Curs 2 - gestiunea financiara a intreprinderii

  • View
    1.417

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Curs 2 - gestiunea financiara a intreprinderii

Analiza echilibrului financiarGestiunea financiara a intreprinderii - Curs 2 conf.dr. Laura Obreja Brasoveanu

FABBV, ASE- Bucuresti, 19.02.20091

EchilibruCel mai greu lucru de pastrat este echilibrul Jean Grenier Derapajul? O cautare disperata a unui nou echilibru Valeriu Butulescu

2

Bibliografie1. Dragota, V. si colectivul Management financiar , Editura Economica, 2003 2. Stancu, I. Finante, Editura Economica, 2007 3. Vintila, G. Gestiunea financiara a intreprinderii, Editura Didactica si Pedagogica, 20033

Analiza financiara- reprezinta activitatea de diagnosticare a echilibrului financiar pe termen lung i scurt i a strii de performan financiar a firmei - are ca scop identificarea punctelor tari i slabe ale managementului financiar pentru fundamentarea unei noi strategii de meninere i dezvoltare - se fundamenteaza in functie de poziia analistului financiar (intern sau extern), astfel ca obiectivele diagnosticului financiar sunt orientate spre evidenierea rentabilitii i a riscului

4

Actionarii analizeaza profitabilitatea, stabilitatea, cresterea si rata de distribuire a dividendelor Creditorii analizeaza gradul de indatorare si capacitatea de a rambursa creditul

Analiza financiara

Analiza financiara se poate descompune in:- Analiza echilibrului financiar (pe baza bilantului financiar) - Analiza performantelor financiare (pe baza contului de profit si pierdere) - Analiza cash flow-urilor (a fluxurilor de trezorerie)5

Analiza financiara pe baza bilantuluiFormatul bilantului: A. Active imobilizate (imobilizari necorporale, corporale, financiare) B. Active circulante (stocuri, creante, investitii financiare pe termen scurt, casa si conturi la banci) C. Cheltuieli in avans D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete F. Total active minus datorii curente G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I. Venituri in avans J. Capital si rezerve6

Construirea bilantului financiarCorectii aplicate bilantului contabil: (1) A / P cu lichiditate / exigibilitate mai mare de 1 anu A/P permanente (2) A / P cu lichiditate / exigibilitate mai mica de 1 anu A/P temporare, curente (3) Eliminarea elementelor dpdv.financiar fictive (4) Repartizarea profitului net

7

Analiza financiara pe baza bilantului Scopul: analiza situatiei financiare pe baza bilantului echilibrul financiar prin compararea resurselor pe termen lung/scurt cu utilizarile pe termen lung/scurtActiv Active permanente - imobilizari necorporale - imobilizari corporale - imobilizari financiare Active curente (temporare) - stocuri - creante-clienti - (alte active curente ) - active de trezorerie (cash in casa sau cont curent ) Pasiv Pasive perma nente - capital propriu - datorii pe termen lung Pasive curente ( emporare) t - furnizori - datorii financiare pe termen scurt - ..(alte pasive curente ) - Pasive de trezorerie8

Indicatorii de echilibru financiar: fondul de rulment FR = P.permanente A.permanente activ curent net ACN= A.curente P.curente necesar de fond de rulment NFR = (A.curente A.trezorerie) (P.curente P.trezorerie) trezoreria neta TN = FR NFR = A.trezorerie P.trezorerie cash-flow CF=TN activ economic AE = P.permanente = CPR + DAT termen lung = A. imobilizate + ACN9

Analiza financiara pe baza bilantului

Active permanent

Active cure

Analiza financiara pe baza bilantuluiIndicatorii de echilibru financiar interpretare: fondul de rulment FR = P.permanente A.permanente a) 1.000 700 = 300; b) 1.000 1000 = 0; c) 1.000 1.200 = -200 necesar de fond de rulment NFR = (A.curente A.trezorerie) (P.curente P.trezorerie) in caz simplificat = stocuri + creante datorii de exploatare a) 200 + 0 300 = -100 b) 100 + 500 400 = 200 trezoreria neta TN = FR NFR = A.trezorerie P.trezorerie a) 500 300 = 200; b) -500 (-600) = 100; c) 500 500 =0

10

Analiza financiara pe baza bilantului strategii de dimensionare a fondului de rulment

11

Analiza financiara pe baza bilantului exemplu FIRMABILANT active imobilizate imobilizari necorporale imobilizari corporale imobilizari financiare active circulante stocuri de materii prime stocuri de produse finite creante comerciale alte creante investitii financiare pe termen scurt casa si conturi la banci2007 2008

680 100 500 80 288 60 40 100 10 10 68

920 150 datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an 650 datorii comerciale 120 402 alte datorii 80 active circulante nete 70 125 datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an sume datorate institutiilor de credit

2007

2008

138 111 27 150 225 225 605 385 22012

180

140

40

222

380

380

15 capital si rezerve 12 capital social rezerve

762

592

100

170

Analiza financiara pe baza bilantului - exemplu FIRMA Active permanente Active temporare din care A.trezorerie Pasive permanente din care capital propriu dat.term.lg Pasive temporare2007 2008

680 288 78 830 605 225 138

920 402 112 1142 762 380 180

FR FR capital propriu dat.term.lg imobilizari ACN ACN stocuri creante comerciale alte creante active de trezorerie datorii comerciale alte datorii NFR NFR TN CF

2007

2008

150

150

72 78 13

222 72 157 155 240 222 72 50 25 5 34 29 13 110 38 112 34

ACTIV

Construiti bilantul financiar si calculati indicatorii de echilibru financiar

Seminar APLICATIE

imobilizri necorporale imobilizri corporale imobilizri financiare(1)14

Seminar tema 2.1Pentru o firma se cunosc urmatoarele elemente care apar in pasivul bilantului contabil: capital propriu=500, profit net=300, datorii financiare pe termen lung=200, furnizori=300. Determinati valoarea fondului de rulment, stiind ca imobilizarile reprezinta 45% din active, activele de trezorerie reprezinta 10% din active, iar profitul net se distribuie pentru investitii 60%, restul distribuindu-se sub forma de dividende. a) 295; b) 165; c) 415; d) 95; e) 285

15

Seminar tema 2.2Cum interpretati - valoarea negativa a fondului de rulment? -cresterea fondului de rulment? - valoarea pozitiva a necesarului de fond de rulment? - cresterea necesarului de fond de rulment? - valoarea negativa a trezoreriei nete? - cresterea trezoreriei nete?

16