7
Za plaćanje po predračunu odobravamo DODATNI POPUST. DOSTAVA I MONTAŽA BESPLATNE za čitavo područje Hrvatske, uključujući i otoke. Cijene su izražene u Kn bez PDV-a na dan 26.9.2014 Dim. Art. VPC Dim. Art. Klub stolić s odstojnicima Zaobljeni konferencijski stol 1.951,00 kn Pravokutni radni stol Zaobljeni radni stol Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC 30005 160 x 80 x 75,6H 1.458,00 kn 30017 180 x 103 x 75,6H 2.054,00 kn 30015 180 x 90 x 75,6H 1.845,00 kn 30018 200 x 103 x 75,6H 1.964,00 kn 30016 200 x 90 x 75,6H 210,00 kn 10214 27 x 13 1.099,00 kn Dim. VPC 10210 320,00 kn 10212 6 26,00 kn 280 x 120 x 75,6H 2.109,00 kn Zaobljeni konferencijski stol Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC Art. 10213 Mobilni nosač kučišta računala Organizacija kablova VPC 30107 420 x 160 x 75,6H 5.062,00 kn 11200 60 x 60 x 45H 372,00 kn 11201 80 x 60 x 45H 430,00 kn 30104 30102 210 x 120 x 75,6H 1.502,00 kn Zaobljeni konferencijski stol Art. Dim. VPC 898,00 kn Dodatak "suza" za radni stol Okrugli konferencijski stol Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC 30090 L 130 x 90 x 75,6H 898,00 kn 30100 110 x 75,1H 1.535,00 kn 30090 D 130 x 90 x 75,6H Tempus 90 L 60 2 Schuko 2 RJ45 1/7

Cjenik tempus

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://projekti.euroart93.net/velinac/ea/wp-content/uploads/2014/12/CJENIK-TEMPUS.pdf

Citation preview

 • Za plaanje po predraunu odobravamo DODATNI POPUST.

  DOSTAVA I MONTAA BESPLATNE za itavo podruje Hrvatske, ukljuujui i otoke.

  Cijene su izraene u Kn bez PDV-a na dan 26.9.2014

  Dim.Art.VPCDim.Art.

  Klub stoli s odstojnicimaZaobljeni konferencijski stol

  1.951,00 kn

  Pravokutni radni stol Zaobljeni radni stol

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  30005 160 x 80 x 75,6H 1.458,00 kn 30017 180 x 103 x 75,6H 2.054,00 kn

  30015 180 x 90 x 75,6H 1.845,00 kn 30018 200 x 103 x 75,6H 1.964,00 kn

  30016 200 x 90 x 75,6H

  210,00 kn

  10214 27 x 13 1.099,00 kn

  Dim. VPC

  10210 320,00 kn 10212 6 26,00 kn

  280 x 120 x 75,6H 2.109,00 kn

  Zaobljeni konferencijski stol

  Art. Dim. VPC

  Art. Dim. VPC Art.

  10213

  Mobilni nosa kuita raunala Organizacija kablova

  VPC

  30107 420 x 160 x 75,6H 5.062,00 kn 11200 60 x 60 x 45H 372,00 kn

  11201 80 x 60 x 45H 430,00 kn

  3010430102 210 x 120 x 75,6H 1.502,00 kn

  Zaobljeni konferencijski stol

  Art. Dim. VPC

  898,00 kn

  Dodatak "suza" za radni stol Okrugli konferencijski stol

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  30090 L 130 x 90 x 75,6H 898,00 kn 30100 110 x 75,1H 1.535,00 kn

  30090 D 130 x 90 x 75,6H

  Tempus

  90

  L

  60

  2 Schuko

  2 RJ45

  1/7

 • Cijene su izraene u Kn bez PDV-a na dan 26.9.2014

  31015 180 x 90 x 75,6H 2.044,00 kn 31017 180 x 103 x 75,6H 2.137,00 kn

  Pravokutni radni stol Zaobljeni radni stol

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  31016 200 x 90 x 75,6H 2.173,00 kn 31018 200 x 103 x 75,6H 2.291,00 kn

  31055 100 x 60 x 75,6H 1.271,00 kn 31090 L 130 x 90 x 75,6H 898,00 kn

  Nastavni pravokutni daktilo stol Dodatak "suza" za radni stol

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  31056 120 x 60 x 75,6H 1.359,00 kn 31090 D 130 x 90 x 75,6H 898,00 kn

  31100 110 x 75,1H 1.535,00 kn 31102 210 x 120 x 75,1H 2.735,00 kn

  Okrugli konferencijski stol Zaobljeni konferencijski stol

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  31104 280 x 120 x 75,1H 3.090,00 kn

