Compusi

 • View
  226

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Compusi

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  1/115

  CHIMIACOORDINATIV

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  2/115

  Planul capitolului:

  1. Introducere n chimia compuilor coordinativi (CC).

  2. Noiuni generale: compus comple! generator de comple(atom (ion) central)! ligan"i! num#r de coordinare.

  $. %ormularea i nomenclatura CC.

  &. Clasi'icarea CC.

  . I"omeria n CC.

  . *ta+ilitatea CC.

  ,. Natura leg#turii chimice n CC:

  -eoria leg#turilor de valen# (-/)0

  -eoria cmpului cristalin (-CC).

  . Importana CC.

  . 3iocompleci.

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  3/115

  n combinaiile complexe unii atomi au pe lng

  valenele principale (normale) egale numeric cugradul de oxidare i valene secundare(reziduale),numite numere de coordinare;

  fiecare atom tinde s satureze ambele valene;

  valena principal nu are orientare n spaiu, pe

  cnd cea secundar are o orientare strict determinat.

  eoria coordinaiei propus

  n anul 189! de savantulelveianAlfred Werner

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  4/115

  +

  NH3+ H+= [NH4]+

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  5/115

  4n 3d104s24p0

  4n25 3d104s04p0

  64n(N7$)&825 99 99 99 99

  &N7$

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  6/115

  Compui coordinativi sunt numii compuii ionici (mai rar moleculari)formarea crora din molecule simple sau ioni nu implic formarea

  noilor perec!i de electroni dar este "nsoit de apariia le#turiicoordinative (donor$acceptor)%

  Coordinativi sunt numii compuii& "n care este pre'ent cel puin ole#tur coordinativ (donor$acceptor)%

  Compuii compleci pot fi privii ca compui de ordin superioralctuii din molecule simple capaile s eiste independent%

  Cominaiile coordinative se formea' prin unirea a c"iva ioni (saumolecule) cu unul din ionii (sau atomii)& numii centrali& alctuind un

  a#re#at (comple) unic cu proprieti specifice& distincte de cele aleprilor componente%

  Compusul coordinativ repre'int o particul comple& capail seiste independent "n cristal sau soluie i const din particule maisimple& la fel capaile s eiste independent%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  7/115

  *tomul sau ionul central (de cele mai multe orimetalic) se mai numete generator de complex.

  Numrul de oritali lieri oferii de #eneratorul decomple determin numrul lui de coordinare&

  deci n%c% repre'int numrul de le#turi formatedintre atomul central i li#an'i%

  &

  radul de oidare

  al atomuluicentral

  +, +- +3 +4

  Numrul decoordinare

  -*#+

  4 sau .Cu-+& /n-+&

  Co-+

  & 0t-+

  . sau 4Co3+& 1e3+&

  Cr3+

  . sau 20t4+

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  8/115

  0articulele (ionii& atomii sau moleculele) care suntdirect le#ate de #eneratorul de comple se numescliganzisauadenzi.

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  9/115

  eneratorul de coomple& "mpreun cu li#an'iiformea' aa numita ser interioar !sera decoordinare"a compleului%a scrierea formulelor ea este luat "n parante'e drepte(patrate)%ac sfera interioar poart sarcin& pentrucompensarea ei sunt necesari ioni cu sarcin opus&

  care nu sunt le#ai direct cu #eneratorul de comple sicare formea' sera exterioar !sera de ionizare" acompleului%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  10/115

  Numrul de locuri coordinative ocupate de li#and& adic& de fapt&numrul de le#turi formate de li#and cu atomul central& determin

  dentaticitatea li#andului% 5n dependen de acesta se deoseescli#an'i monodenta#iipolidenta#i%

  igan"i monodentai ocup un sin#ur punct de coordinare la atomul

  central& adic posed un sin#ur atom capail s coordine'e& ca deeemplu6 1$& Cl$& 7r$& 8$& 9H$& CN$& H-9& NH3& C9 etc%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  11/115

  :nii li#an'i monodentai& capaili s forme'e o sin#urle#tur cu atomul central conin concomitent doi atomi

  capaili s coordine'e& ca& de eemplu ionul tiocian ;CN$6

  *a li#an'i se numesc am$identa#i%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  12/115

  i#an'i $identa#i&cu - puncte coordinative la atomul central6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  13/115

  i#an'i tridenta#i&ce conin 3 atomi capaili s coordine'e6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  14/115

  i#an'i tetradenta#i&capaili s forme'e cu #eneratorul de comple

  patru le#turi6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  15/115

  i#an'i %exadenta#i& ce coordinea' prin intermediul aase atomi6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  16/115

  i#an'i octadenta#i&care formea' cu #eneratorul de comple opt

  le#turi6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  17/115

  i#an'ii di$ sau polidentati "n care atomii donori sunt astfel aran

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  18/115

  *numii li#an'i pot coordina prin acelai atomi donor la doi atomimetalici formnd compu'i polinucleari% *stfel& o soluie apoas a

  unui compus al Cr(888) conine a>uacationul [Cr(H-9).]3+& care prin!idroli' trece "n ionul [Cr(H-9)?9H][email protected] acesta reacionea' cu un altion de acelai fel formnd un comple inuclear6

