Cefaleea La Copil 2010 - 2011

 • Published on
  09-Apr-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  1/33

  Catrinel Iliescu

  Clinica Neurologie PediatricSp Pr Dr Al Obregia

  Bucure ti

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  2/33

  DE E DISCU IE DESPRE CEFALEEDE CE DISCU IE DESPRE CEFALEE??y Cefaleea reprezint un motiv frecvent de consulta

  neurologic i pediatric n general

  y Cnd se repet ea poate afecta QoL (calitatea viedependent i de etiologie

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  3/33

  CE DOARECE DOARE ??yy Structuri sensibile la durere intracranieneStructuri sensibile la durere intracraniene

  y Arterele cerebrale i duraley Sinusurile venoase intracerebrale i vv tributarey Nervii cranieni (II, III, V, IX, X)y Dura mater de la baza craniului

  yy Structuri sensibile la durere extracranieneStructuri sensibile la durere extracranieney Arterele extracranieney R d cinile cervicaley Structurile delicate ale ochilor, urechilor, cavit ilor naza

  sinusurilory Pielea, esutul subcutanat, mu chii, periostul cranian

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  4/33

  DE CE DOAREDE CE DOARE ??y Vasodilata iay Inflama ia

  y

  Trac iuneay Contrac ia muscular prelungit

  Structurile supratentoriale durere resim it n cele 2/3anterioare ale craniului (NC V)

  Structurile infratentoriale durere resim it la nivelcervical i occipital (rr cervicale superioare)

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  5/33

  CE NU DOARECE NU DOARE ??

  y Parechimul cerebral

  y Ependimul i plexurile coroide

  y Cea mai mare parte a leptomeningelui de la nivelconvexit ii cerebrale

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  6/33

  CLASIFICACLASIFICARERE

  yy Criteriul etiologicCriteriul etiologic

  yy Criteriul temporalCriteriul temporal

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  7/33

  CRITERIUL ETIOLOGICCRITERIUL ETIOLOGIC

  y CEFALEE PRIMAR

  M

  igrenaCefalee paroxistic unilateral

  Cefaleea n ciorchine

  Cefaleea de tip tensional

  y CEFALEE SECUNDAR

  Infec iile SNCHemoragiile intracraniene

  HIC variate etiologii

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  8/33

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  9/33

  ABORDAREA COPILULUI CU CEFALEABORDAREA COPILULUI CU CEFALEy ISTORICUL

  y

  EXAMINAREA CLINICy EVALU RILE COMPLEMENTARE

  DIAGNOSTIC

  TRATAMENT

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  10/33

  ABORDAREA COPILULUI CU CEFALEEABORDAREA COPILULUI CU CEFALEE

  ISTORICULISTORICULy Cheia unui diagnostic corecty ntreb ri pentru copil + p rinte

  y

  Debutul (abrupt, lent sau mai rapid progresiv..)y Localizareay Tipuly Intensitateay Duratay Frecven ay Factorii care amelioreazy Factorii precipitan i / agravan iy Semne asociate (vegetative, neurologice, altele ...)y ISTORICUL FAM ILIAL

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  11/33

  ABORDAREA COPILULUI CU CEFALEEABORDAREA COPILULUI CU CEFALEE

  EXAMENULEXAMENUL CLINICCLINICy Foarte importanty Starea general , febr da/nu, semne meningeale !

  y T A!

  y Palparea sinusurilor fe ei

  y

  Neurologicy Starea de con tien , func iile cerebrale cpxey NC edemul papilary Mersul, mi c rile fine / Coordonareay Reflexele (ROT, r patologice)y

  Testarea senzitiv

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  12/33

  ABORDAREA COPILULUI CU CEFALEEABORDAREA COPILULUI CU CEFALEE

  EVALU RILE COMPLEMENTAREEVALU RILE COMPLEMENTAREntotdeauna ghidate de istoric i ex clinic!

  y Imagistica

  y EEG

  y PL inclusiv cu testarea presiunii LCR

  y HLG, biochimie

  y A lte evalu ri oftalmologie, ORL, psihiatrie...

