CPO Bappebti

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CPO Bappebti

 • 7/17/2019 CPO Bappebti

  1/21

  Tanggal Kontrak Penyerahan Lokasi Harga Satuan04/01/2010 CPO SPOT Medan 7537 Rp / Kg05/01/2010 CPO SPOT Medan 7725 Rp / Kg06/01/2010 CPO SPOT Medan 7724 Rp / Kg07/01/2010 CPO SPOT Medan 7683 Rp / Kg08/01/2010 CPO SPOT Medan 7566 Rp / Kg11/01/2010 CPO SPOT Medan 7400 Rp / Kg12/01/2010 CPO SPOT Medan 7445 Rp / Kg13/01/2010 CPO SPOT Medan 7315 Rp / Kg14/01/2010 CPO SPOT Medan 7215 Rp / Kg15/01/2010 CPO SPOT Medan 7233 Rp / Kg18/01/2010 CPO SPOT Medan 7202 Rp / Kg19/01/2010 CPO SPOT Medan 7198 Rp / Kg20/01/2010 CPO SPOT Medan 7237 Rp / Kg21/01/2010 CPO SPOT Medan 7092 Rp / Kg22/01/2010 CPO SPOT Medan 7299 Rp / Kg25/01/2010 CPO SPOT Medan 7235 Rp / Kg26/01/2010 CPO SPOT Medan 7243 Rp / Kg27/01/2010 CPO SPOT Medan 7138 Rp / Kg28/01/2010 CPO SPOT Medan 7159 Rp / Kg29/01/2010 CPO SPOT Medan 7152 Rp / Kg01/02/2010 CPO SPOT Medan 7175 Rp / Kg02/02/2010 CPO SPOT Medan 7182 Rp / Kg03/02/2010 CPO SPOT Medan 7189 Rp / Kg

  04/02/2010 CPO SPOT Medan 7302 Rp / Kg05/02/2010 CPO SPOT Medan 7355 Rp / Kg08/02/2010 CPO SPOT Medan 7396 Rp / Kg09/02/2010 CPO SPOT Medan 7454 Rp / Kg10/02/2010 CPO SPOT Medan 7355 Rp / Kg11/02/2010 CPO SPOT Medan 7355 Rp / Kg12/02/2010 CPO SPOT Medan 7441 Rp / Kg15/02/2010 CPO SPOT Medan 7182 Rp / Kg16/02/2010 CPO SPOT Medan 7205 Rp / Kg17/02/2010 CPO SPOT Medan 7236 Rp / Kg18/02/2010 CPO SPOT Medan 7421 Rp / Kg19/02/2010 CPO SPOT Medan 7347 Rp / Kg22/02/2010 CPO SPOT Medan 7245 Rp / Kg

  23/02/2010 CPO SPOT Medan 7365 Rp / Kg24/02/2010 CPO SPOT Medan 7418 Rp / Kg25/02/2010 CPO SPOT Medan 7379 Rp / Kg01/03/2010 CPO SPOT Medan 7261 Rp / Kg02/03/2010 CPO SPOT Medan 7406 Rp / Kg03/03/2010 CPO SPOT Medan 7358 Rp / Kg04/03/2010 CPO SPOT Medan 7522 Rp / Kg05/03/2010 CPO SPOT Medan 7597 Rp / Kg08/03/2010 CPO SPOT Medan 7544 Rp / Kg09/03/2010 CPO SPOT Medan 7764 Rp / Kg10/03/2010 CPO SPOT Medan 7608 Rp / Kg11/03/2010 CPO SPOT Medan 7655 Rp / Kg12/03/2010 CPO SPOT Medan 7579 Rp / Kg

  15/03/2010 CPO SPOT Medan 7548 Rp / Kg17/03/2010 CPO SPOT Medan 7477 Rp / Kg18/03/2010 CPO SPOT Medan 7478 Rp / Kg19/03/2010 CPO SPOT Medan 7335 Rp / Kg22/03/2010 CPO SPOT Medan 7400 Rp / Kg23/03/2010 CPO SPOT Medan 7428 Rp / Kg24/03/2010 CPO SPOT Medan 7405 Rp / Kg25/03/2010 CPO SPOT Medan 7321 Rp / Kg26/03/2010 CPO SPOT Medan 7369 Rp / Kg29/03/2010 CPO SPOT Medan 7258 Rp / Kg

