of 20 /20
The following ad supports maintaining our C.E.E.O.L. service Mişcarea legionară între istoria oficială şi istoria orală «The Legionary Action Between the Oficial History and Oral History» by Petre Din Source: Oral History Institute Yearbook (Anuarul Institutului de Istorie Orală), issue: II / 2001, pages: 105123, on www.ceeol.com .

Despre Miscarea Legionara

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Textul isi propune sa prezinte cu lux de amanunte,evenimentele care au marcat perioada respectiva,datorita ascensiunii catre preluarea puterii,de catre Miscarea Legionara.

Text of Despre Miscarea Legionara

 • The following ad supports maintaining our C.E.E.O.L. service

  Micarealegionarntreistoriaoficialiistoriaoral

  TheLegionaryActionBetweentheOficialHistoryandOralHistory

  byPetreDin

  Source:OralHistoryInstituteYearbook(AnuarulInstitutuluideIstorieOral),issue:II/2001,pages:105123,onwww.ceeol.com.

 • MICARE I-EGIONRlNrng, IsroRra orlcmr, I IsroRr. onrn evaluarea unui subiect de istorie contemporan un rol

  important l are n redarea adevrului, factorul emolional. Mai multsau m4i putin, suntem conectati la evenimentele istorice ale perioadeiinterbelice i este dificil s estompm aceste triri pentru a desciasensul real al evenimentelor. Lucrurile se complic cnd. percepflanoastr este dublat de afinitti ideologice, pentru c atunci,evenimentele relatate prenn suficiente argumenle pentruinlerpretri voit tendentioase.

  Asa cum remarc Lucian Boial, istoria este un instrument deputere si un instrument al luptei pentru putere, de aici rezultnddificultatea de a te detasa de politic i de a scrie o istorie sincer.Miza politic, jocul de interese al intelectualilor, a fcuf aproapeimposibii punerea unui "diagnostic" corect Micrii Legionare,chiar n conditiile absentei unei cenzuri, discursul istoriograficadmite c legionarismul este un subiect care investete mult patimi polemici vehemente. Fiind, asadar, vorba de o micare cu unrsunet negativ n rndul populatiei si cu o imagine distructiv nexterior este greu s se mentin un echilibru de interpreti ntreadeptii si adversarii acesteia.

  Studiul de fa!. si propune s priveasc Miscarea Legionardintr-o alt perspectiv si anurne, din perspectiva istoriei orale.Principalul obiectiv al demersului nostru 1 reprezint recuperarea aceea ce a mai rmas din memora unet generalii de legonari pe calede dsparitie. Folosind instrumentele specifice istoiei orale sedoreste att recuperarea unor evenimente ct i experienta unic acelui care face mrrurisirea. Studiul i propune a fi o analtz, deistorie oral, dar rela{rile martorilor la evenimente sufer, uneori, d.esubiectivitate, motiv care ne determin s completm informatleoferite de ifferlocutor nostri cu informatiirenfltate din documenteleoficiale.

  I Lucian Boia, Jocul cu trecutul, Istorie ntre adevdr;ific{iune,Bucuregti,I998, p.i48

  105

 • B i o g r a f i e

  s

  M e m o r e

  I s t o r o

  g r

  J a

  p r

  o b I e m

  e i

  S u b i e c t u l

  d e

  f a t a p r e z e n l a t

  u n

  m a . r e

  i n t e r e s

  d o v a d

  f i i n d

  n u m e r o a s e l e

  p r o d u s e

  i s t o r i o g r a f i c e

  d e d i c a t e

  n

  e x c l u s i v i t a t e .

  D i n

  m u l t i t u d i n e a

  a r t i c o l e l o r ,

  s t u d i i l o r

  s i

  c r t i l o r

  a p r a t e

  f o l o s i n d

  s p i r i t u l

  s e l e c t i v ,

  n e v o m

  r e f e r i

  l a c t e v a

  d i n t r e

  a c e s t e a .

  P r i v i n d

  n

  r e t r o s p e c t i v ,

  f a p t e ,

  g e s t u r i ,

  i d e i ,

  S o r i n

  A l e x a n d r e s c u

  a d m i t e

  c

  s u c c e s u l

  d e c a r e

  s - a

  b u c u r a t

  M i s c a r e a

  L e g i o n a r

  s - a d a t o r a t

  n u a 1 t

  s i m b o l i s m u l u i

  s i

  i d e o r o g i e i

  l e g i n a r e ,

  c t

  a t i t u d i n i l o r .

  " N u

  h a i d u c i s m u l ,

  c a i i

  a l b i , c n t e c e r e ,

  o r t o d o x i a ,

  t a b e r e l e

  d e

  m u n c ,

  f r u m u s e t e a

  l u i

  c o d e a n u

  s i

  t e x t e r e

  l u i a u

  d e t e r m i n a t

  s u c c e s u l .

  E x p l i c a , t i a

  s u c c e s u l u i

  l e g i o n a r i l o r ,

  n o t e a z .

  a u t o r u l ,

  v i n e

  d i n

  f p t u l

  c

  n u m a i e i

  a u

  s t i u t

  s t o a r n e

  n e m u L t u m i r e a

  s o c i a l ,

  p r i n

  n s i

  c o r p u r i l e

  l o r n t i p a r e l e

  m i l u l u i c u l t u r a i

  f u n d a m e n t a l

  r o m n e s c ,

  e g e n e r r e a

  p e r i o d i c

  p r i n

  d i s t r u g e r e

  s i

  s a c r i f i c i i . 2

  p r i n

  m e t o d e l e ,

  m i j i o a c e l e

  i

  i n s t r u m e n t e l e

  d e l u p t

  M i s c a r e a

  L e g i o n a r

  a r e p r e z e n t a t

  o

  b r e s

  n

  s i s t e m u l p o l i t i c

  t r a d i t i o n a l ,

  a d o p t n d

  u n

  r a d i c a l i s m

  e t i c 3

  s i

  f e n e z i a

  d i s t r u g e r i i

  r i t u a l e

  a

  i n s t i t u t i i l o r

  s i

  o a m e n i l o r " . a

  A l t e x p l i c a t i e p r i v i n d

  v a l u l

  d e

  s i m p a t i e

  s t r n i t

  n

  j u r u l

  M i s c r i i

  L e g i o n a r e

  o r e p r e z i n t

  a d e r e n l a

  u n o r

  r e p u t a t i

  i n t e l e c t u a t r i

  d e

  d r e a p t a

  I a

  i d e i l e

  m i s c r i i .

  c o n t i n u n d u - s i

  d i s c u r s u l

  r e f e r i t o r

  l a

  o r i g i n i l e

  s u c c e s u l u i

  l e g i o n a r i l o r ,

  s o r i n

  A l e x a n d r e s c u

  p r o f e s o r

  l a

  u n i v e r s i t a t e a

  d i n

  A m s t e r d a m

  n o r e a z :

  " c e e a

  c e

  c i o r a n ,

  N o i c a

  s i

  n t r - u 1

  f e l

  E l i a d g

  a u

  a d r n i r a t

  f a s c i n a t i

  l a

  c o d r e a n u

  e r a

  t o c m a i

  " u r a t

  d e

  a

  t r i

  p n

  l a c a p t

  m i t u r i l e

  o l i t i c e ,

  p e

  c a x e

  e i ,

  z d e v r a t j

  i n t e l e c t u a l i

  l e

  p u t e a u

  t r i ,

  d o a r c a

  i d e e .

  L e g i o n a r

  a u

  v r u t

  s

  r e a l i z e z e

  s c h i m b a r e a

  l a f a !

  a

  R o m n i e i ,

  e x p r i m a t

  l i v r e s c

  d e

  c i o r a n ;

  p r i n

  f o c g i

  p r i n

  s p a d " . 5

  P e

  b u n

  d r e p t a t e

  p o l i t o l o g u l

  f r a n c e z

  J e a n

  F r a n o i s

  R e v e l

  n

  c u n o s c u t a

  c a r t e

  " L a

  t e n t a t i o n

  t o t a l t t a i r e " ,

  r e m a r c

  a c e e a s i

  o r i e n t a r e

  i d e o l o g i c

  l a

  i n t e l e c t u a l i i

  f r a n c e z i

  d i n

  d . e c e n i u l

  v I p e n t r u

  c o r n u n i s m u l

  s o v i e t i c

  t o c m a i

  c a

  a f i n i t a t e

  i d e o t o g i c

  i

  n c d r a r e

  i

  * : :

  A l e x a n d r e s c

  u ,

  P

  a r

  a d o x u l

  r o m n e s

  c , B u c u r e s t i ,

  1 9 9 g ,

  p . 2 L

  6 ,

  ' I b i d e m .

  ' I b i d e m .

  5

  S o r i n

  A l e x a n c l r e s c u ,

  o p .

  c i t ,

  p . 2 1 7 .

  1 0 6

  Access via CEEOL NL Germany

 • AIO - Anuarul de Istorie Oral

  politic a unora dintre cei mai de seam intelectuali romni pentruMiscarea Legionar, intelectualul francez sublinia ca simptome aleacestei orientri politice, critica institutiilor liberale, oportunismulpolitic si nu n ultima instanl deficientele societ1ii liberale care ofceau vulnerabil la diverse acuri.6

  Florin Constantiniu, referindu-se la originile Legiunii,obiectivele gi instrumentele sale de lupt, noteaz: "Ideologic,Legiunea Arhanghelului Mihail, constituit n 1927, i revendicorigini anticomuniste. Micarea legionar aparc ca negare ademocratiei, afirmarea statului totalitar i exaltarea virtulilor crestinen duhul cultului autohtoniei si romnismului. Micarea combateviguros pcatele politicianismului i acuzipe evrei de a fi la origineamai tuturor relelor din societatea romneasc. "Puri i duri", n marealor majoritate, tinerii legionari se vd ca niste arhangheli, arznd cnsabia de foc cangrenele lumii n care triesc, Unii dintre ei erauprofirnd nemulturnili i de starea de pasivitale a rnasei populatiei si -ca si Emil Cioran

  - preconizau solut radicale: "n Romnia

  - scrie

  el n 1933 -

  numai teroarea, brutalitatea si o nelinite infinit arputea schimba ceva. Ar trebui arestati toti romnii i btuti pn lasnge; numai asa un popor superficial ar putea face istorie".'

