CVJ, Nr. 175, joi 26 iulie 2012

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CVJ, Nr. 175, joi 26 iulie 2012

Text of CVJ, Nr. 175, joi 26 iulie 2012

 • Cotidian regional Apare de luni pn vineri n toate localitile Vii Jiului Redacia i administraia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroani (Casa de Cultur)

  www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU

  Cronica Vii JiuluiFondat 2011 Anul I Nr. 175

  Joi, 26 iulie 2012

  SpitalulPetroani anchis dou

  secii peperioada

  concediilormedicilor

  S eciile Oncologie iOftalmologie aleSpitalului de UrgenPetroani (SUP) au fostgolite, iar pacienii trimiispre alte uniti medicale.

  >>> P>>> PAGINAAGINA AA 3-A3-A

  Cum s sedesfiinezeSalvital?

  Ce, nu mai ecumva Molo

  la CJH?D up alegerile locale,cnd preedinteleAsociaiei Salvital SMURD Hunedoara a devenitprimar al Devei, la jude s-avehiculat din ce n ce mai desi apsat c SMURDU-ul dinjude va fi desfiinat.

  >>> P>>> PAGINAAGINA AA 3-A3-A

  Frana -Vietnam pedou roi,

  cu escal nValea Jiului>>> P>>> PAGINILE 6-7AGINILE 6-7

  Primarii IacobRidzi i

  Gheorghe Ile,cei mai activipe internet

  E dilii localitilor ViiJiului au neles c pro-movarea pe internet este la felde important ca o ntrunirefa n fa cu ceteanul.

  >>> P>>> PAGINILE 6-7AGINILE 6-7

  TTuurriissmm llaa nneeggrruu,,ddeezzvvoollttaatt ppee

  bbaannii aallbbii,, ddee llaammiinniisstteerr

  PPAGINA 12AGINA 12

 • A genia dePli iIntervenie pen-tru Agricultur(APIA)efectueazplile pentruajutorul de statprin rambur-sare a dife-renei de accizpentru motori-na utilizat nagricultur trimestrul I2011.

  Termenul limitde depunere acererii pentru aju-torul de stat prinrambursare a dife-renei de acciz pen-tru motorina utilizatn agricultur trimestrul II 2011este 31 iulie 2012.Ajutorul de stat seacord sub form derambursare a dife-renei dintre accizastandard i accizaredus (stabilit la21,00 euro/1000

  litri) pentru motorinautilizat la efectuarealucrrilor mecanizaten agricultur; pentruanul 2012, valoareaaccizei decontateeste de 1,2686lei/litru de motorin.

  Potrivit OrdinuluiMADR nr.126/2010 cu modi-ficrile i com-pletrile ulterioare,cererea trimestrialde rambursare a aju-torului de stat nupoate depi 40%din cantitatea totalstabilit conform

  acordului prealabilde finanare prinrambursare.

  Cantitile demotorin ce benefi-cieaz de ajutor destat acordat subform de rambursarese stabilesc prinordin al ministruluicu avizul MinisteruluiFinanelor Publice,cu ncadrare nprevederile bugetareaprobate.

  Beneficiarii accizeireduse pentru moto-rina utilizat n agri-cultur risc amenzide pn la 20.000de lei, dar ipierderea dreptuluide a ncasa acestajutor de stat pentruo perioad de trei

  ani, dac n urmacontroalelor sedovedete c au be-neficiat de un ajutornecuvenit.

  Vnzareamotorinei pentrucare s-a acordat aju-tor de stat sau uti-lizarea acesteia nalte scopuri dectcele prevzute delege constituie con-travenie i sesancioneaz cuamend de la 5.000lei la 20.000 lei.

  Ajutor necuvenitreprezint oricesum care, n urmaverificrilor efectuatede ctre APIA saude ctre alte instituiiabilitate, se constat

  c a fost acordatbeneficiarilor care nuau respectat preve-derile legale.

  Beneficiarii care,prin nscrierea sauatestarea de datenereale pe docu-mentele de decon-tare aferente ajutoru-lui de stat, au ncasatsume de la bugetulde stat n mod necu-venit nu mai benefi-ciaz de ajutor pen-tru o perioad detrei ani. Totodat,sumele reprezentndajutor necuvenit serecupereaz de labeneficiarii ajutoruluide stat.

