21
Cesur Ol, Hayal Et, Yap Whitney Johnson Çeviri Melis Zeren

Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

Cesur Ol, Hayal Et,

Yap

Whitney Johnson

ÇeviriMelis Zeren

Page 2: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

4

Page 3: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

5

ÖVGÜLER

“Hepimizin hayalleri vardır - bizi ele geçiren, tüketen ve büyüklüğe ulaşmamız için bize ilham veren hayaller. Ancak dünyanın karışıklığı komplolar kurarak bizi bunlardan uzak-laştırıyor ve bu hayalleri kurutup etkilerinin azalmasına yol açıyor. Cesur Ol, Hayal Et, Yap’ta, Whitney Johnson hem teoride hem uygulamada, bize hayallerimizi nasıl kurtara-cağımızı ve hep olmayı arzu ettiğimiz gibi cüretkâr olmayı öğretiyor. Hem dokunaklı hem de güçlü bir kitap.”

-Markus Buckingham, Önce Bütün Kuralları Yıkın; StandOut; Now, Go Discover Your Strenghts adlı çok satan

kitapların yazarı

“Cesur Ol, Hayal Et, Yap kitabında, Whitney Johnson daha mutlu bir hayat kurma olanağını nasıl belirleyeceğimi-zi ve bunun peşinden nasıl gideceğimizi, gerçekleştirilebilir ve somut bir anlatımla dile getiriyor. Cesur olmak, hayal et-mek ve yapmak her zaman kolay değildir ve Johnson’ın ki-tabı sadece nedenini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda bu adımları -tamamen kendimize güvenerek ve başarıyla- nasıl atacağımızı da açıklıyor.”

-Gretchen Rubin, New York Times’ta çok satanlar listesine giren Mutluluk Projesi: Ev adlı kitabın yazarı

Page 4: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

6

“Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney Johnson umut dolu, dürüst ve güzel bir kitap yazmış. İnanılmaz hikâyelerle birleştirdiği bilgeliği hayal kurmayı, hayalin gücünü ve büyüsünü azaltmadan eri-şilebilir ve pratik hale getiriyor.”

-Brene Brown, Ph.D, Lisanslı Sosyal Hizmet Uzmanı, Mükemmel Olmamanın Hediyeleri adlı kitabın yazarı

“Hayatınızın temellerini tekrar düşünün. Ne yapmak için yaratıldığınızı keşfedin. Statükonuzu yıkın. Bu, Whit-ney Johnson’ın bizi Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitapla yapmaya davet ettiği (bize meydan okuduğu) şey. Bu daveti kabul etmeniz için ısrar ediyorum.”

-Clayton M. Christensen, Harvard İşletme Okulu profesörü ve çok satan yazarı

“Başarıya ulaşmış bir işkadını ve lider olarak Whitney Jo-hnson tutkuları eyleme dönüştürmeyi gerçekten çok iyi an-lıyor. Cesur Ol, Hayal Et, Yap sadece arzularınızın peşinden koşmanız için içinizdeki cesareti ateşlemekle kalmıyor, aynı zamanda bir zamanlar ulaşılamaz görüneni başarmanız için güçlü bir yol gösterici oluyor.”

-Moira Forbes, ForbesWoman adlı derginin yayıncısı

Page 5: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

7

“Whitney Johnson kadınlar için bilgelik, strateji, büyü-leyici hikâyeler ve hayatta önemli olan her şeyi içeren bir başyapıt sunuyor. Bizi hayallerimizi ifade etmeyi öğrenece-ğimiz, güçlerimizi kucaklayacağımız ve yüreğimizi genişle-teceğimiz bir yolculuğa çıkarıyor. Cesur Ol, Hayal Et, Yap inanılmaz bir kitap. Bu kitabı tanıdığım bütün kadınlara he-diye etmek istiyorum.”

