Curs 5_evaluarea Performantei de Mediu

  • Published on
    24-Jul-2015

  • View
    127

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU Scopul final al introducerii unui SMM este imbunatatirea performantei sale de mediu. In acest context este necesar sa existe instrumente clare care sa poata verifica performantele realizate si sa contribuie la corectarea SMM astfel incat sa asigure o imbunatatire continua a performantelor de mediu. Judecand prin prisma teoriei sistemelor de reglare automata, relatia SMM - performanta de mediu - instrumente de evaluare a performantei, se poate reprezenta grafic ca o bucla de reglaj cu reactie inversa, unde reactia inversa o reprezinta instrumentele de evaluare a performantei de mediu.

Printre instrumentele ce permit o verificare a performantei de mediu amintim urmatoarele metode si procedee: evaluarea performantei de mediu ( EPM ); auditul de mediu; evaluarea ciclului de viata ( ECV ); reviziile de mediu. In prezentul capitol ne vom ocupa de o metoda de verificare a performantei de mediu numita prescurtat E.P.M. (evaluarea performantei de mediu). E.P.M. este un proces de management intern si un instrument destinat sa furnizeze conducerii informatii sigure si verificabile, pe o baza continua, pentru a determina daca performanta de mediu a organizatiei respecta criteriile stabilite de conducerea organizatiei. Am subliniat cuvintele ,,pe o baza continua deoarece vom vedea ca sunt si instrumente de evaluare a performantei cu caracter periodic, discontinuu. E.P.M. poate fi folosit ca ajutor pentru: identificarea aspectelor de mediu importante; fixarea criteriilor de performanta interna; evaluarea performantelor realizate comparativ cu criteriile de performanta stabilite. Cum am mai aratat, alaturi de E.P.M. exista si alte instrumente de evaluare a performantei de mediu (audit, E.C.V. , reviziile de mediu). E.P.M. este un instrument continuu de evaluare spre deosebire de audit care se realizeaza periodic. E.P.M. pune accent pe evaluarea performnatelor organizatiei, in timp ce E.C.V. pune accent pe evaluarea aspectelor de mediu si a impactului potential asociat produselor si serviciilor unei organizatii.59

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Definitii specifice pentru E.P.M. Termenii folositi in continuare au aceeasi semnificatie cu cei utilizati pana in prezent, dar apar si unii termeni specifici noi cum ar fi: indicator al starii mediului (I.S.M.)-Expresie specifica ce asigura informatii despre conditiile locale, regionale, nationale sau globale ale mediului. Nota - Regional se poate referi la un stat, provincie sau grup de state din cadrul unei tari sau se poate referi la un grup de tari sau un continent, in functie de scara fenomenelor de mediu pe care organizatia le alege. criteriu de performanta de mediu Obiectiv, tinta sau alt parametru al performantei de mediu fixat de conducerea organizatiei si folosit in scopul evaluarii performantei de mediu. evaluarea performantei de mediu (E.P.M.) Proces care usureaza deciziile conducerii legate de pereformanta de mediu a unei organizatii prin alegerea indicatorilor, strangerea si analizarea datelor, evaluarea informatiilor in functie de criteriile de performanta de mediu, precum si raportarea, comunicarea, revizuirea si imbunatatirea continua a acestui proces. indicatorul performantei de mediu (I.P.M.) Expresie specifica ce furnizeaza informatii despre performanta de mediu a organizatiei. Note: 1. Un I.P.M. care furnizeaza informatii despre performanta de mediu ale operatiilor unei organizatii se numeste indicator de performanta operational. 2. Un I.P.M. care furnizeaza informatii despre eforturile conducerii de a influenta performanta de mediu a unei organizatii se numeste indicator de performanta a conducerii. Etapele procesului de evaluare a performantelor de mediu E.P.M. este un poces de management intern care se bazeaza pe folosirea indicatorilor si pe compararea performantei trecute si prezente a organizatiei cu criteriile sale de performanta de mediu. In acceptiunea standardului ISO 14031, procesul de evaluare a performantelor de mediu urmeaza un model de management ce poate fi prezentat sintetic prin: ,,Planifica - Realizeaza (efectueaza) - Verifica si actioneaza. Comparativ cu cele cinci principii ale S.M.M. regasim principiul 2 -planificarea, principiul 3 - implementarea (realizarea), principiul 4 -evaluarea si masurarea, respectiv 5 analiza si imbunatatire continua, care se regasesc in etapa ,,verifica si actioneaza. Detaliat, etapele procesului de evaluare a performantei de mediu sunt: PLANIFICA a) planificarea E.P.M. b) alegerea indicatorilor E.P.M. (Procesul de alegere al indicatorilor se poate referi atat la indicatorii existenti cat si la dezvoltarea unor indicatori noi); REALIZEAZA (EFECTUEAZA) c) utilizarea datelor si informatiilor, care include: 1. colectarea datelor relevante pentru indicatorii alesi;60

