Dades de l’inici del curs 2009-2010 Dossier de Premsa

  • Published on
    01-Jan-2016

  • View
    36

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dades de linici del curs 2009-2010 Dossier de Premsa. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Serveis Territorials a Tarragona. Escolaritzaci i professorat En el curs 2009-2010 les aules al Camp de Tarragona tindran 104.669 alumnes................ 4 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Dades de linici del curs 2009-2010Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p></li><li><p>Escolaritzaci i professorat</p><p>En el curs 2009-2010 les aules al Camp de Tarragona tindran 104.669 alumnes................ 4Continua el creixement de lalumnat..................................................................................................... .5Creix el pes del sector pblic................................................................................................................ 6En el curs 2009-2010 hi van haver 15.448 alumnes estrangers....................................................... 7Es mant la diversitat de procedncia de lalumnat estranger.......................................................... 8La plantilla sincrementa amb 75 docents a la demarcaci de Tarragona......................................... 9Loferta de places dEducaci Infantil (0-3) continua creixent............................................................. 10Es consoliden els Programes de Qualificaci Inicial Professional..................................................... .11Creix la demanda de formaci de persones adultes......................................................................... 12</p><p>Centres i inversions</p><p>El nombre de centres pblics continua creixent.............................................................................. 14Es mant estable el nombre de centres privats.................................................................................. 15Shan construt 6 nous centres, shan rehabilitat o ampliat 11 centres ms i shan fet39 actuacions de millora..................................................................................................................... 16</p><p>Dades de linici del curs 2009-2010ndex Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p></li><li><p>Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a TarragonaEscolaritzaci i professorat</p></li><li><p>4Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>En el curs 2009-2010 les aules de Tarragona tindran 105.175 alumnes ComentariEn el curs 2009-2010 el nombre dalumnes augmenta respecte del curs an-terior (+3.924 alumnes). Creix leducaci infantil i primria, sestabilitza lESO i els cicles formatius i augmenta el batxillerat en ms de 1.000 alumnes.No No No shi inclouen els ensenyaments a distncia</p><p>Nivells</p><p>Pblic</p><p>Privat</p><p>Total</p><p>Educaci Infantil i Primria</p><p>Educaci Infantil (0-3)</p><p>4.614</p><p>3.134</p><p>7.748</p><p>Educaci Infantil (3-6)</p><p>15.987</p><p>4.962</p><p>20.949</p><p>Educaci Primria</p><p>27.908</p><p>9.777</p><p>37.685</p><p>Total Educaci Infantil i Primria</p><p>48.509</p><p>17.873</p><p>66.382</p><p>Educaci Secundria</p><p>ESO</p><p>17.875</p><p>6.650</p><p>24.525</p><p>Batxillerat</p><p> 4.837</p><p> 1.399</p><p> 6.236</p><p>Cicles Formatius de Grau Mitj </p><p>3.583</p><p> 391</p><p> 3.974</p><p>Total Educaci Secundria</p><p>26.295</p><p>8.440</p><p>34.735</p><p>Cicles Formatius de Grau Superior</p><p>3.434</p><p> 118</p><p> 3.552</p><p>Educaci especial</p><p>250</p><p>256</p><p>506</p><p>Total percentatge</p><p>78.488</p><p> 74,63 %</p><p>26.687</p><p> 25,37 %</p><p>105.175</p></li><li><p>5Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>Continua el creixement de lalumnat ComentariHi ha 17.654 alumnes ms que en el curs 