Catalog Ianuarie 2013 Clasici Site

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Catalog Ianuarie 2013 Clasici Site

Citation preview

 • 75

 • 76 77

  COPERTA I Lot 29. Nicolae Tonitza, Veneiana (detaliu)COPERTA II: Lot 16. Ion Theodorescu-Sion, Case n Constana veche (detaliu)COPERTA III: Lot 113. Erno Bartha, Tennis bed (detaliu)COPERTA IV: Lot 110. Ion uculescu, Adevr i poezie la Mangalia (detaliu)

 • ww

  w.a

  rtm

  ark.

  ro

  Lot 111. Gheorghe Fikl, Baroc (detaliu)

 • Miercuri, 30 ianuarie, 19.30 Athne Palace Hilton

  inut formal, de sear. Participarea posibil i prin telefon, ofert scris sau n direct,

  prin internet prin Artmark LivePentru nscrieri i invitaii: +4021 210 30 16 / +40757 026 455

  [email protected] 23. Francisc irato, Tnr n interior (detaliu)

 • Aducem mulumiri celor care au contribuit la realizarea evenimentului i catalogului de licitaie: dnelor Irina Cajal-Marin, Rodica Marian, Elena Niculescu, Daniela Olteanu, Floarea Peia, Simona Predescu, Ruxandra Ruanu, dlor Sorin Adam, Nicolae Albu, Arpad Bartha, Radu Boroianu, Vladimir Bulat, Aristotel Cncescu, Marius Damian, Cristian Dioiu, Erwin Kessler, Tudor Octavian, Ioan D. Popa, Radu Popica, colecionarilor i instituiilor care ne-au pus la dispoziie informaii, fotografii n vederea documentrii fielor de prezentare a autorilor i lucrrilor ce fac obiectul catalogului de licitaie, Muzeul de Art Craiova, Muzeul de Art Cluj, Muzeul Zambaccian.Rugm persoanele care sesizeaz erori n textul ori referinele unora dintre fiele de prezentare a autorilor i loturilor licitaiei ori care pur i simplu se afl n posesia unor date relevante pentru o mai bun documentare a loturilor licitaiei s ne contacteze la adresa [email protected], 0756.163.082. Mulumiri anticipate!

  2013 Galeriile Artmark

  Nicio parte din acest catalog nu poate fi reprodus sau transmis n niciun mod, sub nicio form fr consimmntul scris al deintorilor de copyright

  TexteIoana Ciocoiu, Horaiu Lipot, Iulian PletiuFotografiiIoana Biin, Ioana IepureanuDesign grafic, DTPIoana Biin, Veronica Dnil, Ioana Iepureanu TiparC.N.I. Coresi S.A.ISBN: 978-606-8280-67-7

  Expoziia operelorBraov (selecie)

  Vizionare privat - Vineri, 18 ianuarieExpoziie public Smbt, 19 ianuarie

  Hotel Aro Palace, Bld. Eroilor nr. 27Orar de vizitare: 09.00 21.00

  Sinaia (selecie)

  Expoziie public Duminic, 20 Luni, 21 ianuarieHotel International, str. Avram Iancu nr. 1

  Orar de vizitare: 09.00 22.00

  ArtmarkStr. C.A. Rosetti nr. 5, Bucureti

  Mari, 22 Miercuri, 23 ianuarieOrar de vizitare: 10.00 20.00

  Joi, 24 ianuarieOrar de vizitare: 10.00 17.00

  Vineri, 25 Luni, 28 ianuarieOrar de vizitare: 10.00 20.00

  Mari, 29 ianuarieOrar de vizitare: 10.00 19.00

  Athne Palace HiltonStr. Episcopiei nr. 1-3, Bucureti

  Miercuri, 30 ianuarieOrar de vizitare: 10.00 19.00

 • Dr. Tiberiu Alexa, lector univ. al Universitii de Nord Baia Mare, director al Muzeului Judeean de Art Centrul Artistic Baia Mare, curator numeroase expoziii muzeale arte vizuale, expert n Colonia i coala de la Baia Mare

  Dr. Ioana Gabriela Beldiman, confereniar univ. ef catedr Istoria i Teoria Artei a Universitii Naionale de Arte Bucureti, ex-muzeograf ef secie Muzeul Naional de Art al Romniei, curator numeroase expoziii muzeale arte vizuale, expert pictur modern romneasc i european, n special Grigorescu

  Ana Andrescu, ex-muzeograf la Oficiul pentru Patrimoniu Cultural al Municipiului Bucureti, ex-director al Direciei Cultur Scris Biblioteci, expert carte veche romneasc i strin, bibliofilie

  Vladimir Bulat, expert superior n cadrul D.C.C.P.C.N. Bucureti, curator numeroase expoziii, expert pictur de patrimoniu i contemporan basarabean

  Dr. Alin Ciupal, confereniar univ. al Facultii de Istorie a Universitii din Bucureti, expert n bunuri arheologice i bunuri istorico-documentare de istorie modern

  Dr. Ctlin Davidescu, inspector DJCCPCN Dolj, ex-muzeograf Muzeul Naional de Art Craiova, curator numeroase expoziii muzeale arte vizuale, expert pictur romneasc modern, n special uculescu i avangard romneasc

  Ruxandra Garofeanu, preedinte Centrul Cultural Artsociety, curator numeroase expoziii arte vizuale, expert arte vizuale romneti anii `50-`80

  Dana Crian, muzeograf i ef al Seciei de Grafic a Muzeului Naional de Art al Romniei (1978-2011), autor numeroase studii de specialitate i curator expoziii pictur i grafic modern romneasc, expert grafic modern romneasc i european, respectiv Pallady

  Dr. Mircea Alexandru Hortopan, director adj. Muzeul Naional Pele, curator expoziiile permanente Castelul Pele (2007), Castelul Pelior i Muzeul Cinegetic al Carpailor Posada, expert n art decorativ i regalitate

  Dr. Mdlina Mirea, preedinte Fundaia Radu Bogdan, expert pictur romneasc sec. XIX-XX, n special Andreescu

  Sebastian tefan, expert bijuterie, diamante lefuite, pietre preioase i perle, liceniat IGI (International Gemological Institute, Antwerp), autorizat ANPC

  Mriuca Radu, istoric, autor a peste 20 de studii de specialitate publicate n Romnia, Ungaria i Marea Britanie, curator a numeroase expoziii de hart veche de anvergur naional, expert hart veche romneasc i strin sec. XVI-XIX

  Doina Puleanu, confereniar univ. ef catedr Universitatea Andrei aguna Constana i Universitatea Ovidius Constana, director general Muzeul de Art Constana, curator numeroase expoziii muzeale arte vizuale, expert pictur romneasc modern, n special pictorii Coloniei de la Balcic i n Grupul celor Patru (Tonitza, irato, Dimitrescu, Han)

  Maria Muscalu Albani, istoric de art, realizator-coordonator proiecte culturale Televiziunea Romn, Institutul Cultural Romn, curator numeroase expoziii de art contemporan etc., curator al expoziiei permanente Corneliu Baba Muzeul de Art Timioara, Muzeul Coleciilor Bucureti

  Elena Gabriela Lupu, muzeograf Muzeul Naional Pele, ex-muzeograf Muzeul Naional Cotroceni i Muzeul Naional de Art al Romniei, curator numeroase expoziii art decorativ i regalitate, expert n art decorativ (mobilier, sticl, porelan, metal)

  Experi Consultani

  CERTIF

  ICAT D

  E CAD

  OU

  CURSU

  RILE IN

  STITU

  TULUI

  ARTM

  ARK DE

  MANA

  GEMENT

  AL AR

  TEI

  Certific

  atul de

  cadou

  Cursu

  rile Ins

  titutulu

  i Artma

  rk de M

  anagem

  ent al A

  rtei" es

  te un in

  strume

  nt de v

  aloare

  emis d

  e

  Institut

  ul Artm

  ark de

  Manag

  ement

  al Artei

  i poat

  e fi fol

  osit pe

  ntru ac

  operire

  a taxei

  pentru

  unul sa

  u mai m

  ulte cu

  rsuri

  organi

  zate d

  e Institu

  tului Ar

  tmark d

  e Mana

  gement

  al Artei

  . Valab

  ilitatea

  acestu

  i Certifi

  cat est

  e de 1

  an de

  la data

  emiter

  ii sale. S

  unt val

  abile d

  oar Ce

  rtificat

  ele de

  cadou

  cu ser

  ie i nr

  . de nr

  egistra

  re valid

  e.

  Data

  Semn

  tura,

  ART/00

  01

  Se ofe

  r D-ne

  i/D-lui

  ______

  ______

  ______

  ______

  ______

  ______

  ______

  ___

  un vou

  cher n

  valoar

  e de _

  ______

  ______

  ______

  ______

  ______

  pentru

  nscrier

  ea la c

  ursuril

  e orga

  nizate

  de Ins

  titutul

  Artma

  rk .

  Institut

  ul Artm

  ark de

  Manag

  ement

  al Artei

  organi

  zeaz s

  esiuni s

  emestr

  iale de

  cursur

  i inten

  sive axa

  te pe m

  anagem

  entul a

  rtei i t

  eme d

  e istori

  a artei

  romne

  ti.

  Partici

  pnd la

  aceste

  cursu

  ri, ave

  i ocazia

  s v f

  amiliar

  izai cu

  organi

  zarea

  pieei

  de art

  i princ

  ipalele

  etape

  de cre

  aie art

  istic. P

  rogram

  ul deta

  liat al c

  ursuril

  or

  este ac

  tualiza

  t n pe

  rmanen

  pe si

  te-ul In

  stitutulu

  i Artma

  rk, www

  .alegea

  rta.ro.

  Putei

  opta la

  aleger

  e pent

  ru orica

  re dintr

  e curs

  urile a

  fiate p

  e site-u

  l

  Institut

  ului Ar

  tmark,

  n limit

  a locur

  ilor dis

  ponibile

  . Preze

  ntul Ce

  rtificat

  de ca

  dou

  poate fi

  folosit

  pentru

  acope

  rirea in

  tegral

  sau pa

  rial a

  taxei d

  e

  partici

  parea

  la una

  sau ma

  i multe

  sesiun

  i de cu

  rsuri.

  Cristina

  Oltean

  u,

  Directo

  r Institu

  t

  PROGR

  AMUL

  CURSU

  RILOR

  2013:

  25 - 27

  ianuar

  ie

  Cursur

  i de Ma

  nagem

  ent al

  Artei

  15-17 f

  ebruar

  ie

  Arta C

  ontem

  poran

  Rom

  neasc

  i Piaa

  15 - 16

  martie

  Vinuril

  e de C

  olecie

  Oferiti-le celor dragi ocazia de a participa la Cursurile Institutului Artmark!i ateapt o lume fascinant n care vor descoperi istoria artei romneti i

  principiile de management al artei.

  Certificatul de cadou poate fi folosit pentru acoperirea integral sau parial a taxei de participare la una sau mai multe sesiuni de cursuri.Putei achiziiona voucherul cadou de la Sediul Institutului Artmark de Management al Artei sau prin comand online.

  www.alegearta.ro

 • Num

  e, Pr

  enum

  eLa

  st Na

  me,

  First

  Nam

  e

  Cet

  eni

  aCit

  izens

  hip

  CNP

  Perso

  nal N

  umer

  ic Co

  de

  PART

  ICIPA

  NT PE

  RSOA

  N FI

  ZIC /

  NAT

  URAL

  PERS

  ON

  FORM

  ULAR

  DE P

  ARTIC

  IPARE

  LA LI

  CITA

  IE N

  LIPS

  , PR

  IN O

  FERT

  SCR

  ISAB

  SENT

  EE BI

  D FO

  RM

  Card

  Mem

  bru A

  rtmar

  kAr

  tmar

  k Mem

  bersh

  ip Ca

  rd N

  o.