  [Cr(H-9).]3+

  + H-9 [Cr(H-9)?(9H)]-+

  + H39+

  [Cr(H-9)?(9H)]-++ [Cr(H-9)?(9H)]

  -+[ACr(H-9)4B-( D 9H)-]4++

  -H-9

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  19/115

  eci! com+inaiile complee! compuii de coordinaie saucompuii coordinativi sunt compui de ordin superior ce conin

  atom central (#enerator de comple) "ncon

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  20/115

  5n funcie de suma sarcinilor ionului central i a li#an'ilor& cominaiacomple poate fi un cation& un anion sau o specie neutr6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  21/115

  >tom central igan"i

  *'era interioar#

  *'era eterioar#

  6Cu(72?)&8(*?&)@72?

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  22/115

  igan"i

  *'eraeterioar#

  *'erainterioar# Num#r de coordinaie

  Aenerator de comple

  B&

  6%e(CN)

  8 &B55 6%e(CN)

  8&

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  23/115

  Aeneratorde comple

  igan"i

  *'eraeterioar#

  *'erainterioar#

  Num#r decoordinaie

  76>uCl&8 755 6>uCl&8

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  24/115

  >tomcentral

  igan"i

  Num#r decoordinaie

  *'era interioar#*'era

  eterioar#

  6>g(N7$)28?7 6>g(N7$)2855 ?7

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  25/115

  >tomcentral

  igan"i

  Num#r decoordinaie

  *'era eterioar# *'erainterioar#

  Na6>l(?7)&8 Na55 6>l(?7)&8

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  26/115

  Determinarea sarcinii pr#ilor componente ale com$ina#ieicoordinati(e& determinarea gradului de oxidare a atomului

  central 'i a numrului de coordinare%

  F3[1e(CN).]& F4[1e(CN).]& Na3[Co1.]& [Co(NH3).]Cl3& [1e(C9)?]&F-[0tCl.]& F-[0tCl4]& F4[Ni(C-94)3]

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  27/115

  Pentru a determina compo"iia s'erei interioare a compleului se aplic# maimulte metode:

  1. Cu aDutorul reaciilor de du+lu schim+ se sta+ilete care ioni sau moleculesunt legai cu atomul central! 'ormnd s'era interioar# i care din ei seg#sesc n s'era eterioar#.

  En re"ultatul interaciunii s#rii PtCl&

  cu N7$

  are loc reacia:PtCl&5 &N7$PtCl&@&N7$

  Pentru a sta+ili compo"iia s'erei interioare se petrece reacia cu >gN?$.

  ac# la interaciunea 1 mol de comple se sedimentea"# 2 mol de >gCl!

  deci! 2 ioni Cl

  se a'l# n s'era eterioar# i compo"iia s#rii complee poate'i redat# prin 'ormula: 6Pt(N7$)&Cl28Cl2. En acest ca" s'era interioar# estealc#tuit# de ionii de Pt&5 (generator de comple)! & molecule de N7$ i 2ioni de Cl(ligan"i). En s'era eterioar# se a'l# nc# 2 ioni de Cl . Num#rulde coordinare este egal cu . En soluie sarea comple# disocia"# con'orm

  ecuaiei: 6Pt(N7$)&Cl28Cl26Pt(N7$)&Cl282F5 2Cl

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  28/115

  2. Compo"iia s'erei interioare se poate sta+ili i prin m#surareaconducti+ilit#ii electrice a com+inaiei coordinative. Principiul metodeiconst# n sta+ilirea anumitor ci're medii! n Durul c#rora oscilea"# valorile

  conducti+ilit#ii electrice moleculare a com+inaiilor! ce se descompun ntrun anumit num#r de ioni. >st'el! dac# se iau soluii care conin un mol desu+stan# la 1GGG l de ap# la 2C! atunci valorile conducti+ilit#ii electricemoleculare () vor 'i:

  $. En pre"ent eist# i alte metode 'i"ice i 'i"icochimice! care dauposi+ilitatea nu numai de a determina compo"iia s'erei interioare! dar i dea a'la structura spaial# a compleului. Cele mai importante din acestea suntanali"a termogravimetric#! metodele spectrale! magnetochimice!poteniometrice. Ceea mai eact# in'ormaie este o+inut# n re"ultatul

  anali"ei roengenostructurale.

  Num#rul de ioni n care

  disocia"# sarea comple#

  (o%m)*+cm,+mol)*"

  2$&

  1GG2G

  $G&GGGG

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  29/115

  Formularea combinaiilor coordinativeFormularea combinaiilor coordinative

  5ntr$un aran

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  30/115

  Nomenclatura compuilor coordinativiNomenclatura compuilor coor

Search related