COMUNICARE SI NEGOCIEREA IN SCOALA - acef.info. ?· asociatia profesionala a formĂrii, standardizarii si evaluarii competentelor”acef” str. sold. gheorghe pripu 22-36, ... comunicare si negocierea in scoala

 • Published on
  01-Feb-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • A S O C I A T I A P R O F E S I O N A L A A F O R M R I I , S T A N D A R D I Z A R I I S I E V A L U A R I I

  C O M P E T E N T E L O R A C E F

  S t r . S o l d . G h e o r g h e P r i p u 2 2 - 3 6 , S e c t o r 1 , B u c u r e t i T e l / F a x 0 2 1 2 3 1 2 2 6 6 , 0 7 2 4 9 0 3 0 8 0 ; 0 7 4 0 4 1 4 2 3 1

  ACREDITARE CENTRU: Conform prevederilor din Statutul ACEF Bucuresti furnizeaza programe de formare profesionala pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al prefecturilor, din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administraiei centrale de specialitate, precum si altor categorii de persoane interesate in domeniul administraiei publice. ACEF Bucuresti este inscrisa in Registrul Naional al Formatorilor Autorizti . CERTIFICARE CURSURI: Atestarea absolvirii programelor de formare organizate de ACEF Bucuresti se face prin certificate tip ACEF, Cursurile autorizate de ANC au recunoastere naionala si se finalizeaza cu diplome recunoscute de catre MMFPS si MECI, conform OG 129/2000 si au regimul actelor de studii. DATA LIMITA DE NSCRIERE: min. 5 zile inainte de data nceperii cursului. INSCRIERE: Formularul de inscriere se poate descarca la adresa: WWW.acef.info.ro sectiunea INSCRIERI

  OBSERVATII SI PRECIZARI

  COMUNICARE SI NEGOCIEREA IN SCOALA COD: IPU 20 Cursul de perfectionare Comunicare si negocierea in scoal este conceput intr-o formula care combina instruirea teoretica cu o serie de studii de caz i exercitii practiice aplicative pentru a oferi participantilor posibilitatea insusirii metodelor de comunicare, negociere in instititiile de invatamant preuniversitar De ce ACEF Bucuresti? o Are bogata experienta si cele mai bune referinte in formarea profesionala o Ofera un cadru interactiv de invatare o Asigura formatori de top si abordari pragmatice Grup int: Cursul se adreseaz personalului din nvtmntul preuniversitar (prescolar, primar, gimnazial si liceal), cat si altor persoane interesate, in vederea facilitatii utilizrii metodelor interactive si cresterii calitatii procesului educativ Obiectivele cursului: o Cunoasterea si inelegerea terminologiei, a conceptelor si a principiilor

  specifice comunicarii, negocierii si managementului conflictelor; o Dezvoltarea capacitilor de explorare/investigare in scopul rezolvarii de

  probleme specifice comunicarii, negocierii si managementului conflictelor o Dezvoltarea capacitatii de comunicare, utilizind corect limbajul specific

  sistemului educational o Formarea unor atitudini si deprinderi referitoare la impactul comunicarii,

  negocierii si managementului conflictelor asupra organizatiei Tematic: o Canale de comunicare o Ascultarea activ o Negociere competitiv o Tehnici de negociere o Limbajul non verbal al negocierii o Tipuri de comunicare in negociere Beneficii: o Veti avea posibilitatea de a acumula cunostine si deprinderi noi pentru

  rezolvarea cu operativitate a situatiilor conflictuale aparute la nivelul organizatiilor. o Veti avea oportunitatea de a schimba puncte de vedere si de a impartasi

  experienta cu alti participanti o Obtinerea unui suport de curs o Aplicabilitatea in viata de zi cu zi a informatiilor si a abilittatilor dobindite o Obtinerea unui certificat tip ACEF Bucuresti

  Formatori: o Formatorii ACEF BUCURESTI sunt specialisti din administratia publica cu bogata

  experienta profesionala si de formare selectati pe baza criteriilor de competenta.

  Calendar desfsurare, durata program, taxa instruire si costuri hoteliere: o Va invitam sa consultati oferta ACEF Bucuresti pe site-ul: www.acef.info.ro

Recommended

View more >