Dialectologie Rom S Gruia

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dialectologie Rom S Gruia

 • 8/18/2019 Dialectologie Rom S Gruia

  1/381

  Sorin Guia

  Dialectologie română Studii şi corpus de texte

 • 8/18/2019 Dialectologie Rom S Gruia

  2/381

   

 • 8/18/2019 Dialectologie Rom S Gruia

  3/381

   

  Sorin Guia

  Dialectologie română Studii şi corpus de texte

  Iaşi, 2014

 • 8/18/2019 Dialectologie Rom S Gruia

  4/381

  Coordonatorul Colecţiei „Lingvistica”: Ludmila Branişte

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României  GUIA, SORIN 

  Dialectologie română: studii şi corpus de texte / Sorin Guia. - Iaşi: Vasiliana ’98, 2014

  Bibliogr. ISBN 978-973-116-386-4

  811.135.1'282

  Editura Vasiliana ’98 – acreditată CNCS  Tel: 0332421250 e-mail: vasi98iasi@yahoo.com www.vasiliana98.ro

  Redactor: Florentin Busuioc

  Apărut 2014 Iaşi – România

 • 8/18/2019 Dialectologie Rom S Gruia

  5/381

    CUPRINS

  Preliminarii .........................................................................................9

  I. Probleme de metodă în cercetarea dialectală ........................ 11 I.1. Metode de culegere a materialului lingvistic .................. 11

  I.1.1. Ancheta cu ajutorul corespondenţilor .................14 I.1.2. Ancheta directă ........................................................ 15

  I.2. Anchetatorul ........................................................................ 16

  I.3. Subiectul vorbitor ............................................................... 18I.4. Chestionarul ........................................................................ 22 I.5. Reţeaua de puncte ............................................................... 26 I.6. Modalităţi de prezentare a faptelor lingvistice ............... 27 I.7. Metode de interpretare a faptelor dialectale ................... 27

  I.7.1. Glosarul dialectal ..................................................... 27 I.7.2. Monografia dialectală ............................................. 28 I.7.3. Culegerea de texte dialectale ................................. 29 I.7.4. Atlasul lingvistic ...................................................... 29

  I.8. Aria dialectală ..................................................................... 31

  II. Normă şi variaţie în pronunţarea românească ..................... 37  II.1. Limbă vorbită-limbă scrisă ............................................... 37 II.2. Variantele pronunţării literare ......................................... 41

  II.2.1. Variante diamesice şi diastratice .......................... 43 II.2.2. Variante regionale ale limbii literare ................... 47

  II.3. Diversificarea dialectală ................................................... 48

  III. Aspecte fonetice în dacoromâna actuală .............................. 65 III.1. Vocalismul ......................................................................... 65

  III.1.1. Închiderea timbrului unor vocale ...................... 65 III.1.1.1 ă  neacc. > â .....................................................65  III.1.1.2. e neacc. > i (į) ................................................66 III.1.1.3. e   ªa > é   ã  ..............................................................67 III.1.1.4. á > ă ................................................................68

  III.1.1.5. i   ªa > i   ªé   ã  .............................................................69

 • 8/18/2019 Dialectologie Rom S Gruia

  6/381

  III.1.1.6. o   ªa (u   ªa) > ó  ã  ......................................................70 III.1.1.7. á > é ................................................................72 III.1.1.8. o protonic > u ................................................72

  III.1.2. Deschiderea timbrului unor vocale .................... 72 III.1.2.1. ă protonic > a ................................................72 III.1.2.2. e   ªá > a ..............................................................75  III.1.2.3. i   ªe > é   ã  ...............................................................75 III.1.2.4. e + e > e  ã  ..........................................................76

  III.1.3. Schimbări de localizare ........................................ 77 III.1.3.1. e, i > ă , î ..........................................................77 III.1.3.2. ă > ú, ă > o ......................................................79

  III.1.3.3. o   ªu > u   ªă  ............................................................. 79 III.1.3.4. o   ªa > ó  ã  > ă .......................................................79 III.1.3.5. Conservarea lui u iniţial .............................. 79

  III.1.4. Timbre vocalice finale .......................................... 80 III.1.4.1. u  § scurt, afonizat, asilabic ............................ 80 III.1.4.2. i  § scurt, afonizat, asilabic ............................. 81

  III.1.5. Diftongări ............................................................... 82 III.1.5.1. e > i

     ª e, o > u

     ª o ..................................................82

  III.1.5.2. i > îi   ª ................................................................ 83

  III.2. Consonantismul ............................................................... 84 III.2.1. Fonetisme arhaice ................................................. 84

  III.2.1.1. Fonetismul arhaic ĝ .......................................84 III.2.1.2. Fonetismul arhaic d  ä  ......................................88

  III.2.2. Africatele prepalatale ĉ , ĝ ..................................... 91 III.2.3. Dentalele t, d, n (l, r ) .............................................. 97 III.2.4. Palatalizarea labialelor ....................................... 103

  III.2.4.1. Palatalizarea bilabialelor p, b, m ...............104 III.2.4.2. Palatalizarea labiodentalelor f , v ...............113

  III.2.5. Consoane rostite dur .......................................... 120 III.2.6. Rotacismul ........................................................... 123

  IV. Modificările fonetice în limba română .............................. 129  IV.1. Asimilaţia ........................................................................ 131

  IV.2. Disimilaţia ...................................................................... 136

 • 8/18/2019 Dialectologie Rom S Gruia

  7/381

  IV.3. Modificări care au ca rezultat reducerea numărului fonemelor ....................................................................................... 139

  IV.3.1. Afereza ................................................................. 139

  IV.3.2. Sincopa ................................................................. 140IV.3.3. Apocopa ............................................................... 143 IV.3.4. Haplologia ........................................................... 144 IV.3.5. Sinereza ................................................................ 145

  IV.4. Modificări care au ca efect creşterea numărului de sunete (foneme) ............................................................................. 146

  IV.4.1. Proteza .................................................................. 146 IV.4.2. Epiteza .................................................................. 147 IV.4.3. Epenteza ............................................................... 147

  IV.4.4. Diereza ................................................................. 149 IV.5. Modificări care au ca efect permutarea unor sunete sau

  silabe în interiorul cuvintelor ...................................................... 149 IV.5.1. Metateza ............................................................... 149

  IV.6. Modificări cauzate de coarticulaţie şi de factori psihici ............................................................................................. 151

  IV.6.1. Anticiparea .......................................................... 151 IV.6.2. Propagarea ........................................................... 152

  IV.7. Modificări fonetice explicabile sociolingvistic ........... 153IV.7.1. Analogia ............................................................... 153 IV.7.2. Hipercorectitudinea ........................................... 154

  IV.8. Modificări fonetice explicabile prin cauze de ordin semantic ......................................................................................... 156

  IV.8.1. Etimologia populară ........................................... 156 IV.8.2. Contaminaţia ....................................................... 158 IV.8.3. Deraierea lexicală ................................................ 159

  V. Corpus de texte dialectale ...................................................... 163  V.1. Judeţul Alba ............................................................. 163 V.2. Judeţul Bacău ........................................................... 171 V.3. Judeţul Bistriţa Năsăud .......................................... 186 V.4. Judeţul Botoşani ...................................................... 194 V.5. Judeţul Covasna ...................................................... 219 V.6. Judeţul Galaţi ........................................................... 223 V.7. Judeţul Hunedoara ....