  30109 300 x 164 x 75,6H 5.460,00 kn 30125 162 x 1,8 x 32H 231,00 kn

  Zaobljeni konferencijski stol Prednja ploa za radni stol

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  30110 360 x 164 x 75,6H 5.990,00 kn 30126 182 x 1,8 x 32H 243,00 kn

  10210 320,00 kn 10212 6 26,00 kn

  Mobilni nosa kuita raunala Organizacija kablova

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  10214 27 x 13 1.099,00 kn

  10213 210,00 kn

  80 x 60 x 45H 430,00 kn

  11200 60 x 60 x 45H 372,00 kn

  Klub stoli s odstojnicima

  Art. Dim. VPC

  11201

  Tempus Metal

  60

  60

  2 Schuko

  2 RJ45

  90

  L

  2/7

 • U cijeni kazete rukica Art. 62092 (alu siva) Nadoplata za rukicu Art. 62093 (chrom) = 18,00 Kn / po rukici

  Cijene su izraene u Kn bez PDV-a na dan 26.9.2014

  89,6 x 58 x 58H 2.153,00 kn

  Dim. VPC

  60211 L 100 x 60 x 75,1H 1.621,00 kn 60212 L 89,6 x 58 x 58H 2.153,00 kn

  Art. Dim. VPC Art.

  60211 D 100 x 60 x 75,1H 1.621,00 kn 60212 D

  Dim. VPC

  60203 43 x 55 x 58H 949,00 kn 60204 43 x 55 x 58H 1.221,00 kn

  Art. Dim. VPC Art.

  Dim. VPC

  60201 43 x 55 x 58H 1.042,00 kn 60202 43 x 55 x 58H 1.485,00 kn

  Art. Dim. VPC Art.

  Kazete

  metabox

  metabox

  L

  60

  top 36mm D

  3/7

 • NAPOMENA: na cijenu ormara potrebno je dodati i cijenu zavrnog topa

  U cijeni ormara rukica Art. 62091 Nadoplata za rukicu Art. 62092 (alu siva) = 16,00 Kn / po rukici

  Nadoplata za rukicu Art. 62093 (chrom) = 34,00 Kn / po rukici

  Nadoplata za bravicu Art. 62094 = 83,00 Kn / kom

  Cijene su izraene u Kn bez PDV-a na dan 26.9.2014

  62028 AL/R 90 x 45 x 149,3H 1.718,00 kn

  62024 AL/R 90 x 45 x 149,3H 2.049,00 kn

  1.225,00 kn 62028 AL 90 x 45 x 149,3H 1.527,00 kn

  Art. Dim.

  62014 AL/W 90 x 45 x 123,7H 1.688,00 kn

  62004 AL/R 90 x 45 x 75,7H 1.161,00 kn

  62011 90 x 43 x 123,7H 547,00 kn 62012 90 x 45 x 123,7H 823,00 kn

  62013 90 x 45 x 123,7H 973,00 kn 62014 AL 90 x 45 x 123,7H 1.345,00 kn

  62014 AL/R 90 x 45 x 123,7H 1.688,00 kn

  62027 90 x 45 x 149,3H

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  VPC Art. Dim. VPC

  62015 90 x 45 x 123,7H 724,00 kn 62021 90 x 43 x 149,3H 704,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  62022

  62024 AL 90 x 45 x 149,3H 1.679,00 kn 62025 90 x 45 x 149,3H 881,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  90 x 45 x 75,7H 90 x 45 x 75,7H62003 668,00 kn 62004 AL 970,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  62004 AL/W 90 x 45 x 75,7H 1.161,00 kn

  62001 90 x 43 x 75,7H 324,00 kn 62002 90 x 45 x 75,7H 501,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  90 x 45 x 197,3H 1.348,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  62031

  62024 AL/W 90 x 45 x 149,3H 2.049,00 kn

  62028 AL/W 90 x 45 x 149,3H 1.718,00 kn

  90 x 43 x 197,3H 892,00 kn 62032

  90 x 45 x 149,3H 1.027,00 kn 62023 90 x 45 x 149,3H 1.154,00 kn

  Ormari Euro

  4/7

 • Ormari Euro

  U cijeni ormara rukica Art. 62091 Nadoplata za rukicu Art. 62092 (alu siva) = 16,00 Kn / po rukici

  Nadoplata za rukicu Art. 62093 (chrom) = 34,00 Kn / po rukici

  Nadoplata za bravicu Art. 62094 = 83,00 Kn / kom

  Cijene su izraene u Kn bez PDV-a na dan 26.9.2014

  62048 AL/R 90 x 45 x 222,9H 2.599,00 kn

  62037 90 x 45 x 197,3H 1.495,00 kn 62038 AL 90 x 45 x 197,3H 1.867,00 kn

  62048 AL/W 90 x 45 x 222,9H 2.599,00 kn

  62035 90 x 45 x 197,3H 1.069,00 kn 62036 90 x 45 x 197,3H 1.345,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  62046 90 x 45 x 222,9H 1.577,00 kn 62047 90 x 45 x 222,9H 1.704,00 kn