  Diana MITRACHE

  Cronica Vii Jiului | Joi, 26 iulie 201222 Diverse

  Vnd spaiu comer-cial n zon central str. 1Decembrie 1818 laparterul blocului 124,suprafaa 25mp. Relaiila telefon 0722 448 428 Vnd cas + teren,

  5000 mp, n Vulcan(Valea Ungurului). Relaiila telefon 0722 448 428

  VNZRI

  VVrreeii ccaa aaffaacceerreeaa ttaa ss ffiiee ccuunnoossccuutt??

  VVrreeii ss ttee ddeezzvvoollii?? VVrreeii ss-- ii ggsseettii

  ccoollaabboorraattoorrii sseerriiooii ddeeaaffaacceerrii??

  VVrreeii ss ffaaccii bbaannii??

  Noi suntempartenerii pe care

  i caui!

  ADRESA NOASTRCasa de Cultur, Str. 1

  Decembrie 1918, nr. 100tel. 0374 906 687

  e-mail:cronicavj@gmail.com

  Cronica Vii Jiului

  EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIASRL PETROANI

  Tiprit la SC Garamond SA

  Materialele marcate Promovarereprezint PUBLICITATE

  Cronica Vii JiuluiWebsite:

  www.cronicavj.ro

  E-mail:cronicavj@gmail.com

  Director:Marius MITRACHEMarius MITRACHE(mitrache_evz@yahoo.com)

  Redactor sef: Ileana FIRULESCUIleana FIRULESCU(ifirtulescu@yahoo.com)

  Editor coordonator:CarCarmenmen COSMANCOSMAN(cosman_carmen@yahoo.com)

  Colectivul de redactie: MirMircea cea NISTORNISTOR(zamolxis_2007@yahoo.com)

  Diana MITRACHEDiana MITRACHE(mitrachediana@yahoo.com)

  MirMircea BUJORESCU cea BUJORESCU Luiza Luiza ANDRONACHEANDRONACHE(luizaandronache@yahoo.com)

  Maximilian GMaximilian GNJUNJU(madm3xi@yahoo.com)

  Raul IRINOVICIRaul IRINOVICI, PetruPetruBOLOG CIMPBOLOG CIMPA, Denis RUSA, Denis RUSIoan DAN BLAN,Ioan DAN BLAN,Gabriela RIZEA,Gabriela RIZEA,Fotoreporter:Ovidiu POvidiu PRIANURIANUDesktop publishing:Geza SZEDLACSEKGeza SZEDLACSEKSorin TIESCUSorin TIESCUMarketing & Publicitate: Mirabela MOISIUMirabela MOISIU

  COTIDIAN REGIONAL CU CAPITALINTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

  Antena 1 National TV PRO TV Prima TV TVR 1

  9:00 Triunghiul iubirii 2 (r)10:00 Suflete pereche (r)

  11:00 Culoarea fericirii 12:00 Grupul Vou (r)12:15 mpratul mrii 13:15 Fosta mea iubire (r)13:45 Grupul Vou (r)14:00 Uraganul (r)16:30 Cuscrele 18:30 tiri Naional TV19:15 Triunghiul iubirii 2 20:15 Suflete pereche 21:15 O fat strlucitoare 23:15 mpratul mrii (r)

  8:00 DimiNeatza 10:00 n gura presei 10:50 Teleshopping 11:10 Maddie i David 13:00 Observator 16:00 Observator 17:00 Acces Direct19:00 Observator 20:20 Prodanca i Reghe:Aventura american 22:15 Observator 23:00 Un Show Pctos

  7:00 tirile Pro TV 10:00 Tnr i nelinitit (s) 11:00 Turnul din Suso (r)13:00 tirile Pro TV16:00 Tnr i nelinitit (s) 17:00 tirile Pro TV17:45 Happy Hour 19:00 tirile Pro TV20:30 Tekken22:30 tirile Pro TV

  23:15 Chuck0:00 Vis de femeie 0:30 Dexter1:15 Tekken (r)

  9:30 Jessica (r)11:30 Teleshopping 12:00 Orelul lene 12:30 Nimeni nu-i perfect 13:00 Teleshopping 13:30 Camera de rs13:45 Teleshopping 14:15 Focus Monden (r)15:00 Ascult-i inima 17:00 Trsniii (r) 18:00 Focus 1819:00 Focus Sport19:30 Cireaa de pe tort-Redifuzare20:30 Curat, murdar? 21:30 Fete Bune 22:15 Trsniii

