Criteris i instruccions formació professorat 2013-2014

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    223

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Criteris i instruccions formaci permanent del professorat curs 2013-14

Transcript

<ul><li><p>1- Lnies de formaci (aprovades pel Comit de Formaci)Eix 1: Suport als projectes educatius dels centres per a la millora dels processos i resultats educatius</p><p>Eix 2: Millora de les competncies professionals del professorat per a la seva prctica docent i de laltre personal adscrit als centres educatius</p><p>Eix 3: Millora de les competncies professionals de les persones formadores i dels serveis educatius</p></li><li><p>Lnies de formaciEix 1: Suport als projectes educatius dels centres per a la millora dels processos i resultats educatiusMillora dels resultats educatius de tot lalumnat i de la convivncia en els centres, mitjanant laplicaci dels currculums competencials i lenfortiment dels aprenentatges La funci tutorial i lorientaci com a eina clau per a lacompanyament de lalumnat i la millora del clima de centreParticipaci de la comunitat educativa i relacions amb lentornRecursos i estratgies per millorar la capacitat i la competncia dels equips docents per dur a terme una adequada atenci a la diversitat de lalumnat amb necessitats educatives especfiquesImpuls per a la direcci i el lideratge dels centres pblics per a una gesti i organitzaci afavoridores de lxit educatiu de lalumnatCoordinaci de centres com a eina afavoridora dun model de treball i daprenentatge en xarxa</p></li><li><p>Lnies de formaciEix 2: Millora de les competncies professionals del professorat per a la seva prctica docent i de laltre personal adscrit als centres educatius Suport al professorat novell amb la finalitat dacollir-lo, acompanyar-lo i vetllar pel seu creixement professionaliCapacitaci i actualitzaci metodolgica, cientfica, tcnica i didctica</p><p>Eix 3: Millora de les competncies professionals de les persones formadores i dels serveis educatiusFormaci de persones formadores en coherncia amb les prioritats de formaciFormaci adreada als serveis educatius</p></li><li><p>2- Objectius de la formaci permanent 2013-2014Potenciar la formaci en centre i per a centres.Impulsar la formaci del professorat en el treball per competncies bsiques.Potenciar un model davaluaci de la formaci compartit i basat en laprofitament i la transferncia.Avanar en laplicaci de criteris comuns en la gesti de la formaci permanent i compartir amb el professorat el model actual de formaci.Consolidar el model de reconeixement de lOrdre ENS/2048/2012.</p></li><li><p>Marc organitzatiu: Estructura de la formaci permanentFormaci organitzada pel Departament dEnsenyament Formaci centralitzada (Planificada i gestionada directament per les unitats del DE.)Formaci territorialitzada (Planificada per les unitats amb la gesti compartida amb el territori.)Formaci descentralitzada (Planificada i gestionada en el marc dels PFZ.)Formaci promoguda i reconeguda pel Departament dEnsenyament Formaci promoguda mitjanant convenisFormaci reconeguda segons lOrdre ENS/2048/2012Tota la formaci del Departament dEnsenyament sorienta cap a una planificaci nica: Equilibrar les propostes formatives dels serveis centrals i el territori. Garantir la coordinaci de loferta. Afavorir la coherncia en continguts i metodologies. </p></li><li><p>3- Criteris davaluaci de la formaciLa Llei deducaci de Catalunya (LEC) estableix, a larticle 110, apartat 3, que la formaci ha dincloure en tots els casos lavaluaci de laprofitament de les persones assistents.La finalitat de lavaluaci de la formaci s identificar i constatar millores en lactuaci del professorat orientades a lxit escolar, com a conseqncia dhaver participat en accions formatives.