Unidad 4: Gramtica: los complementos de nombre pgs. 101-104 (esquema)/

  Ejercicios: 2, 3, 4 // Lxico: sufijos pgs. 106-109/ Ejercicios: 2, 3, 6, 8, 9 //

  Literatura: la estrofa- pgs. 113-114/ Ejercicio: 1 pg. 114.

  Volumen II

  - Unidad 5: Los textos instructivos pgs. 11 (resumen) // Gramtica: el pronombre

  y sus clases pgs. 14-20 (esquema)/ Ejercicios: 5, 6, 7/ Actividades de

  comprobacin: 2, 4 pg. 21 // Lxico: sufijos pgs. 22-24/ Ejercicios: 2, 3, 4, 5, 6.

  - Unidad 6: Gramtica: el sintagma verbal pgs. 45-48 (esquema)/ Actividades de

  comprobacin: 2, 3, 5- pg.49. // Lxico: palabras simples y compuestas pgs.50-

  512 Ejercicios: 1, 2, 3 // Ortografa: casos especiales de acentuacin- pgs. 53-55/

  Ejercicios 1, 5, 7.

  - Unidad 7: Gramtica: el sintagma verbal II pg. 72- 75 (esquema)/ Ejercicios: 2, 4/

  Actividades de comprobacin: 2, 3, 5-pg. 75. // Ortografa: el acento diacrtico

  pgs.78-80/ Ejercicios: 1, 2, 4.

 • - Unidad 8: Gramtica: estructura del predicado -pg.97-101 (esquema)/ Actividades

  de comprobacin: 2, 3- pg.101 // Lxico: polisemia y monosemia pgs.102-103/

  Ejercicios: 1, 2, 3.

  Volumen III

  - Unidad 9: Gramtica: los complementos del predicado verbal pgs. 14-19

  (esquema)/ Ejercicios: 2, 4, 5, 6 /Actividades de comprobacin: 2, 3, 5- pg. 20. //

  Lxico: el lenguaje figurado- pgs. 21-23/ Ejercicios: 1, 2, 3, 3, 4, 6.

  LIBROS DE LECTURA

  De la antologa La rosa de los vientos, analiza los siguientes poemas: tema, mtrica (medida

  y rima) y recursos literarios.

  - Mapas, de Conch