COMUNICAtII Digitale Si Analogice

  • View
    234

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of COMUNICAtII Digitale Si Analogice

COMUNICAII ANALOGICE i NUMERICECURSCol. conf. univ. dr. ing. STEFAN BURLACU Referenti stiintifici: Prof. univ. dr. ing. Barbat Boldur Conf. univ. dr. ing. Bogdan Octavian-Ioan

http://www.actrus.ro/biblioteca/cursuri/electro/burlacu/cuprins.html

Editura Academiei Fortelor Terestre - Sibiu 2000 Cursul a fost discutat si aprobat in sedinta catedrei de Comunicatii militare si Informatica" din data de 30 martie 2000 I.S.B.N. 973-8088-14-3 -1-

CUPRINSCAPITOLUL I INTRODUCERE IN TELECOMUNICATII 1.1. Dezvoltarea tehnologiei comunicatiilor si a microelectronicii 1..2. Standardizarea in telecomunicatii 1.3. Termeni si notiuni din comunicatiile telefonice 1.3.1. Termeni si notiuni uzuale privind sistemele de comunicatii 1.3.1.1. Canalul (calea) de transmisie 1.3.1.2. Sectiune de circuit 1.3.1.3. Circuitul 1.3.1.4. Transmultiplexor 1.3.1.5. Legatura digitala (traseu digital) 1.3.1.6. Sectiune digitala 1.3.1.7. Sectiune digitala de linie 1.3.1.8. Legatura digitala de linie 1.3.1.9. Bloc digital 1.3.2. Circuite mixte analog /digitale acceptate 1.4.Nivelul de transmisie. Parametrii si unitati de masura care au la baza exprimarea in dB 1.4.1. Nivelul de transmisie. Unitati de masura 1.4.2. Nivelul absolut si nivelul relativ 1.4.2.1. Nivele absolute 1.4.2.2. Nivele relative 1.4.3. Parametrii si unitati de masura ai nivelului de transmisie 1.4.3.1. Atenuarea si cstigul 1.4.3.2. Atenuarea de adaptare 1.4.3.3. Atenuarea la puterea aparenta 1.4.4. Nivelul absolut de putere in dBm pentru semnale cu frecventa unica 1.4.5. Nivelul absolut al semnalelor complexe 1.4.6. Nivelul de putere psofometric (dBmp) 1.4.7. Nivelul relativ de putere (dBr) 1.4.8. Nivelul exprimat in dBm 1.4.9. Nivelul de tensiune (dBu) 1.4.10. Unitati de masura a nivelelor de putere ale zgomotelor 1.4.10.1 dBru 1.4.10.2 dBru C 1.4.10.3 dBru 0 1.4.10.4. dBru C0 1.4.11. Diagrama de nivel 1.5. Caracteristici de transmisie ale cailor de comunicatii 1.5.1. Inteligibilitatea convorbirii 1.5.2. Echivalentul caii 1.5.3. Caracteristica de frecventa 1.5.4. Diafonia 1.6. Servicii in comunicatii 1.6.1. Servicii si retele de comunicatii conversationale 1.6.2. Servicii ISDN 1.6.3. Servicii de transport CAPITOLUL II APARATE TELEFONICE 2.1. Aparate telefonice. Elemente componente, schema de principiu a telefonului BC automat 2.1.1. Elemente componente ale aparatelor telefonice 2.1.2. Schema electrica a aparatului telefonic BC automat 2.1.3. Dispozitive pentru transmiterea numarului apelat spre centrala telefonica (sistemul de comutatie) 2.1.3.1. Discul de apel 2.1.3.2. Claviatura 2.2. Comutatia manuala. Centrale telefonice 2.2.1. Principiul comutatiei manuale. Clasificarea centralelor telefonice 2.3. Principiul multiplex cu diviziune in frecventa (DF) si diviziune in timp (DT) 2.4. Sisteme diferentiale. Ecoul la transmitere si receptie 2.4.1. Sisteme diferentiale. Transformatorul diferential 2.4.2. Ecoul si stabilitatea in sistemele de comunicatii 2.4.2.1. Introducere 2.4.2.2. Ecoul la transmisie 1. Ecoul la transmisie in retelele de comunicatii analogice 2. Ecoul la transmisie in retelele digitale 2.4.2.3. Toleranta ecoului la transmisie 1. Calculul tolerantei la ecou in cazul conexiuniloranalogice 2. Calculul tolerantei la ecou in cazul conexiunilor digitale 2.4.2.4. Ecoul la receptie E.R. (ecoul pentru persoana care asculta) 1. Efectele ecoului la receptie in retelele telefonice 2. Efectele ecoului la receptie in comunicatiile de date 3. Limitele ecoului la receptie pe conexiunile telefonice 4. Limitele ecoului la receptie in comunicatiile de date 5. Anulorul de ecou 2.4.2.5. Instabilitatea in sistemele de comunicatii 2.4.2.6. Parametrii care afecteaza ecoul si stabilitatea 1. Atenuarea de adaptare 2. Atenuarea de echilibrare 2.4.2.7. Stabilitatea in sistemele de comunicatii 2.5. Linii de transmisiuni 2.5.1. Caracteristici electrice ale liniei de transmisiuni 2.5.1.1. Impedanta caracteristica 2.5.1.2. Atenuarea si defazajul 2.5.1.3. Lungimea de unda si viteza de propagare 2.5.2. Reflexii si unde stationare 2.5.3. Tipuri de linii folosite la frecvente inalte 2.5.3.1. Cablul coaxial 2.5.3.2. Linia bifilara 2.5.5.3. Linii plate 1. Tipuri de linii plate folosite la frecvente inalte 2. Linia plata inchisa, simetrica (strip-line) 3. Linia plata deschisa, asimetrica (microstrip) CAPITOLUL III TELEFONIA NUMERICA 3.1. Modulatia impulsurilor in cod (MIC/PCM) 3.1.1. Conversia analog digitala 3.1.1.1. Esantionarea semnalelor telefonice, teorema esantionarii 3.1.1.2. Cuantizarea 3.1.1.3. Codarea 3.1.1.4. Multiplexarea in timp 3.1.2. Conversia digital - analogica 3.1.2.1. Demultiplexarea 3.1.2.2. Decodarea 3.1.2.3. Demodularea semnalului PAM 3.1.3. Sisteme PCM 3.1.4. Cadrul PCM primar 3.1.5. Sincronizarea de cadru 3.1.5.1. Multicadrul de semnalizare 3.2. Principiul modulatiei delta 3.2.1. Modulatia numerica diferentiala 3.2.2. Modulatia delta 3.2.3. Modulatia delta cu simpla integrare si dubla integrare 3.2.3.1. Sistem de comunicatie cu modulatie delta 3.2.3.2. Modulatia delta cu simpla integrare 3.2.3.3. Modulatia delta cu dubla integrare

