Chemische resistentielijst ... 736 Chemische resistentielijst Chemische resistentielijst Chemische resistentielijst

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Chemische resistentielijst ... 736 Chemische resistentielijst Chemische resistentielijst Chemische...

 • 736

  Chemische resistentielijst

  Chemische resistentielijst

  C h

  e m

  is ch

  e r

  e si

  st e

  n ti

  e li

  js t

  Chemische resistentielijst

  Deze lijst heeft betrekking op het gedrag van de kunststoffen en afdichtingmaterialen, verwerkt in onze drukfittingen, afsluiters en armaturen onder invloed van het medium en de werktemperaturen. De gegevens zijn afgeleid van Duitse publicaties en de geldende DIN normen en dienen beschouwd te worden als een richtlijn voor prakti- sche toepassingen. Zij bieden echter geen onvoorwaardelijke garantie voor bedrijfszekerheid in alle omstandigheden. U dient altijd de mechanische belasting, verontreinigingsgraad en de kwalitatieve samenstelling van het medium in ogenschouw te nemen. Deze kunnen van invloed zijn op het daadwerkelijk gedrag van het materiaal. Op basis van de chemische resistentielijst kan geen aansprakelijkheid of garantie worden geëist. In geval van twijfel verdient het aanbeveling onze producten in een testopstelling op geschiktheid te beproeven. Ontbrekende resistentie-informatie kunnen op verzoek en bij beschik- baarheid worden verstrekt.

  Digitale versie nu beschikbaar: Kemy 1

  FIP heeft op verzoek een interactieve chemische resistentielijst. Kemy 1 is de digitale chemische resistentielijst waarbij u het medium ingeeft met naam of formule en de chemische resistentie van de verschillende kunststoffen verschijnen overzichtelijk in beeld.

  U kunt dit programma downloaden op www.fipnet.it.

  www.fipnet.it

 • 737

  Chemische resistentielijst

  Chemische resistentielijst

  C h

  e m

  isch e

  re siste

  n tie

  lijst

  Medium Chemische Formule K o o kp u n t °C

  Concentratie T e m p er a tu u r °C

  P V C -U

  P V C -C

  A B S

  P E

  P P

  P V D F

  E P D M

  F P M

  N B R

  Uitlaatgassen - alkalisch 20 + + + + + + + +

  40 + + + + o + + + 60 + + + + - + + + 80 + + + o

  100 - 120

  - fluorwaterstof houdend* laag 20 + + + + + + + + 40 + + + + + + + o 60 + + + + + o + - 80 + + +

  100 + 120

  - kooldioxyde houden alle 20 + + + + + + + + 40 + + + + + + + + 60 + + + + + + + + 80 + + + +

  100 + + 120

  - nitraat houdend laag 20 + + + + + + + o 40 + + + + + + + - 60 + + + o + + + 80 + + o +

  100 + o 120

  - zoutzuur houdend alle 20 + + + + + + + o 40 + + + + + + + - 60 + + + o + + + 80 + + o +

  100 + o 120

  - zwaveldioxyde houdend laag 20 + + + + + + + o 40 + + + + + + + - 60 + + + + + + + 80 + + + + +

  100 + + 120

  - zwavelzuur houdend alle 20 + + + + + + + o 40 + + + + + + + - 60 + + + + + + + 80 + o + o +

  100 + + 120

  - zwaveltrioxyde houdend* laag 20 + + + + + + + o 40 + + + + + + + - 60 + + + o + + + 80 + + o +

  100 + o 120

  *Breukspanning verlagend

  materiaal

 • 738

  Chemische resistentielijst

  Chemische resistentielijst

  C h

  e m

  is ch

  e r

  e si

  st e

  n ti

  e li

  js t materiaal

  Medium Chemische Formule K oo

  kp un

  t ° C

  Concentratie T em

  pe ra

  tu ur

  °C P

  VC -U

  P VC

  -C A

  B S

  P E

  P P

  P VD

  F

  E PD

  M F

  PM N

  B R

  Acetaldehyde CH3-CHO (C2H4O) 21 technisch puur 20 - - - + o - + o - 40 o - o - 60 - 80