  Lucian Boia, ncercnd s surprind reperele istorice alemitologiei legionarilor, defineste legionarismui ca o "miscarerevolutionar, promovnd puritatea valorilor autohtone iregenerarea moral-religioas a n{iei, legionarii au deplasat accentuldinspre zona puterii spre cea a revoltei i dinspre dominaliapoliticului spre afirmarea spiritualittii romnesti. Inclinati ei nsisispre jer-tf, i-au preferat adesea nvingtorilor pe marii nvinsi, pe ceiprin martiriul crora s-a perpetuat mare idee".o

  Marla Petreu n revista "Apostrof' supune dezbater"Doctrina iegionar i intelighentia interbelic". Este o analiz atentsi pertinenl asupra fenomenului legionar. Redm un pasaj, credem

  6 Jean Froncois Revel, L ten[ation totalitaire, Paris, 1976, p.81.i Florin Constntiniu, O istorie sincer a potorului romn, eclitia a II-a,Bucureti, 1999, p.307

  - 308.

  8 Lucian Boia, Istorie si mit n con;tiinla. romneasc, Bucuresti, 1997,p.257.

  107

 • B o g r a J i e

  s

  M e m o r e

  n o i ,

  e l o c v e n t

  p e n t r u

  c o n c l u z i i l e

  l a

  c a r e

  s _ a

  a j u n s :

  " n

  r n o d

  s e m n i f i c a t i v ,

  n

  1 9 3 4 ,

  v a s i l e

  M a r i n

  -

  a l t

  l e g i o n " ,

  " . ,

  o

  c o n t r i b u t i e

  d o c t r i n a r

  m a j o r

  i

  p r e z i n t

  p e

  a s a s i n i i

  l u i

  D u c a ,

  t i n e r i

  c e

  s - a u

  j e r t f i t

  p e n t r l r

  i d e a l :

  " f i e i

  t i n e r i

  s t u d e n t i

  [ . . . ] p e n t r u

  o

  m a r e c a a z a u c o m i s

  u n

  a c l .

  A c t u l p e

  c a r e - l

  t i 1 i .

  J e r t f a

  l o r a

  f o s t

  d e t e r m i n a t

  d e

  o

  m a r e

  i d e e .

  n

  s l u j b a

  u n u i

  i d e a l

  m a r e .

  A u

  f c u t

  u n a c t

  s i - l

  i s p s e s c , , .

  A - ! i

  o m o r

  d n m a n u l

  p o l i t i c

  s a u c a m a r a d u r

  t r . d t o r

  e r a e g a r ,

  n i d e o l o g i a

  l e g i o n a r ,

  c u

  a t e

  j e r t f i

  p e n t r u

  o

  i d e e

  m a r e .

  c r e s t i n i s m u l

  L e g i u n i i

  e s t e p r i n

  a c e a s t a

  d e f o r r n a t

  s i

  c o r o r a t

  -

  t e o r e t i c

  i

  p r c t i c

  -

  t a

  n i v e l u l

  c e l

  m a i

  d e

  j o s

  c u p u t i n i ,

  n t r u c t

  e r a

  c o n v e r r i t

  n t r - o

  i d e o l o g i e

  a c r i m e i . e

  n a c e s t

  s e g m e n t

  a i

  i s t o r i e i

  o f i c i a l e

  d . e m e r s u l

  n o s t f i r

  v a

  a v e a

  n v e d e r e

  p e r c e p t i a

  a u t o r i l o r

  a s u p r a

  M i c r i i

  L e g i o n a r e

  n

  m a n u a l e l e

  s c o l a r e

  a l t e r n a t i v e

  d e

  c l a s a

  a X I I - a .

  M a n u a l u l

  t i p r i t

  d e e d i t u ' a

  s i g m a

  a l

  c r u i

  c o o r d . o n a t o r

  e s r e

  d o m n u l

  p r o f s o r

  s o r i n

  M i t u ,

  a r a t

  u r m t o a r e l e :

  " p r o g r a m u l

  l e g i u n i i

  e r a

  a n t i s e m i t ( e v r e i i

  s u n t

  p r e z e n t a t i

  c a

  i n a m i c i

  a i p o p o r u l u i

  r o m a n

  s i

  a n t i d e m o c r a t i c

  ( c o n s t i t u t i a

  d i n

  1 9 2 3 )

  s i

  r e g i m u l

  p a r l a m e n t a r

  e r a u

  c a u z e l e

  r u l u i "

  p e n t r u

  r o m n i .

  D a t o r i t

  c r e s t e r i i

  n u m e r i c e

  o r g a n i z a l i e i ,

  d a r

  s i a . v i o l e n t e i

  p r o m o v a t e

  n v i a t a p u b l i c ,

  G a . r d a

  e s t e

  s c o a s

  n a f a r a

  l e g i i . r o

  M a n u a l u l p u b l i c a t

  l a e d i t u r a

  R a o

  E d u c a l i o n a l

  a i

  c r o r

  a u t o r i

  s u n t

  A d r i a n

  c i o r o i a n u ,

  s t e l i a n

  B r e z e a n u ,

  M i h a i

  R e t e g a n ,

  r e f e r i n d u -

  s e

  l a

  r n i s c a r e a

  l e g i o n a r

  a f i r m :

  " E s t e

  f o r m a

  c l a s i

  a

  e x t r e m e i

  d r e p t e

  r o m n e s t i .

  E a

  s - a

  n s c u t

  n

  u r m a

  a v a n s u r u i

  g r u p r i l o r

  c o m u ' i s t e ,

  n

  s p e c i a l

  n

  M o l d o v a

  [ . . . ] " .

  L e g i o n a r i i

  a u

  u d o p t u t

  s i s t e n r u l

  t a b e r e l o r

  d e

  m u n c , p r i n

  c a r e

  . s e

  u r m r e a

  c o n s t r u c t i a

  d . e

  d r u m u r i ,

  d i g u r i ,

  r e f c e r e a

  b i s e r i c i l o r .

  A c e s t e

  t a b e r e

  d e

  m u n c

  r r " u ,

  c . o r e s p o n d e n t

  n

  t r i l e

  c u

  r e g i m u r i

  t o t a l i t a r e

  i

  v i z - a u

  m o b i h z a r e a

  t i n e r e t u l u i ,

  d a r

  s i

  o m o g e n i z a r e a

  s o c i a r ( i n t e l e c t u a r u l

  u n i v e r s i t a r

  m u n c e a

  f i z i c

  a l t u r i

  d e

  t r a n i

  i

  m u n c i t o r i ) . 1 1

  ^

  M a n u a l ' i

  a p r u t

  r a e d i t u r a

  p e t r i o n

  ( a u t o r i

  I o a n

  s c ' r t u ,

  c o n s t a n t i n

  D i n c ,

  M a r i a n

  c u r c u l e s c u )

  a c o r d

  o a t e n t i e

  m a i p u t i n

  ' 4 n r t a

  P - e t r e u ,

  n

  A p o s t r o f l

  a n u l

  I X

  n r . 4 ,

  1 9 9 g ,

  p . 1 4 .

  ' , " ,

  I s l o r i e

  M a n u a l

  p e n t n r

  c l a s a

  a

  X I I - a ,

  E c l .

  S i g m a ,

  p .

  9 9 .

  "

  [ s t c r i e

  M a n u a l

  p e n t r u

  c l a s a

  a

  X I I - a ,

  E c l .

  n a o

  e a u c a . t i o n a l ,

  p . 1 6 g

  _

  1 6 9

  1 0 8

 • AIO - Anuarul de Istorie Oral

  nsemnat fenomenului legionar. Referindu-se la regimul,Antonesciano-legionar (septernbrie 1940

  - ianuarie I94I), autorii

  noleaz,: "legionarii, dorind ntreaga putere n stat promovau unciimat de nesiguranJ, dezordine si teroare".l2

  Inainte de a eptizareperele teoretice ale studiului, rnentionezc discursul narativ este prin excelenl subiectiv n pofida dorinlei deobiectivitate exprirnat de interlocuitorii nostri. Chiar i asa, istoriaoral are meritul de a renunta la stereotipwile si cliseeleistoriografice si n plus prezinl ntr-un grad mai nalt un pronuntatspirit de adevr si de autenticitate. Esenta acestui studiu este oncelcare de a realiza o relatie dintre istorie si memorie, memorie sipovestire.r3 Pentru a ntelege mai bine istoria Miscrii Legionare ivom lsa pe interlocutorii nostri s se pronunte.

  "Toate partidele politice s-au temut de legionari, ele nu s-augndit deloc la fo4a moral a legionarilor. $i n perioada interbelicau f'ost aacer, dr nu cum sunt cele de azi, erau mai mici. Peautorittile oficiale le-a deranjat afluenla tineretului spre micare. PeCiorbea de ce l-au spat? Pentnr c. era onrul integru i nu a intrat nmocirla lor. ti!i, conductorii de azi nu au sentimentul datoriei, ausentirnentul buzunaruiui". (iuliana Mocanu)

  unul din multele subiecte care au strnit polemici aprinse serefer la ruptura de idei ntre asa-zisa generatie a anilor "27" si ceicare nptuiser actul Unirii de la 1 decembrie 1918.

  "Anul 1927 este anul de natere al Legiunii ArhangheluluiMihail, dar este si anul rupturii celor tineri, afectatt n profunzime deevenimente care se derulau, punnd sub semnul ntrebrii valoriletraditionale, morale i spirituale ale generatiei care realizase"Romnia Mare". n perioada studentiei mele, 1934-1938, tineretulera legionar, chiar dac nu era ncadrat politic, ns simpatiile erauaproape unanime. Tineretul intelectual al trii era nationalist, uhimaexpresie a nationalismului era firesc cea legionar. Cioran a mers peo linie nalionalist si n aceast" exacerbare a pierdut niste reperevalorice. La un moment dat Petre Tutea afirma: Cioran era pre(linteligent ca. s, cread. Chiar mama sa l-a apostrofat: Dac stiatm c

  rz Istoria Ramnilor, Manual pentru clasa a XIi-a, Ecl. Petrion, p,1 15.'3 Srnarancl Vultur, Ltoria, tritd -Istorie povestit, Tirnisoaraf t9 97 , p. 29

  109

 • B i o g r a f i e

  i

  M e m o r e

  a s a

  o

  s

  J i i ,

  t e

  a v o r l a m .