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. analizarea si transformarea datelor in informatii care sa descrie performanta demediu a organizatiei; 3. evaluarea informatiilor care descriu performanta de mediu a organizatiei in comparatie cu criteriile de performanta de mediu ale organizatiei; 4. raportarea si comunicarea informatiilor care descriu performanta de mediu a organizatiei. VERIFICA SI ACTIONEAZA d) revizuirea si imbunatatirea E.P.M. Schematic, aceste etape pot fi prezentate astfel :

In continuare vom utiliza doua categorii de indicatori pentru E.P.M.: Indicatori de performanta de mediu ( I.P.M. ) Indicatori de stare a mediului ( I.S.M.) Indicatorii de performanta de mediu la randul lor pot fi: Indicatori de performanta a conducerii ( I.P.C.) Indicatori de performanta operationali ( I.P.O.) La nivelulunei organizatii exista o legatura stransa intre deciziile si actiunile conducerii, performanta operatiunilor sale si starea mediului. Acest fapt se reflecta si in fluxurile informationale sau materiale in centrul carora se afla o anumita organizatie :

61

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Angajamentul conducerii pentru implementarea E.P.M. este esential. E.P.M. trebuie adaptata marimii, localizarii, tipului, necesitatilor si prioritatilor organizatiei. De asemenea E.P.M. trebuie sa fie eficient din punct de vedere al costurilor si sa faca parte firesc din functiile si activitatile obisnuite ale organizatiei. Informatiile furnizate prin sistemul de E.P.M. ajuta o organizatie sa: determine toate actiunile necesare pentru a se conforma criteriilor sale de performanta de mediu; identifice aspectele importante de mediu; identifice ocaziile favorabile pentru un mai bun management al aspectelor sale de mediu (de exemplu prevenirea poluarii); identifice directiile in performanta sa de mediu; creasca eficienta si eficacitatea organizatiei; identifice ocaziile favorabile strategice. Totodata raportarea si comunicarea interna si externa, contribuie la realizarea mai buna a criteriilor de performanta si ajuta angajatii la indeplinirea responsabilitatilor ce le revin. Planificarea E.P.M. (Planifica ) Ca si in cazul unui S.M.M. si in cazul introducerii unui sistem de E.P.M. se aplica principiul 2, cel al planificarii.62

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

O organizatie ar trebui sa-si bazeze planificarea E.P.M. (inclusive alegerea indicatorilor pentru E.P.M.) pe: aspectele de mediu importante pe care le pot controla si asupra carora pot fi de asteptat sa aiba o influenta; criteriile sale de performanta de mediu; opiniile partilor interesate. In planificarea E.P.M., organizatia poate de asemenea tine seama de: intreaga sa gama de activitati, produse si servicii; structura sa de organizare; strategia sa globala de afaceri; politica sa de mediu; informatiile necesare pentru respectarea cerintelor legale si altorcerinte; acordurile internationale de mediu importante; beneficiile si costurile de mediu; informatiile necesare pentru analiza influentelor financiare legate de performanta de mediu; nevoia de informatii solide referitoare la performanta sa de mediu de la an la an; informatii despre conditiile locale, regionale, nationale sau globale de mediu; factori culturali si sociali. Resursele financiare, materiale si umane, necesare realizarii E.P.M. trebuie sa fie identificate si asigurate de catre conducere si limitate ( in functie de posibilitati ) la acele prioritati ale E.P.M. carora conducerea le acorda cea mai mare prioritate. In timp telul initial al E.P.M. poate fi largit. Este important de retinut ca E.P.M. poate fi utilizat si de catre o organizatie care nu are introdus un S.M.M., in scopul identificarii aspectelor de mediu importante si a criteriilor de performenta privind mediul. Pentru identificarea aspectelor importante de mediu, o astfel de organizatie trebuie sa tina seama de: scara si natura utilizarii materialelor si energiei; emisii; riscuri; starea mediului; posibilitatea incidentelor; cerinte legale de reglementare si de alt tip la care subscribe organizatia. In continuare vom prezenta cateva exemple privind posibile moduri de abordare, pentru identificarea aspectelor de mediu ale unei organizatii fara un S.M.M. in contextul E.P.M.: identificarea activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei, aspectele de mediu specifice, importanta lor relativa si impactul potential referitor la aspectele de mediu importante; utilizarea informatiilor importante despre starea mediului pentru a identifica activitatile, produsele si serviciile organizatiei care pot avea un impact asupra acesteia; analiza datelor existente in cadrul organizatiei privind intrarile, deversarile, reziduurile si emisiile de materiale si energie si evaluarea acestor date din punct de vedere al riscului; identificarea opiniilor partilor interesate si utilizarea acestor informatii pentru a ajuta la stabilirea aspectelor importante de mediu ale organizatiei;63

