Click here to load reader

Curs 1, Curs 2, Curs 3, Curs 4, Curs 5

 • View
  441

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Curs 1, Curs 2, Curs 3, Curs 4, Curs 5

 • 8/14/2019 Curs 1, Curs 2, Curs 3, Curs 4, Curs 5 Probabilitati.pdf

  1/30

  Part I

  Probabilitati

  1 Cmp de probabilitate.

  Operatii cu evenimente si formule de calcul

  pentru probabilitatile acestora.

  Evenimente independente.

  Probabilitatea conditionata.

  Formula lui Bayes

  1.1 Cmp de probabilitate

  n teoria probabilitatilor consideram un experiment cu un rezultat dependentde sansa, care e numit experiment aleator. Se presupune ca toate rezultateleposibile ale unui experiment aleator sunt cunoscute si ele sunt elemente ale uneimultimi fundamentale denumita ca spatiul probelor. Fiecare rezultat posibil estenumitproba si un evenimenteste o submultime a spatiului probelor.

  Notatii. Fie multime.P() := fAjA g :Fie A :A= CA:= fa 2 ja =2 Ag :Denitia 1.1. Fie multime. K P() se numeste corp borelian sau

  -algebrape daca si numai daca1)K 6= ;2) A 2 K =) A 2 K3) A1; A2;:::;An;::: 2 K =)

  [n

  An2 K.(; K)se numeste spatiu masurabilcndKeste corp borelian pe :Proprietati. Daca (; K)este spatiu masurabilatunci:a) 2 Kb); 2 Kc)A1; A2;:::;An2 K =)

  n[i=1

  Ai2 K.d) Icel mult numarabila (i.e. nita sau numarabila), Ai2 K; 8i2 I =)

  \i2I Ai2 Ke)A; B2 K =) AnB2 K.Demonstratie. a)K 6= ; =) 9A 2 K =) A 2 K =) = A [ A [ A [

  A [ ::: 2 K.b); = 2 K.

  1

 • 8/14/2019 Curs 1, Curs 2, Curs 3, Curs 4, Curs 5 Probabilitati.pdf

  2/30

  c)n

  [i=1Ai =

  n

  [i=1Ai [ ; [ ; [ ::: 2 K.

  d)\i2I

  Ai=[i2I

  Ai2 K.

  e)AnB= A \ B2 K.Consideram un corp borelian peKpe un spatiu de elemente a;b;c;:::cu

  fag ; fbg ; fcg ;::: 2 K si cu submultimile A;B; C;::: 2 K. Unele dintre corespon-dentele dintre teoria multimilor si teoria probabilitatilor sunt date n urmatorultabel:

  Teoria multimilor Teoria probabilitatilorSpatiu, Spatiul probelor, eveniment sigurMultimea vida,; Eveniment imposibilElementea; b;::: Probea; b;:::(sau evenimente simple)Multimi A;B;::: Evenimente A;B;:::

  A Evenimentul A apareA Evenimentul A nu apareA [ B Cel putin unul dintre A si B apareA \ B AmbeleA si B aparA B Aeste un subeveniment al lui B (i.e. aparitia lui A implica aparitia lui B)A \ B= ; A si B sunt mutual exclusive (i.e. ele nu pot aparea simultan)

  ; este considerata un eveniment imposibil deoarece niciun rezultat posibilnu este element al ei. Prin "aparitia unui eveniment" ntelegem ca rezultatulobservat este un element al acelei multimi. Spunem ca mai multe evenimentesunt mutual exclusive daca multimile corespunzatoare sunt disjuncte doua ctedoua.

  Exemplul 1.1. Consideram un experiment de calculare a numarului de

  masini care vireaza la stnga la o intersectie dintr-un grup de 100 de masini.Rezultatele posibile (numerele posibile de masini care vireaza la stnga) sunt0; 1; 2;:::; 100: Atunci, spatiul probelor este =f0; 1; 2; :::; 100g siK = P() :A= f0; 1; 2; :::; 50geste evenimentul "cel mult 50 de masini vireaza la stnga".B = f40; 41;:::; 60geste evenimentul "ntre40 si60 (inclusiv) de masini vireazala stnga". A [ B este evenimentul "cel mult 60 de masini vireaza la stnga".A \ B este evenimentul "ntre 40 si 50 (inclusiv) de masini vireaza la stnga".Fie C= f81; 82; :::; 100g. Evenimentele A si Csunt mutual exclusive.

  Denitia 1.2. Fie(; K)spatiu masurabil. Functia P : K ! Rse numesteprobabilitatepe (; K)daca si numai daca are urmatoarele proprietati (numiteaxiomele probabilitatii):

  Axioma 1: P(A) 0; 8A 2 K(nenegativa).Axioma 2: P() = 1(normata).

