CATALÀ - agora.xtec. ?· ... el sintagma nominal i adjectival. El sintagma verbal, ... (formació de…

 • Published on
  22-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Deures destiu de 2n ESO Ordinari

  CATAL

  ACTIVITATS DE REPS PER A LESTIU 2017. CURS 2n ESO (APROVATS JUNY)

  Per consolidar els continguts daquest curs, recomanem que lalumne faci aquesta feina de reps

  durant lestiu.

  QUADERN DESTIU: Feu un quadernet de vacances de qualsevol editorial que hi ha al

  mercat.

  EXPRESSI ESCRITA: Feu redaccions de manera peridica. Us proposem tres variants:

  A) Un dietari personal, real o fictici. (mnim 10 dies) (150 paraules per dia)

  B) Un recull de cartes, postals, correu electrnic, missatge facebook, instangram... a un amic o

  familiar real o imaginari. (mnim 10 de 15 lnies cadascuna)

  C) Un diari amb les principals notcies de lestiu agrupades en 6 seccions diferents (dues notcies per

  secci, s a dir, en total 12 notcies).

  Utilitzeu les diferents aplicacions que hem fet servir aquest any, o b investigueu-ne de noves per tal

  de realitzar el vostre treball ms acurat i original. En aquest ennla us posem algunes de les

  aplicacions que podeu consultar i/o fer servir: EINES TIC

  LECTURA: s molt recomanable tamb de llegir algun llibre en catal durant les vacances;

  la temtica s indiferent, el ms important s que tingui algun inters per a lalumne. Si

  voleu alguna guia, podeu consultar el web de crtica de literatura juvenil de la revista

  Cornabou: http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html

  I tamb la segent pgina de lxtec amb diferents recomanacions:

  http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm

  COMPRENSI LECTORA: Dels llibres que llegiu, nheu de presentar: la fitxa tcnica, el

  lxic, el resum de largument, lanlisi dels personatges i lopini personal. MODEL FITXA

  LECTURA

  ACTIVITATS ONLINE: Dins de lentorn virtual, hi podeu trobar activitats de tota mena

  relacionades amb la llengua i la literatura. Especialment interessants sn:

  -Dictats en lnia

  -Aventurat amb lortografia

  -Activitats blog de catal

  -Activitats de 2 ESO

  La feina feta a lestiu shaur de presentar al professor del proper curs dins de la primera setmana de

  classe i se li tindr en compte per a la nota de la primera avaluaci.

  https://docs.google.com/document/d/1IibDO2D2ZvzahJ5u0n6EkWsQlaajS6GqOEuh7O-FeD0/edithttp://www.andreusotorra.com/cornabou/index.htmlhttp://www.andreusotorra.com/cornabou/index.htmlhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttps://www.canva.com/design/DAB2SE7AjCM/c2l0QnNCihra9i3gwHtifQ/view?utm_campaign=designshare&utm_medium=email&utm_source=sharebuttonhttps://www.canva.com/design/DAB2SE7AjCM/c2l0QnNCihra9i3gwHtifQ/view?utm_campaign=designshare&utm_medium=email&utm_source=sharebuttonhttps://www.canva.com/design/DAB2SE7AjCM/c2l0QnNCihra9i3gwHtifQ/view?utm_campaign=designshare&utm_medium=email&utm_source=sharebuttonhttp://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/dictats_noucanal/http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/index.htmhttp://catalanarcisoller.blogspot.com.es/https://sites.google.com/a/xtec.cat/diversitat-2n-eso-gf3/https://sites.google.com/a/xtec.cat/diversitat-2n-eso-gf3/

 • ACTIVITATS DE RECUPERACI PER A LESTIU 2017. CURS 2n ESO (SUSPESOS AL JUNY)

  Per consolidar els continguts daquest curs, lalumne ha de fer obligatriament aquesta feina de reps

  durant lestiu i presentar-la al seu professor el dia de la prova de recuperaci de setembre.

  LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2n ESO. Llibre de text Ed. Teide.

  1. ORTOGRAFIA: feu un esquema resum dels apartats dortografia de les unitats 1 a la 3: la

  sllaba, el diftong i el hiat, laccentuaci, la diresi, el vocalisme a/e; o/u, lapstrof, la contracci, el

  guionet , laccent diacrtic, el consonantisme (la B/V, la essa sorda i la essa sonora, les grafies G/J,

  X/IX, TX/IG).

