CENTRALIZATORUL FORMULARELOR ŞI achizitii/003... · canalizare, branşamente apă şi racorduri canal inclusiv proba de presiune şi etanşeitate; Execuţie cămine de vane, cămine de vizitare, cămine de branşament şi cămine de racord; Execuţia racordării reţelelor de apă şi canal la reţelele de apă şi canalizare existente; Refacere carosabil, trotuare şi zone verzi. Formular nr. 4 ... Sprijiniri 1.4

  • Published on
    01-Feb-2018

  • View
    218

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> CENTRALIZATORUL </p><p> FORMULARELOR I MODELELOR </p><p> CE SE VOR PREZENTA DE OFERTANT </p><p>NR. </p><p>CRT. DENUMIRE DOCUMENT NR. FORMULAR </p><p>0 1 2 </p><p>1 Memoriu tehnic+fise tehnice, prospecte ptr.principalele </p><p>materiale solicitat </p><p>2 Formular de ofert cu Anex 1, 1 A </p><p>3 Grafic de proiectare 2 </p><p>4 Grafic execuie lucrri 3 </p><p>5 Grafic general de ealonare execuie 4 </p><p>6 Centralizator de preuri 5 </p><p>7 Grafic de pli 6 </p><p>8 Centralizator financiar apa 7 </p><p>9 Lista cantiti de lucrri pe obiect, Detaliat 8 </p><p>10 Fisa tehnica nr. 01-Contor de apa 9 </p></li><li><p>Formular nr. 1 </p><p> ......................................... </p><p> (denumire/oferte ofertant) </p><p>OFERT </p><p>Ctre .................................................................................................... </p><p> (denumirea autoritii contractante i adresa complet) </p><p>1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului </p><p>............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile </p><p>i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s executm ............................................... </p><p>(denumirea lucrrii) pentru suma de ................., (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) </p><p>pltibil dup recepia lucrrilor, la care se adaug TVA n valoare de ............ (suma n litere i n cifre, </p><p>precum i moneda). </p><p>2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile ct mai </p><p>curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n conformitate cu graficul de </p><p>execuie anexat, n ....................................................... (perioada n litere i n cifre). </p><p>3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ........... zile, (durata n litere i cifre) </p><p>respectiv pn la data de ................. i ea va rmne obligatorie pentru noi </p><p>(ziua/luna/anul) i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. </p><p>4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s </p><p>constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. </p><p>5. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea </p><p>transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un </p><p>contract angajant ntre noi. </p><p>6. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice sau orice ofert </p><p>primit. </p><p>Data _____/_____/_____ </p><p>..............................................................................., </p><p>(nume, prenume i semntur), </p><p>L.S. </p><p>n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele </p><p>...