  E l

  n u s - a p u t u t

  n i c i o d a t

  a n c o r a n

  r e a l i t a t e .

  A a v u t

  a b i l i t a t e a

  d e

  a

  s c r i e

  f r u m o s .

  p e n t r u

  e l

  c o n t a

  m a i

  m u l t

  s t i l u l

  d e c t

  c o ' f i n u t u l .

  P e a t u n c i

  E l i a d . e

  a v e a

  z 0

  d . e

  a n i

  i

  s e

  p r o n u n t a

  p e n t r u

  b i r u i n f a

  v a l o r i l o r

  c e

  n u

  a p a r l i n

  e c o n o m i e i ,

  n i c i t e h n i " i

  i , r i " i

  p a r l a m e n t a r i s m u l u i ,

  c u t a u

  v a l o r i l e

  p w ,

  s p i r i t u a l e ,

  o r t o o x e " ,

  ( S e b a s t i a n

  M o c a n u )

  A s a c u m

  r e m r c a "

  L u c i a n

  B o i a ,

  v i a t a

  o r i c r e i

  c o m u n i t t i

  e s t e

  o r g a n z a t

  n

  j u r u l

  u n o r

  c o n s t e l a t i i

  m i t i c e

  i

  f i e c a r e

  n a t i u n e

  i i a r e

  p r o p r i a

  m i t o l o g i e

  i s t o r i c . r a

  u a d i n t l e p e r s n a l i t t i l e

  a " ' e x r e p i e

  a l "

  s p i r i t u l u i

  r o m n e s c

  e s t e

  N i c o l a e

  l o r g a .

  n

  a c e a s t

  p r b l e m ,

  i n t e r l o c u l o r u l

  n o s t m

  s e

  p r o n u n l :

  " I n c o n t e s t a b i l N i c o l a e

  o r g a e s t e

  c e a

  m a i

  m a r e

  p e r s o n a l i t a t e

  i s t o n c

  a r o m n i l o r ,

  u n

  o m e r u d i t ,

  a u t o r

  a

  n u m e r o a s e

  c r t i

  d e

  i s t o r i e

  r o m n e a s c

  s i u n i v e r s a l .

  c e e a

  c e

  a

  c o n s t i t u i t

  p u n c t u l

  d e

  p o r n i r e

  a l r u p t u r i i

  n t r e e l

  i

  n o u a

  g e n e r a t i e

  d , e

  i n t e l e c t u a l i

  l - a

  c o n s t i t u i t

  c a r t e a

  s a

  s c r i s

  n

  l i m b a

  f r a n c e z .

  " s y n t h e s e

  d ' H i s t o i r e

  u n i v e r s e l l e " .

  E l i a d e

  e r a p e

  a t u n c i

  a s i s t e n t u r

  l u i

  N a e

  I o n e s c u .

  Y z n d

  c a r t e , ,

  s e

  a r u n c

  c u

  a s i d u i t a t e

  s p r e

  a

  o

  c i t i .

  S e

  s i m l e a

  n e v o i a u n e i

  s i n t e z e

  n

  c u l t u r a

  r o m n .

  C a r t e a

  n u l

  m u l t n m e s t e .

  E r a

  p r e a

  s u p e r f i c i a l

  f a t d e

  c e e a

  c e

  e l a s t e p t a

  d e

  l a

  I o r g a .

  c a u r m a r e

  a

  s c r i s u n

  a r t i c o l

  n

  c a r e

  a r a t

  o b i e c t i i l e

  s a r e .

  I o r g a

  a c o n s i d e r a t

  a r t i c o l u l

  c a

  o i n v e c t i v

  I a a d r e s a

  s a .

  A s t a

  n u

  i - o

  s p u n

  d o a r e u ,

  o s p u n e

  g i

  M i r c e a

  E l i a d e

  n

  m e m o r i i l e

  s a l e .

  I o r g a

  e r a

  v a n i t o s ,

  n u a d m i t e a

  o b i e c t i i .

  u n e o r i

  p r o f e s o r u l

  f c e a

  r e m a r c i d e r o c

  a c a d e m i c e

  l a a d r e s a

  s t u d e n t i l o r .

  N u

  a d m i t e a

  s i n t r e

  s t u d e n t i

  n t r z i 4 i

  n a m t e a t r u

  l a

  c u r s u r i l e

  s a l e " .

  ( S e b a s t i a n

  M o c a n u )

  U n e x e m p l u

  e s t e

  e d i f i c a t o r

  n s e n s u l

  c e l o r

  s p u s e

  m a i

  n a i n t e .

  t i n e a

  u n c u r s

  d e s p r e

  n v l i r i l e p o p u l a t i i l o r

  m i g r a t o a r e

  n s p a t i u l

  D a c i e i

  r o m a n e . D i s c u t a

  d e s p r e

  d i s t r u g e r i i e

  s i u c i d e r i l e

  s v r s i t e

  d e

  b a l b a r i .

  A u d e u n s t u d e n t

  n r " r z a t

  c a r e

  b a t e

  d i s c r e t

  n u

  i

  i n t r

  n

  m f i t e a t r u .

  I o l g a

  l e s p u n e

  s t u d e n l i l o r :

  " D a r

  m a i b a r b a r

  d e c t

  b a r b a r i i

  e s t e

  a c e s t a c a r e

  i n t r ! "

  P r o f e s o r u l

  e r a

  f o a r t e

  s u b i e c t i v .

  S e c o m p l c e a

  s

  a c c e p t e

  o r n a g i i

  s i

  n u a d m i t e a

  c r i t i c i

  l a

  p r e r i l e

  s a r e .

  I o r g a

  n u

  s p u n e a

  " 1 a r " , c i

  " t e a r "

  d e

  l a l a t i n e s c u l

  t e r r a .

  T o t

  I o r g a

  s p u n e a :

  " S u p t

  t r e i

  r e g i " ,

  s i n u

  " s u b

  t r e i

  r e g i " , c e e a

  c e

  i - a

  p e r m i s

  u n u i

  z i a r i s t

  s

  a f i r m e :

  " A r s a

  v a

  s

  z i c v a ,

  L o r g a

  a s u p t d e

  l a t r e i

  r e g i " .

  O r g o l i u l

  u r i a s

  a l

  r a

  L u c i a n

  B o i a ,

  I s t o r i e

  s i . m i t n

  c o n s t i i n t a

  r o m n e a s c , B u c u r e s t i ,

  1 9 9 7

  , p . 9

  1 1 0

 • AI0 - Anuarul de Istorie Oral

  lui iorga l-a adus n conflict cu toat lumea si de aceea n special si nultimul deceniu al vietii sale, monumentul i-a fost mai mult d.ect demarmor, el devenind tinta sgelilor n teatrul de revist i n paginilevesele ale prozei. Pstorel Teodoreanu a scos un volum ntreg deepigrame adresate lui, "Strofe cu pelin de mai contra Iorga Necuiai",din care v ctfez cele mai pertinente pentru caraclertzarea lui nviat. "

  "Am primit un plicCu o nou lucrare:E tefan cel MicDe lorga cel Mare"

  r

  "n oglinzile din caielsi arunc ochi duioii-apoi scrie-n manualeC romn sunt frumosi"

  Comportamentul su a strnit i reaclia profsorilor. MihailDragomireascu repulat critic lilerar, a ajuns la un conflict de idei cuIorga, avnd chiar o altercalie pe coridoarele Universit-tii i ca s-lrneasc n orgoliu pe Iorga i-a spus:

  "S nu ai parte de funeralii nationale".Nicolae lorga nu a fost doar marele istoric, el a ocupat i

  functia de prim-ministru aI trii, ntr-unul din momentele dureroasepe care le-a traversat tara, criza economic din ani 1929-1933.Despre aceast perioad, Sebastian Mocanu, interlocutorul nostru,contemporan al acelor evenimente relateaz: "n 1906, datorit lui, af,ost o rnare manifestare nat'onal gata s-l propulseze la putere. Nuera de acord cu montarea pieselor de teatru ftanceze la Bucuresti. Afost zarv mare. Dup a;ceea a fcut o cltorie n Frant si de acolos-a ntors schimbat. nainte de a pleca era antisernit, la ntoarcere numai era. Masoneria, vzndu-l detept, l-a considerat un om periculospentru ea si l-a cooptat n rndurile ei, de aici se poate deducerenuntarea iui la antisenritism. Tot iorga a fost si autorul unl.i cazmuh mediatizat de pres. Erau anii tr931-1932, ani de mare criz.

  111

 • B i o g r a f i e

  s i M e m o r i e

  C u v n t u l

  c r i z ,

  e r a a t u n c i

  l a m o d a s a c u m

  e s t e

  a s t z i c u v n t u l

  R c f o r m .

  S o l u t i i

  n u s e

  p u t e a u

  g s ,

  p r

  a v e a n e v o i e

  d e b a n i ,

  d a r

  n u

  p r e a

  a v e a m d e

  u n d e

  s m p r u m u t m .

  A f o s t o c r i z

  m a i m a r e d e c t

  a c t u a l a .

  P e r s o n a l u l

  d i d a c t i c

  n u

  i - a

  r i d i c a t

  s a l a r i i l e t i m p

  d e s a s e

  l u n i .

  O d e i e g a t i e

  d e

  n v t t o r i

  s - a d u s

  l a

  l o r g a

  c a r e

  e r a

  p e

  a t u n c i

  p r i m -

  m i n i s t r u

  s i s e a f l a

  l a C o n s t a n l a .

  N u a v e m

  b a n i .

  C e

  f a c e m ?

