Departament de Governació, Administracions ?· Gelabert i Canelles Servei Territorial de Cooperació…

  • Published on
    12-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Memria delDepartament de Governaci,Administracions Pbliques i Habitatge2016</p></li><li><p>Elaboraci: Gabinet Tcnic</p><p>Maquetaci: Gabinet Tcnic</p><p>Aquesta Memria ha estat elaborada a partir dels materials facilitats per lesdiferents unitats directives del Departament. Agram especialment la dedicaci i lacollaboraci dels diferents interlocutors que hi han intervingut.</p><p>Avs legal</p><p>Aquesta obra est subjecta a una llicncia Reconeixement 3.0 de CreativeCommons. Sen permet la reproducci, la distribuci, la comunicaci pblica i latransformaci per generar una obra derivada, sense cap restricci sempre que senciti el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Governaci iRelacions Institucionals). La llicncia completa es pot consultar a:http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.</p><p> Generalitat de Catalunya</p><p>Departament de Governaci,</p><p>Administracions Pbliques i Habitatge</p><p>governacio.gencat.cat</p><p>Primera edici: juliol de 2017</p><p>Dipsit legal: B-45 067 2005</p><p>Collecci: Memries</p></li><li><p>Generalitat de Catalunya, Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge, memria 20163</p><p>Presentaci</p><p>Estructura, organitzaci i mitjans</p><p>1.1 Organigrama1.2 Personal1.3 Pressupost1.4 Pla departamental XI legislatura</p><p>Actuacions estratgiques2.1 Desenvolupar una Administraci ms eficient al servei </p><p>de les persones i de les empreses 2.2 Limpuls de ladministraci electrnica </p><p>i de la interoperabilitat entre les administracions pbliques catalanes</p><p>2.3 Disseny del nou model de lEscola Nacional de Govern i Administracions Pbliques (ENGAP)</p><p>2.4 Les poltiques de cooperaci econmica i tcnica i dassistncia jurdica als ens locals</p><p>2.5 Les poltiques per facilitar laccs a lhabitatge per evitarel risc dexclusi social, potenciar el lloguer assequible i reactivar el sector de la construcci</p><p>2.6 Les poltiques per a la millora de les condicions i la qualitat de vida als barris</p><p>2.7 La garantia del dret a la llibertat religiosai el foment de la convivncia entre les personesi les comunitats religioses</p><p>Altres actuacions</p><p>Dades complementries de les actuacions</p><p>rgans collegiats</p><p>Annexos</p><p>6.1 Publicacions6.2 Normativa</p><p>ndex de grfics</p><p>ndex de taules</p><p>Sumari</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>5</p><p>7</p><p>23</p><p>67</p><p>121</p><p>133</p><p>153</p><p>177</p><p>181</p><p>Pgina</p></li><li><p>Generalitat de Catalunya, Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge, memria 20165</p><p>sar i desenvolupar drets fonamentals dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. El dret a lhabi-tatge, el dret a ser ben administrats, el dret de vot o el dret a la llibertat religiosa han estat absolu-tament presents en totes les actuacions que hem realitzat.</p><p>Lhabitatge s un element fonamental per desenvolupar un projecte vital. La greu crisi que hem vis-cut aquests darrers anys ha expulsat moltes famlies de la seva llar, i les administracions pbliqueshem hagut dactuar de forma prioritria per afrontar lemergncia en aquest mbit. I ho hem fetinnovant en legislaci i dedicant-hi ms recursos que mai. I, a ms, ho hem fet des del consens alParlament i treballant plegats amb lAdministraci local. </p><p>Malauradament els grans esforos realitzats a Catalunya sovint han trobat incomprensi i oposiciper part del Govern de lEstat, en forma de recursos al Tribunal Constitucional. Mentre que aCatalunya trobem solucions i eines per lluitar contra lemergncia, a lEstat ens les suspenen. Permalgrat haver de lluitar contra els elements, avui podem dir que qualsevol ciutad o ciutadana quetingui una emergncia en habitatge trobar resposta en lAgncia de lHabitatge de Catalunya, mit-janant els programes i actuacions que detallem en aquestes pgines.