Çocuklar Sizin İçin 1

 • View
  221

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Çocuklar! Sizin için hazırlanmış olan ve hikayelerden oluşan bu kitapta çok önemli bilgiler okuyacaksınız. Allah’ın yarattığı canlılardaki harikalıkların pek çok örneğini bu kitapta bulacak, Rabbimiz’in gücünün benzersizliğine bir kere daha şahit olacaksınız. Allah’ın yarattığı her olayı sabır ve tevekkülle karşılamanız gerektiğini, Rabbimiz’e her an şükretmeniz gerektiğini bir kere daha hatırlayacaksınız. Çevrenizdeki insanlara iyi davranmanızın neden çok önemli olduğunu, temizliğin bir mümin özelliği olduğunu, güzel söz söylemenin Allah’ın hoşnut olacağı güzel bir ahlak olduğunu öğreneceksiniz.

Text of Çocuklar Sizin İçin 1

 • Harun Yahya mstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,1956 ylnda Ankara'da dodu. lk, orta ve lise renimini Anka-ra'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan niversitesiGzel Sanatlar Fakltesi'nde ve stanbul niversitesi Felsefe B-lm'nde renim grd. 1980'li yllardan bu yana, imani, bilim-sel ve siyasi konularda pek ok eser hazrlad. Bunlarn yan sra,

  yazarn evrimcilerin sahtekarlklarn, iddialarnn geersizliinive Darwinizm'in kanl ideolojilerle olan karanlk balantlarn or-

  taya koyan ok nemli eserleri bulunmaktadr.Harun Yahya'nn eserleri yaklak 30.000 resmin yer ald top-

  lam 45.000 sayfalk bir klliyattr ve bu klliyat 60 farkl dile evril-mitir.

  Yazarn mstear ismi, inkarc dnceye kar mcadele eden ikipeygamberin hatralarna hrmeten, isimlerini yad etmek iin Harun veYahya isimlerinden oluturulmutur. Yazar tarafndan kitaplarn kapa-nda Resulullah'n mhrnn kullanlm olmasnn sembolik anlamise, kitaplarn ierii ile ilgilidir. Bu mhr, Kuran- Kerim'in Allah'nson kitab ve son sz, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-l enbiya ol-masn remzetmektedir. Yazar da, yaynlad tm almalarnda, Ku-ran' ve Resulullah'n snnetini kendine rehber edinmitir. Bu suretle,inkarc dnce sistemlerinin tm temel iddialarn tek tek rtmeyive dine kar yneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son sz" sy-lemeyi hedeflemektedir. ok byk bir hikmet ve kemal sahibi olan Re-

  sulullah'n mhr, bu son sz syleme niyetinin bir du-as olarak kullanlmtr.

  Yazarn tm almalarndaki ortak hedef, Ku-ran'n tebliini dnyaya ulatrmak, bylelikle in-

  sanlar Allah'n varl, birlii ve ahiret gibi temelimani konular zerinde dnmeye sevk etmekve inkarc sistemlerin rk temellerini ve sap-

  kn uygulamalarn gzler nne sermektir.

 • Nitekim Harun Yahya'nn eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endonezya'ya, Po-lonya'dan Bosna Hersek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaris-tan'a ve Rusya'ya kadar dnyann daha pek ok lkesinde beeniyle okunmaktadr. ngilizce,Franszca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapa, Arnavuta, Rusa, Bo-naka, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Srpa, Bulgarca, ince, Kishwahili (Tanzan-ya'da kullanlyor), Hausa (Afrika'da yaygn olarak kullanlyor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan-lyor), Danimarkaca ve svece gibi pek ok dile evrilen eserler, yurt dnda geni bir okuyucukitlesi tarafndan takip edilmektedir.

  Dnyann drt bir yannda olaanst takdir toplayan bu eserler pek ok insann iman etme-sine, pek ounun da imannda derinlemesine vesile olmaktadr. Kitaplar okuyan, inceleyenher kii, bu eserlerdeki hikmetli, zl, kolay anlalr ve samimi slubun, aklc ve ilmi yakla-mn farkna varmaktadr. Bu eserler sratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, -rtlemezlik zellikleri tamaktadr. Bu eserleri okuyan ve zerinde ciddi biimde dnen in-sanlarn, artk materyalist felsefeyi, ateizmi ve dier sapkn gr ve felsefelerin hibirini sami-mi olarak savunabilmeleri mmkn deildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal birinatla savunacaklardr, nk fikri dayanaklar rtlmtr. amzdaki tm inkarc akmlar,Harun Yahya Klliyat karsnda fikren malup olmulardr.

