Contributia suportata de angajator pentru concedii si ... Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de ... din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si ... aflate in somaj

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • CONT DE EXECUTIE VENITURI dec 2014

  CAS NT

  mii lei

  Cod Denumire indicator

  00.01.05 VENITURI -TOTAL 213.768,57 213.768,57 179.721,18 19.588,8900.02.05 I. VENITURI CURENTE 156.353,00 156.353,00 177.179,89 19.374,4412.05 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 0,00 0,00 0,00 0,00

  12.05.09

  12.05.1020. 00.05 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 156.304,00 156.304,00 176.968,00 19.333,8820.05 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 79.831,00 79.831,00 80.322,05 8.883,34

  20.05.03 79.831,00 79.831,00 80.322,05 8.883,34

  20.05.03.01 79.831,00 79.831,00 66.430,76 7.543,92

  20.05.03.02 969,64 69,0920.05.03.03 Veniuri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AVAS

  20.05.03.04 12.921,65 1.270,33

  20.05.03.05

  20.05.03.0621.05 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 76.473,00 76.473,00 96.645,95 10.450,54

  21.05.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati 74.871,00 74.871,00 94.665,46 10.074,08

  21.05.03.01 74.871,00 74.871,00 70.396,68 7.843,48

  21.05.03.02 8.731,22 937,41

  21.05.03.03 Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati 58,31 2,0121.05.03.04 Contributia datorata de pensionari 15.479,25 1.291,18

  Prevederi bugetare aprobate la finele

  perioadei de raportarePrevederi bugetare

  trimestriale Incasari realizate

  cumulatIncasari realizate luna

  curenta

  Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011

  Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatoriContributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariatContributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj

  Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice Contributii pentru concedii sau indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj

  Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datoarata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala

  Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat

  Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri

 • Cod Denumire indicatorPrevederi bugetare aprobate la finele

  perioadei de raportarePrevederi bugetare

  trimestriale Incasari realizate

  cumulatIncasari realizate luna

  curenta

  21.05.03.05 Contibutii de asigurari sociale de sanatate restituite21.05.05 Contributii facultative ale asiguratilor 37,00 37,00 3,89 0,05

  21.05.09

  21.05.16 18,00 18,00 25,20 0,41

  21.05.17 756,00 756,00 758,38 69,25

  21.05.18 0,42 0,00

  21.05.19

  21.05.20 0,41 0,00

  21.05.21 78,00 78,00 0,51 0,07

  21.05.22 37,00 37,00 404,86 149,78

  21.05.23 676,00 676,00 773,48 143,56

  21,24,00 regularizari 13,34 13,3421.05.50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

  Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional.Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor pe agentContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciaraContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereza o persoana juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole

  Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole

  Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor

 • Cod Denumire indicatorPrevederi bugetare aprobate la finele

  perioadei de raportarePrevederi bugetare

  trimestriale Incasari realizate

  cumulatIncasari realizate luna

  curenta

  29.00.05 C.VENITURI NEFISCALE 49,00 49,00 211,89 40,5630. 00.05 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,0030.05 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,0030.05.50 Alte venituri din proprietate31.05 Venituri din dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,0031.05.03 Alte venituri din dobanzi33.00.05 C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 49,00 49,00 211,89 40,5636.05 DIVERSE VENITURI 49,00 49,00 211,89 40,563624 Venituri din compensarea creantelor din despagubiri36.05.50 Alte venituri 49,00 49,00 211,89 40,5637.05 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0,00 0,00 0,00 0,0037.05.01 Donatii si sponsorizari41.00.05 IV. SUBVENTII 57.415,57 57.415,57 2.541,29 214,45

  42. 00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 57.415,57 57.415,57 2.541,29 214,4542.05 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 53.009,65 53.009,65 1.605,16 134,11

  42.05.22

  42.05.23 1,00 1,00 22,48 1,30

  42.05.26 48.221,00 48.221,00

  42.05.27 1.639,00 1.639,00 1.582,68 132,8142.05.30 Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari

  42.05.47

  42.05.48

  42.05.49

  42.05.50

  42.05.53 3.148,65 3.148,65

  Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventivSubventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului

  Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute

  Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art.105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei private de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii

 • Cod Denumire indicatorPrevederi bugetare aprobate la finele

  perioadei de raportarePrevederi bugetare

  trimestriale Incasari realizate

  cumulatIncasari realizate luna

  curenta

  43.05 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4.405,92 4.405,92 936,13 80,34

  43.05.02

  43.05.03

  43.05.05

  43.05.06 3,00 3,00 -4,56 0,00

  43.05.11 937,01 80,0543.05.12 Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice 4.401,92 4.401,92

  43.05.13 1,00 1,00 3,68 0,29

  43.05.18

  45.05 0,00 0,00 0,00 0,0045.05.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala45.05.02 Fondul Social EuropeanRaspundem de realitatea si exactitatea datelor

  Presedinte - Director General Director Executiv - Management EconomicJR.RADU EUGEN FIRASTRAU EC.MARIEANA ATOMULESEI

  Intocmit,Nume Prenume

  Nr. Telefon 233230612

  Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

  Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale

  Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane pentru o perioada de cel mult 12 luni

  SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

 • CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI dec 2014mii lei

  Cod Denumire indicator

  B 50. 05 CHELTUIELI- TOTAL 336.149,33 373.146,40 373.146,40 372.502,21 29.221,4150.05.01 CHELTUIELI CURENTE 336.149,33 373.146,40 373.146,40 372.502,21 29.221,4150.05.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 2.411,22 2.411,22 2.406,92 337,6050.05.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 336.149,33 354.465,18 354.465,18 354.433,42 27.656,2950.05.30 TITLUL III DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.05.56