  100 120

  40% oplossing 20 o - - + + - + + - 40 - + + + + 60 o + + o 80 o + -

  100 - 120

  Aceton CH3-CO-CH3 56 technisch puur 20 - - - + + - + - - 40 + + + 60 + + + 80

  100 120

  tot 10%, oplossing 20 - - o + + o + o - 40 + + o + o 60 + + o + - 80

  100 120

  Acetonitril CH3CN 20 - - - - 40 60 80

  100 120

  Acetofenon CH3-CO-C6H5 20 - - - - 40 60 80

  100 120

  Acrylnitril CH2=CH-CN 77 technisch puur 20 - - - + + - + o - 40 + o + o 60 + o - 80

  100 120

  Acrylzuureethylester CH2=CH-COO CH2CH3 100 technisch puur 20 - - - - - o - - 40 60 80

  100 120

 • 739

  Chemische resistentielijst

  Chemische resistentielijst

  C h

  e m

  isch e

  re siste

  n tie

  lijst

  materiaal

  Medium Chemische Formule K oo

  kp un

  t ° C

  Concentratie T em

  pe ra

  tu ur

  °C P

  VC -U

  P VC

  -C A

  BS P

  E P

  P P

  VD F

  E PD

  M F

  PM N

  BR

  Acrylzuurmethylester CH2=CHCOOCH3 technisch puur 20 - - - + 40 60 80

  100 120

  Adipinezuur HOOC-(CH2)4-COOH Vg.* 40% oplossing 20 + + - + + + + + + 153 40 + + + + + + +

  60 - + + + + + + 80 + +

  100 120

  Allylalcohol H2C=CH-CH2-OH 97 96% 20 o o - + + o o + 40 - + + o - + 60 + + o + 80 - +

  100 120

  Aluminiumchloride AlCl3 10%,oplossing 20 + + + + + + + + + 40 + + + + + + + + + 60 + + + + + + + + o 80 + + +

  100 + + 120 +

  115 verzadigd 20 + + + + + + + + + 40 + + + + + + + + + 60 + + + + + + + + + 80 + + + + + o

  100 o + + + - 120 +

  Aluminiumfluoride AlF3Al (OH)3 verzadigd 20 + 40 + 60 + 80 +

  100 120

  Aluminiumsulfaat Al2(SO4)3 10%, oplossing 20 + + + + + + + + + 40 + + + + + + + + + 60 o + + + + + + + + 80 + + + +

  100 + + 120 +

  koud verzadigd, 20 + + + + + + + + + oplossing 40 + + + + + + + + +

  60 + + + + + + + + + 80 + + + +

  100 + 120 +

  *Vg.=Vloeigrens

 • 740

  Chemische resistentielijst

  Chemische resistentielijst

  C h

  e m

  is ch

  e r

  e si

  st e

  n ti

  e li

  js t materiaal

  Medium Chemische Formule K oo

  kp un

  t ° C

  Concentratie T em

  pe ra

  tu ur

  °C P

  VC -U

  P VC

  -C A

  B S

  P E

  P P

  P VD

  F

  E PD

  M F

  PM N

  B R

  Mierenzuur* HCOOH 101 tot 50%, 20 + + o + + + + + - oplossing 40 + + + + + + +

  60 o + + o + o o 80 + + -

  100 + 120

  40% oplossing 20 + - - + + + + + - oplossing 40 o + o + +

  60 - + - + + 80 + o

  100 + 120

  Ammoniak* NH3 -33 gasvorm 20 + + - + + + + + + technisch puur 40 + + + + + o

  60 + + + + o 80 o

  100 o 120

  Ammoniumacetaat CH3COONH4 oplossing, alle 20 + + + + + + + + + 40 + + + + + + + o 60 o + + + + + + 80 + + + o