2005-2006, aix suposa un creixement del 20,1 % en el darrers cincs anys</p></li><li><p>6Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>Creix el pes del sector pblic ComentariA les comarques de Tarragona, el pes del sector pblic s ms important que al conjunt de Catalunya, on el percentatge es situa 10 punts per sota. Alumnat escolaritat en el sector pblicDistribuci de lalumnat per sectors educatius. Curs 2009-2010</p><p>Nivells</p><p>Curs </p><p>01/02</p><p>Curs</p><p>04/05</p><p>Curs </p><p>08/09</p><p>Curs </p><p>09/10</p><p>Educaci Infantil (3-6)</p><p>71,01 %</p><p>72,87 %</p><p>76,21 %</p><p>76,32 %</p><p>Educaci Primria</p><p>67,21 %</p><p>69,64 %</p><p>73,34 %</p><p>74,06 %</p><p>Educaci Secundria Obligatria</p><p>66,18 %</p><p>68,29 %</p><p>71,88%</p><p>72,89 %</p><p>Total</p><p>67,67 %</p><p>69,97 %</p><p>73,63 %</p><p>74,63%</p></li><li><p> 7Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>El curs 2008-2009 hi van haver 15.448 alumnes estrangers ComentariEncara que menys accentuada segueix la tendncia de la resta de Catalunya, que el 2008-2009 t un 13,7 % dalumnat estranger, amb un augment desaccelerat</p><p>Curs</p><p>Alumnes estrangers</p><p>dels quals, sector pblic</p><p>dels quals, sector privat</p><p>% estrangers del total</p><p>2005-2006</p><p>8.100</p><p>7.394</p><p>706</p><p>9,47 %</p><p>2006-2007</p><p>9.824</p><p>8.977</p><p>847</p><p>10,82 %</p><p>2007-2008</p><p>11.419</p><p>10.413</p><p>1.006</p><p>12,15 %</p><p>2008-2009</p><p>15.448</p><p>14.163</p><p>1.285</p><p>15,08</p><p>(*) No sinclou Educaci Infantil ni Educaci Especial</p></li><li><p> 8Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>Es mant la diversitat de procedncia de lalumnat estranger ComentariA la demarcaci de Tarragona, amb un percentatge del 38,90% , la presncia de lalumnat dorigen magreb es majoritria entre el collectiu destrangers</p><p>Origen</p><p>Curs </p><p>2005-2006</p><p>Curs </p><p>2006-2007</p><p>Curs </p><p>2007-2008</p><p>Curs</p><p> 2008-2009</p><p>Uni Europea</p><p>7,97</p><p>7,71</p><p>19,56</p><p>18,19</p><p>Resta dEuropa</p><p>13,81</p><p>14,22</p><p>5,37</p><p>4,50</p><p>Magrib</p><p>36,49</p><p>35,65</p><p>35,20</p><p>38,90</p><p>Resta dfrica</p><p> 1,35</p><p> 1,35</p><p>1,27</p><p>2,17</p><p>Amrica del Nord</p><p>0,30 </p><p> 0,24</p><p>0,24</p><p>0,17</p><p>Amrica Central i del Sud</p><p>37,40</p><p>37,76</p><p>35,40</p><p>32,55</p><p>sia i Oceania</p><p>2,68 </p><p>3,07</p><p> 2,96</p><p>3,53</p></li><li><p>9Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>La plantilla sincrementa amb 75 docents a la demarcaci de Tarragona ComentariLa plantilla sha incrementat en 1.938 docents des del curs 2005-2006, la qual cosa suposa un increment dun 35,8 %. En el mateix perode, lalumnat ha crescut un 19,6 %. </p><p>Grfico1</p><p>4915</p><p>5125</p><p>5918</p><p>6469</p><p>6777</p><p>6852</p><p>Cursos</p><p>Professorat</p><p>plantillas</p><p>2004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-2010</p><p>SSTT Tarragona4,9155,1255,9186,4696,777.006,852.00</p><p>Catalunya500945175557173608396280562,975</p><p>plantillas</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Cursos</p><p>Professorat</p><p>alumnes</p><p>2005-20062006-20072007-20082008-2009</p><p>87,52091,47597,486101,251</p><p>Sector privat26.37%</p><p>Sector pblic73.63%</p><p>alumnes</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Cursos</p><p>Alumnes</p><p>Evoluci del nombre d'alumnes en els quatre ltims cursos</p><p>estrangers</p><p>0</p><p>0</p><p>Distribuci de l'alumnatper sectors educatius (Curs 2008-2009)</p><p>centres pblics</p><p>PRIMARIAPUBLICPRIMARIAPRIVAT</p><p>2004-20052005-20062006-20072007-20082004-20052005-20062006-20072007-2008</p><p>UE2183153601024UE424048105</p><p>RESTA EUROPA427537680247RESTA EUROPA37486522</p><p>MAGRIB1263167119832214MAGRIB787694111</p><p>RESTA