</p><p>Per els catalans i les catalanes tamb tenim dret a ser ben administrats. I per aix hem treballatintensament per la reforma i modernitzaci de lAdministraci de la Generalitat, i hem donat suport iajut a lAdministraci local. Sense una bona Administraci, un pas no pot aspirar al benestar detota la seva ciutadania. Per aix s absolutament essencial tenir una Administraci preparada perdonar resposta a les exigncies i demandes dels nostres ciutadans i ciutadanes. </p><p>Treballem per construir una Administraci pblica preparada, responsable i coherent amb els valorsque ens identifiquen com a pas. Una Administraci pblica que sigui capa de mirar endins i veurequ cal fer per ser millor i donar encara un millor servei a la nostra ciutadania. Una Administraciencara ms eficient, efica, transparent i flexible, que compti amb els millors professionals i tambamb les millors eines. I s en aquesta lnia que incorporem tamb dos factors clau: la reforma ireestructuraci de lEscola dAdministraci Pblica de Catalunya, i el reforament del paper desuport a les administracions locals que desenvolupa el Consorci Administraci Oberta deCatalunya.</p><p>Quan tot just comenava aquesta legislatura vaig compari-xer davant el Parlament de Catalunya per explicar el Pla degovern del Departament de Governaci, AdministracionsPbliques i Habitatge. En aquella compareixena vaig dir queaquesta seria una legislatura molt complexa durant la qualhaurem dafrontar un doble objectiu: gestionar el dia a diaoferint els millors serveis a la ciutadania, i complir el mandatdemocrtic de les eleccions del 27 de setembre de 2015. Uni altre objectiu havien danar lligats, perqu tots dos erenimprescindibles, i perqu estava totalment convenuda quelacci diria i lassumpci del somni eren perfectament com-patibles.</p><p>Avui presentem la Memria de gesti de lany 2016. I puc dirque hem complert els objectius. Aquest any ha estat un anymolt intens, ple dactuacions i propostes adreades a defen-</p><p>Presentaci</p></li><li><p>Generalitat de Catalunya, Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge, memria 2016 6</p><p>Perqu el suport als municipis i comarques s imprescindible per tenir un pas ben equilibrat, unpas on tots els ciutadans i ciutadanes tinguem els mateixos drets i oportunitats, independentmentdon visquem. I en aquest mbit hem posat especial atenci a millorar la gesti del dia a dia reduintel deute amb el mn local, facilitant nous programes de finanament i desenvolupament, i reforantels serveis, per alhora tamb hem obert un procs de debat per definir, sense apriorismes i senselmits, com ha de ser lAdministraci local de Catalunya. Una reflexi que ha comptat amb la parti-cipaci presencial de moltssims alcaldes i alcaldesses, i que ha acabat amb una proposta dedocument que ha de ser la base de les futures lleis que el Parlament ha delaborar en matria degoverns locals. </p><p>I una llei que s que ja est en trmit parlamentari s la del vot electrnic per als catalans residentsa lestranger. Tota democrcia es basa en el vot tot i que determinades actuacions del Governde lEstat sovint posen en dubte aquest principi. Les eleccions del 27 de setembre van ser unaclara demostraci que molts catalans i catalanes residents a lexterior van veure conculcat el seudret de vot, i no van poder votar. I aquesta s una qesti molt greu en democrcia. Per aix hemimpulsat una llei de vot electrnic que dona soluci a aquesta problemtica.</p><p>Aix sn noms alguns dels molts temes que veure-ho reflectits en les pgines daquesta memria.Perqu la nova i bona governana es basa en els principis de transparncia i rendici de comptes.I aquesta memria s un exercici daix mateix: transparncia en les poltiques realitzades, i rendi-ci de comptes sobre el compliment dels nostres compromisos.