CONG NGHE SOI

Embed Size (px)

Text of CONG NGHE SOI

B CNG THNG TRNG C KINH T K THUT CNG NGHIP II

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc

CHNG TRNH GIO DC I HCTn chng trnh: Trnh o to: Ngnh o to: M ngnh: Loi hnh o to: 1. Mc tiu o to Kin thc - c trang b kin thc v cc nguyn l c bn ca ch ngha Mc Lnin, ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam, T tng H Ch Minh, khoa hc x hi v nhn vn. - C kin thc c bn ca cc mn hc khoa hc t nhin, Anh vn v Tin hc. - Nm vng cc kin thc c s ngnh v kin thc chuyn ngnh. C kh nng p dng kin thc hc vo vic t nghin cu, sn xut K nng - Bit t chc, lp k hoch sn xut trong cc nh my si. - K nng thc hnh ngh tt . Tc phong v thi lm vic C tc phong lm vic khoa hc, ham hc hi, lun c thc tm ti sng to v kin tr; c kh nng lm vic theo nhm, t hc v lm vic c lp. - C phng php lm vic khoa hc, t duy sng to; c trnh nng lc v k nng thch ng vi cc thay i nhanh chng ca cng ngh v yu cu hc tp sut i. o c, li sng v trch nhim cng dn - C hiu bit mt s kin thc v cc mn l lun chnh tr, Hin php, Php lut nc Cng Ha X Hi Ch Ngha Vit Nam. - C hiu bit v ng li pht trin kinh t ca ng. - C phm cht o c v sc khe tham gia xy dng v bo v t quc. Thc hin y trch nhim, ngha v ca ngi cng dn. Sng v lm vic theo Hin php v Php lut. - Yu ngh, c thc cng ng v tc phong lm vic ca mt cng dn trong x hi cng nghip. C thi quen lao ng ngh nghip, sng lnh mnh ph hp vi phong tc, tp qun v truyn thng vn ha dn tc. Kh nng lm vic v hc tp sau khi tt nghip - Sau khi tt nghip ngi hc c nng lc thc hin tt nhim v k thut vin, cn b iu hnh trn cc dy chuyn sn xut ti cc doanh nghip ngnh si. Chng trnh o to Cao ng Cao ng Cng ngh Si 50540202 Chnh quy

1

C kh nng nghin cu chuyn su cc ti chuyn ngnh, c kh nng hc lin thng ln trnh cao hn. 2. Thi gian o to 03 nm ( 6 hc k) 3. Khi lng kin thc ton kho: 150 n v hc trnh (mi n v hc trnh 15 tit, khng k hc phn Gio dc th cht, Gio dc quc phng), bao gm: - L thuyt: 125 VHT - Thc tp v thi tt nghip: 25 VHT 4. i tng tuyn sinh Hc sinh tt nghip ph thng trung hc hoc tng ng. 5. Quy trnh o to, iu kin tt nghip Theo quy ch o to, kim tra, thi v cng nhn tt nghip i hc v cao ng h chnh quy ban hnh theo quyt nh s 25/2006/Q BGDT, ngy 26 thng 06 nm 2006 ca B trng B Gio dc v o to. 6. Thang im im kim tra thng k v im kt thc hc phn c chm theo thang im t 0 n 10. 7. Ni dung chng trnh 7.1. Kin thc gio dc i cng 60 vht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nhng nguyn l c bn v ch ngha Mc Lnin (HP I) Nhng nguyn l c bn v ch ngha Mc Lnin (HP II) T tng H Ch Minh ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam Ton cao cp 1 Vt l i cng 1 Ha hc i cng 1 Nhp mn tin hc Anh vn 1 4 4 3 4 5 4 3 5 5 5 2 3 3 3 2 2 3 3 135 tit 2

10 Anh vn 2 11 Xc xut thng k 12 Ha hc 2 (Ha polymer) 13 Php lut i cng 14 Ting Vit thc hnh B 15 Kinh t hc i cng 16 K nng giao tip v lm vic i nhm 17 Mi trng v con ngi 18 Gio dc th cht 19 Gio dc quc phng

7.2. Kin thc gio dc chuyn nghip 90 vht 7.2.1. Kin thc c s ngnh 1 2 3 4 5 6 7 8 C hc ng dng K thut in V k thut Nguyn l - chi tit my nh mc kinh t k thut v t chc sn xut An ton v mi trng cng nghip Thng gi v iu khng Anh vn chuyn ngnh

22 vht 3 3 3 3 2 2 3 3 41 vht 2 4 1 5 6 7 6 3 3 4 27vht 22 vht 10 12 5 vht 2 3

7.2.2. Kin thc ngnh chnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i cng cng ngh ko si, dt vi, nhum Vt liu dt Th nghim vt liu dt Cng ngh v thit b si I Cng ngh v thit b si II Cng ngh v thit b si III Cng ngh v thit b si IV Qun l cht lng trong ngnh si Qun l v sa cha thit b si