  I o r g a l e - a

  r s p u n s

  t i o s : A r u n c a t i - v

  n

  m a r e ! " .

  A i n t r a t

  n d o m e n i u l

  a n e c d o t e i

  r e p l i c a

  d a t d e

  I o n e l

  B r t i a n u

  c n d

  I o r g a a

  n t r e b a t s f i d t o r :

  - " C e - a m

  p u t e a

  n v t a d e

  l a u n i n g i n e r ?

  -

  M s u r a ,

  d o m n u l e

  p r o f e s o r !

  S i n t r - a d e v r

  I o n e l

  B r t i a n u

  a

  p u s

  d e g e t u l p e

  r a n " .

  T r e b u i e

  s

  m r t u r i s i m c

  n u a m

  n t e l e s

  l a i n t e r l o c u t o r u l

  n o s t r u

  m o t i v u l

  i n g r a t i t u d i n i i

  i

  a l

  s p i r i t u l u i

  v e h e m e n t

  l a a d r e s a

  l u i

  N i c o l a e

  l o r g a .

  P r e a

  m u l t

  e n e r g i e

  c o n s u m a t p e n t r u

  a d e m o l a

  s a u a

  j u s t i f i c a

  o

  p e r s o n a l i t a t e ,

  n t o t d e a u n a c o n d u c e

  l a r e n t l a f e

  i n v e r s e

  c e l o r

  s c o n t a t e .

  S f i e o a r e e x p r e s i a

  i m p o s i b i l i t t i i

  d e

  a

  n e d e p s i

  p r o p r i a

  c o n d i t i e ?

  C o n t i n u n d

  d e m e r s u l p e

  l n g

  l e g i o n a r u l

  S e b a s t i a n

  M o c a n u ,

  l - a m r u g a t

  s

  n e

  c r e i o n e z e p o r t r e t u l

  l u i

  M i r c e a V u l c n e s c u

  s i a l

  p r o f e s o r u l u i

  I o a n

  P e t r o v i c i ,

  m i n i s t r u

  n t i m p u l

  g u v e r n r i i

  l u i I o n

  A n t o n e s c u .

  " M i r c e a V u l c n e s c u

  a

  f t c u t

  p a r t e

  d i n

  p r o f i p e n d a d a

  ^ - ^

  r o m n e a s c .

  I n n c h i s o a r e

  a a v u t

  o t r e z i r e

  a c o n s t i i n l e i .

  o m u l

  a c e s t a

  n n c h i s o a r e

  a

  a v u t

  m o m e n t e

  c n d

  a r e n u n l a t

  l a

  p o r t i a

  l u i d e

  p i n e

  d e

  4 0 0

  d e

  g r m e

  s i a d a t - o u n u i

  d e t i n u t ,

  c o l e g

  d e c e l u l

  i

  i - a s p u s :

  M n n t : d u m n e a t a

  c a

  s t r i e s t ,

  c c i

  e u a r n

  t r i t

  b i n e

  a f a r . ,

  n

  t i t n p

  c e d u m , n e a t a

  n u a i t r i t

  b i n e n i c

  a i c i ,

  n i c i

  a f a r . I J h t r m u l

  c u v n t

  t r i m i s

  f m i l i e i

  s a l e , e s t e

  u n a d e v r a t

  t e s t a m e n t :

  S n u

  m r z b u n a t t l

  I o a n P e t r o v i c i ,

  m r n i s t r u l

  n

  g u v e r n u l

  A n t o n e s c u ,

  c a r e

  a b . g a t

  c o m u n i s t i i

  n

  n c h i s o a r e

  s - a

  n 1 l n i t c u

  l e g i o n a r i i

  i

  l e - a

  s p t s :

  E u a m

  f o s t

  m i n i s t r u ,

  d a r n u

  a m

  t u t

  d e d u m n e a v o a s t r .

  M i n i s t r u |

  d . e s i g u r ,

  a v e a

  s i m p a t i i

  l e g i o n a r e .

  c u u n a e r

  s o l e m n

  d e

  a d e v r a t

  i n l e l e c t u a l ,

  I o a n

  P e t r o v i c i

  a e x c l a m a t :

  m i

  c e r i e r t a r e

  d , e

  l a

  g e n e r a l i a

  t n r ' ,

  .

  ( S e b a s t i a n

  M o c a n u )

  C a m p a n i i l e

  e l e c t o r a l e

  n

  v e d e r e a

  a l e g e r i l o r

  d j n a n i i

  ' 3 0 - ' 4 0

  1

  p l a s e a z .

  p e

  S e b a s t i a n

  M o c a n u

  n t r - o c o n f r u n t a r e

  d . i r e c t

  c u

  o f i c i a l i t t i l e

  l o c a l e ,

  c a r e

  n u

  e z i r a u

  s

  p r o c e d e z e

  d u r ,

  f c n d u n e o r i ,

  r 1 2

 • AIO - Anuarul de Istorie Oral

  exces de ze\. "Jandatmii aveau dispozitie s nu lase pe legionari s-sidesfsoare ntrunirile. Erau opriti la intrarea n sat si trimisi din potn post, cel mai ilustrativ caz esre acera aL studentuiui virgilTeodorescu, de la constanta, n anul 1933, care a fost mpuscat depolilie cnd lipea un afis electoral ntr-un loc permis. irrt -ochestiune normal, el lipea un afis electoral, s-a ajuns la o crim aautorittilor. Eu erarn la oradea cnd s-a ntmplat faptul criminal".(Sebastian Mocanu)

  Destinul lui sebastian Mocanu este specific pentru generaJiintregi, nscute n perioada interbelic, care au traversat regimulcomunist i au ajuns iarsi ntr-un regim democratic. Bogata-iexperienl de via!, m-a delerminat s cred c interlocutorul nostruposed i un pronuntat exercitiu democratic. stupoare. n repetaternduri am auzt| rostind cuvntul pedepsire: pedepsirea lui buca,pedepsirea lui stelescu, pedepsirea lu Arrnand clinescu. L-amntrebat cum a fost posibil mbinarea ideilor crestine si a moraiittiicu metoda practic folosit de legionar: asasinatul politic. pentru a fimai convingtor i-am relatar ultimele cuvinte ale episcopului luliuHossn: F bne celui care-li face ru!Fr a ezita domnul Mocanumi rspunde n nota-i caracteristic: "Din punct de vedere moral,poate nu exist justificare. violenta nu poate fi remediat tot prinviolent. Apelul legionar la violent, si aceasta o spun ca s se ti, s-a ftcut n numele dragostei de tar. cei care si-au asumat

  "o-it"."ufaptei, si-au asumat si rspunderea faptei. Au acceptat judecata ipentru faptele lor au pItit. Rationamentul lor era urmtorul: Dindragoste de Tar, ne sacrificm sufletul. Ei au cut o mrnrriepublic, a.u recunoscut c i-au ucis pe Duca si clinescu, predndu-seautorittilor, deci au acceptat judecata si pedepsele pentr faptele lor.ce puteai s faci n fala teroarei instrumentalizati de autor-itti, aufost multe bti, schingiuiri, omoruri. S te lasi omor1, astanseamn moraia crestin". ( S ebastian Mo canu)

  Perpetuarea cliseelor negahve cu referint la "echiperernortii" necesit o anariz. mai atent t a propriilor cunostinteacumulate oficial, dar si surescitarea memoriei manorilr raevenimente. "Echipele mortii" a fost o singur echip cu deviza:"Noi suriem echipa morlii / Din Moldova azi venim / Aruncat ezarul sorlii I Ori nvingem, ori murim". n general, imnurile,

  II3

 • B i o g r a f i e

  s i M e m o r i e

  m a r s u r i l e , c r t e c e l e

  a u u n

  r o l

  p s i h o l o g i c ,

  e x p r i m

  o s t a r e

  t e m p e r a m e n t a l ,

  o p t i m i s m ,

  e x u b e r a n t ,

  n c u r a j a r e .

  A u

  p l e c a t

  d i n

  M o l d o v a ,

  a u

  s t r b t u t f o a r .

  l a r u

  i

  c n d

  a u a j u n s

  l a T e i u s a u

  f o s t

  m p i e d i c a t i

  s - s i c o n t i n u e

  d r u m u l .

  C u m

  s o

  n u m e t i

  " e c h i p

  a

  m o r l i i "

  c n d

  l e g i o n a r i i

  a u

  p l e c a t

  n e n a r m a t i ,

  c u e v i d e n t a

  i n t e n J i e

  p r o p a g a n d i s t i c ,

  d u p

  d i s p o z i t i a e x p r e s

  a l u i C o d r e a n u .

  I n a c e l a s i

  s e n s s e

  p r o n u n t

  i

  G e o r g e

  N e a g .

  " n

  a n u l

  1 9 3 3

  C o d r e a n u a a l c t u i t

  o s e l e c t i e

  p e n t r u

  p r o p a g a n d

  l e g i o n a r ,

  c r e a i - a

  s p u s

  e c h i p a

  m o r t i i .

  D a r e a

  n u

  a v e a

  m e n i r e a s

  a r u n c e

  m o a r t e a ,

  c i

  a c e e a

  d e

  a - s i a f i r m a

  o b i e c t i v e l e ,

  d e a

  f a c e

  c u n o s c u t

  o a m e n i l o r ,

  i d e i l e

  m i s c r i i , c h i a r

  c u

  p r e l u l

  v i e l i i .

  S t e

  l a s i c o t r o p i t

  i

  u c i s , n u e s t e

  o

  a t i t u d i n e

  m o r a l ,

  C o d e a n u a

  f o s t

  n i e g i t i m

  a p r a r e

  n

  c a z u l

  M a n c i u ,

  i a r n c e l e l a l t e c a n x i

  c e i

  c a r e a u c o m i s

  a c t e l e

  s i - a u

  a s u m a t

  r s p u n d e r e a

  n

  f a l a

  l u i D u m n e z e u

  s i

  a

  o a m e n i l o r .

  T o c m a i

  d e

  a c e e a

  n

  c a n i l

  I o r g a .

  l e g i o n a r i i c a r e

  a u c o m i s

  a s a s i n a t u l

  n u s i - a u

  a s u m a t

  r s p u n d e r e a .