  Pale

  t lic

  itare

  Bidd

  ing p

  addl

  e

  Data

  (ZZ /

  LL / A

  AAA)

  Date

  (DD

  / MM

  / YYY

  Y) /

  /

  Auto

  rizez

  ART

  MAR

  K:

  ca, a

  tunc

  i cn

  d nt

  re nu

  mr

  ul lo

  tulu

  i men

  iona

  t i d

  escri

  erea

  com

  plet

  at a

  lotu

  lui e

  xist

  cont

  radi

  cie,

  fie s

  aco

  rde p

  reva

  len

  des

  crier

  ii lot

  ului

  , fie s

  nu d

  ea cu

  rs so

  licit

  rii m

  ele

  ca

  , atu

  nci c

  nd v

  aloa

  rea m

  axim

  ofe

  rtat

  de m

  ine n

  u cor

  espu

  nde p

  asul

  ui de

  licita

  ie, s

  ia

  n con

  sider

  are d

  rept

  valo

  are m

  axim

  ofer

  tat

  pasu

  l de l

  icita

  ie de

  valo

  are p

  roxim

  la ac

  eea

  i val

  oare

  max

  im of

  erta

  t (r

  ivalit

  ate d

  e ofe

  rte), s

  pre

  fere

  ofer

  ta fo

  rmul

  at d

  e un p

  artic

  ipan

  t pre

  zent

  n sa

  l, u

  rmat

  de c

  ea fo

  rmul

  at d

  e un p

  artic

  ipan

  t onl

  ine,

  prin

  tele

  fon s

  au

  n

  scris

  I her

  eby a

  utho

  rize A

  RTM

  ARK:

  to

  choo

  se, w

  hen t

  here

  is a

  cont

  radi

  ctio

  n bet

  ween

  the n

  umbe

  r of t

  he m

  entio

  ned l

  ot an

  d his

  desc

  riptio

  n of t

  he sa

  me,

  to ei

  ther

  gran

  t prio

  rity t

  o the

  lot d

  escri

  ptio

  n or t

  o cho

  ose n

  ot

  to

  go ah

  ead w

  ith m

  y req

  uest

  to

  take

  into

  cons

  ider

  atio

  n as m

  axim

  um off

  ered

  valu

  e the

  next

  bidd

  ing s

  tep,

  whe

  n the

  valu

  e offe

  red b

  y me d

  oes n

  ot m

  atch

  the b

  iddi

  ng st

  ep

  in ca

  se of

  riva

  lry to

  pref

  er th

  e bid

  mad

  e by a

  pres

  ent p

  artic

  ipan

  t

  Subs

  emna

  tul m

  ang

  ajez

  s ef

  ectu

  ez pl

  ata l

  otur

  ilor c

  e m

  i vor

  fi ad

  jude

  cate

  urm

  are a

  licit

  rii

  n ba

  za ac

  estu

  i for

  mul

  ar, n

  term

  enul

  prev

  zut

  n R

  egul

  amen

  tul d

  e Lici

  tare

  al A

  RTM

  ARK,

  prin

  :

  I her

  eby u

  nder

  take

  to pa

  y the

  lots

  I adj

  udica

  te as

  a re

  sult

  of su

  ch te

  leph

  one b

  iddi

  ng, w

  ithin

  th

  e ter

  m pr

  ovid

  ed by

  the A

  RTM

  ARK B

  iddi

  ng R

  ules

  , by:

  DECL

  AR C

  PRIN

  SEM

  NARE

  A PR

  EZEN

  TULU

  I FOR

  MUL

  AR D

  E NR

  EGIS

  TRAR

  E ACC

  EPT N

  ECON

  DII

  ONAT

  TERM

  ENII

  I CO

  NDI

  IILE R

  EGUL

  AMEN

  TULU

  I DE L

  ICITA

  RE A

  L ART

  MAR

  K

  I DEC

  LARE

  THAT

  I ACC

  EPT U

  NCON

  DITI

  ONAL

  LY TH

  E TER

  MS P

  ROVI

  DED

  BY TH

  E ART

  MAR

  K BID

  DING

  RUL

  ES

  Plat

  num

  erar

  Cash

  paym

  ent

  Tran

  sfer b

  anca

  rW

  ired t

  rans

  fer

  Card

  banc

  arBa

  nk ca

  rd

  Sem

  ntu

  rSig

  natu

  reTe

  lefo

  n/Fa

  x: 02

  1 210

  30 16

  /15

  Emai

  l: sor

  ana.

  serb

  an@

  artm

  ark.

  roDe

  scr

  cai

  form

  ularu

  l n fo

  rmat

  elec

  tronic

  / Do

  wnloa

  d the

  elec

  tronic

  form

  : ht

  tp://

  www.

  artm

  ark.r

  o/fo

  rmula

  re-d

  e-ins

  crier

  e

  Act d

  e ide

  ntita

  teID

  Type

  Serie Ser

  iesNu

  mr

  Num

  ber

  Tele

  fon

  Phon

  eFa

  x FaxM

  obil

  Mob

  ileM

  obil #

  2M

  obile

  #2

  Adre

  s de

  emai

  lEm

  ail A

  ddre

  ss

  Str.

  Stre

  etNr No

  .Bl

  ocBu

  ildin

  gSc

  ara

  Entra

  nce

  Ap Ap.

  Loca

  litat

  eCit

  yJu

  de /

  Secto

  rPr

  ovin

  ce / D

  istric

  tCo

  d po

  tal

  Posta

  l Cod

  e

  ADRE

  S D

  E COR

  ESPO

  NDEN

  /

  MAILI

  NG AD

  DRES

  S

  ADRE

  S D

  E LIV

  RARE

  / DE

  LIVER

  Y ADD

  RESS

  (Bi

  fai d

  ac e

  ste ac

  cea

  i cu a

  dres

  a de c

  ores

  pond

  en

  / Ch

  eck i

  f sam

  e with

  the m

  ailing

  addr

  ess)

  ADRE

  S SE

  DIU

  / HQ

  ADDR

  ESS

  PART

  ICIPA

  NT PE

  RSOA

  N JU

  RIDI

  C /

  LEGA

  L ENT

  ITYDe

  num

  ireNa

  me o

  f the

  lega

  l ent

  ity

  Naio

  nalit

  atea

  Natio

  nalit

  yC.

  U.I.

  Fisca

  l reg

  . cod

  eRe

  g. Co

  mTra

  de Re

  giste

  r

  Str.

  Stre

  etNr No

  .Bl

  ocBu

  ildin

  gSc

  ara

  Entra

  nce

  Ap Ap.

  Loca

  litat

  eCit

  yJu

  de /

  Secto

  rPr

  ovin

  ce / D

  istric

  tCo

  d po

  tal

  Posta

  l Cod

  e

  Str.

  Stre

  etNr No

  .Bl

  ocBu

  ildin

  gSc

  ara

  Entra

  nce

  Ap Ap.

  Loca

  litat

  eCit

  yJu

  de /

  Secto

  rPr

  ovin

  ce / D

  istric

  tCo

  d po

  tal

  Posta

  l Cod

  e

  Versi

  une:

  1.3 /

  25.03

  .2012

  Num

  e, Pr

  enum

  eLa

  st Na

  me,

  First

  Nam

  e

  Cet

  eni

  aCit

  izens

  hip

  CNP

  Perso

  nal N

  umer

  ic Co

  de

  PART

  ICIPA

  NT PE

  RSOA

  N FI

  ZIC /

  NAT

  URAL

  PERS

  ON

  FORM

  ULAR

  DE P

  ARTIC

  IPARE

  LA LI

  CITA

  IE N

  LIPS

  , PR

  IN TE

  LEFO

  NPH

  ONE B

  ID FO

  RM

  Card

  Mem

  bru A

  rtmar

  kAr

  tmar

  k Mem

  bersh

  ip Ca

  rd N

  o.

  Pale

  t lic

  itare

  Bidd

  ing p

  addl

  e

  Data

  (ZZ /

  LL / A

  AAA)

  Date

  (DD

  / MM

  / YYY

  Y) /

  /

  Subs

  emna

  tul m

  ang

  ajez

  s ef

  ectu

  ez pl

  ata l

  otur

  ilor c

  e m

  i vor

  fi ad

  jude

  cate

  urm

  are a

  licit

  rii

  n ba

  za ac

  estu

  i for

  mul

  ar, n

  term

  enul

  prev

  zut

  n R

  egul

  amen

  tul d

  e Lici

  tare

  al A

  RTM

  ARK,

  prin

  :

  I her

  eby u

  nder

  take

  to pa

  y the

  lots

  I adj

  udica

  te as

  a re

  sult

  of su

  ch te

  leph

  one b

  iddi

  ng, w

  ithin

  th

  e ter

  m pr

  ovid

  ed by

  the A

  RTM

  ARK B

  iddi

  ng R

  ules

  , by:

  DECL

  AR C

  PRIN

  SEM

  NARE

  A PR

  EZEN

  TULU

  I FOR

  MUL

  AR D

  E NR

  EGIS

  TRAR

  E ACC

  EPT N

  ECON

  DII

  ONAT

  TERM

  ENII

  I CO

  NDI

  IILE R

  EGUL

  AMEN

  TULU

  I DE L

  ICITA

  RE A

  L ART

  MAR

  K

  I DEC

  LARE

  THAT

  I ACC

  EPT U

  NCON

  DITI

  ONAL

  LY TH

  E TER

  MS P

  ROVI

  DED

  BY TH

  E ART

  MAR

  K BID

  DING

  RUL

  ES

  Plat

  num

  erar

  Cash

  paym

  ent

  Tran

  sfer b

  anca

  rW

  ired t

  rans

  fer

  Card

  banc

  arBa

  nk ca

  rd

  Sem

  ntu

  rSig

  natu

  reTe

  lefo

  n/Fa

  x: 02

  1 210

  30 16

  /15

  Emai

  l: sor

  ana.

  serb

  an@

  artm

  ark.

  roDe

  scr

  cai

  form

  ularu

  l n fo

  rmat

  elec

  tronic

  / Do

  wnloa

  d the

  elec

  tronic

  form

  : ht

  tp://

  www.

  artm

  ark.r

  o/fo

  rmula

  re-d

  e-ins

  crier

  e

  Act d

  e ide

  ntita

  teID

  Type

  Serie Ser

  iesNu

  mr

  Num

  ber

  Tele

  fon

  Phon

  eFa

  x FaxM

  obil

  Mob

  ileM

  obil #

  2M

  obile

  #2

  Adre

  s de

  emai

  lEm

  ail A

  ddre

  ss

  Str.

  Stre

  etNr No

  .Bl

  ocBu

  ildin

  gSc

  ara

  Entra

  nce

  Ap Ap.

  Loca

  litat

  eCit

  yJu

  de /

  Secto

  rPr

  ovin

  ce / D

  istric

  tCo

  d po

  tal

  Posta

  l Cod

  e

  ADRE

  S D

  E COR

  ESPO

  NDEN

  /

  MAILI

  NG AD

  DRES

  S

  ADRE

  S D

  E LIV

  RARE

  / DE

  LIVER

  Y ADD

  RESS

  (Bi

  fai d

  ac e

  ste ac

  cea

  i cu a

  dres

  a de c

  ores

  pond

  en

  / Ch

  eck i

  f sam

  e with

  the m

  ailing

  addr

  ess)

  ADRE

  S SE

  DIU

  / HQ

  ADDR

  ESS

  PART

  ICIPA

  NT PE

  RSOA

  N JU

  RIDI

  C /

  LEGA

  L ENT

  ITYDe

  num

  ireNa

  me o

  f the

  lega

  l ent

  ity

  Naio

  nalit

  atea

  Natio

  nalit

  yC.

  U.I.

  Fisca

  l reg

  . cod

  eRe

  g. Co

  mTra

  de Re

  giste

  r

  Str.

  Stre

  etNr No

  .Bl

  ocBu

  ildin

  gSc

  ara

  Entra

  nce

  Ap Ap.