  2. MORFOSINTAXI/GRAMTICA DE LA LLENGUA : Feu un esquema resum dels apartats de

  morfosintaxi de les unitats 4 a la 6: les categories gramaticals, el sintagma nominal i adjectival. El

  sintagma verbal, preposicional i adverbial. Loraci, estructura i modalitats.

  3. LXIC. Feu els exercicis dels temes 7 (formaci de paraules: derivaci) i tema 8 (formaci de

  paraules: composici).

  4. Heu de presentar nou dictats.

  5. Heu de presentar nou redaccions de 150 paraules com a mnim en les quals utilitzeu la temtica i

  el lxic de lapartat nmero 2 (vocabulari temtic).

  LECTURA: s molt recomanable tamb de llegir algun llibre en catal durant les vacances;

  la temtica s indiferent, el ms important s que tingui algun inters per a lalumne. Si

  voleu alguna guia, podeu consultar el web de crtica de literatura juvenil de la revista

  Cornabou: http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html

  I tamb la segent pgina de lxtec amb diferents recomanacions:

  http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm

  COMPRENSI LECTORA: Dels llibres que llegiu, nheu de presentar: la fitxa tcnica, el

  lxic, el resum de largument, lanlisi dels personatges i lopini personal.

  ACTIVITATS ONLINE: Dins de lentorn virtual, hi podeu trobar activitats de tota mena

  relacionades amb la llengua i la literatura. Especialment interessants sn:

  -Dictats en lnia

  -Aventurat amb lortografia

  -Activitats blog de catal

  -Activitats de 2 ESO

  La feina feta a lestiu shaur de presentar al professor de llengua en el moment de fer la prova de

  recuperaci de setembre. La nota es basar en lexamen i en les activitats fetes a lestiu.

  http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.htmlhttp://www.andreusotorra.com/cornabou/index.htmlhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htmhttp://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/dictats_noucanal/http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/index.htmhttp://catalanarcisoller.blogspot.com.es/https://sites.google.com/a/xtec.cat/diversitat-2n-eso-gf3/https://sites.google.com/a/xtec.cat/diversitat-2n-eso-gf3/

 • CASTELL

  Si has suspendido la asignatura de Lengua Castellana, es obligatorio hacer los deberes de verano que indicamos a continuacin. Si has superado la asignatura, hacerlos es opcional, aunque recomendamos realizarlos igualmente si tu nota no supera el 6. El trabajo realizado debe entregarse bien presentado el da de la recuperacin de septiembre como trabajo obligatorio. Si no se presentan los deberes de verano, no se podr superar la asignatura; es un requisito indispensable para obtener el aprobado. En el caso de haber superado la asignatura, la presentacin de los deberes de verano se tendr en cuenta en la nota del primer trimestre.

  Podis escoger una de las siguientes opciones:

  1. Realizar el cuaderno de verano de la editorial Casals: EMILIA NAVARRO RAMREZ, ALFREDO REINA LEN: Lengua y literatura castellana 2 ESO. Vacaciones 10. Casals. ISBN:

  978-84-218-5324-5 * Tambin se puede realizar cualquier otro cuaderno de verano de otras

  editoriales.

  2. Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto que habis usado durante el curso.

  Lengua castellana y literatura 2 ESO. Teide (I, II, III volmenes)

  Volumen I

  - Unidad 1: El lenguaje humano pgs. 11-13 (resumen) // Gramtica: La oracin

  gramatical- pgs. 15-21 (esquema)/ Ejercicios: 2, 4/ Actividades de comprobacin:

  2, 3, 4, 5 pg.22.

  - Unidad 2: Gramtica: el sintagma nominal- pgs. 42-45 (esquema)/ Ejercicios: 2, 3,

  4 // Ortografa: la h pgs. 49-51/ Ejercicios: 2, 3, 4, 6. Literatura: los gneros

  literarios- pgs. 52-55 (esquema)

  - Unidad 3: Gramtica: los determinantes- pgs. 68-76/Actividades de comprobacin:

  2, 3, 4 pg.76// Lxico. Estructura de las palabras (esquema)/ Ejercicios: 3, 4, 5, 6-

  pgs. 77-79 // Ortografa: la g y la j/ Ejercicios: 2, 3, 6, 7 -pgs. 80-82. Literatura: la

  rima y la medida- pgs.85-87, ejercicios 6, 7, 8, 9.