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) </p></li><li><p>Formular nr. 1 A </p><p>..................................................... </p><p>(denumirea/numele ofertant) </p><p>ANEX LA OFERTA DE LUCRRI </p><p>(proiectare i execuie) </p><p>1 Valoarea maxim a lucrrilor executate de </p><p>subcontractant (% din preul total ofertat) </p><p>2 Garania de bun execuie va fi constituit sub </p><p>forma............................. )* </p><p>n cuantum de: </p><p>3 Perioada de garanie de bun execuie </p><p>(luni calendaristice) </p><p>12 luni </p><p>4 Perioada de mobilizare </p><p>(numrul de zile calendaristice de la data primirii </p><p>ordinului de ncepere a contractului pn la data </p><p>nceperii execuiei) </p><p>5 Termenul pentru emiterea ordinului de ncepere a </p><p>contractului (numrul de zile calendaristice de la data </p><p>semnrii contractului) </p><p>10 zile </p><p>6 Penalizri pentru ntrzieri la termene intermediare i la </p><p>termenul final de execuie (% din valoarea care trebuia </p><p>s fie realizat) </p><p>0,1%, pentru fiecare </p><p>zi de ntrziere </p><p>7 Limita maxim a penalizrilor </p><p>(% din preul total ofertat) </p><p>7 % </p><p>8 Limita minim a asigurrilor </p><p>(% din preul total ofertat) </p><p>9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile </p><p>calendaristice) </p><p>10 Limita maxim a reinerilor din situaiile de plat lunare </p><p>(garanii, avansuri ) </p><p>20%, pn la </p><p>concurena valorii </p><p>garaniei de bun </p><p>execuie </p><p>..................................................... </p><p>(semntura autorizat) </p><p>L.S. </p><p>)* Ofertantul va specifica modalitatea de constiture a garaniei de bun execuie, pentru care opteaz : </p><p>1.- printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de </p><p>asigurri ; </p><p>2. - prin reineri succesive din plile pariale efectuate, ofertantul prezentnd scrisoarea bncii agreate de </p><p>ambele pri, prin care are deschis un cont special constituit pentru depozitarea garaniei aferente </p><p>prezentului contract, la dispoziia achizitorului. n acest caz achizitorul va reine o cot de 10 % din </p><p>valoarea facturii de plat a serviciilor de proiectare pentru constituirea garaniei de aplicabilitate a </p><p>proiectului i a unei cote de 20% din valoarea primelor facturi emise de executant pentru lucrrile de baz, </p><p>pn la concurena sumei corespunztoare garaniei cuprinse n contract </p><p>n cazul ofertanilor care se regsesc n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii conform Legii nr. </p><p>346/2004 (fcnd dovada n acest sens) garania de bun execuie se constituie n procent de 50% din </p><p>cuantumul precizat n documentaia de atribuire. </p></li><li><p>Formular nr. 2 </p><p>Grafic de ealonare a serviciilor de proiectare </p><p>Elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiii : </p><p> REABILITARE CONDUCT DE SERVICIU I BRANAMENTE PE CALEA BOGDNETILOR, </p><p> NTRE BV.CETII I STR.MENDELEEV - MUNICIPIUL TIMISOARA </p><p>Denumirea fazelor de derulare a </p><p>investiiei LUNA </p><p>I </p><p>LUNA II LUNA </p><p>III LUNA IV LUNA V LUNA </p><p>VI </p><p>0 1 2 3 4 5 6 </p><p>Elaborare Studiu geotehnic </p><p>Elaborare documentaie i </p><p>obinere avize i acorduri </p><p>Elaborare i obinere </p><p>DTAC/DTAD/DTOE i </p><p>Autorizaie de Construire i </p><p>Desfiinare </p><p>Elaborare Proiect Tehnic i </p><p>Detalii de execuie </p><p>Verificare tehnic MLPTL </p><p>BENEFICIAR EXECUTANT </p><p> AQUATIM S.A. Timioara </p><p> Director Tehnic Director General </p><p> ef Birou Urmarire Investitii </p></li><li><p>Formular nr. 3 </p><p>Grafic de ealonare a execuiei de lucrri </p><p>Execuie lucrri de construcii-montaj pentru obiectivul de investiii : </p><p> REABILITARE CONDUCT DE SERVICIU I BRANAMENTE PE CALEA BOGDNETILOR, </p><p> NTRE BV.CETII I STR.MENDELEEV - MUNICIPIUL TIMISOARA </p><p> BENEFICIAR EXECUTANT </p><p> AQUATIM S.A. Timioara </p><p> Director Tehnic Director General </p><p> ef Birou Urmarire Investitii </p><p>Denumirea fazelor de </p><p>derulare a investiiei LUNA </p><p>I </p><p>LUNA </p><p>II </p><p>LUNA </p><p>III </p><p>LUNA </p><p>IV </p><p>LUNA </p><p>V </p><p>LUNA </p><p>VI </p><p>0 1 2 3 4 5 6 </p><p>Lucrri de terasamente </p><p>Montaj conducte de ap, </p><p>canalizare, branamente ap </p><p>i racorduri canal inclusiv </p><p>proba de presiune i </p><p>etaneitate; </p><p>Execuie cmine de vane, </p><p>cmine de vizitare, cmine </p><p>de branament i cmine de </p><p>racord; </p><p>Execuia racordrii reelelor </p><p>de ap i canal la reelele de </p><p>ap i canalizare existente; </p><p>Refacere carosabil, trotuare </p><p>i zone verzi </p></li><li><p>Formular nr. 4 </p><p>GRAFIC GENERAL </p><p>DE EALONARE A INVESTIIEI: </p><p> REABILITARE CONDUCT DE SERVICIU I BRANAMENTE PE CALEA BOGDNETILOR, </p><p> NTRE BV.CETII I STR.MENDELEEV - MUNICIPIUL TIMISOARA </p><p>Denumirea </p><p>fazelor de </p><p>derulare a </p><p>investiiei </p><p>LUNA </p><p>I </p><p>LUNA </p><p>II </p><p>LUNA </p><p>III </p><p>LUNA </p><p>IV </p><p>LUNA </p><p>V </p><p>LUNA </p><p>VI </p><p>Proiectare </p><p>Lucrri de </p><p>C+M </p><p>Organizare </p><p>de antier </p><p>BENEFICIAR EXECUTANT </p><p> AQUATIM S.A. Timioara </p><p> Director Tehnic Director General </p><p> ef Birou Urmarire Investitii </p></li><li><p>Formular nr. 5 </p><p> CENTRALIZATOR DE PREURI </p><p> pentru obiectivul de investiii : </p><p> REABILITARE CONDUCT DE SERVICIU I BRANAMENTE PE CALEA BOGDNETILOR, </p><p> NTRE BV.CETII I STR.MENDELEEV - MUNICIPIUL TIMISOARA </p><p>Nr. </p><p>crt. </p><p>D e n u m i r e o b i e c t Pre </p><p>(fr TVA ) </p><p>Taxa pe valoarea </p><p>adugat </p><p>Pre </p><p>(cu TVA ) </p><p> lei EURO lei EURO lei EURO </p><p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 </p><p>SERVICII DE PROIECTARE </p><p>1 1.1 Elaborare studii de teren </p><p>1.2 Elaborare Documentaie pentru avize, acorduri, Autorizaie de </p><p>Construire/Desfiinare </p><p>1.3 Elaborare Proiect Tehnic i Detalii de Execuie </p><p>1.4 Verificare tehnic proiect (A2; Is; It; Iv; Ie; B9; etc) </p><p>TOTAL I: SERVICII DE PROIECTARE </p><p>EXECUIE LUCRRI </p><p>2. 2.1. Lucrri de Construcii Montaj </p><p>2.3. Organizare de antier* ( max.3,5% din 2.1.) </p><p>TOTAL II: EXECUIE LUCRRI </p><p>3. Cot Lucrri diverse i neprevzute </p><p>10% x ( TOTAL I + TOTAL II Org. de antier) </p><p>TOTAL III: LUCRRI DIVERSE I NEPREVZUTE </p><p>TOTAL OFERT (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III) </p><p> *) </p><p>Ofertantul poate s nu solicite cota de Organizare de antier </p><p> Operator economic </p><p> .... .... .... .... .... .... </p><p> (semntura autorizat) </p></li><li><p> Formular nr. 6 Grafic de ealonare a plilor ctre contractant </p><p> pentru obiectivul de investiii: </p><p> REABILITARE CONDUCT