AFRICA34415470RESTA AFRICA813109</p><p>AMERICA NORD9101011AMERICA NORD4223</p><p>AMERICA CENTRAL I SUD1150138316801872AMERICA CENTRAL I SUD124171210248</p><p>ASIA I OCEANIA7296145156ASIA I OCEANIA12292839</p><p>ESOPUBLICESOPRIVAT</p><p>2004-20052005-20062006-20072007-20082004-20052005-20062006-20072007-2008</p><p>UE144201219659UE25272662</p><p>RESTA EUROPA284371460180RESTA EUROPA33423135</p><p>MAGRIB698103711941386MAGRIB50504553</p><p>RESTA AFRICA14294548RESTA AFRICA5557</p><p>AMERICA NORD7635AMERICA NORD6212</p><p>AMERICA CENTRAL I SUD62796711881446AMERICA CENTRAL I SUD110147179215</p><p>ASIA I OCEANIA616791146ASIA I OCEANIA8111618</p><p>POSTOBLIGATORIPOSTOBLIGATORI</p><p>2004-20052005-20062006-20072007-20082004-20052005-20062006-20072007-2008</p><p>UE676298227UE31510</p><p>RESTA EUROPA7811314479RESTA EUROPA881410</p><p>MAGRIB75119173191MAGRIB33610</p><p>RESTA AFRICA14151116RESTA AFRICA7679</p><p>AMERICA NORD2476AMERICA NORD3011</p><p>AMERICA CENTRAL I SUD214340413408AMERICA CENTRAL I SUD17223233</p><p>ASIA I OCEANIA3101922ASIA I OCEANIA2424</p><p>06 07publicprivat</p><p>UE7561910177208719.56</p><p>RESTA EUROPA1394506675735.37</p><p>MAGRIB34953581174375535.20</p><p>RESTA AFRICA132110251351.27</p><p>AMERICA NORD24206260.24</p><p>AMERICA CENTRAL I SUD37023281496377735.40</p><p>ASIA I OCEANIA301255613162.96</p><p>980410669100</p><p>2004-2005</p><p>formaci persones adultes</p><p>curs 2006-2007291</p><p>curs 2007-2008317</p><p>curs 2008-2009326</p><p>formaci persones adultes</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Cursos</p><p>Centres</p><p>Evoluci del nombre dels centres pblics en els tres ltims cursos</p><p>2006-20072007-20082008-2009</p><p>198322002575</p><p>Ensenyaments inicials1128</p><p>Formaci instrumental190</p><p>Graduat en Educaci Secundria365</p><p>Competncies per a la societat de la informaci467</p><p>Preparaci proves accs a CF i Universitats425</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Distribuci de l'alumnat per ensenyaments</p><p>Nivell educatiu</p><p>Curs </p><p>04/05</p><p>Curs</p><p>05/06</p><p>Curs </p><p>06/07</p><p>Curs</p><p>07/08</p><p>Curs </p><p>08/09</p><p>Curs </p><p>09/10</p><p>Educaci Infantil i Primria</p><p>2.435</p><p>2.562</p><p>3.068</p><p>3.398</p><p>3.603</p><p>3.673</p><p>Educaci Secundria</p><p>2.480</p><p>2.551</p><p>2.838</p><p>3.059</p><p>3.160</p><p>3.180</p><p>Total</p><p>4.915</p><p>5.125</p><p>5.918</p><p>6.469</p><p>6.777</p><p>6.853</p><p>_1314023695.xls</p><p>Grfico1</p><p>4915</p><p>5125</p><p>5918</p><p>6469</p><p>6777</p><p>6853</p><p>Cursos</p><p>Professorat</p><p>plantillas</p><p>2004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-2010</p><p>4,9155,1255,9186,4696,777.006,853</p><p>plantillas</p><p>Cursos</p><p>Professorat</p><p>Hoja2</p><p>Hoja3</p></li><li><p>10Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>Loferta de places dEducaci Infantil (0-3) continua creixent ComentariEn els darrers quatre cursos, prcticament shan doblat el nombre de places pbliques dEducaci Infantil (0-3) a la demarcaci de Tarragona. De 2.203 places, hem passat a 4.614. Al conjunt de Catalunya, el percentatge de places pbliques s del 52 %.</p><p>Cursos</p><p>Pblic</p><p>%</p><p>Privat</p><p>%</p><p>Total</p><p>Curs 2005-2006</p><p>2.203</p><p>43,77 %</p><p>2.830</p><p>56,23 %</p><p>5.033</p><p>Curs 2006-2007</p><p>2.542</p><p>45,98 %</p><p>2.986</p><p>54,02 %</p><p>5.528</p><p>Curs 2007-2008</p><p>3.446</p><p>53,91 %</p><p>2.946</p><p>46,09 %</p><p>6.392</p><p>Curs 2008-2009</p><p>4.189</p><p>57,45 %</p><p>3.103</p><p>42,55 %</p><p>7.292</p><p>Curs 2009-2010</p><p>4.614</p><p>59,55%</p><p>3.134</p><p>40,45%</p><p>7.748</p></li><li><p>Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de Premsa11Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>Es consoliden els Programes de Qualificaci Professional Inicial ComentariEls PQPIs substitueixen, en aplicaci de la LOE, els Programes de Garantia Social.