Dapatkan Skema di Title: Fizik Kertas 3 Ting 4 Terengganu 2011 Subject: Fizik Kertas 3 Ting 4 Terengganu

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dapatkan Skema di Title: Fizik Kertas 3 Ting 4 Terengganu 2011 Subject: Fizik Kertas 3 Ting 4...

 • CONFIDENTIAL

  Name:

  Form :

  4531/3

  FizikKertas3

  Oktober

  2011

  i1 •

  4531/3

  JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  TINGKATAN EMPAT 2011

  PHYSICS

  FIZIK

  Paper 3 Kertas3

  One hour and thirty minutes Satujam tigapuluh mmit

  DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL TOLD

  JANGANBUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Write your name, identity card numbers and form in the space provided Tuliskcm nama, nombor kad pengenalan dan tingkatan andapada ruangyang disediakan

  2 Candidate is requiredto read information on page 15.

  Colon dikehendaki membaca maklumat

  di halaman 2 dan halaman 15,

  Section Question Full

  marks

  Marks

  obtain

  A

  1 16

  2 12

  B

  3 12

  4 12

  Total

  Disediakan oleh:

  Guru AKRAM Terengganu Dengan kerjasama

  MPSM Negeri Terengganu

  TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU

  Dicetak Oleh:

  Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd. Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063

  Dibiayai oleh: Kerajaan Negeri Terengganu

  This question paper contain 15 printed pages Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

  4531/3 2011 FINAL EXAM FORM 4 ©Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu [Lihatsebelah SULIT

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com