 • 7/17/2019 CPO Bappebti

  2/21

  30/03/2010 CPO SPOT Medan 7267 Rp / Kg31/03/2010 CPO SPOT Medan 7303 Rp / Kg01/04/2010 CPO SPOT Medan 7246 Rp / Kg05/04/2010 CPO SPOT Medan 7206 Rp / Kg06/04/2010 CPO SPOT Medan 7198 Rp / Kg07/04/2010 CPO SPOT Medan 7264 Rp / Kg08/04/2010 CPO SPOT Medan 7310 Rp / Kg09/04/2010 CPO SPOT Medan 7250 Rp / Kg12/04/2010 CPO SPOT Medan 7216 Rp / Kg13/04/2010 CPO SPOT Medan 7088 Rp / Kg14/04/2010 CPO SPOT Medan 7033 Rp / Kg15/04/2010 CPO SPOT Medan 7052 Rp / Kg16/04/2010 CPO SPOT Medan 7040 Rp / Kg19/04/2010 CPO SPOT Medan 7109 Rp / Kg20/04/2010 CPO SPOT Medan 6977 Rp / Kg21/04/2010 CPO SPOT Medan 7007 Rp / Kg22/04/2010 CPO SPOT Medan 6968 Rp / Kg23/04/2010 CPO SPOT Medan 7038 Rp / Kg26/04/2010 CPO SPOT Medan 7144 Rp / Kg27/04/2010 CPO SPOT Medan 7224 Rp / Kg28/04/2010 CPO SPOT Medan 7185 Rp / Kg29/04/2010 CPO SPOT Medan 7161 Rp / Kg30/04/2010 CPO SPOT Medan 7106 Rp / Kg03/05/2010 CPO SPOT Medan 7120 Rp / Kg

  04/05/2010 CPO SPOT Medan 7180 Rp / Kg05/05/2010 CPO SPOT Medan 7114 Rp / Kg06/05/2010 CPO SPOT Medan 7210 Rp / Kg07/05/2010 CPO SPOT Medan 7279 Rp / Kg10/05/2010 CPO SPOT Medan 7048 Rp / Kg11/05/2010 CPO SPOT Medan 7083 Rp / Kg12/05/2010 CPO SPOT Medan 7092 Rp / Kg14/05/2010 CPO SPOT Medan 7028 Rp / Kg17/05/2010 CPO SPOT Medan 7043 Rp / Kg18/05/2010 CPO SPOT Medan 7010 Rp / Kg19/05/2010 CPO SPOT Medan 7061 Rp / Kg20/05/2010 CPO SPOT Medan 7041 Rp / Kg21/05/2010 CPO SPOT Medan 7068 Rp / Kg

  24/05/2010 CPO SPOT Medan 7139 Rp / Kg25/05/2010 CPO SPOT Medan 7189 Rp / Kg26/05/2010 CPO SPOT Medan 7194 Rp / Kg27/05/2010 CPO SPOT Medan 7143 Rp / Kg31/05/2010 CPO SPOT Medan 7046 Rp / Kg01/06/2010 CPO SPOT Medan 7045 Rp / Kg02/06/2010 CPO SPOT Medan 7112 Rp / Kg03/06/2010 CPO SPOT Medan 7102 Rp / Kg04/06/2010 CPO SPOT Medan 6992 Rp / Kg07/06/2010 CPO SPOT Medan 7037 Rp / Kg08/06/2010 CPO SPOT Medan 6966 Rp / Kg09/06/2010 CPO SPOT Medan 6946 Rp / Kg10/06/2010 CPO SPOT Medan 6979 Rp / Kg

  11/06/2010 CPO SPOT Medan 6869 Rp / Kg14/06/2010 CPO SPOT Medan 6857 Rp / Kg15/06/2010 CPO SPOT Medan 6901 Rp / Kg16/06/2010 CPO SPOT Medan 6863 Rp / Kg17/06/2010 CPO SPOT Medan 6892 Rp / Kg18/06/2010 CPO SPOT Medan 6868 Rp / Kg21/06/2010 CPO SPOT Medan 6778 Rp / Kg22/06/2010 CPO SPOT Medan 6933 Rp / Kg23/06/2010 CPO SPOT Medan 6879 Rp / Kg24/06/2010 CPO SPOT Medan 6846 Rp / Kg