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  13/33

  ATEN ION RIATEN ION RIy Thunder-clap headache (cefalee extrem de sever , debut bruscy Cefalee cu urm toarele particularit i:

  y cu examen neurologic anormal (inclusiv FO)y cu febr i semne meningeale!y f r febr , cu semne meningealey cu crize nou debutate

  y Istoric scurt de cefaleey Cefalee lateralizat persistenty Evolu ie progresiv a cefaleei

  y Cefalee occipital la un copil

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  14/33

  CLASIFICARECLASIFICARE -- CRITERIUL TEMPORALCRITERIUL TEMPORAL

  y CEFALEE ACUT

  y

  CEFALEE ACUT RECURENTy CEFALEE CRONIC NEPROGRESIV

  y CEFALEE CRONIC PROGRESIVy CEFALEE MIXT

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  15/33

  CEFALEE ACUTCEFALEE ACUT == debut recent aldebut recent alcefaleeicefaleei,, f r istoric anterior dureref r istoric anterior durerePOSIBILIT I ETIOLOGICEPOSIBILIT I ETIOLOGICE

  y Boal febrily Infec ii ale SNCy Traumatism craniany Hemoragie intracraniany Cefalee post-punc ionaly Cefalee de eforty Cefalee dup o prim criz epilepticy Primul atac de migreny

  Localizat

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  16/33

  CLASIFICARECLASIFICARE -- CRITERIUL TEMPORALCRITERIUL TEMPORAL

  y CEFALEE ACUT

  y

  CEFALEE ACUT RECURENTy CEFALEE CRONIC NEPROGRESIV

  y CEFALEE CRONIC PROGRESIVy CEFALEE MIXT

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  17/33

  CEFALEE ACUT RECURENTCEFALEE ACUT RECURENT == atacuriatacurirepetate de cefaleerepetate de cefalee,, f r semnef r semne/s/simptomeimptome

  ntre atacuri ntre atacuriyy MigrenaMigrena cea mai frecvent cauz de cefalee acut recurenty Condi ie ereditary

  Cefalee recurenty Frecvent unilateral i pulsatil

  y

  Asociat cu semne vegetativey Uneori cu semne neurologice

  y

  La copil n mod tipic ameliorat de somn

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  18/33

  CLASIFICAREA MIGRENEICLASIFICAREA MIGRENEI

  yy Migrena f r aur (migrena comun )Migrena f r aur (migrena comun )

  yy Migrena cu aur (migrena clasic )Migrena cu aur (migrena clasic )

  yy Variantele de migrenVariantele de migren

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  19/33

  EPIDEMIOLOGIA MIGRENEIEPIDEMIOLOGIA MIGRENEI

  y M igrena este una dintre condi iile neurologice cele mai

  frecvente

  y Aproximativ 7% dintre copiii 5-15 ani au migren

  y Cei mai mul i adul i cu migren vor avea primul atac

  migrenos < v de 20 ani (20% nainte de 5 ani!)y Istoricul familial este + in aproximativ 60-80% din cazu

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  20/33

  PATOGENIA MIGRENEIPATOGENIA MIGRENEI

  y M ecanisme propuse:y Neurovascular

  y Vascular

  y Neuronal

  y Neurotransmi toriy Canalopatie

  y Disfunc ie mitocondrial

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  21/33

  MIGRENA F R AURMIGRENA F R AUR LA COPILLA COPIL(60(60--85%85% din cazuridin cazuri))

  y 5 sau mai multe atacuri de cefaleey Durat de1 -48 hy Cefaleea(cel pu in 2 din caracteristicile urm toare):

  y Localizare bilateral (frontal sau temporal)/ unilateraly Caracter pulsatily Intensitate moderat sau severy A

  gravat de activitatea fizic de rutiny Fenomene vegetative asociate (cel pu in 1 din urm toarele

  y Grea sau v rs turiy Hiperestezie (fotofobie, fonofobie)

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  22/33

  MIGRENA CU AURMIGRENA CU AUR

  (1

  5%(1

  5% din cazuridin cazuri))y Cel pu in 2 atacuri care ndeplinesc urm toarele critery Aura- cel pu in 3 din caracteristicile urm toare:

  y Unul sau mai multesimptome neurologice complet reversibile(=aur ), legate de o disfunc ie focal cortical sau a trunchiuluicerebral

  y Cel pu in o aur se dezvolt progresiv, > 4 min sau >=2 simpto n succesiune

  y Nici o aur nu dureaz > 60 miny Cefaleea urmeaz la cel mult 60 minute dup aur

  y Cefaleea i fenomenele vegetativevor aveacaracteristicile descrise anterior

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  23/33

  VARIANTELE DE MIGRENVARIANTELE DE MIGREN ---- copii micicopii mici,, evenimente episodiceevenimente episodice,,

