Dapatkan Skema di Fizik...Soalan Fizik Kertas 2 Percubaan SPM Johor 2011; soalan percubaan spm johor 2011; skema johor spm 2011; skema pemarkahan jokor 2011; trial johor 2011 Created

 • View
  258

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of Dapatkan Skema di Fizik...Soalan Fizik Kertas 2 Percubaan SPM Johor 2011; soalan percubaan spm johor...

 • SULIT

  NO KAD PENGENALAN

  ANGKA GILIRAN

  Nama Ting

  JABATAN PELAJARAN

  NEGERI JOHOR

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSMIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

  PHYSICS

  Kertas 2

  Sept 20112/2 jamDua jam tiga puluh minlt

  4531/2

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Tuliskan nombor kad pengenalan danangka giliran anda pada ruang yangdisediakan:

  2. Kertas soalan ini adalah dalamdwibahasa.

  3. Soalan dalam Bahasa Inggerismendahului soalan yang sepadandalam Bahasa Melayu.

  4. Calon dibenarkan menjawabkeseluruhan atau sebahagian soalansama ada dalam Bahasa Inggeris atauBahasa Melayu.

  5. Calon dikehendaki membaca .maklumatdi halaman belakang kertas soalan ini.

  Kod Pemeriksa

  Bahagian SoalanMarkah

  Penuh

  Markah

  Diperoleh

  A

  1 4

  2 5

  3 7

  4 7

  5 7

  6 8

  7 10

  8 12

  B9 20

  10 20

  C11 20

  12 20

  Jumlah

  Kertas soalan ini mengandungi 32 halaman bercetak

  4S31/2 @2011 Hak Cipta JPNJ [ Lihat halaman sebelahSULIT

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com