-Lolly Daskal, Lead From Within: Heart-based Leaders-hip for Work and Life (İçeriden Yönet: İş ve Hayat İçin Kalbe

Dayalı Liderlik) adlı kuruluşun kurucusu ve başkanı

“Erişkinliğe doğru bir yolculuğa başlıyorsanız, bir aile-yi besliyorsanız ya da boş bir yuvada bir anlam arıyorsanız, Cesur Ol, Hayal Et, Yap size ilham verecektir. Ve eğer ha-yaliniz bir yetimhane, bir kıyafet şirketi veya sekiz kişilik bir aile kurmaksa burada bir hikâye bulacaksınız. Hayalinizin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Whitney Johnson size daha derine inmeniz, hayalinizle “buluşmanız”, ona sarılmanız ve gerçekleştirmeniz için bir araç veriyor. Bu kitaba bayılıyo-rum! Bu kitabı tanıdığım her kadına yollamaya başlayaca-ğım.”

-Wendy Ulrich, Sixteen Stones Centre for Growth adlı seminerin kurucusu; RBL Group adlı, organizasyonlarda yüksek performans yaratmayı amaçlayan bir şirketin ortağı

ve The Why of Work adlı kitabın eş-yazarı

Page 6: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

8

“Bu güzel ve ilham verici kitapla, Whitney Johnson sizi tekrar hayallere inanır hale getirecek. O bize, hayallerin ha-yata anlam vermeye nasıl yardım ettiğini ve iş tam potansiye-linize ulaşmaya geldiğinde bunların neden pratik bir gerek-lilik olduğunu gösteriyor. Anahtar, onları gerçeğe dönüştür-menin yolunu keşfetmektedir - Cesur Ol, Hayal Et, Yap da aradığınız yol haritasıdır.”

-Heidi Grant Halvorson, Columbia İşletme Okulu’nda-ki The Motivation Science Center’ın (Motivasyon Bilimi Merkezi) müdür muavini, Succeed ve Nine Things Successful

People Do Differently adlı kitapların yazarı

“Yaşı ve mesleği fark etmeksizin her kadın Cesur Ol, Ha-yal Et, Yap adlı kitabı okumalıdır. Gerçek kadınların hikâye-leri, hayalleri ve savaşları ile Johnson’ın kitabı piyasaya çıkar çıkmaz bir kamuoyu oluşturdu. Dahası, Johnson kadınların güçlenerek cesur olmaları, hayal kurmaları ve istediklerini yapmaları için bir kapı açtı.”

-Joanne Wilson (The Gotham Gal), yatırımcı, ve Kadın Girişimciler Festivali’nin eş kurucusu

“Vay be… Whitney Johnson’ın kalbindekiler, Cesur Ol, Hayal Et, Yap’ın sayfalarına doğrudan dökülmüş. Bugün bu önemli kitabı okuyun. Size kendi hayallerinizin bekçisi olma ve bu yolda ilerlerken kontrolünüzü eline alma konusunda

Page 7: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

9

ilham verecek. Johnson’ın tutkusu saygı uyandırıcı. Büyük olmak, cesur olmaya değer bir şey.”

-Saul Kaplan, Business Innovation Factory’nin kurucusu

“Cesur Ol, Hayal Et, Yap her başarının alet çantasında yer almayı hak ediyor. Bir yönetici ve usta bir anlatımcı olarak, Whitney Johnson güçlerimize sarıldığımızda, hayallerimize sahip çıktığımızda ve yapmamız gereken şeyleri yaptığımız-da çok önemli şeylerin başarılabileceğini gösteriyor. Hem iş dünyası hem de özel hayat için müthiş bir rehber.”

