Cisco Energy Management Cloud At-a-Glance

 • Published on
  14-Feb-2017

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Security as a Service (SaaS)Upoznajte jedinstvenu Cisco strategiju po pitanju sigurnosti: sveobuhvatna web sigurnostu obliku Cloud funkcionalnosti. Sa Cisco Web Security (CWS) rjeenjem, Cisco prua vrhunskuvidljivost, kontrolu i naprednu zatitu prije, tijekom i nakon napada. Kao web sigurnosnorjeenje u Cloudu, Cisco CWS nudi opsenu sigurnost kao uslugu (SaaS). Implementacija iprovedba rjeenja je jednostavna i brza, bez dodatnog odravanja ili nadogradnje.

  Cisco Cloud Web Security (CWS)

  Management

  Reporting

  Log Extraction

  Before

  WebReputation

  and Filtering

  WebpageAnti-

  MalwareSaaS

  VisibilityFile

  Sandboxing

  ApplicationVisibility

  and Control

  CloudData LossPrevention

  SaaSAnomaly

  Detection

  Redirections

  ISR G2 ISR 4k AnyConnect

  RoamingUser

  MobileUser

  BranchCampus

  Talos CWS

  Admin

  During After

  WWWWWWWWW

  Allow Warn

  FileReputation

  ASA WSA Standalone

  OutbreakIntelligence File

  Retrospection

  CognitiveThreat

  Analytics

  AMP TGAMP CAS CAS CTACAS

  Partial BlockBlock

  HQ

  WWW

  Sa Cisco CWS, administratori mogu postaviti i provesti specifina autorizacijskaprava koritenja interneta u cijelom poslovnom okruenju.Korisnici mogu povezati Cisco CWS u svoju postojeu infrastrukturu s mogunoufleksibilne mrene integracije. Cisco CWS kontrolira pristup na Internet te specifinomsadraju na web stranicama i aplikacijama kao i SaaS aplikacijama.Detaljna analiza Cisco sigurnosnih alata prua pravovremenu zatitu od web prijetnji i virusa.

  Cisco Advanced Malware Protection (AMP) titi od naprednih malware prijetnji uzdetaljnu analizu kretanja zaraene datoteke. Cognitive Threat Analytics (CTA) skeniraweb promet od potencijalnih prijetnji te postavlja zapreke za njihovo bre suzbijanje.Cloud Access Security (CAS) prua zatitu za sve vee rizike i prijetnje koje mogu biti rezultat rada s SaaS Apps. Centralizirano upravljanje i izvjetavanje omoguava boljuvidljivost web koritenja i detaljni uvid u sve informacije o prijetnjama.

  Vie o rjeenju: http://www.cisco.com/go/cloudwebsecurity

  Cisco Cloud Web Security

  Beneti rjeenja:

  Autorizacijska prava: Postavite ih iprovodite u cijelom okruenju; odaplikacija, web stranica i specifinihsadraja na internetu.

  Jednostavna integracija: Fleksibilneopcije mrene integracije;kompatibilnosti Cisco Cloud WebSecurity (CWS) na postojeu ITinfrastrukturu.

  Real-time detekcija prijetnji: Analizavodeih anti-malware i zero-dayantivirusa za zatitu od web prijetnji.Nae napredno, globalno rjeenjekontinuirano aurira Cisco CWSkako bi osigurao zatitu od najnovijihprijetnji.

  Centralizirano upravljanje i izvjetavanje:Poveana vidljivost koritenja Interneta iinformacija o potencijalnim prijetnjama.

  2016 Storm Computers. All rights reserved.Storm Computers d.o.o., Savica I 127, HR-10000 Zagreb, T: +385 1 2352 200, F: +385 1 2352 299, www.storm.hr

 • Smanjite potronju i optimizirajte trokove energije u podrujima vaih podatkovnih centara iposlovnih ureda. Uz Cisco Management Suite rjeenje, sada ojaano s tehnologijom JouleX, imajte uvid i informacije o potronji, mjerite i upravljajte koritenjem energije svih vaih IP sustava. Od sada moete upravljati energijom bez potrebe predinstalacije softvera i postavljanja dodatneinfrastrukture u vaim prostorima, pomou Cisco Energy Management Cloud software-as-a-service(SaaS) aplikacije. Postignite jedinstvene energetske utede za svaki ureaj i sustav spojen na mreu. Iskoristite strunost i inovativnost Cisco produkata, jednostavnost upravljanja ovim rjeenjem te plaajte po potronji (pay-as-you-go). Vie o rjeenju: http://www.cloud.cisco.com/energy

