Curs 4 - gestiunea financiara a intreprinderii

  • View
    1.402

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Curs 4 - gestiunea financiara a intreprinderii

Analiza cash flow-urilor Gestiunea financiara a intreprinderii Curs 4

ASE- Bucuresti, 2009 Conf. Laura Obreja Brasoveanu

Bibliografie

1. Dragota, V. si colectivul Management financiar , Editura Economica, 2003 2. Stancu, I. Finante, Editura Economica, 2007 3. Vintila, G. Gestiunea financiara a intreprinderii, Editura Didactica si Pedagogica, 2005

Analiza cash-flow-urilorOperaiunile nregistrate de firm: negeneratoare de fluxuri monetare generatoare de fluxuri imediate generatoare de fluxuri ulterioare TNfinal=TNiniial + ncasri pli CF= TN=ncasri pliChiar daca pentru investitori pare important profitul, pentru manageri, creditori, actionari este mai relevant tabloul fluxurilor de trezorerie; spre deosebire de contul de profit si pierdere, in care sunt inregistrate toate veniturile si cheltuielile, inclusiv cele nemonetare sau generatoare de fluxuri ulterioare, tabloul fluxurilor de trezorerie inregistreaza doar fluxurile de incasari si plati, explicand valoarea si modul de obtinere a trezoreriei, astfel ca ofera o imagine fidela a capacitatii firmei de a-si permite plata datoriilor, a creditelor, a dividendelor si de a finanta cresterea viitoare.

(V/Ch calculate/nemonetare)

Analiza cash-flow-urilor

1. Tabloul de finanare (utilizri-resurse) modul de formare a FR i modul de utilizare al acestuia, analiznd impactul diferitelor operaii ale firmei asupra trezoreriei CF= TN = ncasri pli = FR - NFR

2. Tabloul fluxurilor de trezorerie identificarea fluxurilor monetare pe categorii de activiti: exploatare, de investiii i de finanare CF= TN = CFexploatare + CFinvestiii +CFfinanare

1. Tabloul de finanareUtilizri de lichiditi (cash-out flow-uri): Resurse de lichiditi (cash-in flow-uri):1) plata dividendelor 2) creterea brut a activelor fixe 3) rscumprarea capitalului social 4) rambursarea datoriilor financiare 5) creterea activelor temporare (excluzndactivele de trezorerie)

1) fonduri provenite din activitatea curent (CAF) 2) emisiunea de aciuni 3) creterea datoriilor financiare 4) scderea brut a activelor fixe 5) creterea pasivelor temporare (excluzndpasivele de trezorerie)

6) scderea pasivelor temporare (excluzndpasivele de trezorerie)

6) scderea activelor temporare (excluznd activelede trezorerie)

Tabloul de finanare utilizri - resurseAnaliza pornete de la ideea c modificarea posturilor bilaniere este consecina unor fluxuri financiare: creterea/scderea unui element de activ reprezint o utilizare/resurs suplimentar creterea/scderea unui element de pasiv reprezint o resurs/utilizare suplimentar prima parte explic modul de realizare n dinamic a echilibrului structural pe termen lung; este rezultatul politicii de finanare i de investiii a doua parte explic impactul activitii curente, prin identificarea modului de realizare a echilibrului pe termen scurt

Tabloul de finanare

UTILIZRI utilizri pe termen > 1 an dividende achiz. elementelor de activ imob. -imob.necorporale -imob.corporale -imob.financiare cap.soc. prin rscumprare Rambursarea datoriilor financiar e FR utilizri pe termen < 1 an stocuri i creane de exploatare ali debitori datoriilor de exploatare datoriilor ctre ali creditori

RESURSE resurse pe termen > 1 an Capacitatea de autofinanare (Autofinanarea ) Cesiunea /reducerea activ.imobilizat -imob.necorporale -imob.corporale -imob.financiare cap.soc.prin aport nou contractare datorii financiare resurse pe termen < 1 an stocuri i creane de exploatare ali debitori datoriilor de exploatare datoriilor n afara exploatrii NFR =FR-NFR

2. Tabloul fluxurilor de trezorerie

explic variaia trezoreriei n cadrul activitilor: de exploatare (CFexploatare), de investiii (CFinvestiii) i de finanare (CFfinanare) Obiective:

evaluarea capacitii ntreprinderii de a degaja lichiditi; determinarea necesitilor de lichiditi; previziunea scadenelor i a riscului ncasrilor viitoare compararea rezultatelor ntreprinderii, prin eliminarea efectelor utilizrii diferitelor metode contabile

CF= TN = CFexploatare + CFinvestiii + CFfinanare

Tabloul fluxurilor de trezorerie explic variaia trezoreriei n cadrul activitilor: de exploatare (CFexploatare), de investiii(CFinvestiii) i de finanare (CFfinanare) Obiective:

evaluarea capacitii ntreprinderii de a degaja lichiditi; determinarea necesitilor de lichiditi; previziunea scadenelor i a riscului ncasrilor viitoare compararea rezultatelor ntreprinderii, prin eliminarea efectelor utilizrii diferitelor metode contabileCF= TN = CFexploatare + CFinvestiii + CFfinanare