-Liz Strauss, uluslararası iş stratejisti ve Successful-Blog.com yazarı

“Hayatını hayalcilikle geçirmiş biri olarak, Whitney Joh-nson’ın kadınların hayal kurma ayrıcalıkları olmadığını his-setmeleri ve izole olmuş çoğu insanın sağlıklı bir şekilde hayal kuramadıkları konusundaki gözlemleri hemen ilgimi çekti ve gözyaşlarına boğulmama neden oldu. Bu kitapta Johnson bu problemleri çözmek için zihniyette bir değişi-me ilham kaynağı oluyor. Hayal kurmanın önemini vurgu-luyor, hayallerini belirlemesi için okuyucuyu içgörü kazan-dıran gıdalarla donatıyor, sonra da zarif bir yazıyla, kavrayış kazandıran sorularla, toplumdan yola çıkılmış hikâyelerle ve Johnson’ın kendi ilgi çekici hikâyesiyle istediklerini elde etmesini sağlıyor. İster kendi hayalinizi belirlemeye çalı-

Page 8: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

10

şın, ister yeni bir yol çizmek isteyin, ister kendinizinkinin doğrusu olduğunu onaylatmaya çabalayın: Cesur Ol, Ha-yal Et, Yap size kişisel alanınızı sarsmak ve aynı zamanda onun ötesini düşünebilmek için –bu iyiliği bir başkasına aktarmak, işbirlikçi takımlar oluşturmak veya çocuklarınıza nasıl hayal kurulacağını göstermek anlamlarına da gelebile-cek şekilde- ilham kaynağı olacak.”

-Christine Koh, nörolog, editör, yazar, tasarımcı ve dijital stratejist (ChristineKoh.com)

“Cesur Ol, Hayal Et, Yap, hayal etmeyi ve hayalleri yaşa-mayı seçerek günlük hayatı aşan kadınların bilgelik, strateji ve paylaşılan kişisel deneyimler kaynağıdır. Kendi kendine geliştirdiği hayal kurma ve tutkularının peşinde koşma sis-temiyle, Whitney kadınları hayal kurmanın anlamsız olma-dığına ve aslında amaçlı yaşamak için gerekli olduğuna ikna ediyor. Kabuklarımızdan çıkmamız, yapmamız gereken ve gerçekten yeteneğimiz olan şeyi yapmamız için hem moti-vasyon hem de strateji sunuyor. Cesur Ol, Hayal Et, Yap, sırlarımızın ve hayallerimizin gerçekleştiğini görmemizi sağlayan bir çalıştırıcı.”

-Sarah Wright, çocuk kitapları çizeri ve tekstil tasarımcısı, Sarah Jane Stüdyoları

Page 9: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

11

“Bu kitabı ruhunuz ve geleceğiniz için okuyun! İçinizde-ki gücü ve potansiyeli fark etmede Whitney ile ilham dolu bir yolculuğa çıkın. Hayallerini yaşayan ve olabileceğinin en iyisi olan güçlü kadınların görkeminin ve bilgeliğinin tadı-nı çıkarın. Yeteneklerinizi nasıl sınıflandıracağınızı ve onları heyecan verici bir geleceğe nasıl aktaracağınızı öğrenin. Son-ra da BÜYÜK düşünmeye başlayın.”

-Betsy Morgan, The Huffington Post’un eski CEO’su ve TheBlaze’in başkanı

“Whitney Johnson, hayallerin gizli, dipsiz şişesinin tı-pasını nasıl açacağımızı, adım adım ilerleyen, dokunaklı ve harika bir reçeteyle ortaya koymuş. Cesur Ol, Hayal Et, Yap nasıl büyük hayaller kurulabileceğini, hayallerin boyutunu kontrol edebilmeyi ve iç potansiyeli fark edebilmeyi öğreten bir el kitabıdır. Kim olduğumuzu bulmamız için hayata ne yapmaya geldiğimizi ve hikâyemizin ne olması gerektiğini keşfederek ayağa kalkmamız, dış dünyaya bir adım atmamız gerektiğini anlamamıza yardım ediyor. Whitney’in yetenek gösterisi, mimar Daniel Burnham’ın şu sözünün de altını tekrar çiziyor: ‘Küçük plan yapmayın; onlar insanın kanını kaynatacak kadar sihirli değillerdir.’ Şimdi büyük düşünün, yarın daha da büyük düşünün.”

