DEPARTAMENT DE SOCIALS Curs 2011-12 ?· Curs 2011-12 2 formes de vida, en el consum i en l’ocupació,…

 • Published on
  04-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Collegi La Concepcin Departamento de Cincies Socials Curs 2011-12

  1

  Histria contempornia

  1ER. BATXILLERAT

  Criteris mnims davaluaci

  Els criteris mnims per poder superar lassignatura sn:

  Criteris dAvaluaci d'Histria del Mn Contemporani del Batxillerat

  1. Explicar els canvis i permanncies ms importants de la histria del mn contemporani. Identificar i analitzar els factors i caracterstiques de les grans transformacions a fi de comprendre la histria com un procs.

  2. Identificar les transformacions ms rellevants operades en el segle XIX i fins a la Primera Guerra Mundial, en els camps demogrfic, tecnolgic, dorganitzaci poltica i econmica i destructura social, assenyalant el seu distint grau dinfluncia en unes o altres zones del mn, el paper hegemnic assumit per algunes potncies i els conflictes suscitats entre elles.

  3. Situar cronolgicament esdeveniments i processos rellevants de la histria del mn en el segle XX i analitzar la seua vinculaci amb determinats personatges, abordant la relaci existent entre lacci individual i els comportaments collectius.

  4. Identificar i analitzar, en un procs histric significatiu, els principis que inspiren lorganitzaci i institucions dels sistemes parlamentaris, els factors que han influt en el seu desenvolupament progressiu, i aquells que han fets possible, en determinades circumstncies histriques, la fallida del rgim democrtic, aix com la seua posterior recuperaci.

  5. Situar cronolgicament i distingir les caracterstiques dels perodes dexpansi i recessi que ha experimentat leconomia mundial contempornia. Determinar, a travs dun cas significatiu, les implicacions que els perodes de lun i laltre signe tenen en les relacions socials, en els

 • Collegi La Concepcin Departamento de Cincies Socials Curs 2011-12

  2

  formes de vida, en el consum i en locupaci, i en la poltica internacional.

  6. Analitzar lactual configuraci de la Uni Europea, valorant-ne la significaci i presncia en el mn, i sintetitzar levoluci histrica posterior a la Segona Guerra Mundial dalgun dels principals estats actuals de la Uni.

  7. Analitzar algun conflicte o qesti dactualitat, de dimensi internacional, a partir de la informaci procedent de distints mitjans de comunicaci social, valorant crticament la disparitat denfocaments i prenent en consideraci els antecedents histrics del tema.

  8. Comprendre els trets ms destacats dels processos i manifestacions culturals del mn contemporani, establint relacions pertinents amb altres aspectes de la realitat.

  9. Utilitzar els conceptes bsics de la Histria contempornia comprenent i assumint les especials caracterstiques de la conceptualitzaci histrica i reconixer la possibilitat de diferents interpretacions sobre un mateix fet i la necessitat de sotmetre-les a una anlisi crtica.

  10. Identificar i utilitzar els procediments i tcniques bsiques daprenentatge comprenent i valorant lanlisi histrica com un procs en constant reelaboraci. Obtindre de fonts diverses informaci rellevant per a explicar els processos histrics i estudiar-los.

  CRITERIS DE QUALIFICACI

  Criteris Percentatge

  Examen 90 %

  Actitud en classe (participaci, exercicis de classe, ) 10 %

  CRITERIS DE RECUPERACI

  La recuperaci de la 1a i 2a avaluaci s'efectuar per mitj d'un

  exercici escrit que contindr qestions i problemes relatius a la

  matria a recuperar.

 • Collegi La Concepcin Departamento de Cincies Socials Curs 2011-12

  3

  S'efectuar al comenar la segent avaluaci, preferentment en les

  dates assenyalades en la programaci general del Collegi. El de la 3a

  avaluaci es realitzar directament en perode de recuperacions. En les proves extraordinries de setembre el criteri davaluaci s:

  100 % de la nota lexamen escrit.

  ORGANIZACI I DISTRIBUCI TEMPORAL DE LES UNITATS DIDCTIQUES

  PRIMER TRIMESTRE

  TEMA1. L'agricultura senyorial i la monarquia absoluta

  Anlisi del creixement econmic de l'Europa del segle XVIII.

  Identificaci de la varietat de rgims poltics a Europa mitjanant l'observaci d'un mapa histric.

  El comer colonial i el trnsit d'esclaus.

  La societat estamental: els privilegiats i els no privilegiats.

  Identificaci dels pensadors illustrats ms importants i sntesi de les principals idees del seu pensament.

  Anlisi del context de la fallida de la monarquia absoluta al segle XVIII: el despotisme illustrat i el parlamentarisme angls.

  La revoluci americana: la independncia de les tretze colnies i la Constituci dels Estats Units.

  Lectura i interpretaci de fonts primries.

  s del vocabulari especfic dels sistemes poltics i de la ideologia del segle XVIII.

  Observaci de quadres i gravats que retraten escenes histriques.

  TEMA 2. Anlisi de l'evoluci de la poblaci dels estats europeus i del

  mn.

