Curs 13 - Gheorghe Asachi Technical University of Ia¨â„¢irf-opto.etti. EXEMPLU - Curs 4. y. S¤’se proiecteze

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Curs 13 - Gheorghe Asachi Technical University of Ia¨â„¢irf-opto.etti. EXEMPLU...

 • Seminar

  Curs 13

 • BILET DE EXAMEN Se consideră un circuit în Π, reciproc, format numai din rezistenţe. Să se calculeze matricea S a acestui circuit. (2p) Proiectaţi un transformator binomial cu patru secţiuni, care să adapteze o sarcină de 10Ω la o linie de 50Ω. Care este banda acestui transformator pentru . (2p) Calculaţi parametrii S pentru un TEC unilateral, la frecvenţa de 5 GHz, folosind modelul de transistor cu următorii parametri:

  (3p) Proiectaţi un divisor cu joncţiune în T care are o impedanţă a sursei de 30Ω, pentru a obţine un raport de puteri la ieşire de 3 :1. Proiectaţi transformatoare in sfert de lungime de undă care să convertească impedanţa liniilor de ieşire la 30Ω. (3p)

  0.05mΓ =

  Ω= 7iR

  Ω= 400dsR pFCgs 3.0= mSgm 30=

 • Problema 2 Proiectaţi un transformator binomial cu patru secţiuni, care să adapteze o sarcină de 10Ω la o linie de 50Ω. Care este banda acestui transformator pentru .0.05mΓ =

  0

  02 ZZ ZZA

  L

  LN

  + −

  = − ( ) !! !

  nnN NC Nn −

  =

  ( ) 0

  LN n

  NN n

  0L

  0LNN nn

  n

  1n Z Z

  lnC2C ZZ ZZ

  22AC22 Z Z

  ln −−+ ≈ + −

  ==Γ≈

  ( ) ⎥ ⎥

  ⎢ ⎢

  ⎟ ⎟ ⎠

  ⎞ ⎜ ⎜ ⎝

  ⎛ Γ −=−=−=

  − =

  Δ N

  mmmm Af

  f f

  ff f f

  1

  00

  0

  0 2 1arccos4242222

  ππ θ

 • EXEMPLU - Curs 4 Să se proiecteze un transformator binomial cu trei secţiuni care să adapteze o sarcină de 50Ω la un fider de 100Ω şi să se calculeze banda de trecere pentru 05.0m =Γ

 • Solutie 3N = Ω= 50ZL Ω= 100Z0

  0433.0 Z Zln

  2 1

  ZZ ZZ

  2A 0

  L 1N0L

  0LN −=≈ + −

  = +

  70.0 0433.0 05.0

  2 1arccos42

  A2 1arccos42

  f f 31

  N1 m

  0 =

  ⎥ ⎥ ⎦

  ⎢ ⎢ ⎣

  ⎡ ⎟ ⎠ ⎞

  ⎜ ⎝ ⎛

  π −=

  ⎥ ⎥

  ⎢ ⎢

  ⎟ ⎟ ⎠

  ⎞ ⎜ ⎜ ⎝

  ⎛ Γ π

  −= Δ

  1 !0!3 !33

  0 ==C 3!1!2 !33

  1 ==C 3!2!1 !33

  2 ==C

  0=n 518.4100 50ln)1(2100lnln2lnln 3

  0

  3 001 =+=+=

  −−

  Z Z

  CZZ LN Ω= 7.911Z

  1=n Ω= 7.702Z

  2=n 00.4100 50ln)3(27.70lnln2lnln 3

  0

  3 223 =+=+=

  −−

  Z Z

  CZZ LN Ω= 5.543Z

 • Solutie Mathcad

 • Problema 4 Proiectaţi un divisor cu joncţiune în T care are o impedanţă a sursei de 30Ω, pentru a obţine un raport de puteri la ieşire de 3 :1. Proiectaţi transformatoare in sfert de lungime de undă care să convertească impedanţa liniilor de ieşire la 30Ω. (3p)

 • Exemplu – Curs 7 Un divizor de putere în T, fără pierderi, are o impedanţă a sursei de 50 Ω. Calculaţi impedanţele caracteristice de ieşire astfel încît puterea de intrare sa fie impărţită în raportul 2:1. Calculaţi coeficienţii de reflexie văzuţi privind în porţile de ieşire.