10 Thit k dy chuyn cng ngh ko si 7.2.3. Thc tp v thi tt nghip 7.2.3.1 Thc tp 1 2 Thc tp tay ngh (cn bn) Thc tp tt nghip

7.2.3. 2. Thi tt nghip 1 2 3 Mn iu kin: L lun chnh tr Mn c s ngnh Mn chuyn ngnh

8. K hoch ging dy d kin STT TN HC PHN 3 S VHT HC K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nhng nguyn l c bn v ch ngha Mc Lnin Nhng nguyn l c bn v ch ngha Mc Lnin T tng H Ch Minh ng li cch mng ca ng Cng sn Vit nam Mi trng v con ngi Ton cao cp 1 Vt l i cng 1 Ha hc i cng 1 Nhp mn tin hc Anh vn 1 Anh vn 2 Gio dc Th cht Gio dc Quc phng Ting Vit thc hnh B K nng giao tip v lm vic i nhm Kinh t hc i cng Ha hc 2 (Ha polymer) C hc ng dng K thut in V k thut Nguyn l - chi tit my Anh vn chuyn ngnh i cng cng ngh ko si, dt vi, nhum Vt liu dt Th nghim vt liu dt Cng ngh v thit b si I Cng ngh v thit b si II Thc tp tay ngh cn bn Cng ngh v thit b si III Cng ngh v thit b si IV Php lut i cng An ton cng nghip v mi trng Qun l v sa cha thit b si nh mc kinh t k thut v t chc sn xut Xc xut v thng k 4

4 4 3 4 3 5 4 3 5 5 5 3 135 tit 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 1 5 6 10 7 6 3 2 3 2 2 V IV III II I

36 37 38 39 40

Thng gi v iu khng Qun l cht lng trong ngnh si Thit k dy chuyn cng ngh ko si Thc tp tt nghip Thi tt nghip Tng

3 3 4 12 5 150 VI

9. M t vn tt ni dung v khi lng cc hc phn 9.1 Kin thc gio dc i cng 1. Nhng nguyn l c bn v ch ngha Mc Lnin 8 vht Ni dung ban hnh ti Quyt nh s , ngy .. thng ... nm ca B trng B Gio dc v o to v vic ban hnh cng mn hc: Nhng nguyn l c bn v ch ngha Mc Lnin trnh cao ng. 2. T tng H Ch Minh 3 vht Ni dung ban hnh ti Quyt nh s , ngy .. thng ... nm ca B trng B Gio dc v o to v vic ban hnh cng mn hc: T tng H Ch Minh trnh cao ng . 3. ng li cch mng ca ng Cng sn Vit nam 4 vht Ni dung ban hnh ti Quyt nh s , ngy .. thng ... nm ca B trng B Gio dc v o to v vic ban hnh cng mn hc: ng li cch mng ca ng Cng sn Vit nam trnh cao ng. 4. Ton ng dng (ton cao cp 1) 5 vht Gii thiu cc kin thc v gii hn ca dy s v hm s, s lin tc ca hm s, php tnh vi tch phn ca hm s mt bin v nhiu bin, i s tuyn tnh. Nhn mnh cc ng dng ca ton hc trong cng ngh k thut. 5. Vt l i cng 1 4 vht Gii thiu cc quy lut chuyn ng ca cc vt th, cc nh lut bo ton trong chuyn ng, s tng tc ca vt cht. Hc phn bao gm 3 phn: * C hc: Cung cp cc kin thc c bn v c hc c in (c hc Newton). Ni dung chnh bao gm: cc nh lut Newton, nh lut hp dn, cc nh lut bo ton trong chuyn ng ca cht im, h cht im v vt rn. * Nhit hc: Cung cp cc kin thc v chuyn ng nhit phn t v cc nguyn l c bn ca nhit ng lc hc. * in t hc: Cung cp cc kin thc lin quan n cc tng tc tnh in, cc tng tc tnh t v mi lin h gia in trng v t trng bin thin. 6. Ha hc i cng 1 3 vht Cung cp cc kin thc v cu to lp v in t ca nguyn t, mi quan h gia lp v in t v tnh cht nguyn t. Gii thch cu hnh hnh hc ca phn t, s c cc ca phn t, s lin kt gia cc phn t to vt cht; nghin cu s lc v tnh cht l, ha ca cc cht v c v cu to ca chng. 7. Nhp mn tin hc 5 vht Cung cp cho sinh vin: - Cc kin thc m u, c bn v tin hc. - Cch s dng cc dch v Web v Mail ca Internet. 5

