CURRICULUM VITAE - ucv.ro de filtrare-compensare armonici pentru statiile de foraj ... Diploma de Excelenta pentru contributia la organizarea conferintei ...

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    226

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>CURRICULUM VITAE </p><p>Date personale </p><p>Nume: POPESCU </p><p>Prenume: ELVIRA </p><p>Data nasterii: 20 aprilie 1981 </p><p>E-mail: popescu_elvira@software.ucv.ro </p><p>Pagina Web: http://software.ucv.ro/~epopescu </p><p>Studii </p><p> Sep. 1996 Iun. 2000: studii liceale la Colegiul National "Carol I" (profil matematica-fizica, bilingv </p><p>engleza), Craiova (Diploma de Bacalaureat - iunie 2000) </p><p> Oct. 2000 Iun. 2005: studii universitare la Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica, </p><p>Universitatea din Craiova (Diploma de Inginer, iunie 2005, profilul: Ingineria Sistemelor si </p><p>Calculatoarelor, specializarea: Calculatoare - in limba engleza, directia de aprofundare: Software) </p><p>o Diploma de Excelenta acordata de Senatul Universitatii din Craiova pentru rezultate </p><p>deosebite obtinute in timpul studiilor (media generala 10) si absolvirea ca sefa de </p><p>promotie </p><p>o Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic </p><p> Oct. 2005 Iun. 2007: studii de master la Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica, </p><p>Universitatea din Craiova (Diploma de Master, iunie 2007, profilul: Ingineria Sistemelor si </p><p>Calculatoarelor, specializarea: Inginerie Software) </p><p> Oct. 2005 Nov. 2008: studii doctorale in cotutela - Universitatea din Craiova si Universit de </p><p>Technologie de Compigne, Franta (Diploma de Doctor conferita de Universitatea din Craiova - </p><p>ianuarie 2009 si respectiv Universit de Technologie de Compigne martie 2009) </p><p>Scoli de vara / workshopuri </p><p> LASI 2013 - Learning Analytics Summer Institute, 1-5 iul. 2013, Stanford University, SUA </p><p> EIAH 2007 a 5-a Scoala Tematica in domeniul e-learning (5me cole thmatique du CNRS sur les </p><p>EIAH - Personnalisation des EIAH), 7-12 iul. 2007, Saint Quentin sur Isre, Franta </p><p> Linux Power User Workshop, organizat de IBM Romania, 2-6 nov. 2009, Craiova </p><p> Technical English Program Workshop, organizat de IEEE Educational Activities, 2-4 oct. 2009, Sankt </p><p>Petersburg, Rusia </p><p>Experienta profesionala </p><p> Oct. 2005 feb. 2008 preparator la Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatica, </p><p>Calculatoare si Electronica, catedra de Inginerie Software. </p><p> Mar. 2008 sep. 2009 asistent la Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatica, Calculatoare </p><p>si Electronica, catedra de Inginerie Software. </p><p> Oct. 2009 prezent sef de lucrari la Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatica, </p><p>Calculatoare si Electronica, departamentul de Calculatoare si Tehnologia Informatiei </p><p>In aceasta perioada am sustinut cursuri (si aplicatii) la urmatoarele discipline, inclusiv cele din postul scos </p><p>la concurs: </p><p> Web applications' design / Proiectarea aplicatiilor Web </p><p> Tehnologii multimedia in e-learning </p><p> Knowledge and semantics-based systems </p><p> Tehnologii pentru servicii Web </p><p>mailto:popescu_elvira@software.ucv.rohttp://software.ucv.ro/~epopescu</p></li><li><p>2 </p><p> Didactica specialitatii </p><p>precum si activitati de laborator/proiect/seminar la urmatoarele discipline: </p><p> Inteligenta artificiala / Artificial intelligence </p><p> Dezvoltarea aplicatiilor distribuite in retele / Distributed network application development </p><p> Comert electronic / Electronic commerce </p><p> Medii de programare vizuala / Visual programming environments </p><p>Publicatii - conform listei de lucrari atasate: </p><p> 1 teza de doctorat </p><p> 4 capitole in carti publicate in edituri internationale </p><p> 2 carti editate publicate in edituri internationale </p><p> 1 carte publicata in editura nationala </p><p> 9 articole in extenso publicate in reviste de specialitate </p><p> 44 lucrari in extenso publicate in volume ale conferintelor internationale de specialitate </p><p>Au fost identificate peste 120 de citari ale acestor lucrari (excluzand auto-citarile), dintre care peste 50 in </p><p>carti, reviste si volume ale unor manifestri stiintifice indexate ISI, si peste 70 in reviste si volume ale </p><p>unor manifestari stiintifice indexate in alte BDI. </p><p>Granturi de cercetare </p><p>Director de proiect - Granturi/proiecte nationale castigate prin competitie </p><p> Studiul, proiectarea si implementarea unui sistem web adaptiv inteligent pentru e-learning, grant </p><p>CNCSIS TD 167/2007, durata: 2 ani (2007-2008), valoarea: 61 000 RON </p><p>Rezultatele obtinute in cadrul proiectului au fost valorificate prin publicarea a 16 lucrari: o teza de </p><p>doctorat, un capitol de carte in editura internationala de prestigiu, un articol intr-o revista indexata in BDI </p><p>si 13 lucrari in volumele unor conferinte internationale indexate ISI sau BDI (una dintre ele fiind </p><p>recompensata cu premiul "Best Poster Award"). Dintre acestea mentionez: </p><p> Elvira Popescu, Diagnosing Students Learning Style in an Educational Hypermedia System, </p><p>Constantinos Mourlas, Nikos Tsianos and Panagiotis Germanakos (Eds): Cognitive and Emotional </p><p>Processes in Web-based Education: Integrating Human Factors and Personalization, Advances in </p><p>Web-Based Learning Book Series, IGI Global, ISBN: 978-1-60566-392-0, 2009. </p><p> Elvira Popescu, Costin Badica, Philippe Trigano, Learning Objects' Architecture and Indexing in </p><p>WELSA Adaptive Educational System, Scalable Computing: Practice and Experience, Vol. 9(1), </p><p>ISSN: 1895-1767, pp. 11-20, 2008. </p><p> Elvira Popescu, Philippe Trigano, Costin Badica, Towards a Unified Learning Style Model in </p><p>Adaptive Educational Systems, Proceedings ICALT 2007, pp. 804-808, IEEE Computer Society </p><p>Press, ISBN: 978-0-7695-2916-5, 2007. </p><p> Elvira Popescu, Philippe Trigano, Costin Badica, Adaptive Educational Hypermedia Systems: A </p><p>Focus on Learning Styles, Proceedings EUROCON 2007, pp. 2473-2478, IEEE Press, ISBN: 1-4244-</p><p>0813-X, 2007. </p><p>Membru in echipa de cercetare - Granturi/proiecte internationale castigate prin competitie </p><p> A Web-based E-Training Platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics </p><p>(ORTHO-eMAN), LLP - Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation, 2011-1-RO1-LEO05-15321, </p><p>durata: 2 ani (2012-2013), director proiect: Dorin Popescu </p><p> C-Facile, UNIT grant (Universit Thmatique Numrique Ingnierie et Technologie, Franta), cod </p><p>2008-01, nr. 281/24.04.2009, durata: 1 an (2009), director grant: Jean-Paul Boufflet (Universit de </p></li><li><p>3 </p><p>Technologie de Compigne, Franta) (responsabil grant pentru Universitatea din Craiova) </p><p> AlgoBank, UNIT grant (Universit Thmatique Numrique Ingnierie et Technologie, France), cod </p><p>2008-02, nr. 282/24.04.2009, durata: 1 an (2009), director grant: Philippe Trigano (Universit de </p><p>Technologie de Compigne, Franta) </p><p> eDalgo - eDidactique de l'Algorithmique. Support interactif de cours pour l'apprentissage autonome </p><p>de l'algorithmique et de la programmation, Proiect de cooperare stiintifica interuniversitara, ref. </p><p>6316PS635, finantat de AUF (l'Agence Universitaire de la Francophonie), durata: 2 ani (2006-2007), </p><p>responsabil proiect: Costin Badica </p><p>Membru in echipa de cercetare - Granturi/proiecte nationale castigate prin competitie </p><p> SCIPA: Servicii software semantice de Colaborare si Interoperabilitate pentru realizarea Proceselor </p><p>Adaptive de business - Parteneriate in domeniile prioritare, programul 4, cod 12118, durata: 3 ani </p><p>(2008-2011), director partener UCV: Costin Badica </p><p> Sistem informatic pentru interogarea bazata pe continut a bazelor de date multimedia cu imagini </p><p>medicale (SIBIM) Parteneriat, nr. D11 045 / 14.09.2007, durata: 3 ani (2007-2009), director proiect: </p><p>Dumitru Dan Burdescu </p><p> Stabilitate si oscilatii in dinamica sistemelor om-masina, grant IDEI 95/01.10.2007, durata: 2 ani </p><p>(2007 2008), director grant: Vladimir Rasvan </p><p> Sisteme de recomandare Web adaptive care utilizeaza cunostinte reprezentate prin programe logice, </p><p>grant CNCSIS AT 102/2007, durata: 1 an (2007), director grant: Mircea Preda. </p><p> Dezvoltarea de instrumente software pentru proiectarea microcircuitelor analogice, grant CNCSIS A, </p><p>cod 602, durata: 2 ani (2007 2008), director grant: Milena Doicaru </p><p> Sistem de analiz i calcul a semnalelor din reele electrice poluate i comand a filtrelor active </p><p>pentru compensarea armonicilor - SACSCFA, Contract de Excelen CEEX 4049/2006, contractor </p><p>ICMET Craiova, durata: 3 ani (20062008), director proiect: Ana Iacob </p><p> Prevenirea cuplajelor pilot-elicopter (om-main) n manevre critice la bordul navelor i </p><p>platformelor marine - ELICOMNAV, Contract de Excelen CEEX, modulul I, nr. 449/06.11.2006, </p><p>contractor SC STRAERO S.A. Bucureti, subcontract Universitatea din Craiova nr. 259/26.07.2006, </p><p>durata: 3 ani (20062008), responsabil proiect (Universitatea din Craiova): Dan Popescu </p><p> Instalatie de filtrare-compensare armonici pentru statiile de foraj petrolier, contract RELANSIN nr. </p><p>2122/11.10.2004, contractor ICMET, durata: 2 ani (2005-2006), responsabil stiintific: Dan Popescu </p><p> HIPERPROC: Tehnici hipermedia pentru reprezentarea bazata pe cunostinte a proceselor </p><p>organizationale, grant CNCSIS tip A nr. 94/2005, durata: 3 ani (2005-2007), director grant: Costin </p><p>Badica </p><p>Alte proiecte/granturi </p><p> Instruirea profesorilor de informatica pe tehnologia .Net, proiect POSDRU 87/1.3/S/62426, 2011-</p><p>2013, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea </p><p>Resurselor Umane 2007 2013 (responsabil cu implementarea partener UCV) </p><p> Practica ta pentru educatia viitorului, proiect POSDRU 60/2.1/S/33675, 2010-2012, cofinantat din </p><p>Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 </p><p>2013 (expert pe termen scurt: supervizor de practica) </p><p> Proiect de mobilitate a cercetatorilor, CNCSIS tip MC, cod 83/2008 sustinere financiara a </p><p>participarii la conferinta IEEE SAINT 2008. </p><p>Burse </p><p> Bursa de cercetare postdoctorala in cadrul contractului POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect strategic ID </p><p>61968 (2009), cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial </p><p>Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 (2010-2013) </p></li><li><p>4 </p><p> Bursa de cercetare stiintifica pentru tineri doctoranzi tip BD, finantata de CNCSIS (2006 2008) </p><p> Bursa de cercetare la Laboratorul HEUDIASYC, Universitatea de Tehnologie din Compiegne, Franta, </p><p>finantata de AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) in cadrul proiectului eDalgo (martie </p><p>mai 2007) </p><p> Bursa de cercetare la Laboratorul HEUDIASYC, Universitatea de Tehnologie din Compiegne, Franta, </p><p>finantata de MEdC prin ONBSS (martie mai 2006) </p><p> Bursa Erasmus/Socrates la Laboratorul HEUDIASYC, Universitatea de Tehnologie din Compiegne, </p><p>Franta (martie mai 2005) </p><p> Bursa de performanta pentru rezultate deosebite in timpul studiilor de master, acordata de </p><p>Universitatea din Craiova (2005/2006, 2006/2007) </p><p> Bursa de performanta pentru rezultate deosebite in timpul studiilor universitare, acordata de </p><p>Universitatea din Craiova (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005) </p><p>Premii si distinctii </p><p> Premiul pentru cea mai buna lucrare ("Outstanding Short Paper Award") la conferinta internationala </p><p>IEEE ICALT 2013 (Beijing, China, 15-18 iul. 2013) </p><p> Premiul pentru cea mai buna lucrare ("Best Poster Award") la conferinta internationala IEEE Eurocon </p><p>2007 (Varsovia, Polonia, 9-12 sep. 2007) </p><p> Diploma de Onoare conferita de Senatul Universitatii pentru activitatea didactica si stiintifica </p><p>desfasurata in cadrul Universitatii din Craiova (cu ocazia aniversarii a 60 de ani de invatamant </p><p>superior la Craiova oct. 2007) </p><p> Diploma de Excelenta pentru contributia la organizarea conferintei ICWL 2012 (11th International </p><p>Conference on Web-based