  Figure 1. Cisco Energy Management Cloud Model

  Management, Reporting, Database - In the Cloud Data Collection, Measurement, Policy - On Premise

  SaaS

  Pay as you Grow

  Cisco Energy Expertise

  Cisco Data Center Customer Premise

  All communication encryptedwith customers private key

  Energy Management ServerHosted/Cloud

  Database ReportsAnalytics MessageBroker

  CiscoController..n

  Device Device Device

  Controller 1

  Device Device Device

  Zaponite analizirati i mjeriti potronju energije, bez potrebe predinstalacije rjeenja kompatibilnogsa Cisco Energy Management Cloud. Uivajte u robustnoj bazi podataka, analizama i izvjetavanjus jednostavnog web suelja.

  Optimizirajte potronju energijeRastue cijene i trokovi energije poveavaju ukupne trokove, rezultirajui s manjim budetom zakritine poslovne projekte i dodatno ulaganje u kapacitete. Bez naina i uvida u potronju energijeteko je takvu situaciju ispraviti. Meutim kupnja, implementacija i provedba jo jednog rjeenjate postavljanje dodatne infrastrukture je skupa investicija. Radije ete svoj IT tim osloboditi zavanije projekte koji tvrtki ostvaruju prihod.Zamislite da imate uvid u informacije i izvjetaje, da moete mjeriti i upravljati svom potronjomenergije u vaoj tvrtci sa samo jednog centralnog mjesta. Kada napustite vae radno mjesto nakonradnog dana i postavite svoje raunalo u sleep mode, vaa IT oprema takoer odlazi u stanjemirovanja. To ukljuuje vae raunalo, monitor, IP telefone, beine pristupne toke, kopirke ipisae. Znate da ste utedjeli novac. Bez dodatnog instaliranja hardver ureaja za te potrebe.

  Cisco Energy Management Cloud moan je alat za upravljanje energijom. Ovaj alatomoguava vam mjerenje potronje energije kroz cijeli podatkovni centar i poslovneurede. Upravljajte sa svim svojim umreenim ureajima - ukljuujui raunala, telefone,pisae, monitore, virtualne posluitelje i jo mnogo toga (ne samo Cisco ureaje). Upravljanje kroz Cloud i kroz web suelje koje je jednostavno za koritenje. Cisco EnergyManagement Cloud nudi robustnu bazu podataka, analitiku i izvjetavanje s jednog,jedinog mjesta upravljanja. Budite uvjereni da su vai podaci sigurni jer Cisco EnergyManagement Suite ne prikuplja osobne podatke upravljanog ureaja, ve prikuplja podatkeo karakteristikama ureaja za potrebe izvjetavanja i analize. Podaci komunicirani izmeukontrolera i podatkovnog centra osigurani su pomou asimetrinih enkripcija. Podacipohranjeni u bazama podataka takoer su ifrirani i nisu dostupni Cisco-u.

  Beneti rjeenja: Poveajte energetsku efikasnost poslovnih ureda i prostora podatkovnog centra: Imajteuvid u svaki spojeni ureaj u bilo kojem trenutku, s uvidom u detaljne informacije kako seureaj koristi, gdje se ureaj koristi i koliko energije ureaj troi.

  Smanjite IT trokove i ukupne trokove vlasnitva (TCO): Uz pomo ovoga inovativnogpaketa rjeenja alata i usluga moete smanjiti trokove povezane s IT infrastrukturom za 35%.

  Nadzor: Cisco Energy Management Cloud rjeenje eliminira potrebu za kapitalnimtrokovima za posluitelje i drugu opremu, kao i operativne trokove povezane sprogramskim implementacijama.

  Strunost: Cisco strunjaci u podruju upravljanja energetikom spremni su vam pomoiprilikom kreiranja politike upravljanja energetikom i implementacijom najboljih praksi.Takoer, dostupna je pomo pri prilagoenoj integraciji rjeenja shodno specifinimpotrebama svakog korisnika.