 • 7/17/2019 CPO Bappebti

  3/21

  25/06/2010 CPO SPOT Medan 6852 Rp / Kg28/06/2010 CPO SPOT Medan 6868 Rp / Kg29/06/2010 CPO SPOT Medan 6886 Rp / Kg30/06/2010 CPO SPOT Medan 6782 Rp / Kg01/07/2010 CPO SPOT Medan 6917 Rp / Kg02/07/2010 CPO SPOT Medan 6787 Rp / Kg05/07/2010 CPO SPOT Medan 6891 Rp / Kg06/07/2010 CPO SPOT Medan 6817 Rp / Kg07/07/2010 CPO SPOT Medan 6830 Rp / Kg08/07/2010 CPO SPOT Medan 6803 Rp / Kg09/07/2010 CPO SPOT Medan 6847 Rp / Kg12/07/2010 CPO SPOT Medan 6884 Rp / Kg13/07/2010 CPO SPOT Medan 6936 Rp / Kg14/07/2010 CPO SPOT Medan 6834 Rp / Kg15/07/2010 CPO SPOT Medan 6977 Rp / Kg16/07/2010 CPO SPOT Medan 7073 Rp / Kg19/07/2010 CPO SPOT Medan 7095 Rp / Kg20/07/2010 CPO SPOT Medan 7057 Rp / Kg21/07/2010 CPO SPOT Medan 7028 Rp / Kg22/07/2010 CPO SPOT Medan 7137 Rp / Kg23/07/2010 CPO SPOT Medan 7341 Rp / Kg26/07/2010 CPO SPOT Medan 7234 Rp / Kg27/07/2010 CPO SPOT Medan 7189 Rp / Kg28/07/2010 CPO SPOT Medan 7220 Rp / Kg

  29/07/2010 CPO SPOT Medan 7251 Rp / Kg30/07/2010 CPO SPOT Medan 7234 Rp / Kg02/08/2010 CPO SPOT Medan 7223 Rp / Kg03/08/2010 CPO SPOT Medan 7531 Rp / Kg04/08/2010 CPO SPOT Medan 7535 Rp / Kg05/08/2010 CPO SPOT Medan 7591 Rp / Kg06/08/2010 CPO SPOT Medan 7744 Rp / Kg09/08/2010 CPO SPOT Medan 7877 Rp / Kg10/08/2010 CPO SPOT Medan 8084 Rp / Kg11/08/2010 CPO SPOT Medan 8002 Rp / Kg12/08/2010 CPO SPOT Medan 7848 Rp / Kg13/08/2010 CPO SPOT Medan 7905 Rp / Kg16/08/2010 CPO SPOT Medan 8045 Rp / Kg

  18/08/2010 CPO SPOT Medan 8003 Rp / Kg19/08/2010 CPO SPOT Medan 7931 Rp / Kg20/08/2010 CPO SPOT Medan 7953 Rp / Kg23/08/2010 CPO SPOT Medan 7799 Rp / Kg24/08/2010 CPO SPOT Medan 7961 Rp / Kg25/08/2010 CPO SPOT Medan 7774 Rp / Kg26/08/2010 CPO SPOT Medan 7781 Rp / Kg27/08/2010 CPO SPOT Medan 7881 Rp / Kg30/08/2010 CPO SPOT Medan 7918 Rp / Kg31/08/2010 CPO SPOT Medan 8069 Rp / Kg01/09/2010 CPO SPOT Medan 7943 Rp / Kg02/09/2010 CPO SPOT Medan 7624 Rp / Kg03/09/2010 CPO SPOT Medan 7697 Rp / Kg

  06/09/2010 CPO SPOT Medan 7677 Rp / Kg07/09/2010 CPO SPOT Medan 7534 Rp / Kg08/09/2010 CPO SPOT Medan 7654 Rp / Kg14/09/2010 CPO SPOT Medan 7808 Rp / Kg15/09/2010 CPO SPOT Medan 7687 Rp / Kg16/09/2010 CPO SPOT Medan 7600 Rp / Kg17/09/2010 CPO SPOT Medan 7559 Rp / Kg20/09/2010 CPO SPOT Medan 7692 Rp / Kg21/09/2010 CPO SPOT Medan 7913 Rp / Kg22/09/2010 CPO SPOT Medan 7806 Rp / Kg

