Dali en miro

  • View
    209

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dali en miro

  • 1.Spaans 1

2. Surrealisme het vir hom natuurlik gekom, ekstrovert. Hoogs ontwikkel in drama: lesings,toneelstukke. Doen eenmaal lesing in duikpak.2 3. Gebruik dikwels beelde uit sy drome en herinneringe uit sy kinderdae, Dali is beinvloedvan Freud se psigo-analitiese metodes. Freud het oor sy werk gese: Dit is nie diebewuste wat ek in jou skilderye sien nie, maar die onderbewuste die misterie is baieduidelik.3 4. Tema is tyd, tyd wat verbygaan en tyd wat stilstaan. Hy skilder met baie detail =vergrootglas. Profiel van kunstenaar le op verlate strand = see in die verte. Donkerlandskap, gee middag-gevoel. 4 5. 5 6. Werk tradisioneel akademies, kombineer dit met onderbewuste-inspirasie. Gebruik baiesimboliek in sy werk. 6 7. Skilderye word soms handgeskilderde droom-fotos genoem, party skilderye hetwerklike fotos opgeplak gehad. Werk is steeds lewensgetrou al is die beelde onbekend. 7 8. Spaans. Gebruik motiewe uit sy verbeelding, kinderbeelde. Biomorfiese beelde = beeldewat ooreenstem met die werklikheid maar verander is. Kan nog sien wat dit is.8 9. Gebruik verskillende vorms. Maak gebruik van outomatisme, onbeheersde werk. Kanenige plek op die doek begin. Byna soos doodle. Min perspektief. Hy brei kwashale envorms uit op die doek op n onbepaalde wyse = outomatiese skildermetode. 9 10. Speeldingrige hond wat alleen op n heuwel staan. Die toneel bevat n dekoratiewemaan met n volagtige figuur aan die bokant. Die mees surrealistiese vorm is die leer,met geen ondersteuning, wat lyk asof dit nerens heen lei nie. Soos die na bo strek raakdit al hoe meer vaag.10 11. Belgiese kunstenaar, Die voorwerpe in sy werk is herkenbaar maar die plasing, maak ditonrealisties en droomagtig. 11 12. 12 13. Die swart sirkel in die middel verwys na die oog se pupil en ook na n soneklips. Dietoeskouer voel effens van balans af as gevolg van die nabye perspektief van die oogasook die karakter daaragter. Ons is nie seker of ons refleksie van die lug en wolke siennie, en of ons in die oog is en daardeur na die lug kyk nie. Soos watter een lyk dit virjulle?13 14. Transfixed: deurboor. Hy plaas twee voorwerpe in n jukstaplasing tot mekaar wat nonbekende effek weergee. Verskillende motiewe in die werk is baie duidelik, maar dit ishul verhouding tot mekaar wat weird is. Byna soos die plasing van teenoorgeseldesteenoor mekaar. Skep die idee van tydloosheid, immobiliteit. Kan jy dit raaksien? Diehorlosie stel n spesifieke uur voor, maar die kandelare is leeg. Geen kerse nie. Die koue,steriele kamer is net reghoekige vorms, geen menslike vorms. n Stoomtrein bars bynadeur die kaggel, sonder om iets aan die muur te doen. Die trein se skaduwee is snaaksomdat daar geen ligbron is daarvoor nie. Die rook dui aan dat die trein beweeg, tog komdit voor asof die trein stilstaan en dit verdwyn in skoorsteen.14 15. Gebore in Pretoria, kunstenaar in 1950s. Grootliks beinvloed deur die Europesebeweging van Kubisme en Surrealisme en integreer dit met die Afrika tema.15 16. 16 17. Groot invloed was ook sy ervarings tydens diensplig en die Noorde van Afrika en meerspesifiek die Ndebele-stamme rondom Pretoria. 17 18. 18 19. 19