</p></li><li><p>Formaci per a centresFormaci en centreProfessorat dun centreProfessorat de diversos centresAssessoramentFormaci interna de centre (FIC)Taller a centreFormaci interna de centre en xarxa (FICX)Seminari de coordinaciFormaci dequips de centreTallerCursSeminariGrup de treballConferncia, taula rodona, jornada, trobada pedaggica i intercanvi dexperinciesEstada formativa a lempresaEstada formativa a lestrangerCentreIndividual4- Modalitats de formaciFormaci individual</p></li><li><p>Modalitats de formaciLes activitats de formaci es poden organitzar en tres formats: Presencials: activitats amb un percentatge important de lassistncia a les sessions de formaci. En funci de les diferents modalitats, aquestes activitats destinen una part del seu temps a la realitzaci de tasques individuals o grupals.Semipresencials: activitats realitzades principalment a lentorn virtual, amb un mxim de tres sessions presencials.No presencials: activitats realitzades totalment a lentorn virtual.</p></li><li><p>Modalitats de formaci: Formaci en centre</p><p>AssessoramentFormaci interna de centre (FIC)Taller a centreDemanda justificada del centre amb el vistiplau de linspector/a de centre.Comproms del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferncia a laula.Document de valoraci final, que sinclour en la memria anual del centre.Format presencial.Durada no inferior a 30 hores, amb dues terceres parts amb la persona formadora i la resta, de treball autnom al centre. Aquest treball, individual o collectiu, estar destinat a realitzar les tasques planificades en relaci amb laprofitament i la transferncia immediata. </p><p>El professional expert se certificar com a formador/a. Format presencial.T una durada de 30 hores, amb 20 hores de presencialitat de les persones participants i 10 hores de treball intern per realitzar les tasques planificades en relaci amb laprofitament i la transferncia immediata. El procs formatiu inclou:fase dautodiagnosifase de planificaci fase de construcci i experimentacifase davaluaci. Aquest procs formatiu es recull en la carpeta de formaci.Els equips de coordinaci disposaran del suport duna persona del CRP.Hi ha dos tipus ditineraris: guiats i propis.Lequip de coordinaci se certificar com a coordinador/a.Format presencial.Durada mxima de 12 hores, amb dues terceres parts amb la persona formadora i la resta, de treball autnom al centre.</p><p>Aquest treball, individual o collectiu, estar destinat a realitzar les tasques planificades en relaci amb laprofitament i la transferncia immediata.</p><p>El professional expert se certificar com a formador/a.</p></li><li><p>Modalitats de formaci: Formaci per a centres</p><p>Formaci interna de centre en xarxa (FICX)El curs 2013-2014 sexperimentar la FICX en alguns centres. Aquesta formaci experimental es coordinar exclusivament des dels Serveis dInnovaci i Formaci de lEducaci Infantil i Primria i de lEducaci Secundria amb la participaci de la Inspecci dEducaci.</p><p>La formaci interna de centre en xarxa (FICX) aprofita lexpertesa i el treball dels centres que durant el curs 2012-2013 han participat en la formaci interna de centres (FIC).</p><p>La FICX sorganitzar a partir del contacte i del contrast entre centres educatius, amb la finalitat de compartir els objectius de millora de cada centre, la manera dassolir aquests objectius i els seus projectes. El procs formatiu inclou:fase de contacte entre centres (virtual o presencial),fase dinteracci i de contrast dexperincies,fase de treball intern de centre,fase de retorn, projecci i avaluaci dels resultats.</p></li><li><p>Modalitats de formaci: Formaci per a centres</p><p>Seminari de coordinaciFormaci dequips de centres una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, detapes consecutives (infantil-primria; primria-secundria) o duna mateixa etapa. Aquestes persones tindran el comproms de la transferncia del contingut de la formaci al seu centre. Les temtiques poden ser generals, despecialitat, drea, per crrec.</p><p>Format presencial.