Click here to load reader

· PDF file Centrul de Informare şi Documentare Economică Bucureşti, România Editor: Valeriu IOAN‐FRANC Coperta: Nicolae LOGIN Concepția grafică, machetarea şi tehnoredactarea:

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of · PDF file Centrul de Informare şi Documentare Economică Bucureşti, România Editor:...

 • Ilie BĂDESCU 

  DESPRE CRIZĂ ÎN LUMINA TEORIEI  SUCCESIUNII COEXISTENTE 

 •  

   

   

   

     

   

   

   

  Centrul de Informare şi Documentare Economică 

  Bucureşti, România  Editor: Valeriu IOAN‐FRANC 

  Coperta: Nicolae LOGIN 

  Concepția grafică, machetarea şi tehnoredactarea: Luminița LOGIN 

  Toate drepturile asupra acestei ediții aparțin Centrului Român de Economie  Comparată şi Consens. Reproducerea, fie şi parțială şi pe orice suport, este interzisă 

  fără acordul prealabil al editorului, fiind supusă prevederilor   legii drepturilor de autor. 

  ISBN 978‐973‐159‐060‐8                   Apărut 2009

 • Ilie BĂDESCU 

           

  DESPRE CRIZĂ   ÎN LUMINA TEORIEI 

  SUCCESIUNII  COEXISTENTE 

   

           

  ACADEMIA ROMÂNĂ 

  CENTRUL ROMÂN DE ECONOMIE COMPARATĂ ŞI CONSENS 

 • CUPRINS 

  ARGUMENT ................................................................................................ 7

  Capitolul I - TEORIA SUCCESIUNII COEXISTENTE ................................ 21 Cinci remarci preliminare............................................................... 21 Teoria generalizată a succesiunii coexistente şi  problematica crizelor....................................................................... 23 Fenomenul trigenerațional în câmpul succesiunii  generațiilor umane.......................................................................... 25 Imperativul unei noi structuri intelectuale universale.  Analiza  trigenerațională. Tranziții coexistente:  exemplul Chinei .............................................................................. 33 Teoria nucleului dur. Mesianismul popoarelor şi  consensul  universal ca tehnică de supraviețuire a  umanității ....................................................................................... 35

  Capitolul II - DESPRE CRIZĂ..................................................................... 39 Societăți simple şi civilizații  coexistente. O clasificare a  crizelor: ciclice,  conjuncturale, sistemice sau  civilizaționale.................................................................................. 39 Criza civilizațională şi teoria succesiunii coexistente..................... 40 Cronospațialitatea crizei civilizaționale.......................................... 41 Tranziția şi legea dublului impuls: impulsul adaptativ   şi impulsul transformator............................................................... 42 Criza civilizațională ca o criză  sistemică. Criza  energetismului elitelor .................................................................... 44 Sindromul formelor fără fond. Vestul şi Estul................................ 45 Criza ordinii instituite. Perplexitatea instituțională ...................... 47 Criza civilizațională ca perplexitate instituțională  generalizată..................................................................................... 48 Criza şi teoria generală a soluțiilor ................................................. 49 Revoluțiile şi teoria succesiunii coexistente.................................... 50 Codurile din adânc ale cenzurii ca factori de criză ......................... 51

 • Despre criză în lumina teoriei succesiunii coexistente

  6

  Ciclicitatea, fazele mediane, factorii rebeli   (incontrolabili) ai istoriei universale .............................................. 53 Afacerea Madoff ca sindrom al unei crize civilizaționale ............... 54 Limitele orizontului de universalitate şi escaladarea  crizei ............................................................................................... 56

  Capitolul III - PROPRIETATEA IDENTITARĂ ŞI PROBLEMATICA CRIZEI ................................................ 59 Entitățile societale. Nucleul dur şi mediul  specific.  Identitate închisă şi deschisă .......................................................... 59 Proprietatea identitară şi renta de identitate .................................. 60

  Capitolul IV - AXELE LUMII, UNIVERSALITATEA ŞI NOUL MESIANISM. DEZAXAREA LUMII........................ 65 Ciclicitățile şi primejdia unor rupturi de ciclu ............................... 65 Fenomenul dezaxării lumii ............................................................. 67 „Cronospațialitatea succesiunii coexistente” ................................. 69 Profilul continental al noilor fracturi ............................................. 73 Modele de răspuns la criză.............................................................. 75 Mistificarea mediului specific: doctrina misiunii  civilizatoare..................................................................................... 77