Tabloul fluxurilor de trezorerieActivitile de exploatare (operating activities) - principalele activiti generatoare de venituri i orice alte activiti, cu excepia celor definite ca fiind activiti de investiii sau de finanare - exemple: ncasrile aferente vnzrilor de bunuri i servicii; plile privind furnizorii i salariaii ; plile de impozite , exceptnd cazurile cnd acestea vizeaz activitile de investiii sau de finanare OBS : dobnzile pltite , n general, sunt cuprinse n categoria activitilor de exploatare - cuprind achiziionarea sau vnzarea de active pe termen lung sau a altor investiii care nu sunt considerate cvasilichiditi - cuprind activitile care afecteaz mrimea i structura capitalurilor proprii i a capitalurilor mprumutate ale ntreprinderii - prezent area separat este util pentru estimarea cererilor viitoare de fluxuri din partea finanatorilor ntreprinderii OBS : sunt incluse plile de dividende

Activitile de investiii (investing activities) Activitile de finanare (financing activities)

Tabloul fluxurilor de trezorerie

a ) m eto d a in d ire c t - re zu lta t n e t - m o d ific rile p e p a rc u rsu l p erio a d ei a le c a p ita lu lu i circ u la n t - aju st ri p e n tru e lem en tele n em o n eta re i a lte elem e n te in clu se la a c tiv it sa u d e fin a n a re

O B S a m b e le m e to d e fu rn iz ea z a c ele ai in fo rm a ii d esp re so c ieta te , n s IA S : m e to d a d irec t , d eo a re c e p e rm ite o b in e re a d e in fo rm a ii u tile n e stim a re a flu d e tre zo re rie ; m e to d a in d ire ct este m a i d e s u tiliza t n p ra ctic .

Tabloul fluxurilor de trezorerie-

F lux de num erar din activiti de investiii uri plile n num erar pentru achiziionarea de terenuri i m ijloace fixe, active ne i alte active pe term en lung ncasrile de num erar din vnzarea de terenuri i cldiri, instalaii i ech activenecorporale i alte active pe term en lung plile n num erar pentru achiziia de instrum ente de capital propriu i de cr altor ntreprinderi ncasrile n num erar din vnzarea de instrum ente de capital propriu i de cr altor ntreprinder i avansurile n num erar i m prum uturile efectuate ctre alte pri ncasrile n num erar din ram bursarea avansurilor i m prum uturilor efectu alte pri

Tabloul fluxurilor de trezorerie

-

Fluxuri de num erar din activiti de finanare veniturile n num erar din em isiunea de ni i alte instrumente de capital propriu aciu plile n num erar ctre acionari pentru a achiziiona sau a rscum pra ac ntreprinderii veniturile n num erar din em isiunea de obligaiuni, credite, ipoteci i alte m prum ram bursrile n num erar ale sum e m prum utate unor plile n num erar ale locatarului pentru reducerea obligaiilor legate de o oper de leasing financiar Fluxuri de num erartotal Num erar la nceputul perioadei Num erar la finele perioadei

Analiza financiara cash-flow-urile firmeiCF=CF de exploatare + CF de invetitii + CF de finantare CF de exploatare (metoda directa) = incasari din exploatare - plati de exploatare (metoda indirecta) = CAF - NFR - venituri financiare CF de investitii = pret vanzare imobilizari - pret achizitionare imobilizari + venituri financiare - dividende platite + noi credite +venituri financiare = cap.social - dividende platite + datorii financ. CF de finantare = emisiune actiuni = - imobilizari brute

- rambursari de credite

Analiza financiara a cash-flow-urilorexemplu FIRMA

Analiza cash-flow-urilorCF exploatare metoda indirecta CAF NFR venituri financiare 350 458

CF investitii 38 - imobilizari brute 70 + venituri financiare

-292 362 70 -24 0 179 155 34

incasari din vanzari 660 CF finantare CA - creante comerciale emisiune de actiuni plata aprovizionarilor 156 - plata dividendelor ch.materii prime+stocuri mat.pr. -dat.com. + noi credite plata salariilor 50 - rambursari de credite cheltuieli cu personalul CF plata altor cheltuieli de exploatare 0 alte ch.expl.+alte creante-alte datorii-rez.extr. plata dobanzilor 40 cheltuieli financiare plata impozitului pe profit 64

metoda directa

Analiza financiara a cash-flow-urilorexemplu FIRMAFIRMA 350 -292 362 70 -24 0 179 155 34 acelasi CF, dar altfel format 34 134 -66 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 100 -300 0 0 0 0 200 0 0 100 0 100 100 34 34 34 34

CF exploatare CF investitii - imobilizari brute + venituri financiare CF finantare emisiune de actiuni - plata dividendelor + noi credite - rambursari de credite CF

494 -160 160 -300 200 100 34

Seminar tema 4.1.Realizai diagnosticul financiar pe baza Tabloului de finanare i a Tabloului fluxurilor de trezorerie pentru urmatoarea companie, explicnd ceea ce este specific politicii adoptate n perioada 2004-2006.

bilanurile financiareSocietatea X activ Imob.corporale

2003 2004 22 24

Seminar tema 4.1.

conturile de rezultateCA(fr TVA) +creterea stocurilor -aprov.teri -alte ch.externe

societatea 2003 102 -2 39 13