  Enumeraci dels avenos agrcoles del segle XVIII.

  Explicaci de les principals innovacions tecnolgiques i les noves primeres matries que van conduir a la Revoluci Industrial.

  Anlisi de les innovacions en el sector dels transports, amb especial atenci als ferrocarrils i el vaixell de vapor, aix com les seves conseqncies comercials.

  Explicaci dels principals conceptes del liberalisme econmic.

 • Collegi La Concepcin Departamento de Cincies Socials Curs 2011-12

  4

  Exposici del paper desenvolupat pels bancs i les societats annimes en la conformaci del capitalisme industrial.

  Identificaci de les principals novetats en les fonts d'energia, les indstries i l'organitzaci industrial que van conduir a la segona fase de la industrialitzaci.

  TEMA 3.

  Les causes de la Revoluci Francesa.

  L'esclat de la Revoluci Francesa: convocatria dels Estats Generals, l'Assemblea Nacional i el final de l'antic Rgim.

  Les etapes de la Revoluci Francesa: la monarquia constitucional (1789-1792), la repblica democrtica (1792-1794) i la repblica burgesa (1794-1799).

  Les dones i la Revoluci Francesa.

  Lectura i interpretaci de fonts primries amb el testimoni de la participaci de les dones a la Revoluci Francesa i la discriminaci que van patir.

  Explicaci de l'Imperi napolenic i les causes de la seva caiguda.

  Anlisi i interpretaci d'un mapa d'Europa del 1811 per estudiar l'expansi dels exrcits francesos dirigits per Napole.

  Descripci dels canvis territorials imposats pel Congrs de Viena mitjanant el comentari d'un mapa de l'Europa del 1815.

  Definici dels conceptes: liberalisme i nacionalisme.

  Comentari dels objectius de cada una de les revolucions liberals.

  Identificaci en un mapa de les principals zones on es van originar les revolucions liberals.

  Tema 4

  Comparaci de les condicions de vida de les dues classes socials.

  Exposici de l'evoluci de les primeres associacions obreres.

  La ciutat industrial: causes del creixement i distribuci urbanstica.

  Comparaci dels postulats defensats pels diferents corrents del pensament obrer del segle XIX: marxisme, anarquisme i internacionalisme.

  Interpretaci de textos i gravats amb la finalitat d'arribar a conclusions sobre la ideologia, l'organitzaci industrial i les condicions laborals dels obrers.

  s del vocabulari adequat.

  Tema 5

  Explicaci i comparaci de les unificacions italiana i alemanya.

  s del vocabulari especfic dels sistemes poltics i la ideologia del segle XIX.

 • Collegi La Concepcin Departamento de Cincies Socials Curs 2011-12

  5

  Observaci de quadres romntics i gravats que retraten escenes histriques.

  TEMA 6

  Observaci i interpretaci d'un mapa dels grans Imperis colonials.

  Exposici de les causes que van conduir al imperialisme.

  Classificaci dels diferents tipus de colnies.

  Reconeixement dels imperis colonials.

  Comentari de les repercussions econmiques i socials de l'explotaci colonial.

  Lectura i interpretaci de diferents documents histrics sobre el imperialisme.

  SEGON TRIMESTRE

  Tema 7

  Anlisi de les causes profundes i conjunturals de la Primera Guerra Mundial.

  Identificaci dels pasos que formaven part dels blocs enfrontats en el conflicte i exposici de les causes de la configuraci de les aliances.

  Les etapes de la Gran Guerra: la guerra de moviments, la guerra de trinxeres, la crisi del 1917 i el final de la guerra.

  Valoraci del paper de les dones en la indstria de rereguarda i reconeixement de les repercussions en els moviments sufragistes.

  Descripci de les caracterstiques de la guerra a les trinxeres.

  Anlisi de les repercussions econmiques i socials de la Primera Guerra Mundial.

  Descripci de la nova configuraci territorial d'Europa desprs de la guerra.

  L'organitzaci de la pau: les condicions imposades en el Tractat de Versalles i la Societat de Nacions.

  TEMA 8

  Anlisi de les causes del procs revolucionari rus: de l'aristocrcia tsarista a la revoluci d'octubre.

  Exposici de la guerra civil (1918-1921) i la creaci de l'URSS.

  Identificaci dels aspectes ms significatius de l'estalinisme.

 • Collegi La Concepcin Departamento de Cincies Socials Curs 2011-12

  6

  Tema 9

  Estudi de la prosperitat econmica dels Estats Units en la dcada dels anys vint.

  Valoraci del nou paper poltic i social de la dona al segle XX.

  Anlisi del crac de la Borsa del 1929 i de la Gran Depressi.

  Enumeraci dels principis bsics del New Deal.

  Visionat i anlisi duna pellcula sobre els mtodes de producci industrial i la pobresa dels Estats Units en els anys 30.

  Tema 10

  Exposici de les causes que van permetre l'ascens del feixisme.

  Reconeixement de les caracterstiques del feixisme itali.