-2-

CAPITOLUL IV TRANSMISII DIGITALE 4.1. Medii de transmitere pentru semnale. Perturbatii 4.1.1. Transmitere prin cablu metalic 4.1.2. Zgomotul si distorsiunea totala 4.1.3. Clasificarea zgomotului 4.1.3.1. Zgomotul aleator (de fond) 4.1.3.2. Zgomotul cu frecventa unica 4.1.3.3. Zgomotul in impulsuri 4.1.3.4. Marimi utilizate pentru evaluarea zgomotului 4.1.4. Calitatea transmisiilor semnalelor digitale 4.1.4.1. Introducere 4.1.4.2. Explicarea notiunilor 4.1.4.3. Originea jitterului si wanderului 4.1.4.4. Nivelul absolut de putere si tensiune al zgomotului 4.1.4.5. Nivel si putere de zgomot psofometric 4.2. Moduri de transfer pentru semnale digitale 4.2.1. Mod de transfer sincron(STM) 4.2.2. Mod de transfer asincron (ATM) 4.2.2.1. Structura celulei ATM 4.2.2.2. Avantajele tehnologiei ATM 4.3. Ierarhii digitale sincrone 4.3.1. Introducere 4.3.2. Reteaua SDH 4.3.3. Concepte de baza in reteaua SDH 4.3.4. Ierarhia digitala sincrona SDH 4.3.4.1. SOnet (Synchronous Optical network) 4.4. Principalele canale de comunicatii si perturbatiile specifice lor 4.4.1. Notiuni principale cu care se opereaza 4.4.2. Canalul analogic 4.4.3. Canalul digital 4.4.4. Parametrii si caracteristicile canalelor 4.4.5. Tipuri de canale si structuri de interfete 4.4.5.1. Tipuri de canale CAPITOLUL V RETELE DE COMUNICATII 5.1. Structura si topologia retelei de comunicatii 5.2. Structuri de retele de comunicatii 5.2.1. Reteaua in arbore (retea radiala) 5.2.2. Retele cu interconectare totala (tip plasa) 5.2.3. Retele poligonale (inel) 5.2.4. Retele cu topologie mixta. 5.3. Arhitecturi stratificate si functiile pentru nivelele functionale ale sistemelor deschise 5.3.1. Arhitectura standard a sistemelor deschise 5.3.2. Detalierea functiilor nivelelor functionale din sistemul tehnic STAR 5.4. Tehnici de multiplexare utilizate in retelele de comunicatii. Multiplexarea temporala digitala (MTD) 5.4.1. Principiul de baza al MTD 5.4.2. Metode de partajare temporara a suportului 5.4.3. Identificarea cadrelor si canalelor 5.4.3.1. Identificarea cadrelor 5.4.3.2. Identificarea canalelor 5.5. Functia de comutatie in retelele de comunicatii 5.5.1. Introducere 5.5.2. Principiile de realizare a comutatiei 5.5.2.1. Comutatia spatiala si temporala 5.5.2.2. Comutatia centralizata 5.5.2.3. Comutatia distribuita in retelele LAN 5.5.3. Comutatia spatiala 5.5.3.1. Comutatorul cu treapta si doua trepte 5.5.4. Realizarea comutatiei temporale 5.5.4.1. Introducere 5.5.4.2. Principiile comutatiei temporale digitale 5.5.5. Comutatia bidimensionala 5.5.5.1. Comutatia multiplexurilor sincrone cu canale individuale 5.5.5.2. Comutatia multiplexurilor asincrone cu