</p><p>Durada mnima de 15 hores i mxima de 20, amb dues terceres parts presencials i la resta, de treball autnom.Aquest treball estar destinat a realitzar les tasques planificades en relaci amb laprofitament i la transferncia immediata.Els seminaris de coordinaci poden disposar:de professional expert que se certificar com a persona formadora o b,de persona coordinadora; en aquest cas, poden rebre assessorament puntual extern per part dun o ms experts que se certificaran com a ponents.Est dirigida a equips professionals de centres, almenys una persona dels quals forma part de lequip directiu. Aquestes persones tindran el comproms de la transferncia del contingut de la formaci al seu centre.Lestructura formativa incorpora la planificaci, lexperimentaci i lavaluaci del pla dactuaci en el centre de la temtica treballada.Poden ser en format curs o seminari.</p><p>Format presencial.</p><p>Durada mnima de 30 hores, de les quals un mnim de 15 seran presencials i la resta, de treball autnom en el propi centre, per a la realitzaci del Pla dactuaci. En el format curs, disposar de professional expert que se certificar com a persona formadora. En el format seminari, tindr un equip de coordinaci.En tots els casos, poden rebre assessorament puntual extern per part dun o ms ponents i/o de presentaci dexperincies. </p></li><li><p>Modalitats de formaci: Formaci individual</p><p>TallerCursSeminariModalitat formativa de carcter concret i prctic orientat a la millora dalguna competncia professional del professorat. </p><p>Format presencial.</p><p>Durada mxima de 12 hores, dues terceres parts de les quals sn amb la persona formadora i la resta, de treball autnom.Aquest treball, individual o collectiu, estar destinat a realitzar les tasques planificades en relaci amb laprofitament.Modalitat de formaci estandarditzada, impartida per una persona experta. </p><p>Format presencial, semipresencial i no presencial.</p><p>Durada mnima de 15 hores.Si s presencial tindr un mnim de la tercera part destinat a treball autnom sense persona formadora.Aquest treball, individual o collectiu, estar destinat a realitzar les tasques planificades en relaci amb laprofitament.Modalitat que t com a finalitat la reflexi de docents de diferents centres o altres agents educatius del territori entorn dun tema, a partir de la seva prctica professional. s adequada per a professorat amb experincia docent. </p><p>Format presencial, semipresencial i no presencial.</p><p>Durada mnima de 20 hores.Si s presencial tindr un mnim de la tercera part destinat a treball autnom sense persona formadora.Aquest treball, individual o collectiu, estar destinat a realitzar les tasques planificades en relaci amb laprofitament.El professional expert se certificar com a formador/a.</p></li><li><p>Modalitats de formaci: Formaci individual</p><p>Grup de treballModalitat formativa especialment pensada per a professorat amb experincia docent, que t com a finalitat la millora de la prctica educativa. La seva tasca pretn afavorir la incorporaci de canvis metodolgics. </p><p>Format presencial.</p><p>Durada mnima de 30 hores i mxima de 60, amb un mnim de la meitat del temps presencial i la resta, de treball autnom. Els materials i el treball realitzat estaran a disposici de la resta del professorat, i les unitats o institucions organitzadores sn els responsables de la seva difusi.</p><p>La persona que t les funcions de coordinaci se certificar com a coordinador/a.</p><p>Modalitats de dinamitzaci, sensibilitzaci i divulgaciConferncia i taula rodona: impartides per un (conferncia) o ms ponents (taula rodona) especialistes en la matria. No certificables. Mxim 3 hores.Cicle de conferncies: grups de conferncies o taules rodones al voltant dun mateix tema. Mnim 15 hores.Trobada pedaggica i intercanvi dexperincies: impartides per professorat que presenta experincies desenvolupades en el seu centre. Mnim 5 hores.Jornada: inclou elements de les modalitats anteriors i/o tallers prctics. Mnim 10 hores.