-Craig Hatkoff, Tribeca Film Festivali’nin kurucusu ve New York Times best-sellerı Own and Mzee’nin eş yazarı

Page 10: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

12

“İlham verici ve dürüst bir eser olan Cesur Ol, Hayal Et, Yap gerçekten yüreğime dokundu. Finlandiya’daki küçük bir kasabada, yalnız bir anneyle büyüyen ve son derece reka-betçi bir ortam olan Amerikan moda endüstrisinin basamak-larından teker teker çıkan biri için içsel hayallere tutunmak büyük bir gerekliliktir. Direkt ve merak uyandıran bir yazım tarzı olan Whitney, hayallerinize inanmanın harika sihrini analiz ediyor. Cesur Ol, Hayal et, Yap, kariyerinin başında olan veya hayatta tüm potansiyelini gerçekleştirip gerçekleş-tirmediğini merak eden herkese şiddetle tavsiye edeceğim bir kitap.”

-Johanna Uurasjarvi, Leifsdottir’in kreatif direktörü, Anthropologie’nin eski kreatif direktörü

“Cesur Ol, Hayal Et, Yap kendilerini tamamen hayalle-rinin peşinde koşmaya adayan, gerçek kadınların harika tav-siyeleriyle ve enerji veren gerçek hikâyelerle dolu. Bu kitabı aldığınızda kendinizi ancak hayallerinizde canlanabilecek bir hayatta bulacaksınız! Bunu okumak, unutulmuş bir dileği, olmayacak iş denilen bir fantezisi olan veya kalbinin derinle-rinde bir düş gizli olanlar için kesinlikle çok gerekli - başka bir deyişle, herkes için.”

-Barbara Corcoran, New York City emlak patronu ve ABC’nin reality şovu Shark Tank’ın yatırımcısı

Page 11: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

13

“Bu kadar çok insanın hayallerine ulaşmasına yardım eden, sihirli bir yeteneği olan biriyle karşılaşmak oldukça büyük bir tesadüf. Whitney Johnson da bu kişilerden biri. Her sayfada sizi cesur olmaya, hayal etmeye ve sonra da yap-maya davet ediyor. O gerçekten bir hayal fısıldayan.”

-Jane Clayson Johnson, Emmy Ödüllü gazeteci ve yazar

Page 12: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

14

Page 13: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

15

İÇİNDEKİLER

Giriş .................................................................................... 17

BİRİNCİ KISIM: CESUR OL

Hayal Kurmanın Önemi ...................................................... 25

1. Hayattan Anlam Çıkarmak ............................................27

2. Sesinizi Bulun, Kendinizi Bulun ...................................46

3. Gerçekten Büyümek ......................................................69

4. Çocuklara Nasıl Hayal Kurulacağını Gösterin .............91

İKİNCİ KISIM: HAYAL KURMAK

Cesaret Edip Hayallerinizi Bulmak ....................................... 117

5. Kendi Hikâyenizin Kahramanı Olun ............................119

6. Hayalleriniz İçin Yer Açın ..............................................138

7. Güçlü Yanlarınızın ve Yetkinliklerinizin Listesi ............151

8. Derinden Benimsenen İnançlarınızı Bilin ....................172

9. Kadınsı Güçlerinizi Geliştirin ........................................187

10. Hayallerinizin Boyutlarını Yeniden Ayarlayın ............211

ÜÇÜNCÜ KISIM: YAPMAK

Hayallerinizi Gerçekleştirmek ................................................ 233

11. Keşfi Kucaklayın ...........................................................235

12. Hayal Etme Takımınızı Kurmaya Cesaret Edin ..........261

13. Kendinizi Yükseltmeyi Öğrenin ..................................283

Page 14: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

16

14. Hayaliniz İçin Zaman Belirleyin .................................308

15. Çifte Meydan Okuma! .................................................330

SONSÖZ ...........................................................................353

TEŞEKKÜR .......................................................................365

YAZAR HAKKINDA ........................................................367

Page 15: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

17

GİRİŞ

Çocukluğum veya ergenlik dönemimde tanıştığım biri beni hayalci sınıfına sokmazdı herhalde. Ben de kendimi ke-sinlikle öyle görmüyordum.