  9:10 Legendele palatului10:15 TV BAC 11:30 Jocurile Olimpice (r)12:00 Bebe magia 12:30 Lumea modei12:45 Legendele palatului:Copacul cu rdcini adnci 13:20 Legendele palatului:Copacul cu rdcini adnci 14:00 Jurnalul TVR 14:45 Interes general 15:15 Teleshopping 15:30 Akzente 16:50 Lozul cel mare 17:40 Legendele palatului:Copacul cu rdcini adnci 18:20 Legendele palatului:Copacul cu rdcini adnci 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Info electoral20:05 Referendum 21:00 Hoii de diamante 21:50 Lumea modei (r)22:10 Cine-i mai bolnav:omul sau sistemul ?

  Fermierii primesc diferena de accizpentru motorina utilizat n agricultur

 • D up alegerilelocale, cndpreedinteleAsociaiei Salvital SMURD Hunedoaraa devenit primar alDevei, la jude s-avehiculat din ce n cemai des i apsat cSMURDU-ul dinjude va fi desfiinat.Ideea l-a nfuriat pepreedinteleConsiliului Judeean,sub patronajul creia

  de afl Asociaia.Dup alegerile locale,

  cnd preedinteleAsociaiei Salvital SMURD Hunedoara adevenit primar al Devei,la jude s-a vehiculat dince n ce mai des i apsatc SMURDU-ul din judeva fi desfiinat.

  Logic, ideea nu sttea

  n picioare pentru c abiase alocase o cru debani, n luna mai 2012,pentru achiziionarea uneiautospeciale unicat nRomnia, menit primeiintervenii pentru stin-gerea incendiilor n medi-ul rural i urban, salvareapersoanelor, acordareaprimului ajutor medical itransportul rniilor, carepune accent pedeplasarea rapid pediferite medii de teren.Asemenea autospecialare doar Austria,Germania i Frana, iarpreul este pe msur.Adic 1.034.000 lei, frTVA, Consiliul JudeeanHunedoara contribuindcu 50 la sut din sum,iar Asociaia Salvital-SMURD cu cealalt jum-tate. Se tie c nimeni pelume nu investete n

  ceva ce va urma desfi-inat, mai ales cpreedintele ConsiliuluiJudeean Hunedoara,Mircea Ioan Molo, areorgoliile lui n ceea ceprivete judeul i institui-ile subordonateConsiliului. Dar cum npolitica romnesc totuleste posibil, mai tii?

  Dar lipsa de vn i decomunicare de la vrfulSalvital, s-a creat impre-sia c al doilea SMURDdin ar, dup TrguMure, prin respectivaasociaie va fi lsat deizbelite.

  Ideea l-a nfuriat,firete, pe Mircea IoanMolo. Ce ntrebare easta? Cum s se desfi-ineze Salvital? Ce, numai e cumva Molo laConsiliul Judeean? Nicinu se pune problema deaa ceva. Dimpotriv va fintrit Asociaia, dovadachiziiile de echipamenteprofesionale.Deocamdat e o perioadde interimat, dar ea(Asociaia n.n.) vaexista i va fi i mai pu-ternic a declarat, pepicior de rzboi,preedintele CJH, MirceaIoan Molo.

  n echipa de conducerea Asociaiei SalvitalHunedoara, Valea Jiuluiare un medic coordona-tor SMURD, pe dr.Ctlin Popa. n anul2003, cu trei ani naintede nfiinarea SMURD njude, dr. Popa conduceao formaiune de voluntarisub numele deMontPlanet Petrila,extrem de eficient idinamic, numit cumndrie la vremearespectiv SMURD-ulalpin.

  Dar, scopul nfiinriAsociaiei SavitalHunedoara a fost acelade a crea componentecomunitare integrate lanivelul judeului de acor-dare a primului ajutor deurgen, resuscitare idescarcerare a victimeloraccidentelor de oricenatur, a operaiunilor desalvare i transportul vic-timelor la unitile me-dicale.

  Ileana FIRULESCU

  Cronica Vii Jiului | Joi, 26 iulie 2012 Actualitate 3

  S eciile Oncologie iOftalmologie aleSpitalului de UrgenP