</p><p>Per no puc acabar sense fer un esment molt especial. Tota aquesta feina que veieu reflectida enaquestes pgines ha estat possible grcies al comproms de servei pblic i la molt bona feina i eltalent de tots i cadascun dels treballadors i treballadores daquest Departament. Perqu s lesfori el comproms de moltes persones el que realment transforma i millora els pasos. </p><p>Meritxell Borrs i Sol</p><p>Consellera de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge</p></li><li><p>Estructura,organitzaci i mitjans</p><p>1</p><p>1.1 Organigrama</p><p>1.2 Personal</p><p>1.3 Pressupost</p><p>1.4 Pla departamental XI legislatura</p></li><li><p>Estructura, organitzaci i mitjansOrganigrama</p><p>Generalitat de Catalunya, Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge memria 2016 9</p><p>1.1</p><p>ConselleraMeritxell Borrs i Sol</p><p>Gabinet de la ConselleraJordi Cabrafiga i Macias</p><p>Direcci de ServeisJosefina Valls i Vila</p><p>Secretaria GeneralFrancesc Estevei Balagu </p><p>Organigramadel Departament1</p><p>Oficina de RelacionsInstitucionalsPere Canal i Oliveras (fins al 9.10.2016)</p><p>Elena Domnechi Moral (a partir del12.10.2016)</p><p>Oficina de la SecretariaMontserrat Comasi Valls</p><p>Oficina de ComunicaciAnna Grabalosai Font</p><p>Oficina de ProtocolMaria Sed i Guiu</p><p>Subdirecci Generalde Recursos Humans i Rgim InteriorMontserrat Montaa i Herrera</p><p>Subdirecci Generalde Gesti Econmica,Contractaci i PatrimoniMontserrat Aparicio i Pinto </p><p>rea de Tecnologiesde la Informacii les ComunicacionsLlus Anaya i Torres</p><p>Assessoria JurdicaXavier Urios i Aparisi</p><p>Servei de RecursosHumansJoan Planas i Areas</p><p>Servei de RgimInterior i Prevenci de Riscos Alfred Garcia i Puig</p><p>Servei de GestiEconmicaM. Rosa Martnezi Gonzlez</p><p>Servei deContractaci i PatrimoniJos Manuel Iglesias i Garcia</p><p>1. Organigrama vigent el 31 de desembre de 2016. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya, Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge memria 201610</p><p>Estructura, organitzaci i mitjansOrganigrama</p><p>1.1</p><p>Gabinet Tcnic Claudi Auber i Vallmitjana </p><p>rea de ProcessosElectorals i Consultes PopularsMontserrat Vidal i Roca </p><p>Serveis Territorialsa BarcelonaMontserrat Grani Alsina(des del 15.2.2016)</p><p>Serveis Territorialsa GironaM. AssumpciRodrguez i Vilert(fins al 31.3.2016)</p><p>Ral Morales i Vergs(des de l1.4.2016)</p><p>Serveis Territorials a LleidaJordi Curc i Pueyo(fins al 14.2.2016)</p><p>Anna Feliui Moragues(des del 15.2.2016) </p><p>Serveis Territorials a TarragonaM. Dolors Murilloi Cabr(fins al 8.3.2016)</p><p>Baptista Capelli Solsona(des de l1.7.2016)</p><p>Servei dEstudisM. Elena Ruizi Legasa</p><p>Servei de DifusiMontserrat Clavell i Vergs(fins al 31.8.2016)</p><p>rea dOrganitzaci i AdministraciElectrnicaRubn Rebollo i Martn</p><p>Servei Territoriald'Administraci LocalJoan CarlesGelabert i Canelles</p><p>Servei Territorial de Cooperaci LocalJordi Pesudo i Casas</p><p>Servei Territoriald'Administraci LocalJosep Maria Bartrol i Besal</p><p>Servei Territorial de Cooperaci LocalXavier Serra i Capell</p><p>Servei Territoriald'Administraci LocalM. Neus Bernausi Gaset</p><p>Servei Territorial de Cooperaci LocalRosa Maria Ciutat i Falc</p><p>Servei Territoriald'Administraci LocalJoan Plana i Sola</p><p>Servei Territorial de Cooperaci LocalSusanna Calaf i Oros(des de l1.12.2016)</p></li><li><p>Generalitat de Catalunya, Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge memria 2016 11</p><p>Estructura, organitzaci i mitjansOrganigrama</p><p>1.1</p><p>Direcci General de Funci PblicaSusanna Bouis i Gutirrez</p><p>SecretariadAdministraci i Funci PblicaMeritxell Mas i Carb</p><p>Serveis Territorialsa les Terres de l'EbreM. Rosa Peigi Compte</p><p>Serveis Territorials a la Catalunya CentralRosa Carn i Puig(fins al 29.2.2016)</p><p>Ivet Castao i Vilella(des de l1.3.2016)</p><p>Subdirecci Generalde RelacionsSindicals i PoltiquesSocialsPilar Sorribas i Arenas</p><p>Subdirecci Generalde Gesti de PersonalM.Rosa Marti Estrada</p><p>Subdirecci GeneraldOrdenaci Jurdica i dInspecci Generalde Serveis dePersonalIsidre Estivill i Galdn</p><p>Servei Territoriald'Administraci LocalJosep Solanes i Esquirol</p><p>Servei Territorial de Cooperaci LocalFrancina Escoda i Roca</p><p>rea de PersonalLaboralMerc Domnech i Fabregat</p><p>rea de PersonalFuncionariJoan Nez i Abril</p><p>rea de Prevenci,Salut Laboral iPoltiques Socials Francesc Frans i Fontanet</p><p>Servei de Gesti de Llocs