Silikon Vadisi adını almadan çok önce, dört kardeşin en büyüğü olarak San Jose, California’da büyüdüm. On sekiz yaşında müzik alanında uzmanlık eğitimi alma planıyla üni-versiteye kayıt yaptırdım, ancak er ya da geç evlenip çocuk sahibi olacağımı sezmek dışında mezun olduktan sonra ne yapacağım konusunda gerçek bir fikrim yoktu.

Dokuz yıl sonra mezun olduğumda evlenmiştim (para kazanmak ve misyonerlik yapmak için üç yıl üniversiteyi bırakmıştım). Mezuniyetten sonra, evliliğimizin üzerinden iki yıl geçmişken kocamın Columbia Üniversitesi’nde mo-leküler biyoloji okuyabilmesi için, birlikte New York City’ye taşındık. Doktorası beş ila yedi yıl alacağı ve kazandığı burs küçük olduğu için hayatımızı benim kazanmam gerekiyor-du. Bunu bir profesyonel gibi, bir ofiste çalışarak yapmaya karar verdim. Sadece bir problem vardı: Hiç iş deneyimim yoktu. Elinde müzik konusunda lisans eğitiminden sadece biraz fazlası olan yirmi yedi yaşında bir kadın olarak sek-

Page 16: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

18

reterlik işi aradım. Yaklaşık bir aylık arayıştan sonra, Smith Barney’de bir perakende simsarının satış asistanı olarak işe başladım.

Artık bir işim olmasına rağmen, hâlâ ileride ne iş yapmak istediğimi bilmiyordum. Ama çoğu hayli başarılı erkekler olan, birlikte çalıştığım Ivy League* eğitimli profesyonelleri izlediğimde, benden çok daha akıllı görünmediklerini dü-şünüyordum. Ben de onların yaptığı işi yapmak istiyordum. Eğer çalışacaksam sınırlarımı zorlayan, kazançlı, gerçek bir iş, gerçek bir kariyer istiyordum. “Bir Princeton diplomam olmayabilir, bir mühendis de olmayabilirim, ama Wall Stre-et’te başarılı olabilirim,” dedim kendime.

HAYALLERİNİZİN BEKÇİSİ

Üniversitede okurken hukuk okumak hakkında bilgilen-dirici bir oturuma katıldım. Hukuk diploması beni cezbe-diyordu, ancak bunu boş bir hayal olarak kafamdan attım. Yeteri kadar akıllı olup olmadığımı ya da bunu denemenin bile hakkım olup olmadığını bilmiyordum.

İnsanların hayal kurmaya cesaret etmemelerinin pek çok nedeni vardır. Ben üniversitedeyken annem ve babam hâlâ hayallerimin bekçisiydiler; bana kiminle evleneceğim konu-sunda ağırlıklarını koymak da dahil olmak üzere ne yapıp ne

*ABD’nin kuzeybatısında bulunan yedi önemli üniversiteyi (Brown, Colum-bia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton, Yale) belirten ortak ad.

Page 17: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

19

yapamayacağımı söylerlerdi. Yirmi yedi yaşıma geldiğimdey-se hayallerimin bekçisi bendim. Yeni, hareketli bir yere atıl-mış olmam (New York City) ve destekçi bir kocam olması kendimi farklı bir çerçevede görmemi sağladı; ama belki de en güçlü motivasyonum, beni sıkıştıran bazı gereksinimler duymamdı. Kocamın en az on yıl sürmesi beklenen yüksek lisans ve doktora sonrası çalışmasıyla, düşük ücretli sekre-terlik işi bizi otuzlarımızın sonlarına kadar fakirlik içinde yaşatacaktı.