  Loca

  litat

  eCit

  yJu

  de /

  Secto

  rPr

  ovin

  ce / D

  istric

  tCo

  d po

  tal

  Posta

  l Cod

  e

  Str.

  Stre

  etNr No

  .Bl

  ocBu

  ildin

  gSc

  ara

  Entra

  nce

  Ap Ap.

  Loca

  litat

  eCit

  yJu

  de /

  Secto

  rPr

  ovin

  ce / D

  istric

  tCo

  d po

  tal

  Posta

  l Cod

  e

  Iau

  n con

  sider

  are f

  aptu

  l c r

  epre

  zent

  antu

  l ART

  MAR

  K:

  m v

  a ape

  la la

  num

  rul

  de t

  elef

  on n

  scris

  n fo

  rula

  rul d

  e nr

  egist

  rare

  com

  plet

  at d

  e sub

  sem

  natu

  l n

  vede

  rea p

  artic

  ipr

  ii la

  acea

  st li

  cita

  ie or

  i, at

  unci,

  cnd

  nu

  am co

  mpl

  etat

  un

  astfe

  l de n

  umr

  de te

  lefo

  n, la

  cel n

  scris

  n ba

  nca d

  e dat

  e ART

  MAR

  K

  m v

  a ape

  la cu

  cel m

  ult 3

  lotu

  ri an

  terio

  r lot

  ului

  pent

  ru lic

  itare

  a cr

  uia m

  i-am

  man

  ifesta

  t pe v

  erso

  inte

  resu

  l

  la ac

  eea

  i val

  oare

  max

  im of

  erta

  t (r

  ivalit

  ate d

  e ofe

  rte), s

  pre

  fere

  ofer

  ta fo

  rmul

  at d

  e un p

  artic

  ipan

  t pre

  zent

  n sa

  l, u

  rmat

  de c

  ea fo

  rmul

  at d

  e un p

  artic

  ipan

  t onl

  ine,

  prin

  tele

  fon s

  au

  n

  scris

  s

  nre

  gistr

  eze p

  rin m

  ijloa

  ce te

  hnice

  spec

  ifice

  parti

  cipar

  ea la

  licita

  ie pr

  in te

  lefo

  n, n

  vede

  rea c

  ertifi

  crii

  man

  datu

  lui la

  nive

  lul s

  umei

  ofer

  tate

  .

  I tak

  e int

  o con

  sider

  atio

  n the

  fact

  that

  the A

  RTM

  ARK r

  epre

  sent

  ative

  :

  shal

  l cal

  l me a

  t the

  tele

  phon

  e num

  ber w

  ritte

  n in t

  his r

  egist

  ratio

  n for

  m or

  , whe

  n suc

  h tel

  epho

  ne nu

  mbe

  r was

  not fi

  lled i

  n, us

  ing t

  hat o

  ne re

  giste

  red w

  ith th

  e ART

  MAR

  K dat

  abas

  e;

  shal

  l cal

  l me a

  t mos

  t 3 lo

  ts be

  fore

  that

  one I

  expr

  esse

  d int

  eres

  t for

  in

  case

  of ri

  valry

  to pr

  efer

  the b

  id m

  ade b

  y a pr

  esen

  t par

  ticip

  ant

  to

  reco

  rd us

  ing s

  pecifi

  c tec

  hnica

  l mea

  ns th

  e pho

  ne bi

  ding

  , in or

  der t

  o cer

  tify t

  he am

  ount

  of th

  e bid

  .

  Versi

  une:

  1.3 /

  25.03

  .2012

 • ARTMARK PRELUCREAZ DATELE DUMNEAVOASTR CU CARACTER PERSONAL - NUM

  E, PRENUME, DATA I LOCUL NATERII, CODUL NUM

  ERIC PERSONAL, SERIA I NUMRUL ACTULUI DE IDENTITATE, TELEFON, FAX, ADRESA, E-MAIL, PROFESIE, LOC DE M

  UNC, OBINUINELE/PREFERINELE, POTRIVIT NOTIFICRII NR. 13177, N CONFORMITATE CU LEGEA NR. 677/2001, N SCOP DE RECLAM, MARKETING I PUBLICITATE PENTRU I/SAU N LEGTURA CU ACTIVITILE SPECIFICE GALERIILOR DE ART I

  CASELOR DE LICITAII DESFURATE DE CTRE ARTMARK. DATELE SOLICITATE SUNT DESTINATE UTILIZRII DE CTRE ARTMARK I SUNT COMUNICATE NUMAI ANGAJAIILOR ARTMARK CU ATRIBUII N NDEPLINIREA SCOPULUI MAI SUS M

  ENIONAT. PE VIITOR DATELE M

  ENIONATE MAI SUS NE PERMIT S V INEM

  LA CURENT CU ACTIVITATEA SOCIETII NOASTRE. CONFORM LEGII NR. 677/2001, BENEFICIAI DE DREPTUL DE ACCES, DE INTERVENIE ASUPRA DATELOR, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI

  DECIZII INDIVIDUALE. AVEI DE ASEMENEA DREPTUL S V OPUNEI PRELUCRRII DATELOR PERSONALE CARE V PRIVESC I S SOLICITAI TERGEREA DATELOR. PENTRU EXERCITAREA ACESTOR DREPTURI, V PUTEI ADRESA CU O CERERE SCRIS, DATAT

  I SEMNAT LA SEDIUL GALERIILE ARTMARK S.R.L. DIN STR. C.A. ROSETTI, NR. 5, SECTOR 1, DLUI. IONU ALEXANDRU ALBU, DIRECTOR IT. DE ASEM

  ENEA, V ESTE RECUNOSCUT DREPTUL DE A V ADRESA JUSTIIEI. / ARTMARK PROCESSES YOUR PERSONAL DATA - NAM

  E, SURNAME, DATE AND PLACE OF BIRTH, PERSONAL NUM

  ERICAL CODE, SERIES AND NUMBER OF YOUR IDENTIFICATION CARD, PHONE NUM

  BER, FAX NUMBER, ADDRESS, E-MAIL, PROFESSION, EM

  PLOYMENT, HOBBIES / PREFERENCES, IN

  ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF NOTIFICATION NO. 13177, AS PER LAW

  NO. 677/2001, FOR COMM

  ERCIAL, MARKETING AND PUBLICITY PURPOSES FOR AND/OR IN RELATION TO THE ARTMARK ART GALLERY AND AUCTION HOUSE SPECIFIC ACTIVI-TIES. THE DATA IS REQUIRED AND INTENDED FOR THE SOLE USE OF ARTMARK AND IS ONLY COM

  MUNICATED TO THE ARTMARK EM

  PLOYEES RESPONSIBLE FOR THE FULFILLMENT OF THE HEREINABOVE OBJECTIVE. SUBSEQUENTLY, THE HEREINABOVE DATA

  ALLOWS US TO KEEP YOU INFORM

  ED AS REGARDS THE ACTIVITIES OF OUR COMPANY. IN ACCORDANCE W

  ITH LAW NO. 677/2001, YOU HAVE THE RIGHT TO ACCES THE DATA, THE RIGHT TO M

  ODIFY SUCH DATA AND THE RIGHT OF NOT BEING THE SUBJECT OF AN INDIVIDUAL DECISION. YOU ALSO HAVE THE RIGHT TO OPPOSE THE PROCESSING OF YOUR DATA AND TO REQUEST REM

  OVAL OF SUCH DATA. IN ORDER TO EXERCISE SUCH RIGHTS, YOU MAY FILE A WRITTEN, DATED AND SIGNED REQUEST TO THE

  HEADQUARTERS OF GALERIILE ARTMARK S.R.L. LOCATED IN 5 C.A. ROSETTI STREET, SECTOR 1, ADDRESSED TO MR. IONU ALEXANDRU ALBU, IT MANAGER. ALSO, YOU HAVE THE RIGHT TO ADDRESS THE COM

  PETENT COURT OF LAW.

  SUBSEMNATUL SOLICIT ARTM

  ARK S LICITEZE N NUMELE M

  EU PENTRU LOTURILE MAI JOS LISTATE, PN LA VALORILE M

  AI JOS DESEMNATE

  I HEREBY REQUEST TO ARTMARK TO BID IN M

  Y NAME FOR THE BELOW

  MENTIONED LOTS UP TO THE SPECIFIED M

  AXIMUM

  VALUES

  Nr. lotLot no.

  Descriere lot (dup autor ori denumirea lotului)

  Lot description (by author or by lot name)

  Valoarea maxim

  a oferteiM

  aximum

  bid value

  ARTMARK PRELUCREAZ DATELE DUMNEAVOASTR CU CARACTER PERSONAL - NUM

  E, PRENUME, DATA I LOCUL NATERII, CODUL NUM

  ERIC PERSONAL, SERIA I NUMRUL ACTULUI DE IDENTITATE, TELEFON, FAX, ADRESA, E-MAIL, PROFESIE, LOC DE M

  UNC, OBINUINELE/PREFERINELE, POTRIVIT NOTIFICRII NR. 13177, N CONFORMITATE CU LEGEA NR. 677/2001, N SCOP DE RECLAM, MARKETING I PUBLICITATE PENTRU I/SAU N LEGTURA CU ACTIVITILE SPECIFICE GALERIILOR DE ART I

  CASELOR DE LICITAII DESFURATE DE CTRE ARTMARK. DATELE SOLICITATE SUNT DESTINATE UTILIZRII DE CTRE ARTMARK I SUNT COMUNICATE NUMAI ANGAJAIILOR ARTMARK CU ATRIBUII N NDEPLINIREA SCOPULUI MAI SUS M

  ENIONAT. PE VIITOR DATELE M

  ENIONATE MAI SUS NE PERMIT S V INEM

  LA CURENT CU ACTIVITATEA SOCIETII NOASTRE. CONFORM LEGII NR. 677/2001, BENEFICIAI DE DREPTUL DE ACCES, DE INTERVENIE ASUPRA DATELOR, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI

  DECIZII INDIVIDUALE. AVEI DE ASEMENEA DREPTUL S V OPUNEI PRELUCRRII DATELOR PERSONALE CARE V PRIVESC I S SOLICITAI TERGEREA DATELOR. PENTRU EXERCITAREA ACESTOR DREPTURI, V PUTEI ADRESA CU O CERERE SCRIS, DATAT

  I SEMNAT LA SEDIUL GALERIILE ARTMARK S.R.L. DIN STR. C.A. ROSETTI, NR. 5, SECTOR 1, DLUI. IONU ALEXANDRU ALBU, DIRECTOR IT. DE ASEM

  ENEA, V ESTE RECUNOSCUT DREPTUL DE A V ADRESA JUSTIIEI. / ARTMARK PROCESSES YOUR PERSONAL DATA - NAM

  E, SURNAME, DATE AND PLACE OF BIRTH, PERSONAL NUM

  ERICAL CODE, SERIES AND NUMBER OF YOUR IDENTIFICATION CARD, PHONE NUM

  BER, FAX NUMBER, ADDRESS, E-MAIL, PROFESSION, EM

  PLOYMENT, HOBBIES / PREFERENCES, IN

  ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF NOTIFICATION NO. 13177, AS PER LAW

  NO. 677/2001, FOR COMM

  ERCIAL, MARKETING AND PUBLICITY PURPOSES FOR AND/OR IN RELATION TO THE ARTMARK ART GALLERY AND AUCTION HOUSE SPECIFIC ACTIVI-TIES. THE DATA IS REQUIRED AND INTENDED FOR THE SOLE USE OF ARTMARK AND IS ONLY COM

  MUNICATED TO THE ARTMARK EM

  PLOYEES RESPONSIBLE FOR THE FULFILLMENT OF THE HEREINABOVE OBJECTIVE. SUBSEQUENTLY, THE HEREINABOVE DATA

  ALLOWS US TO KEEP YOU INFORM

  ED AS REGARDS THE ACTIVITIES OF OUR COMPANY. IN ACCORDANCE W

  ITH LAW NO. 677/2001, YOU HAVE THE RIGHT TO ACCES THE DATA, THE RIGHT TO M

  ODIFY SUCH DATA AND THE RIGHT OF NOT BEING THE SUBJECT OF AN INDIVIDUAL DECISION. YOU ALSO HAVE THE RIGHT TO OPPOSE THE PROCESSING OF YOUR DATA AND TO REQUEST REM

  OVAL OF SUCH DATA. IN ORDER TO EXERCISE SUCH RIGHTS, YOU MAY FILE A WRITTEN, DATED AND SIGNED REQUEST TO THE

  HEADQUARTERS OF GALERIILE ARTMARK S.R.L. LOCATED IN 5 C.A. ROSETTI STREET, SECTOR 1, ADDRESSED TO MR. IONU ALEXANDRU ALBU, IT MANAGER. ALSO, YOU HAVE THE RIGHT TO ADDRESS THE COM

  PETENT COURT OF LAW.