  62042 90 x 45 x 222,9H 1.573,00 kn 62045 90 x 45 x 222,9H 1.254,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  62038 AL/R 90 x 45 x 197,3H 2.210,00 kn

  62038 AL/W 90 x 45 x 197,3H

  Art. Dim. VPC

  62048 AL 90 x 45 x 222,9H 2.229,00 kn 62049 GARD 90 x 45 x 222,9H 1.643,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  62039 GARD 90 x 45 x 197,3H 1.418,00 kn 62041

  62099 86,3 x 40,8 x 2,5H 110,00 kn

  2.210,00 kn

  90 x 43 x 222,9H 1.077,00 kn

  5/7

 • Ormari Euro

  U cijeni ormara rukica Art. 62091 Nadoplata za rukicu Art. 62092 (alu siva) = 16,00 Kn / po rukici

  Nadoplata za rukicu Art. 62093 (chrom) = 34,00 Kn / po rukici

  Nadoplata za bravicu Art. 62094 = 83,00 Kn / kom

  Cijene su izraene u Kn bez PDV-a na dan 26.9.2014

  45 x 45 x 149,3H 1.008,00 kn

  62128 AL/W D 45 x 45 x 149,3H 1.008,00 kn

  62128 AL/W L

  Dim. VPC Art. Dim.

  62124 AL L 45 x 45 x 149,3H 992,00 kn 62125 L 45 x 45 x 149,3H

  62124 AL/R L 45 x 45 x 149,3H 1.176,00 kn

  62124 AL/W D 45 x 45 x 149,3H 1.176,00 kn

  62124 AL/W L 45 x 45 x 149,3H 1.176,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  Art. Dim. VPC

  45 x 45 x 123,7H 961,00 kn

  62114 AL/R D 45 x 45 x 123,7H 961,00 kn

  62114 AL/R L

  62103 D 45 x 45 x 75,7H 438,00 kn 62104 AL D 45 x 45 x 75,7H 589,00 kn

  62112 D 45 x 45 x 123,7H 528,00 kn

  62103 L 45 x 45 x 75,7H 438,00 kn 62104 AL L 45 x 45 x 75,7H 589,00 kn

  Art. Dim. VPC Art.

  62104 AL/R L 45 x 45 x 75,7H 684,00 kn

  62104 AL/W D 45 x 45 x 75,7H 684,00 kn

  62132 D 45 x 45 x 197,3H 901,00 kn

  62131 45 x 43 x 197,3H 673,00 kn 62132 L 45 x 45 x 197,3H 901,00 kn

  Art. VPC

  62128 AL/R D 45 x 45 x 149,3H 1.008,00 kn

  62128 AL/R L 45 x 45 x 149,3H 1.008,00 kn

  62127 D 45 x 45 x 149,3H 762,00 kn 62128 AL D 45 x 45 x 149,3H 913,00 kn

  62127 L 45 x 45 x 149,3H 762,00 kn 62128 AL L 45 x 45 x 149,3H 913,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  62124 AL/R D 45 x 45 x 149,3H 1.176,00 kn

  590,00 kn

  62124 AL D 45 x 45 x 149,3H 992,00 kn 62125 D 45 x 45 x 149,3H 590,00 kn

  62122 D 45 x 45 x 149,3H 662,00 kn 62123 D 45 x 45 x 149,3H 729,00 kn

  62122 L 45 x 45 x 149,3H 662,00 kn 62123 L 45 x 45 x 149,3H 729,00 kn

  Art. Dim. VPC

  62115 D 45 x 45 x 123,7H 476,00 kn

  62115 L 45 x 45 x 123,7H 476,00 kn 62121 45 x 43 x 149,3H 504,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  62114 AL/W D 45 x 45 x 123,7H 961,00 kn

  62114 AL/W L 45 x 45 x 123,7H 961,00 kn

  62113 D 45 x 45 x 123,7H 603,00 kn 62114 AL D 45 x 45 x 123,7H 789,00 kn

  62113 L 45 x 45 x 123,7H 603,00 kn 62114 AL L 45 x 45 x 123,7H 789,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  62111 45 x 43 x 123,7H 390,00 kn 62112 L 45 x 45 x 123,7H 528,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  62104 AL/R D 45 x 45 x 75,7H 684,00 kn