  L a n c e p u t ,

  a s a s i n a t u l a

  f o s t

  n t e l e s ,

  c a u n

  a c t d e

  a n a r h i e

  d i n

  p a r t e a

  L e g i u n i i ,

  m a i l r z i u

  s - a a f l a t c

  I o r g a

  a

  f o s t a s a s i n a t

  d i n

  p o r u n c

  K . G . B . - u l u i

  p e n t r u

  a

  p r o d u c e

  h a o s

  n

  ! a r .

  M i c a r e a

  L e g i o n a r a

  d a t

  n d i m i n a e t a

  u r m t o a r e

  a s a s i n a t u l u i

  u n

  a n u n t

  n c a r e

  s - a d e s o l i d a r i z a r

  d e

  a c t u l

  d e m e n t i a l " .

  ( G e o r g e

  N e a g )

  R e l a t r i l e

  i n t e I o c u t o r i l o r

  n o t r i

  l a o

  m i n i m a n a l i z ,

  s c o t

  n

  e v i d e n t . p r i n c i p i u l

  j u s t i f i c r i i

  a c t i v e .

  F i e c a r e

  f a p

  r e l a 7 a t " ,

  f i . e c a r e

  g e s t

  r e m e m o r a t

  s e

  p r e f e a z .

  l a

  j u s t i f i c r i :

  " C e e a

  c e

  n u s e s p u n e

  s i s e

  c u n o a s t e

  d e

  p r e

  p u l i n i

  d i n t r e

  a d v e r s a r i i

  n o s t r i e s t e

  c

  l e g i o n a r i i

  n u

  a u d e c l a n s a t

  n i c i o d a t e i v i o l e n t e l e ,

  c i ,

  d o a r

  a u

  r s p u n s

  l a e l e .

  A c e a s t a n c e p n d

  c u c a z u l

  M a n c i u

  , . s i

  p n

  a z i .

  D a c ,

  n u g t i l i a c e s t e a .

  o

  s l e

  s p u n e u .

  C n d a

  f o s t

  m p u s c a t

  D u c a .

  l e g i o n a r

  a v e a u

  d e j a

  1 6

  r n o r t i , u c i s i

  d e

  a u t o r i t a t e a

  s t a t a i

  r

  j u d e c a t .

  I m p o r t a n t

  e s t e

  c a r l e a

  l u i N i c o l a e

  R o s c a ,

  C r o n c a

  u n o r

  y i o l e n t e

  p o l i t c e ,

  c a r e

  c u p r i n d . e

  e v e n i m e n t e l e

  p n

  l a a n u l

  1 9 4 0 .

  s t r u c t u r a

  c r l i i

  e s t e

  r e l a t i v

  s i m p t ;

  e l t r e c e

  p e

  d o u c o l o a n e v i c t i m e l e :

  v i o l e n t e

  s t a t a l e

  s i

  v i o l e n t e

  l e g i o n a r e .

  c a r t e a

  l u i N i c o l a e

  R o s c a

  a t e s t

  1 0 0 0

  d e

  l e g i o n a r i

  m o r t i

  p r

  l a a n u l

  1 9 4 0 ,

  i

  c t e v a

  z e c i d e

  p e r s o a n e

  d i n

  r n d u 1

  o f i c i a l i t t i l o r .

  G e n e r a l u l

  G h e o r g h e

  A r g e a n u

  n u r m a a s a s i n r i i

  l u i

  A r m u r d

  C l i n e s c u ,

  f i i n d

  n u m i t

  p r i m - m i n i s t r u ,

  a o r d o n a t

  u c i d e r e a

  a

  2 5 0

  d e

  l e g i o n a r i , . . l s n d u l e

  t r u p u r i l e

  n e n s u f l e t i t e

  p e

  s t r a d .

  m a i

  n r u l l e

  z i l e . P r o p a g a n d a

  r e g i m u l u i e r a

  a t t "

  d e

  j a l n i c

  s i c i n i c ,

  n c t ,

  t t 4

 • AIO - Anuarul de Istorie Oral

  profesorii si nvt.torii din Bucuresti veneau cu elevii s vadgrozvia la fata locului cu scopul declarat al educrii copiilor, nspiritul supunerii fa1 de legile statului. (Sebastian Mocanu) GeorgeNeag, legionar si el, aminteste de o crim chiar n Turda, lng fostaPiat de fn i de lemne unde era cadavrul unui legionar mpuscat, cuo tblit din carton legaf, de gt. Se puteau citi urmtoarele:"Trcltor de ar, asa vor pti toti trdtorii de ta". Iat minciunile,iat ipocrizial Cine a violentat mai mult, autorittile sttului saulegionarii? Cine pe cine, are menirea s protejeze? Aici se afl buba.Cum vi se pare legalitatea statului care i-a scos din nchisori si lagrede concentrare si i-au ucis noaptea fr judecat. Cum s. calificinmormntarea legionarilor n gropi comune, fiar s oficieziserviciul religios, fr cruci la morminte ntr-o tar crestin?

  Discutia intr pe un teren umle retinerile implicate deabordarea subiectului dispar n fata tentatlor de a transmiteexperienta trit. Fecare dintre cei trei se enjeaz. n posesoriiadevrului i suslin demersul de deculpabilizare a Miscrii Legionaren fala istoriei. Cel mai echilibrat dintre interlocutorii prezeni,Sebastian Mocanu intervine i ncearc s lmureasc, cazt,|Manciu.

  "Coilreanu era aprtorul unui acluzat. care fusese victima luiManciu. instanla. judectoreasc se afla n plin exercitiu decizional.Nirneni nu avea voie s tulbure instanta n aceast situalie. Manciu,prefectul politiei din Iasi ainrat n tribunal s-l aresteze pe Codreanupentru obrznica lui datorit curajului de a-l apra pe acuzalManciu prirnise din partea evreilor o main. Manciu a ncercat s-laresteze pe Codreanu. PrefectLrl nu fusese nici mcar convocat celpr,rtin dac tot intrase, trebuia s stea ca auditoriu n sal. Cumprefectul politiei si nclcase mandatul, nu avea atributii judiciare,de aici a nceput totul. .iustitia i-a admis lui Codreanu legitimaprare i I-a achitat. S-a produs un puternic curent de opinie nfavoarea lui Codeanu. Procesul s-a mutat de la Iai la Focsani, acolounde se afl fieful liberal din Moldova. Dar nici la Focsani nu s-areusit mare lucru, motiv pentru care procesul s-a deplasat la TwnuSeverin, dar- i acolo a fost achitat. Corneliu Codreanu dup ce a fostrecunoscut nevinovat a fost purtat pe sus de multimea care-l adula cape un erou." (Sebastian Mocanu)

  lls

 • B o g r a f i e

  s

  M e m o r i e

  A s t z i ,

  e s t e

  d i f , r c i l

  d e

  i m a g i n a t

  i

  d e

  n l e l e s

  i m p a c t u l p u t e r n i c

  p r o d u s

  n

  s e n s i b i l i t a t e a

  c o l e c t i v

  d e a p a r r t L e

  l u i c o d r e a n u

  n t r - o

  l 0 c a l i t a t e .

  u n

  f a p t c s t e

  c e r t ,

  a s e m e n e a

  e x a l t r i

  c o l e c t i v e

  a u e x i s t a t

  s i

  p r o b i t a t e a

  p r o f e s i o n a l

  n e n d e a m n

  s

  r e l a t m .

  I s t o r i c u l

  N i c o l a s

  M .

  N a g y

  T a l a v e r a ,

  e v r e u

  m a g h i a r

  o r i g i n a r

  d i n

  T r a n s i l v a n a

  r e l a t e a z "

  c e l e

  v z l u t e

  l a T u r d a

  n

  1 9 3 7 :

  " D e o d a t

  a s u p r a

  m u $ i m i i

  s - a a s t e r n u t

  t c e r e .

  u n o m

  n a l t d e

  o

  f r u m u s e t e

  n t u n e c a t ,

  m b r c a t

  n t r - u n

  c o s t u m

  n a t i o n a l

  a l b ,

  a

  i n t r a t

  n c u r t e ,

  c l a r e p e

  u n c a l

  a l b .

  S - a o p r i t

  I n g

  m i n e

  s i

  n - a m

  p u t u t

  s

  v d

  n i m i c

  m o s t r u o s

  s a u

  r u

  n

  e l .

  D i m p o t r i v .

  Z m b e t a l

  l u i c o p i l r e s c ,

  s i n c e r

  r a d i a

  p e s t e

  m u l t i m e a

  s r a c

  i

  l e

  p r e a

  a

  f i

  c u

  e a ,

  d r ,

  n

  c h i p

  m i s t e r i o s

  s i n a f a r a

  e i .

  H a r i s m a

  n u e s t e

  u n t e r m e n p o t r i v i t

  p e n t r u

  a

  d e n i

  f o f t a

  s l r a n i e

  c e

  e m a n a

  d i n

  a c e s t

  o m .

  E r a ,

  m a i d e g r a b ,

  p u r

  s i

  s i m p l u

  o

  p a r t e

  a

  p d u r i l o r ,

  a

  m u n t i l o r , a

  f u r n r n i l o r

  d e

  p e

  c r e s t e l e

  a c o p e r i t e

  d e

  z p a d .

  a l e

  C a r p a l i l o r ,

  a

  l a c u r i l o r

  s i a

  r u r i i o r .

  A s a

  s t t e a t c u t

  n

  m i j l o c u l

  m u l t i m i i .

  N u

  a v e a v o i e

  s v o r b e a s c .