  Explicaci de la instauraci del nazisme a Alemanya: de la repblica de Weimar a l'ascens del nazisme al poder.

  Descripci de la ideologia i la poltica duta a terme pel III Reich alemany.

  Interpretaci de grfics per estudiar l'evoluci econmica del perode.

  Lectura i comentari de textos histrics del perode dentreguerres.

  Rebuig de qualsevol mena de totalitarisme poltic, de la intolerncia i de la discriminaci dirigida contra persones o grups socials.

  TEMA 11.

  Les causes i els contendents en la Segona Guerra Mundial.

  El desenvolupament del conflicte (1939-45).

  L'Holocaust. El camp de concentraci de Mauthausen.

  Les conseqncies de la Segona Guerra Mundial.

  TERCER TRIMESTRE

  Tema 12

  La formaci de blocs antagnics.

  La Guerra Freda i la coexistncia pacfica.

  Anlisi de les causes de la Segona Guerra Mundial.

  Observaci i interpretaci de mapes histrics d'algunes campanyes del conflicte.

  Elaboraci d'un quadre esquemtic sobre les conseqncies de la guerra.

 • Collegi La Concepcin Departamento de Cincies Socials Curs 2011-12

  7

  Descripci dels canvis territorials en el mapa d'Europa desprs de la guerra.

  Tema 13

  El final dels imperis colonials i el conflicte de l'Orient Mitj.

  La descolonitzaci i l'aparici del Tercer Mn.

  Localitzaci dels principals esdeveniments estudiats en un eix cronolgic.

  Lectura, interpretaci, comentari i sntesi de diferents textos histrics.

  Anlisi i interpretaci de cartells propagandstics i caricatures de l'poca.

  Elaboraci d'un informe sobre la vida en un camp de concentraci nazi.

  Definici dels conceptes de Guerra Freda, Tercer Mn i neocolonialisme.

  Elaboraci d'un mapa conceptual sobre la II Guerra Mundial.

  Anlisi d'un conflicte bllic a partir de diferents fonts d'informaci.

  Recerca d'informaci a Internet i en fonts de consulta alternatives.

  Observaci, anlisi i interpretaci de grfics, fotografies i quadres estadstics.

  TEMA 14

  Estats Units, lder del mn capitalista.

  L'Europa occidental (1945-1973).

  El Jap, una potncia asitica.

  Descripci del miracle japons a partir de l'anlisi de dades econmiques.

  Anlisi i interpretaci de cartells propagandstics i caricatures de l'poca.

  Clcul de l'evoluci dels preus del petroli entre el 1973 i el 1975.

  Elaboraci d'un mapa conceptual sobre el mn bipolar.

  Tema 15

  La Uni Sovitica, una gran potncia.

  L'expansi del comunisme al mn.

  La revoluci xinesa.

  La crisi econmica i poltica als pasos industrialitzats.

  L'enfonsament del comunisme.

 • Collegi La Concepcin Departamento de Cincies Socials Curs 2011-12

  8

  Definici de conceptes com American Way of Life, societat del benestar, etc.

  Lectura, interpretaci, comentari i sntesi de diferents textos histrics.

  Comparaci dels rgims poltics d'Europa de la segona meitat del segle XX.

  Recerca d'informaci a Internet i a d'altres fonts de consulta.

  Observaci, anlisi i interpretaci de grfics, fotografies i quadres estadstics.

  Elaboraci d'un fris cronolgic comparat del perode estudiat.

  TEMA 16.

  El nou ordre internacional: el lideratge dels Estats Units.

  Els conflictes en el mn actual: les guerres i el fonamentalisme islmic.

  Lectura i comentari de diferents tipus de documents.

  Observaci, anlisi i interpretaci de la informaci continguda en fotografies, grfics, sries estadstiques i illustracions.

  Anlisi de les causes dels principals conflictes bllics del nostre temps: els conflictes nacionalistes a l'est d'Europa, el fonamentalisme islmic, etc.

  Reflexi crtica sobre les intervencions militars americanes en altres pasos.

  Tema 17

  La globalitzaci i el fenomen de la mundialitzaci.

  Les desigualtats en el mn actual: centre i perifria.

  La societat del segle XXI: el nou paper de la dona i els nous models socials.

  La situaci de les dones al tercer mn.

  Els canvis cientfics i tcnics; l'era de les comunicacions.

  Els reptes del mn actual: el creixement sostenible i la justcia social.

  Localitzaci geogrfica dels principals conflictes bllics en el mn actual.

  Valoraci de la revoluci cientfico-tcnica que ha tingut lloc en les ltimes dcades.

  Elaboraci d'un mapa conceptual sobre els problemes del mn actual.

  Anlisi i comentari d'un mapa anamrfic sobre els conflictes actuals.

 • Collegi La Concepcin Departamento de Cincies Socials Curs 2011-12

  9

  Recerca d'informaci a Internet sobre la problemtica del canvi climtic.

  Valoraci de la recerca de solucions pacfiques a qualsevol mena de conflicte.

  Anlisi crtica del procs de globalitzaci com l'nic model econmic possible.