30
BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA) JABATAN PERDANA MENTERI DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK KEBANGSAAN

DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI

DASAR ASUHAN

DAN DIDIKAN AWAL

KANAK-KANAK

KEBANGSAAN

Page 2: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 2

Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-kanak

Kebangsaan ialah

“Dasar yang komprehensif bagi memastikan

perkembangan yang holistik bagi kanak-

kanak dari lahir hingga 4 tahun. Ia menjadi

asas kukuh kepada pembangunan potensi

kanak-kanak berlandaskan acuan Malaysia.

Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap

kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia

ada”.

Page 3: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 3

KUMPULAN

SASAR

Kanak-kanak

luar bandar

Kanak-kanak

pinggir bandar

Page 4: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 4

STATISTIK 2007

Bilangan

Kanak-kanak di bawah

umur 4 tahun 3,116,200

Kanak-kanak yang

menghadiri TASKA

300,000

(10%)

Kanak-kanak luar

bandar yang menghadiri

TASKA

80,000

(27%)

Page 5: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 5

Bilangan

Jumlah TASKA 8841

TASKA Berdaftar 2176

TASKA Tidak Berdaftar 6665

TASKA Luar Bandar

(Berdaftar dan Tidak Berdaftar)

2653

(30%)

Page 6: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 6

Penglibatan

Ibu Bapa

Tenaga Pendidik

Kemudahan Fizikal

Kurikulum

Asuhan dan

Didikan

Awal Kanak-

kanak

Kebangsaan

KOMPONEN

DASAR

Page 7: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 7

K

O

M

P

O

N

E

N

1

Kurikulum Asuhan dan Didikan

Awal Kanak-kanak Kebangsaan

• Berasaskan kurikulum PERMATA

sebagai garis panduan

• Mengambil kira Kurikulum Kursus

Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK)

Page 8: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI

KONSEP KURIKULUM

• Pendidikan secara holistik atau “whole

brain learning”

• Pendekatan berasaskan pengupayaan

(empowerment)

• Pembelajaran menyeronokan (learning is

fun)

• Aspek asuhan merangkumi hubungan

emosi, penjagaan, kesihatan, keselamatan

dan persekitaran

K

O

M

P

O

N

E

N

1

Page 9: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI

• Melibatkan penyertaan ibu bapa,

pegawai kesihatan dan pakar

bidang kanak-kanak

• Penilaian berasaskan pemerhatian

klinikal yang direkodkan

K

O

M

P

O

N

E

N

1

KONSEP KURIKULUM

…sambungan

Page 10: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI

ASPEK ASUHAN

YANG MELIPUTI

KESELAMATAN,

PEMAKANAN SEIMBANG,

PENJAGAAN DAN

AMALAN ASUHAN

PERKEMBANGAN

FIZIKAL DAN

KEMAHIRAN MENGURUS DIRI

PERKEMBANGAN

DERIA DAN

PEMAHAMAN DUNIA

PERSEKITARAN

PERKEMBANGAN

PRA-MATEMATIK

DAN PEMIKIRAN LOGIK

PERKEMBANGAN

BAHASA, KOMUNIKASI

DAN LITERASI AWAL

PERKEMBANGAN

SOSIO-EMOSI,

SAHSIAH DAN

KEROHANIAN

SKOP

KURIKULUM

Page 11: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 11

Kemudahan Fizikal

• Lokasi berhampiran di kawasan kediaman

• Premis:

- menaik taraf premis TASKA sedia ada

- mengubahsuai bangunan sedia ada

- membina bangunan baru

• Garis panduan Premis:

- memenuhi keperluan saiz fizikal kanak- kanak

- memenuhi ciri-ciri keselamatan

- mempunyai ciri-ciri mesra kanak-kanak

K

O

M

P

O

N

E

N

2

Page 12: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI

• Peralatan Pembelajaran

- Sesuai untuk merangsang

pertumbuhan kanak-kanak

- Selaras dengan kurikulum dan kaedah

pembelajaran

- Dibuat dari bahan tempatan

K

O

M

P

O

N

E

N

2

Page 13: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 13

Tenaga Pendidik PERMATA

Sedia Ada

Bilangan

Tenaga Pendidik PERMATA 63

- Berkelulusan Ijazah 27

- Berkelulusan Diploma 24

- Berkelulusan STPM 12

Page 14: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 14

Cadangan

• Kelayakan berkelulusan Diploma atau Ijazah

• Dilantik di bawah Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidik:

- membolehkan pergerakan atau pertukaran

- peluang kemajuan kerjaya

• Pengasuh/Pendidik KEMAS dan Jabatan Perpaduan:

- disandarkan kepada skim-skim perkhidmatan sedia ada berasaskan kelayakan akademik

Page 15: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 15

Penglibatan Ibu Bapa

- Khidmat sukarela di Pusat sekurang-

kurangnya 4 jam sebulan

- Mewujudkan Persatuan Ibu Bapa

- Menganjurkan aktiviti untuk kanak-

kanak

K

O

M

P

O

N

E

N

4

Page 16: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 16

• Aspek perundangan

• Prinsip bidang tugas dan amalan sedia

ada

• Kesediaan agensi.