Büyük kariyer hayalime giden yoldaki ilk adımlar zorluy-du. Beceriler, gerekli diploma ve en önemlisi özgüven ek-siğim beni geriden başlatıyordu. Ama satış asistanlığı işine giriştim, geceleri iş kursları aldım ve 1992 başlarında, New York’a geldikten üç yıl sonra, büyük fırsat sonunda ayağıma geldi. Nomura Menkul Değerler’de çalışırken patronum Cesar Baez beni yatırım bankacılığı analisti olarak atadı. Ris-ki göze aldı ve genellikle bağlantısız kalan sekreterlik-profes-yonellik ayrımında benim için köprü oluşturdu.

Bankacılık sektöründe yedi yıllık deneyimim ve ilk ço-cuğumuzun doğumundan sonra, önce Salomon Smith Barney’de, sonra Merill Lynch’de satış tarafı araştırma ana-listliğine geçtim. Detaylı finansal değerlendirme modelleri kuruyor, yatırım tezleri üretiyor ve satış önerileri yapıyor-dum. Wall Street’ten yeni hayallerimin peşinde koşmak için çalışanlara verilen uzatmalı izinlerden birini aldığımda hisse

Page 18: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

20

senetleri konusunda kendi alanımda bir uzman sayılıyor-dum ve dünyanın en büyük para yöneticileri arasında yapı-lan Kurumsal Yatırımcı kamuoyu araştırmasında çifte kıdem kazanmıştım; Latin Amerika medyasında birinci sırada, La-tin Amerika telekomunda ikinci sıradaydım.

PAYLAŞMANIN GÜCÜ

On yılı aşkın bir süre New York’ta cesaret edip hayal kurduktan sonra kocamın işi için Boston’a taşındık ve hayal kurmanın bir süreç olduğunu görmeye başladım. Amaçlara ulaşmanın referanslar veya eğitim almaktan ziyade olasılık-lara inanmak ve olasılıkları araştırabileceğin bir yerde bulun-makla ilgili olduğunu fark etmeye başladım. Aynı zamanda icadın anasının gereklilik olduğunu da teyit ettim.

Beni şaşırtan şey ise, kadınlara ne yapmak istediklerini sorduğumda “Benim bir hayalim yok,” ya da “Hayallerimin ulaşılabilir olup olmadığını bilmiyorum,” diye cevap verme-leriydi. Çoğu, hayal kurmanın onların ayrıcalığı olmadığını düşünüyordu. Bu beni endişelendirdi. Muhataplarım son derece eğitimli, fazlasıyla yetkin ve toplumumuzun temel kayası olan kadınlardı. Ben bu kadınların önünde çok fazla seçenek görüyordum. Bir şeyler yapmam gerektiğini biliyor-dum ve bu da zeki ve konuşkan kadınların keşfedilmemiş hayallerini araştırabilecekleri bir alan olacak Dare to Dream

Page 19: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

21

(Hayal Etmeye Cesaret Et) blogunu yaratmak oldu (dare-todream.typepad.com).

HER ŞEKİL VE BÜYÜKLÜKTE HAYALLER

Hayaliniz iyi bir adamla evlenip mutlu bir aile kurmak; doktor, sanatçı, öğretmen olmak veya kendi işinizi yönet-mek olabilir. Belki maraton koşmayı, örgü örmeyi öğrenme-yi, toplum içinde şarkı söylemeyi ya da siyasi bir makamda uzun süre başarılı olmayı hayal ediyorsunuzdur. Belki dün-yada kendi köşenizi herkesin bulunmak isteyeceği bir yer haline getirmektir en büyük dileğiniz. Ne kadar fazla hayalin peşinde koşarsanız koşun, hâlâ hayallerinizi keşfediyor veya hayal kurmanın ne demek olduğunu daha yeni araştırıyor da olsanız, bu kitabın bir ilham kaynağı ve rehber olacağını umuyorum.

