Click here to load reader

CATRE, A.S.F. Bucuresti Bursa deValori Bucuresti RAPORT

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CATRE, A.S.F. Bucuresti Bursa deValori Bucuresti RAPORT

S.c. STOFE BUHUI S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU County ROMANIA Tel: + 40234261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: R0962838; Nr.RC J04/52/1991; C.S.S.V. 4.964.682, 50 lei
E-mail: [email protected] Web www.stofebuhusi.ro
RAPORT SEMESTRIAL PENTRU PERIOADA 01.01.2015 - 30.06.2015
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: XRSI in cadrul ATS administrat de BVB
Valorile mobiliare emise de "STOFE BUHUSI" SA, sunt exclusiv actiuni, fiind emise un numar de 1.985.873, cu valoare nominala de 2,50 lei/aciune.
Capitalul social subscris si varsat integral are o valoare de 4.964682,50 lei. In perioada 0101.2015 - 3006.2015 nu s-au emis noi actiuni si nu au fost restrictionate
sau retrase de la tranzacionare aciuni ale societii. Structura sintetic a acionariatului la 31 decembrie 2014, certificat de ctre
"Depozitarul Central" , entitatea care gestioneaz registrul acionarilor i nemodificat la 30.06.2015, este:
Acionari semnificativi Numr de actiuni detinute Cota de participare Asociatia "Stofe Buhusi" 1.012.795 51,00% SIFMOLDOVA 322.224 16,22% Alti actionari persoane fizice si 650.854 32,78% juridice cu cote de percepere individuale sub 1%.
TOTAL 1.985.873 100,00%
S.c. STOFE BUHUI S.A. SOCIETA TE ADMINISTRA TA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU County ROMANIA Tel: + 40 ],34 261001; Fax: + 40234261001;
CUI: R0962838; Nr.RC J04/52/1991; C.S.S.V. 4.964.682, 50 lei
E-mail: [email protected] Web www.stofebuhusi.ro
Actiuni ale actionarului 1012795 51,00 Dobandite conform contract majoritar nr.BC33/04.09.2000, vanzator
FPS Actiuni cotate 973.078 49,00 Tranzactionate pe piata XRS 1 TOTAL 1.985.873 100,00
In perioada de raportare nu s-a modificat structura sintetica a actionariatului, aceasta fiind identica cu cea existenta la finele anului 2014.
1. Situatia economic o-financiar
Analiza comparat a indicatorilor economico-financiari permite obinerea unei imagini fidele a performanelor obinute în condiii de continuitate, precum i asupra performanelor financiare.
Raportrile contabile la 30062015 ale SC Stofe Buhusi SA, sunt intocmite în conformitate cu ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 Partea 1 pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate.
Raportrile contabile la 30.06.2015 nu au fost auditate.
S.c. STOFE BUHUI S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU County ROMANIA Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: R0962838; Nr.RC J04/52/1991; C.S.S.V. 4.964.682, 50 lei
E-mail: [email protected] Web wwwstofebuhusi.ro
Indicatori Rezultate la Rezultate la 30.06.2014 30.06.2015 ,
Imobilizri necorporaIe 3,133 O Imobilizri corporaIe 8.794,918 8,735,011 ImobiIizri financiare O O Active imobilizate 8.798.051 8.735.011 Stocuri 8,343.881 8,727793 Creante 1,047,635 904145 Invfinanciare TS O 950,000 Casa i conturi Ia bnci 3,063,854 2,339,010 Active circulante 12.455,370 12,920,9481----
Cheltuieli în avans 23156 23,116 Datorii cu scaden < 1 an 467.427 466,055 Active circulante nete/ Datorii curente nete 12.011.099 12.478.009 Active/Datorii curente 20,809,150 21.213,020 Datorii cu scaden> 1 an O O Prov.risc de cheltuieli O O Venituri în avans O O Capital social 4,964,683 4,964,683 Prime de capital O O Rezerve din reevaluare 2792,638 2,792.424 Rezerve legale 22,841602 22,847,058 Rezultatul raportat (9,598461) (9,511686) Rezultatul current (191.311) 120,541 Capitaluri proprii 20,809,151 21213020 Patrimoniu public O O Total capital uri 20.809.151 21.213.020
S.c. STOFE BUHUI S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU County ROMANIA Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: R0962838; Nr.RC J04/52/1991; C.S.S.V. 4.964.682, 50 lei
E-mail: stofebuhusi(ti)gmail.com Web www.stofebuhusi.ro
Venituri din exploatare 2.036.479 2.270.991 Cheltuieli din exploatare 2.280.824 2.169.475 Rezultat act.exploatare -profit 101.516 -pierdere 244.345 Venituri financiare 59.027 42.661 Cheltuiel i financiare 5.993 4.892 Rezultatul financiar -profit 53.034 37.769
-pierdere Venituri totale 2.095.506 2.313.652 Cheltuieli totale 2.286.817 2.174.367 Rezultatul brut -profit 139.285
-
Unitatea a realizat profit atât financiar cât si din exploatare.
S.c. STOFE BUHUI S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU County ROMANIA Tel: + 40234261001; Fax: + 40234261001;
CUI: R0962838; Nr.RC J04/52/1991; C.S.S. v. 4.964.682, 50 lei
E-mail: [email protected] Web www.stofebuhusi.ro
Denumirea elementului Rezultate la Rezultate la 30.06.2014 30.06·:2015
A 1 2 Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:
Incasri de la clieni 2.446.193 2.383.212
Pli ctre furnizorii i angajai 2.232.766 2.569.703