  - Unidad 4: Gramtica: los complementos de nombre pgs. 101-104 (esquema)/

  Ejercicios: 2, 3, 4 // Lxico: sufijos pgs. 106-109/ Ejercicios: 2, 3, 6, 8, 9 //

  Literatura: la estrofa- pgs. 113-114/ Ejercicio: 1 pg. 114.

  Volumen II

  - Unidad 5: Los textos instructivos pgs. 11 (resumen) // Gramtica: el pronombre

  y sus clases pgs. 14-20 (esquema)/ Ejercicios: 5, 6, 7/ Actividades de

  comprobacin: 2, 4 pg. 21 // Lxico: sufijos pgs. 22-24/ Ejercicios: 2, 3, 4, 5, 6.

  - Unidad 6: Gramtica: el sintagma verbal pgs. 45-48 (esquema)/ Actividades de

  comprobacin: 2, 3, 5- pg.49. // Lxico: palabras simples y compuestas pgs.50-

  512 Ejercicios: 1, 2, 3 // Ortografa: casos especiales de acentuacin- pgs. 53-55/

  Ejercicios 1, 5, 7.

  - Unidad 7: Gramtica: el sintagma verbal II pg. 72- 75 (esquema)/ Ejercicios: 2, 4/

  Actividades de comprobacin: 2, 3, 5-pg. 75. // Ortografa: el acento diacrtico

  pgs.78-80/ Ejercicios: 1, 2, 4.

 • - Unidad 8: Gramtica: estructura del predicado -pg.97-101 (esquema)/ Actividades

  de comprobacin: 2, 3- pg.101 // Lxico: polisemia y monosemia pgs.102-103/

  Ejercicios: 1, 2, 3.

  Volumen III

  - Unidad 9: Gramtica: los complementos del predicado verbal pgs. 14-19

  (esquema)/ Ejercicios: 2, 4, 5, 6 /Actividades de comprobacin: 2, 3, 5- pg. 20. //

  Lxico: el lenguaje figurado- pgs. 21-23/ Ejercicios: 1, 2, 3, 3, 4, 6.

  LIBROS DE LECTURA

  De la antologa La rosa de los vientos, analiza los siguientes poemas: tema, mtrica (medida

  y rima) y recursos literarios.

  - Mapas, de Concha Mndez.

  - La aurora, de Federico Garca Lorca.

  - Una rosa blanca, de Jos Mart.

  - Romance del Duero, de Gerardo Diego.

  Recomendamos adems la lectura de libros en castellano. El resumen de los libros que hayis ledo

  se valorar positivamente.

  ANGLS

  >> Si has susps l'angls s obligatori que facis la feina que t'indiquem a continuaci:

  Has de comprar a consergeria del centre el dossier destiu de 2n dESO per fer-lo i entregar-lo el dia

  de lexamen de setembre.

  >> Si has tret un 5 o un 6 s molt recomanable que facis la feina que tindiquem a continuaci:

  Has de comprar a consergeria del centre el dossier destiu de 2n dESO i fer-lo

  >> Si has tret un notable o un excel.lent aqu tens alguns suggeriments per mantenir el teu

  nivell aquest estiu:

  Torna a llegir les lectures o escull un llibre del mateix nivell i fes les activitats que proposen al final

  del llibre; aqu tens un llistat de les diferents colleccions disponibles per al teu nivell:

  Oxford Bookworms Stage 2

  Burlington Readers: 2 ESO

  Black Cat- Vicens Vives Step 1 A2

  Si tens accs a Internet en aquestes pgines pots trobar activitats i jocs de gramtica i vocabulari o

  simplement lectures:

  Gramtica i altres : http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/index.htm

  http://www.britishcouncil.org/learnenglish/central

  http://www.tolearnenglish.com

  Vocabulari : http://www.pdictionary.com/

  http://www.manythings.org/cts

  ti

  Si tens DVD, mira alguns fragments de pellcules en angls i activa els subttols tamb en angls

  http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/index.htmhttp://www.britishcouncil.org/learnenglish/centralhttp://www.tolearnenglish.com/http://www.pdictionary.com/http://www.manythings.org/cts

 • CINCIES SOCIALS

  Els alumnes que han susps lassignatura, han de realitzar obligatriament i portar el dia de

  lexamen de recuperaci els segents exercicis.

  Tema 1

  1.- Quan va caure lImperi rom dOccident? Per qu?

  2.- Els pobles germnics: cal saber el nom dels diferents regnes germnics i cal saber-los situar en

  un mapa dEuropa. Caracterstiques daquests regnes.

