28
Mobilităţi ERASMUS+ & ERASMUS+ with PARTNER COUNTRIES FACULTATEA DE ȘTIINȚE Erasmus+ schimbă vieţi, deschide minţi

Detalii prezentare

  • Upload
    lamtruc

  • View
    274

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Detalii prezentare

Mobilităţi ERASMUS+

&

ERASMUS+ with

PARTNER COUNTRIES

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Erasmus+ schimbă vieţi, deschide minţi

Page 2: Detalii prezentare

Ce fel de mobilități pot realiza ca

student al ULBS?

1. Mobilități de studiu în Europa

2. Mobilități de plasament (practică) în

Europa

3. Mobilități de studiu în afara UE

2

Page 3: Detalii prezentare

Care este primul pas ca să beneficiez de o

mobilitate de studiu/plasament Erasmus+?

• Participarea la

selecția de la

Facultatea de

Științe

• Selecția studenților

se va organiza în

perioada

23 Martie 2016

Ora 16:00

Sala A18 3

• Pentru mobilitățile de

plasament (practică)

dosarele se vor depune

direct la

Departamentul de

Relații Internaționale

până la data de:

30 iunie 2016

Page 4: Detalii prezentare

Care este primul pas ca să beneficiez de o

mobilitate de studiu/plasament Erasmus+?

4

Selecția studenților se va organiza în luna martie

Calendarul de la Facultatea de Ştiinţe

• Depunerea dosarelor de înscriere:

10.03.2016 – 18.03.2016

la secretariatul facultății, orele 10:00 - 15:00

• Ședința de selecție

Miercuri, 23.03.2016, ora 16:00, sala A18

Page 5: Detalii prezentare

Ce trebuie să cuprindă dosarul meu de

de candidatură pentru selecţie?

5

1. formular de candidatură (formular tipizat)

2. CV de tip Europass actualizat

3. Scrisoare de intenţie/motivaţie redactată în limba străină (engleză sau limba țării

de destinație)

4. Rezultate academice (se solicită foaia matricolă la secretariatul facultăților)

5. Atestat de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţii specializate

autorizate(*)

6. Angajament student în ultimul an de licenţă, de înscriere în anul 1 de Master

(formular tipizat)

7. fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat

(opţional)

(*) Pentru limbile Engleză, Germană și Franceză, în cazul în care studentul nu deține un

atestat de limbă, acesta poate să susțină un test scris care va certifica nivelul lingvistic deținut. Testarea lingvistică se realizează la Facultatea de Litere și Arte după cum urmează:

- Engleză și Germană: 17.03, ora 13:00

- Franceză: 28.03 ora 13:00

Link-uri de unde se pot descărca formularele tipizate:

http://stiinte.ulbsibiu.ro/erasmus%202015.php

http://international.ulbsibiu.ro

Page 6: Detalii prezentare

Care este grantul Erasmus+ de studiu și

plasament? Nivelul național

fixat al grantului

pentru STUDIU

(€/luna)

Nivelul național

fixat al grantului

pentru

PLASAMENT

(€/luna)

Grupul 1 de țări Austria, Danemarca,

Finlanda, Franța, Irlanda,

Italia, Lichtenstein,

Norvegia, Suedia, Marea

Britanie.

500 euro 700 euro

Grupul 2 de țări Belgia, Croatia ,

Republica Cehă, Cipru,

Germania, Grecia,

Islanda, Luxemburg,

Olanda, Portugalia,

Slovenia, Spania, Turcia.

500 euro 700 euro

Grupul 3 de țări Bulgaria, Estonia,

Ungaria, Letonia,

Lituania, Malta, Polonia,

România, Slovacia,

Macedonia

450 euro 650 euro

6

NOTĂ:

Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială), cei cu nevoi speciale și studenții de etnie rromă, în cazul că au

fost selectați pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la granturile de mai sus se adaugă 200 Euro/lună.

Pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament, nu se mai aplică o altă suplimentare în cazul celor cu oportunități reduse.