  Axioma 3: pentru orice colectie numarabila de evenimente mutual exclusive(multimi disjuncte doua cte doua)A1; A2;::: 2 K,

  P

  [email protected][

  j

  Aj

  1A = X

  j

  P(Aj )(numarabil aditiva).

  2

 • 8/14/2019 Curs 1, Curs 2, Curs 3, Curs 4, Curs 5 Probabilitati.pdf

  3/30

  (; K; P)se numeste cmp de probabilitatedaca si numai dacaPeste prob-abilitate pe spatiul masurabil(;

  K) :

  1.2 Operatii cu evenimente si formule de calcul pentru

  probabilitatile acestora

  Proprietati. Daca (; K; P)este cmp de probabilitate, atunci:1) P(;) = 0:2) pentru orice colectie nita de evenimente mutual exclusive (multimi dis-

  juncte doua cte doua)A1; A2;:::;An2 K,

  P

  [email protected] n[

  j=1

  Aj

  1A = nX

  j=1

  P(Aj )(Peste aditiva).

  3) A C; A; C2 K =) P(A) P(C) :4) A; B

  2 K =

  )P(A [ B) = P(A) +P(B) P(A \ B) :

  5) (Formula lui Poincare) A1; A2;:::;An2 K =)

  P

  [email protected] n[

  j=1

  Aj

  1A = nX

  j=1

  P(Aj)X

  1i

 • 8/14/2019 Curs 1, Curs 2, Curs 3, Curs 4, Curs 5 Probabilitati.pdf

  4/30

  [email protected]+1

  [j=1 Aj1A [email protected]

  [j=1 Aj[ An+11A4)[email protected]

  n

  [j=1 Aj1A+P(An+1)[email protected]@n

  [j=1 Aj1A \ An+11Aip. ind.

  =

  nXj=1

  P(Aj )X

  1i

 • 8/14/2019 Curs 1, Curs 2, Curs 3, Curs 4, Curs 5 Probabilitati.pdf

  5/30

  P(A

  \B) = P(A) P(B) :

  Observatie. DacaA si B sunt evenimente independente, atunci:P

  A \ B =P(A)PB ;P

  A \ B =P AP(B) ;P

  A \ B =P APB :Demonstratie. P(A) = P

  (A \ B) [ A \ B =P(A \ B)+PA \ B =)

  P

  A \ B = P(A) P(A \ B) = P(A) P(A) P(B) = P(A) (1 P(B)) =P(A)P

  B

  :Analog pentru celelalte relatii.Exemplul 1.3. n lansarea unui satelit, probabilitatea unui insucces este q.

  Care este probabilitatea ca doua lansari succesive sa esueze?Presupunnd ca lansarile satelitului sunt evenimente independente, raspun-

  sul esteq2:Denitia 1.4. Fie(; K; P)cmp de probabilitate. EvenimenteleA1; A2;:::;An2

  Ksunt independentedaca si numai daca8m= 2; 3;:::;n; k1; k2;:::;km2 Na. .1 k1 < k2 < ::: < km n;

  P(Ak1\ Ak2\ ::: \ Akm) = P(Ak1) P(Ak2) :::P(Akm) :n particular,A1; A2; A3 sunt independente daca si numai dacaP(Aj\ Ak) = P(Aj ) P(Ak) ; 8j < k;j; k= 1; 2; 3;siP(A1 \ A2 \ A3) = P(A1) P(A2) P(A3) :Observatii. 1) Numarul de egalitati din denitia independentei a n eveni-

  mente este2n n 1:2) Independenta doua cte doua nu conduce n general la independenta.Contraexemplu. Fie 3 evenimente A1; A2; A3 denite deA1 = B1 [ B2; A2 = B1 [ B3; A3 = B2 [ B3;undeB1; B2 si B3 sunt mutual exclusive, ecare avnd probabilitatea 14 :P(A1) = P(B1 [ B2) = P(B1) +P(B2) = 12 :Analog P(A2) = P(A3) = 12 :P(A1 \ A2) = P((B1 [ B2) \ (B1 [ B3)) = P(B1 [ (B2 \ B3)) = P(B1 [ ;) =

  P(B1) = 14 =

  12 12 =P(A1) P(A2) :

  Analog P(A1 \ A3) = P(A1) P(A3) ; P(A2 \ A3) = P(A2) P(A3) :P(A1 \ A2 \ A3) = P((B1 [ B2) \ (B1 [ B3) \ (B2 [ B3)) = P((B1 [ (B2 \ B3)) \ (B2 [ B3)) =

  P(B1 \ (B2 [ B3)) = P((B1 \ B2) [ (B1 \ B3)) = P(; [ ;) = P(;) = 0:P(A1) P(A2) P(A3) =

  18 :

  Deci P(A1 \ A2 \ A3) 6=P(A1) P(A2) P(A3) :Evenimentele A1; A2; A3 sunt independente doua cte doua, dar nu sunt

  independente.3) Daca evenimenteleA1; A2;:::;Ansunt independente, atunci nlocuind ori-

  care din Akj cu complementara Akj n ambii membri din relatiile din denitiaindependentei, relatiile obtinute ramn valabile.