  SUBSEMNATUL SOLICIT ARTM

  ARK S LICITEZE N NUMELE M

  EU, CONFORM INSTRUCIUNII M

  ELE TELEFONICE, PENTRU LOTURILE MAI JOS LISTATE

  I HEREBY REQUEST TO ARTMARK TO BID IN M

  Y NAME, IN ACCORDANCE W

  ITH MY REAL TIM

  E BY PHONE INSTRUCTIONS, FOR THE BELOW M

  ENTIONED LOTS

  Nr. lotLot no.

  Descriere lot (dup autor ori denumirea lotului)

  Lot description (by author or by lot name)

  Consultant de Managementul Riscului {i Broker de Asigurare

  Asigurator oficial al

  v` ofer`

  Programul de Asigurare a Obiectelor de Art`

  Clien]ii Artmark beneficiaz` gratuit de asigurarea pentruPROTEC}IA INVESTI}IEI N ART.

  Asigurarea ofer`, pentru o perioad` de 6 luni, protec]ie \mpotriva principalelor riscuri de pierdere sau distrugere a loturilor achizi]ionate direct sau cu ocazia

  licita]iilor organizate de Artmark [i este supus` unor termene [i condi]ii.Pentru detalii [i informa]ii suplimentare vizi]ati www.artmark.ro

  www.londonbrokers.ro www.omniasig.ro

  \mpreun` cu

 • Palatul Cesianu - Racovi, C.A. Rosetti Nr. 5Sediul Casei De Licitaii ARTMARKPalatul Cesianu se afl n centrul Bucuretiului, n vecintatea celor mai importante repere culturale ale oraului: Ateneul Romn, Muzeul Naional de Art al Romniei, Biblioteca Central Universitar. O cldire cu o istorie fascinant este redat astzi unei funcii nobile: aceea de a adposti opere de art i o activitate dedicat dezvoltrii pieei romneti de art. Spaiul elegant, generos i discret a fost proiectat la sfritul secolului al XIX-lea de ctre arhitectul francez Jules Berthet la cererea proprietarului Nicolae Cesianu, avocat cu rdcini olteneti din familia Jienilor. n perioada 1892 1900, pe strada Clemenei, la nr. 5, palatul Cesianu este ridicat dup modelul renascentist, care acorda cea mai mare importan primului nivel, piano nobile, parterul fiind destinat prvliilor.La etaj, ncperile de parad, biroul i dou saloane mari Salonul Rou i Salonul Spaniol, au ferestre care dau ctre strad, iar dormitoarele au ferestre orientate ctre curte. Reedina beneficia de pe urma ultimelor tehnologii privind confortul locativ - instalaie de nclzire cu calorifere, lumin electric i ap curent. Pereii salonului central de la etaj au fost decorai cu stucaturi i picturi n ulei, care amintesc de

  Pentru informaii i evenimente: Sorana erban, Events Manager

  [email protected], 0757.056.108

  stilul artistului francez Franois Boucher. Compoziiile nfieaz scene de gen elegante, grupuri de femei i brbai la picnic sau care cnt la diferite instrumente. Decoraia original din somp-tuosul hol se pstreaz i astzi, ornamentnd spaiul care are att funcie de primire ct i de sal de bal. n 1909 familia Cesianu se mut n str. Biserica Enei nr. 10, iar palatul din C. A. Rosetti devine noul sediu al Automobil Club Romn, la festivitatea de inaugurare participnd, alturi de ntrea-ga protipendad bucuretean, prinul motenitor Ferdinand. De-a lungul secolului al XX-lea palatul va facilita fotografierea zborului biplanului Farman, condus de francezul Michelle Molla pe deasupra Palatului Regal (1910) i succesiv va deveni sediul Cercului Cultural Liberal al comunitaii evreieti din Bucureti (1910), sediul Fasciei i a organizaiilor coloniei italiene din Bucureti (1941), sediul ARLUS - Asociaia Romn pentru Strngerea Legturilor cu Uniunea Sovietic (1948). n 1950 este naionalizat, intrnd ulterior n patrimoniul societii Comaliment S.A, iar n 2000, activitatea de restaurare a palatu-lui primete premiul Ordinului Arhitecilor din Romnia. Din 2011, Palatul Cesianu-Racovi devine noul sediu al Casei de Licitaii Artmark.

  2008Prima licitaie de art a Casei Artmark, Licitaia de Iarn 2008, un succes absolut Fata n roz de Nicolae Tonitza se adjudec cu 120.000 euro, sum record n piaa romneasc a licitaiilor de art; Punii privirilor, de Ion uculescu, realizeaz, n aceeai licitaie, un meritat record personal al artistului, 80.000 euro.

  2009Licitaia de Var 2009 a Casei Artmark, soldat cu alte dou recorduri absolute de pia romneasc, vnzarea capodoperelor Aie de Camil Ressu respectiv, Port de Marcel Iancu, ambele aparinnd reputatei colecii interbelice Dr. Iosif Dona, cu 160.000 euro, respectiv 130.000 euro; punerea n vanzare a celei mai scumpe opere de art propuse pieei romneti, Tietorul de lemne de impresionistul francez Camille Pissarro, provenind din aceeai colecie Dona.

  2010Lansarea Indexului Pieei Romneti de Art Catalog de randamente anuale (1995-2009) ale celor mai tranzacionai artiti romni, cu sprijinul Institutului Bancar Romn, cu partici-parea unui panel de 16 vorbitori, ntre care Ministrul Culturii i Patrimoniului Naional, cabinetul Vicepremierului, Preedintele Bursei Romne de Mrfuri, Vicepreedintele Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, Rectorul Academiei de Studii Economice, Preedintele Asociaiei Oamenilor de Afaceri din Romnia, preedintele Asociaiei Experilor i Evaluatorilor de Art din Romnia, preedintele Asociaiei Comercianilor de Opere de Art din Romnia, alte personaliti.Licitaia de Toamn 2010, primul duplex naional ntre dou sli de licitaie de art situate n orae diferite, Opera Naional Timioara + J.W. Marriott Bucureti, pune fa n fa know-how-ul bucuretenilor cu privire la cotaiile artitilor tranzacionai public i jocul de burs de art cu opiunea bnenilor pentru frumos, la preuri accesibile. Rezult o rat de adjude-care record de 96%, o prezen de cca 700 participani i o cifr de vnzri de aprox. 750 mii euro, unde Bucuretiul i adjudec cca 55% din operele de art puse n vnzare, iar Banatul i zonele adiacente cca 45%. Licitaia aniversar de Iarn 2010, al doilea duplex naional Sibiu (Hilton) Bucureti (J.W. Mar-riott), organizat n parteneriat cu Muzeul Naional Brukenthal i cu susinerea cluburilor locale Rotary i Lions, marcheaz dou recorduri naionale: pictura Pstoria de Nicolae Grigorescu, provenind dintr-aceeai reputat colecie dipl. Vasile Stoica, se adjudec cu 175.000 euro, record de autor, respectiv cele 89 de loturi adjudecate (dintr-un total de 98 puse n licitaie) totalizeaz cca. 1,3 milioane euro, cifr de vnzare record.

  2011Licitaia de Primvar marcheaz un moment istoric: depirea pragului psihologic de 200.000 de euro pentru dou opere de Nicolae Grigorescu. Crcium la Rucr a urcat pe prima poziie n clasamentul celor mai bine vndute picturi pe piaa romneasc, cu 230.000 de euro, urmat de cealalt vedet a Licitaiei de Primvar, peisajul de acelai autor La marginea pdurii, adjudecat pentru 200.000 de euro. Totodat, licitaia a realizat pentru cea de-a doua oar, un total ce depete un milion de euro.La Bursa de Valori Bucureti a avut loc lansarea Indexului Pieei Romneti de Art, Catalog de randamente anuale (1995 2010) ale celor mai tranzacionai artiti romni, ajuns la cea de-a doua ediie. Indexul vine n ntmpinarea investitorului interesat de diversificarea portofoliului de investiii alternative, artnd randamentul mediu al pieei romneti de art din ultimii 16 ani 36%, aadar mai mare dect randamentul anual mediu, aferent aceleiai perioade, al investiiei n aur, terenuri ori valori mobiliare romneti. Randamentul mediu n 2010 (fa de 2009) este de 40%.Artmark lanseaz magazinul Dependent de Art, o platform original pentru piaa de art din ar, care strnge laolalt obiecte de art decorativ de epoc, design contemporan, dar i tablouri i sculptur de dimensiuni mici, cu preuri accesibile. Dependent de Art este primul magazin de art din Romnia care-i asum demersul de transparentizare a tranzaciilor, importnd totodat n piaa galeriilor de art i avantajele uzuale ale comerului online: plat online securizat, livrare rapid, ambalaje de integritate i/sau de lux.Cu vnzri totale de peste 1,6 milioane de euro i o rat de adjudecare de 99%, Licitaia de Iarn a depit n amploare aproape toi parametrii unei licitaii romneti de art, dintre care recordul de valoare al unei opere de art pe pia (290.000 de euro) n iatac de Nicolae Tonitza i cel mai mare total de vnzri ntr-o licitaie de art, 1.605.350 , rata de adjude-care cea mai ridicat, publicul cel mai numeros aproape 800 de persoane i cele mai multe palete participante distincte, pe tot parcursul celor patru ore de licitaiei.

  2012Iunie Ciobna cu turma de oi de Nicolae Grigorescu s-a vndut cu 195.000 , n cadrul primului eveniment internaional Artmark, Licitaia de Var 2012, n Duplex Bucureti Chiinu, o premier n piaa de art regional. Cu un total de cca 1,35 milioane i o rat de adjudecare de 96% din numrul loturilor, licitaia a adus 20 recorduri de autor artitilor romni i basarabeni de patrimoniu, nregistrnd totodat o performan de participare.Iulie Are loc cea de-a doua licitaie internaional, duplex MamaiaMonaco:Art Impressionniste et Moderne & Bijoux. Cu o rat de adjudecare de 98%, licitaia a reafirmat originalitatea picturii romneti pe plan occidental, prefand, n mod indubitabil, un capitol-cheie din istoria artei romneti, acela al repoziionrii artei de patrimoniu n context euro-pean.August Artmark organizeaz prima licitaie de maini de colecie din Romnia. Culminnd cu rezultate excepionale i o rat de adjudecare de 100%, Artmark deschide un nou segment al pieei de lux.Octombrie Revista Capital lanseaz la Palatul Cesianu-Racovi Top 100 cei mai valoroi pictori romni, primul clasament din Romnia realizat pe aceast tem. Noiembrie - Cu un total de vnzri de 240.000 , o rat de adjudecare de 83,12% i cele mai multe palete distincte participante (96), Licitaia de Postmodernism i Contemporan a deschis Sesiunea de Licitaii 13-15 noiembrie ntr-un ton ct se poate de optimist. Totalul vnzrilor este cel mai ridicat din scurta istorie a licitaiilor de profil i creeaz bune ateptri pentru viitoarea evoluie a artei contemporane pe piaa din Romnia.Decembrie - Vnzri totale de aproape 1,6 milioane , o rat de adjudecare de 95,5%, 10 noi recorduri de autor i un podium monopolizat de capodoperele pictorului Nicolae Grigorescu, acesta este statusul Galei Iubitorilor de Art Licitaia de Crciun, cea mai bun licitaie pentru arta romneasc de patrimoniu, care ncheie anul 2012 ntr-un ton optimist.