Page 7: Detalii prezentare

7

Facultatea

de Ştiinţe

Conf. dr. Florin Sofonea

– Responsabil Erasmus pe Facultatea de Științe

– Matematică, Informatică

Conf. dr. Mihai SANISLAV

– Educaţie fizică şi Sport

Lector dr. Voichita Gheoca

– Știinţa Mediului

Lector dr. Laura Stoica - Responsabil Erasmus pe Facultatea de Științe

E-mail: [email protected]

Cui mă pot adresa?

Coordonatorilor Erasmus+

Page 8: Detalii prezentare

Unde pot realiza o mobilitate

Erasmus+?

• UE + non-UE

• Puteți consulta lista universităților partenere și

numărul de mobilități disponibile la avizierul

facultăților la care sunteți înmatriculați începând

cu data de 1 Martie 2016 sau pe site-ul

international.ulbsibiu.ro

8

Page 9: Detalii prezentare

Care este durata unei mobilități?

• Durata unei mobilități de studiu este

cuprinsă între 3 şi 12 luni;

• Durata mobilității de practică este

cuprinsă între 2 şi 12 luni;

9

Page 10: Detalii prezentare

Care este durata unei mobilități?

• Noul program ERASMUS+ - un student poate

beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui

ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de

stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai

poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata

studiilor de masterat).

• Un student poate beneficia de un total de 12 luni de

mobilitate Erasmus+ (combinații dintre studiu și

plasament)

10

Page 11: Detalii prezentare

Care sunt

criteriile academice de eligibilitate?

Studentul trebuie:

• Să nu aibă restanțe până în ultima sesiune

inclusiv;

• Să aibă media de studii de min. 7 până la

momentul selecției;

• Să ateste cunoașterea limbii de studiu din

universitatea pentru care candidează printr-un

certificat lingvistic/adeverință (minim nivelul

B1).

11

Page 12: Detalii prezentare
Page 13: Detalii prezentare
Page 14: Detalii prezentare
Page 15: Detalii prezentare

15

Page 16: Detalii prezentare

Termen limită pentru depunerea dosarului de

candidatură pentru țările partenere din UE

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură

pentru selecție este 18.03.2016.

Pentru mobilitățile Erasmus cu țările partenere comisia de

selecție se va constitui la nivel de facultate și va fi formată din

cel puțin 3 membri, independenți instituțional (de la

departamente diferite)

Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la

secretariatul facultății în perioada 10.03.2016-18.03.2016, între

orele 10:00-15:00

16

Page 17: Detalii prezentare
Page 18: Detalii prezentare

Care este domeniul de studiu și grantul Erasmus+ cu

Țări Partenere pentru mobilitatea de studiu?

Tara Domeniul Nivelul Durata

Mobilitatii

Grant

Calatorie

Grant

Subzistenta

China 1.Foreign Languages

2.Journalism and

reporting

3.Social and behavioral

science

4.Marketing and

advertisement

5.Finance and banking

6.Economics

7.Political Sciences

8.Business and

administration

Doctorat

1 student

doctorand x

130 zile

(4 luni si 10

zile)

1100 euro

2817 euro

Page 19: Detalii prezentare

Tara Domeniul Nivelul Durata

Mobilitatii

Grant

Calatorie

Grant

Subzistenta

Filipine 1.Humanities

2. Languages

3. Social and Behavioural Sciences

4. Journalism and Information

5. Biological and Related Sciences

6. Environment

7. Physical sciences

8. Mathematics and statistics

9. Software and applications

development analysis

10. Magnufaturing and processing

11. Education

12. Database and network design

13. Electronics and automation

14. Welfare

15. Arts

16. Chemical and Engineering

process

17. Environment and protection

technology

18. Electricity and energy

Doctorat

1 student

doctorand x

130 zile

(4 luni si 10

zile)

1100 euro

2817 euro

Page 20: Detalii prezentare

Tara Domeniul Nivelul Durata

Mobilitatii

Grant

Calatorie

Grant

Subzistenta

Egipt

Misr University

for Science and

Technology

Medicine

Dental Studies

Engineering and

engineering studies

Business and

administration

Journalism

Languages

History and

archaeology

Licență

Master

Doctorat

1 student x

150 zile

(5 luni)

1 student

doctorand x

90 zile (3 luni)

275 euro

275 euro

3250 euro

1950 euro

Serbia Information and

communication

technologies

Licență

2 studenti x

150 Zile

( 5 luni)

180 euro

3271,5 euro

Page 21: Detalii prezentare

Termen limită pentru depunerea dosarului de

candidatură pentru țările partenere non-UE

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură

pentru selecție este:

• 1.04.2016 (China, Filipine, Serbia)

• 15.04.2016 (Egipt)

Pentru mobilitățile Erasmus cu țările partenere comisia de selecție se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puțin 3 membri, independenți instituțional (de la facultăți/departamente diferite)

Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului)

21

Page 22: Detalii prezentare

Important!

