Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj ... 2016.pdfsomaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>CENTRALIZATOR</p><p>lei</p><p>Sub Gr Executie</p><p>cap titlu august 2016</p><p>OOO1 O4 TOTAL VENITURI 1,207,642,733</p><p>OOO2 1.VENITURI CURENTE 1,145,082,196</p><p>1604</p><p>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau </p><p>pe desfasurarea de activitati</p><p>30</p><p>03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 30</p><p>2OOO B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI 1,127,287,205</p><p>2OO4 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 655,795,802</p><p>O2 Contr.de asig.pt.somaj dat.de ang. 470,058,859</p><p>O1 Contr.ale ang.si ale pers.jrd. asim. ang. 470,058,859</p><p>O6 Contr.ang. la fd-ul de garantare pt.plata creantelor sal. 185,736,943</p><p>21O4 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 471,491,403</p><p>O2 Contr.de asig.pt.somaj dat.de asig. 471,491,403</p><p>O1 Contr.indiv. 471,327,573</p><p>O2 Contr.dat.de pers.cu contr.de asig.pt.somaj 163,830</p><p>Contr.dat.de pers. care realiz. venituri de nat.profesionala(OUG 58/2010) 678</p><p>Contr.dat.de pers. care realiz. venituri de nat.profesionala(OUG 82/2010) 158,760</p><p>29OO O4 C.VENITURI NEFISCALE 17,794,961</p><p>3OOO C1.VENITURI DIN PROPRIETATI 3,868,277</p><p>31O4 VENITURI DIN DOBANZI 3,868,277</p><p>O3 Alte venituri din dobanzi 464,695</p><p>O4 Venituri din dobanzi la fd.de garant.pt.pl.creantelor sal. 3,403,582</p><p>36OO C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 13,926,684</p><p>36O4 DIVERSE VENITURI 13,926,684</p><p>12 Alte venituri la fd.de garant.pt.pl.creantelor sal. 347</p><p>Sume provenite din finantarea anilor precedenti BAS 12,391,324</p><p>Sume provenite din finantarea anilor precedenti Fgarantare 172,762</p><p>5O Alte venituri 1,362,251</p><p>4OO4</p><p>INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR </p><p>ACORDATE</p><p>0</p><p>O3 Inc.din ramb.impr.ac.pt.inf.si dezv.de intr.mici si mijl. 0</p><p>4104 IV SUBVENTII 0</p><p>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 0</p><p>4204 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 0</p><p>B. Curente 0</p><p>25 Sume primite de bugetul asigurarilor pentru somaj 0</p><p>4504 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 62,560,537</p><p>01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 433,058</p><p>02 Fondul Social European 62,127,479</p><p>49O4 O1 Venituri sistem asigurari pt.somaj 943,377,208</p><p>O2 Venituri fd.garant.pt.pl.creantelor sal. 189,140,872</p><p>TOTAL CHELTUIELI 684,425,119</p><p> din care:</p><p>CHELTUIELI BUGET SOMAJ 672,582,376</p><p>CHELTUIELI FOND GARANTARE 11,842,743</p><p>O1 CHELTUIELI CURENTE 683,535,926</p><p>1O CHELTUIELI DE PERSONAL 65,008,316</p><p>2O BUNURI SI SERVICII 22,943,224</p><p>3O DOBANZI 1,376</p><p>4O SUBVENTII 666,137</p><p>51</p><p> TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI </p><p>PUBLICE</p><p>123,416,355</p><p>O1 Transferuri curente 123,416,355</p><p>O1 Transferuri catre institutii publice 11,880,460</p><p>17</p><p> Transferuri din bugetul asigurarilor pentru </p><p>somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat</p><p>85,631,997</p><p>18</p><p> Transferuri din bugetul asigurarilor pentru </p><p>somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor </p><p>pentru ocuparea temporara a fortei de munca</p><p>0</p><p>19</p><p> Transferuri din bugetul asigurarilor pentru </p><p>somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale </p><p>de sanatate</p><p>25,858,735</p><p>2O</p><p> Transferuri din bugetul asigurarilor pentru </p><p>somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand </p><p>asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale </p><p>pentru someri pe durata practicii</p><p>45,163</p><p>55 ALTE TRANSFERURI 123,940</p><p>56 Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb (FEN) </p><p>postaderare </p><p>9,127,163</p><p>57 ASISTENTA SOCIALA 450,603,330</p><p>O1 Asigurari sociale 350,611,469</p><p>O2 Ajutoare sociale 99,991,861</p><p>O1 Ajutoare sociale in numerar 98,781,599</p><p>O2 Ajutoare sociale in natura 1,210,262</p><p>Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj - august 2016</p><p>Cap. Prgf. Art. Alin. Denumire indicator</p><p>5OO4</p></li><li><p>58</p><p>Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb postaderare </p><p>aferente perioadei 2014-2020</p><p>9,984</p><p>59 ALTE CHELTUIELI 11,636,101</p><p>7O