  T c e r e a l u i e r a

  e l o c v e n t ; p r e a

  s f i e

  m a i

  p u t e r n i c

  d e c t

  n o i ,

  m a i

  p u t e r n i c

  d e c t

  o r d i n u l

  p r e f c t u l u i ,

  c a r e

  i n t e r z i s e s e

  c u v n t a r e a

  i u i . O

  j r a n c

  b t r n ,

  c u

  p r u l

  a l b ,

  s i - a

  f c u t

  s e m n u l c r u c i i p e p i e p t

  i

  a

  s o p t i t c t r e

  n o i :

  T r i m i s t l

  A r h a n g h e l u l u

  M i h a i . A t u n c i

  c l o p o t u l

  m i c i i

  i

  t r i s t e i

  b i s e r i c i

  a n c e p u t

  s b a t

  s i s l u j b a

  r e l i g i o a s c a r e p r e c e d a

  n t o t d e a u n a

  a d u n r i l e

  l e g i o n a r e

  a n c e p u t

  s i e a .

  I m p r e s i a p r o f u n d

  c r e a l

  n

  s u f l e t u l

  u n u i c o p i l

  m o a r e

  g r e u .

  n

  p e s t e

  u n

  s f e r t d e v e a c ,

  n - a m

  u i t a t

  n i c i o d a t

  n t l n i r e a

  c u

  C o r n e l i u

  Z e l e a

  C o d r e a n u

  " .

  I

  5

  R e l a t r i i

  l u i

  T a l a v e r a

  n u i s e

  p o a t e

  i m p u t a

  p a r t i d i s m u l ,

  e l

  f i i n d

  u n

  a d v e r s a r

  d e c l a r a t

  a l

  l e g i o n a r i s m u l u i ,

  d a t o n t .

  a n t i s e m i t i s m u l u i , s i

  i n t o l e r a n l e i

  i d e o l o g i e i

  l e g i o n a r e .

  D i s c u r s u l

  i s t o r i c u l u i

  e x p r i m

  e l e m e n t e l e

  n e c e s a r e

  a l e

  m i t u l u i

  l u i c o d r e a n u :

  f r u n r u s e t e a

  c o r p o l e n t ,

  a s e m n t o a e

  c u

  a

  n g e r i l o r ,

  t c e r e a

  a c e s t u i a

  c a r e

  i m p u n e

  l i n i g t e a

  t o t a l . p a r t c i p a n l i l o r ,

  i d e n t i f i c a e a

  e r o u l u i

  c u

  n a t u r a .

  I d e i l e

  i s t o r i c u l u i

  T a l a v e r a

  s e

  p l a s e a z ,

  c a

  s t i l

  n

  r e t o r i c a

  r o m a n t i s m u l u i

  n t r z i a t

  s p e c i f i c

  u n e i p r t i

  a e l i t e i p o l i t i c e

  d e

  l a

  n c e p u t u l

  s e c o l u l u i

  X X .

  E s t e

  p r e l u n g i r e a

  d i s c u r s u l u i

  r o m a n t i c

  a I

  g e n e r a t i e i

  p a s o p t i s t e

  c a r e e x a l t

  v i n u t i l e

  m e t a f o r e i

  s i

  l i r i s m u l u i

  n

  1 5 - N i c o l a s

  N a g y

  T a l a v e r a ,

  F s c i s m u r

  n

  u n g a r i a

  ; i

  R o m , i a ,

  B u c u r e s t i ,

  1 9 9 6 , p .

  3 4 0

  t t 6

 • AIO - Anuarul de Istorie Oral

  constructia textual. Exaltriie colective, simptome ale unei societtibolnave, asa cum mentioneaz istoricul Florin constantinirr, ,rr, ,-uuconcretizat doar n jurul unor lideri politici. Lumea romneasc aanilor '30, a cunoscut o isterie colectiv, crea't, de un cioban debilmintal din Maglavit care pretindea c ar fi vorbit cu Dumnezeu.l6

  Simpatia de care s-a bucurat miscarea legionar ' opiniapublic romneasc s-a vzut clar cu prilejul alegerilor parlamentaredin 1937. Nici un partid nu a reusir s obtin 40yo d:nvoturi, care iasigura posibilitatea d.e a forma guvernul. Liberalii obtin s5,9zyo dinvotur, urmat de P.N.f., cu20,40%o si partidul "Totul pentru far" culs,59yo din voturi. Devenind a freia fort politic, MicareaLegionar arat" c, din acest moment ea nu mai poate fi ignor sidispreluit ca n trecut i mai mult, intr n calculur Regelui laalctuirea viitoarelor guverne.

  Ca activist al micrii legionare Sebastian Mocanu afirmhotrt c: "Pentru prima oar justitia nu s-a subordonat dorintei luicarol al lllea de a schimba rezultatul aregerilor si ulterio rrg"r,cristescu, sefui Sigurantei statului, omul de ncredere al luiAnlonescu, a fcut n nchisoare o dezvluire n secret, c n alegeriledsn !937, s-au fura1 400.000 de voturi mpiedicndu-se astfel caMiscarea Legionar s nu ajung a doua fo4 poliric n stal".(Sebastian Mocanu)

  ceea ce bulverseaz ntr-o msur nsemnat universul detrire i de gndire al acestor oameni este contactul cu prezennrl.Inter'locutorii notri simt r profunzimea sufletului c anatemaaruncat mpotriva lo este nedreapt i ofensatoare. cred csocietatea nu-i ntelege n demersul lor justific afiv la ad.resatreculului. Imaginea de care se bucur n elita politic este total falssi de aic, repetatele ncercri de a debloca comunicarea cuinteligenta liberal si democrat. Esecurile nregistrate, d.uc nu o datla cedri psihice care mping tririle ra limita obcurului, und.eiesiriie spontane scap rationalului.

  George Neag se promrnt direct si fr cea mai mic ezilarcntr-o problem destul de delicat: "IJn ofiter de jand.arm, chircit, i-a legat pe legionari cu funie si le-a zdrobit oasele c' pistolui16 Florin Constantiniu , ot. cil., p. 321

  1r1

 • B i o g r a f i e

  i

  M e m o r i e

  m i t r a l i e r

  s i a p o i

  a u

  d e s c h i s

  f o c u l ,

  d o a r

  w r u l s i n g u r ,

  H e r g h e l i t ,

  a

  s c p a 1

  c a

  p r i n

  m i n u n e .

  C n d s - a u

  a d u n a t

  c a d a v r e l e

  l i p s e a u n u l ,

  l - a u

  p r i n s

  n

  p d u r e

  i

  l - a u

  m p u s c a t .

  n R o m n i a ,

  a s t a

  s s e

  s t i e , n u

  c o m u n i s t i i

  a u

  i n t r o d u s

  g e n o c i d u l ,

  c i

  p o l i t i c i e n

  i n t e r b e l i c i .

  A u z i ,

  D o a m n e ,

  3 0 d e

  i e g i o n a r i

  u c i s i

  n t r - o s i n g u r

  n o a p t e .

  C u c e e r a

  v i n o v a t

  s t u d e n t u l

  T o r n c e a n u u c i s

  n

  P i a l a d e

  f n d i n

  T u r d a ,

  s i

  c a

  e l

  s u n t

  m u l t i ,

  m u l 1 i a l 1 i i " .

  ( G e o r g e

  N e a g )

  D u p e v e n i m e n t e l e

  d i n

  2 l - 2 3

  i a n u a r i e

  I g 4 I ,

  o

  p a r t e

  n s e m n a t

  a

  l e g i o n a r i l o r

  i - a u

  g s i t

  r e f u g i u l

  n G e r m a n i a ,

  u n d e

  a u

  f o s t

  i n t e r n a l i d e

  n a z i s t i

  n l a g r u l d e

  l a B u c h e n w a l d . ,

  d u p

  f u g a

  l u i

  H o r e a S i m a

  d i n G e r m a n i a .

  I n e d i t u l c a p i t o l

  d i n v i a l a

  u n u i

  l e g i o n r c e

  a s u p o r t a t

  d e t e n t i a

  l a

  B u c h e n w a l d

  a f o s t

  r e l a t a t c u

  m u l t

  p r e c i z i e

  d e S e b a s t i a n

  M o c a n u .

  " n

  r a p o r t c u c e e a c e

  a

  f o s t l a

  A i u d , a o i o a

  f o s t m u l t

  m a i

  b i n e .

  E r a

  u n

  l a g r d e c o n c e n t r a r c

  a l

  n a t i o n a l - s o c i a l i s m u l u i , p e

  o

  n t i n d e r e d e

  Z g

  h ; . n

  i n t e r i o r e r a u

  l a g r e

  i

  l g r u l e

  ( l a g r e

  m a i m i c i ) .

  A i c i s e

  a p l i c a u

  r e g u l i d i f b r i t e

  n

  f i r n c t i e d e

  l a g r . A i c i , c i n e

  s p u n e c

  n u

  n e - a

  f o s t

  b i n e ,

  n u m i n t e , c i n e

  s p u n e c a

  s u f e r i t ,

  i a r i s p u n e a d e v r u i .

  G e r m a n i a

  f i i n d n r z b o i , e r a

  f o a m e t e , e r a u

  c a r t e l e

  d e a l i m e n t e .

  L e g i o n a r i i a u

  f o s t

  i n t e r n a l i l a B u c h e n w a l d

  n u r m a

  p l e c r i i

  s u b v e r s i v e

  a l

  l u i S i m a d i n

  G e r r n a n i a . L e g i o n a r

  a u f o s t a d u s i a i c i

  d e

  l a

  R o s t o k , d i n l a g r u l

  F i c h t e n h a i n , n t r a d u c e r e

  l i b e r

  " D u m b r a v a

  c u

  m o l i z i " . S - a

  n c e r c a t

  d e s o l i d a r i z a r e a

  l e g i o n a r i l o r d e S i m a ,

  s i s - a

  i n t r o d u s

  u n

  g r u p

  r n i c

  d e

  " m a n e v r a n t i " .

  N - a m

  c u t - o

  i

  a m

  i z o l a t n o i

  p e

  e i .

  C o l o n e l u l c a r e e r a c o r n a n d n t u l

  l a g r u l u i a v e n i t

  n l a g r u l

  n o s t r u

  i

  n e - a a d u n a t a f a r .

  G r u p u l m i c , a s p u s c o l o n e l u l

  a c o l o , c e l

  m a r e

  a i c i .