  ISTORIC ARTMARK

  Valeriu SngeorzanDirector Business Development PR i Comunicare 0757 056 109 [email protected]

  Bogdan GaldeaAuction Sales Director 0756 163 364 [email protected]

  Mihail StomffArt Advisory & Head of Private Sales0756 056 101 [email protected]

  Roxana VlcuHead of Corporate Sales0758 056 111 [email protected]

  Robert Rdulescu Head of Regional Sales 0756 056 102 [email protected]

  Renardt Iancu Constana Area Sales Manager 0756 163 362 [email protected]

  Marius HanganCluj Area Sales Manager 0755 655 686 [email protected]

  Hary GoldembergIai Area Sales Manager 0729 600 210 [email protected]

  Mariana HelvigFinanciar - Contabil/Facturare i pli 0757 026 456 [email protected]

  Marius IstrateDirector Administrativ Expedieri n ar i internaionale 0757 056 106 [email protected]

  Sorana erban Marketing, Events Manager 0757 056 108 [email protected]

  Pentru depuneri n consignaie n afara programului,v rugm s solicitai o programare la:

  Florin Petcu ef birou consignare Art Clasic, Modern i Contemporan 0758 056.115 / [email protected] Ioana CiocoiuRelationship Manager Art Contemporan i Postmodern 0757 026 459 / [email protected]

  Conf. dr. Alin Ciupalef birou consignare Obiecte de Colecie 0756 163 404 / [email protected]

  Alice Marinescuef birou consignare Art Decorativ i Bijuterii 0757 026 458 / [email protected]

  PROGRAM DE DEPUNERE N CONSIGNAIE, EVALUARE I EXPERTIZARE:

  Mari 11.00 - 18.00Joi 14.00 18.00Smbt 11.00 14.00

  Str. C.A. Rosetti, nr. 5, 010281, Bucureti Telefon informaii: 021 210 30 16 Fax: 021 210 30 15, E-mail: [email protected]

  CONTACT

  ACIONARIAT I MANAGEMENTCasa de Licitaii Artmark este deinut de Alexandru Bldea (80%) i Manuela Plpcianu (20%). Consiliul de Administraie al Casei Artmark este alctuit din Manuela Plpcianu i Alexandru Bldea. Consiliul de onoare al fundaiei Centrul Cultural ArtSociety este format din Dan Hulic - Preedinte de Onoare, Ruxandra Demetrescu, Ioan Sbrciu, Doina Puleanu, Florin Rogneanu.Preedintele Fundaiei este Ruxandra Garofeanu.

 • 30 IANUARIE LICITAIA DE ART ROMNEASC IMPORTANT LICITAIA DE POSTMODERNISM I CONTEMPORAN

  19 FEBRUARIE LICITAIA DE MRIOR 1. PICTUR I SCULPTUR

  20 FEBRUARIE LICITAIA DE MRIOR 2. MRIOARE DE EPOC, BIJUTERIE, ART DECORATIV

  21 FEBRUARIE LICITAIA DE AVANGARD I EXPRESIONISM URANUS - BUCURETI INTERZIS

  20 MARTIE LICITAIA DE PRIMVAR

  16 APRILIE LICITAIA DE ART NOUVEAU, ROMANTISM I BIEDERMEIER LICITAIA DE MILITARIA I ANTICHITI

  17 APRILIE SCULPTUR I MOBILIER DE GRDIN POSTMODERNISM I CONTEMPORAN

  18 APRILIE LICITAIA DE PICTUR I SCULPTUR EUROPEAN MIRABILIA - CABINETUL DE CURIOZITI

  14 MAI VECHI MAETRI AI PICTURII ROMNETI (SEC. XVIII - XIX) MEMORABILIA

  15 MAI ART RELIGIOAS (DE LA PALEOCRETINISM LA ORTODOXIE)

  16 MAI LICITAIA DE BIJUTERII I CEASURI DE EPOC

  12 IUNIE LICITAIA DE VAR

  CALENDAR LICITAII ARTMARK IANUARIE - IUNIE 2013

 • REGULAMENT DE LICITARE1. Licitaia de obiecte de art (sau de colecie) este organizat de Artmark ( Galeriile Artmark srl ) i condus de unul sau mai muli reprezentani ai Artmark (licitator/licitatori). 2. Obiectele de art supuse licitaiei aparin, de regul, unor deponeni (consignani) ce doresc s rmn anonimi. Atunci cnd consignanii agreeaz divulgarea numelui lor n cadrul vnzrii prin licitaie, acesta va fi specificat n catalogul de licitaie. 3. Deponenii (consignani), prin actele ce le semneaz cu Artmark, garanteaz c obiectul de art ce l depun n consignaie n vederea vnzrii prin licitaie le aparine ori c au dreptul legal de a-l vinde. 4. Artmark public n prealabil licitaiei un catalog al obiectelor de art (sau de colecie) supuse licitaiei att n cadrul paginii sale de web (www.artmark.ro), ct i n form tiprit. n cadrul licitaiei se vor vinde numai obiecte de art enumerate i descrise n rezumat n cuprinsul catalogului. Descrierile i ilustraiile obiectelor sunt indicative, nu exhaustive i reprezint o opinie a experilor i specialitilor Artmark cu privire la obiectele de art supuse licitaiei. 5. Toate obiectele ce se vor vinde vor fi expuse n vederea vizitrii/inspectrii n cadrul expoziiilor ce preced vnzarea prin licitaie. Cumprtorii vor avea oportunitatea de a se lmuri cu privire la condiia, coninutul i conformitatea cu meniunile din catalogul de licitaie ale obiectelor supuse licitaiei, att n cadrul expoziiei, ct i n cadrul licitaiei, astfel nct s i formeze o convingere proprie cu privire la calitile/imperfeciunile obiectului. 6. Durata, programul i locaia expoziiilor obiectelor ce se vor licita se va face cunoscut public n prealabil, prin pagina de web a Artmark, n catalogul de licitaie, precum i prin alte ci de publicitate. Cataloagele de licitaie se pot procura de la sediul Artmark, din locul expoziiei, din locul unde se organizeaz licitaia, precum i prin pot. 7. Formularul de nregistrare a participantului la licitaie se completeaz nainte de licitaie (n cazul participrii online), n timpul licitaiei sau imediat dup licitaie (n sala de licitaie). nregistrarea semnific acceptarea necondiionat a termenilor i condiiilor prezentului regulament de licitare. Aceeai valoare de acceptare o are i participarea la licitaie, n persoan sau prin telefon ori ofert scris (reinut n temeiul corespondenei electronice ori nregistrrii audio/video), urmat ori nu de adjudecare, cel care liciteaz dar omite s depun ori s semneze ori s completeze conform formularul de nregistrare fiind de asemenea supus termenilor i condiiilor prezentului regulament. 8. Participarea la licitaie se face prin ridicarea unei palete de licitare, fizic sau online, cuprinznd numrul de ordine al participantului n cadrul unei licitaii anume, ca rspuns la strigarea pasului de licitare de ctre licitator. Licitatorul poate accepta drept valid alt sum strigat de un ofertant, superioar pasului anterior acceptat, dac este urmat de indicarea paletei de licitare a ofertantului. Atunci cnd mai muli participani indic prin ridicarea paletei voina de a licita preul cerut de licitator, acesta va alege dintre participani o singura palet, specificndu-l, de regul, n ordinea ridicrii paletelor (innd cont i de msura vizibilitii manifestrii dorinei de a licita). Participarea la licitaiile de vinuri rare, de colecie sau de alte buturi alcoolice, respectiv la licitaiile de arme vechi i accesorii militare (Militaria) nu este permis persoanelor care nu au mplinit vrsta de 18 ani. 9. Catalogul de licitaie prevede, de regul, intervalul de estimare a valorii obiectului, fr a indica preul de pornire al licitaiei, n cazul obiectelor de art, respectiv preul de pornire al licitaiei obiectului, fr a indica intervalul de estimare a valorii, n cazul obiectelor de colecie. Loturile (obiectele de art supuse licitaiei) sunt strigate n ordinea enumerrii lor n catalogul de licitaie. Licitatorul anun numrul lotului i preul de pornire al acestuia. Licitatorul decide suveran preul de pornire al fiecrui obiect supus licitaiei, putnd modifica preul de pornire al acestuia n timpul licitrii, inclusiv n cazul cnd preul de pornire este indicat n catalogul de licitaie sau cu prilejul reintroducerii lotului n licitaie. 10. Lotul se adjudec participantului care ofer preul cel mai mare. Obiectul de art (sau de colecie) licitat va fi adjudecat cumprtorului la mplinirea cumulativ a condiiilor: licitatorul strig adjudecat i bate ciocnelul de licitaie. Adjudecarea constituie angajament ferm, contractual, de cumprare, n condiiile i termenii prezentului regulament. 11. Nici un lot nu se va vinde sub preul de pornire, n timpul sau ulterior licitaiei. Loturile nelicitate la momentul strigrii lor iniiale pot fi repuse n vnzare n cadrul i n timpul licitaiei, dac un participant o solicit explicit. 12. Licitatorul poate elimina din licitaie oricare lot dintre cele expuse i prezentate n catalogul de licitaie, pentru motive ce vor fi considerate de pri drept avnd legtur cu buna i diligenta desfurare a licitaiei. 13. n cazul n care un lot nu se adjudec n cadrul licitaiei, acesta este restituit deponentului n termenul prevzut n certificatul de consignaie. Un lot nevndut n cadrul licitaiei va putea fi cumprat, n urmtoarele 5 zile (n cazul mainilor de colecie 10 zile) dup licitaie i anterior restituirii sale, la o valoare egal cu sau mai mare dect minima intervalului valorii de estimare conform catalogului de licitaie, n cazul obiectelor de art, respectiv o valoare mai mare sau egal cu 125% din preul de pornire al licitaiei, n cazul obiectelor de colecie (la care se adaug taxa de licitaie, care variaz funcie de statutul cumprtorului n relaie cu Artmark, conform art. 16 i 18). 14. Persoanele interesate de loturi n licitaie pot participa i n absen, fie pe calea formulrii scrise de ofert (formularul se pune la dispoziia cumprtorilor interesai anterior inerii licitaiei att online, ct i n cadrul catalogului tiprit ori la recepie), fie pe calea participrii telefonice sau online prin personalul Casei, fie prin aplicaia Artmark LIVE. n cazul n care mai muli participani n absen formuleaz oferte pentru acelai lot la acelai pre (maxim), de regul va avea prioritate prima ofert recepionat. Ordinea general de prioritate este: nti ofertele manifestate ori strigate n sala de licitaie, apoi ofertele manifestate n absen, online, prin telefon sau n scris. 15. La licitaie pot de asemenea participa, n condiii egale, un reprezentant al Ministerului Culturii, ce manifest n condiiile prevzute de lege dreptul de preemiune al statului, precum i un reprezentant al Artmark, ultimul situat vizibil la un birou aflat n faa slii de licitaie. Reprezentantul Statului va purta numrul 1, iar reprezentantul Artmark va purta numrul 2. Numrul 1 poate fi purtat i de un muzeu public. 16. Preului de adjudecare, fie pre de pornire, fie pas strigat de licitator, i se va aduga taxa total de licitaie (TVA i oricare alte taxe sunt incluse). n cazul artei plastice, potrivit legii, se adaug separat taxa de timbru a artitilor plastici, de 0,5%, respectiv, n cazul artei decorative i a bijuteriilor ce conin pietre preioase sau semipreioase, taxa de certificare gemologic de 0,5%. 17. Strigarea i adjudecarea preului se fac n EUR, ce se va folosi drept moned de calcul a preului de strigare, respectiv adjudecare. Casa de Licitaie va anuna, prealabil nceperii licitaiei, cursul convenional (echivalena) EUR RON folosit de Cas n scopul licitaiei curente. n cazul n care Casa nu anun un curs convenional, se aplic cursul oficial al BNR n ziua adjudecrii. 18. Taxa total de licitaie este de 20% din preul de adjudecare. Membrii Artmark, deintori de card de membru Artmark Clasic, beneficiaz de o reducere a taxei la 18%. n cazul mainilor de colecie taxa de licitaie este de 14%, la care se adaug TVA. 19. Obiectul de art (sau de colecie) adjudecat va fi achitat de cumprtor n termen de o sptmn de la momentul adjudecrii (cu excepia cazului n care cumprtorul deine un card de membru). Plata se efectueaz n lei de ctre rezidenii Romni i n Euro sau USD de ctre nerezideni. Plata se poate efectua att: a) n numerar la casieria Casei, ct i b) prin transfer bancar (titular de cont Galeriile Artmark srl, Cod fiscal RO24235977, RO66MILB0000000000295459 (RON), RO38MILB0000000000295478 (EUR), RO27MILB0000000000295482 (USD), SWIFT: MILBROBU, Millennium Bank Sucursala City Gate), precum i c) prin card bancar. 20. Preluarea obiectului de art (sau de colecie) se poate efectua ndat dup achitarea sumei facturate (n cazul mainilor de colecie n termen de 2 zile). Atunci cnd achitarea se produce n numerar ori utiliznd cardul bancar, facturarea i plata lotului adjudecat se pot petrece att n timpul ori ulterior finalizrii licitaiei la locaia licitaiei ct i ulterior licitaiei la sediul Artmark. Atunci cnd plata se efectueaz prin transfer bancar, factura se poate ridica fie de la locaia licitaiei, fie ulterior inerii licitaiei de la sediul Artmark, fie se poate transmite n copie prin fax. 21. n cazul n care suma facturat nu este achitat n termenul prevzut de prezentul Regulament, Casa de Licitaie poate opta ntre a) a solicita cumprtorului achitarea lotului adjudecat i a taxei totale de licitaie, precum i a unei penaliti de ntrziere de 1%/zi din suma datorat, b) a reine, n contul creanei, nspre vnzare, obiecte de art sau de colecie aparinnd adjudecatarului, respectiv sumele din vnzarea acestora, respectiv c) a obliga adjudecatarul care refuz plata, pentru alt motiv dect cel reglementat de art. 27, la plata dublului taxei totale de licitaie. 22. Transferul dreptului de proprietate se face la momentul transferului posesiei lotului adjudecat de la Cas la cumprtor sau transportator (dup caz) sub condiia achitrii integrale de ctre cumprtor a sumei facturate. Preluarea i transportul lotului adjudecat sunt n sarcina cumprtorului. Acesta este dator s preia obiectul adjudecat n termen de 2 sptmni de la recepionarea plii de ctre Casa de Licitaie de la sediul Casei. Transportul lotului pltit se va efectua pe cheltuiala Casei n cazul n care a) cel puin unul dintre

