Cervikal radikulopati pdf

 • View
  235

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Cervikal radikulopati pdf

 • En kongelig sykdom??

 • Mette Marit effekten?

 • Klassifisering av nakkesmerter

  Gruppe I: Ingen tegn til alvorlig patologi og liten eller ingen innvirkning p dagliglivets funksjon.

  Gruppe II: Ingen tegn til alvorlig patologi, men sikker nedsettelse av dagliglivets funksjon.

  Gruppe III: Tegn p nerverotaffeksjon (radikulopati)

  Gruppe IV: Tegn til alvorlig patologi, som brudd, myelopati, neoplasme eller systemiske sykdommer (Rde flagg)

  Task Force for Neck Pain and Its Associated Disorders 2008

  Nygaard et al Tidsskr Nor Lgefor 2010

 • 4

  Rde flagg Traumer Pasienter med osteoporose eller som har brukt

  kortikosteroider kan f brudd selv etter sm traumer

  Malignitet Pasienter med kreftdiagnose eller som har progredierende vekttap eller tiltagende symptomer over en mned

  Myelopati Sensoriske og motoriske symptomer i armer eller ben med affeksjon av gangfunksjon

  Infeksjoner Pasienter med uttalte lokaliserte smerter med lokal palpasjonsmhet over en eller flere virvler. Intravens stoffmisbruk er en disponerende faktor

  Systemiske lidelser

  Ankyloserende spondylitt eller andre revmatiske lidelser gir allmennsymptomer og funn ved supplerende prver

 • Cervikal radikulopati

  (nerverotaffeksjon)

  Smerte strlende fra nakke ut i armen

  Symptomer relatert til en nerverot

  Cervikal myelopati: (medulla-affeksjon)

  Langbane-symptomer

  Symptomer fra ryggmargen

  Smertefull Invalidiserende

 • Proc. artic. ant.

  Pedicle

  Tuberculum ant.

  Foramen

  transversarium

  Tuberculum post.

  Vertebral Foramen

  Spinal Process

  Proc. uncinatus

  C5

  C4

  C5

  Spinal Cord

  dorsal/ventral

  Nerve Root

  Spinal Nerve

 • Cervikal spondylose

  Degenerativ prosess Skiveskade Lav skive Fasettledd hypertrofi Uncuspleiringer Ligamentum flavum hypertrofi

  Alders og genetisk betinget, ikke slitasjeskade!!

 • Cervikal radikulopati rsaker

  Spondylose Cervikalt skiveprolaps Rotkanalstenose

  Uvanlige rsaker:

  Frakturer Tumor

 • Forekomst i normal-befolkningen

  15-25% har cervikalt prolaps 15 70% har rotkanalstenose

 • Cervikal radikulopati

  Alder 43 r 200 per 100.000 Norge: ca. 800 operasjoner rlig: < 10% blir operert!

 • Cervikal radikulopati

  Nerverotsmerte (100%) Strler ut til overekstremiteten

  Nevrologiske symptomer

  Sensoriske funn (85%) Nummenhet Parestesier

  Motoriske funn (60%) Lett kraftsvikt

 • Assosierte symptomer

  Nakkesmerte 80% Skuldersmerte 50% Hodepine 20%

 • Diagnostiske utfordringer

  Skulder

  AC ledd

  Fasettledd

 • Nerverotsmerte

  Flger ikke ndvendigvis dermatomgrenser!

  C4 C5

  C6 C7

  Slipman Spine 2004

 • Radikulopati: C 5

 • Radikulopati: C 6

 • Radikulopati: C 7

 • Radikulopati: C 8

 • Cervikal radikulopati: Tegn

 • Naturlig forlp

  Drlig dokumentasjon Komplett bedring av symptomer over flere rs observasjonstid hos 60%-90%

 • Cervikal radikulopati behandling

  Avventende de frste 8-12 uker Fysioterapi?

  Traksjon kan ha kortvarig effekt (Transforaminal steroidinjeksjon?)

  Kirurgi

 • Resultater etter kirurgi

  Sasso Spine 2007 (skiveprotese mot fusjon)

 • Gevinst av kirurgi

  Raskere bedring enn ved ikke-operativ behandling Effekt p pareser?

 • Nasjonalt nakkekirurgisk register

  Startet 1/1 2012 Alle nevrokirurgiske avdelinger Ca 1000 pas registrert

 • Fremre diskektomi

 • Fremre diskektomi og fiksasjon (ACDF)

 • Fremre diskektomi

 • Fremre Diskektomi

 • Fremre diskektomi

 • Bur

  Fordeler: Ingen problem med benhsting Op-tid reduseres Kortere liggetid

 • Fremre diskektomi komplikasjoner

  Totalt 1-4% Meget sjelden alvorlige!

  Dysfagi Dysfoni Srproblemer

  Infeksjon Hematom

 • Cervikal skiveprotese Nytt behandlingsprinsipp Bevare segmentell bevegelighet Redusere degenerasjon p naboniv?

 • Norwegian multi centre study on

  cervical spinal arthroplasty

 • Henvisning til spesialist cervikal radikulopati

  4-6 uker uten bedring: MR Symptomvarighet 6-12 uker: henvisning Opiatkrevende smerter - tidligere henvisning! Pareser < grad 4 - tidligere henvisning!

 • Er smertene akseptable med et tidsperspektiv p 8-12 mnd?

 • Cervikal (spodylotisk) myelopati

 • Cervikal myelopati

  Ofte lite smerte Alder ca 60 r Sensoriske forstyrrelser i ekstremitetene Gangvansker Tegn p sentralnervs affeksjon

  Hyperrefleksi/klonus/spastisitet Invertert plantarrefleks

  Symptomene kommer ofte snikende!

 • Cervikal myelopati patofysiologi

  Demyelinisering i hvit substans i medulla Etterhvert nekrose i bde hvit og gr substans

 • Cervikal myelopati naturlig forlp

  Variabelt forlp Langsom trinnvis forvrring Lange perioder uten endring Sjelden akutte forvrringer Sjelden spontan bedring

 • Resultater

  Bedring hos ca 70% etter kirurgi Pas uten gangfunksjon: < 20% bedring Forhindre videre utvikling!!

 • Cervikal myelopati kirurgi

  Aldersavhengig Symptomvarighet MR funn Lett myelopati?

  Avvente og flge tett (?)

 • Cervikal stenose uten myelopati?

 • Henvisning til spesialist cervikal myelopati

  Henvisning til MR og spesialist p mistanke om myelopati Ofte vanskelige kliniske vurderinger hos eldre pasienter!