DE SERVICIU I BRANAMENTE PE CALEA BOGDNETILOR, </p><p> NTRE BV.CETII I STR.MENDELEEV - MUNICIPIUL TIMISOARA </p><p> ( lei, , fr TVA ) </p><p>Denumirea fazelor de </p><p>derulare a investiiei LUNA </p><p>I </p><p>LUNA </p><p>II </p><p>LUNA </p><p> III </p><p>LUNA </p><p>IV </p><p>LUNA </p><p> V </p><p>LUNA </p><p>VI </p><p>Servicii de Proiectare Execuie Lucrri </p><p>TOTAL </p><p> BENEFICIAR OFERTANT </p><p> AQUATIM S.A. Timioara </p><p> Director Tehnic Director General </p><p> ef Birou Urmarire Investitii </p></li><li><p>Formular nr. 7 </p><p> CENTRALIZATORUL FINANCIAR </p><p> AL DEVIZULUI PE OBIECT 01 EXTINDERE RETEA APA SI BRANSAMENTE APA </p><p> DESFURAT PE CATEGORII DE LUCRRI REABILITARE CONDUCT DE SERVICIU I BRANAMENTE PE CALEA BOGDNETILOR, </p><p> NTRE BV.CETII I STR.MENDELEEV - MUNICIPIUL TIMISOARA </p><p>Nr. crt. C a t e g o r i a d e l u c r a r i Valoarea </p><p>(exclusiv TVA) </p><p>- lei - </p><p>din care: </p><p>Contractantul </p><p>conducator </p><p> ( lider asociatie) </p><p>Asociati Subcontractanti </p><p>0 1 2 3 4 5 </p><p>I </p><p>1 </p><p>Cladiri si constructii speciale,instalatii aferente constructiilor si retele </p><p>de utilitati </p><p>REEA DE AP I BRANAMENTE AP </p><p> 1.1. Excavaii </p><p>1.2. Epuismente </p><p>1.3. Sprijiniri </p><p>1.4. Umpluturi i compactri </p><p>1.5. Corp conduct reea ap </p><p>1.6. Hidrani </p><p>1.7. Cmine de vane (constr. i instalaii) </p><p>1.8. Corp conduct branamente ap (inclusiv prizele de </p><p>leg. pe cond. proiectat) </p><p>1.9. Cmine de branament (constr. i instalatii) </p><p>1.10. Proba de presiune </p><p>1.11. Splare i desinfectare </p><p>1.12. Legturi la conducte existente </p><p>1.13. Desfacere carosabil </p><p>1.14. Refacere carosabil </p><p>1.15. Refacere trotuar </p><p>1.16. Refacere zone verzi </p><p> TOTAL III </p><p> Total valoare (exclusiv TVA) lei </p><p> Euro </p><p> Taxa pe valoarea adaugata - lei- </p><p> TOTAL ( inclusiv TVA ) - lei- </p><p> Proiectant Operator economic .... .... .... .... .... .... .... .... </p><p> (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) </p></li><li><p>10 </p><p>Formular nr. 9 </p><p>FISA TEHNICA NR. 01 </p><p>Element: CONTOR DE APA RECE </p><p>Descriere: Contor de apa rece pentru branament </p><p>Productor: </p><p>Specificaie Solicitat Oferit Observaii </p><p>Lichid de lucru Ap potabil </p><p>Locaie Camin de apometru </p><p>Mod de racordare Cu filet </p><p>Diametrul nominal Dn 20 </p><p>Presiunea nominal Pn 10 </p><p>Specificaii </p><p>Principiu de funcionare: multijet cu </p><p>mecanism umed. </p><p>Poziia de funcionare: orizontal (H); </p><p>Dispozitiv de reglare exterior, prevzut </p><p>cu sigiliu metrologic; </p><p>Contoarele vor fi inscripionate cu: debit </p><p>nominal, presiune nominal, aprobare de </p><p>model, anul de fabricaie, seria, clas </p><p>metrologic, poziie de montare, sens de </p><p>curgere; </p><p>Sit: ncorporat; </p><p>Capac de inchidere cu rezisten minim </p><p>la rupere pentru punerea in evidenta a </p><p>fraudarii </p><p>Clasa de precizie conf. ISO 4064 : C </p><p>Cerine de calitate </p><p>i performan </p><p>Producerea i concepia bunurilor s fie </p><p>n concordan cu standardele CE ISO </p><p>4064 i MID </p><p>Operator economic </p><p> .... .... .... .... </p><p>(semntura autorizat) </p></li></ul>