- Cc thao tc s dng h iu hnh Windows. - Mt s k nng c bn lp trnh bng ngn ng Pascal gii mt s bi ton thng thng. 8. Anh vn 1, 2 10 vht Cung cp nhng kin thc v k nng cn bn nht v ting Anh lm nn tng vng chc gip sinh vin c th tip thu thun li nhng bi hc cp cao hn. Yu cu t trnh trung cp (Intermediate Level), i vi nhng sinh vin hon tt chng trnh ngoi ng 7 nm bc trung hc ph thng. 9. Xc sut thng k 2 vht Nghin cu p dng cng tc thng k trong th nghim vt liu dt, qun l cht lng sn phm v nh gi cc kt qu th nghim trong th nghim vt liu dt, qun l cht lng sn phm 10. Ho hc 2 (Ha polymer) 3 vht Nghin cu cu trc ca hp cht cao phn t ho polymer, trn c s bit c cu trc ca x ho hc v c tnh s dng trong cng nghip si, dt. 11. Php lut i cng 3 vht Cung cp cho sinh vin cc kin thc sau y : - Mt s vn c bn v Nh nc - Nhng vn c lin quan n php lut - Quy phm php lut - Thc hin php lut v p dng php lut - thc php lut - Cc ngnh lut c bn lin quan ti lnh vc an sinh x hi 12. Ting Vit thc hnh B 3 vht Trn c s cng c nhng kin thc c bn, ct yu ca l thuyt ngn ng hc v vit ng hc, hc phn ny ch yu nhm pht trin cc k nng s dng ting Vit, rn luyn t duy khoa hc trong 3 vic quan trng, thng xuyn sau y ca ngi sinh vin v ca mt c nhn kinh t - k thut: - Phn tch ng n mt vn bn / ngn bn. - Thut li chnh xc ni dung mt ti liu khoa hc. - To lp c mt vn bn / ngn bn thuc lnh vc vn bn khoa hc, vn bn ngh lun, vn bn hnh chnh. 13. Kinh t hc i cng 2 vht Sinh vin c kin thc c bn v kinh t, t lm c s cho sinh vin c c mt tm nhn c bn v kinh k sau khi ra trng. 14. K nng giao tip v lm vic i nhm 2 vht Trang b cho sinh vin cc kin thc v k nng trong vic th hin cc mun v hnh ng ca mnh, ni dung chnh gm: Khi nim, phn loi giao tip; giao tip qua c ch, li ni v hnh nh; vai tr ca ti liu k thut trong giao tip ca k s. Cc cng c ghi nhn thng tin trong giao tip qua vn bn; t chc v iu hnh cc s kin bo co chuyn , cc th loi ca bi pht biu; giao tip trong kinh doanh, k nng m phn, phng php t cu hi v ghi chp; o c trong kinh doanh, s t nh trong giao tip, cc knh giao tip khc. 15. Mi trng v con ngi 3 vht 6

Gip sinh vin nhn thc tm quan trng ca mi trng i vi cuc sng hng ngy, gp phn ci to v bo v mi trng ngy cng tt p hn. 16. Gio dc Th cht 3 vht Ni dung ban hnh ti Quyt nh s 3244/1995/Q-GD&T ngy 12/9/1995 ca B trng B gio dc v o to v Quyt nh s 1262/1997/Q-GD&T ngy 12/4/1997 ca B trng B Gio dc v o to. 17. Gio dc Quc phng 135 tit Ni dung ban hnh ti Quyt nh s 12/2000/Q-GD-T ngy 9/5/2000 ca B trng B Gio dc v o to v vic ban hnh Chng trnh mn hc gio dc quc phng cho cc trng trung hc ph thng, trung hc chuyn nghip, i hc v cao ng. 9.2. Kin thc gio dc chuyn nghip 9.2.1. Kin thc c s ngnh 1. C hc ng dng 3 vht Cung cp cc kin thc v lc, cc quy lut chuyn ng ca vt th di tc dng ca lc trong cc c cu my. Hc phn cng trnh by cc kin thc v cu to v truyn ng ca my v c cu my, cc tnh ton v vt liu v c cu trong my. 2. K thut in 3 vht Cung cp nhng kin thc c bn v mch in, cc quy lut c bn, nguyn l cu to ca mt s my v kh c in, gip cho sinh vin nm vng hn mt s vn v mch in thng thng trong nh my v trn mt s my cng tc. 3. V k thut 3 vht Trang b cho sinh vin mt s kin thc c bn, kh nng v v c bn v s truyn ng, nguyn l lm vic ca cc thit b. 4. Nguyn l - nchi tit my 3 vht Trang b cho sinh vin cc kin thc c bn v nguyn l v chi tit my, phn bit c cc chi tit my, nhn bit c bnh rng c nh v bnh rng thay i trn thit b, tnh c t s truyn v trnh by c tnh nng ca cc c cu truyn ng nh c cu 4 khu bn l, tay quay con trt, khp bn l, khp cu, khp Cardan, c cu cam (cam lch tm, cam rnh, c cu cam cn y, cn lc), b truyn bnh rng, b truyn thanh rng bnh rng, bnh vt trc vt, b truyn ai, b truyn xch, bnh ,