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

identificarea activitatilor organizatiei care se supun reglementarilor de mediu sau altor cerinte, pentru care ar putea fi stranse date de catre organizatie; luarea in considerare a proiectarii, dezvoltarii, fabricarii, distributiei, utilizarii, reutilizarii, reciclarii si eliminarii produselor organizatiei cu cele mai importante beneficii sau avantaje de mediu. Indiferent daca o organizatie are introdus un S.M.M., planificarea E.P.M. trebuie facuta in stransa corelatie cu criteriile de performanta de mediu. In continuare iata cateva exemple de domenii si surse din care pot fi selectate criteriile de performanta de mediu: performanta actuala si trecuta; cerinte legale; standardele si cele mai bune practici recunoscute; informatii si date de performanta existente in industrie si alte organizatii din zona; reviziile si auditurile de management; opiniile partilor interesate; cercetarea stiintifica. Alegerea indicatorilor pentru evaluarea performantei de mediu Indicatorii pentru evaluarea performantei de mediu (I.E.P.M.) trebuie sa fie astfel alesi, incat sa constituie un mijloc de prezentare cantitativa sau calitativa a datelor sau informatiilor intr-o forma mai utila si usor de inteles. Ei trebuie sa ajute la transformarea datelor relevante in informatii succinte care sa reflecte eforturile conducerii de a influenta performanta de mediu a organizatiei, actiunile acesteia sau starea mediului. Numarul I.E.P.M. relevanti trebuie sa fie suficient de mare, accesibili si sa reflecte natura si dimensiunile actiunilor organizatiei. In functie de I.E.P.M. alesi vom determina si datele relevante ce trebuie folosite. Pentru usurinta pot fi folosite date deja existente, colectate de organizatie sau de catre altii. I.E.P.M. pot fi exprimati sub forma de marimi directe sau relative, precum si ca informatii clasate. De asemenea ei pot reprezenta valori cumulate sau ponderate. Insumarea sau ponderea trebuie facuta cu grija pentru a se asigura verificabilitatea, consistenta, comparabilitatea si claritatea acestora. Iata cateva exemple si caracteristici ale datelor utilizate pentru indicatorii E.P.M. Marimi directe sau calculate: date sau informatii de baza, cum ar fi tone de contaminant emise. Marimi relative sau calculate: date sau informatii comparate cu un alt parametru care reflecta, de exemplu nivelul productiei, timpul, localizarea sau calitatea mediului, cum ar fi tone de contaminant pe tona de produs fabricat, sau tone de contaminant emise pe unitatea de vanzare de productie. Marimi sau valori indexate: date sau informatii raportate la unitatea de produs sau prezentate sub o forma care sa faca o legatura intre informatii si un anumit standard sau element de referinta, cum ar fi emisiile de poluanti in anul curent exprimate ca procent din emisiile dintr-un an de referinta. Marimi cumulate: date sau informatii de acelasi tip, dar din surse de emisie diferite, stranse si exprimate sub forma de valoare insumata, ca de exemplu tone totale dintr-un contaminant dat emise in procesul de fabricatie a unui produs intrun an dat, determinata prin insumarea emisiilor din mai multe instalatii care produc acel produs.64

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Marimi ponderate: date sau informatii modificate prin aplicarea unui coeficient de pondere in functie de importanta acestora. Am vazut ca exista mai multe tipuri de I.E.P.M.: Indicatori pentru starea mediului ( I.S.M.). Indicatori de performanta a conducerii ( I.P.C.). Indicatori de performanta operationala ( I.P.O.). I.E.P.M. trebuie astfel alesi incat conducerea sa dispuna de informatii suficiente pentru a constata progresele inregistrate intr-o zona de interes, comparativ cu criteriile de performanta de mediu, dar si pentru a evidentia efectele asupra progresului realizat in alte zone de interes. Exista diferite consideratii care stau la baza alegerii I.E.P.M. iar stabilirea I.S.M., I.P.C. si I.P.O. se pot face pe baza unor aproximari succesive. Uneori, datorita complexitatii aspectelor de mediu, este bine sa se aleaga o combinatie de I.P.C. si I.S.M. In cele ce urmeaza vom prezenta cateva exemple practice pentru alegerea I.E.P.M. dintr-o serie de date, in functie de o situatie concreta a unei organizatii care deverseaza ape uzate epurate intr-un lac, luand in consideratie si categoriile de persoane interesate din interiorul sau exteriorul organizatiei. Iata cateva exemple: cantitatea totala de contaminant specifi deversat pe an ( grupuri interesate posibile, comunitatea locala); concentratia de contaminant din apa uzata (grupuri interesate posibil, autoritatile legislative si de reglementare); cantitatea de contaminant deversata pe produsul fabricat (grupuri interesate posibile: conducerea si consumatorii); modificarea cantitatii de contaminant deversata pe an in functie de investitiile intr-o tehnologie mai curata sau evolutia procesului (grupuri interesate posibile: conducerea si investitorii). Indicatorii regionali, nationali si globali referitori...