de TreballM. ngels Olivai Fbregas</p><p>Servei de Registre de PersonalM. Rosario Alonsoi Vicente</p><p>Servei de Provisi de LlocsMaria ngels Mor i Gras</p><p>Oficina de Seleccide PersonalMontserrat Castejni Palacn(des del 15.9.2016)</p><p>rea dInspecciGeneral de Serveis de PersonalOlga Morrosi Figuerola</p></li><li><p>12</p><p>Estructura, organitzaci i mitjansOrganigrama</p><p>1.1</p><p>Direcci General de Modernitzaci i Innovaci delAdministraciEster Obachi Medrano(des del 28.1.2016)</p><p>Direcci Generald'Administraci Local Montserrat Mundi i Mas</p><p>Secretaria dAdministracionsLocalsJoaquim Ferrer i Tamayo</p><p>Oficina de Processos i AdministraciElectrnicaJoan Xirau i Serra (fins al 30.9.2016)</p><p>Joan Ramon Marsali Yfera(des de l1.10.2016)</p><p>rea dOrganitzaci de lAdministraci i del Sector PblicVctor Lpez i Jalle</p><p>rea dInnovaci i dAnlisi delOcupaci PblicaDolors Llorensi Ardiaca</p><p>Oficina deRacionalitzaci delSector PblicRosa Vidal i Planella (fins al 18.5.2016)</p><p>Olga Delpeix i Borrell(des de l1.10.2016)</p><p>Subdirecci Generalde Cooperaci Localngels Canals i Vila(des de l1.4.2016 finsal 31.10.2016)</p><p>Jordi Castellsi Masans(des de l1.11.2016)</p><p>Subdirecci Generald'Assistncia Jurdica i Rgim LocalJosep Martnez i Melgares(fins al 16.10.2016)</p><p>ngels Canals i Vila(des de l1.11.2016)</p><p>rea de Qualitat i Millora de ProcessosNria Espuny i Salvad(fins al 14.3.2016)</p><p>rea de Suport al Desenvolupament de lAdministraciElectrnicaRosa Gallego i Espaol</p><p>Servei de Gesti delsFons de Cooperaci i EstructuralsJordi Castells i Masans(fins al 31.10.2016)</p><p>Ana Miquel i Planas(des de l1.12.2016)</p><p>Servei de CooperaciEconmica LocalDaniel Fuertes i Rosich</p><p>Servei de RgimLocalSusana Marn i Dios</p><p>Generalitat de Catalunya, Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge memria 2016</p></li><li><p>13</p><p>Estructura, organitzaci i mitjansOrganigrama</p><p>1.1</p><p>Direcci GeneraldAfers ReligiososEnric Vendrell i Aubach </p><p>Escola d'AdministraciPblica de CatalunyaMeritxell Mas i Carb(fins al 3.2.2016)</p><p>Agust Colomines i Companys(a partir del 4.2.2016)</p><p>Secretaria dHabitatgei Millora UrbanaCarles Sala i Roca</p><p>Subdirecci GeneraldArquitectura i Millora de les reesUrbanesImmaculada Ribasi Alguer(fins al 30.9.2016)</p><p>Josep Casasi Miralles(a partir del1.10.2016)</p><p>Subdirecci Generalde Coordinaci i Seguiment delsProgramesdHabitatgeJaume Cleries i Blasco</p><p>Subdirecci GeneraldAfers ReligiososIsabel Escandell i Snchez </p><p>Subdirecci GeneraldAdministraci,Serveis i ProjecciExternaLlus Bertran i Saura</p><p>Subdirecci Generalde Captaci de Talenti Formaci ContnuaProfessionalitzadoraSlvia Alonso i Codina</p><p>Subdirecci Generalde Recercai de Formaci en Alta DirecciEullia Pla i Rius(a partir de l1.7.2016)</p><p>Oficina de Gesti del Programa de Barris, Viles i rees Urbanes que requereixenAtenci EspecialJosep Ramon Pol i Segarra</p><p>Servei dEstudis iDocumentacidHabitatgeMaria Llusa Casals i Font</p><p>Servei de GestiAdministrativa i Rgim InteriorSandra Soria i Carril</p><p>Servei de FormaciContnuaProfessionalitzadora i de Selecci per alAdministraci LocalMagda Castro i Masalias</p><p>Servei de FormaciContnuaProfessionalitzadoraLlus Rfols i Rfols</p><p>Servei de Formacien Alta DirecciTnia Fernndez i Lleonart(des de l1.12.2016)</p><p>Servei de Recerca,Documentaci i PublicacionsMireia Plana i Franch(fins al 14.2.2016)</p><p>Maria Nria Guevarai Pedemonte(des de l1.8.2016)</p><p>Generalitat de Catalunya, Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge memria 2016</p></li><li><p>14</p><p>Estructura, organitzaci i mitjansOrganigrama</p><p>1.1</p><p>PresidentCarles Salai Roca</p><p>GerentJos Pablo Rodrguez-Marni Sastre</p><p>DirectorJaume Fornti Paradell</p><p>Organigrama de lAgncia de lHabitatge de Catalunya</p><p>Direcci de Promocide lHabitatgeAlbert Toledo i Pascual</p><p>Direcci de Programes Socials de lHabitatgeJoan Batllei Bastardas</p><p>Direcci de Qualitat de lEdificaci i Rehabilitaci de lHabitatgeJordi Sanuyi Aguilar</p><p>Direcci Opera...</p></li></ul>