  5

 • 8/14/2019 Curs 1, Curs 2, Curs 3, Curs 4, Curs 5 Probabilitati.pdf

  6/30

  Exemplul 1.4. Un sistem compus din 5 componente merge exact atuncicnd ecare componenta e buna. Fie Si; i= 1; :::; 5;evenimentul "componentaie buna" si presupunem P(Si) = pi. Care e probabilitatea qca sistemul sa numearga?

  Presupunnd ca cele 5 componente merg ntr-o maniera independenta, epprobabilitatea de succes.

  q= 1 p= 1 P

  5\i=1

  Si

  != 1

  5Yi=1

  P(Si) = 1 5Y

  i=1

  pi:

  1.4 Probabilitatea conditionata

  Denitia 1.5. Fie(; K; P)cmp de probabilitate siA; B2 K a. . P(B) 6= 0:Probabilitatea conditionatadeB a lui A este data de

  P(AjB) =P(A

  \B)

  P(B) :

  Observatie. n ipotezele denitiei 1.5, A si B sunt independente ()P(AjB) = P(A) :

  Demonstratie. A siBsunt independente() P(A \ B) = P(A) P(B)()P(A\B)

  P(B) =P(A)() P(AjB) = P(A) :Propozitie. Fie (; K; P)cmp de probabilitate si B2 Ka. . P(B) 6= 0:

  Atunci functia PB : K ! R; PB(A) = P(AjB)este probabilitate pe(; K) :Demonstratie. Vericam cele 3 axiome ale probabilitatii:1) PB(A) =

  P(A\B)P(B) 0; 8A 2 K, deoareceP(A \ B) 0 si P(B)> 0:

  2) PB() = P(\B)

  P(B) = P(B)

  P(B)= 1:

  3) A1; A2;:::

  2 Kcolectie numarabila de evenimente mutual exclusive =

  )A1\B; A2\B;::: 2 K mutual exclusive =) PB(A1 [ A2 [ :::) = P((A1[A2[:::)\B)P(B) =P((A1\B)[(A2\B)[:::)

  P(B) = P(A1\B)+P((A2\B))+:::

  P(B) = P(A1\B)

  P(B) + P(A2\B)

  P(B) + ::: =

  PB(A1) +PB(A2) +::::Exemplul 1.5. Reconsideram exemplul 1.4 presupunnd p1 > 0. Care este

  probabilitatea conditionata ca primele doua componente sa e bune dat indca:

  a) prima componenta este buna;b) cel putin una dintre cele doua este buna?EvenimentulS1\ S2nseamna ca ambele componente sunt bune, iarS1 [S2

  ca cel putin una e buna. Datorita independentei lui S1 si S2;avem:a) P(S1 \ S2jS1) = P(S1\S2\S1)P(S1) =

  P(S1\S2)P(S1)

  = P(S1)P(S2)P(S1)

  =P(S2) = p2.

  b)P(S1 \

  S2j

  S1 [

  S2

  ) = P(S1\S2\(S1[S2))

  P(S1[S2) = P(S1\S2)

  P(S1[S2)= P(S1)P(S2)

  P(S1)+P(S2)P(S1\S2)=

  p1p2p1+p2p1p2

  :Exemplul 1.6. Determinati probabilitatea de a trage, fara nlocuire, 2 asi

  succesiv dintr-un pachet de carti de joc fara jokeri.Fie A1 evenimentul "prima carte trasa este un as" si similar A2. Se cere

  P(A1 \ A2).

  6

 • 8/14/2019 Curs 1, Curs 2, Curs 3, Curs 4, Curs 5 Probabilitati.pdf

  7/30

  P(A1) = 452 (sunt 4 asi n cele 52 de carti din pachet).

  P(A2jA1) =

  351 (daca prima carte trasa este un as, au ramas 51 de carti

  dintre care 3 sunt asi).P(A2jA1) = P(A1\A2)P(A1) =) P(A1 \ A2) = P(A1) P(A2jA1) = 452 351 =

  113 117 = 1221 :