  62104 AL/W L 45 x 45 x 75,7H 684,00 kn

  Art. Dim. VPC Art. Dim. VPC

  45 x 45 x 75,7H 352,00 kn

  62101 45 x 43 x 75,7H 266,00 kn 62102 L 45 x 45 x 75,7H 352,00 kn

  Dim. VPC

  62102 D

  6/7

 • Ormari Euro

  U cijeni ormara rukica Art. 62091 Nadoplata za rukicu Art. 62092 (alu siva) = 16,00 Kn / po rukici

  Nadoplata za rukicu Art. 62093 (chrom) = 34,00 Kn / po rukici

  Nadoplata za bravicu Art. 62094 = 83,00 Kn / kom

  Cijene su izraene u Kn bez PDV-a na dan 26.9.2014

  Art. Dim. VPC Art.

  62062 90 x 45,5 x 2,5H 129,00 kn 62072

  62066 270 x 45,5 x 2,5H 362,00 kn 62076 275,2 x 45,5 x 2,5H 412,00 kn

  62065 225 x 45,5 x 2,5H 332,00 kn 62075 230,2 x 45,5 x 2,5H 376,00 kn

  62064 180 x 45,5 x 2,5H 245,00 kn 62074 185,2 x 45,5 x 2,5H 283,00 kn

  62085 2,5 x 45,5 x 221,2H 670,00 kn

  62084 2,5 x 45,5 x 195,6H 596,00 kn

  95,2 x 45,5 x 2,5H 155,00 kn

  62063 135 x 45,5 x 2,5H 187,00 kn 62073 140,2 x 45,5 x 2,5H 219,00 kn

  Dim. VPC

  62061 45 x 45,5 x 2,5H 71,00 kn 62071 50,2 x 45,5 x 2,5H 91,00 kn

  2,5 x 45,5 x 122H 388,00 kn

  62083 2,5 x 45,5 x 147,6H 459,00 kn

  Dim. VPC

  62199 41,3 x 40,8 x 2,5H 78,00 kn 62081 2,5 x 45,5 x 74H 252,00 kn

  Art. Dim. VPC Art.

  62082

  Art. Dim. VPC Art.

  62148 AL D 45 x 45 x 222,9H 1.291,00 kn 62149 GARD D

  62148 AL/R D 45 x 45 x 222,9H 1.475,00 kn

  62148 AL/R L 45 x 45 x 222,9H 1.475,00 kn

  62148 AL/W D 45 x 45 x 222,9H 1.475,00 kn

  45 x 45 x 222,9H 1.035,00 kn

  62148 AL/W L 45 x 45 x 222,9H 1.475,00 kn

  Dim. VPC

  62148 AL L 45 x 45 x 222,9H 1.291,00 kn 62149 GARD L 45 x 45 x 222,9H 1.035,00 kn

  45 x 45 x 222,9H 1.028,00 kn

  Dim. VPC

  62146 L 45 x 45 x 222,9H 961,00 kn 62147 L 45 x 45 x 222,9H 1.028,00 kn

  Art. Dim. VPC Art.

  62146 D 45 x 45 x 222,9H 961,00 kn 62147 D

  Art. Dim. VPC Art.

  62142 D 45 x 45 x 222,9H 965,00 kn 62145 D 45 x 45 x 222,9H 803,00 kn

  Dim. VPC

  62142 L 45 x 45 x 222,9H 965,00 kn 62145 L 45 x 45 x 222,9H 803,00 kn

  Dim. VPC

  62139 GARD L 45 x 45 x 197,3H 971,00 kn 62141 45 x 43 x 222,9H 717,00 kn

  Art. Dim. VPC Art.

  62139 GARD D 45 x 45 x 197,3H 971,00 kn

  Art. Dim. VPC Art.

  62137 D 45 x 45 x 197,3H 972,00 kn 62138 AL D

  62138 AL/R D 45 x 45 x 197,3H 1.330,00 kn

  62138 AL/R L 45 x 45 x 197,3H 1.330,00 kn

  62138 AL/W D 45 x 45 x 197,3H 1.330,00 kn

  45 x 45 x 197,3H 1.158,00 kn

  62138 AL/W L 45 x 45 x 197,3H 1.330,00 kn

  Dim. VPC

  62137 L 45 x 45 x 197,3H 972,00 kn 62138 AL L 45 x 45 x 197,3H 1.158,00 kn

  45 x 45 x 197,3H 897,00 kn

  Dim. VPC

  62135 L 45 x 45 x 197,3H 759,00 kn 62136 L 45 x 45 x 197,3H 897,00 kn

  Art. Dim. VPC Art.

  62135 D 45 x 45 x 197,3H 759,00 kn 62136 D

  7/7