CELI BROJEVI

 • View
  127

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CELI BROJEVI. Pojam negativnog broja. KADA SE RAKETA LANSIRA ODBROJAVAMO UNAZAD. 3. 2. 1. 0. A DA LI MOŽEMO I DALJE DA BROJIMO UNAZAD, TO JEST DA LI POSTOJE BROJEVI MANJI OD NULE?. NARAVNO !!!. MINUS JEDAN, MINUS DVA, MINUS TRI, MINUS ČETIRI. -1. -2. -3. -4. I TAKO DALJE. Zapamti. - PowerPoint PPT Presentation

Text of CELI BROJEVI

 • CELI BROJEVIPojam negativnog broja

 • KADA SE RAKETA LANSIRA ODBROJAVAMO UNAZADA DA LI MOEMO I DALJE DA BROJIMO UNAZAD, TO JEST DA LI POSTOJE BROJEVI MANJI OD NULE?

 • NARAVNO !!!MINUS JEDAN, MINUS DVA, MINUS TRI, MINUS ETIRI...

 • POZITIVNI CELI BROJEVI SU BROJEVI VEI OD NULESKUP OVIH BROJEVA SE OBELEAVA SA Z+ISPRED BROJA MOE, A NE MORA, DA SE PIE ZNAK PLUS. NA PRIMER +8 = 8

 • NEGATIVNI CELI BROJEVI SU MANJI OD NULESKUP OVIH BROJEVA SE OBELEAVA SA Z-ISPRED BROJA SE PIE ZNAK MINUSNULA NIJE NI POZITIVAN NI NEGATIVAN BROJ

 • ZNAK MINUS OZNAAVA SUPROTAN BROJ ODGOVARAJUEM BROJU NA BROJEVNOJ PRAVINA PRIMER BROJ 3 JE SUPROTAN BROJU +3 (+3) = 3

 • ONDA JE (3) = +3 ( 3) = + 3 BROJ SUPROTAN BROJU a JE BROJ a

 • A TA AKO PIE NA PRIMER (-(-(-(-3)))) ?PA TO JE LAKO. SVAKI PAR MINUSA DAJE JEDAN PLUS, A NJEGA MOEMO DA BRIEMO3= 3 SAD NIJE TEKO !

 • ONDA ZNAM JO LAKE. PREBROJIMO MINUSE. AKO JE BROJ MINUSA PARAN, ONDA JE ZADATI BROJ POZITIVAN. AKO JE BROJ MINUSA NEPARAN ONDA JE ZADATI BROJ NEGATIVAN U PRAVU SI NA PRIMER ( ( ( ( ( 6) = + 6 JER SMO PREBROJALI PARAN BROJ MINUSA A BROJ ( ( 8) = 8 JER SMO PREBROJALI NEPARAN BROJ MINUSA

 • A KADA SE KORISTE CELI BROJEVI?EVO PRIMERA IZ SVAKODNEVNOG IVOTA

 • VODA SMRZAVA NA 0 CFRIIDER RADI NA 5CTEMPERATURA TELA JE 36CVODA KLJUA NA 100CU MARTU JE PROSENA JUTARNJA TEMPERATURA 7CU NOVEMBRU JE PROSENA JUTARNJA TEMPERATURA 0CU JANUARU JE PROSENA JUTARNJA TEMPERATURA 10 C

 • Ovde oitavamo +13COvde oitavamo +14COvde oitavamo -5C

 • DRVO JE VISOKO 6 METARA IZNAD POVRINE ZEMLJE, A NJEGOV KOREN JE NA 5 METARA, TO JEST 5 METARA ISPOD POVRINE ZEMLJE NA PARKINGU NIVO -2 ZNAI DA NAM JE AUTO NA DRUGOM NIVOU GARAE ISPOD POVRINE ZEMLJE

 • Pogledajte broj zvezdica na vaem zamrzivau u kuiBroj zvezdica pokazuje na kojoj temperaturi radi va zamrziva

  Broj zvezdicaTemperaturaStepeni ispod nule3***-18C18 stepeni ispod nule2**-12C12stepeni ispod nule1* -6C 6 stepeni ispod nulefriider 5C 5 stepeni iznad nule

 • Prosene temperature u gradovima Srbije u februaru mesecu-2Kikinda-4Beograd-8Pritina-7Ni-10Uice

 • POZITIVNI CELI BROJEVI, NEGATIVNI CELI BROJEVI I NULA INE SKUP CELIH BROJEVA KOJI SE OBELEAVA SA ZZ = Z+ U {0} U Z-

 • NASTAVNI LISTI br. 1Iz skupa S izdvoj podskup :

  a) pozitivnih brojeva b) negativnih brojevaNapii pet uzastopnih celih brojeva tako da su :

  svi pozitivni;b) svi negativni

  c) tano dva negativna;d) tano dva pozitivna

  Zapii na koliko stepeni se iva zaustavila na termometru ako je bila 60C, a zatim

  se snizila za 20Cb) porasla za 30C

  c) se snizila za 70C d) se snizila za 60C

  Ime i prezime:_________________________________________-25103-2- 405771-1S

 • Na brojevnoj pravoj prikai suprotne brojeva brojevima: -4, 3, 0, +5, - (-1)

  Na slici je prikazan grafik promene temperature vazduha u toku jednog dana.

  U koliko sati je bilo najhladnije, a u koliko najtoplije?

  U kom periodu je temperatura bila negativna, a u kom pozitivna?

  Kolika je temperaturna razlika izmeu 6h i 18h?

  *REENJE:1. A={10, 3, 5, 7, 71}, B ={-25, -2, -4, -1 }. 2.a)1, 2, 3, 4, 5 ; b)-6, -5, -4, -3, -2; c)-2, -1, 0, 1, 2; d) -2, -1, 0, 1, 2; 3.a) 40C; b)90C; c) -10C; d)00C*4.Suprotni brojevi brojevima -4, 3, 0, +5, -(-1) su redom: +4, -3, 0, -5, + (-1)5. a)najhladnije je bilo u 6h, a najtoplije je bilo u 14h. b)od 0-10h i od 20h 24h je bila negativna, a od 10h 20h je bila pozitivna. c) razlika je 14 0C