  f r cefaleef r cefaleey Vertijul paroxistic benign

  y M igrena abdominal

  y V rs turile ciclice

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  24/33

  CLASIFICARECLASIFICARE -- CRITERIUL TEMPORALCRITERIUL TEMPORAL

  y CEFALEE ACUT

  y

  CEFALEE ACUT RECURENTy CEFALEE CRONIC NEPROGRESIV

  y CEFALEE CRONIC PROGRESIVy CEFALEE MIXT

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  25/33

  CEFALEEA CRONIC NEPROGRESIVCEFALEEA CRONIC NEPROGRESIV=

  cefalee de tip tensionalcefalee de tip tensionaly Cefalee persistent , f r simptome vegetative asociate

  f r semne neurologicey Intensitate redus , difuz , nu interac ioneaz cu

  activit ile de rutiny Cel mai frecvent legat de factori psihologici ( tensiune)y Cu excep ia evalu rilor psihologice,restul investiga iilornu sunt necesare

  (exist unele excep ii)

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  26/33

  CLASIFICARECLASIFICARE -- CRITERIUL TEMPORALCRITERIUL TEMPORAL

  y CEFALEE ACUT

  y CEFALEE ACUT RECURENTy CEFALEE CRONIC NEPROGRESIV

  y CEFALEE CRONIC PROGRESIV

  y CEFALEE MIXT

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  27/33

  CEFALEEA CRONIC PROGRESIVCEFALEEA CRONIC PROGRESIVATEN IEATEN IE!! de obicei side obicei simptomaticmptomatic

  y Cefalee ini ial episodic , n scurt timp devinepersistent i progresivy

  Poate trezi copilul din somn (spre diminea ) / este sevimediat dup trezirey Asociaz frecvent v rs turi, care pot ameliora cefaleeay A

  gravat de tuse, str nut, ntindere ( PIC)y M ecanime: trac iune, infiltrarey Ex clinic: de obicei (?) anormal dac este riguros efect

  (inclusiv FO pentru edem papilar); laterocolis; PC

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  28/33

  CLASIFICARECLASIFICARE -- CRITERIUL TEMPORALCRITERIUL TEMPORAL

  y CEFALEE ACUT

  y CEFALEE ACUT RECURENT

  y CEFALEE CRONIC NEPROGRESIV

  y

  CEFALEE CRONIC PROGRESIVy CEFALEE MIXT

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  29/33

  CEFALEEA MIXTCEFALEEA MIXTy Cel mai frecvent un model de cefalee episodic

  transformat ntr-o cefalee cronic nepogresiv

  y Factorii psihologici pot contribui

  y Abuzul de analgezice

  y M igrena transformat (migren cronic )

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  30/33

  TRATTRATAAMENTMENTy Simptomatic analgezice (Ibuprofen, acetaminofen)

  y Etiopatogenic:y AT B dc este meningit bacterian , abces cerebral (NCh)y Antivirale dac este encefalit viral (herpetic )y Lichide, sare, cofein dac este postpunc ionaly Nch dac este hematom extradural / subdural acut (TCC)y Nch dac este PEIC / hidrocefaliey Tratamente specifice antimigrenoasey Antidepresive uneori n cefaleea de tip tensional

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  31/33

  TRATAMENTUL MIGRENEITRATAMENTUL MIGRENEIy Tratamentul acut:

  y Analgezice doze suficientey Antiemeticey Triptaniy Deriva ii de ergot

  y Tratamentul cronic atacuri frecvente sau complicatey Propranololy Acid valproic, topiramat termen lung (luni)y Amitriptilin , ciproheptadin

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  32/33

  TRATAMENTUL MIGRENEITRATAMENTUL MIGRENEIy M suri generale:

  y

  Evitarea abuzului de analgezicey Somn ordonat (nici prea mult, nici prea pu in)y Mese regulate, micul dejun fiind foarte important pentru co

  y n cursul episodului cefalalgicy Evitarea stimulilor excesiviy ncurajarea somnului cel mai bun tratament al migrenei copilului

 • 8/7/2019 Cefaleea La Copil 2010 - 2011

  33/33

  CONCLUZIICONCLUZIIy Cefaleea este un simptom frecvent n copil rie

  y Cefaleea episodic este frecvent migren

  y Cefaleea simptomatic a copilului are caracteristici aleistoricului care trebuie recunoscute, i de obicei un examenneurologic anormal (exist ns excep ii!)

  y Tratamentul i prognosticul depind de etiologie i de mecanismude producere (dgn precis) istoricul i examenul neurologic

  fiind cele mai importante etape necesare unui diagnostic corect