Cesur Ol, Hayal Et, Yap üç bölüme ayrılmıştır:

• Bölüm 1: Cesur Ol - Hayal Kurmak Neden Gerek-lidir

• Bölüm 2: Hayal Et - Cesaretle Hayallerinizi Bulma• Bölüm 3: Yap - Hayallerinizi Gerçekleştirmek

Birbirinin içine geçmiş bu hikâyeler onlarca kadına ait: Yirmiden yetmişe kadar uzanan bir yaş aralığında bulunan

Page 20: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

22

bu kadınların çoğu, hikâyelerini öncelikle Dare to Dream (hayal etmeye cesaret et) blogunda paylaştı. Bu kadınların hayallerine ne, neden ve nasıl uğraşmaya cesaret ettiğimde, Dare to Dream sohbetinin zenginliği katlanarak arttı. Çoğu-muzun izole haldeyken iyi hayal kurmadığını öğrendim. Ka-dınların aileye getirdikleri yetenekler, özel ve mesleki hayat genellikle elle tutulabilir olmadığı ve görmezden gelindiği için başkalarının ne yaptığımızı idrak etmemize, hayalleri-mize hayat vermemize yardım etmesine ihtiyacımız vardır. Arkadaşım Jen Thomas bu kitabı bir uçuş sırasında okudu-ğunu anlattı: “Bunu (Missouri üzerinde bir yerde) okumam sihirli bir şekilde 22B olan tek kişilik koltuğumu, zeki, ilham verici ve kendi hayallerini paylaşan kadınlarla dolu bir odaya çevirdi.”

HAZIRLAN VE ORTAYA ÇIK

Hayat derslerle doludur. Yirmili yaşlarımın başlarında, gönüllü bir misyoner olarak Uruguay’da çalışırken, sonra-dan Dare to Dream uğraşısı için son derece değerli olacak bir şey öğrendim. Misyonerler arasında mesajımızla ilgilenecek insanlar bulmak için dua etmek oldukça yaygın bir uygula-madır. Ben ve beraber çalıştığım arkadaşlarım Uruguay’da, evden binlerce kilometre uzakta olduğumuz zamanlarda bu dualar oldukça tutkulu bir hal alıyordu; çünkü insanlar bizi

Page 21: Cesur Ol, Hayal Et, Yap · “Cesur Ol, Hayal Et, Yap adlı kitabı dişlerimin arasına sıkıştırdığım fosforlu bir kalem ve elimde yapışkanlı notlarla okuyorum. Whitney

23

umursamıyorlardı veya daha da kötüsü kapıları suratımıza çarpıyorlardı. Bu yüzden adı Jacob de Jager olan Hollandalı bir liderimizin sözlerinden birini hem şaşırtıcı hem de ikna edici buldum. “İnsanları bulmak için dua etmek yerine on-ların sizi bulması için dua edin,” demişti. Başka bir deyişle eğer büyük planlar yaparsak ve bunları uygulamayı sürdü-rürsek, hayallerimiz bizi bulacaktır. Hazırlanın ve ortaya çı-kın. Gelişene kadar hayal kurmayı öğrenemeyebiliriz; ama ortaya çıkarsak hayallerimiz de ortaya çıkacaktır.

En iyi hayal kurduğum zaman, işe basitçe başladığım za-mandır. Sizi benzer bir yaklaşımda bulunmanız için cesaret-lendiriyorum: Bu kitabı okuyarak başlayın -bir seferde bir iki sayfa bile olur- ve kenarlara notlar karalayın, gün içerisin-de fikirlerin üzerinde düşünün, zihninizde hafifçe aydınla-nan fikirleri not edin, bir-ikisine uygun hareket edin. Sonra da bunu tekrar edin.

Kurduğumuz hayalden bağımsız olarak, hepimiz aynı yerden, olduğumuzdan veya olabileceğimizi düşündüğü-müzden çok daha büyük görünen ve hissedilen, olasılığın bulunduğu yerden başlarız. Bu yüzden her hayal bir cesaret-tir. Ama bu bizim şevkimizi kırmaz, çünkü hayal kurmak ai-lelerimiz, camiamız, dünya ve özellikle de bizim için önem-lidir. Hayal kurduğumuzda dikkate değer şeyler olur.

Cesaretiniz var mı?