  AUCTION RULES1. The auction is organized by Artmark (Galeriile Artmark srl) and is conducted by one or more Artmark representatives (auctioneers). 2. The art items (or collectibles) usually belong to consignors which choose to remain anonymous. Whether the consignors agree to the disclosure of their name, such shall be mentioned in the auction catalogue. 3. The consignors guarantee, by the documents they sign with Artmark, that they are the legal owner of the art items they consign for auction and they have the right to sell it. 4. Artmark publishes the catalogue of the auction on its web page (www.artmark.ro), as well as in a printed form. The auction will include only the art items enumerated and briefly described within the catalogue. The pictures and texts with respect to the auction lots are indicative and not exhaustive, and represent an opinion of our experts and specialists. 5. All the art items subject to auction will be exhibited before the auction in order to ensure proper inspection. All the participants will have the opportunity to get familiar with the condition, the content and the conformity of the lots subject to auction either before or during the auction, to enable someone to formulate its own opinion with regard to the qualities/imperfections of the lots. 6. The locations and time schedules of the exhibitions of the lots will be announced on Artmarks web page and within the auction catalogue. The auction catalogues are available with Artmarks headquar-ters, on the exhibition location, on the auction location or by post. 7. The registration form must be filled in before (in case of online bidding), during or immediately after the auction (in the saleroom). The registration signifies the unconditioned acceptance of the terms and conditions of these auction rules. The same acceptance value will have the bidding, in person or by phone or by written offer (recorded in electronic correspondence or audio/ video recording), followed or not by adjudication. Should one bid but fail to submit or sign or fill in appropriately the registration form, he is nevertheless subject to the terms and conditions of the current auction rules. 8. Participation at auction is signaled by raising the auction paddle, in person or online, showing the registration number of the participant in a certain auction, in reply to the price asked by the auctioneer. Might be accepted as valid any shouted bid which is for a value superior to the previously accepted price, if followed by explicit showing of the bidding paddle. When several participants indicate their will to bid for the asked price, the auctioneer shall choose among them and nominate one bidding paddle, preferably following the order in which the participants have raised their paddles (taking into account also the visibility of the manifestation of the will to bid). One who is under 18 years old is prohibited to participate to the auctions for rare wines, collectible wines or other alcoholic beverages, or to the auctions for antique weapons and military accessories ( Militaria ) respectively. 9. The catalogue provides, usually, only for the evaluation of the market price of the lots (and not the starting price) in the case of art items, respectively for the starting price (and not for the evaluation of the market price) in the case of collectibles. The lots are put on sale strictly following the order of the auction catalogue. The auctioneer announces the lot number and its starting price. The auctioneer has the supremacy to decide the starting price of each lot, including when starting prices are provided in the auction catalogue or when unsold lots are subjected again to auction at someones request. 10. The lot is adjudicated to the participant offering the highest price. The lot is adjudicated to the buyer when, cumulatively: the auctioneer says sold and hits the auction hammer. Adjudication constitutes a firm and contractual engagement to buy the adjudicated lot in accordance with the terms and conditions of these regulations. 11. No lot can be sold under the starting price, during or after the auction. An unsold lot may be put again to sale, when a participant requires so during the auction. 12. The auctioneer may decide to eliminate from the auction any lot, even if exhibited and illustrated in the auction catalogue, for reasons to be considered by the parties in a fair connection with the sound and diligent course of the auction. 13. Whether a lot is not adjudicated during the auction, it will be returned to its consignor in accordance with the certificate of consignment. An unsold lot may be privately sold, in the following 5 days (10 days in the case of collectible cars) after the auction but prior to its return to the consignor, for a value equal to or higher than the minimum of the evaluation interval provided in the auction catalogue, in the case of art items, respectively a value equal to or higher than 125% of the provided starting price, in the case of collectibles (to which the sale tax will be added which varies depending of the buyers status in relation to Artmark see articles 16 and 18). 14. Someone may participate to the auction when absent as well, either a) by an absentee bid (an absentee bid form is available online, within the auction catalogue or at the reception desk), b) by phone, based on a telephone bid form (or, in the case of an auction in duplex with the Romanian location, online), intermediated by Artmarks personnel, or c) using Artmark Live. Where more absentee bidders formulate bids for the same lot at the same (maximum) price, in principle the first received absentee bid will take priority. General order of priority is: explicit offers manifested in the saleroom, then the bids by phone, online and the absentee written bids. 15. A Ministry of Culture and National Patrimony representative may participate to the auction, to exercise the States preemption right, in equal conditions, while the representative of the Auction House may participate as well, the latter being located at sight, in front of the saleroom. The State representa-tive or the representative of a public museum holds the bidding paddle numbered 1, while Artmark holds paddle number 2. 16. To the hammer price, the Auction House will add the total sale tax (VAT and all other taxes included). In the case of fine art, according to the law, an art stamp tax of 0.5% is added distinctively, while, in the case of decorative art and jewellery containing gems, the House applies an additional tax of gemological certification of 0.5%. 17. The calling and adjudicating price are told in euro. The Auction House will announce, before the auction starts, the conventional exchange rate EUR/USD RON, used by Artmark for the current auction. If and when Artmark does not make public a conventional exchange rate, the National Bank of Romania exchange rate, official for the adjudication date, becomes applicable. 18. The total sale tax represents 20% of the hammer price. Artmark members, holding an Artmark membership card, benefit of a reduction of the tax to 18%. In the case of collectible cars the sale tax is 14%, to which VAT is added. 19. The adjudicated lot must be paid by the buyer a week after the adjudication (except the case when the buyer is a classic or elite Artmark member). The payment is made in RON by Romanian residents and in EURO or USD by non-residents. The payments can be done: a) cash at the House cashier, b) by wire transfer (account holder Galeriile Artmark srl, Fiscal Identification Code RO24235977, accounts: RO66MILB0000000000295459 (RON), RO38MILB0000000000295478 (EUR), RO27MILB0000000000295482 (USD), SWIFT: MILBROBU, Millennium Bank Branch Ermil Pangratti), as well as c) by bank card. 20. The lot can be collected as soon as the invoiced amount is fully paid (in term of 2 days from payment date in the case of collectible cars). Payment may be done in cash or by bank card, during the auction at the auction location, as well as after the auction at the Artmark headquarters. When payment is made by bank transfer, the invoice can be collected during the auction from the auction location, or, after the auction, it can be collected from the Artmark headquarters or it can be transmitted by fax. 21. Whether the price is not paid in due term, the Auction House may choose: a) to request the buyer to pay the hammer price and the sale tax, plus a penalty of 1% of the amount due per day of delay, respectively b) to retain, on account of the receivable, in order to be put for sale, art objects or collectibles belonging to the buyer, found in the possession of the Auction House, respectively the amounts obtained from their sale, respectively c) to impose on the adjudicator who refuses to pay, for a reason different than ruled by art. 27, the payment of the double of the total auction tax. 22. The transfer of the ownership takes place at the moment of the transfer of possession of the adjudicated lot from the Auction House to the buyer or to the transporter (whichever the case may be), subject to payment in full by the buyer of the invoiced amount. Take-over and transportation of the lot is under the buyers care. It is the buyers duty to take-over and collect the lot within two weeks from the reception of payment by the Auction House, from the headquarters of the Auction House. The Auction House provides transportation of the lot free of charge when: a) at least one of the adjudicated lots has a size that makes it undeliverable by car or b) the value of the adjudicated lots exceeds, without the sale tax, the equivalent in lei of EUR 25,000. In the case of collectible cars, the transfer of ownership takes place at the moment of payment by the buyer of the invoiced amount, but not prior to the completion by the consignor of the formalities for