alocare dinamica a canalelor 5.5.6. Tehnici de comutatie utilizate in retelele de comunicatie 5.5.6.1. Introducere 5.5.6.2. Comutatia de circuite 5.5.6.3. Comutatia de mesaje/pachete 1. Comutatia de mesaje 2. Comutatia de pachete 5.6. Semnalizari si sincronizari in retelele de comunicatie 5.6.1. Semnalizarea in retelele de comunicatie 5.6.1.1. Introducere in semnalizarile telefonice 5.6.1.2. Semnalizarea analogica de abonat 5.6.1.3. Clasificarea semnalizarilor 5.6.1.4. Tipuri de informatii in semnalizarile telefonice 5.6.1.5. Schimbul de informatii pe linia de abonat 5.6.1.6. Schimbul de informatii intre centrele de comutatie si codificarea electrica a informatiilor de semnalizare 5.6.2. Sisteme de semnalizare 5.6.2.1. Sisteme de semnalizari analogice 5.6.2.2. Semnalizari digitale pe canal individual intre centrele de comutatie 5.6.3. Sincronizarea in retelele de comunicatie digitale CAPITOLUL VI SISTEME DE TRANSMISIUNI DIGITALE 6.1. Coduri de linie utilizate in retelele de comunicatii: AMI, HDB3 6.1.1. Codul binar 6.1.2. Codul AMI 6.1.3. Codul HDB3 6.2. Echipamentul de linie digital 6.2.1. Unitatea terminala de linie 6.2.1.1. Regeneratoare 6.2.2. Echipamentul PCM 6.2.2.1. Aplicatii ale echipamentelor PCM de ordin 1 CAPITOLUL VII COMUNICATII DE DATE 7.1. Introducere in comunicatii de date: schema bloc a sistemului de comunicatii de date, descriere, functiile elementelor, explicarea functionarii pe schema bloc 7.2. Notiuni fundamentale 7.2.1. Scurt istoric al dezvoltarii C.D. Termenii de baza pentru sistemul de comunicatii de date 7.2.2. Structura unui sistem de comunicatii de date (S.C.D.) 7.2.3. Model matematic general pentru S.C.D. 7.2.4. Indici calitativi in comunicatii de date 7.3. Retele pentru comunicatii de date 7.3.1. Introducere 7.3.2. Utilizarea retelei de comunicatii pentru transmisii de date 7.3.2.1. Introducerea datelor in canalul de comunicatii 7.3.2.2. Reprezentarea electrica a datelor 7.4. Transmisia de date in banda de baza (B.B.) 7.4.1. Introducere 7.4.2. Efectul limitarii spectrului de frecvente al semnalelor in B.B. 7.4.3 Eliminari ale sistemului interferentei simbolurilor prin alegerea formei caracteristice spectrale.Primul criteriu Nyquist 7.5. Modulatii utilizate in comunicatii de dat