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.05.57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 16.270,00 16.270,00 16.129,75 1.450,0050.05.70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.05.71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.05.85

  0,00 0,00 0,00 -468,13 -222,4866.00.05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE 336.149,33 373.146,40 373.146,40 372.970,09 29.443,8966.00.05.01 CHELTUIELI CURENTE 336.149,33 373.146,40 373.146,40 372.970,09 29.443,8966.00.05.01.57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 16.270,00 16.270,00 16.129,75 1.450,0066.00.05.70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 .05 SANATATE 336.149,33 356.876,40 356.876,40 356.372,46 27.771,4166.05.01 CHELTUIELI CURENTE 336.149,33 356.876,40 356.876,40 356.840,34 27.993,8966.05.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 2.411,22 2.411,22 2.406,92 337,6066.05.10.01 Cheltuieli de salarii in bani 0,00 1.909,38 1.909,38 1.907,44 275,6666.05.10.01.01 Salarii de baza din care: 0,00 1.732,50 1.732,50 1.731,52 137,37

  -salarii de baza 1.732,50 1.732,50 1.731,52 137,37 -concedii medicale -altele

  66.05.10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 8,02 8,02 7,66 0,5466.05.10.01.13 Indemnizatii de delegare 0,56 0,56 0,51 0,09

  Indemnizatii de detasare66.05.10.01.30 Alte drepturi salariale in bani, din care: 0,00 168,30 168,30 167,75 137,66

  -concedii medicale 34,09 34,09 33,75 4,45 -hotarari judecatoresti conform OUG 71/2009; OUG 92/2012 134,21 134,21 133,21 133,21 -altele 0,79 0,00

  66.05.10.03 Contributii 0,00 501,84 501,84 499,48 61,9466.05.10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat 373,68 373,68 372,70 44,0766.05.10.03.02 Contributii de asigurari de somaj 9,70 9,70 9,46 1,3666.05.10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 99,30 99,30 99,14 14,5366.05.10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 2,88 2,88 2,84 0,4266.05.10.03.06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 16,28 16,28 15,34 1,5666.05.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 336.149,33 354.465,18 354.465,18 354.433,42 27.656,2966.05.20.01 Bunuri si servicii 336.149,33 354.120,74 354.120,74 354.089,55 27.342,2266.05.20.01.01 Furnituri de birou 34,00 34,00 34,00 0,0066.05.20.01.02 Materiale pentru curatenie 6,00 6,00 6,00 0,3466.05.20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica 64,58 64,58 64,01 11,1266.05.20.01.04 Apa, canal si salubritate 6,45 6,45 6,27 0,5266.05.20.01.05 Carburanti si lubrifianti 15,00 15,00 15,00 0,0066.05.20.01.06 Piese de schimb 6,41 6,41 6,41 0,6966.05.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 45,85 45,85 45,84 4,2166.05.20.01.09

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional din care: 336.149,33 352.710,69 352.710,69 352.680,28 26.648,23

  24,40 24,40 24,40 3,1166.05.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care: 1.231,76 1.231,76 1.231,74 677,11

  - sume pentru servicii potale n vederea distribuiei cardurilor naionale 1.067,73 1.067,73 1.066,98 656,9866.05.20.02 Reparatii curente 7,55 7,55 7,55 4,0066.05.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 18,10 18,10 18,08 1,2766.05.20.05.30 Alte obiecte de inventar 18,10 18,10 18,08 1,2766.05.20.06 Deplasari, detasari, transferari 0,00 7,09 7,09 7,09 0,0066.05.20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 7,09 7,09 7,09 0,0066.05.20.06.02 Deplasari in strainatate66.05.20.11 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 2,00 1,96 1,9666.05.20.12 Consultanta si expertiza66.05.20.13 Pregatire profesionala 0,00 0,00 1,99 1,9966.05.20.14 Protectia muncii 2,00 2,00 0,00

  Credite de angajament

  Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de

  raportare

  Credite bugetare trimestriale cumulate

  Plati efectuate cumulat

  Plati efectuate luna curenta

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii

 • Cod Denumire indicator

  B

  Credite de angajament

  Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de

  raportare

  Credite bugetare trimestriale cumulate

  Plati efectuate cumulat

  Plati efectuate luna curenta

  66.05.20.30 Alte cheltuieli 0,00 307,70 307,70 307,20 304,8566.05.20.30.04 Chirii66.05.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 307,70 307,70 307,20 304,8566.05.30 TITLUL III DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066.05.30.03 Alte dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066.05.30.03.02 Dobanda datorata trezoreriei statului66.05.70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066.05.71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066.05.71.01 Active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Constructii66.05.71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport66.05.71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale66.05.71.01.30 Alte active fixe

  Reparatii capitale aferente activelor fixe66.05.01 Administratia centrala66.05.02 Servicii publice descentralizate, din care: 0,00 4.190,11 4.190,11 4.184,46 1.348,77

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0,38 0,00Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 336.149,33 352.686,29 352.686,29 352.655,88 26.645,12

  66.05.03141.792,36 155.545,81 155.545,81 155.545,81 10.596,38

  66.05.03.01 Medicamente cu si fara contributie personala 103.001,00 113.444,41 113.444,41 113.444,41 6.225,90 ~ activitatea curenta 99.633,00 109.018,49 109.018,49 109.018,49 5.653,00 ~ personal contractual 24,00 24,00 24,00 24,00 0,60

  3.344,00 4.401,92 4.401,92 4.401,92 572,30 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1,16 0,00

  66.05.03.0231.286,37 34.943,10 34.943,10 34.943,10...

Recommended

View more >