  registration clearance of the vehicle with the authorities in charge. The transfer of the possession of the collectible car will be done by handing over the keys of the vehicle. The transfer of the possession of the collectible car and the handing in of the documents necessary for the buyer to register and fiscally declare the vehicle will be done by Artmark in 5 working days from the payment date of the invoiced amount by the buyer. 23. Given the physical constraints of Artmarks own deposit, the buyer authorizes Artmark to transfer the works that have not been collected by the buyer in term of one month in the case of residents, respectively 45 days in the case of non-residents, from the date of the auction, on the account and on behalf of the buyer, to an external deposit. Starting one month from the date of the auction, Artmark seizes its patrimonial responsibility towards the buyer for the integrity of the adjudicated lot. At collection of the works, the buyer pays the transportation cost to the external deposit and the share of the rental fee for the deposit, agreed upon by the parties as equal to the equivalent of 10% of the adjudication price/ month. In case the buyer does not collect the adjudicated works in term of 6 months from the date of external depositing, Artmark has the right to offer (once again) the work for sale to recover its transportation, depositary and whatever other adjacent costs. In the case of collectible cars, it is the buyers duty to take-over the vehicle in course of one week from the date of payment. After the term of one week, the buyer authorizes Artmark to transfer the collectible car, on the account and on behalf of the buyer, to an external deposit. Starting one week from the date of the auction, Artmark seizes its patrimonial responsibility towards the buyer for the integrity of the adjudicated lot. At collection of the good, the buyer pays the transportation cost to the external deposit and the share of the rental fee for the deposit, agreed upon by the parties as equal to the equivalent of 10% of the adjudication price/ month. In case the buyer does not collect the adjudicated car in term of 6 months from the date of external depositing, Artmark has the right to offer (once again) the car for sale to recover its transportation, depositary and whatever other adjacent costs. 24. In case certain lots offered for sale are classified as Romanian national patrimony, the thesaurus category (lots marked in the catalogue with T; whereas lots classified as national patrimony, the fund category, are marked in the catalogue with F) the Ministry of Culture has been notified on the offer for sale of the respective lots. In case the Ministry of Culture has chosen to exercise its preemption right prior to the auction date, if the adjudication price is below or equal to the price offered by the Ministry of Culture, the good is to be attributed to the Ministry of Culture in light of the right of preference it enjoys. In case the Ministry of Culture did not exercise its preemption right prior to the auction date, the adjudication takes place under the condition that the Ministry does not exercise its preemption right during the legal timeframe. If, despite adjudication and transfer of possession, the Ministry of Culture chooses to exercise its preemption right, in the legal timeframe, by offer of an amount equal to the one offered/paid by the buyer (the invoiced amount, including the commission of the Auction House), the sale to the buyer is not fulfilled, the ownership of the lot following to be transferred to the Ministry of Culture, at the time and subject to the Ministry of Culture pays in full the invoiced amounts. 25. The buyers are informed that the acquisition of lots marked with the symbol C must legally be communicated to the Ministry of Culture because at the date of the auction they undergo an evaluation for classification in one of the categories of national movable cultural patrimony (fund or thesaurus), accompanied, in the case of classification, by the legal obligations in place. Additionally, the buyers are informed that the acquisition of the lots which are classified as national patrimony (fund or thesaurus) must legally be communicated to the Ministry of Culture. 26. ARTMARK GUARANTEES TO THE BUYER THE AUTHENTICITY OF THE ART ITEM SOLD DURING THE AUCTION, for which it issues a sale certificate, the accompanying document imposed to all cultural operators by the Government Decision no. 1420/2003 for the approval of the Norms regarding the trade of movable cultural goods, to which it adds a special clause which states Artmarks guarantee with respect to the authenticity of the adjudicated lot, specifying the name of the Artmarks internal or external expert, which has authenticated the lot. This guarantee clause imposes to Artmark the obligation to guarantee the authenticity of the lot, without limits of time and without needing any other legal form or undertakings. Artmark does not issue by default a descriptive expertise report, lacking both the frame and the legal ability to do so, this activity being strictly reserved, by law, to the experts phisical persons authorized by the Ministry of Culture, each on his own area of expertise, further attested by practice and acknowledged, each one specifically, by the professional community. Artmark can nevertheless intermediate, on behalf of the buyer interested in a thorough study of the qualities of the acquired lot, the procurement, on the buyers own cost, of such technical and stylistic expertise report. Likewise, when the auction catalogue states the fact that an expert, specialized in the work of a certain artist, has confirmed its authenticity, it implies that Artmark (by means of its Art History Research Department and/or by means of its Experts Committee) has procured, by way of written or verbal correspondence, a bona-fidae confirmation of the authenticity of the lot, by the expert whom the professional community recognizes as leader scholar in the work of a particular artist, without again implying that Artmark would deliver a written technical and stylistic expertise report to the buyer, describing and demonstrating etc. the authenticity of the lot. Nevertheless Artmarks responsibility towards the authenticity of the lot stays fully, materially and financially wise. 27. The buyer may contest the authenticity of the art item by a written motivated contestation, accompanied by a written opinion issued by an art expert authorized in accordance with the Romanian laws, generally recognized by the professional community for his competence with respect to the artwork of the artist whose paternity is under question mark and enjoying a generally accepted good reputation. The Auction House has the right to commit, within three months after receiving the contestation, a counter-expertise produced by an expert enjoying the same level of competence and reputation. To avoid any attempt of fraud, the Auction House marks all the delivered lots with an element of security (a stamp with an alphanumeric code, which cannot be reproduced and is self-destructive if one tries to disengage it), a second copy of the stamp acting as evidence. 28. The sale of the art objects (or collectibles) is governed by the Romanian law. The buyer of an art item will be issued a sale certificate, as provided by the Annex 6 of the Government Decision 1420/2003 for the approval of the norms regarding the movable cultural goods trade. With respect to the wines or other alcoholic beverages auction, Le Manoir guarantees for the vintage and the authenticity of the collectible alcoholic beverages put for sale, issuing to the buyer a guarantee certificate, as well as, if available, the conformity certificate of the wine producer. 29. Artmark reserves the right to publish images and descriptions of the art items (or collectibles) which it sold, in any materials (documentary, journalistic, scientific or for promotional purposes). 30. The Auction House may request for the person causing damage to one of the items put for sale, during the exhibition or during the auction process, to cover the damage by acquiring the lot and paying a price equivalent to the maximum limit of the estimated value of the lot as provided in the auction catalogue, in the case of art items, respectively equivalent to the double of the provided starting price, in the case of collectibles. 31. The Auction House informs the buyers that the export from Romania, no matter the way, of movable cultural goods without obtaining a temporary or permanent export license by the Romanian authorities, represents an illegal export operation. If the buyer wishes to export the purchased art item (if not restricted by law as are lots marked with symbol F or T or by the sellers condition as per art. 24), the buyer may contract, in order to obtain the export license, the agency of the Auction House. The fee for this service is Euro 150+VAT, save for eventual other taxes or costs asked by the issuer of the export license. 32. Likewise, the House informs the buyers, residents of a state which is not member of the customs territory of the European Union, that the transfer (definitive import) to their states of residence, according to the law governing in each particular case, may be subject to import duties (custom duties, VAT and/or excise duties etc.), in accordance with the cases provided by the laws and if the buyer does not obtain an exception from these duties. 33. According to the law (Law 182/2000 and Government Decision 518/2004), the contemporary cultural goods can be exported permanently or temporarily without an export license, if attesting to the customs that the respective goods were created by living artists. To this end, Artmark may issue, upon request, free of charge, a document-in-proof in accordance with the model provided by Annex 5 of the Government Decision 518/2004 on the approval of the methodological norms regarding temporary or permanent export of movable cultural goods. 34. Should there be a difference between the online version of the Auction Rules and the version included in the printed auction catalogue, the online version prevails, presumed to be more up-to-date at the time of the auction.