Learning), 2-4 sep. 2012, Sinaia, Romania </p><p> Premierea rezultatelor cercetarii - articole ISI (cod CNCSIS 792/oct. 2010) </p><p> Premierea rezultatelor cercetarii - articole ISI (cod CNCSIS 43/iun. 2007) </p><p>Apartenenta la societati stiintifice sau profesionale </p><p> International Association of Smart Learning Environments (IASLE) membru in comitetul executiv </p><p>din 2013 </p><p> International Observatory on Smart City Learning membru din 2013 </p><p> IEEE (Computer Society, Education Society, Women in Engineering Society) membru din 2006 </p><p> ACM membru din 2008 </p><p> Societatea Romana de Automatica si Informatica Tehnica (SRAIT) membru din 2005 </p><p>Alte activitati / realizari / elemente de recunoastere a contributiilor stiintifice </p><p>Membru in comisii de doctorat </p><p> Doctorand: Aleksandra Klasnja-Milicev, Universitatea din Novi Sad, Serbia; titlul tezei: "Personalized </p><p>Recommendation Based on Collaborative Tagging Techniques for an e-Learning System", 2013 </p><p>Responsabil/promotor contracte bilaterale Erasmus pentru mobilitatea studentilor si a cadrelor </p><p>didactice, cu urmatoarele universitati: </p><p> Universitatea Sapienza din Roma, Italia </p><p> Universitatea din Pireu, Grecia </p><p> Universitatea din Nicosia, Cipru </p><p>Membru in colectivul de redactie pentru 3 reviste internationale indexate in BDI </p><p> International Journal of Learning Technology, Inderscience, ISSN: 1477-8386 </p><p> International Journal of Information Systems and Social Change (IJISSC), IGI Global, ISSN: 1941-</p></li><li><p>5 </p><p>868X </p><p> Interaction Design and Architecture Journal (IxD&amp;A), ISSN: 1826-9745 </p><p>Editarea unui numar special de revista </p><p> Elvira Popescu, Sabine Graf, Special issue on "Social and Personalized Learning in Web-based </p><p>Environments", International Journal of Information Systems and Social Change, IGI Global, ISSN: </p><p>1941-868X, vol. 2(1), 2011. </p><p>Organizare manifestari stiintifice </p><p> General Co-Chair la conferinta ICWL 2012 (11th International Conference on Web-based </p><p>Learning), Sinaia, Romania, 2-4 sep. 2012 </p><p> Program Co-Chair la conferinta ICWL 2011 (10th International Conference on Web-based </p><p>Learning), Hong Kong, 8-10 dec. 2011 </p><p> Co-organizator la 7 workshopuri internationale: </p><p> SPeL 2013 (6th International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported </p><p>Learning Communities) in cadrul conferintei ICSTCC 2013, Sinaia, Romania, 11-13 oct. 2013 </p><p> Smart City Learning Workshop 2013 - in cadrul conferintei ICALT 2013, Beijing, China, 15-18 </p><p>iul. 2013 </p><p> DULP &amp; SPeL 2012 (3rd Workshop on Design Centered and Personalized Learning in Liquid </p><p>and Ubiquitous Learning Places &amp; 5th International Workshop on Social and Personal </p><p>Computing for Web-Supported Learning Communities) - in cadrul conferintei ICALT 2012, </p><p>Roma, Italia, 4-6 iul. 2012 </p><p> SPeL 2011 (4th International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported </p><p>Learning Communities) in cadrul conferintei ICWL 2011, Hong Kong, 8-10 dec. 2011 </p><p> SPeL 2010 (3rd International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported </p><p>Learning Communities) in cadrul conferintei DEXA 2010, Bilbao, Spania, 30 aug.-3 sep. 2010 </p><p> SPeL 2009 (2nd International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported </p><p>Learning Communities) - in cadrul conferintei internationale WI/IAT 2009, Milano, Italia, 15-18 </p><p>sep. 2009 </p><p> SPeL 2008 (1st International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported </p><p>Learning Communities) - in cadrul conferintei internationale SAINT 2008, Turku, Finlanda, 28 </p><p>iul. 1 aug. 2008. </p><p> Membru Steering Committee pentru conferinta internationala ICWL (International Conference </p><p>on Web-based Learning) (din 2012) </p><p> Membru in comitete de organizare pentru 12 conferinte internationale </p><p> 12th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2013), Kenting, Taiwan, 6-9 oct. </p><p>2013 (Publicity Co-Chair)...</p></li></ul>