 • 7/17/2019 CPO Bappebti

  4/21

  23/09/2010 CPO SPOT Medan 7784 Rp / Kg24/09/2010 CPO SPOT Medan 7766 Rp / Kg27/09/2010 CPO SPOT Medan 7944 Rp / Kg28/09/2010 CPO SPOT Medan 7944 Rp / Kg29/09/2010 CPO SPOT Medan 7936 Rp / Kg30/09/2010 CPO SPOT Medan 7759 Rp / Kg01/10/2010 CPO SPOT Medan 7848 Rp / Kg04/10/2010 CPO SPOT Medan 7872 Rp / Kg05/10/2010 CPO SPOT Medan 7802 Rp / Kg06/10/2010 CPO SPOT Medan 7780 Rp / Kg07/10/2010 CPO SPOT Medan 7876 Rp / Kg08/10/2010 CPO SPOT Medan 7780 Rp / Kg11/10/2010 CPO SPOT Medan 8241 Rp / Kg12/10/2010 CPO SPOT Medan 8428 Rp / Kg13/10/2010 CPO SPOT Medan 8381 Rp / Kg14/10/2010 CPO SPOT Medan 8466 Rp / Kg15/10/2010 CPO SPOT Medan 8468 Rp / Kg18/10/2010 CPO SPOT Medan 8520 Rp / Kg19/10/2010 CPO SPOT Medan 8474 Rp / Kg20/10/2010 CPO SPOT Medan 8370 Rp / Kg21/10/2010 CPO SPOT Medan 8569 Rp / Kg22/10/2010 CPO SPOT Medan 8572 Rp / Kg25/10/2010 CPO SPOT Medan 8610 Rp / Kg26/10/2010 CPO SPOT Medan 8848 Rp / Kg

  27/10/2010 CPO SPOT Medan 8794 Rp / Kg28/10/2010 CPO SPOT Medan 8804 Rp / Kg29/10/2010 CPO SPOT Medan 8748 Rp / Kg01/11/2010 CPO SPOT Medan 8620 Rp / Kg02/11/2010 CPO SPOT Medan 8760 Rp / Kg03/11/2010 CPO SPOT Medan 8710 Rp / Kg05/11/2010 CPO SPOT Medan 8953 Rp / Kg08/11/2010 CPO SPOT Medan 9191 Rp / Kg09/11/2010 CPO SPOT Medan 9272 Rp / Kg10/11/2010 CPO SPOT Medan 9449 Rp / Kg11/11/2010 CPO SPOT Medan 9587 Rp / Kg12/11/2010 CPO SPOT Medan 9642 Rp / Kg15/11/2010 CPO SPOT Medan 9527 Rp / Kg

  16/11/2010 CPO SPOT Medan 9551 Rp / Kg18/11/2010 CPO SPOT Medan 9283 Rp / Kg19/11/2010 CPO SPOT Medan 9528 Rp / Kg22/11/2010 CPO SPOT Medan 9390 Rp / Kg23/11/2010 CPO SPOT Medan 9179 Rp / Kg24/11/2010 CPO SPOT Medan 9074 Rp / Kg25/11/2010 CPO SPOT Medan 9215 Rp / Kg26/11/2010 CPO SPOT Medan 9402 Rp / Kg29/11/2010 CPO SPOT Medan 9450 Rp / Kg30/11/2010 CPO SPOT Medan 9519 Rp / Kg01/12/2010 CPO SPOT Medan 9562 Rp / Kg02/12/2010 CPO SPOT Medan 9794 Rp / Kg03/12/2010 CPO SPOT Medan 9610 Rp / Kg

  06/12/2010 CPO SPOT Medan 9941 Rp / Kg08/12/2010 CPO SPOT Medan 10157 Rp / Kg09/12/2010 CPO SPOT Medan 10102 Rp / Kg10/12/2010 CPO SPOT Medan 10197 Rp / Kg13/12/2010 CPO SPOT Medan 10291 Rp / Kg14/12/2010 CPO SPOT Medan 10507 Rp / Kg15/12/2010 CPO SPOT Medan 10448 Rp / Kg16/12/2010 CPO SPOT Medan 10446 Rp / Kg17/12/2010 CPO SPOT Medan 10218 Rp / Kg20/12/2010 CPO SPOT Medan 10186 Rp / Kg

 • 7/17/2019 CPO Bappebti

  5/21

  21/12/2010 CPO SPOT M