</p><p>PQPIs</p><p>Centres</p><p>Oferta</p><p>Plans de Transici al Treball (1)</p><p>5</p><p>180</p><p>Programa de Formaci i Aprenentatge Professional (1)</p><p>5</p><p>135</p><p>Programes dAdministraci Local (2)</p><p>3</p><p>150</p><p>Programes dAltres Centres i Entitats (3)</p><p>7</p><p>255</p><p>Total </p><p>20</p><p>720</p><p>(1) Programes desenvolupats pel Departament dEducaci en collaboraci amb les administracions locals i el Servei dOcupaci de Catalunya (PTT i FIAP)</p><p>(2) Programes autoritzats pel Departament dEducaci a les administracions locals</p><p>(3) Programes autoritzats pel Departament dEducaci a altres centres i entitats de formaci</p></li><li><p>12Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>Creix la demanda de formaci de persones adultes ComentariRespecte de lany anterior, sha incrementat lleugerament el nombre dalumnes dels Centres i Aules dAdults, amb una xifra total de 2.597</p><p>PREVISI CURS 2008-2009</p><p>Total</p><p>Alumnes </p><p>2.597 (*)</p><p>Professorat</p><p> 50</p><p>Centres i aules</p><p> 14</p><p> Departament dEducaci</p><p>7</p><p> Municipals</p><p>5</p><p> Penitenciaris</p><p>1</p><p> Privats</p><p>1</p><p>(*) Noms es recullen dades dalumnes dels centres de titularitat del Departament dEducaci.</p></li><li><p>Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a TarragonaCentres i inversions</p></li><li><p>14Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>El nombre de centres pblics continua creixent ComentariEl darrer curs sha incrementat en 3 el nombre de centres pblics a la demarcaci de Tarragona.</p><p>Tipus de centre</p><p>Departament dEducaci</p><p>Altres departaments</p><p>Corporacions locals</p><p>Total</p><p>Exclusius dEducaci Infantil</p><p> 4</p><p>-</p><p>79</p><p> 83</p><p>Educaci Infantil i Primria </p><p>186</p><p>-</p><p>-</p><p>186</p><p>Exclusius dEducaci Especial</p><p> 1</p><p>-</p><p> 2</p><p> 3</p><p>Educaci Secundria</p><p> 56</p><p>1</p><p>-</p><p> 57</p><p>Total </p><p> 244</p><p> 1</p><p>81</p><p>329</p></li><li><p>15Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de PremsaGeneralitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>Es mant estable el nombre de centres privats ComentariLes petites variacions dels darrers cursos corresponen a variacions en centres exclusius dEducaci Infantil. La resta es mant igual. </p><p>Tipus de centre</p><p> Total</p><p>Exclusius dEducaci Infantil</p><p>42</p><p>Exclusius dEducaci Infantil i Primria </p><p> 5</p><p>Exclusius dEducaci Primria</p><p>-</p><p>Exclusius dEducaci Especial</p><p> 5</p><p>Exclusius dEducaci Primria i Secundria</p><p>1</p><p>Exclusius dEducaci Secundria</p><p>1</p><p>Educaci Infantil, Primria i Secundria</p><p>30</p><p>Total </p><p>84</p></li><li><p>Dades de linici del curs 2009-2010. Dossier de Premsa16Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciServeis Territorials a Tarragona</p><p>Shan construt 4 nous centres, shan rehabilitat o ampliat 11 centres i shan fet 39 actuacions de millora ComentariShan destinat quasi 30 milions deuros a rehabilitacions i millores de 11 centres, entre aquestes inversions cal destacar les fetes a lIES Mart Franqus i lIES Vidal i Barraquer de Tarragona i al CEIP Mare de Deu de la Candela de Valls</p><p>Actuacions</p><p>Import (*)</p><p>Modalitats</p><p>CEIP</p><p>IES</p><p>Total</p><p>Nova construcci</p><p>4</p><p>2</p><p>6</p><p>20.747.780,72</p><p>Rehabilitaci i grans ampliacions</p><p>8</p><p>3</p><p>11</p><p>29.366.974.83</p><p>Actuacions de millora</p><p>- </p><p>-</p><p>39</p><p>4.874.804,00</p><p>Equipaments escolars</p><p>-</p><p>-</p><p>-</p><p>525.000,00</p><p>Altres actuacions</p><p>-</p><p>-</p><p>-</p><p>425.300,24</p><p>Total</p><p>55.939.859,79</p></li></ul>