Depresja a uzależnienia - Strona Głó .Wpływ chorób afektywnych na nadużywanie alkoholu (1)

Embed Size (px)

Text of Depresja a uzależnienia - Strona Głó .Wpływ chorób afektywnych na nadużywanie alkoholu (1)

Depresja a uzalenienia

Maciej Plichtowski

Specjalista psychiatra

Specjalista psychoterapii uzalenie

Alkoholizm w chorobach afektywnych

Badania NIMH* (1990) (uzalenienie + naduywanie)

Badania II Kliniki

Psychiatrycznej IPiN (1991)

Im nowsze dane tym wysze odsetki !

*NIMH - National Institute of Mental Health

populacja

oglna

choroby

afektywne

choroba

afektywna

dwubiegunowa

uzalenienie 10%

naduywanie 10%

choroby

afektywne

20% 13,5%

21%

46,2%

Depresje w alkoholizmie

Badanie NIMH* (1990)

7,5% 13,5% populacja oglna

rozpoznanie

alkoholowe

* NIMH - National Institute of Mental Health

Depresja

Alkoholizm a zaburzenia afektywne

Przypadkowe i niezalene

Depresja jako czynnik sprawczy zwikszonego spoycia alkoholu

Zwikszone spoycie alkoholu jako czynnik sprawczy depresji

Wsplny czynnik etiologiczny lub patogenetyczny

Wymiarowa a nie kategoryczna interpretacja

wspwystpowania obu zaburze

Wspwystpowanie depresji i alkoholizmu

Przypadkowe i niezalene wspwystpowanie

zaburze afektywnych i alkoholizmu

Prawdopodobnie istnieje, ale przypadki kliniczne

s relatywnie rzadkie

wynik iloczynu ryzyka zapadalnoci na choroby afektywne (5-10%)

i zapadalnoci na alkoholizm (10-15%)

Zwizki maeskie depresyjnych kobiet z

alkoholikami

- czstsze ni przypadkowe

Wpyw chorb afektywnych na naduywanie alkoholu

(1)

poprawiacz nastroju

wzrost aktywnoci ukadw Na, DA i 5HTOH

po stosowaniu maych, jednorazowych dawek

podatno osb z pierwotnie obnion

aktywnoci ww. ukadw na samoleczenie

alkoholem

(wiksza u kobiet)

Wzrost spoycia alkoholu:

Wpyw chorb afektywnych (2)

Wiksz predyspozycj do uzalenienia od

alkoholu maj osoby o obnionej tolerancji

na przykre stany psychiczne i na stres.

Poczucie braku sensu ycia, samotnoci.

Skonno do przygnbienia, nadmiernie

krytyczna ocena sytuacji wasnej i

przyszoci.

Niskie poczucie wasnej wartoci.

Obnienie nastroju podawane jako przyczyna picia przez

50% chorych

Podwjne rozpoznanie:

- 10% pierwotna depresja

- 90% pierwotny alkoholizm

Depresja:

- u 40% chorych rozwijaj si problemy alkoholowe

(w tym 3x czciej u kobiet)

Wpyw chorb afektywnych na naduywanie alkoholu

(3)

Przypadki uzalenienia w naduywaniu

alkoholu wtrnym do depresji s rzadkie

Alkohol jako czynnik sprawczy chorb afektywnych

Dwufazowe dziaanie alkoholu na O.U.N.

Hipowitaminozy prowadzce do zaburze metabolizmu neuroprzekanikw

Depresjogenne produkty kondensacji aldehydu octowego z aminami biogennymi

Uszkodzenia struktur poznawczych

Zjawisko rozniecania (ang.: kindling)

Indukcja wtrnych czynnikw psychicznych i spoecznych

Alkohol jako czynnik sprawczy cz. II

W chorobie alkoholowej dziaa szczeglnie duo

potencjalnie depresjogennych czynnikw:

- psychologicznych (gd alkoholowy, trudnoci zawodowe,

osobiste, materialne, zdrowotne, osamotnienie, prba

trzewego ycia jako stresujca zmiana yciowa)

- biologicznych

- spoecznych (presja rodowiska, dezadaptacja spoeczna).

Praktyczne aspekty znajomoci teorii

podwjnej diagnozy

Waciwe rozpoznanie warunkuje waciwe

leczenie (moliwo nacelowania leczenia na

zaburzenie pierwotne)

Wskazania do leczenia kompleksowego

W przypadku farmakoterapii wskazany dobr leku

wpywajcego zarwno na depresj jak i na

redukcj spoycia alkoholu

Leczenie osb z chorobami afektywnymi

i alkoholizmem

leczenie rwnolege obu zaburze

nacisk terapeutyczny w kierunku schorzenia

pierwotnego

tworzenie programw obejmujcych oba zaburzenia

stosowanie lekw wpywajcych na oba schorzenia

Terapia w oparciu o:

Trudnoci diagnostyczne i terapeutyczne

Odmienno kwalifikacji zawodowych i preferowanego

postpowania leczniczego przez lekarzy i

psychoterapeutw (tu:obronna postawa pacjenta

wobec swojego problemu alkoholowego). Lekarze

koncentruj si na farmakologicznym leczeniu

objaww depresji.

Psychoterapeuci koncentruj si na terapii

uzalenienia. Skonni s do wyjaniania problemw

pacjenta poprzez sam tylko diagnoz problemow z

pominiciem diagnozy nozologicznej.

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

Zalety:

- dobra tolerancja

- maa toksyczno przy przedawkowaniu i w interakcji

z alkoholem

- wpyw na redukcj spoycia alkoholu

Wtpliwoci:

- rwnoczesna terapia depresji i alkoholizmu brak jednoznacznego potwierdzenia

- niska skuteczno w zapobieganiu nawrotom picia

Konieczny waciwy dobr pacjentw (kobiety, alkoholizm typu 1)

Przypadek kliniczny 1

Kobieta, lat 52, zawsze bya znerwicowana, wycofujca si,

miaa trudnoci w nawizywaniu kontaktw

Od 25 r.. kilkutygodniowe okresy obnionego nastroju - nieleczone

Ok 32 r.. zauwaya, e alkohol poprawia jej nastrj,

uatwia kontakty midzyludzkie, wyluzowuje

Od ok. 35 r.. gbsze depresje wymagajce leczenia, obwiniaa si,

e jest skoczon alkoholiczk, w okresie depresji duo pia,

w okresie poprawy prawie w ogle,

2 prby samobjcze TLPD + alkohol

Obecnie w niezbyt gbokiej depresji od 3 tygodni, niepokj,

trudnoci z zaniciem - prbuje je leczy alkoholem

Mczyzna, lat 44

Sprawia rne kopoty wychowawcze, od ok. 16 r.. zwizane z piciem

alkoholu

Karany dwukrotnie za spowodowanie wypadkw po pijanemu,

trzykrotnie onaty, powodem rozwodw byy zachowania po alkoholu,

ostatnia ona wniosa o rozwd, gdy pacjent dokona powanych

samouszkodze

Powodem byo zagroenie zwolnieniem z pracy, obawy o zasdzenie

duego odszkodowania za spowodowanie wypadku, mniejsza sprawno

seksualna, niepokj, zaburzenia snu, negatywna ocena przyszoci

Teraz bez myli s. Nie pije, ale myli o alkoholu

Leczenie jednym z SSRI spowodowao nasilenie zaburze seksualnych

i niepokoju

Przypadek kliniczny 2