• Grantul Erasmus+ cu țări partenere se

cumulează cu grantul Erasmus+ cu Europa

(ex. dacă un student a beneficiat de o

mobilitate de 6 luni de studiu în Europa,

mai poate beneficia de încă 6 luni de

studiu în afara Europei)

22

Page 23: Detalii prezentare

Mobilități Erasmus de practică

pentru proaspăt absolvenți

• Studenţii ULBS din anii terminali pot beneficia de stagii de

practică ERASMUS+ care au loc, atât pe durata ultimului an de

studiu, cât și în primele 12 luni de după absolvire. Pentru a

beneficia de o mobilitate de practică după finalizarea studiilor

studenții vor fi selectați, din anul terminal, până la încheierea

sesiunii de examinare din semestrul al II-lea.

• Studenţii și doctoranzii astfel selectați vor avea statut de “Selectat

condiționat” și vor deveni “titulari” ai unui stagiu de practică

Erasmus+ după susținerea și promovarea examenului de

licență/dizertație, respectiv după confirmarea titlului de doctor.

23

Page 24: Detalii prezentare

Important!

24

• Durata stagiilor pentru proaspăt absolvenți

poate fi de minimum 2 luni și de maximum

3 luni.

• Perioada stagiului desfășurat în calitate de

proaspăt absolvent se calculează

pentru nivelul de studiu recent încheiat.

Page 25: Detalii prezentare

Alte informaţii:

- studenţii cu nevoi speciale (cei care beneficiază de bursă specială) şi

studenţii de etnie rromă, beneficiază de granturi speciale.

- în conformitate cu regulile programului, pentru studenţii care efectuează o

mobilitate de studiu, granturile lunare sunt fixate în funcţie de ţara de

destinaţie.

- grantul ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare

- problemele legate de cazare (rezervarea locului la cămin) sunt în sarcina

studentului Erasmus

- studenţii selectaţi vor contacta personal serviciile de Relaţii Internaţionale

ale universităţilor partenere, în vederea obţinerii invitaţiei şi întocmirii

dosarului de studiu

- examenele promovate în cursul stagiului Erasmus vor fi echivalate în

cadrul facultăţii, conform Cartei Erasmus.

25

Page 26: Detalii prezentare

Alte informaţii:

• Candidaţii selecţionaţi vor completa o serie de formulare (aceste formulare

se obţin de la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe

Comunitare, Rectorat), care se transmit la universitatea parteneră, de unde

candidatul primeşte ulterior scrisoarea de invitaţie.

• Statutul de student ERASMUS îi conferă beneficiarului de mobilitate

un ansamblu de drepturi şi obligaţii (în conformitate cu Carta

Studentului Erasmus)

Plecarea: septembrie/octombrie (semestrul I) sau

februarie/martie (pentru semestrul al II-lea).

26

Page 27: Detalii prezentare

Cui mă adresez pentru mai multe

informații?

• Pentru informații suplimentare, formulare și documente necesare

mobilității, consultați site-ul http://international.ulbsibiu.ro/

sau

• Adresați-vă responsabililor Erasmus+ din Departamentul de Relații

Internaționale al ULBS (Rectorat, Blvd Victoriei, nr. 10, Sibiu), de

luni până vineri, între orele 9:00-13:00) sau la adresa de email:

[email protected] și Tel./Fax: 0269.210512

sau

• Adresați-vă direct responsabililor Erasmus+ din cadrul Facultății de

Științe (vezi slide 7)

Informații suplimentare se găsesc și pe site-ul Facultății de Științe

http://stiinte.ulbsibiu.ro/erasmus%202015.php

27

Page 28: Detalii prezentare

28