DEŠIMT KARO TAISYKLIŲ

 • View
  48

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DEŠIMT KARO TAISYKLIŲ. Pareng ė kariūnas Vidas Kaktavičius. Verslas - tai karas. Neveltui marketingo pavadinimas kilęs iš sąvokos "market getting" – t.y., rinkos užkariavimas. Šiame kare priešininkas yra konkurentas, o teritorija, kurią reikia užkariauti, yra klientas. - PowerPoint PPT Presentation

Text of DEŠIMT KARO TAISYKLIŲ

 • DEIMT KARO TAISYKLI Pareng karinas Vidas Kaktaviius

 • Verslas - tai karas. Neveltui marketingo pavadinimas kils i svokos "market getting" t.y., rinkos ukariavimas. iame kare prieininkas yra konkurentas, o teritorija, kuri reikia ukariauti, yra klientas.

 • Dabar yra svarbu ne pasiruoimas numirti u savo kompanij, o priversti numirti konkurentus marketingo karo lauke.

 • PRISTATYMO TIKSLASSupaindinti su 10 karo taisykli, kuri laikantis pasikeitimai rinkoje taps ne "galvos skausmas", o papildoma galimyb nugalti konkurencinje kovoje.

 • PIRMA KARO TAISYKL: "TEISINGAI PASIRINKTI PUOLIMO KRYPT".

 • Informacines sistemas priimta projektuoti dviem bdais:pagal mons struktr,pagal mons veiklos procesus.

 • moni procesai skirstomi 3 grupes:

  I grup pagrindiniai procesai, kurie tiesiogiai susij su produktu. Tai projektavimas, gamyba, pardavimas.II grup - verslo valdymo procesai, susij su resurs valdymu. Tai strateginis planavimas, finans valdymas, mogikj resurs valdymas.III grup - aptarnaujantys procesai, kurie skirti aptarnauti pagrindinius ir verslo valdymo procesus. Tai patalp apsauga, patalp valymas.

 • Verslo procesai - tai "plytos", i kuri statoma organizacija. Informacin sistema - tai "cementas", kuris sujungia procesus viening sistem.

 • mons brandumo lygius nustato BPI (Business Process Improvement, verslo proces gerinimo) metodika, kuri deklaruoja 5 brandumo lygius:1. Dinamikas chaosas: procesai veikia kaip "juoda d", todl rezultatas sunkiai prognozuojamas ir suplanuojamas.2. Kontrol: vykdoma funkcij kontrol, bandoma kokybikai vertinti procesus.

 • 3. Optimizacija: taip pavadinta, kadangi procesai optimizuoti, sumainami katai ir nuostoliai. Pradedamas ini valdymas.4. Adaptacija: iame lygyje procesai nuolat adaptuojami prie rinkos pasikeitim.5. Tarptautin klas: paymi, kad mon uima lyderio pozicijas, takoja ir formuoja rink.

 • ANTRA KARO TAISYKL: "DIDINTI SAVO BRI KOVIN GALI".

 • Organizacijos konsultantai periri esam proces model ir j patobulina pagal tarptautinius standartus. Standartai parenkami pagal mons veiklos pobd, verslo ak.

 • Naudojami standartai:Kokybs standartas ISO 9001.mons brandumo lygio nustatymo standartas CMM (Capability Maturity Model).Projekt valdymo standartas PMBOK (Project Management Body of Knowledge).BPI (Business Process Improvement) verslo proces gerinimo koncepcija utikrina nenutrkstam proces gerinim.

 • TREIA TAISYKL: "PANAUDOTI VIS PAANG KARO PATYRIM".

 • Daugelyje moni vyrauja nuomon, es bendrov yra unikali.

  I tikrj unikalumas sudaro 10%, o standartin veikla sudaro 90%.

  Todl mons veiklos standartizavimas tampa svarbiausia vystymosi kryptimi.

 • Patobulinus proces model, pagal j projektuojama informacin sistema.

  Stengiamasi nedaryti jau anksiau padaryt klaid, atidiai jas analizuojant ir priimant atitinkamus sprendimus.

 • mons specialistai diegia valdymo sistemas penkiais etapais.

 • KETVIRTA KARO TAISYKL: "KARE NAUDOTI PAT PAANGIAUSI GINKL."

 • Organizacija turi naudoti toki sistem, kuri, pasak nepriklausom kompanij tyrim, iliustruoja toki sistemos naud:

  1. mons apyvarta padidja 11 proc.2. Pakartotinai besikreipiani mon klient skaiius padidja 16 proc.3. Darbuotoj darbo efektyvumas pagerja 19 proc.4. Klient pasitenkinimas mone iauga 20 proc.5. Investicijos sistem sugrta per 10 mnesi.