</p><p>Les persones que imparteixen aquestes modalitats sanomenen ponents. Tamb poden ser impartides per professorat daula que constar com a presentaci dexperincies.</p></li><li><p>*Necessitats de formaciSistemaCentresCBRelaci amb les modalitats de formacien centreper a centresindividualTallerCursSeminariGrup de treballConferncia, jornada...Estada formativa a empresaEstada formativa a lestrangerAssessoramentFormaci interna de centre (FIC)Taller a centreFICXSeminaride coordinaciFormaci dequips de centreABCAssessoramentDFormaci interna de centre (FIC)Formaci dequipsde centreFrum de reflexiRecurs de suport en entorn virtual al servei dels centres per compartir coneixement sobre les CB ABCDDocuments de competncies bsiquescentreFrum de reflexiImpulsar la formaci del professorat en el treball per competncies bsiquesObjectiuFormaci en competncies bsiques. FORMACI DEQUIPS DE CENTREAccions prioritriesEAccions especfiques de cada DGAccions especfiquesCada Direcci General establir accions de formaci especfiquesE</p></li><li><p>Frum de reflexi en competncies bsiques Realitzat en entorn virtual Tindr dues parts:Esttica: Preguntes i respostes ms freqents.Dinmica, de participaci per crear una cultura competencial compartida i compartir coneixement.Un tema cada mes, amb una estructura de:Document / vdeo.Preguntes que despertin la participaci.Recollida dinformaci i retorn per incloure-la al document.El debat estar condut per especialistes de les direccions generals.Obert a tots els mestres, professors, serveis educatius, Inspecci dEducaci... (amb identificaci XTEC).</p></li><li><p>Elaboraci de la proposta formativa 5- Planificaci de lofertaEl catleg de formaci recollir les activitats previstes per part de les unitats del Departament, ja siguin centralitzades o territorialitzades. Tamb recollir orientacions, recomanacions i recursos disponibles per part de les unitats del Departament dEnsenyament de cara a lelaboraci de loferta descentralitzada.En el cas de la formaci en centre, les comissions dels PFZ tenen les competncies per assignar els centres on es far la formaci, amb el vistiplau de la inspecci, llevat de si hi ha resoluci de convocatria pblica.Les comissions dels PFZ elaboren la proposta formativa dacord amb les lnies de formaci, el catleg de formaci i les necessitats del territori. </p></li><li><p>Planificaci de loferta: HORARI DE LA FORMACILa part presencial de les activitats de formaci permanent es duran a terme dins lhorari laboral de no permanncia al centre del professorat, llevat dels casos excepcionalment autoritzats per la direcci general que correspongui.</p><p>La part de treball autnom collectiu de les modalitats de formaci en centre i per a centres es pot dur a terme dins lhorari de permanncia al centre del professorat.</p></li><li><p>Planificaci de loferta de formaci: CALENDARI</p><p>Inici Fi Presentaci dels Criteris, instruccions i orientacions 2013-201401-04-1330-04-13Publicaci del catleg 2013-2014 per als ST i SE15-05-13Presentaci del PFZ i recollida de les demandes dels centres 21-06-1306-06-13Aprovaci de la proposta per part de la comissi del PFZ06-06-13Introducci de la proposta aprovada per la comissi del PFZ a laplicaci GTAF15-05-1310-06-13Aprovaci de la proposta global pel Comit de Formaci26-06-1328-06-13Publicaci dactivitats per al professorat15-07-13Inscripci del professorat a les activitats16-09-1330-09-13Inici de les activitats de formaci21-10-13 </p></li><li><p>6- Gesti duna activitat de formaci Inscripci Seguiment CertificaciAvaluaci</p></li><li><p>Gesti duna activitat de formaci: InscripciSollicitud de plaaLa sollicitud la realitzar sempre la persona usuria i no les persones gestores de lactivitat. Hi ha tres tipus de sollicitud diferents:Sense restricci.Amb restricci a centre o centres. Noms poden sollicitar plaa les persones dun centre o de centres determinats. Sutilitzar sempre en...</p></li></ul>