  Kukusuz bu zellikler, Kuran'n hikmet ve anlatm arpclndan kaynaklanmaktadr. Ya-zarn kendisi bu eserlerden dolay bir vnme iinde deildir, yalnzca Allah'n hidayetine vesi-le olmaya niyet etmitir. Ayrca bu eserlerin basmnda ve yaynlanmasnda herhangi bir maddikazan hedeflenmemektedir.

  Bu gerekler gz nnde bulundurulduunda, insanlarn grmediklerini grmelerini sala-yan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasn tevik etmenin de, ok nemli bir hizmetolduu ortaya kmaktadr.

  Bu deerli eserleri tantmak yerine, insanlarn zihinlerini bulandran, fikri karmaa meydanagetiren, kuku ve tereddtleri datmada, iman kurtarmada gl ve keskin bir etkisi olmadgenel tecrbe ile sabit olan kitaplar yaymak ise, emek ve zaman kaybna neden olacaktr. mankurtarma amacndan ziyade, yazarnn edebi gcn vurgulamaya ynelik eserlerde bu etkininelde edilemeyecei aktr. Bu konuda kukusu olanlar varsa, Harun Yahya'nn eserlerinin tekamacnn dinsizlii rtmek ve Kuran ahlakn yaymak olduunu, bu hizmetteki etki, baar vesamimiyetin aka grldn okuyucularn genel kanaatinden anlayabilirler.

  Bilinmelidir ki, dnya zerindeki zulm ve karmaalarn, Mslmanlarn ektikleri eziyetle-rin temel sebebi dinsizliin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmann yolu ise, dinsizliin fik-ren malup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas ve Kuran ahlaknn, insanlarn kavra-yp yaayabilecekleri ekilde anlatlmasdr. Dnyann gnden gne daha fazla iine ekilmek is-tendii zulm, fesat ve kargaa ortam dikkate alndnda bu hizmetin elden geldiince hzl veetkili bir biimde yaplmas gerektii aktr. Aksi halde ok ge kalnabilir.

  Bu nemli hizmette nc rol stlenmi olan Harun Yahya Klliyat, Allah'n izniyle, 21. yz-ylda dnya insanlarn Kuran'da tarif edilen huzur ve bara, doruluk ve adalete, gzellik vemutlulua tamaya bir vesile olacaktr

 • OKUYUCUYA Bu kitapta ve dier almalarmzda evrim teorisinin kne zel bir yer ayrlmasnn nedeni,

  bu teorinin her trl din aleyhtar felsefenin temelini oluturmasdr. Yaratl ve dolaysylaAllah'n varln inkar eden Darwinizm, 150 yldr pek ok insann imann kaybetmesine ya dakukuya dmesine neden olmutur. Dolaysyla bu teorinin bir aldatmaca olduunu gzler n-ne sermek ok nemli bir imani grevdir. Bu nemli hizmetin tm insanlarmza ulatrlabilme-si ise zorunludur. Kimi okuyucularmz belki tek bir kitabmz okuma imkan bulabilir. Bu neden-le her kitabmzda bu konuya zet de olsa bir blm ayrlmas uygun grlmtr.

  Belirtilmesi gereken bir dier husus, bu kitaplarn ierii ile ilgilidir. Yazarn tm kitaplarnda ima-ni konular, Kuran ayetleri dorultusunda anlatlmakta, insanlar Allah'n ayetlerini renmeye veyaamaya davet edilmektedirler. Allah'n ayetleri ile ilgili tm konular, okuyann aklnda hibirphe veya soru iareti brakmayacak ekilde aklanmaktadr.

  Bu anlatm srasnda kullanlan samimi, sade ve akc slup ise kitaplarn yediden yetmie herkestarafndan rahata anlalmasn salamaktadr. Bu etkili ve yaln anlatm sayesinde, kitaplar "birsolukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadr. Dini reddetme konusunda kesin bir ta-vr sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatlan gereklerden etkilenmekte ve anlatlanlarndoruluunu inkar edememektedirler.

  Bu kitap ve yazarn dier eserleri, okuyucular tarafndan bizzat okunabilecei gibi, karlkl birsohbet ortam eklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucununkitaplar birarada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkr ve tecrbelerini de birbirlerine aktar-malar asndan yararl olacaktr.