  100 + + 120

  Ammoniumcarbonaat (NH4)2CO3 50%, oplossing 20 + + + + + + + + + 40 + + + + + + + + + 60 o + + + + + + + + 80 + + + + +

  100 + + 120 +

  Ammoniumchloride NH4Cl 10%, oplossing 20 + + + + + + + + + 40 + + + + + + + + + 60 o + + + + + + + + 80 + + + + +

  100 + + + + 120 +

  115 oplossing, 20 + + + + + + + + + koud verzadigd 40 + + + + + + + + +

  60 o + + + + + + + + 80 + + + + +

  100 + + + + 120 + +

  Ammoniumwaterstof- NH4HF2 50%, oplossing 20 + + - + + + + + fluoride 40 + + + + +

  60 o + + + + 80

  100 120

  *Breukspanning verlagend

 • 741

  Chemische resistentielijst

  Chemische resistentielijst

  C h

  e m

  isch e

  re siste

  n tie

  lijst

  materiaal

  Medium Chemische Formule K oo

  kp un

  t ° C

  Concentratie T em

  pe ra

  tu ur

  °C P

  VC -U

  P VC

  -C A

  BS P

  E P

  P P

  VD F

  E PD

  M F

  PM N

  BR

  Ammoniumhydrotoxide NH4OH oplossing, 20 + - - + + - + - + koud verzadigd 40 + + + + o

  60 o + + + o 80 +

  100 o 120

  Ammoniumnitraat NH4NO3 40% oplossing 20 + + + + + + + + + oplossing 40 + + + + + + + + +

  60 o + + o + + + + o 80 + o + +

  100 + 120 +

  112 oplossing, 20 + + + + + + + + + verzadigd 40 + + + + + + + + +

  60 + + + o + + + + o 80 + o + +

  100 + 120 +

  Ammoniumfosfaat NH4H2PO4 oplossing, alle 20 + + + + + + + + + 40 + + + + + + + + + 60 + + o + + + + + o 80 + + + + +

  100 + + + 120 +

  Ammoniummetfosfaat NH4PO3 verzadigde oplossing 20 + 40 + 60 + 80 +

  100 120

  Ammoniumsulfaat (NH4)2SO4 10%, oplossing 20 + + + + + + + + + 40 + + + + + + + + + 60 o + + + + + + + o 80 + + + + +

  100 + + + 120 +

  oplossing, 20 + + + + + + + + + verzadigd 40 + + + + + + + + +

  60 + + + + + + + + o 80 + + + + +

  100 + + + 120

  Ammoniumpersulfaat* (NH4)2S2O8 verzadigde oplossing 20 + 40 + 60 + 80 +

  100 + 120 +

  + *Breukspanning verlagend

 • 742

  Chemische resistentielijst

  Chemische resistentielijst

  C h

  e m

  is ch

  e r

  e si

  st e

  n ti

  e li

  js t materiaal

  Medium Chemische Formule K oo

  kp un

  t ° C

  Concentratie T em

  pe ra

  tu ur

  °C P

  VC -U

  P VC

  -C A

  BS P

  E P

  P P

  VD F

  E PD

  M F

  PM N

  BR

  Ammoniumfosfaat (NH4)3PO4 verzadigde oplossing 20 + 40 + 60 + 80 +

  100 120

  Ammoniumsulfide (NH4)2S 40% oplossing 20 + o + + + + + + + oplossing 40 + o + + + + + o +

  60 o o + + + + + - + 80 -

  100 120

  Ammoniumthiocyanide NH4SCN verzadigde oplossing 20 + 40 + 60 + 80 +

  100 120

  Amylacetaat CH3(CH2)4-OOCCH3 141 technisch puur 20 - - - + o + o - - 40 + o o 60 + - o 80

  100