CHELTUIELI DE CAPITAL 889,193</p><p>71 ACTIVE NEFINANCIARE 889,193</p><p>79 OPERATIUNI FINANCIARE 0</p><p>8O IMPRUMUTURI 0</p><p>81 RAMBURSARI DE CREDITE 0</p><p>85 Pl efect in anii prec si recup in anul curent 0</p><p>CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU </p><p>PLATA CREANTELOR SALARIALE</p><p>11,842,743</p><p>O1 CHELTUIELI CURENTE 11,842,743</p><p>1O CHELTUIELI DE PERSONAL 561,676</p><p>O1 Cheltuieli salariale in bani 459,417</p><p>O1 Salarii de baza 459,298</p><p>O2 Salarii de merit 0</p><p> Indemnizatii de conducere</p><p>O4 Spor de vechime 0</p><p> Sporuri pentru conditii de munca </p><p> Alte sporuri</p><p> Ore suplimentare</p><p>O8 Fond de premii 0</p><p>O9 Prima de vacanta 0</p><p> Fond pentru posturi ocupate prin cumul</p><p> Fond aferent platii cu ora </p><p> Indemnizatii platite unor persoane din afara </p><p>unitatii13</p><p> Indemnizatii de delegare 119</p><p> Indemnizatii de detasare</p><p> Alocatiipentru transportul la si dela locul de </p><p>munca Alocatii pentru locuinte</p><p>3O Alte drepturi salariale in bani 0</p><p>O3 Contributii 102,259</p><p>O1 Contributii de asigurari sociale de stat 72,264</p><p>O2 Contributii de sigurari de somaj 2,299</p><p>O3 Contributii de sigurari de sanatate 23,164</p><p>O4</p><p> Contributii de asigurari pentru accidente de </p><p>munca si boli profesionale</p><p>699</p><p>O6 Contributii pentru concedii si indemnizatii 3,833</p><p>O7</p><p> Contributii la Fondul de garantare a creantelor </p><p>salariale</p><p>0</p><p>2O BUNURI SI SERVICII 87,667</p><p>O1 Bunuri si servicii 7,161</p><p>O1 Furnituri de birou 2,983</p><p> Materiale pentru curatenie 0</p><p>O3 Incalzit, iluminat si forta motrica 0</p><p>O4 Apa, canal si salubritate 0</p><p>O9 Materiale si prestari servicii cu caracter </p><p>functional</p><p>4,178</p><p>3O</p><p> Alte bunuri si servicii pentru intretinere si </p><p>functionare</p><p>0</p><p>O5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0</p><p> Uniforme si echipament</p><p> Lenjerie si accesorii de pat</p><p>3O Alte obiecte de inventar 0</p><p>13 Pregatire profesionala 0</p><p>3O Alte cheltuieli 80,506</p><p> Protocol si reprezentare</p><p> Chirii</p><p>O6</p><p> Prestari de servicii pentru transmiterea </p><p>drepturilor</p><p>80,506</p><p>3O Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0</p><p>59 ALTE CHELTUIELI 11,193,400</p><p>25 Sume aferente platii creantelor salariale 11,193,400</p><p>din total capitol: 0</p><p>85Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0</p><p>64O4 O1 Asigurari pentru plata creantelor salariale 11,193,400</p><p>O2</p><p> Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a </p><p>creantelor salariale</p><p>649,343</p><p>O1 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 80,506</p><p>O2 Alte cheltuieli de administrare Fond 568,837</p><p>64O4</p></li><li><p>65OO O4 PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 567,620,896</p><p>O1 CHELTUIELI CURENTE 566,731,703</p><p>1O TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL 64,446,640</p><p>2O TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22,383,808</p><p>3O TITLUL III DOBANZI 1,376</p><p>4O TITLUL IV SUBVENTII 411,604</p><p>51</p><p>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI </p><p>PUBLICE</p><p>123,416,355</p><p>56</p><p> PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE </p><p>NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE</p><p>265,468</p><p>57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALE 355,806,452</p><p>7O CHELTUIELI DE CAPITAL 889,193</p><p>71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 889,193</p><p>79 OPERATIUNI FINANCIARE 0</p><p>81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 0</p><p>85</p><p>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN </p><p>ANUL CURENT</p><p>0</p><p>INVATAMANT 18,382,171</p><p>O1 CHELTUIELI CURENTE 18,370,219</p><p>1O CHELTUIELI DE PERSONAL 324,180</p><p>O1 Cheltuieli salariale in bani 264,935</p><p>O1 Salarii de baza 264,935</p><p>O2 Salarii de merit 0</p><p>O3 Indemnizatii de conducere 0</p><p>O4 Spor de vechime 0</p><p> Sporuri pentru conditii de munca </p><p>O6 Alte sporuri 0</p><p>O7 Ore suplimentare 0</p><p>O8 Fond de premii 0</p><p>O9 Prima de vacanta 0</p><p> Fond pentru posturi ocupate prin cumul</p><p> Fond aferent platii cu ora </p><p>12 Indemnizatii platite unor persoane din afara </p><p>unitatii</p><p>0</p><p>13 Indemnizatii de delegare 0</p><p> Indemnizatii de