Dobânzi pltite Impozit pe profit pltit Incasri din asigurarea împotriva cutremurelor
Trezorerie neta din activiti de exploatare 213.427 -] 86.491
Fluxuri de trezorerie din activiti de investiie:
Pli pentru achiziionarea de aciuni Pli pentru achiziionarea de imobilizri corporale 43.825
Incasri din vânzarea de imobilizri corporale
Dobânzi încasate 58.848 41.724
Dividende Încasate Trezorerie net din activiti de investiie 15.023 41.724
Fluxurile de trezorerie din activiti de finanare: Incasri din emisiunea de aciuni Incasri din împrumuturi pe termen lung Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
Dividende pltite Trezorerie net din activiti definanare O O
Creterea net a trezoreriei i echivalentelor de 228.450 -144.767
trezorerie Trezorerie i echivalente de trezorerie la Începutul 2.835.834 3.432.960
perioadei Trezorerie i echivalente de trezorerie la sfâritul 3.064.284 3.288.]93
perioadei
Privitor la fluxurile de numerar se observ c s-a asigurat la finele fiecarei perioade un disponibil de cont, care s permit intervenii rapide în situaii de criz.
f."iieJâ=- :11]:(11;..,1S.c. STOFE BUHUI S.A. SOCIETA TE ADMINISTRA TA IN SISTEM UNIT AR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU County ROMANIA Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: R0962838; Nr.RC J04/52/1991; C.S.S.V. 4.964.682, 50 lei
E-mail: stofebuhllsi(a)gmail.com Web www.stofebuhusi.ro
2. Analiza activitii societii comerciale
"Stofe Buhui" SA îi desfoara activitatea în sfera produciei industriale, activitatea principal a acesteia fiind productie de esturi din lân si tip lân, activitate clasificat CAEN la cod 1320.
Saturarea pieei cu esturi din import i second-hand, precum i accentuarea crizei economice a determinat gasirea de solutii pentru asigurarea volumului de comenzi care sa acopere capacitatea de productie.
2.1.Principalele evenimente manifestate pe piaa extern cât i pe piaa intern aparin concurenei puternice din partea Chinei, Coreei de Sud, Pachistan i Indiei care ofera produse foarte ieftine i care datorit preului devin preferate de ctre confecioneri, chiar daca de multe ori sunt de calitate indoielnic. De asemenea importurile masive de produse second-hand duc la saturarea pieei i implicit la reducerea semnificativ a vânzrilor.
2.2. În perioada de analiz unitatea nu are angajate cheltuieli de capital i nici în perioada urmtoare nu se prevd astfel de cheltuieli.
2.3. Unitatea desfaurându-i activitatea în condiii de continuitate nu estimeaz evenimente, tranzacii sau schimbri economice care s-i afecteze veniturile de o manier negativ semnificativ, îns veniturile din activitatea de baz continu s fie afectate de diminuarea volumului de comenzi atât pe piaa intern cât mai ales pe piaa extern.
S.c. STOFE BUHUI S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU County ROMANIA Tel: + 40234261001; Fax: + 40234261001;
CUI: R0962838; Nr.RC J04/52/1991; C.S.S.V. 4.964.682, 50 lei
E-mail: [email protected] Web www.stofebuhusi.ro
Unitatea are emise valori imobiliare de tipul aciunilor. Acestea sunt tranzacionate in cadrul ATS administrat de BVB, pietele XRS 1 si XDS 1.
Nu se intenioneaz achiziionarea de ctre societate a propriilor aciuni. Unitatea nu are filiale i implicit nu exist aciuni emise i deinute de
aceasta. Unitatea nu a emis obligaiuni sau alte tipuri de crean i nici nu
intenioneaz s iniializeze operaiuni de capital de acest tip. În perioada de analiz unitatea nu a fost în imposibilitate de a-i respecta
obligaiile financiare, acestea fiind achitate. Nu au fost evenimente care s duca la modificri ale structurilor de
administrare a societii. Conducerea societii este asigurat la nivel decizional de Consiliul de
Administraie, conducere aprobat i validat conform prevederilor legale, prin hotarare AGA în edina din 28.12.2011.
Nu exist acorduri, înelegeri sau legturi de familie între membrii Consiliului de Administraie i alte persoane care s fi favorizat desemnarea acestora în consiliu.
Nu exist persoane afiliate. Membrii Consiliului de Administraie în ultimii cinci ani nu au fost
antrenai în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea în cadrul societii i nici nu exist aspecte care s restricioneze capacitatea acestora de a-i exercita atribuiile profesionale în folosul societii.
S.c. STOFE BUHUI S.A. SOCIETATE ADMINISTRA TA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU County ROMANIA Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: R0962838j Nr.RC J04/52/1991; C.S.S.V. 4.964.682, 50 lei
E-mail: [email protected] Web www.stofebuhusi.ro
4. Tranzacii semnificative
Emitentul nu a efectuat tranzacii majore cu persoane cu care acioneaz în mod concertat sau în care s fi fost implicate aceste persoane.
Tranzacionarea aciunilor se face in cadrul ATS administrat de BVB, pietele XRS 1 si XDS 1.
Director General, Ing.Câmp Il, tefan
Director Economic, Ee. Hucanu Nicoleta