  loturile adjudecate are o dimensiune ce nu se preteaz transportului folosind un autoturism sau b) valoarea loturilor adjudecate depete, fr adugarea taxei, echivalentul n lei a sumei de 25.000 euro. n cazul mainilor de colecie, transferul dreptului de proprietate are loc la momentul plii de ctre cumprtor a sumei facturate, dar nu mai devreme de finalizarea efecturii de ctre deponent a formalitilor de radiere a autovehicului de la autoritile competente. Transferul posesiei asupra mainilor de colecie se va face prin transmiterea cheilor autovehicului. Transferul posesiei mainii de colecie precum i predarea documentelor necesare nmatriculrii i declarrii fiscale a autovehicului de ctre cumprtor se va face de ctre Artmark n termen de 5 zile lucrtoare de la data efecturii de ctre cumprtor a plii sumei facturate. 23. Date fiind limitele fizice ale depozitului propriu al Artmark, cumprtorul autorizeaz Artmark ca, dup o lun n cazul rezidenilor, respectiv 45 de zile pentru nerezideni, de la data licitaiei, s transfere operele neridicate de cumprtor, n contul i pe seama cumprtorului, ntr-un depozit extern. ncepnd cu o lun de la data licitaiei, Artmark nu mai rspunde patrimonial fa de cumprtor pentru integritatea operei adjudecate. La ridicarea operelor, cumprtorul va achita costul de transport la depozitul exterior i cota-parte din chiria depozitului, convenite de pri drept egale cu contravaloarea a 10% din preul de adjudecare/lun. n ipoteza n care cumprtorul nu ridic operele adjudecate n termen de 6 luni de la data depozitrii externe, Artmark este n drept s pun (din nou) n vnzare opera pentru a-i recupera costurile de transport, depozitare i oricare altele accesorii. n cazul mainilor de colecie, cumprtorul are obligaia de a prelua autovehiculul n termen de o sptmn de la data efecturii plii. Dup expirarea acestui termen de o sptmn cumprtorul autorizeaz Artmark s transfere maina de colecie neridicat de cumprtor, n contul i pe seama acestuia, ntr-un depozit extern. ncepnd cu o sptmn de la data licitaiei, Artmark nu mai rspunde patrimonial fa de cumprtor pentru integritatea bunului adjudecat. La ridicarea bunului, cumprtorul va achita costul de transport la depozitul exterior i costul depozitrii, convenite de pri drept egale cu contravaloarea a 10 % din preul de adjudecare/lun. n ipoteza n care cumprtorul nu ridic maina adjudecat n termen de o lun de la data depozitrii externe, Artmark este n drept s pun (din nou) n vnzare maina pentru a-i recupera costurile de transport, depozitare i oricare altele accesorii. 24. n situaia n care loturile puse n vnzare sunt clasate n patrimoniul naional al Romniei, categoria tezaur (loturi marcate n cuprinsul catalogului cu simbolul T, ct vreme loturile clasate n patrimoniul naional la categoria fond sunt marcate, n cuprinsul catalogului, cu simbolul F), Ministerul Culturii a fost ntiinat cu privire la punerea n vnzare a loturilor n cauz. n situaia n care Ministerul Culturii i-a exercitat dreptul de preemiune pn la data licitaiei, dac preul de adjudecare este mai mic sau egal cu cel oferit de ctre Ministerul Culturii, bunul urmeaz a fi atribuit Ministerului Culturii n virtutea dreptului de preferin de care se bucur. n situaia n care Ministerul Culturii nu i-a exercitat dreptul de preemiune pn la data licitatiei, adjudecarea se face sub condiia neexercitrii dreptului de preemiune de ctre Minister n termenul legal. Dac, n ciuda adjudecrii i transferului proprietii, Ministerul Culturii i exercit, n termenul legal, dreptul de preemtiune, oferind o sum egal cu cea oferit/pltit de adjudecatar (suma facturat, inclusiv comisionul Casei), vnzarea ctre adjudecatar se desface, proprietatea asupra lotului urmnd a fi transmis ctre Ministerul Culturii, la data la care acesta achit integral suma facturat. 25. Cumprtorii sunt ntiinai c achiziia loturilor marcate cu simbolul C trebuie adus pe cale legal la cunotina Ministerului Culturii ntruct acestea sunt supuse la data licitaiei unei evaluri a clasabilitii acestora n categoriile patrimoniului naional cultural mobil (fond ori tezaur), nsoite, n eventualitatea clasrii, de obligaiile legale de rigoare. Totodat, cumprtorii sunt ntiinai c achiziia loturilor ce sunt clasate n patrimoniul naional (fond ori tezaur) trebuie adus pe cale legal la cunotina Ministerului Culturii. 26. ARTMARK GARANTEAZ ADJUDECATARULUI AUTENTICITATEA OBIECTELOR DE ART ADJUDECATE N CADRUL LICITAIEI sens n care emite certificatul de vnzare, actul nsoitor de vnzare la care H.G. nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerul cu bunuri culturale mobile oblig operatorii culturali, adugnd o clauz de garantare a autenticitii, ce precizeaz numele unuia dintre experii casei ori experii externi consultani ai Artmark, angrenai n autentificarea lotului. Clauza de garantare a autenticitii angajeaz, din partea Casei, obligaia de garanie, fr limit de termen, fr a necesita alte forme legale ori documentare. Casa nu emite din oficiu un raport elaborat de expertiz, neavnd nici cadrul de manifestare, nici abilitarea legal de a o face, aceast activitate fiind rezervat strict, prin lege, experilor persoane fizice autorizate de Ministerul Culturii, fiecare aferent unei arii de specializare, mai departe atestai de practic i recunoscui, fiecare specific, de comunitatea profesional. Casa poate ns mijloci, pentru cumprtorul interesat de un studiu elaborat al calitilor lotului achizitionat, procurarea, pe cost propriu, a unui astfel de raport de expertiz, tehnic i stilistic. De asemenea, n cazul n care catalogul consemneaz faptul confirmrii autenticitii de ctre expertul en-titre ntr-un anume artist, nseamn c Artmark (prin Departamentul de Cercetare-Documentare i/sau prin Comisia experilor interni) s-a ngrijit de obinerea, prin coresponden scris ori verbal, a confirmrii autenticitii lotului de ctre expertul apreciat de comunitatea profesional drept principal n opera unui anume artist, fr a implica ns faptul c Armark va pune la dispoziia cumprtorului un raport elaborat, tehnic i stilistic, de descriere i demonstrare a autenticitii lotului. Rspunderea Artmark pentru autenticitatea lotului, rmne, i n acest caz, material si financiar, integral. 27. Cumprtorul poate contesta autenticitatea unui obiect de art adjudecat prin comunicarea ctre Cas a unei contestaii scrise motivate, nsoite de o opinie scris a unui expert atestat potrivit legii, general recunoscut de comunitatea profesional drept competent n opera artistului a crui paternitate face obiectul contestaiei i beneficiind, n accepiunea general, de o bun reputaie. Casa are dreptul de a produce, n termen de 3 luni de la recepionarea contestaiei, o contraexpertiz a unui expert beneficiind de un nivel similar de competen i reputaie. Pentru a evita tentativele de fraud, Casa marcheaz fiecare dintre loturile livrate cu un element de siguran (timbru purttor al unui cod alfanumeric, ireproductibil i autodistructiv n caz de ncercare de desprindere), prob fcnd exemplarul secund al timbrului. 28. Vnzarea obiectelor de art (sau de colecie) este supus legilor romne. Cumprtorului unui obiect de art i se va elibera un certificat de vnzare, potrivit modelului din Anexa 6 a HG 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerul cu bunuri culturale mobile. n cazul licitaiilor de vinuri, Le Manoir, partenerul Artmark, garanteaz asupra vechimii i autenticitii vinurilor de colecie puse n vnzare, elibernd adjudecatarului certificate de garanie proprii, precum i, atunci cnd exist, al casei productoare. 29. Artmark pstreaz dreptul de a publica imagini i descrieri ale obiectului de art (sau de colecie) vndut n oricare materiale documentare, jurnalistice, literare de specialitate ori cu scop promoional. 30. Casa poate pretinde persoanei care produce o daun, n cursul expoziiei ori a licitaiei, unuia dintre obiectele supuse vnzrii, s suporte dauna achitnd preul echivalent limitei maxime a intervalului valorii estimate, astfel cum este acesta publicat n catalogul de licitaie, n cazul obiectelor de art, respectiv dublul valorii preului de pornire al licitaiei, n cazul obiectelor de colecie. 31. Casa ntiineaz cumprtorii c scoaterea din Romnia, pe orice cale, a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat n condiiile legii de ctre autoritile romne, constituie operaiune de export ilegal. n cazul n care cumprtorul dorete s exporte lotul achiziionat (nerestricionat la export prin lege loturile marcate cu simbolul F ori T ori prin condiionarea vnztorului) poate apela, pentru obinerea certificatului de export, la serviciile de reprezentare ale Casei de Licitaie. Pentru acest serviciu Casa aplic un tarif de 150 euro + TVA, separat de eventuale taxe i costuri percepute de emitentul certificatului de export. 32. De asemenea, Casa ntiineaz cumprtorii ce nu sunt rezideni ai unui stat ce face parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene c, transferarea loturilor (importul definitiv) n statele ai cror rezideni sunt, n condiiile legislaiei aplicabile n fiecare situaie n parte, ar putea fi supus unor taxe de import (taxe vamale, TVA i/sau accize etc), dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege i cumprtorul nu obine o scutire de la aceste taxe. 33. Potrivit legii (Legea 182/2000 i HG 518/2004), bunurile culturale creaie contemporan se pot exporta definitiv sau temporar fr certificat de export, urmnd s se ateste n faa autoritilor vamale faptul c respectivele bunuri sunt opere create de autori n via. n acest scop, Artmark poate elibera, la solicitarea cumprtorului, gratuit, adeverine dup modelul prevzut n Anexa 5 a HG 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile. 34. n ipoteza n care existe diferene ntre varianta online a Regulamentului de Licitare i varianta cuprins n catalogul tiprit al sesiunii de licitaie, prevaleaz varianta online, prezumabil mai actual la data licitaiei.

 • Pentru cele mai speciale evenimente, noi va oferim cele mai deosebite spatii.Alegeti intre impresionanta sala Le Diplomate, clasicul Lobby Le Colonnade

  sau recent renovatul Lobby adiacent restaurantului Roberto's.

  Pentru mai multe informatii si preturicontactati echipa de vanzari la [email protected]

  sau la 021 303 3777

  Eleganta si Stil la Athne Palace Hilton

  Performanele Pieei de ArtIndicele ART Consacrat

  Caracteristica indicelui: un instrument al colecionarilor de portofoliu cofixdeartiti,ceimaiconsacraiastzi modificrincomponenacouluisefacdoarn cazulncareschimbrilenpiaoimpun, nprincipiunumaifrecventde3ani coninutulcouluiestepublic artitiideinponderiegalenindice

  Actualizatsptmnalpewww.indexulpieteidearta.ro

  50 000100 000

  150 000

  200 000

  250 000

  300 000350 000

 • A27 Andreescu Ioan Femei n parc pag. 6294 Anghel Gheorghe I. Nostalgia verticalelor pag. 12163 Apostu Gheorghe Veneia pag. 98

  B44 Baba Corneliu Anemone pag. 8543 Baba Corneliu Arlechin pag. 8445 Baba Corneliu Clown pag. 86113 Bartha Erno Tennis bed pag. 13520 Beu Aurel Bisericua din Flticeni pag. 5352 Blaa Sabin Cavalerul adormit pag. 9153 Blaa Sabin Eminescu pag. 9124 Blatu Adam Baigneuse pag. 5818 Bncil Octav rncu cu ulcior pag. 5125 Bncil Octav igncu pag. 6050 Bernea Horia Deal pag. 8951 Bernea Horia Primvar la Poiana Mrului pag. 90104 Bian Ion Instincte pag. 12882 Bota Dan Natur static cu pete rou i pip pag. 11281 Bota Dan Secretul (Liana) pag. 112107 Brtescu Geta Cntec de B. Brecht pag. 130108 Brtescu Geta Compoziie pag. 13046 Brudacu Corneliu Biat cntnd la trompet pag. 8655 Bucur Doru Femeia cu trei ochi pag. 9213 Bunescu Marius Peisaj la Floreasca pag. 4559 Burlacu Drago On the rainbow pag. 9558 Burlacu Drago The secret pag. 9515 Byck Wepper Mina Familie de ttari pag. 48

  C85 Catargi Henri H. Natur static cu chitar i fructe pag. 11584 Catargi Henri H. Natur static cu flori i pip pag. 114103 Clugru (Cpitnescu) Titina Pregtiri de rendez-vous pag. 12736 Clia tefan Cltor n lumea sa pag. 7935 Clia tefan Natur static cu flori i ceac cu afine pag. 7834 Clia tefan Regina i fluturele pag. 78102 Celmare Vasile Natur static cu anemone pag. 12648 Chintil Andrei Pace i ordine pag. 8898 Chintil Spiru Natur static cu fructe, pip i pahare de vin pag. 12414 Ciucurencu Alexandru La fereastr pag. 4656 Ciucurencu Alexandru Pervaz cu hortensii pag. 93

  D39 Damian Horia Constelaie pag. 8112 Drscu Nicolae Natur static cu raci pag. 44101 Dobrian Vasile Flori i fructe pag. 126100 Dobrian Vasile nc mai aud avalana pailor ti... pag. 12590 Dumitrescu Zamfir Fereastr pag. 11895 Dumitriu Ion Lan de in pag. 122

  E22 Enea Nicolae Nud n interior pag. 55

  F111 Fikl Gheorghe Baroc pag. 134105 Flondor Constantin Aciune n Retezat. Solarogram pag. 128112 Florea Mihai Useful Object Slice pag. 134

  G21 Gheorghiu Ion Alin Nud pag. 548 Ghia Dumitru Ulcic cu tufnele pag. 3996 Gorduz Vasile Pasre pag. 12368 Grecu Remus The dreamer pag. 10178 Grigore Vasile Femeie la ora de pozat pag. 11079 Grigore Vasile Natur static cu frezii i oglind pag. 11080 Grigore Vasile Scoic, flori, fructe i cri pag. 11169 Grigorescu Ion Coronia pag. 10228 Grigorescu Nicolae Mioare pag. 6699 Grimalschi Viorel Portret de familie pag. 125

  H83 Hatmanu Dan Desprindere pag. 113

  I71 Ilfoveanu Sorin Patul lui Procust pag. 10372 Ilfoveanu Sorin Saturnalii pag. 10470 Ilfoveanu Sorin ran pag. 10331 Istrati Alexandru Rou i negru pag. 76

  M97 Mrginean Viorel Primvara la Cenade pag. 12392 Mitroi Florin 2.X.1998 (Felia de dovleac) pag. 12049 Moraru Teodor Teras la Nvodari pag. 8867 Murnu Ion Lucian Orfeu pag. 10061 Musceleanu Ion Natur static cu fructe, flori i carte pag. 9660 Musceleanu Ion Odalisc pag. 9662 Musceleanu Ion Odihn pag. 974 Mutzner Samuel Grdini n Sevilla pag. 331 Mutzner Samuel Peisaj din Giverny pag. 306 Mutzner Samuel Primvar la Kyoto pag. 36

  N37 Neagu Paul The column pag. 80

  P89 Pacea Constantin La isleta pag. 11887 Pacea Ion Marin pag. 11686 Pacea Ion Natur static cu vase pag. 11632 Paraschiv Christian Plecare (Departure) pag. 7738 Perjovschi Dan Spuma zilelor pag. 807 Petracu Gheorghe Case la Silistra pag. 3826 Petracu Gheorghe Natur static cu vase i carte pag. 6133 Petrescu Corneliu Vas cu flori pag. 7740 Piliu Constantin Maci pag. 8241 Piliu Constantin Peisaj de iarn pag. 8242 Piliu Constantin Primvar n Dudeti pag. 8388 Popescu Negreni Ion Natur static cu gutui i tufnele pag. 1179 Popescu tefan Marrakech pag. 4057 Preda Adrian Tir cu boi pag. 94

  R73 Redlinger Alma Cluei pag. 10511 Ressu Camil Culegtorii de trufe pag. 43109 Roat Toma Fereastr pag. 13193 Roman Mircea Portret la 40 de ani pag. 121

  S17 Schweitzer-Cumpna Rudolf ntoarcerea de la cmp pag. 5019 Schweitzer-Cumpna Rudolf Ttroaic venind de la fntn pag. 5266 Sofian Albert Black pag. 10077 Sterian Margareta Ulcic cu flori de cmp pag. 10930 Stoenescu Eustaiu La nmormntarea lui Lumnric pag. 72106 Suhar Liviu Cu cap