detasare</p><p> Alocatiipentru transportul la si dela locul de </p><p>munca Alocatii pentru locuinte</p><p>3O Alte drepturi salariale in bani 0</p><p>O3 Contributii 59,245</p><p>O1 Contributii de asigurari sociale de stat 41,523</p><p>O2 Contributii de sigurari de somaj 1,320</p><p>O3 Contributii de sigurari de sanatate 13,737</p><p>O4</p><p> Contributii de asigurari pentru accidente de </p><p>munca si boli profesionale</p><p>418</p><p>O6</p><p> Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,247</p><p>O7</p><p> Contributii la Fondul de garantare a creantelor </p><p>salariale</p><p>0</p><p>2O BUNURI SI SERVICII 4,278,245</p><p>O1 Bunuri si servicii 3,882,481</p><p>O1 Furnituri de birou 7,529</p><p>O2 Materiale pentru curatenie 3,748</p><p>O3 Incalzit, iluminat si forta motrica 552,403</p><p>O4 Apa, canal si salubritate 33,979</p><p>O5 Carburanti si lubrifianti 9,509</p><p>O6 Piese de schimb 1,672</p><p> Transport</p><p>O8 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 53,500</p><p>O9 Materiale si prestari servicii cu caracter </p><p>functional</p><p>2,653,961</p><p>3O</p><p> Alte bunuri si servicii pentru intretinere si </p><p>functionare</p><p>566,180</p><p>O2 Reparatii curente 74,113</p><p>O5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 58,218</p><p> Uniforme si echipament</p><p> Lenjerie si accesorii de pat</p><p>3O Alte obiecte de inventar 58,218</p><p>O6 Deplasari, detasari, transferari 1,713</p><p>O1 Deplasari interne, detasari, transferari 1,713</p><p> Deplasari in strainatate</p><p>11 Carti, publicatii si materiale documentare 1,245</p><p>13 Pregatire profesionala 1,050</p><p>14 Protectia muncii 0</p><p> Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor</p><p> Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor </p><p>externe</p><p>3O Alte cheltuieli 259,425</p><p> Protocol si reprezentare</p><p>O4 Chirii 237,606</p><p> Prestari de servicii pentru transmiterea </p><p>drepturilor</p><p>0</p><p>65O4</p></li><li><p>3O Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 21,819</p><p>4O SUBVENTII 411,604</p><p>O9</p><p> Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a </p><p>angajatilor</p><p>411,604</p><p>51</p><p> TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI </p><p>PUBLICE</p><p>11,880,460</p><p>O1 Transferuri curente 11,880,460</p><p>O1 Transferuri catre institutii publice 11,880,460</p><p>56</p><p> PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE </p><p>NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE</p><p>265,468</p><p>02 Programe din Fondul Social European (FSE) 265,468</p><p>57 ASISTENTA SOCIALA 1,210,262</p><p> Asigurari sociale</p><p>O2 Ajutoare sociale 1,210,262</p><p> Ajutoare sociale in numerar</p><p>O2 Ajutoare sociale in natura 1,210,262</p><p>58</p><p> PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE </p><p>NERAMBURSABILE POSTADERARE AFERENTE PERIOADEI </p><p>2014-2020</p><p>0</p><p>02 Programe din Fondul Social European (FSE) 0</p><p>7O CHELTUIELI DE CAPITAL 11,952</p><p>71 ACTIVE NEFINANCIARE 11,952</p><p>O1 Active fixe 0</p><p> Constructii</p><p>O2</p><p> Masini, echipamente si mijloace de transport 0</p><p>O3</p><p> Mobilier, aparatura birotica si alte active </p><p>corporale</p><p>0</p><p>3O Alte active fixe 0</p><p>O3</p><p> Reparatii capitale aferente activelor fixe 11,952</p><p>85 Pl efect in anii prec si recup in anul curent 0</p><p>din total capitol: </p><p>65O4 O7 Invatamant nedefinibil prin nivel 11,880,460</p><p>O1</p><p> Centre de specializare, perfectionare, </p><p>calificare si recalificare</p><p>11,880,460</p><p>5O Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 6,501,711</p><p>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 549,681,426</p><p>O1 CHELTUIELI CURENTE 548,804,185</p><p>1O CHELTUIELI DE PERSONAL 64,122,460</p><p>O1 Cheltuieli salariale in bani 52,279,979</p><p>O1 Salarii de baza 50,595,402</p><p>O2 Salarii de merit 0</p><p>O3 Indemnizatii de conducere 0</p><p>O4 Spor de vechime 0</p><p> Sporuri pentru conditii de munca </p><p>O6 Alte sporuri 1,744</p><p>O7 Ore suplimentare 0</p><p>O8 Fond de premii 0</p><p>O9 Prima de vacanta 0</p><p> Fond pentru posturi ocupate prin cumul</p><p> Fond aferent platii cu ora </p><p>12 Indemnizatii platite unor persoane din afara </p><p>unitatii</p><p>1,481,700</p><p>13 Indemnizatii de delegare 115,251</p><p> Indemnizatii de detasare 0</p><p> Alocatiipentru transportul la si dela locul de </p><p>munc...</p></li></ul>

Recommended

View more >