  Bunun yannda, sadece Allah'n rzas iin yazlm olan bu kitaplarn tannmasna ve okunmas-na katkda bulunmak da byk bir hizmet olacaktr. nk yazarn tm kitaplarnda ispat ve ik-na edici yn son derece gldr. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler iin en etkili yntem, bukitaplarn dier insanlar tarafndan da okunmasnn tevik edilmesidir.

  Kitaplarn arkasna yazarn dier eserlerinin tantmlarnn eklenmesinin ise nemli sebepleri var-dr. Bu sayede kitab eline alan kii, yukarda sz ettiimiz zellikleri tayan ve okumaktan ho-landn umduumuz bu kitapla ayn vasflara sahip daha birok eser olduunu grecektir. manive siyasi konularda yararlanabilecei zengin bir kaynak birikiminin bulunduuna ahit olacaktr.

  Bu eserlerde, dier baz eserlerde grlen, yazarn ahsi kanaatlerine, pheli kaynaklara dayalizahlara, mukaddesata kar gereken adaba ve saygya dikkat edilmeyen sluplara, burkuntuveren mitsiz, pheci ve ye'se srkleyen anlatmlara rastlayamazsnz.

  Bu kitapta kullanlan ayetler Ali Bula'n hazrlad "Kur'an- Kerim ve Trke Anlam" isimli mealden alnmtr.

  1. Bask: Haziran 2003 / 2. Bask: Ocak 2006 / 3. Bask: ubat 2010

  ARATIRMA YAYINCILIKTalatpaa Mah. Emirgazi Caddesi, brahim Elmas merkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) 222 00 88

  Bask: Entegre Matbaaclk Sanayi Cad. No: 17 Yenibosna-stanbul Tel: (0 212) 451 70 70

  w w w. h a r u n y a h y a . o r g - w w w. h a r u n y a h y a . n e t

 • Tufan ve Kaplumbaa 8Sedat le Fil 12

  Abisinin Tolgaya rettikleri 14mer ve Penguen 18Ersin ile Papaan 20

  Hereyde Bir Hayr Vardr 22Ahmet ve Neeli rdek 26

  Uzun Kuyruklu Sevimli Sincaplar 32Gzel Sze Uymann nemi 38

 • Mminlerin Temizlii 42etin ile Ssl Tavu Kuu 46

  Can ile Minik Ku 48Alinin Kk Dostu 54

  Murat ile Kedi 60Cneyt le Mrekkep Bal 64

  Kerem le Denizat 68Orhan le Hasan Dede 70Osman Dede le Torunu 84

  Bizim Snf 86Ek Blm: Evrim Yalan 92

 • 8Tufan en sevdii hikayelerden biri olan Tavan ile Kaplumba-ay okuyordu.Tavann durumuna ok glm ve kaplumbaa-dan akll olmann ne kadar nemli olduunu, aklla btn fizik-sel stnlklerin alt edilebileceini renmiti. Derken, birdenbirekitaptaki kaplumbaa Tufana seslendi:

  Kaplumbaa: Merhaba Tufan! Bu kk yanda bu kadar akllolup tavanla hikayemden ders alman ok gzel.

  Tufan: Sen ka yandasn?

  Kaplumbaa: Byle kk grndme bakma, ben 45 yan-daym. Kaplumbaalar ortalama 60 yl yaarlar. Hatta Testusdaisimli bir cins kaplumbaa 189 yana kadar yaayabiliyor.

  Tufan: En ok hangi mevsimi seversin?

  Kaplumbaa: Hava ssnn hayatmzdaki nemi byktr. n-k vcut smz evre ssna gre deiir ve genelde evre ssnn0,1-0,2 derece altndadr. Sindirim ilemimiz de s arttka hzla-nr. Hereyi yaratan Yce Allah kk bedenimizi dnerek bizescaklarda kolaylk salamak iin byle bir zellik vermitir. Biz

  Allah'tan gelecek her nimete muhtacz, O ise hibir eye ihti-yac olmayandr.

 • 9Tufan: En sevdiiniz yiyecek nedir?

  Kaplumbaa: Sar renkli "kaplan dii ieine" baylrz. Biliyormusun gzlerimizin ok keskin olmasnn yansra biz zellikle sarrengi ok iyi alglarz. En sevdiimiz yiyecei kolayca bulabiliriz.

  Tufan: K uykusuna yatar msnz peki?

  Kaplumbaa: Evet, Ekim ayndan itibarenhavalar souduka ve yiyecekler azaldkabizim de bedensel aktivitelerimiz azalr,kendimizi korumak iin uyku haline ge-eriz. Kalp atlarmz ve solunumumuzda yavalar. Ekimle Mart aras k uyku-suyla geer. Allah b