  N e - a c o m u n i c a l u r m t o a r e l e :

  " F r e r u i

  a

  h o t r t

  c a

  S i m a

  s

  n u m a i f i e c o m a n d a n t u l

  M i s c . r i i

  L e g i o n a r e " . G r u p u l

  m a r e e r a

  n c o n j u r a t

  d e t r e i

  m i t r a l i e r o

  g e r m a n e .

  C u n e m t i i ,

  s e

  v e d e ,

  n u e r a d e

  g l u m i t .

  L a a c e a s t c e r e r e , p u r t t o r u l

  d e c u v n t ,

  N i s t o r

  C h i o r e a n u ,

  e f u l

  A r d e a l u t r u i c a

  M i c a r e

  L e g i o n a r , a

  r s p u n s n

  n e r n t e s t e :

  " P e

  n o i n u

  n e i n t e r e s e a z

  l u c r u i a c e s t a ,

  f i i n d c

  n u F h r e r u l

  l - a f c u t

  c o m a n d a n t p e

  H o r e a S i m a " ,

  C o l o n e l u l

  s - a e n e r v a t

  s i a

  p l e c a t .

  E r a

  v o r b a

  d e c o l o n e l u l

  P i s t e l i .

  N u a f c u t a p e l l a

  f o 4 a

  a r m e l o r .

  F r o b a b i l

  n u a v e a o r d i n

  n a c e s t

  s e n s . n

  l a g r , I e g i o n a r i i

  a u

  h o t r t s - s i

  c t i g e e x i s t e n t a

  p r i n

  m u n c . E i a u i n t r a t

  n i n d u s t r i a d e

  r z b o i ,

  l u c r n d l a c o n s t r u c t i a

  u n u i H e i n k e l

  - a v i o n d e

  b o r n b a r d a m e n t ,

  n

  1 1 8

 • AIO - Anuarul de Istorie Oral

  Buchenwald legionarii au amenajat niste ateliere de construitbinocluri pentru fron1. Eu am cur1it lentile cu o pensul si un lichidcare cea curat lentila. I-am znt n lagr pe Leon Bium ;iDaladier, nu artau deloc ru. n ceea ce priveste alimentafia, nlagruI de la Buchenwald era mult mai bine (cel putin pentru noi)dec1 la Aiud. lvlicul dejun: o cafea erzal cu marmelad, o felie depine. Aveam 500 de grame de pine pe zi. Masa de la amiaz (omncare de oal spun nemlii), un singur fel de mncare ghiveci, aicierau amestecate legume, ceap, cartofi, fasole. Asa a fost laBuchenwald". (Sebastian Mocanu)

  Un aspect important al biografiei domnului Mocanu 1 reprezentaprezenla sa n luptele studentei din centrul universitar Cernuti nanii 1938-1939. Ca urmare a atitudinii sale anticomuniste i ameritelor culturale este numit preedinte al Societ1ii Culturale"Arboroasa", nfiinJat de Ciprian Porumbescu. Despre aceperioad Sebastian Mocanu i aminteste: "Simpat si afinit1ipolitice 'm avut de mic, cnd auzisem de procesul Cpitanului n aniide studenlie. Ceea ce ntr-adevr m-a determinat s intru n MicareaLegionar a fost demagogia partidelor politice. Am participat larenfiinprea Arboroase lui Ciprian Porumbescu i am organizatdiferite conferinle pe teme culturale, caxe au avut succes. Slile giarnfiteatreie erau pline cu studenli. n i938, pe 24 octornbrie, esteunmoment irnportant din viala mea. Are loc deschiderea cursurilorUniversit1ii din Cernu1i, Cpitanul era arestat, era deja condamnat,dar avea recursul n sectiile unite ale Curti de Casafie. Atunci amvorbit la deschiderea cursurilor din Cernuti ca presedinte alArboroasei. Dintre cei prezenli se afla rezid-entul regal GheorgheAlexianu, care mai ttziu a fost guvernatorul Transnistriei, fiindmpuscat o dat cu Antonescu, Mitropolitul Bucovinei Visarion Puiu,rectorul Universit1ii, istoricul lon Nistor. Alexianu era un om serios,un excelent profesor de drept constitutional, ns fcea parte dinclrnarila mai lrgit a Casei Regale, cum s-ar spune astzi esalonuidoi. M aflam n AuIa Magna a Universit.tii, sala era plin, venea simult lume din oras, mulli avocati, comercianti i studenti. Cu a.cestprilej am formulat niste revendicri, dar nu erau de ordin maferiaT,desi studenti triau greu, nu aveau cmine, bursele erau foarte

  1i9

 • B i o g r a f i e

  s i

  M e n z o r . e

  p u l i n e .

  R e p e t ,

  n u

  a m

  s o l i c i t a t

  r e v e n d i c r i

  d e

  o r d i n

  m a t e r i a l .

  A m

  s o l i c i t a t

  a l t c e v a :

  1 .

  R i d i c a r e a

  m s u r i l o r

  s a m a v o l n i c e

  l u a t e

  m p o t r i v a

  c o n d u c t o r i l o r

  n o g t r i

  s p i r i t u a l i

  Z .

  D e s c h i d e r e a

  n c h i s o r i l o r

  s i a l a g r e l o r

  d e

  c o n c e n t r a r e

  3 .

  E l i b e r a r e a

  l u i C o m e l i u

  Z e l e a C o e a n u "

  ( S e b a s t i a n

  M o c a n u )

  D e o d a t ,

  f a t a

  p o s o m o r t

  a

  i n t e r l o c u t o r u l u i

  n o s t r u

  s e l u m i n e a z

  i

  s e

  n f l c r e a z , .

  R e r i e s t e

  m o m e n t e l e

  d e

  a c u m

  6 0 d e

  a n i

  s i

  p a r c

  a v e a

  s s p u n

  c

  d e c e n i i l e

  s - a u s c r i s

  d a r

  , ' i n i m a

  i r m n e

  t r u l e

  t n r .

  "

  " S - a

  f c n t

  o

  m a r e

  m a n i f e s t a t i e

  c u

  s u t e

  i

  s u t e d e

  o a m e n i .

  M - a m

  a d r e s a t

  r e z i d e n t u l u i

  r e g a l ,

  n

  j u r

  e r a v a c a - r m ,

  c o c a r d e

  t n c o l o r e ,

  e r a

  c a

  n r e v o l u t i a

  f r a n c e z . .

  R e z i d e n t u l

  r e g a l

  l u a t

  p r i n

  s u r p r i n d e r e

  a

  f u g i t

  d i n

  s a l ,

  l a

  f e l

  M i t r o p o l i t u l

  B u c o v i n e i ,

  p r e f e c t u l ,

  u l t i m u l

  a

  i e s i t

  g e n e r a l u l

  c o r p

  d e a r m a t "

  I o n l l c u n e .

  S o c u l

  l o r a

  f o s t

  f , o a r t e

  m a r e .

  A u

  f u g i t c u t o t i

  d e

  t e a m

  s

  n u f i e s e c h e s t r . a t i

  d e

  s t u d e n t i .

  A m

  c n t a t

  c n t e c u l

  l e g i o n a l

  S t e f a n V o d d e

  l a

  s t r o f a

  T u , C o d r e n e ,

  e s t i

  n d e j d e a .

  C u t o t i i

  a m

  i e s i t c n t n d

  d i n c l d i r e a

  U n i v e r s i t t i i ,

  a m d e f i l a t

  p e

  s t r z i

  s i

  n e - a m b a r i c a d a t

  n t r - u n c m i n .

  D e a c o l o

  a m i e i t

  d u p

  t r a t a t i v e

  c u

  p l o c u r o r u l

  m i l i t a r c a r e e r a

  u n

  o f i t e r

  s i u n

  r o m n

  b u n c a r e

  l l e - a s p u s :

  M i

  b i e t i , e u

  e . t l x

  o r d i n s v l

  s c o t

  v i i s a u m o r t i ! A u

  r r n a s

  n

  c m i n

  7 l d e

  s t u d e n t i

  ,

  c a r e

  a u .

  i e s i t I a

  p r o m i s i u n e a

  l u i

  c

  n i s e v a

  f c e

  i n s t r u c l i u n a

  j u d e c t o r e a s c

  d i r e c t

  d e

  c t r e

  p a r c h e t .

  A

  u r m a t

  d a r e a

  n

  j u d e c a t .

  P r i m u l

  t e r m e n ,

  5

  m a r t i e

  1 9 3 8 , a v n d u - l

  c a

  a v o c a t

  p e

  H o r e a C o s m o v i c i ,

  a v o c a t u l

  C p i t a n u l u i .

  A d o u a

  n a

  v e n i t

  I a

  n c h i s o a r e

  d e c a n u l

  b r o u l u i

  d e a v o c a t i

  d i n

  c e r n u t i ,

  T r a i a n

  p o p o v i c i .

  N o i a m c o m u n i c a t

  c

  s u n t e m

  s t u d e n t i

  s i

  n u a v e m

  b a n i

  s - i

  p l t i m

  o n o r a i u l

  c a

  a v o c a t .

  D n s u l

  n e - a

  m b r t i a t

  s i a

  s p u s :

  D o m n u l e

  M o c a , n u ,

  p e n t r u

  m i n e

  e s l e

  o m a r e

  o n o a r e

  s v a p l V e z i ,

  d o m n u l e ,

  a s a

  e r a

  l u m e a p e

  a t u n c i .

  S

  n u c r e z i

  c .

  a

  f o s t u n

  c a z

  s i n g u l a r .

  L a

  b u r c h e t u l

  d e

  a b s o l v i r e

  a l

  l i c e u l u i a m

  i n v i t a t c o n d u c e r e a

  s c o l i i

  i

  a m

  f . c u t

  p a r l e

  d i n

  d e l e g a t i

  a c a r e

  l - a i n v i t a t

  p e

  d i r e c t o r u l

  ' I e o d o r

  N e s ,

  a p o i

  a u r c a t

  n f u n c t i e

  c a

  i n s p e c t o r

  n

  m i n i s t e r .

  E l a

  n t r e b a t :

  c t m

  c o s t

  t a c , n z ' u l ? Y i n

  l a b a n c h e t

  d a r

  t a c m u l

  r n i - l

  p l t e s c

  e u !