  Capitolul V - GENERAŢIILE SPIRITUALE ŞI CHESTIUNEA CRIZEI....... 83 Generațiile spirituale ale „civilizației occidentale”:  anticii,  iudeo‐creştinii şi modernii................................................. 83 Schismogeneza din Quattrocento ................................................... 86

  Capitolul VI - DESPRE MAREA SOLUŢIE: ŞCOALA UNIVERSALĂ........ 91 Soluția marii crize: Şcoala universală............................................. 91 Şcoala universală şi individul universal. Prototipul  Mediatorului suprem: Iisus Hristos ............................................... 93 Individul trigenerațional şi noua structură intelectuală  fundamentală a lumii...................................................................... 95 Legea echivalenței computaționale şi triumful noii  structuri intelectuale fundamentale a lumii ................................... 98 Codul de imunități, privilegii şi prerogative. Mafia  şcolii şi primejdia ei ...................................................................... 102

  A P P E N D I X ........................................................................................ 107

 • ARGUMENT 

  Teoria succesiunilor coexistente1,  izvodită  în câmpul culturii române 

  de  academicianul  Tudorel  Postolache,  încheie  o  fază  şi  deschide  alta  în  evoluția teoriilor civilizației. În viziunea acestei noi abordări, civilizațiile îşi  dezvoltă  propriile  „nuclee  dure”,  în  şi  prin  care  triumfă,  în  tot  ceea  ce  există,  legea  identitară. Pe de  altă parte,  civilizațiile  ascultă,  în devenirea  lor, de legea succesiunii coexistente, conform căreia lumea a devenit scena  unei co‐evoluții civilizaționale la scară planetară, cu efecte încă necercetate.  

  Omenirea, ca gen, este unitară, alcătuind antroposfera planetei, care, la  rândul  ei,  este  integrată  biosferei  Pământului.  Din  această  unitate  a  genofondului uman s‐au desprins, prin evoluții specificate, diversitățile etnice  care compun etnosfera. În temeinicia teoriei succesiunilor coexistente, orice  grup uman  tinde,  cum  s‐a precizat deja,  să unifice  şi  să  reunifice  spiritul  locului cu axul lumii într‐o entitate aparte, un nucleu dur, care devine astfel  rădăcina grupului uman ca entitate societală. Combinarea şi recombinarea  acestor  două  laturi  nucleice  ‐  spiritul  locului  şi  axul  lumii  –  au  condus,  finalmente, la diversitățile etnice şi, apoi, de circa 8000 de ani,  la diversitățile  civilizaționale  cunoscute.  Totul  este  inteligibil  în  cadrul  logosferei  divine,  mărturisită  de  religii,  înlăuntrul  căreia  s‐a  născut  noosfera  prin  chemarea  divină a omului la actul creator, după care, devenirea omenirii a urmat linii  multievoluționare,  atestate  primordial  de  etnii  şi mai  apoi  de  civilizații,  aceste   noi entități  societale  ivite  în  istorie,  cum  subliniază autorul, acum  8000 de ani.  Evoluția omenirii s‐a încadrat, iată, între două tendințe polare:  succesiuni simple versus succesiuni coexistente sau, altfel spus, evoluții separate  versus  evoluție  împreună.   Teoriile neoevoluționiste disting  şi ele  între cele  două  fațete ale evoluției: evoluție specifică  şi evoluție universală. Această  dualitate  compune punctul de pornire  al  teoriei  succesiunilor  coexistente  pe care i‐o datorăm academicianului Tudorel Postolache.  

  1 Tudorel Postolache, Vers un idéal praticable, Editura Academiei Române, Bucureşti,  2007. 

 • Despre criză în lumina teoriei succesiunii coexistente

  8

  Originar,  aşadar,  în  punctul  zero  al  istoriei,  omul  s‐a  aflat  într‐o  unitate cu Creatorul a toate, unitate din care decurg toate şi spre care tind  toate. Teoria succesiunii coexistente cercetează tocmai această tendință spre  unitatea  originară  la  scara  dinamicii  entităților  societale,  culminând  cu  civilizațiile.  Desp

Search related