  Promjene u kratkom roku: Kao Cloud usluga, Cisco Energy Management Cloud moe bitiproveden u kratkom roku od nekoliko dana. Nije potrebna predinstalacija softvera nasvakom od ureaja te kroz jednostavno korisniko suelje Fast-Start trial alata omoguavada instalaciju odradite kroz nekoliko minuta.

  Promjene po potrebi korisnika: Upravo zato to se radi o Cloud usluzi, Cisco ManagementCloud moe biti prilagoen specifinim potrebama svakog korisnika.

  Otpornost: Cisco Energy Management Cloud pomae pri poveanju otpornosti rjeenja.Koritenjem rjeenja dobivate visoku dostupnost usluge, SLA ugovor, sigurnosnu kopijupodataka i Disaster Recovery.

  Poboljajte proraunsko planiranje: Cisco Energy Management Cloud prua vam boljeplaniranje prorauna i postavljanje budeta. Imat ete uvid u svaki troak na mjesenoj bazikroz istovremeno ostvarivanje uteda.

  2016 Storm Computers. All rights reserved.Storm Computers d.o.o., Savica I 127, HR-10000 Zagreb, T: +385 1 2352 200, F: +385 1 2352 299, www.storm.hr

 • Arhitektura i umreavanjeRjeenje omoguava centralizirano upravljanje, preglednost i kontrolu bez dodatnih trokova ikompleksnosti kontrolnih ureaja ili softvera za upravljanje. Cisco Meraki ureaji izgraeni su odtemelja s ciljem jednostavnosti upravljanja te obuhvaaju centralno upravljanje, ureaje i aplikacije,real-time web-based dijagnostiku, nadzor, izvjetavanje i dr. Cisco Meraki implementira se brzo i jednostavno, bez potrebnih uvodnih edukacija. Osnivai Meraki rjeenja izumili su glavni konceptu periodu dok su jo bili studenti na M.I.T. sveuilitu. Cisco Meraki sada ima kompletnu liniju proizvoda u portfelju upravljanja uslugama (CMSP), koje trenutno djeluje kod vie od 20.000korisnika, ukljuujui masivne globalne implementacije s nekoliko desetaka tisua ureaja.

  Brza implementacija

  Kontrola nad aplikacijama, korisnicima i ureajima

  Ugraeno multi-site upravljanje

  Automatski nadzor, praenje i notifikacije

  Real-time uvid, redovna auriranja s novim funkcionalnostima na tromjesenoj bazi

  Cisco Meraki arhitektura prua skup znaajki s dovoljno funkcionalnosti i mogunosti za velikeposlovne implementacije, a dovoljno jednostavne za koritenje od strane IT administratorabez potrebe uvodnih edukacija. Cisco infrastruktura prua trokovne prednosti kako uvelikim tako i malim poslovnim okruenjima. Cisco Meraki rjeenje prilagoava se prema potrebamakako malog poslovnog okruenja tako i velikog okruenja s distribuiranim mreama. Cisco Meraki napravio je znaajne investicije u sigurnost svoje infrastrukture, pruajui zatitui sigurnosne alate svim Meraki korisnicima.

  Cisco Meraki djeluje u industriji najveih razmjera - industriji mrenih usluga. Cisco Meraki usluge djeluju u preko deset tisua mrea irom svijeta i povezuju milijune ureaja. Cisco Meraki ima najvie iskustva u portfelju upravljanih usluga, konstantno razvijajui svoj portfeljprodukata ve 7 godina. Cisco Meraki platforma potvrena je od strane tisue IT strunjaka izpodruja velikih poslovnih okruenja do bolnica, banaka i trgovinskog sektora.

  Vie o rjeenju: http://meraki.cisco.com/products/architecture/

  Cisco MerakiUpravljane usluge (Managed Services)

  Beneti rjeenja: Pouzdanost i visoke

  performanse Cisco

  Meraki ureaja

  implementiranih

  u vaim poslovnim

  prostorima.

  Cisco Meraki ureajiautomatski se spajaju

  na Cisco platforme preko

  SSL. Registrirajte

  se na vaoj mrei te

  preuzmite postavljene

  konfiguracije.