Peranan dan Tanggungjawab

Agensi Pelaksana Berasaskan:-

Page 17: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI

Aspek Perundangan Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (No. 2)

2008 [P.U.(A) 170/2008] memperuntukkan bahawa:-

a) Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah bertanggungjawab ke atas perkara berkaitan dengan:-

Penggalakan dan penguatkuasaan perkhidmatan asuhan kanak-kanak dan pusat jagaan;

Pembentukan dasar dan strategi program pembangunan kanak-kanak; dan

Penyelarasan dan pemantauan program pembangunan kanak-kanak.

b) Menteri pelajaran adalah bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berkaitan dengan pengurusan pendidikan prasekolah, rendah dan menengah.

Page 18: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 18

Meminda Perintah Menteri-Menteri

Kerajaan Persekutuan (No. 2) 2008

• Supaya perkara berhubung dengan

kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-

kanak di bawah umur 4 tahun diletakkan di

bawah Menteri Pelajaran;

• Perkara-perkara berkaitan kanak-kanak

secara umum kekal di bawah Menteri

Pembangunan Wanita, Keluarga dan

Masyarakat.

Page 19: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 19

Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak

Kebangsaan HANYA TERPAKAI bagi TASKA

yang dikelolakan oleh kerajaan atau Badan-badan

Berkanun.

Menteri Pelajaran perlu mengeluarkan arahan pentadbiran kepada semua agensi kerajaan

untuk melaksanakan kurikulum tersebut.

Page 20: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 20

Pindaan Akta

Akta Pendidikan 1966 (Akta 550) perlu dipinda jika:

• Penggubalan kurikulum hendaklah diperuntukkan di bawah undang-undang sebagai kenyataan dasar di bawah Sistem Pendidikan Negara;

• Pemakaian kurikulum dijadikan mandatori bagi semua TASKA termasuklah TASKA swasta.

Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Akta 308) perlu juga dipinda disebabkan pemakaian kurikulum ke semua TASKA.

Page 21: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 21

Peranan Agensi AGENSI PERANAN

1. Kementerian Pelajaran • Menggubal Kurikulum Asuhan

dan Didikan Awal Kanak-kanak

Kebangsaan

• Penyediaan Tenaga Pendidik

2. Kementerian Pembangunan

Wanita Keluarga dan

Masyarakat

• Pendaftaran, pengawalan dan

pemeriksaan TASKA selaras

dengan piawaian yang

ditetapkan

• Penyelaras TASKA Komuniti

Page 22: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI

3. KEMAS •Mengubahsuai TASKA KEMAS

selaras dengan keperluan TASKA

PERMATA

•Menggunapakai kurikulum

kebangsaan

4. JPNIN •Menubuhkan Pusat PERMATA di

TADIKA Perpaduan

•Menggunapakai kurikulum

kebangsaan

Peranan Agensi

…sambungan

Page 23: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI

Peranan Agensi

…sambungan 5. Pusat Penyelidikan Perkembangan

Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC),

UPSI

• Membuat pengawalseliaan dan

naziran ke atas pelaksanaan kurikulum

kebangsaan

• Menyediakan keperluan latihan

Tenaga Pendidik

• Menjalankan R&D bagi menjadi pusat

rujukan pangkalan data

• Menerbitkan bahan bacaan dan

rujukan

• Membina jaringan dengan pelbagai

pihak dalam dan luar negara

6. Bahagian PERMATA, JPM • Urus setia kepada Majlis

Penyelarasan Dasar PERMATA

Negara

• Menyelaraskan perluasan Program

PERMATA

• Menguruskan 14 Pusat PERMATA

sedia ada

Page 24: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 24

PELAKSANAAN PERLUASAN PROGRAM

PERMATA

TASKA KEMAS

• Bilangan TASKA KEMAS – 304

• Memerlukan peningkatan taraf TASKA dari aspek:

- Latihan

- Kemudahan dan peralatan

- Perjawatan

• Implikasi kos – RM115juta (2009-2011)

Page 25: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI

TASKA Perpaduan

• Mewujudkan TASKA PERMATA Perpaduan

2009 - 15 TASKA

2010 - 30 TASKA

2011 - 60 TASKA

• Implikasi kos – RM 60juta (2009-2011)

PELAKSANAAN PERLUASAN PROGRAM

PERMATA

…sambungan

Page 26: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI

PELAKSANAAN PERLUASAN PROGRAM

PERMATA

…sambungan FELDA

• Mewujudkan 5 lagi TASKA PERMATA FELDA

- Felda Jaya Raja Alias

- Felda Gugusan Besout

- Felda Gugusan Kerteh

- Felda Gugusan Chiku, Kelantan

- Felda Gugusan Tenggaroh

• Implikasi kewangan – RM3.3juta

Page 27: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI

PELAKSANAAN PERLUASAN PROGRAM

PERMATA

…sambungan

ATM

• Mewujudkan 5 buah TASKA PERMATA ATM

- Desa Tun Hussein Onn, KL

- Kem Sg. Besi

- Pangkalan TLDM Lumut

- Pangkalan Udara Subang

- TASKA PERMATA Puspanita

• Mewujudkan 8 lagi Pusat PERMATA ATM pada tahun 2009

Tentera Darat - 4

Tentera Laut - 2

Tentera Udara - 2

• Implikasi kos – RM 10.3juta

Page 28: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 28

Implikasi kos keseluruhannya

RM 190juta

Page 29: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 29

Syor memohon Dasar

Asuhan dan Didikan

Awal Kanak-kanak

dibentangkan di Kabinet

Page 30: DASAR ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK · PDF filebidang kanak-kanak •Penilaian berasaskan pemerhatian ... pihak dalam dan luar negara 6. ... BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (PERMATA)

JABATAN PERDANA MENTERI 30

SEKIAN

TERIMA KASIH