  3.- El regne visigot. Orgens i organitzaci poltica i religiosa. Fins quan va existir i per qu?

  4.- LImperi bizant. Quins sn els seus orgens? Localitzaci. Fins quan va existir? Per qu?

  5.- LImperi carolingi. Orgens i protagonistes principals: Carles Martell, Pip el Breu, Carlemany i Llus

  el Piets. Per qu va ser tan important Carlemany? Com va organitzar el seu Imperi?

  6.- LIslam. Orgens: Mahoma i la difusi de la nova religi. Els pilars de lIslam.

  Tema 2

  1.- Com es va estendre lIslam?

  2.- Qu era Al-Andalus? Quan la van conquerir i com va ser aquesta conquesta.

  3.- Etapes dAl-Andalus. Cronologia i aspectes ms rellevants de cada etapa.

  4.- Quines eren les activitats econmiques ms importants a Al-Andalus? Per qu diem que

  leconomia andalusina era prspera i avanada? Explica-ho.

  5.- Descriu una ciutat andalusina explicant les parts ms importants daquesta ciutat: barris, edificis

  importants, etc.

  6.- Els grups socials a Al-Andalus.

  7.- Quina importncia cultural, artstica i cientfica va tenir Al-Andalus? Explica-ho.

  Tema 3

  1.- Quin va ser lorigen del feudalisme? Quina situaci hi havia a Europa entre els segles IX i X.

  2.- Qu era el feudalisme i en qu consistia?

  3.- Quins eren els tres estaments de la societat feudal? Qui formava part de cada estament i quina

  funci tenien?

  4.- Poder del rei a lpoca feudal. Amb qui comparteix el poder?

  5.- Funci de la noblesa. Com sarribava a ser cavaller?

  6.- Importncia de lEsglsia en la societat medieval. Diferncies entre clergat regular i clergat

  secular.

  7.- Qu era un feu? Parts del feu.

  8.- Els pagesos. Com era la seva vida i quines obligacions tenien.

  Tema 4

  1.- La Marca Hispnica. Quan es forma, on era i quin objectiu tenia.

  2.- Principals comtes catalans: Guifr el Pels, Borrell II, Ramon Berenguer I, Ramon Berenguer IV,

  Alfons I el Cast, Pere el Catlic i Jaume el Conqueridor. Per qu sn importants?

  3.- Formaci de la Corona dArag. Explica-ho.

  4.- Explica qu vol dir que la Corona dArag era una monarquia de tipus confederal.

  5.- Interessos catalans a Occitnia. El catarisme i la derrota de Pere el Catlic a Muret.

  Conseqncies.

  6.- Jaume I el Conqueridor. Expansi a partir dinicis del segle XIII.

 • Tema 5

  1.- Quins van ser els orgens de lart romnic?

  2.- Caracterstiques de larquitectura romnica. Explica-ho de manera que sentengui i, si cal, fes

  dibuixos o enganxa fotografies.

  3.- Qu eren els monestirs i perqu eren tan importants. Com eren, a on es situaven, parts del

  monestir.

  4.- Qui vivia als monestirs? Quins passos calia seguir per a poder ser monjo i quines normes calia

  seguir.

  5.- Caracterstiques de la pintura i lescultura del romnic. Explica-ho de manera que sentengui i, si

  cal, fes dibuixos o enganxa fotografies.

  Tema 6

  1.- Canvis a partir de finals del segle XI que van permetre el ressorgiment de les ciutats. Explica-ho.

  2.- Com eren les ciutats medievals? Com es governaven?

  3.- Grups socials urbans. Quin grup social va tenir molta importncia a les ciutats?

  4.- Els gremis: quina funci tenien i com sorganitzaven? Qui en formava part?

  5.- Reforament del poder reial. Com aconseguiran els monarques recuperar el seu poder?

  6.- La crisi del segle XIV. Causes de la crisi. La pesta negra.

  7.- Conseqncies de la crisi del segle XIV.

  Els alumnes que han aprovat lassignatura poden realitzar de forma optativa unes activitats

  dampliaci. Si les donen al seu professor o professora de 3r dESO, i estan ben fetes i ben

  presentades, serviran per millorar la nota de la primera avaluaci.

  Tema 4

  Aprn a comentar mapes histrics (pgina 82).

  Exercici 5, pgina 84.

  Tema 5

  ...

Recommended

View more >