 • Solutie

  0

  2 0

  in Z V

  2 1P =

  in n

  P Z VP

  3 1

  2 1

  1

  2 0

  1 ==

  in n

  P Z VP

  3 2

  2 1

  2

  2 0

  2 ==

  Ω== 150Z3Z 01

  Ω== 752Z3Z 02

  75Zin = Ω= 50150||

  666.0 15030 15030

  1 −=+ −

  333.0 755.37 755.37

  2 −=+ −

 • Solutie Divizor

  Verificare

  Transformatoare in sfert de lungime de unda

  0

  2 0

  in Z V

  2 1P =

  inPZ VP

  4 1

  2 1

  1

  2 0

  1 ==

  inPZ VP

  4 3

  2 1

  2

  2 0

  2 ==

  Ω== 1204 01 ZZ

  Ω== 4034 02 ZZ

  ⎪ ⎪ ⎩

  ⎪⎪ ⎨

  ⋅=

  ⋅= ⇒

  ⎩ ⎨ ⎧

  = =+

  in

  in in

  PP

  PP

  PP PPP

  4 3 4 1

  1:3: 2

  1

  21

  21

  Ω=ΩΩ= 30120||40inZ

  Li i c ZZZ =

  Ω=Ω⋅Ω== 60301201 1

  Lc ZZZ

  Ω=Ω⋅Ω== 64.34304002 2

  Lc ZZZ

 • Problema 1 Se consideră un circuit în Π, reciproc, format numai din rezistenţe. Să se calculeze matricea S a acestui circuit. (2p)

  1R 3R 2R

  1 2

  01

  1 11

  2=

  = VV

  IY 01

  2 21

  2=

  = VV

  IY 0 0

  ZY Y Y

  y ij ij

  ij ⋅==

  ( )yyS −⋅+= − 1)1( 1 ( )1)1( 1 −⋅+= − zzS 01

  1 11

  2=

  = II

  VZ 01

  2 21

  2=

  = II

  VZ 0Z

  Z z ijij =

 • Problema 1 Definitii tinand cont de notiunile de unda

  unda incidenta nula intr-un port = port terminat pe impedanta de referinta

  1R 3 R2

  R

  1 2

  0

  0 011 2 ZZ

  ZZS in

  in ain +

  − =Γ= =

  0Z inZ

 • Problema 3 Calculaţi parametrii S pentru un TEC unilateral, la frecvenţa de 5 GHz, folosind modelul de transistor cu următorii parametri: (3p)Ω= 7iR Ω= 400dsR pFCgs 3.0= mSgm 30=

  Sursa Tranzistor Sarcina

 • Rezolvare Mathcad

 • Problema 5 Pentru tranzistorul cu urmatorii parametri S

  discutati stabilitatea prin trasarea (calcularea) cercurilor de stabilitate si verificati rezultatul calculand factorul de stabilitate

  ⎥ ⎦

  ⎤ ⎢ ⎣

  ⎡ °−∠°∠ °∠°−∠

  = 1664.015942.4 76011.02176.0

  S

 • Rezolvare Mathcad S1 1, 0.76 cos 21−

  π

  180 ⋅⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠

  sin 21− π

  180 ⋅⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠ i+⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠

  := S1 1, 0.71 0.272j−=

  S1 2, 0.011 cos 76 π

  180 ⋅⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠

  sin 76 π

  180 ⋅⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠ i+⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠

  := S1 2, 2.661 10 3−

  × 0.011j+=

  S2 1, 4.42 cos 159 π

  180 ⋅⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠

  sin 159 π

  180 ⋅⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠ i+⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠

  := S2 1, 4.126− 1.584j+=

  S2 2, 0.64 cos 16− π

  180 ⋅⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠

  sin 16− π

  180 ⋅⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠ i+⎛⎜

  ⎝ ⎞⎟ ⎠

  := S2 2, 0.615 0.176j−=

  Δ S:= Δ 0.416 0.253j−=S 0.71 0.272j−

  4.126− 1.584j+

  2.661 10 3−× 0.011j+

  0.615 0.176j−

  ⎛ ⎜ ⎝

  ⎞ ⎟ ⎠

  =

 • Rezolvare Mathcad Factorul de stabilitate

  K 1 Δ( )2+ S1 1,( )2− S2 2,( )2−

  2 S1 2, S2 1,⋅⋅ := K 2.572=

  Cercuri de stabilitate

  intrare

  ΩL S2 2, Δ S1 1,

  ⎯ ⋅−⎛⎝

  ⎞ ⎠ ⎯

  S2 2,( )2 Δ( ) 2

  := ΩL 1.456 0.641j+= ΩL 1.591=

  RL S1 2, S2 1,⋅

  S2 2,( )2 Δ( ) 2

  := RL 0.282=

  iesire

  Ωg S1 1, Δ S2 2,

  ⎯ ⋅−⎛⎝

  ⎞ ⎠ ⎯

  S1 1,( )2 Δ( ) 2

  := Ωg 1.201 0.559j+= Ωg 1.325=

  Rg S1 2, S2 1,⋅

  S1 1,( )2 Δ( ) 2

  := Rg 0.143=

  S2 2, 0.64=

  D.Smith |Γ|=1

  1>−Ω LL R

  Curs 13 BILET DE EXAMEN Problema 2 EXEMPLU - Curs 4 Solutie Solutie Mathcad Problema 4 Exemplu – Curs 7 Solutie Solutie Problema 1 Problema 1 Slide Number 13 Slide Number 14 Slide Number 15 Slide Number 16 Problema 3 Rezolvare Mathcad Problema 5 Rezolvare Mathcad Rezolvare Mathcad