  Imajte potpuni uvid ikontrolu nad cijelom

  mreom preko web-

  based platforme.

  Konfigurirajte tisue

  ureaja, pokrenite

  dijagnostiku ili

  pregledavajte izvjea

  kroz nekoliko klikova.

  Zadaci poput RFoptimizacije i VPN

  konfiguracije upravljani

  su putem Meraki rjeenja u

  oblaku, dok su firmware

  auriranja i aplikacije

  provedene putem web-a. 2016 Storm Computers. All rights reserved.Storm Computers d.o.o., Savica I 127, HR-10000 Zagreb, T: +385 1 2352 200, F: +385 1 2352 299, www.storm.hr

 • O Cisco WebEx rjeenju:

  Svaki Cisco WebEx produkt dio je interoperabilnog ekosustava rjeenja zazajedniki rad na daljinu. Dok veinu produkata moete sami kupiti i koristitizasebno, WebEx produkti se mogu kombinirati i prilagoavati potrebamasvakog korisnika.

  Moda imate samo potrebu za organizacijom manjih on-line video konferencijai funkcionalnosti dijeljena zaslona. Ili moda elite nadograditi sa funkcionalnostimaza organizaciju webinara, treninga ili uslugu tehnike podrke na daljinu. Moda evam trebati dodatne funkcionalnosti za organizaciju globalnih, on-line sastanaka sintegriranim zvukom koji se spaja putem telepresence ili slinih video sustava.Moda trebate osobne videokonferencijske prostore/dvorane. Cisco WebEx produkti su sve spomenuto.

  WebEx produkti mogu se koristiti s veinom ureaja i platformi. Mobilnost, jednostavnost koritenja i kompatibilnost top su prioriteti Cisco WebExrazvojnog tima. WebEx pionir je funkcionalnosti on-line sastanaka i sada uz podrkuCisco performansi i pouzdanosti jo uvijek predstavlja promjene i inovativnosti.Proitajte vie o Cisco WebEx rjeenju: www.webex.com

  App

  OS

  App

  OS

  App

  OS

  App

  OS

  Zone A

  FlexibleServices

  Per TenantPAYG Enabler

  Virtual ServicesComponents

  VirtualInfrastructure

  PhysicalInfrastructure

  vPath VXLAN Cisco Nexus 1000V Multi-Hypervisor

  Compute

  ASAv*Edge Firewall

  Cisco VirtualSecurity Gateway

  Cloud ServicesRouter 1000V

  Virtual LoadBalancer

  Storage Network

  Service Automation & Orchestration with Cisco IAC, BMC CLM

  VM Firewall

  ApplicationAcceleration

  ...

  App

  OS

  App

  OS

  Single ZoneZone B

  Edge Firewall

  VM Firewall

  Load Balancer

  ...

  Tenant A Tenant B

  Cisco WebExRjeenje za elektronsku potu,poruke i video konferenciju

  2016 Storm Computers. All rights reserved.Storm Computers d.o.o., Savica I 127, HR-10000 Zagreb, T: +385 1 2352 200, F: +385 1 2352 299, www.storm.hr

  Beneti rjeenja:

  Mobilno. Produktivno. Sigurno.

  Jednostavnost organizacije i provoenjaon-line sastanaka

  Zatien zajedniki prostor

  HD face-to-face kolaboracija

  Podijelite sadraj na vaem zaslonu

  Bez dial-in, bez pristupnih zaporki

  Snimite sastanak u potpunosti

  Cisco sigurnost i pouzdanost

  Pitanje sigurnosti uvijek je jedno od najvanijih pitanja svake tvrtke, a upravoWebEx rjeenje odlikuje strogim sigurnosnim principima. Upravo takavsigurnosni pristup iznimno je vaan prilikom predstavljanja tvrtke prema van iprilikom dijeljenja on-line vanog i povjerljivog sadraja. Svi vai WebEx sastanci,dogaaji, treninzi i podrka zatieni su kroz pouzdanu i sigurnu mreu.Cisco WebEx Cloud je globalna mrea dizajnirana posebno za pouzdanu i sigurnuisporuku aplikacija prema potrebama svakog korisnika. Cisco WebEx Cloudcertificiran je od strane Skyhigh CloudTrustTM Programa.

  Sigurnost:

Recommended

View more >