  A c e s t a

  e r a

  n e n t a l i t a t e a

  v r e m i i .

  r 2 0

 • AIO - Anuarul de Istorie Oral

  Revenind la procesul intentat, Florea cosmovici, avocatulcpitanului se roag de presedintele tribunalului s amne dataprezentrii, iO-noiembrie, cci atunci este pe rol procesul cpitanuluila Bucuresti. fi va firnite s ne apere ra cernuti pe Radu Gheneaambasadorul Romniei la Madid, care ne-a aprat n modmagistral". (Sebastian Mocanu)

  Interesant pentru simpatia de care se bucura Legiunea eraatmosfera din sala tribunalului. "cei acuzart strigau: Triasccpitanul! Triasc Garda! Atunci preedintele tribunalului i-ainvitat s vorbeasc mai scurt pe acuzati. iliu! Manol e a sngar: Amun Cpita.n, am o lege, am un Dumnezeu!Oficialit1iie au strigat: ,Svin garda! Ga.rda! Dar garda nu intra n sal, deoarece comandantulgrzii sirnpafza cv Miscarea si se auzea doar tropituri pe sal,soldatii lovind cu cizmele de cimentul slii,'. (Sebastian Mocanu).

  Dup o scurt incursiune n trecutul Miscrii l,egionare si apersonalit1ilor care au consimtit, sau nu, s-si aseze discursul nslujba mitului cpitanului este necesar s precizrn audienta saastzi. "A mai sczut interesul n jurul Miscfii Legionare n zonaClujului, datorit cosmopolitismului lui Adrian l\,r[arino, prezenleidoamnei }l4:arta Petreu, care[-l] actziape Nae Ionescu de plagiat dupSpengler. n Bucuresti se poate spune c interesul pentru Mi"*"uLegionar este n crestere. Acest lucru este dat de frecventa tineriloria simpozioane, comemorri, spectacole. La simpozionul de istoriedin zilele acestea a fost prezentat titularul catedrei de istoriecontemporan din iai, Gheorghe Buzatu. Cu alt prilej am solicitatparliciparea istoricului Florin Constantiniu, care a fost prezen.' lalansarea c4ii unui legionar notoriu, Eugen Teodorescu, Miscarealegionar si Germania lui Hitler. Vreau s termin aici cu speranta cviitorul va fi mai drept dect prezentul cu Miscarea Legionar".

  Dup un itinerar n Miscarea Legionar pe parcursul cruia amredat portretul elogios al lui codreanu reariz:af de istoricul ralavera,n lumina adevrului istoric, redm urmtoarea nsemnare dinjurnalul lui Liviu Rebreanu, nsemn ce coincid.e cu rebeliunealegionar. "Regimul legionar- s-a prbugit n abia patru luni deguvernare fr a lsa regrete, ntocmai ca regirnul lui carol al ll-lea.calculam gresit psihologia an-noapte socotind anevoioas victoriaIui A-ntonescu. N-am tinut seam de faptul c lilpta o ddea dup. o

  L2t

 • g u v e r n a l e

  n g r c : z i t o r

  d e

  g r e a

  n

  c u r s u l

  c r e i a

  a u

  l o v i t a b s o l u t

  t o a t e

  c a t e g o r i i l e

  d e c e t t e n i

  d e

  l a s i m p l i

  m u n c i t o r i ,

  c o m e r c i a n t i ,

  r n e s e r i a s i ,

  n e g u s t o r i ,

  f u n c t i o n a r i ,

  p r o f e s o r i

  i

  t o a t e

  f e l u r i l e

  d e

  i n t e l e c t u a l i .

  A u

  a b t t z a t ,

  n e d r e p t 1 i t ,

  a u

  n j o s i t ,

  a u u m i l i t

  i

  m a i a r e s

  a u

  f o s t r

  m i l s i

  f t r

  g e n e r o z i t a t e .

  D e u n e g o i s m

  f r

  p e r e c h e

  i

  d e o

  l i p s

  d e

  , . * p . r l "

  n e m a i p o m e n i t ,

  a u

  a j u n s

  s a p a r

  c a

  o

  b a n d

  d u s m a n

  p u s

  s

  j e f u i a s c

  i

  s s t o a r c

  l a r a n

  f o l o s u l

  i o r

  p r o p r i u .

  T o a t e

  a c t e l

  l o r

  a u

  f t r s t d e m a g o g i i

  i e f t i n e .

  s u b

  p l e t e x t u i

  r o m n i z r i i

  s i a l

  a j u t o r r i i

  c e l o r

  s r a c i

  a u

  s v r s i t

  m u r d r i i

  f r

  n u m r

  I .

  . ] ,

  s - a

  a r t a l u . e p l a t

  c

  s u n t

  m a i

  r i d e c t

  t o t i

  c a r e

  i - a u

  p r e c e d a t .

  B a e m

  d u p

  o m o r r e a

  c e l o r

  n c h i s i

  l a J i l a v a

  n c o n d i t i i

  o r i b i l e

  s i

  m a i a r e s

  a

  l u i

  I o r g a

  s i

  M a d g e a r u

  n i c i u n

  r o m n

  n u

  m a i

  p u r e a

  c r e d e

  n t r - n s i i i i . 7

  i "

  l g i . ,

  . . - " i " i

  i s t o r i c

  p e b a z a

  u n u i

  j u r n a l

  e s t e

  e x c l u s

  a

  c o n d a m n a

  s a u d i s c u l p a ,

  n s ,

  f r

  n d o i a l

  j u r n a l u l

  e x p r i m

  o s t a r e

  d e

  s p i r i t

  a

  u n u i

  s e g m e n t

  d . i n

  i n t e l e c t u a l i t a t e a

  r o m n

  l a

  u n

  m o m e n t

  d a t .

  v o r n

  d e v e n i

  r n a i

  u n i t i

  s i

  m a i

  p u t e r n i c i

  d o a - r

  a t u n c i

  c n d

  v o m

  a v e a

  r b d a r e a

  s a s c u l t m

  s i

  p u t e r e a

  s

  n t e l e g e m

  p e

  c e i

  c u a l t e

  o p i n i i

  s i

  a l t e

  v a l o r i p o l i t i c e

  d e c t

  n o i .

  A c r u a l u r

  b r o c a j

  a l

  e l i t e i p o t i t i " "

  i

  i n t e l e c t u a l e

  c u

  c e i

  d o r n i c i

  d e

  a - s i

  r e e v a l u a

  t r e c u t u l ,

  d e t r m i n

  n u

  c l o a r p r e l u n g i r e a

  d i s p u t e i

  l e g i o n a r i s m

  -

  d e m o c r a r r e ,

  d a r

  s i a c t u a l u l

  r e c u l

  n r e g i s t r a t

  d e

  M i s c a r e a

  L e g i o n a r .

  s i r n p o z i o a n e l e ,

  l a n s n l e

  d e

  c a r 1 e ,

  i e s i r i l e

  l a r a m p

  a u n o r

  m i l i t a n t i

  l e g i o n a r i ,

  n t r - o p e r i o a d

  a

  g l o b a r i r r t r

  i

  m o n d r a l i

  z n i

  n u f a c e c t

  s a c c e n h l e z e

  f r u s t r r i l e

  i

  i z o l ' a r e a

  a c u t

  r e s i m t i t

  d e

  l e g i o n a r i .

  E s t e

  t o t

  m a i c l a r

  c

  M i s c a r e a

  L e g i o n a r

  s i s o l u t i i l e

  o f e r i t e

  d e

  e a

  s u n t

  d e

  d o m e n i u l

  t r e c u t u l u i ,

  i a r

  u m a n i t a t e a

  n c l i n

  t o t

  m a i m u l t

  s p r e s o l u t i a

  l i b e r a l

  m r e z o l v a r c a

  n r u l t i p l e l o r p r o b l e m e ,

  i n e r e n t e

  d e a l t f e l

  e v o l u t i e i

  u m a n e .

  B i o g r a f i e ; i

  M e m o r i e

  L i s t a

  M a r t o r i l o r

  I S e b a s t i a n

  M o c a n u ,

  n s c u t

  l a

  I i a n u a r i e

  1 9 1 6 , c o m u n a

  S c r i s o a r a ,

  c o m i t a t u l

  T u r d a ,

  l i c e n t i a t

  n l i t e r e

  i

  f i l o s o f i e

  a l

  u n i v e r s i t i i

  i n

  c e r n u t i ,

  m i l i t a n t

  l e g i o n a r .

  A

  f o s t

  p r e z e n f

  n r u p t e l e

  s t u d e n t e s t i

  |

  ^ g J i e o r - e

  f r a a n

  P o p ,

  G a r d a ,

  C p i t a t r u l

  5 i

  A r h a n g h e l u l

  d i n

  c e r , B u c u r e s t i ,

  1 9 9 5 ,

  p .

  2 1 .

  1 2 2

 • AIO - Anuarul de Istorie Oral

  din acest centru universitar n anii 1938-1939. n calitate demembru aI Grz de Fier, a fost internat de nazisti n lagrul deconcentrale de la Buchenwald (1942-1944) si de comunisti ntemnita de exterminare de la Aiud (1948-1964). n prezent esreprofesor pensionar.

  2. Iuliana Mocanu, nscut la 15 martie 1932, comtura Letca,judetul Slaj, licenliat n studii economice, sef birou pensionari.

  3. George Neag, nscut n 3 mai I9t9, comuna Mrtinesti,comitatul Turda, profes: tinichigiu, nvttor, legionar, delinutpolitic la Aiud, Gherla, Penplava.

  Petre DIN

  THE LEGIONARY CTION BETWEEN THEOFICIAL HISTORY AND ORAL

  This study has as an objective to analyse the legionary actionfioin another perspective especially fiom the oral history perspective.

  fhe main objective of my approach represents the recoveryof what has remained from the memory of legionary generation,subjected to disapparance.

  Using the history instruments which are specialized in oralhistory it is aimed both to recover some events and to recall theunique experience of the person who confesses.

  r23